Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Industrial Management and Engineering

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Degree Programme in Industrial Management and Engineering

Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Jaana Merikallio
 • Sanna Merisalo
 • Marjo Kumpula
 • Monica Tamminen
Vastuuopettaja

Monica Tamminen

Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

The student can describe the requirements for a successful business. The student can communicate goals of a business to various interest groups of a business. The student is able to establish a marketing plan to reach customers. The student can describe a business idea.

Sisältö

Business environment
Business planning
Business Operations
Entrepreneurship
Marketing and marketing tools
Sales

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering

Tavoitteet

The student can describe the requirements for a successful business. The student can communicate goals of a business to various interest groups of a business. The student is able to establish a marketing plan to reach customers. The student can describe a business idea.

Sisältö

Business environment
Business planning
Business Operations
Entrepreneurship
Marketing and marketing tools
Sales

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan toimiva alkeiskielitaito eli taitotaso A1.3.
Opiskelija osaa viestiä tutuissa ja arkipäiväisissä tilanteissa käyttämällä keskeisintä sanastoa ja ilmauksia.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa itsestään, elämästään, harrastuksistaan ja opiskelustaan kirjoittamalla ja puhumalla
- käydä jokapäiväiseen elämään ja asiointi- ja palvelutilanteisiin liittyviä rutiininomaisia keskusteluja
- muodostaa kysymyksiä, kehotuksia, pyyntöjä ja kieltoja lyhyinä lauseina tai lausumina
- lukea lyhyitä tekstejä ja löytää tarvitsemansa tiedon esimerkiksi ohjeesta tai aikataulusta.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja linkit löytytvät Itslearning-alustalta.
Kirja: Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni. 2023. Suomen mestari 1 Uudistettu — Suomen kielen oppikirja aikuisille. Otava.

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely, parityöskentely, itsenäinen työskentely kotona.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista määräajassa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työskentely oppitunneilla ryhmissä ja itsenäisesti, harjoittelu Itslearning-alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on oppia suomen kielen perustaidot keskittyen käytännön kielitaitoon opiskelijan jokapäiväisessä elämässä ja opiskelussa. Kurssin tavoitteena on saavuttaa suomen kielen perustaidot tasolla A1.2.

Opintojaksoon kuuluu 44 oppituntia. Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava kieltä itsenäisesti saavuttaakseen tavoitellun kielitaitotason A1.2.

Kurssin käytyäsi pystyt käyttämään tärkeimpiä ilmaisuja jokapäiväisissä tilanteissa ja osaat:
- kertoa itsestäsi ja opinnoista suullisesti ja kirjallisesti
- muodostaa lyhyitä lauseita ja keskusteluja jokapäiväisissä tilanteissa
- kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin

Lähiopetus Kupittaan kampuksella - katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään Itslearning-oppimisalustalla.
Arvosanaan vaikuttavat määräajassa tehdyt koti- ja tuntitehtävät sekä arvioitavat tehtävät. Opintojaksolla arvioidaan opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

You know how to operate as a student in Turku University of Applied Sciences, and you have sufficient higher education studies and working life skills
• you integrate into your study community
• understand the importance of planning the use of time, and large amount of independent work.
• you are able to evaluate your actions and take responsibility for your learning
• you are familiar with the curriculum of the degree programme of Industrial Management and Engineering
know career opportunities in industrial management and engineering

Sisältö

the facilities, systems and instructions of Turku University of Applied Sciences (incl. the degree regulations and safety instructions), the Digistartti course
• guidance and counselling services, student benefits, health care
• team building, the rules of your study group and being a member of a work and study community
• studying skills
• preparation of your personal study plan, the significance of your choices with respect to your career plan and development discussions with your tutor teacher

Oppimateriaalit

The study material can be found in the learning environment Itslearning. Study materials include e.g.
- Curricula
- Different web pages and materials
- General and scientific articles

Sisällön jaksotus

_ Finnish education system
- Studies at TUAS
- Information Retrieval and Library Services
- Working in Finland
- Reports

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments to be graded:
- Theme 3: Current topics in Finnish economy
- Theme 4: Video-CV
- Theme 5: Company Presentation
- Theme 6: Test about sustainable development in higher education, Essay based on scientific articles
- In addition to the above-mentioned assignments, student's attendance and activeness is graded. The course is assessed on a scale of 0 to 5. Grade is defined on the basis of assignments as well as attendance and activeness.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

You know how to operate as a student in Turku University of Applied Sciences, and you have sufficient higher education studies and working life skills
• you integrate into your study community
• understand the importance of planning the use of time, and large amount of independent work.
• you are able to evaluate your actions and take responsibility for your learning
• you are familiar with the curriculum of the degree programme of Industrial Management and Engineering
know career opportunities in industrial management and engineering

Sisältö

the facilities, systems and instructions of Turku University of Applied Sciences (incl. the degree regulations and safety instructions), the Digistartti course
• guidance and counselling services, student benefits, health care
• team building, the rules of your study group and being a member of a work and study community
• studying skills
• preparation of your personal study plan, the significance of your choices with respect to your career plan and development discussions with your tutor teacher

