Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S23
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S21
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S20
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S19
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa liike- ja teollisuusrakenteiden rakenteita, rakennusosia ja ymmärtää rakenteille asetettavat vaatimukset. Opiskelija tietää teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteiden runkoratkaisuja ja rakenteille tyypillisiä liitoksia. Hän tietää erilaisia julkisivu- ja yläpohjarakenteita ja erilaisia alapohjaratkaisuja. Opiskelija osaa tulkita liike- ja teollisuusrakennusten suunnitelmia.
Opiskelija tietää betonielementtiteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tietää tuotteiden laadunvarmistusmenetelmiä ja -määräyksiä. Hän osaa betonielementtien asennussuunnitelman sisällön. Opiskelija tietää mm. pilarien, palkkien, laatta- ja seinäelementtiasennuksen työvaiheet.
Opiskelija tietää puutuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Opiskelija tietää puutuoteosien ja elementtien vastaanoton, varastoinnin ja asennuksen kohteessa.
Opiskelija tietää terästuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tuntee teollisen valmistuksen työvaiheita ja menetelmiä mm. pinnoitus. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia. Opiskelija tietää teräsrakenteiden vastaanoton, työmaalla suoritettavan laadun varmistuksen, varastoinnin ja asennuksen.

Oppimateriaalit

- opettaja toimittaa aineiston its-learningiin
- lisäksi elementtisuunnittelu. fi sivustot
- betoninormit, betonikirjat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisellä opetuskerralla
Kurssi arvioidaan tentin perusteella, jossa on 6 teoriakysymystä ja lisäksi harjoitustyön avulla
Jokaisen kysymyksen maximi arvo 5 pistettä
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pisteen suoritus on hylätty
Uusintatenttimahdollisuudet erikseen sovittaessa
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköpostilla opettajalle

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Kurssia ei voi suorittaa ainoastaan harjoitustyön avulla, vaan arvosanaan vaaditaan hyväksytty suoritus sekä tentistä että harjoitustyöstä

Sisällön jaksotus

- teollisuusrakentaminen toteutuksen näkökulmasta
- liike ja teollisuusrakennusten rakenteet ja rakennusosat
- puu, betoni ja teräsrakenteiset runko- ja rakenneratkaisut
- teollisuuden julkisivu, alapohja ja yläpohjarakenteet
- betonituoteteollisuuden tuotteet ja tuotantomenetelmät
- elementtien asennussuunnitelman, putoamissuojaus, työturvallisuus
- elementtien vastaanotto ja varastointi
- erilaisten elementtien kiinnitys ja liitostavat
- erilaisten elementtien asennustyövaiheet ja työmenetelmät
- logistiikka elementeille

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan tentin perusteella, jossa on 6 teoriakysymystä ja lisäksi harjoitustyön avulla
Tentin osuus on 85 % ja hyväksytyn harjoitustyön osuus 15 %
Jokaisen kysymyksen maximi arvo 5 pistettä
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

- alle 8 pisteen tenttisuoritus
- harjoitustyö on palauttamatta tai ei ole hyväksytty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- 8 - 12,5 pistettä = 1
- 13 - 17,5 pistettä = 2
- harjoitustyöt palauttuna hyväksyttävästi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- 18 - 22,5 pistettä = 3
- 23 - 26,5 pistettä = 4
- harjoitustyöt palautettuna hyväksyttävästi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
- 27 - 30 pistettä = 5
- harjoitustyö on tehty tehtäväannon mukaisesti ja pohdinnat tehtäväannon näkökulmasta
laadukkaasti

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 64

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Maarit Järvinen
 • Maarit Puurunen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 7 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 8 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6
 • Pienryhmä 7
 • Pienryhmä 8

