Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Mika Koivunen
Vastuuopettaja

Pia Satopää

Ryhmät
 • PTIVIS21T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIETS21dncs
  PTIETS21 Tietoverkot ja Kyberturva

Oppimateriaalit

Kurssilla käytettävät materiaalit:

1. ISO27005 standardi
2. Sutton, David (2021): Information security risk management : a practitioner's guide: https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/detail.action?docID=6733537
3. Ilmonen, I. & al. (2022): Johda riskejä: käytännön opas yrityksen riskienhallintaan: https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk.995697291505970?sid=3091696371
4. https://www.enisa.europa.eu/publications/interoperable-eu-risk-management-framework
5. Enisa Threat Landscape 2023 https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023

ja mahdollisesti muita ajankohtaisia materiaaleja

Opetusmenetelmät

Teoriaosuus luentoina ja itsenäisenä perehtymisenä. Ohjaus etätapaamisissa tarpeen mukaan. Käytännön riskiarviotyö vaatii kohdeyrityksen hankkimisen sekä yhteydenpidon vastuutahoon. Lähipäivinä riskiarviotyön etenemisen ohjausta, vertaistukea ja kokemusten jakamista, projektin esittelyä ja arviointia.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Aktiivinen projektioppiminen ja ongelmanratkaisu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tietoturvallisuusriskien hallintakurssin teoriaosuuden kertaus sekä laaja riskienhallinnan projektityö

Sisällön jaksotus

Tieto- ja kyberturvallisuus ovat keskeisiä osa-alueita nykyaikaisissa organisaatioissa, ja riskienhallinnan merkitys on korostunut entisestään. Tämä riskienhallinnan käytännön projektiin keskittyvä kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa käytännössä tieto- ja kyberturvallisuuden riskienhallinnan periaatteita ja menetelmiä. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoja riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa sekä valmistella heitä tulevaisuuden uraan tieto- ja kyberturvallisuuden alalla.

Kurssin sisältö:

Kurssin esitietovaatimuksena on tietoturvariskien hallinta-kurssi, jossa käsitellään ISO27005 standardin mukainen riskienhallinnan prosessi. Opiskelijoiden tulee hallita oppivat tieto- ja kyberturvallisuuden riskienhallintaprosessin vaiheet, mukaan lukien riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja seuranta. Prosessi ja vaiheet kerrataan tämän kurssin alussa.

Opiskelija hankkii itselleen pienen tai keskisuuren organisaation, jolle he suorittavat riskiarvioinnin. Opiskelija vastaa yhteydenpidosta organisaation edustajiin. Työ tehdään yksilötehtävänä tai pareittain.

Opiskelijat soveltavat ISO 27005 -standardia sekä muita riskienhallinnan viitekehyksiä ja parhaita käytäntöjä valitsemalleen kohdeyritykselle. He suorittavat riskiarvioinnin ja dokumentoivat tulokset. Kurssin päätteeksi opiskelijat laativat loppuraportin, joka sisältää riskiarvioinnin tulokset ja suositukset kohdeyritykselle. He esittävät tuloksensa luokan ja mahdollisesti myös kohdeyrityksen edustajille.

Vaatimukset:

Osallistuminen edellyttää aiempaa taustatietoa tieto- ja kyberturvallisuuden riskienhallinnasta. Opiskelijan tulee myös valita kohdeyritys, johon riskiarviointi kohdistetaan.

Kurssi tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa tietämystään riskienhallinnasta käytännön projektiin ja valmistella heitä uraan tieto- ja kyberturvallisuuden alalla.

Ajankohta:
Kevät 2024. Joka toinen viikko lähitapaaminen ja joka toinen viikko verkkotapaaminen erillisten varausten mukaisesti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriaosuuden kertaustehtävä 10%
Riskiarvioinnin toteutus, dokumentointi ja organisaation palaute 90%

Hylätty (0)

Riskiarviointia ei ole suoritettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suppea riskiarvio ja tyydyttävä palaute organisaatiosta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Melko kattava riskiarvio ja hyvä palaute organisaatiosta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kattava riskiarvio ja kiitettävä palaute organisaatiosta

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Juha Saarinen
 • Sanna Määttä
 • Annukka Kinnari
 • Noora Maritta Nieminen
 • Tommi Tuomola
Ryhmät
 • PINFOK23
  Information and Communications Technology, K23
 • PTIETS23
  Tietojenkäsittely, s23
 • PIOTK22
  Degree Programme in Information Technology, Cyber Security and IoT
 • PTIVIS23
  Tieto- ja viestintätekniikka S23
 • PINFOS23
  Information and Communications Technology (International), S23
 • PTIETS22
  Tietojenkäsittely, S22
 • PTIVIS22
  Tieto- ja viestintätekniikka S22
 • PINFOS22
  Information and Communications Technology (International), S22

Tavoitteet

After completing this course student can:

Install Git Bash
Initialize repository and commit code to Git
Create, use and merge branches
Use stashing and unstashing
Use Git remotes, push and pull code from Git remotes

Sisältö

Basic use of Git locally and Git remotes.

Oppimateriaalit

In Itslearning
Internet

Opetusmenetelmät

Self study
Practical assignment

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Self study

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Practical assignment and self study 27 hours

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Course is passed, if the assignment is done and returned according to instructions.

Sisällön jaksotus

Course is a self-paced non-stop course about the basic use of Git locally and Git remotes (such as GitLab).

After completing this course student can:
Install Git Bash
Initialize repository and commit code to Git repository using Git bash
Create, use and merge branches
Use stashing and unstashing
Use Git remotes, push and pull code from Git remotes

Enroll to course in Peppi. After teachers have accepted your enrollment in Peppi, you should see the course's workspace in Itslearning automatically (within a few days due to delay in the Peppi <> Itslearning integration).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Enroll to course in Peppi. When your enrollment is accepted, you'll get access to course's Itslearning (within a day or two after enrollment acceptance).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Quality of the returned assignment.

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Tommi Tuomola
Vastuuopettaja

Tommi Tuomola

Ryhmät
 • PTIETS22deai
  PTIETS22 Datatekniikka ja Tekoäly
 • PTIVIS22I
  Data Engineering and AI

Tavoitteet

After completing the course the student can:
- describe basic solutions for data architectures and big data
- select and use suitable data architecture
- apply ETL process and tools for handling of big data

Sisältö

Architecture and Components of Big Data Frameworks
ETL process with Big Data for batch and streaming
Practical work with suitable tools and frameworks

Oppimateriaalit

Teacher provided lecture material
Supporting public online material
Teacher provided virtual machines
All needed material (or at least a link to them) will be available in itslearning.

Opetusmenetelmät

Contact learning, practical exercises, independent study

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Given examples and exercises support each topic studied during the lectures. Additional material in the form of tutorials and reliable information sources is provided.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours 56 h
Inpendent studying 79h, including:
- Studying the course material
- Completing exercises
- Project

Sisällön jaksotus

-The basic idea of data engineering methods and pipelines
-different components
-integration of said components (MQ systems)
-data engineering frameworks (Apache family)
-The goal of the course is to be able to build a data pipeline from start to finish

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning and contact classes are the main communication channels used on this course.

The student is required to have a computer capable of running a simple Ubuntu virtual machine.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Homework exercises returned throughout the course
Small project at the end of the course

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 26.04.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Ian Bowie
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

By the end of the course students will have the knowledge to:
• Create a podcast concept
• Understand how to brand a podcast
• Assess and chooses recording equipment
• Script, record, and edit a podcast
• Understand the different distribution channels and assess their strengths and weaknesses
• Know how to market and promote a podcast
• Understand IPR and know where to access royalty free music

Sisältö

Podcast concept and research
Branding
Scripting
Recording
Audio editing
Distribution
Transcription
Marketing
IPR

Oppimateriaalit

Teacher supplied material as required

Opetusmenetelmät

Interactive classroom lectures and group work. Students will work in self-assigned groups drawing from research and their own ideas, opinions and experiences.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

There is no exam for this course

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Students will learn the process of podcast creation from initial concept through to recording and editing a finished 20 minute podcast episode. The course will include:
Developing a podcast concept
Creating a brand - including name and logo
Scripting
Transcription - AI as a help
Distribution channels
Recording - equipment, room requirements
Audio editing
Marketing
IPR

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Classroom activities: 30 h
Group work: 20 h

Sisällön jaksotus

Podcast concepting and research
Researching podcast themes
Researching audiences
Researching niche opportunities
Researching formats - Interviews, music, discussion, reporting?
Researching how using AI can help with the concept

Viestintäkanava ja lisätietoja

This course is for anyone with an interest in starting a podcast. It is practical with a strong emphasis on learning by doing. By the end of the course each group will have a fully defined podcast concept, a clear brand outline, a marketing roadmap and one ready to publish podcast episode in the bag. Although the language of instruction is English your podcast can be recorded in your language of preference.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment is a combination of teacher observation of student commitment, effort and engagement during lessons together with the standard of 4 completed classroom task based assignments. Students will be assessed on overall communicative competence and language appropriacy within specific communication contexts.

Hylätty (0)

The student has insufficient attendance (has been absent in more than 4 classes). The student has not completed all the tasks. The student has completed tasks but they are not of an acceptable standard.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has completed the tasks with the minimum of set requirements stated in the task instructions. The student has completed tasks later than the given deadlines. The student has not addressed feedback provided by the teacher.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has completed the tasks well fulfilling most of the set requirements stated in the task instructions. The student has completed tasks within the given deadlines. The student has partly addressed feedback provided by the teacher. The student has reflected on their own performance and has been given peer feedback.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has completed the tasks very well fulfilling or surpassing the set requirements as stated in the task instructions. The student has completed tasks within the given deadlines or earlier and has addressed feedback provided by the teacher. The student has been giving quality peer feedback.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Jani Vanharanta
Vastuuopettaja

Jani Vanharanta

Ryhmät
 • PTIVIS21T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIETS21dncs
  PTIETS21 Tietoverkot ja Kyberturva

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Golnaz Sahebi
Vastuuopettaja

Golnaz Sahebi

Ryhmät
 • PTIETS22deai
  PTIETS22 Datatekniikka ja Tekoäly
 • PTIVIS22I
  Data Engineering and AI

Tavoitteet

After completing the course the student:
- Can define the main concepts related to machine learning
- Understands the value and the drivers for machine learning
- Can describe the processes of machine learning
- Can use some tools for data analytics and machine learning

Sisältö

Machine learning process and methods
Practical work

Oppimateriaalit

Course book:

Aurélien Géron.
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow
2nd Edition.
Publisher : O'Reilly Media; 2nd edition
(October 15, 2019)

We study chapters 1, 2, 3, 4, 6, 9, and 10 of the book. They have about 300 pages, but some are skipped over.

The course book can be read in electronic form from our institution's eBook Central database.

The course also has reading material, which will be announced during the course.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No Exam.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

The course includes approximately 13 guided working and theory sessions, 9 personal practice tasks and a group work final project.
*
Final project is done in groups of 3-4 people outside of guidance sessions. The group sets aside 15 minutes to present the group work during the last session.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours (approximately):
- One introductionary session: 2h
- 13 times 3h theory and practice: 13 x 3h = 39 hours
- Final projects and presentations: 24 hours

Home work: approximately 70 hours

Total: approximately: 135 hours

Sisällön jaksotus

- Week 03: Course Introduction
- Week 04: Landscape of machine learning
- Week 05: Data exploration
- Week 06: Data preparation
- Week 07: Model training, selection, and evaluation
- Week 08: Winter break - Visualization (self-study)
- Week 09: Demonstrations of Exercises 1 – 4
- Week 10: Classification
- Week 11: Training models
- Week 12: Decision trees
- Week 13: Unsupervised learning
- Week 14: Guidance to team work
- Week 15: Introduction to Neural networks
- Week 16: Demonstrations of Exercises 5 – 9
- Week 17: Team work presentations


We proceed in general according to the chapters in the course book.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Qualifications:

- Python programming skills and skills in utilizing Pandas for data manipulation and Numpy for numerical operations and array handling are required.
- Basic knowledge of probability, statistics and linear algebra is also beneficial.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- The course is graded on a scale of 0-5.
- In order to receive an approved performance, the student must receive an acceptable mark for both 1) personal practice tasks (exercises) and 2) teamwork project.
- You get points from the 9 homework exercises, which affect the evaluation by 3 units.
- Occasionally, there may be classwork exercises, but their points are mostly optional and are considered as bonuses.
- The project work also affects the evaluation by 2 units. The project work is graded in ITS from 0 to 5, which is influenced by both the teacher's assessment and the peer assessment given by the rest of the project team.
- The course can only be passed by doing both personal practice tasks and participating in teamwork project.

Hylätty (0)

The student does NOT participate in the project work or gets the project work grade 0 (Failed) OR did not get at least 40% of the points in the course exercises.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student got 40-59% of the points for the exercises in the course AND got a grade of 1 - 3 for the project work.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student got 60-84% of the points for the exercises in the course AND got a grade of 3 - 4 for the project work.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student got at least 85% of the points for the exercises in the course AND got a grade 5 for the project work.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Ali Khan
Vastuuopettaja

Ali Khan

Ryhmät
 • PTIETS22deai
  PTIETS22 Datatekniikka ja Tekoäly
 • PTIVIS22I
  Data Engineering and AI

Tavoitteet

After completing the course the student can:
- explain the most common data structures
- apply the most common data structures and algorithms connected to the use of these structures
- evaluate the efficiency of algorithms.

Sisältö

- lists, stacks, queues, trees, graphs and hash tables
- analysing and evaluating algorithms
- designing algorithms
- sorting methods
- search algorithms

Oppimateriaalit

Material available via the learning environment (ITS).

Opetusmenetelmät

Weekly contact sessions when 3 hours for theory and practical exercises.
Additionally, weekly 1h sessions for questions and support in exercises.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

The course has 12 three-hour contact sessions where teacher present theory and examples and students work with practical tasks.
Additionally, students are able to receive extra guidance for exercises.

Electronic materials are used in the course. In addition, guidance is also organized online in order to reduce the carbon footprint caused by movement.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours
- Course introduction: 3 hours
- 12 times 3h theory and practice: 12 x 3h = 36 hours
- 10 times Questions & Support: 10 x 1h = 10 hours

Home work:
- Working with assignments: approximately 80 hours

Total: approximately 130 hours

Sisällön jaksotus

Week 2: Course introduction

Weeks 2 - 15
- Algorithms and algorithmic thinking
- Data structures
- Search algorithms
- Sorting algorithms

Contact hours according to lukkari.turkuamk.fi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS and Teams.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is graded on a scale of 0-5.

You can achieve points from practical exercises in class room and home work exercises.
Around half of the exercises are done during the contact hours.

Additionally, there is an exam during the last contact session that will be used an option to pass the course with grade 1 or 2.