Oppimateriaalit

The study material can be found in the learning environment Itslearning. Study materials include e.g.
- Curricula
- Different websites and online materials
- General and scientific articles

Sisällön jaksotus

- Finnish education system
- Studies at TUAS: curriculum, enrollment, grading, work placement, student services
- Information Retrieval and Library Services
- Working life in Finland
- Finnish companies
- Presentations
- Reports

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments to be graded:
- Theme 1: Digistart online course (4p)
- Theme 3: Current articles (2p)
- Theme 4: CV (2p)
- Theme 5: Company presentation (2p)
- Theme 6: Report on a field-specific topic (4p)
- In addition to the above-mentioned assignments, student's attendance and activeness is graded. The course is assessed on a scale of 0 to 5. Grade is defined on the basis of assignments as well as attendance and activeness.

Ilmoittautumisaika

05.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

04.01.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Veli-Matti Suominen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

After completing this study unit, the student will be able to:
- tell the basic processes of an enterprise
- discuss the processes by applying process thinking
- explain what is meant by value chain
- discuss the main elements of operations management
- describe the success factors of a supply chain and the influence of those factors to the customer service level, profitability and competitiveness of a company
- explain the influence of eg purchasing, inventories and transportation on business economy and competitiveness
- discuss the main principles and terminology of production planning and control
- explain the role of production planning
- combine the business processes and information systems to all the operations in a company.

Sisältö

- Processes and process thinking
- Role of different supply chain elements for the competitiveness of the company: purchasing, inventories and transportation as a part of logistics process
- Measures of Profitability, Economy and Service Level
- Basic Terminology and Aims of Operations management, Production and Production Control
- Forms and Methods of Production
- Production Scheduling
- Principles of Production Control
- Information Flows in Business Process
- Basics of quality and environmental management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 23

Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Taneli Ahtiainen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

Students have computing skills: Word, PowerPoint
and Excel

Sisältö

Word and PowerPoint
Excel

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Business Administration
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Reetta Partala
 • Henna Leppinen
 • Ana Kupri-Karenmaa
Ryhmät
 • PINFOK24
  Information and Communications Technology, K24
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PBUADK24
  Degree Programme in Business Administration PBUADK24

Tavoitteet

After completing the course, the student can

discuss Turku University of Applied Sciences as an organization and work community
identify the regulations and rules governing studying in Turku University of Applied Sciences
operate the digital learning environments and tools of the university
locate information regarding studying, safety issues, student health services and recruitment possibilities
describe and identify values and norms of the Finnish society

Sisältö

Digistartti
Intranet Messi
Cultural information

Opetusmenetelmät

Lectures and discussions about the topic of the week.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

During the implementation student gets familiarized with Turku UAS pedagogical approach where studying is based on active learning methods that enable varied and effective ways of learning. Also, the course is aiming to promote ecological solutions in everyday life of a student.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Weekly lectures and completing Digistart.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Active attendance and completed Digistart.

Sisällön jaksotus

The course is optional for international bachelor’s degree programme students. It will be implemented as a lecture series. Topics of the lectures support the student when starting the studies in Finland.
There is one weekly contact day during the course.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lecture once a week
Wed at Lemminkäisenkatu Campus (for PBUADK24 and PIMEK24)
Thu at ICT/EduCity Campus (for PINFOK24)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

05.09.2023 - 27.11.2023

Ajoitus

10.11.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus
 • MTUTAMK23
  Tuotantotalous, Myynti K23

Tavoitteet

The student is able to carry out or explain:
- basics, terms, challenges and opportunities of sustainable development and circular economy
- solutions and technologies that enable meeting the targets set for sustainable development
- most important challenges in sustainable development, eg. climate change
-lifecycle thinking principles and examples of applying it in various business fields
-lifecycle assessment
-explain the basics of occupational safety related regulations and law as well as the manager's responsibility (opetus suomeksi työturvallisuuden osalta)
-recognize occupational safety related development points and make improvement suggestions for improving occupational safety

Sisältö

- Principles of sustainable development
-Trends in sustainable development
-New solutions and technologies related to sustainable development
-Terms of circular economy
-Promoting the use of circular economy
-Problems related to current use of resources
-Life cycle thinking and life cycle assessment
- Occupational safety from management perspective (opetus suomeksi)
-Occupational safety regulations and law (opetus suomeksi)

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävänannot liittyvät tutkivan esseen kirjoittamiseen sekä ryhmätyönä tehtävän liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä projektinhallintaan. Lisäksi työelämäyhteyttä edistetään ulkopuolisten asiantuntijavierailujen kautta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on tentti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.
Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 % sekä tentin läpäisemistä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, tentistä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81 h.

