Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikka

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 98                                                                
Johdatus energia- ja ympäristötekniikan alaan 2
     
           
                             
Ympäristövaikutukset
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 4
     
             
                                   
Tietotekniikka 2
     
             
                                   
Ekologia 3
     
             
                                   
Insinöörin perustaidot 1 - moduuli
                                                               
Johdatus insinöörimatematiikkaan 2
     
             
                                   
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
Fysiikka 5
     
             
                                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
             
                                   
Ympäristöohjaus
                                                               
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4
       
               
                             
Yhdyskuntasuunnittelu 5
       
               
                             
Ympäristöviestintä 3
       
               
                             
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Insinöörin perustaidot 2
                                                               
Kemia 3
       
               
                             
Calculus 5
       
               
                             
Sähköfysiikka 4
       
               
                             
Termodynamiikka 4
       
               
                             
Professional English, B2 3
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Insinöörin perustaidot 3
                                                               
Tilastomatematiikka 3  
       
                   
                         
Sähkötekniikan perusteet 5  
       
                   
                         
Laadunhallinnan ja standardien perusteet 3  
       
                   
                         
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4  
       
                   
                         
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                               
CAD-suunnittelun perusteet 5  
       
                   
                         
Tuotekehitys 5  
       
                   
                         
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
       
                   
                         
65330030353300000303021.721.721.725.525.50000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 142                                                                
Erikoistumisalojen ammattiopinnot 90                                                                
Täydentävä ydinosaamisen opintojakso 5                                                                
Introduction to Energy Monitoring Systems 5  
         
                     
                   
Vedenjakelujärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
         
                     
                   
Automaatiotekniikan perusteet 5  
         
                     
                   
Vesitekniikan suunnitteluosaaminen 5  
         
                     
                   
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vedenpuhdistuksen kemia 5  
         
                     
                   
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5  
         
                     
                   
Jäteveden käsittely 5  
         
                     
                   
Water conservation and technical solutions
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Introduction to the Baltic Sea  4    
         
                         
               
Water conservation and technical solutions 11    
         
                         
               
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Circular economy 5    
         
                         
               
Kiertotalouden menetelmät 5    
         
                         
               
Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä 5    
         
                         
               
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Global waste management 5      
             
                                 
Elinkaariarviointi 5      
             
                                 
Waste management in practice 5      
             
                                 
Climate Change
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Climate.now basics 5    
           
                           
         
Climate change guest lecture series 5    
           
                           
         
Solutions.now 5    
           
                           
         
Alue- ja ympäristösuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Smart Sustainable Cities 5      
           
                               
     
Integrated stormwater management and ecosystem services 5      
           
                               
     
Ympäristöakustiikka 5      
           
                               
     
Näytteenotto ja mittaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4      
             
                                 
Measuring techniques 6      
             
                                 
Näytteenoton, mittauksen ja monitoroinnin projektityö 5      
             
                                 
Energia- ja virtaustekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
         
                     
                   
Automaatiotekniikan perusteet 5  
         
                     
                   
Sähkövoimatekniikka 5  
         
                     
                   
Renewable Energy Fundamentals
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Renewable energy production 7  
         
                     
                   
Energiatehokkuus 3  
         
                     
                   
Introduction to power electronics 5  
         
                     
                   
Distributed energy systems
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Wind Power Systems 4    
         
                         
               
Photovoltaic Systems 4    
         
                         
               
Battery and Storage Systems 4    
         
                         
               
Sähkömarkkinat 3    
         
                         
               
Renewable Energy Projects (REP)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Renewable Energy Project Development 10    
           
                           
         
Renewable Energy Laboratory Project 5    
           
                           
         
Energian tuotantotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Voimalaitostekniikka 5    
         
                         
               
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5    
         
                         
               
Bioenergy 5    
         
                         
               
Energian jakelu ja käyttö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Energian jakelujärjestelmät 5      
           
                               
     
Rakennusten energiatekniikka 5