Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri s21, infratekniikan suuntautumisen opinnot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21, Infratekniikan suuntautumisen opinnot

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 102                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Johdatus rakennusalaan 2
   
       
                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Korjausrakentamisen perusteet 2  
       
                   
                         
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan mittaukset ja raportointi 2  
       
                   
                         
Talotekniikan perusteet 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
59430028.530.532.510.5000029.329.321.221.221.232.332.38.58.58.50000000000
Rakenteiden perusteet
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Energiatekniikka 5  
         
                     
                   
0190000019000000000009.39.39.30000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektiosaaminen
                                                               
Projektityöt 1 5    
         
                         
               
Innovaatioprojekti 10      
           
                               
     
Infratekniikan moduulit
                                                               
Väylien perusopinnot
                                                               
Tietekniikka 3    
         
                         
               
Geometriatekniikka 4    
         
                         
               
Väylien rakentamisen perusteet
                                                               
Maarakennustekniikka 4    
         
                         
               
Vesi- ja viemärijohdot 4    
         
                         
               
Väylien rakenteet
                                                               
Liikennetekniikka ja liikenteen hallinta 4    
           
                           
         
Rakenne ja kuivatus 3    
           
                           
         
Väylien suunnittelu
                                                               
Tien ja kadun suunnittelu 5    
           
                           
         
Siltatekniikan perusteet 3    
           
                           
         
Väylien tuotanto
                                                               
Teiden ja katujen kunnossapito 2      
           
                               
     
Infran tuotannon suunnittelu ja aikataulut 2      
           
                               
     
Siltojen korjaus ja kunnossapito 2      
           
                               
     
Väylien syventävät opinnot
                                                               
Infran pohjarakenteet 3      
           
                               
     
Planning at Urban Areas 4      
           
                               
     
Kalliorakentaminen 2    
         
                         
               
00372300002215230000000000018.518.510101014.514.5000
Rakennusalan erityismoduulit
                                                               
Vesirakentaminen 3      
           
                               
     
Tiehankkeen mallintaminen 3    
           
                           
         
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3      
             
                                 
Rakennusalan sopimukset 3      
             
                                 
0039000003360000000000001111.51.5222
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tieturva 2 1    
           
                           
         
Ympäristöakustiikka 5    
         
                         
               
Research Hatchery 8      
           
                               
     
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Tieturva 1 1
       
               
                             
107801006180000.30.30.300000330.30.30.344000
HARJOITTTELU
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10  
         
                     
                   
Harjoittelu III 10    
           
                           
         
101010001001001000006.76.76.7006.76.76.7006.76.76.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimuksen perusteet 0                                                                
Opinnäytetyö 20      
             
                                 
000200000000200000000000000000013.3313.3313.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 72 57 60 28.5 41.5 32.5 39.5 28 29 34 26 29.3 29.3 28.2 28.2 28.2 32.3 32.3 24.5 24.5 24.5 21.5 21.5 18 18 18 20 20 15 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.