Sisällön jaksotus

- Principles of sustainable development
- Trends in sustainable development
- New solutions and technologies related to sustainable development
- Terms of circular economy
- Promoting the use of circular economy
- Problems related to current use of resources
- Life cycle thinking and life cycle assessment

Ajoitus:
Kurssin kesto, 24.09.2023 - 30.11.2023 (yhteensä 3 lähikertaa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Tentti (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • LIPATMODInsinööriajattelu
  LIPAT Insinööriajattelu
 • PTUTAMS22
  Tuotantotalous, Myynti S22

Tavoitteet

The student is able to carry out or explain:
- basics, terms, challenges and opportunities of sustainable development and circular economy
- solutions and technologies that enable meeting the targets set for sustainable development
- most important challenges in sustainable development, eg. climate change
-lifecycle thinking principles and examples of applying it in various business fields
-lifecycle assessment
-explain the basics of occupational safety related regulations and law as well as the manager's responsibility (opetus suomeksi työturvallisuuden osalta)
-recognize occupational safety related development points and make improvement suggestions for improving occupational safety

Sisältö

- Principles of sustainable development
-Trends in sustainable development
-New solutions and technologies related to sustainable development
-Terms of circular economy
-Promoting the use of circular economy
-Problems related to current use of resources
-Life cycle thinking and life cycle assessment
- Occupational safety from management perspective (opetus suomeksi)
-Occupational safety regulations and law (opetus suomeksi)

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävänannot liittyvät tutkivan esseen kirjoittamiseen sekä ryhmätyönä tehtävän liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä projektinhallintaan. Lisäksi työelämäyhteyttä edistetään ulkopuolisten asiantuntijavierailujen kautta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on tentti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.
Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 % sekä tentin läpäisemistä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, tentistä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81 h.

Sisällön jaksotus

- Principles of sustainable development
- Trends in sustainable development
- New solutions and technologies related to sustainable development
- Terms of circular economy
- Promoting the use of circular economy
- Problems related to current use of resources
- Life cycle thinking and life cycle assessment

Ajoitus:
Kurssin kesto, 1.9.2023 - 6.10.2023 (yhteensä 5 lähikertaa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Tentti (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti kestävän liiketoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.08.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Monica Tamminen
Ryhmät
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024
 • ExcLIPAT24
  ExcLIPAT24

Tavoitteet

The student can describe the requirements for a successful business. The student can communicate goals of a business to various interest groups of a business. The student is able to establish a marketing plan to reach customers. The student can describe a business idea.

Sisältö

Business environment
Business planning
Business Operations
Entrepreneurship
Marketing and marketing tools
Sales

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Energy and Environmental Engineering
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Mechanical Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PENERS24
  Energy and Environmental Engineering, S24
 • PMECES24
  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 03.10.2024

Ajoitus

03.10.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot
 • Degree Programme in Energy and Environmental Engineering
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Mechanical Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • VAVA2425
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
 • PENERS24
  Energy and Environmental Engineering, S24
 • PMECES24
  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan toimiva alkeiskielitaito eli taitotaso A1.3.
Opiskelija osaa viestiä tutuissa ja arkipäiväisissä tilanteissa käyttämällä keskeisintä sanastoa ja ilmauksia.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa itsestään, elämästään, harrastuksistaan ja opiskelustaan kirjoittamalla ja puhumalla
- käydä jokapäiväiseen elämään ja asiointi- ja palvelutilanteisiin liittyviä rutiininomaisia keskusteluja
- muodostaa kysymyksiä, kehotuksia, pyyntöjä ja kieltoja lyhyinä lauseina tai lausumina
- lukea lyhyitä tekstejä ja löytää tarvitsemansa tiedon esimerkiksi ohjeesta tai aikataulusta.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja linkit löytytvät Itslearning-alustalta.
Kirja: Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni. 2023. Suomen mestari 1 Uudistettu — Suomen kielen oppikirja aikuisille. Otava.

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely, parityöskentely, itsenäinen työskentely kotona.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista määräajassa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työskentely oppitunneilla ryhmissä ja itsenäisesti, harjoittelu Itslearning-alustalla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on oppia suomen kielen perustaidot keskittyen käytännön kielitaitoon opiskelijan jokapäiväisessä elämässä ja opiskelussa. Kurssin tavoitteena on saavuttaa suomen kielen perustaidot tasolla A1.2.

Opintojaksoon kuuluu 44 oppituntia. Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava kieltä itsenäisesti saavuttaakseen tavoitellun kielitaitotason A1.2.Kurssin käytyäsi pystyt käyttämään tärkeimpiä ilmaisuja jokapäiväisissä tilanteissa ja osaat:
- kertoa itsestäsi ja opinnoista suullisesti ja kirjallisesti
- muodostaa lyhyitä lauseita ja keskusteluja jokapäiväisissä tilanteissa
- kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin

Lähiopetus Kupittaan kampuksella - katso lukujärjestys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa.
Arvosanaan vaikuttavat määräajassa tehdyt koti- ja tuntitehtävät sekä arvioitavat tehtävät. Arvioitavat tehtävät arvioidaan pisteillä 0 - 3. Koti- ja tuntitehtävistä opiskelija voi saada 0 - 3 pistettä kurssiarviointiin.

