Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Industrial Management and Engineering

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Degree Programme in Industrial Management and Engineering

Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Monica Tamminen
Vastuuopettaja

Monica Tamminen

Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

The student can describe the requirements for a successful business. The student can communicate goals of a business to various interest groups of a business. The student is able to establish a marketing plan to reach customers. The student can describe a business idea.

Sisältö

Business environment
Business planning
Business Operations
Entrepreneurship
Marketing and marketing tools
Sales

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan toimiva alkeiskielitaito eli taitotaso A1.3.
Opiskelija osaa viestiä tutuissa ja arkipäiväisissä tilanteissa käyttämällä keskeisintä sanastoa ja ilmauksia.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa itsestään, elämästään, harrastuksistaan ja opiskelustaan kirjoittamalla ja puhumalla
- käydä jokapäiväiseen elämään ja asiointi- ja palvelutilanteisiin liittyviä rutiininomaisia keskusteluja
- muodostaa kysymyksiä, kehotuksia, pyyntöjä ja kieltoja lyhyinä lauseina tai lausumina
- lukea lyhyitä tekstejä ja löytää tarvitsemansa tiedon esimerkiksi ohjeesta tai aikataulusta.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja linkit löytytvät Itslearning-alustalta.
Kirja: Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni. 2023. Suomen mestari 1 Uudistettu — Suomen kielen oppikirja aikuisille. Otava.

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely, parityöskentely, itsenäinen työskentely kotona.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista määräajassa.

Kansainvälisyys

Työskentely oppitunneilla ryhmissä ja itsenäisesti, harjoittelu Itslearning-alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on oppia suomen kielen perustaidot keskittyen käytännön kielitaitoon opiskelijan jokapäiväisessä elämässä ja opiskelussa. Kurssin tavoitteena on saavuttaa suomen kielen perustaidot tasolla A1.2.

Opintojaksoon kuuluu 44 oppituntia. Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava kieltä itsenäisesti saavuttaakseen tavoitellun kielitaitotason A1.2.

Kurssin käytyäsi pystyt käyttämään tärkeimpiä ilmaisuja jokapäiväisissä tilanteissa ja osaat:
- kertoa itsestäsi ja opinnoista suullisesti ja kirjallisesti
- muodostaa lyhyitä lauseita ja keskusteluja jokapäiväisissä tilanteissa
- kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin

Lähiopetus Kupittaan kampuksella - katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään Itslearning-oppimisalustalla.
Arvosanaan vaikuttavat määräajassa tehdyt koti- ja tuntitehtävät sekä arvioitavat tehtävät. Opintojaksolla arvioidaan opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

You know how to operate as a student in Turku University of Applied Sciences, and you have sufficient higher education studies and working life skills
• you integrate into your study community
• understand the importance of planning the use of time, and large amount of independent work.
• you are able to evaluate your actions and take responsibility for your learning
• you are familiar with the curriculum of the degree programme of Industrial Management and Engineering
know career opportunities in industrial management and engineering

Sisältö

the facilities, systems and instructions of Turku University of Applied Sciences (incl. the degree regulations and safety instructions), the Digistartti course
• guidance and counselling services, student benefits, health care
• team building, the rules of your study group and being a member of a work and study community
• studying skills
• preparation of your personal study plan, the significance of your choices with respect to your career plan and development discussions with your tutor teacher

Oppimateriaalit

The study material can be found in the learning environment Itslearning. Study materials include e.g.
- Curricula
- Different web pages and materials
- General and scientific articles

Sisällön jaksotus

_ Finnish education system
- Studies at TUAS
- Information Retrieval and Library Services
- Working in Finland
- Reports

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments to be graded:
- Theme 3: Current topics in Finnish economy
- Theme 4: Video-CV
- Theme 5: Company Presentation
- Theme 6: Test about sustainable development in higher education, Essay based on scientific articles
- In addition to the above-mentioned assignments, student's attendance and activeness is graded. The course is assessed on a scale of 0 to 5. Grade is defined on the basis of assignments as well as attendance and activeness.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

You know how to operate as a student in Turku University of Applied Sciences, and you have sufficient higher education studies and working life skills
• you integrate into your study community
• understand the importance of planning the use of time, and large amount of independent work.
• you are able to evaluate your actions and take responsibility for your learning
• you are familiar with the curriculum of the degree programme of Industrial Management and Engineering
know career opportunities in industrial management and engineering

Sisältö

the facilities, systems and instructions of Turku University of Applied Sciences (incl. the degree regulations and safety instructions), the Digistartti course
• guidance and counselling services, student benefits, health care
• team building, the rules of your study group and being a member of a work and study community
• studying skills
• preparation of your personal study plan, the significance of your choices with respect to your career plan and development discussions with your tutor teacher

Oppimateriaalit

The study material can be found in the learning environment Itslearning. Study materials include e.g.
- Curricula
- Different web pages and materials
- General and scientific articles

Sisällön jaksotus

_ Finnish education system
- Studies at TUAS
- Information Retrieval and Library Services
- Working in Finland
- Reports

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments to be graded:
- Theme 3: Current topics in Finnish economy
- Theme 4: Video-CV
- Theme 5: Company Presentation
- Theme 6: Test about sustainable development in higher education, Essay based on scientific articles
- In addition to the above-mentioned assignments, student's attendance and activeness is graded. The course is assessed on a scale of 0 to 5. Grade is defined on the basis of assignments as well as attendance and activeness.

