Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 106                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5                                                                
Projektipaja 5                                                                
Statiikka 3                                                                
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3                                                                
Infratekniikka 3                                                                
Infrarakentaminen 3                                                                
Ympäristötekniikka 2                                                                
Talonrakennuksen perusteet 4                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5                                                                
Fysiikka 5                                                                
Staattisesti määrätyt rakenteet 3                                                                
Työturvallisuus 2                                                                
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2                                                                
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3                                                                
Johtamisen perusteet 2                                                                
CAD-suunnittelu 3                                                                
Hankintatoimen perusteet 2                                                                
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1                                                                
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2                                                                
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4                                                                
Geodesian perusteet 2                                                                
Geodesian ATK 2                                                                
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2                                                                
English Professional Skills, B2 3                                                                
Työlainsäädäntö 2                                                                
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3                                                                
Rakennusfysiikka 5                                                                
Betonimateriaalitekniikka 5                                                                
Fysiikan laboratoriotyöt 2                                                                
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonirakenteiden perusteet 5                                                                
Betonityöt 3                                                                
Rakennusainekemia 2                                                                
Pohjarakennus 5                                                                
00000000000000000000000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektityöt
                                                               
Projektityöt 5                                                                
Infratekniikan moduulit
                                                               
Väylien perusopinnot
                                                               
Tietekniikka 3                                                                
Geometriatekniikka 4                                                                
Maarakennustekniikka 4                                                                
Vesi- ja viemärijohdot 4                                                                
Väylien rakenteet
                                                               
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4                                                                
Tien ja kadun suunnittelu 5                                                                
Siltatekniikan perusteet 3                                                                
Rakenne ja kuivatus 3                                                                
Väylien syventävät opinnot
                                                               
Geotekniikan jatkokurssi 3                                                                
Planning at Urban Areas 4                                                                
Teiden ja katujen kunnossapito 2                                                                
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2                                                                
Kalliorakentaminen 2                                                                
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2                                                                
Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon moduulit
                                                               
Korjausrakentaminen
                                                               
Korjaushankkeen suunnittelu 5                                                                
Korjausrakentamisen suunnittelu 4                                                                
Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 6                                                                
Työpaikkaopinnot
                                                               
Korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen työpaikkaopinnot 15                                                                
Kiinteistötekniikka
                                                               
Kiinteistötalous ja strategia 4                                                                
Kiinteistölainsäädäntö 2                                                                
Isännöinti 3                                                                
Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 2                                                                
Kiinteistön hoito ja kunnossapito 4                                                                
Talonrakennustekniikan moduulit
                                                               
Rakennetekniikka perusopinnot
                                                               
Staattisesti määräämättömät rakenteet 3                                                                
Lujuusopin jatkokurssi 3                                                                
Rakenteiden 3D -mallinnus 4                                                                
Rakennesuunnittelun perusteet 3                                                                
Pääpiirustukset 2                                                                
Rakennetekniikka aineopinnot
                                                               
Puurakenteiden jatkokurssi 4                                                                
Tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu 2                                                                
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4                                                                
Puurakenteiden erikoisopintojakso 3                                                                
Työpiirustukset 2