Kurssiarvosana
Pisteet tehtävistä

0
0–3 p.

1
4–5 p.

2
6 p.

3
7–8 p.

4
9–10 p.

5
11–12 p.

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 11.09.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • VAVA2425
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

The aim of the course is to develop basic language skills in accordance with the European Framework of Reference to the skill level A2.
Students can cope rather well with everyday communication situations and are increasingly able to be initiative in a communication situation.

Sisältö

After completing the course, the student
- knows how to exchange thoughts or information in familiar and everyday situations
- copes with short social situations and knows how to use the most common polite greetings and forms of addressing
- is able to make politely, for example, requests, invitations, suggestions and apologies
- understands the topic and core content of short, simple messages
(e.g., advertisements, brochures, menus, and schedules)
- is capable of simple reasoning supported by context
- is able to tell things that are related to everyday life and that are important to themselves, using simple phrases and concrete vocabulary (family, shopping, place of residence, workplace, etc.)
- is able to write short and simple notes and messages related to everyday needs
- masters an easily predictable basic vocabulary and many of the most important structures

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja linkit löytytvät Itslearning-alustalta.
Kirja: Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni. 2023. Suomen mestari 1 Uudistettu — Suomen kielen oppikirja aikuisille. Otava.

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely, parityöskentely, itsenäinen työskentely kotona.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista määräajassa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työskentely oppitunneilla ryhmissä ja itsenäisesti, aktiivinen harjoittelu Itslearning-alustalla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa suomen kielen perustaitoja ja kehittää kielitaitoa. Sinulla täytyy olla vähintään A1-tason suomen kielen taito, jotta voit osallistua opintojaksolle. Kurssin tavoitteena on saavuttaa suomen kielen taitotaso A2. Tunneilla harjoitellaan tehtävien avulla kuuntelemista, puhumista, lukemista ja kirjoittamista.

Opintojaksoon kuuluu 44 oppituntia. Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava kieltä itsenäisesti saavuttaakseen tavoitellun kielitaitotason A2.

Opintojakson sisältöjä ovat
- työelämän tekstien lukeminen ja kirjoittaminen
- arkielämän ja työelämän keskustelutilanteiden harjoitteleminen
- oman ammattialan perussanastoon tutustuminen
- suomen kielen kielioppiasioiden harjoitteleminen

Oppitunnit pidetään Kupittaan kampuksella. Tarkista oppituntien ajat lukujärjestyksestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanaan vaikuttavat määräajassa tehdyt koti- ja tuntitehtävät sekä arvioitavat tehtävät. Opintojaksolla arvioidaan opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa.

Kurssiarvosana
Pisteet tehtävistä

0
0–3 p.

1
4–5 p.

2
6 p.

3
7–8 p.

4
9–10 p.

5
11–12 p.

Ilmoittautumisaika

30.05.2024 - 15.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Degree Programme in Energy and Environmental Engineering
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Mechanical Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • PENERS24
  Energy and Environmental Engineering, S24
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024
 • PMECES24
  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
• ymmärtää kinematiikan ja dynamiikan peruskäsitteet (nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka).
• Ymmärtää vapaakappalekuvien piirtämisen perustekniikat ja osaa soveltaa vapaakappalekuvia sekä Newtonin lakeja mekaniikan ongelmanratkaisussa.
• Osaa ratkaista suureyhtälöitä ja soveltaa vektorilaskentaa mekaniikan ongelmanratkaisussa.
• Ymmärtää työn, energian, tehon sekä hyötysuhteen käsitteet ja osaa analysoida mekaniikan ongelmia niiden avulla.
• osaa soveltaa työ-energia-periaatetta mekaniikassa.
• osaa analysoida törmäystilanteita liikemäärän ja impulssin käsitteitä hyödyntäen.
• Ymmärtää pyörimisliikkeen peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörimisliikkeen kinematiikan analysointiin
• Ymmärtää vääntömomentin, hitausmomentin ja liikemäärämomentin käsitteet ja osaa soveltaa pyörimisliikkeen perusyhtälöä niiden analysointiin.

Sisältö

• Suoraviivaisen liikkeen ja kaksiulotteisen liikkeen kinematiikka; kiihtyvyys, nopeus, vauhti ja sijainnin muutos.
• Voimat, vastusvoimat ja Newtonin lait
• Työ, energia, teho ja hyötysuhde
• Työ-energia-periaate
• Liikemäärä ja impulssi
• Kulmanopeus, kulmakiihtyvyys, kiertokulma, ratanopeus, tangentiaalikiihtyvyys ja normaalikiihtyvyys
• Ympyräradalla pysymisen ehdot
• Vääntömomentti, hitausmomentti ja liikemäärämomentti
• Pyörimisliikkeen perusyhtälö

Oppimateriaalit

Kurssin aiheet löytyvät ilmaisesta kirjasta
College Physics for AP® Courses 2e
openstax.org/details/books/college-physics-ap-courses-2e

Suomen kielitaidon kehittyessä opiskelija voi käyttää kirjana
Tekniikan Fysiikka 1
Suvanto
Julkaisija Edita
ISBN 978-951-37-3842-6

tai

Insinöörin FYSIIKKA (AMK), Osa I
Hautala, Peltonen
ISBN 978-952-5191-26-4

Lisäksi käytetään Itslearning-järjestelmän kautta jaettavaa tukimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Sulautuva oppiminen, kontaktiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö, sähköiset materiaalit ja tehtävät.

