Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Kuvataiteen koulutus > Kuvataiteen koulutus s14

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Kuvataiteen koulutus S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 84                                                        
Työelämätietous ja yrittäjyys 5  
       
               
               
Taiteen historia ja filosofia 5
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
English Professional Skills, B2 3    
       
                 
     
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
               
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
               
               
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                 
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Taiteellisen työskentelyn perusteet I
                                                       
Taiteellisen työskentelyn perusteet I 15
     
           
                       
Taiteellisen työskentelyn perusteet II
                                                       
Taiteellisen työskentelyn perusteet II 15
     
           
                       
Tila ja aika
                                                       
Tila ja aika I 5  
       
               
               
Tila ja aika II 5  
       
               
               
Tila ja aika III 5  
       
               
               
Taide ja yhteiskunta
                                                       
Taide ja yhteiskunta I 5    
       
                 
     
Taide ja yhteiskunta II 5    
       
                 
     
Taide ja yhteiskunta III 5    
       
                 
     
402415.24.6202012127.67.64.10.51010101066663.83.83.83.83.80.30.30.3
AMMATTIOPINNOT 66                                                        
Kuvataiteen työpajat 6
     
           
                       
Johdanto piirustukseen
                                                       
Johdanto piirustukseen 15
     
           
                       
Valokuvauksen perusteet
                                                       
Valokuvauksen perusteet 15
     
           
                       
Kuvataiteen vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Havaintoon perustuva kuvanveisto 5  
       
               
               
Kuvanveiston valumenetelmät 5  
       
               
               
Kuvanveiston menetelmät I 5    
       
                 
     
Kuvanveiston menetelmät II 5  
       
               
               
Kuvanveiston ilmaisukeinot I 5  
       
               
               
Kuvanveiston ilmaisukeinot II 5  
       
               
               
Havaintoon perustuva maalaus 5  
       
               
               
Maalauksen menetelmät I 5  
       
               
               
Maalauksen menetelmät II 5  
       
               
               
Maalauksen ilmaisukeinot I 5  
       
               
               
Maalauksen ilmaisukeinot II 5  
       
               
               
Havaintoon perustuva piirustus 5  
       
               
               
Piirustus I 5  
       
               
               
Piirustus II 5  
       
               
               
Piirustus III 5  
       
               
               
Piirustus IV 5  
       
               
               
Taidegrafiikan menetelmät I 5  
       
               
               
Taidegrafiikan menetelmät II 5  
       
               
               
Taidegrafiikan menetelmät III 5  
       
               
               
Taidegrafiikan menetelmät IV 5  
       
               
               
Taidegrafiikan menetelmät V 5  
       
               
               
Dokumentaarinen työskentely 5  
       
               
               
Valokuvauksen menetelmät I 5  
       
               
               
Valokuvauksen menetelmät II 5  
       
               
               
Valokuvauksen ilmaisukeinot I 5  
       
               
               
Valokuvauksen ilmaisukeinot II 5    
       
                 
     
Valokuvateoria 5  
       
               
               
Taiteilijakirja 5                                                        
Taideprojekti I 5    
       
                 
     
Taideprojekti II 5    
       
                 
     
Taideprojekti III 5                                                        
Ateljeetyöskentely I 5    
       
                 
     
Ateljeetyöskentely II 5    
       
                 
     
Ateljeetyöskentely III 5    
       
                 
     
Taiteilija verkossa 5                                                        
32125287161662.562.5141470888831.331.331.331.377777000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
Vapaasti valittavat opinnot 30
     
           
                       
3000015150000007.57.57.57.5000000000000
HARJOITTELU 30                                                        
Harjoittelu 30  
       
               
               
03000001515000000007.57.57.57.500000000
OPINNÄYTETYÖ 30                                                        
Menetelmä- ja kehittämisopinnot 5    
       
                 
     
Opinnäytetyö 25      
           
                         
00419.750000227.2512.500000000111116.256.256.25
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 102 179 47.2 31.6 51 51 89.5 89.5 23.6 23.6 18.1 13.5 25.5 25.5 25.5 25.5 44.8 44.8 44.8 44.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 6.3 6.3 6.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi