Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta terveydenhoitotyössä, 5 op - TH00BW68