Hylätty (0)

Less than 50% points in the exercises OR Student does not passed the exam.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50% - 69% points in the exercises OR student has passed the test in the final contact session.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70% - 89% points in the exercises.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

At least 90% points in the exercises.

Esitietovaatimukset

Introduction to Programming, or equivalent programming skills

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Koivunen
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

After completing the course the student can:
- list regulations of data protection in Finland and in EU
- give examples of the duties of personnel working with data protection and privacy
- construct a privacy policy
- protect his/her privacy in electronic data communication
- provide examples of the rights to check how his/her own privacy has been protected in different environments
- plan and conduct actions required by the data and privacy protection in an SME sector enterprise or similar size organization
- assess the efficiency of these actions and give justified improvement proposals for them

Sisältö

The course contains knowledge of the following areas:
- General Data Protection Regulation
- Practical Data Protection
- Online Privacy

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja tehtävät ovat Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin puolivälissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, henkilökohtaiset tehtävät, ryhmätyö, tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätyö käytännön tietosuojakysymyksistä. Pakollinen läsnäolo töiden esittelyissä.
Luennot: 26h
Henkilökohtaiset tehtävät ja ryhmätyö: 80h
Koe (sisältäen valmistautumisen): 29h

Sisällön jaksotus

Tietosuojan säännökset Suomessa, EU:ssa ja maailmalla.
Tietosuojavaltuutetun toiminta ja tehtävät.
Tietosuojavastaavan toiminta ja tehtävät.
Tiedon suojaaminen tietoliikenteessä.
Yksityisyyden turvaaminen lainsäädännössä.
Työelämän tietosuoja.
Tiedon suojaaminen sosiaalisessa mediassa ja internetissä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssi ja sen viestintä on Itslearningissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset tehtävät, ryhmätyö, tentti. Jokaisesta osasta on saatava hyväksytty arvosana.

Hylätty (0)

Hylätty arvosana henkilökohtaisista tehtävistä, ryhmätyöstä tai tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40%-55% henkilökohtaisista tehtävistä palautettu hyväksytysti.
40%-55% hyväksytty suoritus ryhmätyöstä.
Alle 15/25 pistettä tentistä.

Opiskelijalla on perusymmärrys tietosuojan sääntelystä ja tietää mistä löytää lisätietoja. Opiskelija tunnistaa tiedon suojaamisen teknisiä ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

55%-85% henkilökohtaisista tehtävistä palautettu hyväksytysti.
55%-85% hyväksytty suoritus ryhmätyöstä.
Alle 20/25 pistettä tentistä.

Opiskelija tuntee tietosuojan sääntelyä sekä tuntee päätoimijoiden tehtävät ja vastuut. Opiskelija osaa suositella sopivia teknisiä ratkaisuja tiedon suojaamiseen sekä tietää miten toimitaan tietomurron sattuessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

>85% henkilökohtaisista tehtävistä palautettu hyväksytysti.
>85% hyväksytty suoritus ryhmätyöstä.
Yli 20/25 pistettä tentistä.

Opiskelija tuntee tietosuojan sääntelyä sekä tuntee päätoimijoiden tehtävät ja vastuut, minkä lisäksi ymmärtää edellytykset tiedon käsittelylle ja siirrolle. Opiskelija osaa suositella sopivia teknisiä ja hallinnollisia ratkaisuja tiedon suojaamiseen sekä toimia itsenäisesti tietomurron sattuessa. Opiskelija osaa arvioida tietosuojaa.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Golnaz Sahebi
 • Matti Kuikka
Vastuuopettaja

Matti Kuikka

Ryhmät
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Osaa kertoa, mitä data-analyysi ja koneoppiminen ovat
- Osaa kertoa miksi data-analyysiä ja koneoppimista käytetään
- Osaa analysoida ja visualisoida dataa
- Osaa kuvata koneoppimisprosessin
- Osaa käyttää soveltuvia työkaluja data-analyysiin ja koneoppimiseen

Sisältö

Johdatus data-analyysiin ja koneoppimiseen
Data-analyysin prosessi ja menetelmät
Koneoppimisen prosessi ja menetelmät
Käytännön harjoittelu

Oppimateriaalit

Pääosin oheisen kirjan mukaisesti (kappaleista 1 -10)
[Aurélien Géron] Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, Publisher : O'Reilly Media; 2022, 3rd Edition

Lisäksi: Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali sekä oppimisympäristön tehtävät.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tietokoneavusteinen opetus, tehtäväperustaisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso sisältää noin 12 ohjattua työskentely- ja teoriakertaa, 9 henkilökohtaista harjoitustehtävää ja ryhmätyön.

Ryhmätyö tehdään 3-4 hengen ryhmissä.

Opintojaksolla käytetään vain sähköisiä materiaaleja. Lisäksi seurantaa järjestetään myös verkossa, jotta vähennetään liikkumisesta johtuvaa hiilijalanjälkeä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit:
- Kurssin aloitus: 2h
- Viikot 3 - 5: Teoria & käytäntö (3h/viikko): 5 x 3h = 15h
- Viikot 9 - 15: Teoria & käytäntö (3h/viikko): 7 x 3h = 21h
- Viikko 16: Projektitöiden esitykset: 3h
- Lisäksi viikoilla 4 - 15 noin 10 tuki- ja kyselytuntia: 10 x 1h = 10h

Kontaktitunnit yhteensä: noin 51h

Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät: noin 90 h

Yhteensä: noin 130h

Sisällön jaksotus

Viikko 2:
- Machine learning landscape (Johdanto koneppimiseen)
Viikot 3 - 7:
- End-to-end machine learning process (Koneoppimisprosessi)
Viikot 9-15:
- Ryhmätyön esittely
- Classification (Luokittelu)
- Training linear models (Lineaariset mallit)
- Decision trees (Päätöspuut)
- Unsupervised learning (Ohjaamaton oppiminen)
- Neural networks (Johdanto neuroverkkoihin)
Viikko 16: Projektitöiden esitys

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaalit ja tehtävien ovat ITS.ssä.
Harjoitustehtävät suoritetaan pääosin Jupyter Notebookilla.
Kurssin tiedotus ITS:n kautta, mutta myös kurssin Teams-kanavan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5.

Saat pisteitä kontakitunnille tehdyistä harjoituksista ja kotitehtävistä, jotka vaikuttavat arvosteluun 3 yksikön verran.
Noin puolet harjoituksista tehdään kontaktitunneilla.

Projektityö vaikuttaa myös arvosteluun 2 yksikön verran. Projekityöstä saa ITS:iin arvion 0 - 5, johon vaikuttaa sekä opettajan arvio että muun projektitiimin antama vertaisarvio.

Kurssia voi läpäistä vain tekemällä sekä harjoitustehtäviä että osallistumalla projektityöhön.

Hylätty (0)

Opiskelija EI osallistu projektityöhön tai saa siitä arvosanan 0 TAI ei saanut vähintään 40% kurssin harjoitusten pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija sai 40-59% kurssin harjoitusten tehtävien pisteistä JA sai projektityöstä arvosanan 1 - 3.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija sai 60-84% kurssin harjoitusten tehtävien pisteistä JA sai projektityöstä arvosanan 3 - 4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija sai vähintään 85% kurssin harjoitusten tehtävien pisteistä JA sai projektityöstä arvosanan 5.

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Helo
Vastuuopettaja

Tuomo Helo

Ryhmät
 • PTIETS21swis
  PTIETS21 Ohjelmistojen kehittäminen ja Tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kertoa mikä DevOps on ja miten se liittyy ohjelmistotuotantoon,
Käyttää DevOpsiin liittyviä työkaluja ja ympäristöjä,
Käyttää DevOps:ia ohjelmistoprojektissa.

Sisältö

Ohjelmistotuotannon perusteet
DevOps toimintamalli
DevOps työkalut ja ympäristöt
DevOps käytännössä
Projektityö

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään valikoiden seuraavaa materiaalia. Lista ei välttämättä ole täydellinen.

1. Learning DevOps: A comprehensive guide to accelerating DevOps culture adoption with Terraform, Azure DevOps, Kubernetes, and Jenkins, 2nd Edition
Mikael Krief

2. Mastering React Test-Driven Development - Second Edition
Daniel Irvine, Justin Searls
Published by Packt Publishing (2022)

3. Automating Workflows with GitHub Actions
Priscila Heller
Published by Packt Publishing (November 11, 2021)

Asia tarkentuu kurssin alkaessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ohjelmointi ja muu käytännön työskentely yhdessä ja yksin
Harjoitustehtävien tekeminen
Harjoitustyön tekeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 32 h
Harjoitustehtävät 33 h
Kirjojen lukeminen 30 h
Harjoitustyö 30 h
Kehitysympäristön luonti ja ylläpitäminen 10h

Sisällön jaksotus

Suomeksi

I. DevOps teoriassa :
- 2 luentoa
- Harjoitus monivalintatenttinä 10 pistettä

II. Testaamisen automatisointi:
- 4 luentoa ja demot:
- henkilökohtaisista harjoitustehtävistä 3 * 10 = 30 pistettä
- teknologiat React ja Jest

III. CI/CD ja GitHub Actions
- 3-4 luentoa ja demot
- henkilökohtaisista harjoitustehtävistä 2 * 10 = 20 pistettä


IV. Kontittaminen - Dockers
- 2-3 luentoa ja demot
- henkilökohtainen harjoitustehtävä 15 pistettä

V. Ryhmätyö :
- 4 hengen ryhmissä
- rthmäkohtainen toimeksianto
- esitys opintojakson muille opiskelijoille
- 25 pistettä

Yhteensä 100 pistettä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset harjoitustehtävät (sisältäen monivalintatestin): 75 pistettä
Ryhmätyö: 25 pistettä.

Demoissa on oltava läsnä.

Harjoitustyö tulee palauttaa määräaikaan mennessä pisteiden saamiseksi.

Opiskelijan täytyy saada ainakin 22 pistettä harjoitustehtävistä ja 8 pistettä harjoitustyöstä läpäistääkseen kurssin.

Arvosteluasteikko (pisteet -> arvosana):

30 pistettä -> 1
45 -> 2
60 -> 3
75 -> 4
90 -> 5

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 16.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

40 - 70

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jaana Lindgren
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

The contents and the assessed outputs of the course are designed to provide the students with English language communication skills they need in working life especially when working on projects. Examples include producing instructions and reports, organizing physical and online meetings and producing the relevant documents and emails, collaborative writing, and presentation of results. In addition, the students have to complete tasks individually, in pairs, and as a group which enhances their communication and interpersonal skills. The assessment is continuous and teacher and peer assessment are provided after the completion of each task.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

classroom activities
individual work
pairwork
group work

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

The student has insufficient attendance. The student has not completed all the tasks. The student has completed tasks but they are not of an acceptable standard.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has completed the tasks with the minimum of set requirements which are outlined by the teacher and are listed in the task instructions. The student has completed tasks later than the given deadlines. The student has not addressed feedback provided by the teacher.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has completed the tasks well fulfilling most of the set requirements which are outlined by the teachers and are listed in the task instructions. The student has completed tasks within the given deadlines. The student has partly addressed feedback provided by the teacher.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has completed the tasks very well fulfilling or surpassing the set requirements which are outlined by the teachers and are listed in the task instructions. The student has completed tasks within the given deadlines or earlier and has addressed well feedback provided by the teacher.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Tero Virtanen
 • Marko Teräspuro
Vastuuopettaja

Tero Virtanen

Ryhmät
 • PTIETS22dncs
  PTIETS22 Tietoverkot ja Kyberturva
 • PTIVIS22T
  Data Networks and Cybersecurity

Tavoitteet

By the end of this course, students will be able:

· Configure single-area OSPFv2 in both point-to-point and multiaccess networks.
· Explain how to mitigate threats and enhance network security using access control lists and security best practices.
· Implement standard IPv4 ACLs to filter traffic and secure administrative access.
· Configure NAT services on the edge router to provide IPv4 address scalability.
· Explain techniques to provide address scalability and secure remote access for WANs.
· Explain how to optimize, monitor, and troubleshoot scalable network architectures.
· Explain how networking devices implement QoS.
· Implement protocols to manage the network.
· Explain how technologies such as virtualization, software defined networking, and automation affect evolving networks.

Sisältö

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) describes the architecture, components, operations, and security to scale for large, complex networks, including wide area network (WAN) technologies. The course emphasizes network security concepts and introduces network virtualization and automation. Students learn how to configure, troubleshoot, and secure enterprise network devices and understand how application programming interfaces (API) and configuration management tools enable network automation. The course includes activities using Packet Tracer, hands-on lab work, and a wide array of assessment types and tools.

Oppimateriaalit

All needed material will be available online in https://cisco.netacad.com
Further course enrollment instructions are provided by instructor.
Please register to the site using school email.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Theory final exam and Packet Tracer exam will held in course.
You can do one re-exam within course deadline.
NOTE: Course ending time shown in academy system is not real, please check the course plan for end date!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lecturing and laboratory work each week
Independent studying, including:

- Studying the course material
- Completing exercises
- Preparation for finals exam(s)

Sisällön jaksotus

Course describes the architecture, components, operations, and security to scale for large, complex networks, including wide area network (WAN) technologies. The course emphasizes network security concepts and introduces network virtualization and automation. Students learn how to configure, troubleshoot, and secure enterprise network devices and understand how application programming interfaces (API) and configuration management tools enable network automation.

By the end of this course, students will be able:

- Configure single-area OSPFv2 in both point-to-point and multiaccess networks.
- Explain how to mitigate threats and enhance network security using access control lists and security best practices.
- Implement standard IPv4 ACLs to filter traffic and secure administrative access.
- Configure NAT services on the edge router to provide IPv4 address scalability.
- Explain techniques to provide address scalability and secure remote access for WANs.
- Explain how to optimize, monitor, and troubleshoot scalable network architectures.
- Explain how networking devices implement QoS.
- Implement protocols to manage the network.
- Explain how technologies such as virtualization, software defined networking, and automation affect evolving networks.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboratory assignments in laboratory room
Packet tracer assignments done at home
Module exams
Practice final exams
Theory final exam and Packet Tracer final exam.

