Terveyden edistämisen monimuotoiset toimintaympäristöt, 6 op - TH00BW46