Erityissosiaaliohjaus ammatillisena työnä, 5 op - TH00BQ04