The overall result is the sum of the all results of the assignments and exams, passing limit is 60%.
Detailed grading limits will be provided in course plan when course starts but past grading limits have been the following:

Less than 60% Fail
60-67.4% Grade 1
68-75.4% Grade 2
76-83.4% Grade 3
84-91.4% Grade 4
91.5% or higher Grade 5

Esitietovaatimukset

Opintojaksot Internet Networks and Security (5051215) ja Introduction to Networks (TE00BU42) tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Tuomo Helo
Vastuuopettaja

Tuomo Helo

Ryhmät
 • PTIETS22sepm
  PTIETS22 Ohjelmistotekniikka ja projektihallinta
 • PTIVIS22O
  Software Engineering and Project Management

Tavoitteet

After completing the course the student:
masters JavaScript and can use some of the most important libraries in developing browser user interfaces
can implement dynamic and responsive browser user interfaces that are usable in variety of devices
masters AJAX technology and JSON data-interchange format
can use efficient tools in browser scripting

Sisältö

JavaScript
jQuery
Doing asynchronous requests with AJAX
JSON data-interchange format
Tools for developing browser interfaces
Implementing a small scale dynamic and responsive browser user interface

Oppimateriaalit

The course books (Selected parts)
*
Eloquent JavaScript
Marijn Haverbeke
No Starch Press; 3 edition (December 4, 2018)
Available on the Net: http://eloquentjavascript.net
*
Professional JavaScript for Web Developers
5th Edition
Matt Frisbie
Published by Wrox
Available in ProQuest EBook Central
*
Learning React : Modern Patterns for Developing React Apps
2nd edition
Alex Banks and Eve Porcello
Available in ProQuest EBook Central
*
Only selected chapters will be read.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiluentoja 30 h
Harjoitustehtäviä 40 h
Harjoitustyö 40 h
Kirjallisuuden lukemista 15 h

Sisällön jaksotus

Contents

I. JavaScript (Lectures and personal exercises)

- Basics
- Strings
- Objects, destructuring
- Arrays, array operations
- Programming functions
- Error handling
- DOM, event handling
- Modules
- Asynchronous programming
- Tools

II. React (Lectures and a teamwork)

- Basics
- JSX
- Components
- Modularization
- Tools
- Managing state
- Hooks

III. Teamwork: A simple single page web application with React (without backend)

7 personal JavaScript exercises.
React-based Teamwork.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

7 personal assignments: 70 points
The group project work: 30 points.

The assignments must be returned by the deadline to get the points.The assignments returned after the deadline will give you only half of the points.

The student must get at least 30 points from the assignments and 10 points from the group work to pass the course.

The grading scale (points b -> grade):

40 points -> 1
55 points -> 2
70 points -> 3
80 points -> 4
90 points -> 5

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 65

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Annukka Kinnari
 • Marika Säisä
Vastuuopettaja

Marika Säisä

Ryhmät
 • PTIVIS21O
  Software Engineering and Project Management
 • PTIETS21sepm
  PTIETS21 Ohjelmistotekniikka ja Projektihallinta

Tavoitteet

Deepening knowledge of ICT project work and the most used methods and technologies of software projects.

Sisältö

Project work in an international project team in ICT projects.
Substance knowledge of different ICT field -related topics.
Working life skills (team working, communication, time management, professional attitude and taking responsibility) and problem-solving skills.

Oppimateriaalit

Various internet sources, links & descriptions online.
Lecture slides.
theFIRMA's and course's Itslearning.

Opetusmenetelmät

Lectures, group work and independent work, project work, online/on-site activities

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

no exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Practical assignments and reports
Project work
Self study

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and on-site activities: 86 hours
Assignments and self study: 66 hours
Project work 108 hours
Guest lectures + report: 10 hours
TOTAL 270 hours

Sisällön jaksotus

This course deepens project working skills on ICT field as well as substance knowledge of different ICT field -related topics. Students will team up for a project work on customer projects related to ICT field. Customer projects develop students’ working life skills (among others: technical, team working, communication, time management, professional attitude and taking responsibility) and problem solving skills.

Project teams are usually international and the official communication language is usually English. This develops students’ ability to multicultural communication and collaboration.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course material is in It´s Learning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course includes 6 assignments: 2 individual assignments and 4 group assignments. Maximum points of each assignment is 3 points. Thus, the maximum amount of points from assignments is 18.

In addition course includes 1 guest lecture report, which is assessed pass/fail.

Team work: formative assessment taking into account student's self and peer assessment.

Presence
50-59% attendance affect on your grade +0,1
60-64% attendance affect on your grade +0,2
65-69% attendance affect on your grade +0,3
70-74% attendance affect on you grade +0,4
75+% attendance affect on your grade +0,5

Project work: formative assessment based on self and peer assessment, customer’s feedback (if available) and project manager’s feedback.

Final grade of the course is weighted average:
- Group assignments inc. self and peer assessment 40%
- Presence 10%
- Guest lecture report 10%
- Project work inc- self and peer assessment 40%

Hylätty (0)

Less than 6 points from assignments, project working hours not completed.

No show, not carrying out responsibilities, disappearing from team work, lack of communication with other team members.

Student has to pass assignments and project work to complete the course.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 1: 6-7 points from assignments + passing guest lecture report + completing project work hours
Grade 2: 8-10 points from assignments + passing guest lecture report + completing project work hours

Poor, but satisfactory performance both in independent work and team work. Low participation on lectures and other activities.

Student has to pass assignments and project work to complete the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 3: 11-13 points from assignments + passing guest lecture report + completing project work hours
Grade 4: 14-16 points from assignments + passing guest lecture report + completing project work hours

Good performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Student has to pass assignments and project work to complete the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5: 17-18 point from assignments + passing guest lecture report + completing project work hours

Excellent performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Student has to pass assignments and project work to complete the course.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Jani Ekqvist
Vastuuopettaja

Jani Ekqvist

Ryhmät
 • PTIVIS21T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIETS21dncs
  PTIETS21 Tietoverkot ja Kyberturva

Tavoitteet

After completing the course the student:
- is able to explain the basic principles of information security testing and assessment
- can list the phases of information security testing process
- is able to organize and conduct information security risk testing to an SME sector enterprise or similar size organization
- can analyse and report the results from information security testing
- is able to give justified improvement proposals to mitigate information security vulnerabilities

Sisältö

- Social Engineering
- Penetration Testing
- Network Discovery
- Network Service Identification
- Vulnerability Scanning
- Password Cracking

Oppimateriaalit

We are using the TryHackMe.com training platform in addition to ItsLearning. Licenses for the duration of the course will be provided.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Practical exam is in late March / early April, with re-take chance in April.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures 8h
Laboratory assignments 27h
Homework 27h
Exam 3h
Testing project 70h

Sisällön jaksotus

Course begins with introductory lecture. In laboratory exercises student learns to use the tools of trade. Finally, students perform a penetration testing engagement and report the results.

Viestintäkanava ja lisätietoja

All communication will be through ItsLearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboratory and homework assignments 10-20% of grade
Exam 10-20% of grade
Project report 60-70% of grade

Hylätty (0)

Student is unable to perform and report a penetration testing engagement independently.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student understands the basics of penetration testing and is able to perform a penetration test against a web application independently. Student can write an understandable and actionable report about the test results.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student has a good grasp of information security testing methodologies and tools. Student can independently test various types of internet connected applications. Student can write an understandable and actionable report about the test results that contains guidance for both the management and the developers responsible for the application.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is has knowledge and is able to select the best suited tool and methodology for the engagement. Student can independently test most types of internet connected applications. Student can write a clear, concise and actionable report about the test results that effectively guides management decisions and provides the software developers with detailed guidance on both fixing to found issues and methods for avoiding similar issues in the future.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet ja Linux and Virtualization

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Tero Jokela
 • Matti Kuikka
 • Jani Ekqvist
 • Teppo Saarenpää
 • Annukka Kinnari
 • Jarno Tuominen
 • Jari-Pekka Paalassalo
 • Paula Steinby
 • Taisto Suominen
Ryhmät
 • PTIVIS23A
  PTIVIS23A
 • PTIVIS23B
  PTIVIS23B
 • PTIVIS23C
  PTIVIS23C
 • PTIVIS23D
  PTIVIS23D
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIVIS23E
  PTIVIS23E
 • PTIETS23B
  PTIETS23B
 • PTIVIS23F
  PTIVIS23F

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa kuvata tieto- ja viestintätekniikan osa-alueita, rajapintoja ja sovelluskohteita
• osaa selittää tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tehtävissä tarvittavia osaamisalueita
• tuntee Turun AMK:n tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintojen osaamispolkujen opintosisältöjä, sovelluskohteita ja yritysyhteistyötä
• osaa analysoida omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

Sisältö

* tutustuminen osaamispolkujen sisältöihin, laboratorioihin ja hankkeisiin
* urasuunnittelu ja oman osaamispolkuhaun tekeminen

Oppimateriaalit

Itslearning

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, raportit yms.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suoritus perustuu osallistumiseen ja annettujen tehtävien tekemiseen. Ei uusintamahdollisuutta opintojakson päättymisen jälkeen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jokaisen osan osallistumis- ja tehtävävaatimukset ilmoitetaan Itslearningissa.
DEAI - Data Engineering and Artificial Intelligence
DNCS - Data Networks and Cybersecurity
EMB - Embedded Software and IoT
GAME - Game and Interactive Technologies
SEPM - Software Engineering and Project Management
EHEA - Health Technology

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikottaiset kontaktitunnit (kahdesti per kurssin osa) sekä kunkin osan tehtävät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan 5/6 hyväksyttyä osasuoritusta.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa on yksi osa per osaamispolku, yhteensä kuusi osaa.
Oppitunnit tammi-huhtikuussa 2024 lukujärjestyksen mukaisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

05.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kimmo Tarkkanen
 • Monica Tamminen
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää yrityksen toiminnot ja keskeiset liiketoimintaprosessit
- osaa liiketoimintaprosessien kuvaamisen ja hallinnan periaatteet
- osaa liiketoiminnan peruskäsitteet ja keskeiset tunnusluvut
- tunnistaa erilaisia tiedonhallinnan tarpeita liiketoiminnassa

Sisältö

- liiketoiminnan suunnittelu
- yrityksen materiaali-, tieto- ja talousprosessit
- liiketoimintaprosessien hallinta
- liiketoiminnan kehittäminen

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali sekä omavalintainen kirja/lukupaketti

Opetusmenetelmät

Lähiopetuksen tietoiskut, ryhmätyö, henkilökohtainen lukemisto, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana järjestetään tentti perustuen tietoiskuihin ja muuhun jaettuun materiaaliin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija liiketoiminnan perusteisiin yrityskehityksen avulla. Työssä kehitetään liikeideaa, yritystä ja sen toimintoja monipuolisesti strategisesta ja operaatiivisesta näkökulmasta. Yrityskehitystä tehdään pienryhmässä ja sen tuotos liiketoimintasuunnitelman muodossa palautetaan, esitellään ja arvioidaan. Opiskelija suuntaa omia oppimistavoitteitaan valitsemalla itseään kiinnostavan liiketoimintaan liittyvän kirjan tai lukemiston. Tentin tavoitteena on tukea liiketoiminnan peruskäsitteiden tuntemusta ja ymmärtämistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: 42 tuntia
Ryhmätyö: 50 tuntia
Henkilökohtainen lukupaketti: 30 tuntia
Tentti: 10 tuntia

Sisällön jaksotus

Lähiopetus viikoittain. Lähiopetus toteutetaan alun tietoiskuina ja workshop-työskentelynä pienryhmissä. Lähiopetuksessa käsitellään teemoja mm. tuote, asiakassegmentit, markkinointiviestintä, asiakkuuden hallinta, tieto- ja tavaravirrat, laadun käsite, liiketoimintamallit, talous ja siihen liittyvät käsitteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana määräytyy seuraavin painoarvoin:
50% ryhmätyön yrityskehityksen esitykset ja loppuraportti (liiketoimintasuunnitelma)
25% henkilökohtainen lukupaketti
25% henkilökohtainen tentti
Ryhmätyö edellyttää opiskelijalta henkilökohtaista aktiivisuutta, jonka arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää keskeisiä liiketaloudellisia käsitteitä ja perusteorioita kertoessaan löydöksistään ja havainnoistaan. Osaa kuvailla, luokitella ja luetella asioita. Tuotos on kuvaileva, mutta ei sisällä pohdintaa tai oivalluksia. Opiskelija osallistuu ryhmän keskusteluihin.

Ryhmän yritysidean suunnittelussa on tarvittu paljon ohjausta ja tukea. Yhteistyö ryhmän kesken ei toimi tai se on hankalaa. Palautetta ei ole pystytty hyödyntämään ryhmässä. Liiketoimintasuunnitelmassa on epäjohdonmukaisuuksia ja sen avulla idean myynti ei onnistu toivotulla tavalla. Kurssin materiaalia ja muita lähteitä on käytetty suppeasti. Kurssilla esillä olleita käsitteitä ei ole hyödynnetty suunnitelmassa. Suunnitelma on vain vähäisiltä osin toteuttamiskelpoinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää kokonaisuuksia ja käyttää teoriaa sen kuvaamiseen. Osoittaa kykyä soveltaa jotain aihealueeseen liittyvää periaatetta ja kykenee yhdistelemään asioita. Hyödyntää hankkimaansa materiaalia omassa ja ryhmän työssä. Osallistuu ryhmän keskusteluihin, on aktiivinen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja ottaa vastuuta ryhmän tehtävistä.

Ryhmän yritysidea on melko luova. Sitä on suunnittelu itsenäisesti ja yhteisymmärryksessä koko ryhmän kanssa. Liiketoimintasuunnitelma on selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Kurssin käsitteiden soveltaminen omaan liiketoimintasuunnitelmaan osoittaa asiantuntemusta. Suunnitelma on monelta osin toteuttamiskelpoinen. Esitys on selkeä, ymmärrettävä ja myyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija näkee alalle ja yritykselle kriittisiä menestystekijöitä, ymmärtää teoriaa ja esittää perustellen löydöksiään. Kykenee näkemään kehittämiskohteita ja on kriittisesti ajatteleva. Osaa analysoida syy-seuraus suhteita ja käsittelee asioita oivaltavasti. Laadukasta taustamateriaalia on haettu ja löydetty itsenäisesti ja sen käyttö on perusteltua. Opiskelija osallistuu ryhmän keskusteluihin aktiivisesti, aloitteellisesti ja vastuullisesti, sekä vie ryhmää asiatiedossa syvemmälle.