Kurssilla perehdytään insinöörityön perustana oleviin fysiikan perustaitoihin. Työskentelyssä ovat ohjatun ja sähköisiin materiaaleihin ja oppikirjaan perustuvan itsenäisen opiskelun lisäksi olennaisessa osassa laskuharjoitukset. Laskuharjoituksia työstetään sekä itsenäisesti että pienryhmissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Osakokeet 1 ja 2 kurssin aikana kampuksella
-Kurssin päätyttyä kaksi uusintatilaisuutta, joissa voi uusia kumman tahansa osakokeista 1 ja 2.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena kampuksella. Kurssi etenee viikkoteemoittain seuraavasti:
1. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti teeman aihepiiriin oppikirjan, opetusvideoiden ja erilaisten tukimateriaalien avulla ennen luentoa (jaetaan Itslearningissä).
2. Opiskelijat ottavat osaa luentokertaan, jossa teoria omaksutaan aiheeseen soveltuvilla monipuolisilla oppimistekniikoilla.
3. Opiskelijat harjoittelevat viikkoteeman asioita tekemällä laskuharjoituksia itsenäisesti ja pienryhmissä. Laskuharjoitukset ovat Ville-järjestelmässä. Opiskelijat tekevät laskuharjoituksensa samaan vihkoon tai muulla tavoin yhtenäiseksi kokoelmaksi fysiikan notaatiokäytöntöjen mukaisesti. Vastaukset syötetään Ville-järjestelmään, jossa oikeista vastauksista saa Ville-pisteitä.
4. Viikoittain on laskuharjoitustilaisuus, jossa opettaja ohjaa laskuissa ja neuvoo avoimeksi jääneissä kysymyksissä.

Opintojakson lopulla opiskelijat esittelevät laskuharjoitusvihkonsa opettajalle tai muulla tavoin saattavat tekemiensä laskuharjoitusten kokoelman opettajan arvioitavaksi. Fysiikan notaatiokäytäntöjen mukaisesti ja selkeästi esitetyistä laskuharjoituksista saa lisäpisteitä arviointiin.

Viikkoteemojen lisäksi kurssi on jaettu kahteen osaan, joista molemmista on oma osakokeensa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
Kokeisiin ja niihin valmistautumiseen sekä Ville-tehtäviin tarvitaan noin 15 h. Täten kurssin 12 viikkoteemaa varten on käytettävissä 120 h eli 10 h viikkoteemaa kohti, mikä jakautuu seuraavasti:
-Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely 7-8 h
-Opetustilaisuuteen osallistuminen (vinkkivideot ja tukitilaisuudet keskimäärin) 2-3 h.

Sisällön jaksotus

Aloitusluento viikolla 36. Opetus viikoittain viikoilla 36-50. Tarkempi aikataulu kurssin Itslearning-sivuilla.

Sisältö:
• Suoraviivaisen liikkeen ja kaksiulotteisen liikkeen kinematiikka; kiihtyvyys, nopeus, vauhti ja sijainnin muutos.
• Voimat, vastusvoimat ja Newtonin lait
• Työ, energia, teho ja hyötysuhde
• Työ-energia-periaate
• Liikemäärä ja impulssi
• Kulmanopeus, kulmakiihtyvyys, kiertokulma, ratanopeus, tangentiaalikiihtyvyys ja normaalikiihtyvyys
• Ympyräradalla pysymisen ehdot
• Vääntömomentti, hitausmomentti ja liikemäärämomentti
• Pyörimisliikkeen perusyhtälö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään laskuharjoituksista (max 16 p.), ensimmäisestä osakokeesta (max 12 p), toisesta osakokeesta (max 12 p.). Kurssilla on läsnäolopakko ja läsnäolo kerryttää 20 x 0,1p = 2p.

Opintojakson läpäistäkseen opiskelijan on saatava:
--Ensimmäisestä osakokeesta vähintään 3,5 pistettä ja
--Toisesta osakokeesta vähintään 3,5 pistettä ja
--Ville-järjestelmän Ville-pisteistä yhteensä vähintään 40% maksimipistemäärästä (lähtökohtaisesti 448/1120 Ville-pistettä) ja
--Osakokeista ja laskuharjoituksista yhteensä vähintään 16 pistettä.