Tavoitteet

Opiskelija tuntee betonin raaka-aineet ja niiden ominaisuudet sekä ympäristövaikutukset. Hän tietää betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja osaa määrittää betonin koostumuksen. Hän tuntee myös olosuhteiden ja lämpötilan vaikutuksen betonin lujuudenkehitykselle. 
Opintojaksoon sisältyvien laboratoriotöiden laajuus on 1 op.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija tietää pien- ja kerrostalojen rakenteita, rakennusosiaja ymmärtää rakennuksille ja rakenteille asetettavat vaatimukset kuormitusten, rasitusten ja lämmön-, veden-, kosteuden- ja paloeristysten suhteen. Hän tuntee rakennusakustiikan pääpiirteet ääneneristyksen ja vaimennuksen suhteen. Opiskelija osaa lukea pien- ja kerrostalojen suunnitelmia. Hän ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Opiskelija tietää betonielementtiteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tietää tuotteiden laadunvarmistusmenetelmiä ja -määräyksiä. Hän osaa betonielementtien asennussuunnitelman sisällön. Opiskelija tietää mm. pilarien, palkkien, laatta- ja seinäelementtiasennuksen työvaiheet.
Opiskelija tietää puutuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Opiskelija tietää puutuoteosien ja elementtien vastaanoton, varastoinnin ja asennuksen kohteessa.
Opiskelija tietää terästuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tuntee teollisen valmistuksen työvaiheita ja menetelmiä mm. pinnoitus. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia. Opiskelija tietää teräsrakenteiden vastaanoton, työmaalla suoritettavan laadun varmistuksen, varastoinnin ja asennuksen.

Oppimateriaalit

- opettaja jakaa aineiston its-learningiin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- tentin ajankohta on luentojen viimeisellä kerralla
- uusintatentti mahdollisuus 2 kertaa
- korotusmahdollisuus yhden kerran
- uusintatentteihin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla

Kansainvälisyys

- perinteinen luokkaopetus
- teams käytetään vain poikkeustilanteissa ja erikseen sovittaessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kurssi muodostuu luennoista, tentistä ja kotona tehtävästä harjoitustyöstä

Sisällön jaksotus

- omakotitalojen toteutustavat
- kerrostalojen toteutustavat
- erilaiset betonielementit, seinät, laatat, pilarit, palkit ja niiden asentaminen
- asennussuunnitelman tekeminen
- puuelementtien asennus ja valmistaminen
- puukerrostalojen rakentaminen
- teräsrakenteet ja asennus
- logistiikan ja varastoinnin järjestäminen elementeille
- rakennusten palo-, ääni, kosteus eristykset
- piirustusten lukua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentin osuus arvosanasta 85 %
- harjoitustyöt osuus arvosanasta 15 %
- arvosanaan tentin ja harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen

Hylätty (0)

- tentti suorittamatta tai tentin pistemäärä alle 8
- harjoitustyöt palauttamatta tai hyväksyttävästi suoritettuna

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tentin pisteet 8 - 12,5 = 1
- tentin pisteet 13 - 17,5 = 2
- harjoitustyöt on huolella tehty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- tentin pisteet 18 - 22,5 = 3
- tentin pisteet 23 - 26.5 = 4
- harjoitustyöt huolella tehtynä, ei plagioituna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- tentin pisteet 27 - 30
- harjoitustyöt tehty huolella, huomioitu kaikki asiat, ei plagioitu

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 20.01.2024

Ajoitus

07.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Maarit Järvinen
Vastuuopettaja

Maarit Järvinen

Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät betonityömenetelmät. Hän tietää betonointisuunnitelman merkityksen ja osaa laatia sellaisen. Hän tietää miten valu suoritetaan ja miten laadunvalvontaa suoritetaan ja miksi.

Opiskelija osaa ottaa valutöissä huomioon mm. lämpötilan ja muiden olosuhdetekijöiden vaikutukset. Opiskelija osaa laskea betonirakenteen lujuuden lämpöastevuorokausien perusteella.