Ryhmän yritysidea on innovatiivinen ja luova. Sitä on suunnittelu innostavasti, vastuullisesti, ja yhteisymmärryksessä koko ryhmän kanssa. Lähteitä ja kurssimateriaalia on käytetty monipuolisesti.
Liiketoimintasuunnitelma ja esitys ovat selkeitä, ymmärrettäviä, johdonmukaisia, myyviä ja luovia. Suunnitelma on suurelta osin toteuttamiskelpoinen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

40 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Mikko Kiuru
Vastuuopettaja

Mikko Kiuru

Ryhmät
 • PTIETS22dncs
  PTIETS22 Tietoverkot ja Kyberturva
 • PTIVIS22T
  Data Networks and Cybersecurity

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sami Pyöttiälä
Vastuuopettaja

Sami Pyöttiälä

Ryhmät
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä erilaisia ohjelmistoprojektimalleja ja arvioida niiden soveltuvuutta ohjelmistoprojekteihin

- kuvailla ohjelmistoprojektin vaiheet

- tulkita ja laatia ohjelmistotuotannossa käytettyjä kaavioita

- ymmärtää määrittelyn ja suunnittelun merkityksen ohjelmoinnissa

toimia ohjelmistoprojektin eri vaiheissa

Sisältö

- Ohjelmistokehitys projektina

- Ohjelmiston määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, testaus, käyttöönotto ja ylläpito

- UML-mallinnus

Oppimateriaalit

Erikseen jaettavat ja linkatut lähiopetuskertojen materiaalit, ohjelmistotyökalut, dokumentointipohjat.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla harjoitellaan toimimista ohjelmistoprojektin eri vaiheissa.
Harjoitustyönä toteutetaan ryhmässä hallittu ohjelmistoprojekti alusta loppuun: Ohjelmiston määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, testaus, ja käyttöönotto.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Harjoitustyö toteutetaan ryhmässä. Projektissa noudatetaan SCRUM menetelmän periaatteita. Viikoittaisilla opetuskerroilla tehdään ohjelmistuotantoon liittyviä pienempiä tehtäviä, jotka palvelevat harjoitustyön tekemisen osia sekä edistetään omaa harjoitustyöprojektia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.
Työmäärä on 5 * 27 tuntia eli 135 tuntia.
Opintojakson kesto on noin 14 viikkoa.
Viikottainen työmäärä on noin 10 tuntia, josta
viikkoharjoitukset noin 2 tuntia ja oma harjoitustyönä oleva
ohjelmistoprojekti noin 8 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- tuntee ohjelmistoprojektimalleja ja arvioida niiden soveltuvuutta ohjelmistoprojekteihin
- osaa toimia ohjelmistoprojektin eri vaiheissa ja rooleissa
- ymmärtää määrittelyn, suunnittelun ja testauksen merkityksen ohjelmistoprojektissa
- osaa laatia ohjelmistotuotannossa käytettyjä suunnittelukaavioita (UML), käyttöliittymäprototyyppejä ja käyttää versionhallintaa yhteistyössä muiden kanssa
- käyttää ketterää kehitystä tukevaa työkalua ohjelmistoprojektin ja vaatimustenhallintaan

Viestintäkanava ja lisätietoja

Osallistumisen edellytyksenä ovat perustaidot jostakin ohjelmointikielestä. Kurssilla toteutetaan ryhmätyönä ohjelmisto, mutta ohjelmoinnin opetus ei ole varsinaisesti kurssin sisältöä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö muodostaa 60 % arvosanasta. Opintojaksosta läpipääsy edellyttää hyväksytysti suoritettua harjoitustyötä
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen muodostaa 40 % arvosanasta
Harjoitustyön välipalautukset (sprinttien tuotokset) arvostellaan pistein 0-2, jossa:
2 pistettä: Erittäin hyvä (tehtävät palautettu ajoissa, tehty tehtävänannon mukaisesti, ei puutteita)
1 piste: Hyväksytty (tehtävät palautettu ajoissa, tehty tehtävänannon mukaisesti, pienehköjä puutteita)
0 pistettä: Hylätty (tehtäviä ei palautettu ollenkaan, osa tehtävistä puuttuu, tehtävät palautettu myöhässä tai tehtävät ovat erittäin puutteellisia)
Lähiopetukseen osallistumisesta saa 1 pisteen / kerta. Pisteen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien tekemistä lähiopetustunteihin liittyen. Niinä kertoina, kun erillistä oppituntitehtävää ei ole, pisteen saa läsnäolosta. Läsnäolot kerätään joka oppitunnilla, mutta ainoastaan tehtävittöminä oppituntikertoina niistä saa suoraan pisteen.
Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Harjoitustyön pistemäärä = arvosana: 0-5p. = 0, 6-8p. = 1, 9-10p. = 2, 11-12p. = 3
Lähiopetuksen pistemäärä = arvosana lisäys: 0-6p. = +0; 7-10p. = +1; 11p. tai enemmän = +2 harjoitustyön arvosanaan. Jos jostain syystä yhteenlasketut maksimipistemäärät poikkeavat yllä olevista, kertyneet pisteet skaalataan yllä ilmoitetulle välille lineaarisesti.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, Liiketoiminnan perusteet

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Annukka Kinnari
Vastuuopettaja

Anne Jumppanen

Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla tärkeimpiä sovellustyyppien ja niiden komponenttien toimintaa
- keskustella soveltuvan ratkaisumallin valinnasta
- määritellä ohjelmointiin liittyviä peruskäsitteitä kuten lähdekoodi, kääntäjä, muuttuja ja tyyppi
- lukea jonkun muun tekemää ohjelmakoodia
- hyödyntää tavallisimpia valinta- ja toistorakenteita
- tunnistaa olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja sen jäsenet, olio, viittaus, poikkeukset)
- suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sovellusohjelmia
- piirtää kaavion, joka kuvaa ohjelman toiminnan kulkua.

Sisältö

- ohjelmistosovelluksen rakenne
- kehitysympäristö
- muuttujat ja tyypit
- funktiot
- ehtolauseet ja silmukat
- taulukot ja listat

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali ilmoitetaan ItsLearningissä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetellaan uudet asiat ensin opettaja-vetoisesti. Opettaja esittelee teoreettisen taustan. Sen jälkeen opettaja näyttää omalta koneelta ohjelmoiden, miten uusi opiskeltava asia tuodaan ohjelmointitehtäviin. Opiskelijat tekevät saman ohjelmointiharjoituksen omalla koneellaan.

Tämän jälkeen opettaja antaa opiskelijoille harjoitustehtäviä, joissa pääpaino on opiskeltavassa asiassa. Sen jälkeen jatketaan harjoitustehtävillä, joissa uusi asia integroidaan jo opittuihin asioihin. Kun opiskelijat tekevät harjoitustehtäviä, molemmat opettajat ovat opiskelijoiden tukena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opetellaan uudet asiat ensin opettaja-vetoisesti. Opettaja esittelee teoreettisen taustan. Sen jälkeen opettaja näyttää omalta koneelta ohjelmoiden, miten uusi opiskeltava asia tuodaan ohjelmointitehtäviin. Opiskelijat tekevät saman ohjelmointiharjoituksen omalla koneellaan.

Tämän jälkeen opettaja antaa opiskelijoille harjoitustehtäviä, joissa pääpaino on opiskeltavassa asiassa. Sen jälkeen jatketaan harjoitustehtävillä, joissa uusi asia integroidaan jo opittuihin asioihin. Kun opiskelijat tekevät harjoitustehtäviä, molemmat opettajat ovat opiskelijoiden tukena.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1) Antamalla näytön esim. tekemästään työelämän projektista, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön.
2) Sivustolla mooc.fi kuvataan ohjelmoinnin MOOC, joka vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi. Kurssit vastaavat yhteensä kymmentä opintopistettä (5+5).
Ohjelmoinnin perusteet voi suorittaa tekemällä ohjelmoinnin MOOCin alkuosan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus

5 opintopistettä: 27 * 5 = 135 tuntia

Opintojakson kesto: 8.1. - 19.4.2024 (14 viikkoa + opetukseton viikko 8)

Viikkotyömäärä: 135 tuntia / 14 viikkoa = 9,5 tuntia viikossa

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin ajattelutapaa sekä tutustutaan ohjelmistokehityksen pääpiirteisiin.

Opintojakson harjoitukset tehdään Javalla.

Tulostaminen näytölle ja tiedostoon.
Tiedon lukeminen näppäimistöltä ja tiedostosta.
Ohjelmoinnin valintarakenteet.
Ohjelmoinnin toistorakenteet.
Aliohjelmat ja niiden käyttö.
Poikkeukset.
Taulukot ja merkkijonot.
Ohjelman dokumentointi.
Ohjelman testaus.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintä tapahtuu pääsääntöisesti ItsLearningissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy edellyttää hyväksytysti suoritettujen harjoitusten tekemistä sekä aktiivista osallistumista harjoitustyön tekoon.

Viikkokohtaisia kotitehtäviä on 10 sarjaa, kussakin 10 pisteen edestä tehtäviä. Kotitehtäväsarjan kokonaisarviointi noudattaa seuraavaa kaavaa:
40 pistettä -> 1
55 pistettä -> 2
70 pistettä -> 3
80 pistettä -> 4
90 pistettä -> 5

Harjoitustyö arvioidaan erikseen skaalalla 1-5.

Opiskelijan opintojakson arvosana muodostuu kotitehtäväsarjan ja harjoitustyön keskiarvosta. Molempien osioiden pitää olla hyväksyttyjä.

Hylätty (0)

Hyväksytysti suoritettuja harjoituksia puuttuu ja/tai harjoitustyö puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytysti suoritettuja harjoituksia on tehty minimimäärä tai niiden laatu on tyydyttävä ja/tai harjoitustyön laatu on tyydyttävää tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyväksytysti suoritettuja harjoituksia on tehty riittävästi ja niiden laatu on hyvää ja harjoitustyön laatu on hyvää tasoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hyväksytysti suoritettuja harjoituksia on tehty maksimimäärä ja niiden laatu on kiitettävää ja harjoitustyön laatu on kiitettävää tasoa.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen peruskäyttötaidot sekä toisen asteen opintojen matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Annukka Kinnari
Ryhmät
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.

Sisältö

- oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML ja kaavioiden piirtäminen

Oppimateriaalit

Opintojakson työtilassa IT'S Learningissa.

Opetusmenetelmät

Materiaalin lukeminen ja ohjelmointiharjoitusten tekeminen.

Materiaali pitää sisällään olio-ohjelmoinnin teoriaa sekä teoriaa valaisevia kuvia ja esimerkkikoodeja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsearviointi
Opiskelijan tulee kiinnittää säännöllisesti huomiota omaan opiskeluunsa ja oppimiseen.
Opiskelijaa pyydetään tekemään muistiinpanoja jokaisen viikkotehtävän kohdalla pohtien ainakin seuraavia asioita
* Tehtävän teema: Mitä tiesin teemasta etukäteen? Mitä ajatuksia teema herätti?
* Tehtävää tehdessä: Esiin nousseet ajatukset kohdistuen tehtävien vaativuustasoon ja mielenkiintoon
* Tehtävän jälkeen: Mitä opin?
sekä antamaan itselleen arvosana työskentelystään jokaisen viikkotehtäväsarjan kohdalla asteikolla: Erinomainen - Hyvä - Tyydyttävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1) Antamalla näytön esim. tekemästään työelämän projektista, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön.
2) Sivustolla mooc.fi kuvataan ohjelmoinnin MOOC, joka vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi. Kurssit vastaavat yhteensä kymmentä opintopistettä (5+5).
Olio-ohjelmoinnin voi suorittaa tekemällä ohjelmoinnin MOOCin loppuosan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettujen harjoitustehtävien tekemistä ja palauttamista määräaikaan mennessä.

5 opintopistettä: 27 * 5 = 135 tuntia

Opintojakso ajoittuu aikavälille 1.9.2023 - 16.12.2023

Viikkotyömäärä: 135 tuntia / 13 viikkoa = 10,4 tuntia viikossa

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.
Sisältö
- keskeisimmät oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML kaavioiden ymmärtäminen ja auttavasti niiden piirtäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoita otetaan mukaan opintojaksolle max 3.
Lue myös opintojakson edeltävyysehdot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostuminen
Opintojakso pitää sisällään 10 viikkotehtäväsarjaa, joihin sisältyy ohjelmoinnin teorian opiskelua sekä aiheeseen liittyviä ohjelmointitehtäviä.
Jokaisen viikkotehtäväsarjan maksimipistemäärä on 10 pistettä. Koko kurssilla on siis jaossa 100 pistettä.
Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Tehtyjä tehtäviä 40 % -> arvosana 1
Tehtyjä tehtäviä 55 % -> arvosana 2
Tehtyjä tehtäviä 70 % -> arvosana 3
Tehtyjä tehtäviä 80 % -> arvosana 4
Tehtyjä tehtäviä 90 % -> arvosana 5

Hylätty (0)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on hylätty, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on alle 40 % kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 1, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 40 % mutta alle 55% kokonaismäärästä.
Opiskelijan arvosana on 2, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 55 % mutta alle 70% kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 3, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 70 % mutta alle 80% kokonaismäärästä.
Opiskelijan arvosana on 4, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 80 % mutta alle 90% kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 5, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on vähintään 90 kokonaismäärästä.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 13.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 70

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Annukka Kinnari
 • Ali Khan
Vastuuopettaja

Anne Jumppanen

Ryhmät
 • PTIETS22sepm
  PTIETS22 Ohjelmistotekniikka ja projektihallinta
 • PTIVIS22O
  Software Engineering and Project Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.

Sisältö

- oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML ja kaavioiden piirtäminen

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali ilmoitetaan ItsLearningissä

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista ja demosessioista. Luennoilla käydään läpi teoreettinen tausta ja tehdään yhdessä opettajan kanssa harjoitustehtäviä. Opiskelija osallistuu harjoitustehtävien tekemiseen omalla koneella.

Kurssissa on myös harjoitustehtäviä, jotka koostuvat pienemmistä tehtävistä sekä kurssin lopussa tehtävä suurempi harjoitustyö.

Harjoitustehtävät ja harjoitustyö demotaan niille tarkoitetuilla tunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsearviointi
Opiskelijan tulee kiinnittää säännöllisesti huomiota omaan opiskeluunsa ja oppimiseen.
Opiskelijaa pyydetään tekemään muistiinpanoja jokaisen viikkotehtävän kohdalla pohtien ainakin seuraavia asioita
* Tehtävän teema: Mitä tiesin teemasta etukäteen? Mitä ajatuksia teema herätti?
* Tehtävää tehdessä: Esiin nousseet ajatukset kohdistuen tehtävän vaativuustasoon ja mielenkiintoon
* Tehtävän jälkeen: Mitä opin?
sekä antamaan itselleen arvosana työskentelystään jokaisen viikkotehtävän kohdalla asteikolla: Erinomainen - Hyvä - Tyydyttävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1) Antamalla näytön esim. tekemästään työelämän projektista, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön.

2) Sivustolla mooc.fi kuvataan ohjelmoinnin MOOC, joka vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi. Kurssit vastaavat yhteensä kymmentä opintopistettä (5+5).
Olio-ohjelmoinnin voi suorittaa tekemällä ohjelmoinnin MOOCin jälkimmäisen osan (osat 8 - 14).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus

5 opintopistettä: 27 * 5 = 135 tuntia

Viikkotyömäärä: 135 tuntia / 14 viikkoa = 9,5 tuntia viikossa

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käytetään Python kieltä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.

Sisältö
- oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML ja kaavioiden piirtäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintä tapahtuu pääsääntöisesti ItsLearningissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso pitää sisällään 8 tehtäväsarjaa + harjoitustyö, joka vastaa neljää (4) tehtäväsarjaa. Jokaisessa tehtäväsarjassa on tehtäviä, joista saa pisteitä. Sarjan maksimipisteet on 10 ja kaikkien tehtävien 120.