LASKUHARJOITUKSISTA SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN:
Laskuharjoituksista saa pisteitä Ville-järjestelmässä kerättyjen Ville-pisteiden perusteella sekä toteutuksen lopulla palautettavan kotitehtäväkokoelman arvioinnin perusteella.
----Ville-pisteiden perusteella saa maksimissaan 12 pistettä arviointiin. Pisteiden määrä on 12*Kerättyjen Ville-pisteiden osuus maksimista.
----Tekemällä laskuharjoitukset fysiikan notaatiokäytäntöjen mukaisesti vihkoon tai muuhun yhteiseen kokoelmaan saa maksimissaan 4 pistettä arviointiin. Kokoelma palautetaan opintojakson lopulla opettajan arvioitavaksi. Opettaja arvioi vihon notaatiokäytäntöjä ItsLearningissä annettujen kriteerien mukaisesti.

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN:
Arvosana määräytyy pisteiden yhteisperusteella (osakokeet, Ville ja laskuharjoitukset) seuraavan taulukon mukaan:
Arvosana 1 vaatii 18 pistettä
Arvosana 2 vaatii 23 pistettä
Arvosana 3 vaatii 28 pistettä
Arvosana 4 vaatii 33 pistettä
Arvosana 5 vaatii 38 pistettä

Ilmoittautumisaika

30.05.2024 - 15.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Energy and Environmental Engineering
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Mechanical Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • PENERS24
  Energy and Environmental Engineering, S24
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024
 • PMECES24
  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering

Tavoitteet

The student is able to create documents with office applications backup and restore documents select when to use word processing, spreadsheet calculations in MS Excels, handling long spreadsheets in MS Excel, use of PowerPoint and AMK model, getting to know the Matlab program, basic use of the Matlab software in cooperation with the Intro to Mathematical Subjects course and Matlab simulations.

Sisältö

• Presentation of the course, educational institution's IT systems, saving and using MS Onedrive
• Basic text processing and document standard MS Word
• More demanding word processing and familiarization with ready-made document templates in MS Word, Publication-level writing in MS Word
• Basics of spreadsheet calculations in MS Excel
• Spreadsheet MS Excel: multi-format calculation
• Handling long spreadsheets in MS Excel
• Use of PowerPoint and AMK model, features of a good presentation
• Working on your own presentation in collaboration with the Intro to higher education course
• Getting to know the Matlab program
• Basic use of the Matlab software in cooperation with the Intro to Mathematical Subjects course
• Matlab simulations
• Matlab advanced features
• Review lessons and final exam in the auditorium

Oppimateriaalit

Opetusvideot ja oppimisympäristöön linkitetty muu sähköinen oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi perustuu opiskelijan aktiiviseen itseopiskeluun harjoitusten avulla. Läsnäolo ja harjoitukset keräävät pisteitä kurssiarvosanaan. Opettaja järjestää viikoittaisia tapaamisia, joissa käydään läpi harjoitusten yleisimpiä virheitä ja opiskelijoiden kysymyksiä viikon aiheesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osaamista mittaava koe vk 49-50

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning-by-doing, oppimisin tukeminen ja flipped learning

Oppiminen perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
Opiskeltavista aiheista annetaan opiskelijalle itsenäisiä tehtäviä ja niiden suoritusta tukevaa materiaalia.

Opintojaksolla opittavat taidot ovat opinnoissa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja ja ne ohjaavat kestävään elämäntapaan etäyhteyskäytöntöjen ja optimoinnin opiskelun avulla.

Arviointi perustuu suoritettuihin tehtäviin ja osaamisen osoittamiseen kokeessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on vahvaa tietoteknistä osaamista entuudestaan korkeakoulutasolta, tule esittämään todistukset kurssista ja keskustelemaan opettajan kanssa -> Kertaustehtävien ja kokeen itsenäinen suorittaminen voi olla mahdollista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä jakautuen itsenäisiin tehtäviin, tapaamisiin ja loppukokeeseen.
- Tapaamiset 40 h
- Tapaamisiin liittyvät tehtävät 36 h
- Kertaustehtävät ja kertaus kokeeseen 24 h
- Näyttökoe 2 h
- PowerPoint-esityksen laatiminen 6 h
- Matlab Onramp 27 h

Arvioitavat tehtävät
- Viikkotehtävät, joilla voi kerätä pisteitä kurssiarvosanaan
- Pakolliset kertaustehtävät MS Word ja Excel
- Lopputehtävä esitysgrafiikasta (MS PowerPoint)
- Loppukoe tekstinkäsittelystä (MS Word), taulukkolaskennasta (MS Excel) ja Matlab (MathWorks), arvioidaan numeerisesti 0-5.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitustunnit ovat viikolla 36 ja koe viikolla 43.

Opiskelun tueksi on laadittu Itslearning-oppimisympäristöön laaja ohje- ja apupaketti. Itsenäistä opiskelua tuetaan aiheittain teemoitetuilla viikoittaisilla ohjaustapaamisilla opettajan kanssa.

