Siirry suoraan sisältöön

Talonrakennuksen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031231-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 11.01.2024 09:00 - 11:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3008
 • 12.01.2024 12:00 - 14:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3008
 • 31.01.2024 18:00 - 20:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3008
 • 01.02.2024 16:00 - 18:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3008
 • 28.02.2024 18:00 - 20:00, Talonrakennuksen perusteet 5031231-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti jokoa hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, harjoitustyötä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kansainvälisyys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen ja arvioinnin antaminen sekä arvioinneista oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 81 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus ensimmäisenä kouluvuotena

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetusmateriaaliin perustuvat tehtävät, harjoitustyöt ja osallistuminen.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.