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

alle 60 pistettä -> arvosana 0
60 pistettä -> arvosana 1
72 pistettä -> arvosana 2
84 pistettä -> arvosana 3
96 pistettä -> arvosana 4
108 pistettä -> arvosana 5

Hylätty (0)

Opiskelijan arvosana on hylätty, mikäli hyväksytysti tehtyjen tehtävien pistemäärä on vähemmän kuin 60 ja/tai tehdyissä tehtävissä on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelja saa tyydyttävän (1-2) arvosanan, mikäli hän saa 60 - 71 pistettä annetuista ajallaan tehdyistä tehtävistä Tehdyissä tehtävissä voi olla jonkin verran puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija saa hyvän (3-4) arvosanan, mikäli hän saa 72 - 107 pistettä annetuista ajallaan tehdyistä tehtävistä ja tehtävät on tehty hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija saa kiitettävän (5) arvosanan, mikäli hän saa vähintään 108 pistettä annetuista ajallaan tehdyistä tehtävistä ja tehtävät on tehty laadukkaasti.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 20.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Helo
 • Tero Virtanen
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää käyttöjärjestelmän keskeiset tehtävät ja käsitteet
- osaa asentaa ja konfiguroida käyttöjärjestelmän työpöytä- ja palvelinkäyttöön
- osaa toimia käyttöjärjestelmän pääkäyttäjänä

Sisältö

- käyttöjärjestelmän tehtävät ja käsitteet
- käyttöjärjestelmän asentaminen ja konfigurointi työpöytä- ja palvelinkäyttöön
- järjestelmän hallinta komentotulkin kanssa
- käyttöoikeuksien hallinta
- palvelimen asentaminen ja hallinta

Oppimateriaalit

I . Kurssikirjat:

The Linux Command Line: A Complete Introduction
William Shotts
2nd edition
2019
Tästä on olemassa netissä vielä uudempi, päivitetty painos: https://linuxcommand.org/tlcl.php

Mastering Ubuntu Server
Jay LaCroix
4th edition
2022

Kurssikirjoja luetaan vain valikoiduin osin.

Kurssikirjat ovat luettavissa oppilaitoksemme eBook Central -palvelussa.

II. Teoreaosuuden tutoriaali

Operating System Tutorial: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/index.htm

III. Opettajan laatimat harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin puolen välin jälkeen monivalintatentti käyttöjärjestelmien teoriasta.

Uusintamahdollisuus kurssin päätteeksi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käytännön työskentely luokassa opettajan johdolla
Pääosin kotona tehtävät käytännön harjoitustehtävät
Käyttöjärjestelmien teoria: esitelmän pitäminen ryhmässä
Materiaalin lukeminen
Tenttiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön opetusta paikan päällä 24h
Teoriaa paikan päällä sisältäen esitelmän ryhmässä10h
Tentti ja sen uusintatilaisuus 4 h
Oman virtuaaliympäristön valmistelua ja ylläpitoä 7h
Materiaalin läpikäyntiä ja harjoitustehtävien tekemistä 70h
Tenttiin valmistautumista 20h

Sisällön jaksotus

Käytännön opetus etenee pääpiirteissään seuraavassa järjestyksessä:

Linux-käyttöjärjestelmän asentaminen virtuaalikuvakkeelle
Johdatus käyttöjärjestelmiin
Bash-komentotulkin peruskäyttö
Pääkäyttäjänä toimiminen
Ohjelmistojen ja prosessien hallinta
Käyttäjien ja oikeuksien hallinta
Bash-komentotulkin kehittyneempi käyttö
Verkkoyhteyksien hallinta
Johdatus palvelimiin
Tietokantapalvelimen asentaminen
Web-palvelimen asentaminen ja hallitseminen
Tietoturvan perusteita

Teoriaopetus etenee pääpiirteissään seuraavasti

Harjoitustyö: esitelmä ryhmässä teoria-aiheesta
Muiden esitelmien seurantaa ja teoriaan perehtymistä tutoriaalin perusteella
Teoriatentti ja sen uusinta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännön osuuden arvosteluskaala (harjoitustehtävät): vähintään 30 pistettä -> 0,5 arvosanayksikköä; 38 pistettä -> 1,0; 46 pistettä -> 1,5; 54 pistettä -> 2,0; 62 pistettä -> 2,5; 70 pistettä -> 3,0. Maksimipistemäärä 80. (Alin hyväksytty suoritus 0,5 arvosanayksikköä)

Harjoitustehtävät tarkistetaan demoiksi ilmoitetuilla luennoilla. Niillä on oltava läsnä. Poissaolosta seuraa 25 prosentin pistevähennys.

Teoriaosuus: harjoitustyö ryhmässä 10 pistettä ja tentti 20 pistettä.

Teoriaosuuden arvosteluskaala: vähintään 12 pistettä -> 0,5 arvosanayksikköä; 16 pistettä -> 1,0; 20 pistettä -> 1,5; 24 pistettä -> 2,0. Maksimipistemäärä 30. 0,0-2,0 (Alin hyväksytty suoritus 0,5 arvosanayksikköä)

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Helo
Vastuuopettaja

Tuomo Helo

Ryhmät
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
tuntee palvelinpuolen ohjelmoinnin keskeiset teknologiat ja ratkaisut.
osaa ohjelmoida www-sovellusten palvelinpuolen logiikan ja tiedon tallentamiseen liittyvät ratkaisut jollakin keskeisellä skriptauskielellä.
ymmärtää www-sovellusten ohjelmistoarkkitehtuuriaosaa hyödyntää sisällönhallintaohjelmistoa tai sovelluskehystä www-sovelluksen kehittämisessä.
osaa käyttää tehokkaita kehitystyökaluja.

Sisältö

Palvelinpuolen skriptauskielen opetteleminen.
www-sovellusten ohjelmistoarkkitehtuurin perusteet.
Sovelluksen integroiminen tietokantaan.
Sisällönhallintajärjestelmän tai sovelluskehyksen hyödyntäminen.
Kehitystyökalujen käyttäminenpienimuotoisen www-sovelluksen kehittäminen.

Oppimateriaalit

Kurssikirja:

Node.js: Novice to Ninja
by Craig Buckler
2022

Kurssikirja tulee saataville sähköisessä muodossa oppilaitoksemme EBook Central -tietokantaan.

Opettajan laatimat harjoitustehtävät.

Nettimateriaalia.

Erityisesti
Express Tutorial: The Local Library website: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs/Tutorial_local_library_website

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja eteneminen

Node.js -ajoympäristön perusteet
Express-ohjelmakehyksen perusteet
MVC
Lomaketietojen käsittely palvelinpuolella
NPM-pakettimanagerin käyttö
ES2015- ja CommonJS-moduulien käyttö
Asynkroninen ohjelmointi Node.js ympäristössä
Tietokantojen ja mappereiden kanssa työskentely
Käyttäjät, kirjautuminen ja istunnot
WebSockettien hyödyntäminen
Node.js-toiminnallisuuden laajempi hyödyntäminen

Ryhmätyö: www-sivusto omaan aiheeseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

7 harjoitustehtävää. Jokaisesta harjoitustehtävästä on mahdollista saada 10 pistettä. Yhteensä maksimissaan 70 pistettä.

Käytännön harjoitustyö ryhmässä. Maksimipistemäärä 30.

Arvosteluskaala:

Min. pisteet -> Arvosana

0 -> 0
30 -> 1
45 -> 2
60 -> 3
75 -> 4
90 -> 5

Demoissa on oltava läsnä. Perusteeton demopoissaolo johtaan 25 prosentin pistevähennykseen demottavien tehtävien osalta.

Ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Kimmo Tarkkanen
 • Sami Pyöttiälä
 • Tuomo Helo
 • Annukka Kinnari
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Kertoa miten erilaiset ICT-palvelut ja ratkaisut liittyvät yrityksen liiketoimintaan.
- Kuvata toiminnan algoritmina (prosessina), jonka perusteella voidaan laatia ”ohjelma”.
- Tehdä toimivan ohjelman (sovelluksen) valitulla ohjelmointikielellä.
- Hallita internetsivuihin liittyvät perustekniikat.
- Ohjelmoida responsiivisia käyttöliittymiä.
- Tuntee käytettävyyden periaatteita ja osaa soveltaa niitä käyttöliittymien laadinnassa.
- Ymmärtää www-selaimen toimintaa ja osaa käyttää joitakin kehittämistyökaluja.

Sisältö

Liiketoiminnan perusteet.
Ohjelmoinnin perusteet.
Responsiivisen www-käyttöliittymän kehittämisen perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali, yms. oppimisympäristön kautta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ohjattu työskentely tietokoneella, harjoitukset, projektioppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan Tietojenkäsittelyn opintoihin liittyviä Informaatioteknologian perusteita: Liiketoiminta, Ohjelmointi, Web-ohjelmointi.
Opintojaksolla opiskellaan sekä yksin, ryhmissä ja projekteissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit teoria- tai ryhmätyötiloissa: 24h
• Liiketoiminta: 18h
Kontaktitunnit ATK- ja virtuaaliluokassa: 70h
• Ohjelmointi: 20h
• WWW-ohjelmointi: 22h

YHTEENSÄ: 135h

Sisällön jaksotus

Aloitustasotesti (osana orientaatiota): Viikko 34
Ohjelmointi (2 op): Viikot 36 - 41, 44 - 47 (10 kertaa kahdelle ryhmälle).
Liiketoiminta (1 op): Viikot 36-41 (6 kertaa ryhmät yhdessä)
Web-ohjelmointi (2 op): Viikot 37 – 41, 43 – 49 (8 kertaa kahdelle ryhmälle)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettujen kotitehtävien määrä hyväksytysti.

Hylätty (0)

Web-ohjelmointi: Vähimmäispistemäärää ei ole saavutettu.
Liiketoiminta: Alle puolet tehtävistä hyväksytty.
Ohjelmointi: Alle puolet tehtävistä tehty ja hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Web-ohjelmointi: Opiskelija osaa hallita HTML5 ja CSS3 teknologioiden perusteet sekä luoda yksinkertaisen www-sivuston ryhmässä.
Liiketoiminta: Opiskelija tuntee liiketoiminnan perustarpeita ja osoittaa sen loppuraportissaan. Henkilökohtaisista tehtävistä on hyväksytty vähintään puolet.
Ohjelmointi: Opiskelija ymmärtää kurssilla läpikäytyjen ohjelmointirakenteiden esimerkit. Tehtävistä tehty ja hyväksytty 50-79%

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Web-ohjelmointi: Opiskelija osaa hallita HTML5 ja CSS3-teknologiat sekä luoda yksinkertaisen ja pitkälti responsiivisen www-sivuston ryhmässä
Liiketoiminta: Opiskelija pystyy pohtimaan ja kuvailemaan loppuraportissa yritystoimintaa ja sen ratkaisuja kurssin aiheiden kautta. Henkilökohtaisissa tehtäväpalautuksissa muutamia puutteita.
Ohjelmointi: Opiskelija hallitsee kurssilla läpikäytyjen ohjelmointirakenteiden esimerkit. Tehtävistä tehty ja hyväksytty 80-94%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Web-ohjelmointi: Opiskelija osaa hallita laajasti HTML5 ja CSS3-teknologiat sekä tehdä toimivan ja helppokäyttöisen kauttaaltaan responsiivisen internetsivuston HTML5 ja CSS hyödyntäen ryhmässä. Tukea muita kehittäjiä kehittämään www-sivuja.
Liiketoiminta: Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti ja osaa kuvata monipuolisesti yritystoiminnan perustarpeita loppuraportissaan. Henkilökohtaisissa tehtäväpalautuksissa ei puutteita.
Ohjelmointi: Opiskelija osaa soveltaa kurssilla läpikäytyjä ohjelmoinnin rakenteita. Tehtävistä tehty ja hyväksytty 95%

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
 • Kimmo Tarkkanen
 • Tero Jokela
 • Matti Kuikka
 • Jani Ekqvist
 • Annukka Kinnari
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Toimia projektiryhmän jäsenenä sekä kuvata miten ICT-projekteja hallitaan.
- Dokumentoida ja raportoida projektin tuloksia.
- Hallita internetsivuihin liittyvät perustekniikat ja rakentaa niillä toimiva www-sivu.
- Ymmärtää www-selaimen toimintaa ja osaa käyttää joitakin kehittämistyökaluja.
- Osaa käyttää informaatioteknologian työkaluja projektityössä.
- Kertoa millaisia erikoistumisvaihtoehtoja tietojenkäsittelyn koulutuksessa on tarjolla.
- Tuntee Turun AMK:n tietojenkäsittelyn opintojen osaamispolkujen opintosisältöjä, sovelluskohteita ja yritysyhteistyötä.
- Osaa analysoida omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan.

Sisältö

Projektinhallinnan perusteet.
Versionhallinnan perusteet.
Käytännön projektin toteutus ja läpivienti.
Tutustuminen osaamispolkujen sisältöihin, laboratorioihin ja hankkeisiin.
Urasuunnittelu ja oman osaamispolkuhaun tekeminen.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali, yms. oppimisympäristön kautta.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely: Lähiopetus, ohjattu työskentely, projektioppiminen.
Osaamispolut: Infoluennot ja harjoitukset polkuihin liittyen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opitaan projektityöskentelyn metodeja sekä harjoitusten että käytännön työn avulla.

Opiskelijat saavat tietoa osaamispolkujen sisällöstä osallistumalla polkujen infoluennoille ja polkujen opintoihin liittyviin harjoituksiin.

Opintojaksolla käytetään vain sähköisiä materiaaleja. Lisäksi seurantaa järjestetään myös verkossa, jotta vähennetään liikkumisesta johtuvaa hiilijalanjälkeä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektihallinnan ja versionhallinnan teoriatunnit: 10h
Projektityön ohjattu opastus: 10h (5 x 2h)
Projektin loppuesitys + valmistelu: noin 5h
Itsenäinen projektityöskentely: 40h
Osaamispolut, joissa 2h ryhmät yhdessä, 2h ryhmittäin:
- DNCS: 2 x 2h kontaktitunnit = 4h
- SEPM: 2 x 2h kontaktitunnit = 4h
- SWIS: 2 x 2h kontaktitunnit = 4h
- DEAI: 2 x 2h kontaktitunnit = 4h
Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät: 50 h
Yhteensä: noin 130 h

Sisällön jaksotus

Viikot 2 - 7: Projektihallinnan perusteet
Viikot 3 - 9: Projektityö SCRUM-menetelmää käyttäen
Viikot 6 - 14: Osaamispolkuihin tutustuminen

Oppitunnit lukujärjestyksen mukaisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Projektityössä käytetään soveltuvia työkaluja kommunikointiin, versionhallintaan sekä seurantaa (esim. Teams, Github ja Trello).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektihallinnan tehtävät.
Projektityöhön osallistuminen.
Suoritettujen kotitehtävien määrä hyväksytysti.

