Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri s21, rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21, Rakennesuunnittelun suuntautumisen opinnot

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 102                                                                
Insinöörin matemaattiset perusteet
                                                               
Matematiikka I 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Statiikka 3
     
             
                                   
Johdatus rakennusalaan 2
   
       
                   
Infran ja talonrakennuksen perusteet
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Infratekniikka 3
     
             
                                   
Infrarakentaminen 3
     
             
                                   
Ympäristötekniikka 2
     
             
                                   
Talonrakennuksen perusteet 4
     
             
                                   
Insinöörin matemaattiset perusteet 2
                                                               
Matematiikka II 5
       
               
                             
Fysiikka 5
       
               
                             
Staattisesti määrätyt rakenteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Projektin- ja taloudenhallinta
                                                               
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2
       
               
                             
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3
       
               
                             
Johtamisen perusteet 2
       
               
                             
CAD-suunnittelu 3
       
               
                             
Hankintatoimen perusteet 2
       
               
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
               
                             
Geotekniikka, geodesia ja tuotanto
                                                               
Geotekniikka 4  
       
                   
                         
Geodesian perusteet 2  
       
                   
                         
Geodesian ATK 2  
       
                   
                         
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 3  
       
                   
                         
Korjausrakentamisen perusteet 2  
       
                   
                         
Rakennusmateriaalien toiminta
                                                               
Lujuusopin perusteet 3  
       
                   
                         
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                         
Betonimateriaalitekniikka 5  
       
                   
                         
Fysiikan mittaukset ja raportointi 2  
       
                   
                         
Talotekniikan perusteet 2  
       
                   
                         
Betoni- ja pohjarakenteet
                                                               
Betonityöt 3  
         
                     
                   
Rakennusainekemia 2  
         
                     
                   
Pohjarakennus 5  
         
                     
                   
59430028.530.532.510.5000029.329.321.221.221.232.332.38.58.58.50000000000
Rakenteiden perusteet
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                               
Puurakenteiden perusteet 4  
         
                     
                   
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                     
                   
Energiatekniikka 5  
         
                     
                   
0190000019000000000009.39.39.30000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 130                                                                
Projektiosaaminen
                                                               
Projektityöt 1 5    
         
                         
               
Innovaatioprojekti 10      
           
                               
     
0051000005010000000000002.52.500055000
Rakennesuunnittelun moduulit
                                                               
Rakenteiden mekaniikka
                                                               
Lujuusopin jatkokurssi 3    
         
                         
               
Staattisesti määräämättömät rakenteet 3    
         
                         
               
Rakenteiden suunnittelu ja mallinnus
                                                               
Rakennesuunnittelun perusteet 3    
         
                         
               
Rakenteiden 3D -mallinnus 4    
         
                         
               
Pääpiirustukset 2    
         
                         
               
Teräs- ja betonirakenteet
                                                               
Betonirakenteiden jatkokurssi 3    
           
                           
         
Teräsrakenteiden jatkokurssi 4    
           
                           
         
Työpiirustukset 2    
           
                           
         
Puurakenteet
                                                               
Puurakenteiden jatkokurssi 4    
           
                           
         
Puurakenteiden erikoisopintojakso 3    
           
                           
         
Rakenteiden syventävät opinnot
                                                               
Computer-aided Structural Analysis 2      
           
                               
     
Teräsrakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                               
     
Betonirakenteiden erikoisopintojakso 3      
           
                               
     
Harkko- ja elementtirakenteet
                                                               
Masonry 3      
           
                               
     
Prefabricated Concrete Structures 3      
           
                               
     
003114000015161400000000000151510.710.710.71414000
Rakennusalan erityismoduulit
                                                               
Vesirakentaminen 3      
           
                               
     
Talonrakennuksen pohjarakenteet 3      
             
                                 
Rakennusalan sopimukset 3      
             
                                 
0009000000360000000000000001.51.5222
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Rakennusakustiikka 5    
           
                           
         
Research Hatchery 8      
           
                               
     
History of Architecture 4      
           
                               
     
Earthquake Geotechnical Engineering 1    
         
                         
               
Rakentamisen tietomallit (BIM) perusteet 3                                                                
Tieturva 1 1
       
               
                             
10612010015120000.30.30.3000000.50.51.71.71.766000
HARJOITTTELU
                                                               
Harjoittelu I 10
       
               
                             
Harjoittelu II 10  
         
                     
                   
Harjoittelu III 10    
           
                           
         
101010001001001000006.76.76.7006.76.76.7006.76.76.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimuksen perusteet 1    
         
                         
     
Opinnäytetyö 19                                                                
000.50.5000000.50.500000000