Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri s21, infratekniikan suuntautumisen opinnot

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21, Infratekniikan suuntautumisen opinnot

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 102                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Johdatus rakennusalaan 2
   
       
                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Korjausrakentamisen perusteet 2  
       
                   
                         
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan mittaukset ja raportointi 2  
       
                   
                         
Talotekniikan perusteet 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
59430028.530.532.510.5000029.329.321.221.221.232.332.38.58.58.50000000000
Rakenteiden perusteet
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Energiatekniikka 5  
         
                     
                   
0190000019000000000009.39.39.30000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektiosaaminen
                                                               
Projektityöt 1 5    
         
                         
               
Innovaatioprojekti 10      
           
                               
     
Infratekniikan moduulit
                                                               
Väylien perusopinnot
                                                               
Tietekniikka 3    
         
                         
               
Geometriatekniikka 4    
         
                         
               
Väylien rakentamisen perusteet
                                                               
Maarakennustekniikka 4    
         
                         
               
Vesi- ja viemärijohdot 4    
         
                         
               
Väylien rakenteet
                                                               
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
           
                           
         
Rakenne ja kuivatus 3    
           
                           
         
Väylien suunnittelu
                                                               
Tien ja kadun suunnittelu 5    
           
                           
         
Siltatekniikan perusteet 3    
           
                           
         
Väylien tuotanto
                                                               
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                               
     
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                               
     
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2      
           
                               
     
Väylien syventävät opinnot
                                                               
Infran pohjarakenteet 3      
           
                               
     
Planning at Urban Areas 4      
           
                               
     
Kalliorakentaminen 2    
         
                         
               
00372300002215230000000000018.518.510101014.514.5000
Rakennusalan erityismoduulit
                                                               
Vesirakentaminen 3      
           
                               
     
Tiehankkeen mallintaminen 3    
           
                           
         
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3      
             
                                 
Rakennusalan sopimukset 3      
             
                                 
0039000003360000000000001111.51.5222
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tieturva 2 1    
           
                           
         
Ympäristöakustiikka 5    
         
                         
               
Research Hatchery 8      
           
                               
     
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Tieturva 1 1
       
               
                             
Radan rakentamisen perusteet 3                                                                
Infrahankkeen urakointi 3                                                                
107801006180000.30.30.300000330.30.30.344000
HARJOITTTELU
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10  
         
                     
                   
Harjoittelu III 10    
           
                           
         
101010001001001000006.76.76.7006.76.76.7006.76.76.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimuksen perusteet 1