Sisältö

Erilaiset betonityömenetelmät ja betonityön laadunvarmistus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Liisa Larkela
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa maalajiluokituksen perusteet ja pystyy määrittämään maalajin. Hän tuntee Suomen kallioperän syntytavan, yleisimmät kivilajit ja mineraalit. Opiskelija tietää maarakenteiden mitoitukseen liittyvät tärkeimmät tekijät ja ilmiöt mm. kantavuus, routivuus, painumat ja sortumat. Hän tuntee mitoitusparametrien selvittämiseen tarvittavat kairausmenetelmät ja laboratoriokokeet. Opiskelija osaa arvioida tuloksista mm. erilaisten maalajien routivuus-, painumis- ja kantavuusominaisuuksia. Hän osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja.

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet, Jääskeläinen, Tammertekniikka TAI
Geotekniikka, Otatieto

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, esitelmät, laskuharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Geologian tiivistelmä
Esitelmä geotekniikan osa-alueesta
Laskuharjoitukset

Sisällön jaksotus

Geologian perusteet
Maalajin määrittäminen ja maaparametrit
Vesi maaperässä ja hydrauliset ominaisuudet
Pohjatutkimukset
Stabiliteetti
Kantavuus
Painumat
Maanpaine

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu lopputenttiin.
Tiivistelmä ja tuntitehtävät voivat nostaa loppuarvosanaa max,. +1 arvosanan verran.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja annettuun materiaaliin perehtyminen.

Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat tehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu sekä tehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi kirjallinen tehtävä. Kaikkien teemojen ja aineistojen perusteella laaditaan essee.

Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h.
- Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h
- Esseen kirjoittaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 3-9
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 3-9
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 18-20
Esseen kirjoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Turku AMK:n omien opiskelijoiden kiintiöt: 20 opiskelijaa
Muiden ammattikorkeakoulujen kautta opintojaksolle osallistuvien kiintiöt: 15 opiskelijaa
Avoimen AMK:n kiintiöt: 10 opiskelijaa

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja teematehtävä/tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Esseen pisteet 22-26 / 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Esseen pisteet 32-37 / 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45-50 ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja annettuun materiaaliin perehtyminen.

Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat tehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu sekä tehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi kirjallinen tehtävä. Kaikkien teemojen ja aineistojen perusteella laaditaan essee.

Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h.
- Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h
- Esseen kirjoittaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 3-9
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 3-9
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 18-20
Esseen kirjoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Turku AMK:n omien opiskelijoiden kiintiöt: 20 opiskelijaa
Muiden ammattikorkeakoulujen kautta opintojaksolle osallistuvien kiintiöt: 15 opiskelijaa
Avoimen AMK:n kiintiöt: 10 opiskelijaa

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja teematehtävä/tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Esseen pisteet 22-26 / 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Esseen pisteet 32-37 / 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45-50 ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKMS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S23

Tavoitteet

Opiskelija suoriutuu muissa aineissa jo opiskelun alussa esiintyvistä matemaattisista tehtävistä. Opintojakso on osittain peruskoulun matematiikan kertausta mm. reaalilukujen ja polynomien laskutoimitukset, potenssit ja juuret, laatumuunnokset, ensimmäisen asteen yhtälöt, yhtälöparit, prosentti- ja korkolaskun perustehtävät. Tavoitteena on tältä osin erityisesti käytännön soveltamistaidon parantaminen. Lisäksi kurssin jälkeen opiskelija osaa sieventää yksinkertaisia murtolausekkeita, ratkaista toisen asteen yhtälön, tunnistaa eksponentiaalisen ja lineaarisen riippuvuuden, osaa tulkita funktion kuvaajia ja tuntee logaritmin käsitteen.

Oppimateriaalit

Asunta et al.: Ammattilaisen matematiikka. Edita
(kts. kirjastot)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti kurssin viimeisellä kerralla todennäköisesti loka-marraskuussa, aika sovitaan tarkemmin myöhemmin.
Uusintoja pidetään kaksi kertaa, joista ensimmäinen todennäköisesti joulukuussa.

Kansainvälisyys

Lähiopetus, etäopetuskerrat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunneilla opettajan ohjaus ja tuntitehtäviä, yht. n. 30 h koe mukaanlukien.
Viikoittain kotitehtävät omalla ajalla.

Säännöllinen opetukseen osallistuminen ja kotitehtävien tekeminen viikoittain ovat olennaisia oppimisen sekä kurssin läpäisyn kannalta.

