Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöt ja tulevaisuus, 5 op - TH00BQ02