Terveysteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen, 5 op - MS00BR16