Osaamispolkujen esittelyyn osallistuminen ja niiden harjoitusten tekeminen.

Hylätty (0)

Projektityö: Opiskelija ei suorita projektityötä loppuun tai ei osallistu siihen aktiivisesti.

Osaamispolut: Opiskelija EI osallistu vähintään 3 polun infoihin ja suorita hyväksyttävästi niihin liittyviä tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Projektihallinta: Opiskelija osaa kertoa mitä projektihallinta on ja tunnistaa erilaisia projektihallinnan toimintoja.
Projektityö: Opiskelija osallistuu projektityöhön, ja toimii projektissa käytetyn menetelmän (SCRUM) mukaisesti.

Osaamispolut: Opiskelija osallistuu 3 polun infoihin ja suorittaa hyväksyttävästi niihin liittyvät tehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Projektihallinta: Opiskelija osaa kertoa, mikä on SCRUM, mitä ovat SCRUM Masterin ja Tuoteomistajan tehtävät.
Projektityö: Opiskelija osallistuu projektityöhön, jossa projektitiimi tekee vaaditut tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osaa toimia SCRUM:a käyttävässä projektissa.

Osaamispolut: Opiskelija osallistuu 3 polun infoihin ja suorittaa hyväksyttävästi niihin liittyvät tehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Projektihallinta: Opiskelija osaa tuottaa projektihallintaan liittyvää dokumentaatiota sekä osaa valita sopivan projektihallinnan menetelmän projektiin.
Projektityö: Opiskelija osallistuu projektityöhön, ja toimii projektin avainroolissa (esim. SCRUM Master), joka varmistaa, että projektitiimi tekee vaaditut tehtävät ja dokumentaation aikataulun mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää versionhallintaa (GIT) projektityössä.

Osaamispolut: Opiskelija osallistuu kaikkien polkujen infoihin ja suorittaa hyväksyttävästi niihin liittyvät tehtävät.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ali Khan
Ryhmät
 • PTIETS21swis
  PTIETS21 Ohjelmistojen kehittäminen ja Tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kuvata mistä pilvipalveluissa on kysymys, miten se vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä uusia mahdollisuuksia se voi tarjota.
Kuvata mitä ovat SAAS, PAAS, IAAS, ja niiden käyttökohteet ja hyödyt.
Käyttää joitakin pilvipalvelualustoja.
Kehittää ratkaisun, jossa hyödynnetään pilvipalveluja.

Sisältö

Johdatus pilvipalveluihin
Ohjelmisto palveluna (SAAS)
Sovellusalusta palveluna (PAAS)
Infrastruktuuri palveluna (IAAS)
Virtuaalikoneet ja kontit
Pilvipalvelujen tietoturva
Projektityö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Annukka Kinnari
 • Marika Säisä
Vastuuopettaja

Marika Säisä

Ryhmät
 • ICTMODictprojSem
  MOD ICT Projects & Cybersecurity (International Semester)
 • PTIETS22sepm
  PTIETS22 Ohjelmistotekniikka ja projektihallinta
 • PTIVIS22O
  Software Engineering and Project Management

Tavoitteet

After completing the course the student can:
Describe different project management methods and frameworks and their feasibility to different projects.
Ability to function as a project manager in different phases of a project and produce the project related specifications and documents.
Describe different project management association and certifications.
Risk analysis and quality assurance.

Sisältö

The course covers aspects of different project management methods, such as waterfall and agile as well as different project management associations and certifications. Furthermore, the course covers topics about project management, including project planning, budgeting, scheduling and WBS, risk assessment and quality assurance.

Oppimateriaalit

Various internet sources, links & descriptions online

Opetusmenetelmät

Lectures, group work and independent work, project work, online activities

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Practical assignments and reports
Project work
Self study

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and on-site activities: 54 hours
Assignments and self study: 71 hours
Guest lectures + report: 10 hours
TOTAL 135 hours

Sisällön jaksotus

The course starts with the course introduction and team building followed by Scrum simulation. The focus is set on agile project management, especially Scrum framework. There after the aspects of waterfall project management methodology are discussed. The student learns how to create a realistic project plan, budget, timeframe and risks for the project. In addition, student learns setting up goals for the project that create customer value, resource allocation and division of work and sizing. IPMA International Project Management Association and other project management institutions and activities are presented as well as IPMA standards – Individual Competence Baseline. Students also practice risk management and risk analysis in more detail. Lastly, quality management in software engineering is handled in lectures and group work.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course material is in It´s Learning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments and reports: diagnostic assessment.

Course includes 7 assignments: 2 individual assignments and 5 group assignments. Maximum points of each assignment is 3 points. Thus, the maximum amount of points from assignments is 21.

In addition course includes 1 guest lecture report, which is assessed pass/fail.

Team work: formative assessment taking into account student's self and peer assessment.

Presence
50-59% attendance affect on your grade +0,1
60-64% attendance affect on your grade +0,2
65-69% attendance affect on your grade +0,3
70-74% attendance affect on you grade +0,4
75+% attendance affect on your grade +0,5

Final grade of the course is weighted average:
- Assignments 80%
- Presence 10%
- Guest lecture report 10%
- Self- and peer assessment is taken into account

Hylätty (0)

Less than 7 points from assignments

No show, not carrying out responsibilities, disappearing from team work, lack of communication with other team members.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 1: 7-9 points from assignments + passing guest lecture report
Grade 2: 10-12 points from assignments + passing guest lecture report

Poor, but satisfactory performance both in independent work and team work. Low participation on lectures and other activities.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 3: 13-15 points from assignments + passing guest lecture report
Grade 4: 16-18 points from assignments + passing guest lecture report

Good performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5: 19-21 point from assignments + passing guest lecture report

Excellent performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Tero Virtanen
 • Marko Teräspuro
Vastuuopettaja

Tero Virtanen

Ryhmät
 • PTIETS22dncs
  PTIETS22 Tietoverkot ja Kyberturva
 • PTIVIS22T
  Data Networks and Cybersecurity

Tavoitteet

By the end of the course, students will be able to:

· Configure VLANs and Inter-VLAN routing applying security best practices.
· Troubleshoot inter-VLAN routing on Layer 3 devices.
· Configure redundancy on a switched network using STP and EtherChannel.
· Troubleshoot EtherChannel on switched networks.
· Explain how to support available and reliable networks using dynamic addressing and first-hop redundancy protocols.
· Configure dynamic address allocation in IPv6 networks.
· Configure WLANs using a WLC and L2 security best practices.
· Configure switch security to mitigate LAN attacks.
· Configure IPv4 and IPv6 static routing on routers.

Sisältö

CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) covers the architecture, components, and operations of routers and switches in small networks and introduces wireless local area networks (WLAN) and security concepts. Students learn how to configure and troubleshoot routers and switches for advanced functionality using security best practices and resolve common issues with protocols in both IPv4 and IPv6 networks. The course includes activities using Packet Tracer, hands-on lab work, and a wide array of assessment types and tools.

Oppimateriaalit

All needed material will be available online in https://cisco.netacad.com
Further course enrollment instructions are provided by instructor.
Please register to the site using school email.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Theory final exam and Packet Tracer exam will held in course.
You can do one re-exam within course deadline.
NOTE: Course ending time shown in academy system is not real, please check the course plan for end date!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lecturing and laboratory work each week
Independent studying, including:

- Studying the course material
- Completing exercises
- Preparation for finals exam(s)

Sisällön jaksotus

Course covers the architecture, components, and operations of routers and switches in small networks and introduces wireless local area networks (WLAN) and security concepts. Students learn how to configure and troubleshoot routers and switches for advanced functionality using security best practices and resolve common issues with protocols in both IPv4 and IPv6 networks. The course includes activities using Packet Tracer, hands-on lab work, and a wide array of assessment types and tools. By the end of the course, students will be able to:

- Configure VLANs and Inter-VLAN routing applying security best practices.
- Troubleshoot inter-VLAN routing on Layer 3 devices.
- Configure redundancy on a switched network using STP and EtherChannel.
- Troubleshoot EtherChannel on switched networks.
- Explain how to support available and reliable networks using dynamic addressing and first-hop redundancy protocols.
- Configure dynamic address allocation in IPv6 networks.
- Configure WLANs using a WLC and L2 security best practices.
- Configure switch security to mitigate LAN attacks.
- Configure IPv4 and IPv6 static routing on routers.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboratory assignments in laboratory room
Packet tracer assignments done at home
Module exams
Practice final exams
Theory final exam and Packet Tracer final exam.

The overall result is the sum of the all results of the assignments and exams, passing limit is 60%.
Detailed grading limits will be provided in course plan when course starts but past grading limits have been the following:

Less than 60% Fail
60-67.4% Grade 1
68-75.4% Grade 2
76-83.4% Grade 3
84-91.4% Grade 4
91.5% or higher Grade 5

Esitietovaatimukset

Opintojaksot Internet Networks and Security (5051215) ja Introduction to Networks (TE00BU11) tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Noora Hämäläinen
 • Leena Mattila
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- toimia oman alansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- kehittää omia ja viestinnällisiä valmiuksiaan
- ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteena ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- työelämän puheviestintätilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali, jotka jaetaan ItsLearningin kautta.

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö
Suuri osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla kontaktiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, jotka harjaannuttavat ICT-alan työtehtävissä tarvittaviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Opiskelija tutustuu ennen kontaktitunteja kontaktitunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opintojaksolla tehtäviä ryhmäharjoituksia tehdään erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä, joissa asiaosaamisen lisäksi harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, mm. keskustelu- ja esiintymistaitoja, yhteiskirjoittamisen taitoja, vertaispalautteen antamista suullisesti ja kirjallisesti. Yksilötehtävissä kehitetään yksilöllisiä viestintävalmiuksia. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä videoiden ja tekstien palauttamiseen sekä materiaalin jakamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole vaillinaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu kontaktitunneista, tuntitehtävistä, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

syyskuu - joulukuu 2023
• asiantuntija viestijänä, puhe-esityksen valmistautuminen, puhe-esityksiä, asiatyylinen kirjoittaminen ja harjoituksia

Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
asiatyylinen teksti 25 %
kielenhuollon testi 25 %
suullinen esitys 25 %
tunti- ja kotitehtävät 25 %

Kuhunkin tehtävään liittyvät arviointikriteerit kerrotaan tarkemmin tehtävänannon yhteydessä.
Tehtävien palautusajat ovat ehdottomia, myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.
Opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei ole näyttöä aikomuksesta suorittaa opintojakso.

Hylätty (0)

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa) tai saavuttanut hyväksymiseen oikeuttavaa pistemäärää (pisterajat näkyvissä Itslearningissa) oppimistehtävistä. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Esitietovaatimukset

Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen äidinkielen tai S2:n opintojen tai vastaavien C-kielitaitotason tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Noora Hämäläinen
 • Leena Mattila
Ryhmät
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- toimia oman alansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- kehittää omia ja viestinnällisiä valmiuksiaan
- ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteena ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- työelämän puheviestintätilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali, jotka jaetaan ItsLearningin kautta.

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö
Suuri osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla kontaktiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, jotka harjaannuttavat ICT-alan työtehtävissä tarvittaviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Opiskelija tutustuu ennen kontaktitunteja kontaktitunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opintojaksolla tehtäviä ryhmäharjoituksia tehdään erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä, joissa asiaosaamisen lisäksi harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, mm. keskustelu- ja esiintymistaitoja, yhteiskirjoittamisen taitoja, vertaispalautteen antamista suullisesti ja kirjallisesti. Yksilötehtävissä kehitetään yksilöllisiä viestintävalmiuksia. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä videoiden ja tekstien palauttamiseen sekä materiaalin jakamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole vaillinaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu kontaktitunneista, tuntitehtävistä, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

syyskuu - joulukuu 2023
• asiantuntija viestijänä, puhe-esityksen valmistautuminen, puhe-esityksiä, asiatyylinen kirjoittaminen ja harjoituksia

Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
asiatyylinen teksti 25 %
kielenhuollon testi 25 %
suullinen esitys 25 %
tunti- ja kotitehtävät 25 %

Kuhunkin tehtävään liittyvät arviointikriteerit kerrotaan tarkemmin tehtävänannon yhteydessä.
Tehtävien palautusajat ovat ehdottomia, myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.
Opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei ole näyttöä aikomuksesta suorittaa opintojakso.

Hylätty (0)

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa) tai saavuttanut hyväksymiseen oikeuttavaa pistemäärää (pisterajat näkyvissä Itslearningissa) oppimistehtävistä. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Esitietovaatimukset

Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen äidinkielen tai S2:n opintojen tai vastaavien C-kielitaitotason tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

05.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PTIETS22R1
  PTIETS22, R1
 • PTIETS22R2
  PTIETS22, R2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSlearning-alustalla. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna (suositus) tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Opetusmenetelmät

- lähitunnit ja mahd. verkko-opetus Zoomissa
- verkkotehtävät
- video-cv

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään seuraavat asiat:
- koulutuksen esittely
- työsuhteet ja CV
- lukuilmaukset
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- IT-alan sanasto ja ajankohtaiset aiheet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla (kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin), suullisiin tehtäviin, video-CV:hen ja suulliseen haastatteluun. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.Arviointi Common European Framework of Reference asteikon mukaan
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

05.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PTIETS22R1
  PTIETS22, R1
 • PTIETS22R2
  PTIETS22, R2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna (suositus) tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- lähitunnit ja mahd. etäopetus Zoomissa
- kirjalliset tehtävät
- verkkotehtävät

Sisällön jaksotus

Tunneilla käsitellään:
- omasta koulutuksesta kertominen
- työsuhteista ja -kokemuksesta kertominen ja CV
- IT- alan sanasto ja ajankohtaiset aiheet
- puhelintilanteet ja sähköpostit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla (kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin), kirjallisiin tehtäviin ja kirjalliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Marika Säisä
Vastuuopettaja

Marika Säisä

Ryhmät
 • PTIVIS21O
  Software Engineering and Project Management
 • PTIETS21sepm
  PTIETS21 Ohjelmistotekniikka ja Projektihallinta

Tavoitteet

After completing the course the student can:
Act as a sales person in demanding technical sales.
Sell complicated technical solutions.
Lead sales project.

Oppimateriaalit

Internet sources, links & descriptions online

Opetusmenetelmät

Lectures, team work, independent work and online activities

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Practical assignments and reports
Team work
Self study

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No optional ways for implementation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and on-site activities: 72 h
Assignments and self study 63 h
TOTAL 135 hours

Sisällön jaksotus

The course starts with different aspects of tehnical sales. The student learns how to match technology and business, understand the customer needs and busines cases. There after different kinds of marketing and sales strategies and processes are presented as well as offers and contracts. After that, the focus is set on account management. Last, business ethics is handled in lectures and team work.