Ilmoittautumisaika

05.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

04.01.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Veli-Matti Suominen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

After completing this study unit, the student will be able to:
- tell the basic processes of an enterprise
- discuss the processes by applying process thinking
- explain what is meant by value chain
- discuss the main elements of operations management
- describe the success factors of a supply chain and the influence of those factors to the customer service level, profitability and competitiveness of a company
- explain the influence of eg purchasing, inventories and transportation on business economy and competitiveness
- discuss the main principles and terminology of production planning and control
- explain the role of production planning
- combine the business processes and information systems to all the operations in a company.

Sisältö

- Processes and process thinking
- Role of different supply chain elements for the competitiveness of the company: purchasing, inventories and transportation as a part of logistics process
- Measures of Profitability, Economy and Service Level
- Basic Terminology and Aims of Operations management, Production and Production Control
- Forms and Methods of Production
- Production Scheduling
- Principles of Production Control
- Information Flows in Business Process
- Basics of quality and environmental management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.09.2023 - 27.11.2023

Ajoitus

10.11.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus
 • MTUTAMK23
  Tuotantotalous, Myynti K23

Tavoitteet

The student is able to carry out or explain:
- basics, terms, challenges and opportunities of sustainable development and circular economy
- solutions and technologies that enable meeting the targets set for sustainable development
- most important challenges in sustainable development, eg. climate change
-lifecycle thinking principles and examples of applying it in various business fields
-lifecycle assessment
-explain the basics of occupational safety related regulations and law as well as the manager's responsibility (opetus suomeksi työturvallisuuden osalta)
-recognize occupational safety related development points and make improvement suggestions for improving occupational safety

Sisältö

- Principles of sustainable development
-Trends in sustainable development
-New solutions and technologies related to sustainable development
-Terms of circular economy
-Promoting the use of circular economy
-Problems related to current use of resources
-Life cycle thinking and life cycle assessment
- Occupational safety from management perspective (opetus suomeksi)
-Occupational safety regulations and law (opetus suomeksi)

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävänannot liittyvät tutkivan esseen kirjoittamiseen sekä ryhmätyönä tehtävän liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä projektinhallintaan. Lisäksi työelämäyhteyttä edistetään ulkopuolisten asiantuntijavierailujen kautta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on tentti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.
Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 % sekä tentin läpäisemistä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, tentistä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81 h.

Sisällön jaksotus

- Principles of sustainable development
- Trends in sustainable development
- New solutions and technologies related to sustainable development
- Terms of circular economy
- Promoting the use of circular economy
- Problems related to current use of resources
- Life cycle thinking and life cycle assessment

Ajoitus:
Kurssin kesto, 24.09.2023 - 30.11.2023 (yhteensä 3 lähikertaa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Tentti (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • LIPATMODInsinööriajattelu
  LIPAT Insinööriajattelu
 • PTUTAMS22
  Tuotantotalous, Myynti S22

Tavoitteet

The student is able to carry out or explain:
- basics, terms, challenges and opportunities of sustainable development and circular economy
- solutions and technologies that enable meeting the targets set for sustainable development
- most important challenges in sustainable development, eg. climate change
-lifecycle thinking principles and examples of applying it in various business fields
-lifecycle assessment
-explain the basics of occupational safety related regulations and law as well as the manager's responsibility (opetus suomeksi työturvallisuuden osalta)
-recognize occupational safety related development points and make improvement suggestions for improving occupational safety

Sisältö

- Principles of sustainable development
-Trends in sustainable development
-New solutions and technologies related to sustainable development
-Terms of circular economy
-Promoting the use of circular economy
-Problems related to current use of resources
-Life cycle thinking and life cycle assessment
- Occupational safety from management perspective (opetus suomeksi)
-Occupational safety regulations and law (opetus suomeksi)

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävänannot liittyvät tutkivan esseen kirjoittamiseen sekä ryhmätyönä tehtävän liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä projektinhallintaan. Lisäksi työelämäyhteyttä edistetään ulkopuolisten asiantuntijavierailujen kautta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on tentti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.
Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 % sekä tentin läpäisemistä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, tentistä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81 h.

Sisällön jaksotus

- Principles of sustainable development
- Trends in sustainable development
- New solutions and technologies related to sustainable development
- Terms of circular economy
- Promoting the use of circular economy
- Problems related to current use of resources
- Life cycle thinking and life cycle assessment

Ajoitus:
Kurssin kesto, 1.9.2023 - 6.10.2023 (yhteensä 5 lähikertaa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Tentti (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.