Sisällön jaksotus

Sisältö:

reaalilukujen laskutoimitukset
murtoluvut
yksikkömuunnokset
vastauksen pyöristäminen
potenssit ja juuret
lausekkeet ja polynomit
1. ja 2. asteen yhtälöt
verrannollisuus
yhtälöpari ja -ryhmä

Aiheet käydään läpi lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttioikeus edellyttää, että opiskelija on tehnyt ja palauttanut väh. 40 % kurssin kotitehtävistä sekä täyttänyt ja palauttanut näihin liittyvän kotitehtävtaulukon ajallaan.

Arvosana määräytyy kokeen pistemäärän (max 24 p) ja kurssilla saavutetun kotitehtäväosuuden (100 % --> 1,5 p) mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKMS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa trigonometrian perustiedot ja osaa käyttää trigonometrisiä kaavoja. Hän osaa ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion, monikulmioihin, ympyrään sekä niiden osiin liittyviä suureita. Opiskelija osaa ratkaista kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyviä suureita. Hän osaa käyttää vektoreita soveltuvissa opinnoissaan ja työelämässä. Hän tuntee yhdensuuntaisprojektion ja keskusprojektion yleiset ominaisuudet. Opiskelija osaa soveltaa suorakulmaista avaruuskoordinaatistoa käytännön tilanteissa ja ajatella "kolmiulotteisesti". Tavoitteena on perehtyä myös tilastomatematiikan perusteisiin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija tuntee urakkatarjouslaskennan periaatteet ja osaa määrä- ja kustannuslaskennan perusteet. Hän tuntee rakennus- ja maanrakennusalan urakkadokumentit ja laskentanimikkeistöt. Opiskelija tietää työmaiden suunnittelun ja järjestelyn vaikutukset kustannuslaskelman käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Hän osaa laatia tavoitearvion kustannuslaskelman pohjalta. Hän osaa laatia lisä- ja muutostyölaskelman sekä tarjouksen ja maksuerätaulukon. Opiskelija ymmärtää indeksien vaikutuksen ja käyttötarkoituksen. Hän osaa käyttää määrälaskentaohjelmaa. 

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Tavoitteet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttajan) on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajalle säädetyistä työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvistä velvoitteista rakennushankkeessa.

Sisältö

Turvallisuuskoordinaattori-kurssi koostuu kahdesta osasta.
Ensimmäinen osa tehdään itsenäisesti verkossa. Se jälkeen tehdään harjoitustyö, joka palautetaan ennen lähiopetusosuutta.
Toinen osa on koululla tapahtuva lähiopetus (8 h), jossa harjoitustyö puretaan.

Kurssi toteutetaan vapaasti valittavana kurssina keväällä 2024. Jatkossa se tulee olemaan rakennusmestarikoulutukseen liittyvä opintojakso.

Oppimateriaalit

ItsLearning kurssialustalla jaettu sekä itsenäisesti hankittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, tehtävät ja harjoitustyö sekä lähiopetus, jossa tehtävät ja lopuksi tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan lähiopetuspäivän päätteeksi. Uusinnasta sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu ja luennot, tehtävistä oppiminen sekä harjoitustyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Erilliset tehtävät ja harjoitustyö sekä sen purku ryhmätyönä.

Kurssi on 2 op (54 h), joista itsenäiseen opinto-osuuteen menee 8 h ja lähiopetukseen 8 h. Harjoitustyön sekä tehtävien tekemiseen opiskelijaa varaa riittävästi aikaan.

Sisällön jaksotus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttajan) on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajalle säädetyistä työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvistä velvoitteista rakennushankkeessa.

Turvallisuuskoordinaattori-kurssi koostuu kahdesta osasta.
Ensimmäinen osa tehdään itsenäisesti verkossa. Se jälkeen tehdään harjoitustyö, joka palautetaan ennen lähiopetusosuutta.
Toinen osa on koululla tapahtuva lähiopetus (8 h), jossa harjoitustyö puretaan.