After the course students have a clear understanding of technical sales as part of the work of the future.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course material and assignments are in It´s Learning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments and reports: diagnostic assessment.

Course includes 6 assignments: 2 individual assignments and 4 group assignments. Maximum points of each assignment is 3 points. Thus, the maximum amount of points from individual assignments is 6 points and 12 points from group assignments.

Team work: formative assessment taking into account student's self and peer assessment.

Presence
50-59% attendance affect on your grade +0,1
60-64% attendance affect on your grade +0,2
65-69% attendance affect on your grade +0,3
70-74% attendance affect on you grade +0,4
75+% attendance affect on your grade +0,5

Final grade of the course is weighted average:
- Individual assignments inc. self assessment 30%
- Group assignments inc. self and peer assessment 60%
- Presence 10%

Hylätty (0)

Less than 4 points from group assignments
Less than 2 points from individual assignments

No show, not carrying out responsibilities, disappearing from team work, lack of communication with other team members.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 1:
- 4 points from group assignments
- 2 points from individual assignments

Grade 2:
- 5-6 points from group assignments
- 3 points from individual assignments

Poor, but satisfactory performance both in independent work and team work. Low participation on lectures and other activities.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 3:
- 7-8 points from group assignments
- 4 points from individual assignments

Grade 4:
- 9-10 points from group assignments
- 5 points from individual assignments

Good performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
- 11-12 points from group assignments
- 6 points from group assignments

Excellent performance both in team work and independent work. Active participation on lectures and other activities.

Esitietovaatimukset

Technical solution selling.
Project selling.
Special issues in selling complicated technical solutions.

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Matti Kuikka
 • Pertti Ranttila
Vastuuopettaja

Pertti Ranttila

Ryhmät
 • PTIETS21swis
  PTIETS21 Ohjelmistojen kehittäminen ja Tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kuvata, mistä tekoälystä on kysymys ja miten tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja rakennetaan.

Sisältö

Tekoälyn perusteet
Koneoppimisen kertaus
Esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä ratkaisuista

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali sekä oppimisympäristön tehtävät.
Jaetaan ITS:n kautta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viikko 16

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso sisältää noin 13 ohjattua työskentelykertaa. Näissä pidetään sekä opettajien että opiskelijoiden esityksiä ja demoja.

Lisäksi opiskelijat kirjoittavat raportin aiheesta, josta pitävät esityksen.

Sekä raportti että esitys vertaisarvioidaan.

Kurssin materiaali ja muu tiedotus tapahtuu ITS:in kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit:
Viikko 2:
- Kurssin aloitus: 2h
Viikot 3 - 7:
- Opettajien esitykset ja demot: 5 x 3h = 15h
Viikot 9 - 14
- Opiskelijoiden esitykset ja vertaisarviointi: 6 x 3h = 18h
Viikot 15 - 16
- Yhteenveto ja kertaus kurssilla käsitellyistä asioista (opettajat): 3h


Kontaktitunnit yhteensä: noin 40h

Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät:
- Oman aiheen raportin laatiminen: 60h
- Esityksen laatiminen: 30h

Yhteensä: noin 130h

Sisällön jaksotus

Viikko 2
- Kurssin esittely
- Koneoppimisen perusteiden kertausta
- Johdatus kurssin päätehtävään (raportti ja esitys valitusta aiheesta)

Viikot 3 - 7
- Tekoälyratkaisut (opettajien esityksiä ja demoja eri käyttökohteista)
- Työskentely päätehtävän kanssa (siihen liittyvän raportin laatiminen)

Viikot 9 - 14
- Tekoälyratkaisut (opiskelijoiden esityksiä)

Viikot 15 - 16
- Yhteenveto ja kertaus kurssilla käsitellyistä asioista (opettajat)
- Tentti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaalit ja tehtävät ovat ITS.ssä.

Kurssin tiedotus pääosin ITS:n kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5.

Saat pisteitä tehdyistä harjoituksista.

Osallistuminen tunneille vaikuttaa myös arviointiin.

(Kurssia ei voi läpäistä pelkällä tentillä tai pelkillä harjoitustöillä)

Hylätty (0)

Harjoitustehtävät tekemättä.
Kurssin tunneilta poissa yli 6 kertaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Valitusta aiheesta raportti tehty, muttei esitetty tunneilla.
Kurssin tunneilta poissa max 6 kertaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Valitusta aiheesta raportti tehty ja esitys pidetty tunneilla.
Kurssin tunneilta poissa max 4 kertaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Valitusta aiheesta raportti tehty ja esitys pidetty tunneilla, joka on saanut vertaisarviointien ja opettajien arvostelujen mukaan hyvät arvostelut.
Kurssin tunneilta poissa max 2 kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Matti Kuikka
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suorittaa laskutoimituksia eri lukujärjestelmissä
- suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- kuvata loogisia lauseita Boolen algebran avulla sekä ratkaista ongelmia niillä
- käyttää hyväkseen todennäköisyyslaskentaa ongelmaratkaisussa
- analysoida dataa tilastomatematiikan avulla
- käyttää hyväkseen soveltuvia työkaluja tietojen analysoinnissa sekä laskennassa

Sisältö

- lukujärjestelmät ja binäärilaskenta
- Boolen algebra ja loogiset operaatiot
- todennököisyyslaskennan perusteet
- tilastomatematiikan ja data-analyysin perusteet

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali sekä oppimisympäristön tehtävät.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tietokoneavusteinen opetus, tehtäväperustaisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osa 1, viikolla 43
Osa 2, viikolla 50

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan tietojenkäsittelyn matematiikan taitoja. Joka viikko on tunnin mittainen uuden asian käsittelytuokio, jonka jälkeen tietokoneilla tehtäviä harjoituksia. Lisäksi viikkotehtäviä, jotka demotaan harjoitustunneilla.
Sähköisenä oppimisympäristössä tehdään tehtäviä harjoituustunneilla yksin tai yhdessä sekä tuntien jälkeen kotitehtvinä. Tehtävät ovat pääosin automaattisesti arvioituja, joissa opiskelijat näkevät tehtävän suorituksen jälkeen opettajan laatimat ohjeet oikean ratkaisun osalta sekä tiedon onko vastaus oikein. Osa tehtävistä vertaisarvioidaan. Opiskelijoita kannustetaan yhteistyöhön opiskelun aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit:
- Kurssin osien aloitukset (1h/osa): 2h
- Viikon aihe yhdessä (1h/viikko): 12h
- Työskentely harjoituksissa (2h/viikko 12 kertaa): 24h
- Kokeet (2h/koe): 4h
YHTEENSÄ: 42h
Itsenäinen opiskelu ja kotitehtävät: 90h

Sisällön jaksotus

Viikko 36: Peruslaskujen kertaus, Lukujärjestelmät
Viikko 37: Komplementtiluvut, Binäärilaskenta
Viikko 38: Todennäköisyyslaskennan perusteet
Viikko 39: Todennäköisyyslaskennan soveltaminen
Viikko 40: Loogiset operaatiot ja Boolen algebra
Viikko 41: Päättelyä, Tietorakenteet
Viikko 43: Kertaus, Osan 1 koe
Viikko 44: Tilastomatematiikan perusteet
Viikko 45: Tilastomatematiikan perusteet, jatkoa
Viikko 46: Tilastollisen analyysin perusteita
Viikko 47: Tiedon esittäminen Pythonilla
Viikko 48: Data-analyysin alkeet Pythonilla
Viikko 49: Kertaus
Viikko 50: Osan 2 koe

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaalit ja demotehtävien mallivastaukset ovat ITS.ssä.
Harjoitustehtävät suoritetaan ViLLEssä.
Kurssin yleinen tiedotus ITS:n kautta.
Käytämme osan 2 tilastomatematiikassa Pythonia ja Jupyter Notebook tietojen analysointiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kotitehtävät ja harjoitukset:
Automaattinen ja opettajan arviointi. Hyvitys jos vähintään 70% suoritettu, josta saa +1 arvosanan hyvityksen, ja jos 90% suortitettu, saa maksimihyvityksen +2 osakokeen arvosanaan.
Alkuosa ja loppuosa arvioidaan erikseen.
Osakokeet:
Minimi (1) 45% kokeen pisteistä, 85% saa maksimin (5).
Uusintatenttiminen on mahdollista tenttiakvaariossa. Kutakin koetta voi yrittää maksimissaan 3 kertaa, kuitenkin onnistuneen kokeen suorituksen jälkeen vain kerran voi yrittää parantaa arvosanaa. Ensimmäinen koekerta on koululla.
Arviointi kattaa seuraavat aihealueet:
Lukujärjestelmät, Loogiset operaatiot, Todennäköisyyslaskenta, Tietorakenteet, Tilastomatematiikka, soveltuvien työkalujen käyttö tilastoihin ja laskentaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
- kertoa, miksi eri lukujärjestelmiä tarvitaan tietojenkäsittelyssä
- kertoa mitä ovat loogiset operaatiot sekä miten niitä voidaan hyödyntää
- määritellä yksinkertaisten tapahtumien todennäköisyyksiä
- tunnistaa tärkeimmät tietorakenteet
- kertoa millä tavalla kerättyä tietoa voidaan analysoida
- tehdä yksinkertaisia laskentaa ja tiedon analysointia soveltuvilla työkaluilla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- suorittaa laskutoimituksia binääri ja desimaalijärjestelmissä
- kuvata loogisia lauseita Boolen algebran avulla
- kuvata, mitä jono- ja pinorakenteet ovat ja missä niitä voi käyttää
- laskea tapahtumien todennäköisyyksiä
- käyttää Exceliä tietojen analysointiin ja visualisointiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- soveltaa totuustaulukoita ongelmien ratkaisemissa
- laskea tapahtumien todennäköisyyksiä hyödyntäen Bayesin teoreemaa
- hyödyntää soveltuvia työkaluja tietojen analysointiin ja visualisointiin sekä liittää näitä raportteihin
- osaa hyödyntää data-analytiikka ongelman ratkaisuun
- osaa hyödyntää Pythonia tietojen analysointiin ja visualisointiin

Ilmoittautumisaika

05.10.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kimmo Tarkkanen
 • Sami Pyöttiälä
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisia tietokantatyyppejä ja osaa arvioida niiden sopivuutta eri tarkoituksiin
- osaa suunnitella ja toteuttaa tietokannan vaatimuksien perusteella sekä hakea ja muokata siellä olevaa tietoa
- osaa käyttää ainakin yhtä tunnettua tietokannanhallintaohjelmistoa
- tuntee tietokannan ylläpitämiseen liittyvät tehtävät

Sisältö

- Erilaiset tietokannat
- tietokannan määrittely, suunnittelu ja toteuttaminen
- SQL-kielen perusteet
- tietokannanhallintajärjestelmän käyttäminen
- tietokannan hoitamisen perusteet

Oppimateriaalit

Lecture slides
Internet material about SQL and noSQL

Opetusmenetelmät

The course consists of 1) exercises (db queries and design tasks) 2) practical work tasks and 3) exam. Exercises are divided into weekly topics. These are practiced both individually and with the help of the teacher in the session. Each session begins with an introduction to the topic of the week, which includes practical examples with lecture slides.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam is performed in Ville system.
1st exam is organized in the class room (during the regular meeting time) where Internet use is allowed for information retrieval. 2nd and 3rd exams as e-exams in the aquarium premises where Internet use is not allowed. E-exams are open the rest of the year.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning by doing, trial-error, listening carefully the teacher, and collaborating with other students, self- and peer-assessments.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Participation in the teaching session is not compulsory, but highly recommended. Each week we introduce a new topic that builds on top of previous weeks.

Remote self-studying in online mode is possible (with slightly different emphasis in topics and grading, announced in the beginning of the course).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Recommended 8 hours / week for lectures, solving exercises and practical work tasks, if you are new to relational databases.

Participating weekly in teaching sessions: a' 3 hours * 14 =42h
Individual work:
for exercises 50h
Practical work 30h
Exam 10h

Sisällön jaksotus

In this course, students learn to use and design relational databases as well as understand differences to document databases.
Weekly meetings.Topics (and hours used in teaching sessions):
- Relational DBMS and DB use 4h
- Basics of SQL 13h
- Relational database design 7h
- Introduction to document database MongoDB 4h

Viestintäkanava ja lisätietoja

We will use a DBMS environment for practical training (MySQL), which needs installation on the personal computer.
Highly likely, the environment for using DBMS is some LAMP stack with graphical UI like UwAmp, but you can use similar like XAMPP.
In addition to DBMS environment, we will use MongoDB cloud for practicing document databases.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is graded from 0-5. The grade is based on collected points.
Each exercise is 1 point unless mentioned otherwise. The exam must be passed.

Exercises: 65 points,
Practical work: 55 points
Exam 70 points;
Total 190 points

Grading by points:
Points Grade
0-89 NOT PASSED
90-107 1
108-124 2
125-144 3
145-159 4
160-190 5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Koivunen
 • Tero Virtanen
Ryhmät
 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä tietoturvan perusperiaatteet ja ymmärtää ne
- nähdä tietoturvan merkityksen Internet verkkojen toiminnalle sekä yhteiskunnan että organisaatioiden olemassaololle
- nimetä Internet verkon laitteet ja palvelut
- alustavasti rakentaa Internet verkon osoite- ja nimipalvelut eri verkkotasoilla sekä IPv4- ja IPv6-tietoliikennekäytännöissä.
- käyttää Internet osoiterakenteita verkkojen numerointiin sekä aliverkotukseen.
- rakentaa Internet perusverkkoja käyttäen langattomia ja langallisia kytkimiä ja reitittimiä.
- suunnitella, konfiguroida ja hallita perusverkkoja.

Sisältö

- tiedon turvaamisen peruskäsitteet ja -periaatteet
- tiedon turvaaminen yrityksissä
- tietoverkkojen käsitteet ja protokollat
- IP-osoitteet ja aliverkot IPv4 and IPv6
- verkkojen laitteet ja ohjelmistot
- langattomat ja langalliset verkot ja rakenteet
- lähi- ja etäverkot Internetissä

Oppimateriaalit

Materiaalit jaetaan Itslearning-alustan kautta.

