Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, infratekniikan suuntautumisen opinnot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, Infratekniikan suuntautumisen opinnot

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 120                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                   
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                         
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                               
     
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Työlainsäädäntö 2                                                                
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
Rakenteiden perusteet
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Korjausrakentamisen perusteet 3  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
605611303029271010151510101014.514.59990.50.50000.50.5000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektityöt
                                                               
Projektityöt 5      
           
                               
     
Infratekniikan moduulit
                                                               
Väylien perusopinnot
                                                               
Tietekniikka 3    
         
                         
               
Geometriatekniikka 4    
         
                         
               
Väylien rakentamisen perusteet
                                                               
Maarakennustekniikka 4    
         
                         
               
Vesi- ja viemärijohdot 4    
         
                         
               
Väylien rakenteet
                                                               
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
           
                           
         
Rakenne ja kuivatus 3    
           
                           
         
Väylien suunnittelu
                                                               
Tien ja kadun suunnittelu 5    
           
                           
         
Siltatekniikan perusteet 3    
           
                           
         
Väylien tuotanto
                                                               
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                               
     
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                               
     
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2      
           
                               
     
Väylien syventävät opinnot
                                                               
Infran pohjarakenteet 3      
           
                               
     
Planning at Urban Areas 4      
           
                               
     
Kalliorakentaminen 2      
           
                               
     
0030200000151520000000000007.57.55551010000
Rakennusalan erityismoduulit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vesirakentaminen 3    
         
                         
               
Tiehankkeen mallintaminen 3    
           
                           
         
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3    
           
                           
         
Rakennusalan sopimukset 3    
           
                           
         
001200000390000000000001.51.533300000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tieturva 1 1
       
               
                             
Tieturva 2 1    
           
                           
         
Ympäristöakustiikka 5      
           
                               
     
Talotekniikan perusteet 5    
         
                         
               
Research Hatchery 8      
           
                               
     
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Water conservation and technical solutions 2      
           
                               
     
10715010061150000.30.30.300000330.30.30.37.57.5000
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10