Alustava aikataulu:
• vk 36: Opintojakson esittely, oppilaitoksen IT-järjestelmät, tallentaminen ja MS Onedriven käyttö
• vk 37: Perustekstinkäsittely ja asiakirjastandardi MS Word
• vk 38: Vaativampi tekstinkäsittely ja valmiisiin asiakirjamalleihin tutustuminen MS Word, Julkaisutasoinen kirjoittaminen MS Word
• vk 39:Taulukkolaskennan perusteet MS Excel
• vk 40: Taulukkolaskenta MS Excel: monimuotoinen laskenta
• vk 41: Pitkien laskentataulukoiden käsittely MS Excel
• vk 42: PowerPoint ja AMK-mallin käyttö, hyvän esityksen piirteet
• vk 43: Oman esitelmän työstöä yhteistyössä Intro korkeakouluopintoihin kurssin kanssa
• vk 44: Matlab-ohjelmaan tutustuminen
• vk 45: Matlab-ohjelmiston peruskäyttö yhteistyössä Intro matemaattisiin aineisiin -kurssin kanssa
• vk 46: Matlab-simulaatiot
• vk 47: Matlab-kehittyneet ominaisuudet
• vk 48:
• vk 49:
• vk 50: Kertaustunnit ja loppukoe auditoriossa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (aaro.mustonen@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio Itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikolla 49-50 suoritettava, Word- ja Excel -osaamista mittaava koe arvioidaan numeerisesti 0-5.
Kurssin pisteytysasteikko julkaistaan kurssin alkaessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti kurssin koetta ja pakollisia tehtäviä (kertaustehtävät ja sähköinen esitys).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numeroon 1 vaaditaan noin puolet kurssikokeen pisteistä jokaisessa kokeen osa-alueessa (Word, Excel ja Matlab). Muut arvosanat määräytyvät lineaarisella asteikolla.

Läsnäolon ja kotitehtävien pisteet huomioidaan arvioinnissa.

Numero 1 kurssipisteet 50-59
Numero 2 kurssipisteet 60-69

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Numero 3 kurssipisteet 70-79
Numero 4 kurssipisteet 80-89

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Numeroon 5 vaaditaan vähintään 90 kurssipistettä.

Ilmoittautumisaika

30.05.2024 - 15.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Energy and Environmental Engineering
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
 • Degree Programme in Mechanical Engineering
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • PENERS24
  Energy and Environmental Engineering, S24
 • PIMES24
  Industrial Management and Engineering S2024
 • PMECES24
  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa tarvittavat lähtötiedot ja -taidot.

Sisältö

• Lukujen esitystavat ja lukujoukot
• Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
• Murtoluvuilla laskeminen ja murtolausekkeiden käsittely
• Potenssien ja juurten laskusäännöt
• Murtopotenssit ja negatiiviset potenssit
• Polynomien laskusäännöt
• Rationaalilausekkeiden sieventäminen
• Prosenttilaskenta
• Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt
• Lineaarinen yhtälöpari
• Suora ja paraabeli
• Funktion ja muuttujan peruskäsitteet
• Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkinta
• Geometrian ja trigonometrian perusasioita
• Suureet ja SI-järjestelmä
• Yksiköiden käsittely laskuissa ja yksikkömuunnokset
• Koulutuskohtaisia sisältöjä

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty sähköinen- ja verkkomateriaali, opetusvideot

Opetusmenetelmät

Learning-by-doing, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, laskupajat

Opintojaksolla hankitaan edellytykset insinöörinkoulutukseen kuuluvien matematiikan ja fysiikan kurssien opiskeluun monimuotoisen opetuksen, ohjattujen laskuharjoitusten, sähköisten Ville-harjoitusten, itsenäisen harjoittelun ja ryhmätyön avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi jakautuu 2-3 välikokeeseen ryhmän toiveiden mukaisesti. Jos kurssin suorittaa välikokein, on jokaiseen välikokeeseen osallistuttava. Muussa tapauksessa viimeisen välikokeen yhteydessä opiskelijan tulee suorittaa kurssin kaikkia alueita käsittelevä kurssikoe.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

learning-by-doing, oppimisen tukeminen,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu sekä hyväksytysti suoritettu kurssikoe / kokeet. Tästä suoritustavasta on sovittava opettajan kanssa ja sen perustana on oltava vahva matemaattinen tausta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, jakaantuen keskimäärin
- Yhteiset laskupajat 52 h
- Itsenäinen opiskelu laskumonisteiden ja opasvideoiden avulla noin 4h/moniste = 43 h
- itsenäinen opiskelu Ville-alustalla 22 h
- Kertaus kokeisiin 16 h
- Koe 2 h

Sisällön jaksotus

Aloitusluento viikolla 36. Opetus viikoittain viikoilla 36-48. Tarkempi aikataulu kurssin Itslearning-sivuilla.

Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat ammattiaineiden opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia perustaitoja. Sisältö:
- Lukujen esitystavat ja lukujoukot
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtoluvuilla laskeminen ja murtolausekkeiden käsittely
- Suureet ja SI-järjestelmä
- Yksiköiden käsittely laskuissa ja yksikkömuunnokset
- Potenssit ja kymmenpotenssit (myös negatiivinen ja juuri = murtopotenssit)
- Polynomien käsittely (Lausekkeiden sieventäminen, myös murtolausekkeet)
- Funktion arvot ja funktion kuvaajan lukeminen
- 1. asteen funktiot ja 1. asteen funktion kuvaaja
- 1. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt (myös verrannot),
- Prosenttilaskenta
- 2. asteen funktiot ja 2. asteen funktion kuvaaja
- 2. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt
- Lineaarinen yhtälöpari
- Matriisilaskennan perusteet
- Suorakulmaisen kolmion trigonometria
- Erilaiset kulmayksiköt
- Perusteita muiden kappaleiden geometriasta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (aaro.mustonen@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia Itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti 0-5.

Arviointi perustuu kurssipisteisiin, joita kerätään seuraavasti
- Läsnäolosta ja aktiivisesta osallistumisesta luennoille ja laskuharjoituksiin (20 tapaamista) 0,5p x 20 = 10p
- Viikoittaisista laskuharjoituksista max 1p/moniste = maksimissaan 1p x 12 = 12p
- Itsenäisistä ViLLE-tehtävistä vaaditun 40 %:n ylittävältä osalta 1 % = 0,1p x 60 % = 6p (max)
- Kahdesta-kolmesta osakokeesta tai yhdestä kurssitentistä max 100p

Kurssipisteiden saaminen viikoittaisista laskuharjoituksista edellyttää niiden palauttamista Itsiin sähköisessä muodossa ja oman suorituksen itsearviointia määräaikaan mennessä. Pisteitä saa suhteessa laskettujen tehtävien määrään.

Hyväksyttyyn suoritukseen (numeroon 1) vaaditaan
- vähintään 50 % tapaamisten läsnäoloa
- vähintään 40 % itsenäisten ViLLE-tehtävien maksimipisteistä
- vähintään 40 kurssipistettä yhteensä

Muut arvosanat määräytyvät pisteistä lineaarisella asteikolla:

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu jokin vaadituista läpäisyehdoista:
- vähintään 50 % tapaamisten läsnäoloa
- Opiskelija ei ole saanut vähintään 40 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
- Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 40 % = 40 kurssipistettä yhteensä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saanut vähintään 40 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 40-51 = 1
Kurssipisteet 52-63 = 2

Tasoa 1-2 vastaava osaaminen: Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen polynomiyhtälöitä sekä niiden sovelluksia. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saanut vähintään 40 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 64-75 = 3
Kurssipisteet 76-87 = 4

Tasoa 3-4 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee jotain seuraavista aihepiireistä:
- yksiköiden käsittely ja yksikkömuunnokset
- erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventäminen
- funktioiden kuvaajat ja niihin liittyvä laskenta
- yhtälöparin ratkaiseminen
- vektorilaskennan perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saanut vähintään 40 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
Opiskelija on saanut vähintään 88 kurssipistettä yhteensä.

Tasoa 5 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee myös yksiköiden käsittelyn ja yksikkömuunnokset, erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventämisen, funktioiden kuvaajiin liittyvän tarkastelun ja laskennan, yhtälöparin ratkaisemisen ja vektorilaskennan perusteet.

Ilmoittautumisaika

04.08.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

03.09.2024 - 21.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • PIMEK24
  Industrial Management and Engineering K2024
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

Students can:Recognize different parts in industrial product data management (PDM)Analyse needs in product data management regarding products´ life cycleForm product data specifications to products from different process point-of-viewsApply product data knowledge in different cases.

Sisältö

Principle theories of PDMExamples from real world casesPDM in ´Defining PDM needs in companies

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.08.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Annamari Heikkilä
Ryhmät
 • ExcLIPAT24
  ExcLIPAT24
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

After completing this study unit the student will be able to:
- apply a suitable purchasing strategy in different situations- decide what documents and payment transactions will be needed when importing goods andservices and knows where to find them- explain the risks and costs of international purchasing.
- manage the basics of services sourcing
-discuss the total lifecycle costs related to a purchase-carry out cost analysis- explain the importance and effect of different terms in purchasing (eg Incoterms 2010)- utilize the sources of information necessary for purchasing- describe various indicators measuring the performance of purchasing operations- prepare for purchasing negotiations

Sisältö

Planning and organising of Purchasing
Global sourcing
International purchasing – risks and costs
Documentation, payment transactions and financing in international trade
Partnership
Services sourcing
Total cost approach
Measurement of purchasing operations

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.08.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 21.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management and Engineering
Opettaja
 • Annamari Heikkilä
Ryhmät
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

After completing the course the student will be able to:explain the overall picture of the whole logistics chain in businessdescribe the importance of efficient purchasing and material control, transportation, distribution and logistics services for the competitiveness of modern companies in global supply chaindesign a supply chain networkplan and calculate location decisionsprepare and optimize distribution modelsmanage and improve supply chain performance

Sisältö

- Supply chain network models- Role of inbound material flow, inventories, transportation and distribution in a global supply chain- Impacts of location decisions to a supply chain- Distribution models- Supply chain performance metrics-

Arviointiasteikko

H-5