Kurssi toteutetaan vapaasti valittavana kurssina keväällä 2024. Jatkossa se tulee olemaan rakennusmestarikoulutukseen liittyvä opintojakso.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssiasioissa käytetään ItsLearning viestintäkanavaa.
Muista laittaa aina viestiin kurssin ja ryhmäsi tiedot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu hyväksyttyjen tehtävien suorittamiseen, harjoitustyön arviointiin sekä tentin arvosanaan. Arvioinnissa huomioidaan myös opiskelija osallistuminen lähiopetuksessa.

Hylätty (0)

Tehtävät, harjoitustyö sekä tentti tekemättä ja palauttamatta. Tehtävät on tehtävä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kurssin sisällön. Hän on saanut tehtävistä, harjoitustyöstä ja tentistä tyydyttävät arvioinnit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin sisällön. Hän on saanut tehtävistä, harjoitustyöstä ja tentistä hyvän arvioinnit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa syvällistä ymmärrystä kurssin sisällöstä ja osaa soveltaa saamaansa tietoa. Hän on saanut tehtävistä, harjoitustyöstä ja tentistä kiitettävät arvioinnit.

Esitietovaatimukset

Työturvallisuuskurssi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa teräksen ja ruostumattoman teräksen ja terästuotteiden ominaisuudet, teräsrakenteiden pintakäsittelyt ja palosuojausmenetelmät. Hän tietää valmistuksen, asennuksen ja laadunvarmistuksen perusteet. Opiskelija tietää teräsrakenteiden ja liitosten mitoitusperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia.
Opiskelija tietää tavallisimpia teräsrakenteiden vaurioita. Hän tietää teräsrakenteiden korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Hän tietää kantaviin rakenteisiin käytettäviä materiaaleja ja tuotteita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKMS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä sekä tehdä yksikkömuunnoksia osaa käyttää vektoreita voimien kuvaamiseen osaa käyttää yhtälöitä mm. liikkeen ja voimien kuvaamiseenosaa piirtää vapaakappalekuviaymmärtää mm. käsitteet nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka, työ, energia, teho, paineon saanut pohjatiedot tuleville fysiikan perusosaamista vaativille kursseille

Sisältö

suureet ja yksiköt
liikeoppi
voimaoppi
työ, teho ja mekaaninen energia
paine
lämpöenergia

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali, saatavilla ItsLearningissa

Opetusmenetelmät

Osa tunneista lähiopetuksena, osa etänä.
Loppukoe tehdään koulussa paikan päällä.
Lisäksi itsenäistä opiskelua ja harjoitustehtäviä omalla ajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin viimeinen kerta joulukuussa, tarkempi aika sovitaan syksyn kuluessa.

Kurssista järjestetään kaksi uusintakoetta.

Sisällön jaksotus

Suureet ja yksiköt
Mekaniikan perusteita
Paine
Lämpöoppia

Kurssi alkaa lokakuussa, kun matematiikan kurssilla on ensin opittu tällä kurssilla tarpeellisia asioita.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tarkoitettu ensisijaisesti ryhmän PRAKMS22 opiskelijoille

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen (väh. arvosana 1) edellytetään:
-Väh. 13 p viikkotehtävistä ja loppukokeesta
-Opiskelija on tehnyt kurssilla tehtäväpalautuksia väh. kahtena viikkona
-Kaikilta osin ohjeiden mukaisesti täytetty tehtävätaulukko palautettu opettajalle viim. viikko loppukokeesta

Osa kurssipisteistä (max 8 p) kerätään viikkotehtäväpalautuksilla ja loput kurssipisteet tulevat loppukokeesta (max 22 p).

