Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikka

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 98                                                                
Johdatus energia- ja ympäristötekniikan alaan 2
     
           
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Ympäristövaikutukset
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Kemia 3
     
             
                                   
Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 4
     
             
                                   
Ekologia 3
     
             
                                   
Insinöörin perustaidot 1 - moduuli
                                                               
Matematiikka 1 5
     
             
                                   
Fysiikka 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 2
     
             
                                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
             
                                   
Ympäristöohjaus
                                                               
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4
       
               
                             
Yhdyskuntasuunnittelu 5
       
               
                             
Ympäristöviestintä 3
       
               
                             
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Insinöörin perustaidot 2
                                                               
Matematiikka 2 5
       
               
                             
Termodynamiikka 4
       
               
                             
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Sähkö ja mittaus
                                                               
Tilastomatematiikka 3  
       
                   
                         
Sähköfysiikka 4  
       
                   
                         
Sähkötekniikan perusteet 5  
       
                   
                         
QSE-systems 3  
       
                   
                         
Professional English, B2 3
       
               
                             
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                               
CAD-suunnittelun perusteet 5  
       
                   
                         
Tuotekehitys 5  
       
                   
                         
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
       
                   
                         
6533003134330000030.530.522.322.322.333330000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 142                                                                
Täydentävä ydinosaamisen opintojakso 5                                                                
Vesitekniikan suunnitteluosaaminen 5  
         
                     
                   
Introduction to Energy Management Systems 5                                                                
Virtaustekniikka
                                                               
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
         
                     
                   
Säätö ja ohjaustekniikka 5  
         
                     
                   
Alakohtainen projekti 5  
         
                     
                   
Energia- ja virtaustekniikka
                                                               
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5                                                                
Säätö ja ohjaustekniikka 5                                                                
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5                                                                
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                               
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5      
             
                                 
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5      
             
                                 
Energiatekniikan prosessit 5      
             
                                 
Climate Change
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                               
Climate.now basics 5                                                                
Climate change guest lecture series 5                                                                
Solutions.now 5                                                                
Energian tuotantotekniikka
                                                               
Voimalaitostekniikka 5    
         
                         
               
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5    
         
                         
               
Bioenergy 5                                                                
Energian jakelu ja käyttö
                                                               
Energian jakelujärjestelmät 5      
           
                               
     
Rakennusten energiatekniikka 5      
           
                               
     
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5      
           
                               
     
Renewable Energy Fundamentals
                                                               
Renewable energy production 7                                                                
Energiatehokkuus 3                                                                
Introduction to power electronics 5                                                                
Distributed energy systems
                                                               
Wind Power Systems 4                                                                
Photovoltaic Systems 4                                                                
Battery and Storage Systems 4                                                                
Sähkömarkkinat 3                                                                
Renewable Energy Projects (REP)
                                                               
Renewable Energy Project Development 10                                                                
Renewable Energy Laboratory Project 5                                                                
Näytteenotto ja mittaus
                                                               
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4      
             
                                 
Measuring techniques 6      
             
                                 
Näytteenoton, mittauksen ja monitoroinnin projektityö 5      
             
                                 
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vedenpuhdistuksen kemia 5  
         
                     
                   
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5  
         
                     
                   
Jäteveden käsittely 5  
         
                     
                   
Water conservation and technical solutions
                                                               
Introduction to the Baltic Sea  4    
         
                         
               
Water conservation and technical solutions 11    
         
                         
               
Kiertotalous
                                                               
Circular economy 5                                                                
Kiertotalouden menetelmät 5                                                                
Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä 5                                                                
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Waste treatment 5    
           
                           
         
Global waste management 5    
           
                           
         
Elinkaariarviointi 5