Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op - TE00CB04