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • PRAKMS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22

Tavoitteet

Opiskelija tietää kantaviin puurakenteisiin käytettävät materiaalit ja tuotteet mm. liimapuurakenteet, palkit ja pilarir ja ristikot. Hän tietää puurakenteiden valmistukseen ja asennukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa suunnitella alustavasti tavanomaiset rakenneosat (pilarit, palkit ja ristikot). Hän osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja. Opiskelija tuntee tavanomaiset liitokset (naula-, pultti-, naulalevy- ja vaarnaliitokset).
Opiskelija tietää tavallisimpia puurakenteiden vaurioita. Hän tietää puurakenteiden kuntotutkimusmenetelmiä ja korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Opiskelija osaa laatia alustavan työsuunnitelman puurakenteiden korjaamiseksi. Hän tietää korjausrakenteisiin käytettäviä materiaaleja ja tuotteita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaa opiskelija ymmärtää perinteistä rakentamista sekä tuntee suomalaisen rakentamisen historiaa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen rakentamisen muuttumista. Samalla sivutaan myös rakennusalan muuttumista maailmanlaajuisesti.
Opintojakso koostuu luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla jakama ja ohjeustama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu aloitus- ja päätösluennoista (verkossa), itsenäisesti katsottavista luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, tehtävät ja harjoitukset.
Opiskelijan työmäärä 2 op vastaa kokonaisuudessaan keskimäärin 54 tunnin työskentelyä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien palautusta määräaikaan menessä ja asillista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen rakentamisen muuttumista. Samalla sivutaan myös rakennusalan muuttumista maailmanlaajuisesti.
Toteutetaan maalis- tai huhtikuussa.
Osallistujille ilmoitetaan noin pari viikkoa ennen opintojakson alkua toteutustavasta.
Tehtävät on palautettava annettuihin päivämääriin mennessä ilmoitettuun oppimisympäristöön (ItsLearning).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson opiskelijapaikat jaetaan niin, että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille varataan 18 paikkaa, muiden ammattikorkeakoulun opiskelijoille 12 paikkaa ja avoimen AMK:n opiskelijoille 5 paikkaa. Jos paikkoja vapautuu, tarjotaan niitä varasijoiden mukaisesti.
Lisätietoja antaa ohjaava opettaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen, lehtori sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään opiskelijan palauttamia tehtäviä ja harjoitustyötä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut annettuja tehtäviä määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää opintojaksolla käsitellyt aihepiirit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää opintojaksolla käytyjä aihepiirejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käytyjä aihepiirejä.

Esitietovaatimukset

Talonrakennuksen perusteet tai vastaavat opinnot.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaa opiskelija ymmärtää perinteistä rakentamista sekä tuntee suomalaisen rakentamisen historiaa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen rakentamisen muuttumista. Samalla sivutaan myös rakennusalan muuttumista maailmanlaajuisesti.
Opintojakso koostuu luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla jakama ja ohjeustama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu aloitus- ja päätösluennoista (verkossa), itsenäisesti katsottavista luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, tehtävät ja harjoitukset.
Opiskelijan työmäärä 2 op vastaa kokonaisuudessaan keskimäärin 54 tunnin työskentelyä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien palautusta määräaikaan menessä ja asillista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen rakentamisen muuttumista. Samalla sivutaan myös rakennusalan muuttumista maailmanlaajuisesti.
Toteutetaan maalis- tai huhtikuussa.
Osallistujille ilmoitetaan noin pari viikkoa ennen opintojakson alkua toteutustavasta.
Tehtävät on palautettava annettuihin päivämääriin mennessä ilmoitettuun oppimisympäristöön (ItsLearning).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson opiskelijapaikat jaetaan niin, että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille varataan 18 paikkaa, muiden ammattikorkeakoulun opiskelijoille 12 paikkaa ja avoimen AMK:n opiskelijoille 5 paikkaa. Jos paikkoja vapautuu, tarjotaan niitä varasijoiden mukaisesti.
Lisätietoja antaa ohjaava opettaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen, lehtori sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään opiskelijan palauttamia tehtäviä ja harjoitustyötä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut annettuja tehtäviä määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää opintojaksolla käsitellyt aihepiirit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää opintojaksolla käytyjä aihepiirejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käytyjä aihepiirejä.

Esitietovaatimukset

Talonrakennuksen perusteet tai vastaavat opinnot.