Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen, laadunvarmistus, työntekijyysosaaminen ja yrittäjyys (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY56-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 02.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 09.10.2023 12:30 - 14:30, Info, Johtaminen, laadunvarmistus, työntekijyysosaaminen ja yrittäjyys TH00BY56-3001
 • 11.10.2023 12:30 - 15:00, Johtaminen, laadunvarmistus, työntekijyysosaaminen ja yrittäjyys TH00BY56-3001
 • 23.10.2023 09:00 - 11:30, Johtaminen, laadunvarmistus, työntekijyysosaaminen ja yrittäjyys TH00BY56-3001
 • 01.11.2023 09:00 - 14:00, Seminaari, Johtaminen, laadunvarmistus, työntekijyysosaaminen ja yrittäjyys TH00BY56-3001

Tavoitteet

JOHTAMINEN, LAADUNVARMISTUS JA TYÖNTEKIJYYSOSAAMINEN 2 OP KJOSTE

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
· Saa valmiuksia työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen
· Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
· Tietää yrittäjyyden perusteet

Sisältö

Sisältö
· Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
· Osaamisen johtaminen
· Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
· Yrittäjyysosaaminen

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää
-Oppimistapaamisia
-Tiimitehtävä
-Verkkokurssin
-Yksilötehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

JOHTAMINEN, LAADUNVARMISTUS JA TYÖNTEKIJYYSOSAAMINEN 2 OP KJOSTE
(1 op = 27 opiskelijan työtuntia)
Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
· Saa valmiuksia työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen
· Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
· Tietää yrittäjyyden perusteet


Sisältö
· Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
· Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
· Osaamisen johtaminen
· Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
· Yrittäjyysosaaminen

Sisällön jaksotus

Ajoitus: vk 41-44

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (itsenäinen työskentely)
-Verkkokurssit

Yrittäjyys
-tiimityöskentely ja yhteinen tuotos, joka arvioidaan 0-5
-yksityisyrittäjä kätilötyön kentältä
Työyhteisön kehittäminen, urakehitys
-työelämän yhteistyökumppani

Laatu ja laadunvarmistus
-tiimityöskentely, kirjallinen tuotos englanniksi (hyv/hyl)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiimitehtävä 0-5
paritehtävä hyv/hyl
oppimiskeskuetlut hyv/hyl