Kouluikäisen ja nuoren perheen terveydenhoitotyö, 3 op - TH00BW63