Siirry suoraan sisältöön

Talonrakennuksen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031231-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 30.08.2023 17:00 - 19:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3007
 • 21.09.2023 17:00 - 19:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3007
 • 29.09.2023 10:00 - 13:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3007

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti jokoa hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, harjoitustyötä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kansainvälisyys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen ja arvioinnin antaminen sekä arvioinneista oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 81 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ohjaava opettaja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetusmateriaaliin perustuvat tehtävät, harjoitustyöt ja osallistuminen.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.