Opetusmenetelmät

Luennot, demot, laboratoriotyöskentely, Itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tietoverkko-osiossa ja tietoturvaosiossa on kummassakin osakoe osion päättyessä. Molemmissa osakokeissa on kaksi erillistä suoritusmahdollisuutta, osakoetta ei voi uusia.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus.
Opetusmateriaali on englanninkielistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavan tietomäärän osoittaminen aiemmilla koulutuksilla tai sertifikaateilla. Taitokoe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja demot 10x2h = 20h
Laboratoriotyöt 6x3h=18h
Kotitehtävät ja itseopiskelu = 68h
Osakokeisiin valmistautuminen = 20h
Osakokeet 2 x 2h = 4h

Yhteensä 130h

Sisällön jaksotus

Tietoverkot periodilla S1 ja Tietoturva periodilla S2 (alustava arvio, voi muuttua kurssin alkaessa)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija tarvitsee oman tietokoneen, jolla voi ajaa intel-arkkitehtuurin virtuaalikoneita. Lisäksi on suositeltavaa hankkia oma USB-ethernet adapteri jos koneessa ei ole kiinteää ethernet-liitäntää.
Materiaalien jako ja kurssin muu tiedottaminen tapahtuu Itslearning-alustan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demotehtävät ja laboratoriotyöt / tietoverkot 25p
Osakoe / tietoverkot 25p

Demotehtävät ja laboratoriotyöt / tietoturva 25p
Osakoe / tietoturva 25p

Yhteensä 100p

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne alan peruskäsitteitä.
Osasuorituksista alle 50 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee jossain määrin peruskäsitteitä.
Osasuorituksista 50-69 pistettä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee melko hyvin peruskäsitteitä.
Osasuorituksista 70-89 pistettä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin peruskäsitteet ja osaa soveltaa tietojansa verkkojen tietoturvan perustarpeisiin.
Osasuorituksista 90 pistettä tai enemmän

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

30 - 250

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Poppy Skarli
 • Mauri Suhonen
 • Leena Mattila
 • Tiina Ferm
Vastuuopettaja

Leena Mattila

Ryhmät
 • PTIETS21swis
  PTIETS21 Ohjelmistojen kehittäminen ja Tietojärjestelmät
 • PTIVIS20O
  Software engineering and Project Management
 • PTIETS21dncs
  PTIETS21 Tietoverkot ja Kyberturva
 • PTIETS21sepm
  PTIETS21 Ohjelmistotekniikka ja Projektihallinta
 • PTIVIS20T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIVIS20H
  Terveysteknologia
 • PTIVIS20S
  Embedded Software and IoT
 • PTIVIS20P
  Game and Interactive Technologies

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä.
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään.
- laatia raportin opinnäytetyöstään.
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen
Tutkimuksellisen raportoinnin perustaidot
Opinnäytetyön lajit
Opinnäytetyön kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Materiaali Itslearningissa.

Opetusmenetelmät

lähiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan tutkimusviestinnän perustaitoja ja käydään läpi opinnäytetyöprosessia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 14 h
Itsenäistä opiskelua, itsenäisiä tehtäviä ja tuntitehtäviä.
Lisäksi itsenäistä tutustumista ohjeisiin ja materiaaleihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: aktiivinen osallistuminen vähintään 5:een Tutkimusviestinnän tuntiin ja osallistuminen vähintään 2 opinnäyteseminaariin ja aihepaperi tehty.
Hylätty: aktiivinen osallistuminen alle 5:een Tutkimusviestinnän tuntiin ja/tai osallistuminen alle 2 opinnäyteseminaariin ja/tai aihepaperi tekemättä.

Sisällön jaksotus

HUOM.! Suomenkielisen tutkimusviestinnän luento-osuudet alkavat viikolla 5.

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet.
Opinnäytetöiden lajit ja sopimukset.
Opinnäytetyöskentelyn prosessi (ideasta julkaisuun).
Opinnäytetyön kirjoittaminen ja raportoinnin perustaidot.
Tiedonhakutekniikat.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso pidetään etänä, linkki on Itslearningissa.
Opintojaksossa on suomenkielinen ja englanninkielinen rinnakkaistoteutus. Englanninkielinen alkaa viikolla 2 ja toteutuu vuoroviikoin. Suomenkielinen alkaa viikolla 5.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty: aktiivinen osallistuminen alle 5:een Tutkimusviestinnän tuntiin ja/tai osallistuminen alle 2 opinnäyteseminaariin ja/tai aihepaperi tekemättä.

Esitietovaatimukset

Työyhteisöviestinnän tai Suomen kielen viestinnän opinnot suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 30.06.2025

Ajoitus

02.09.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kati Eklund
Ryhmät
 • PTIETS23deai
  Data Engineering and Artificial Intelligence
 • PTIETS23swis
  Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät
 • PTIETS23sepm
  Software Engineering and Project Management
 • PTIETS23dncs
  Data Networks and Cybersecurity

Tavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hankkia itselleen oman koulutuksensa alan harjoittelupaikan
- suorittaa saamiaan työtehtäviä yhdessä työtoverien kanssa
- soveltaa opinnoissa kartuttamaansa osaamista työtehtävissään
- kuvata harjoitteluorganisaation toiminta-ajatuksen, kannattavuuden osatekijöitä sekä yrittäjyyden elementtejä
- arvioida harjoittelujakson tuloksia.

Sisältö

Oman koulutuksensa mukaiseen tekniikan alan ammattiin tutustuminen.
Tutkintoon sisältyvän harjoittelun minimilaajuus on 30 op.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 30.06.2025

Ajoitus

02.09.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anne Jumppanen
Ryhmät
 • PTIETS22dncs
  PTIETS22 Tietoverkot ja Kyberturva
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät
 • PTIETS22deai
  PTIETS22 Datatekniikka ja Tekoäly
 • PTIETS22sepm
  PTIETS22 Ohjelmistotekniikka ja projektihallinta

Tavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:

hankkia itselleen omaa osaamispolkuaan vastaavan harjoittelupaikan
suorittaa osaamispolkuaan vastaavia työtehtäviä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
ennalta suunnitella työntekoaan
kuvata harjoitteluorganisaation johtamista, ulkoista ja sisäistä viestintää sekä henkilöstön kehittämistä
arvioida harjoittelujakson tuloksia.

Sisältö

Omaa osaamispolkua vastaavaan ammattiin ja työtehtäviin tutustuminen

Tutkintoon sisältyvän harjoittelun minimilaajuus on 30 op.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Alakohtainen harjoittelu

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 09.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 65

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Matti Kuikka
 • Tommi Tuomola
Vastuuopettaja

Matti Kuikka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTIETS23deai
  Data Engineering and Artificial Intelligence
 • PTIVIS23I
  Data Engineering and Artificial Intelligence
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

After completing the course the student can:
- Describe how data can be managed and processed
- Describe how data can be stored in various places and formats
- Manage and analyze data with suitable tools
- Utilize data management tools to process data
- Understand and describe how mathematics can be used for data management

Sisältö

Introduction to data management
Data storage formats
Data storage
Introduction to data processing
Linear algebra
Data management tools

Oppimateriaalit

Material available via the learning environment (ITS).

Opetusmenetelmät

Weekly contact sessions when 3 hours for theory and practical exercises.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Week 49

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

The course includes approximately 12 theory sessions and guided exercises sessions where students work with practical tasks.
Around half of the exercises are done during the contact hours.
Additionally, exercises for home work that will be partly demonstrated in during contact sessions.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours
- 12 times 1h theory: 12 x 1h = 12 hours (groups together)
- 12 times 2h practice: 12 x 2h = 24 hours (in own group)
- Exam: 2 hours
- 1h Q&A sessions 5-6 times = 5 hours
TOTAL: 43 hours

Home and independent work: approximately 90 hours

Total: approximately: 130 hours

Sisällön jaksotus

Weeks 36 - 48:
Introduction to data management
Introduction to Jupyter Notebook
Recap Python
Data storage formats
Basics of linear algebra (vectors, matrices, linear equations)
Data processing with Python
Data visualization with Python
Virtualization?
Introduction to databases
Recap
Week 49: Exam

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

You can achieve points from participation, exercises, participation and exam:
- 20% points from participation
- 50% points from practical exercises in class room and home work
- 30% points from the exam

Assessment:
- Participation and exercise (50% of total to pass): Students must achieve at least 50% of the points to pass the course.
- Exam (50% of total points to pass): Students must achieve at least 50% of the points in order to pass the course.

The course is graded on a scale of 0-5.
Grading will be according to the total points collected by the student during the course as well as the exam.
1: 50% (minimum to pass the course)
2: 60-70%
3: 70-80%
4: 80-90%
5: 90- 100%

Hylätty (0)

Less than 50% points

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50 - 69% points

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70 - 89% points

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

At least 90% points

Ilmoittautumisaika

24.07.2024 - 09.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ali Khan
Vastuuopettaja

Ali Khan

Ryhmät
 • PTIETS22deai
  PTIETS22 Datatekniikka ja Tekoäly
 • PTIVIS22I
  Data Engineering and AI

Tavoitteet

After completing the course, the student can:
- Describe what Cloud Services are, how they affect business and which new opportunities it may enable.
- Describe use cases and benefits of cloud services,
- Describe SAAS, PAAS, IAAS.
- Develop a solution that utilizes cloud services.

Sisältö

Introduction to cloud services
Software as a service (SAAS)
Platform as a service (PAAS)
Infrastructure as a service (IAAS)
Virtual machines and containers
Security of cloud services
Project work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours
- Course introduction: 3 hours
- 12 times 3h theory and practice: 12 x 3h = 36 hours
- 16 times AWS Academy self paced sessions: 16 x 1h = 16 hours

Home work:
- Working with assignments: approximately 80 hours

Total: approximately 135 hours

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.07.2024 - 09.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 65

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology
Opettaja
 • Ali Khan
Vastuuopettaja

Ali Khan

Ajoitusryhmät
 • Group 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Group 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTIETS23deai
  Data Engineering and Artificial Intelligence
 • PTIVIS23I
  Data Engineering and Artificial Intelligence
Pienryhmät
 • Group 1
 • Group 2

Tavoitteet

After completing the course the student can:
- explain the most common data structures
- apply the most common data structures and algorithms connected to the use of these structures
- evaluate the efficiency of algorithms.

Sisältö

- lists, stacks, queues, trees, graphs and hash tables
- analysing and evaluating algorithms
- designing algorithms
- sorting methods
- search algorithms

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact hours
- Course introduction: 3 hours
- 14 times 2h theory: 13 x 2h = 28 hours
- 14 times 1h demo 13 x 1h = 14 hours - Group 1
- 14 times 1h demo 13 x 1h = 14 hours - - Group 2
- 10 times 1h Q&A 10 X 1h = 10 hours
Home work:
- Working with assignments: approximately 80 hours

Total: approximately 130 hours

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is graded on a scale of 0-5.

You can achieve 80 points from practical exercises in class room and home work exercises.
Around half of the exercises are done during the contact hours.

Additionally, there is a group project of 20 points, passing group project is mandatory to pass the course.

Lastly, to pass the course the student need to get at least 40 marks in the exercises and at least 10 marks in the project.

Esitietovaatimukset

Introduction to Programming, or equivalent programming skills

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PTIETS24A
  PTIETS24A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PTIETS24B
  PTIETS24B

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 14.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Matti Kuikka
 • Mika Koivunen
 • Paula Steinby
Ryhmät
 • PTIETS24A
  PTIETS24A
 • PTIETS24B
  PTIETS24B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

ymmärtää CDIO-konseptin perusteet.
tuntee ongelmanratkaisun ja suunnitteluajattelun perusteet.
tuntee tavanomaiset ICT-projektinhallinnan menetelmät.
tuntee ohjelmistokehityksen peruskäsitteet.
tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
tuntee mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksilukemiseen sekä ristiinopiskeluun.
ymmärtää opiskelutaitojen merkityksen ja osaa arvioida omia kehittämistarpeitaan.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustutaan CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) -viitekehyksen perusteisiin keskittyen erityisesti 'Conceive'- ja 'Design'-osioihin. Opiskelijat oppivat CDIO-mallin periaatteet ja niiden soveltamista käytännössä insinööritieteissä ja teknisillä aloilla. Opiskelija saa käytännön kokemusta myös ongelmien hahmottamisesta ja ratkaisujen suunnittelusta. Opiskelija saa tietoa oppimissuunnitelmasta, opinto- ja tukimahdollisuuksista sekä tarvittavista opiskelutaidoista.

Oppimateriaalit

Sähköinen materiaali, jaetaan ItsLearningissä

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetustuokioihin
Luentoaktiviteetit ja -tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opitaan ICT-alan perustaitoja sekä opiskelutaitoja käytännön työn ja esitysten avulla.

Opintojaksolla käytetään sähköisiä materiaaleja. Opiskelija saa perustiedot eettisestä toiminnasta ja saavutettavuudesta ICT:n kannalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnt:
- Infot 3 x 1h = 3h
- Tuutorintunti 3 x 1h = 3h
- Luennot 6 x 2h = 12h

Lisäksi omatoimista opiskelua: 63h

YHTEENSÄ: 18h + 63h = 81h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn arvosanaan opiskelijan on täytettävä molemmat seuraavista läsnäolo- ja aktiivisuusehdoista:

Osallistuminen: opiskelija osallistuu vähintään 75 % kontaktitunneista.
Tehtävien palauttaminen: opiskelija saa vähintään 50 % tehtäväpisteistä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija saa tietoa oppimissuunnitelmasta, opinto- ja tukimahdollisuuksista sekä tarvittavista opiskelutaidoista.

Tällä opintojaksolla tutustutaan CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) -viitekehyksen perusteisiin keskittyen erityisesti 'Conceive'- ja 'Design'-osioihin. Opiskelijat oppivat CDIO-mallin periaatteet ja niiden soveltamista käytännössä insinööritieteissä ja teknisillä aloilla. Opiskelija saa käytännön kokemusta myös ongelmien hahmottamisesta ja ratkaisujen suunnittelusta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisympäristö (ITS)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Tehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 14.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Matti Kuikka
 • Mika Koivunen
Ryhmät
 • PTIETS24A
  PTIETS24A
 • PTIETS24B
  PTIETS24B

Tavoitteet

Opintojakson päättyessä opiskelija:

ymmärtää no-code- ja low-code-työkalujen roolin suunnitteluprosessissa.
suunnitella perusratkaisuja NCLC-alustoilla.
osallistua NCLC-projektin kehittämiseen tiimissä.
huomioida NCLC-työkalujen rajoitteet ja mahdollisuudet.
arvioida NCLC-projektinsa onnistumista.
reflektoida kehitysprosessia.

Sisältö

Tällä opintojaksolla syvennytään CDIO-viitekehyksen "toteutus"- ja "toiminta" -vaiheisiin. Opiskelijat toteuttavat No-Code/Low-Code-projektin, joka sisältää seuraavat vaiheet:
* tutustuminen sovelluskehitykseen No-Code/Low-Code-työkaluilla
* toteutus No-Code/Low-Code-työkaluja käyttäen
* testaus, palaute ja iteraatio

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan oppimisympäristön (ITS) avulla.

Opetusmenetelmät

Tämä kurssi käyttää seuraavai oppimismenetelmiä:
- Luennot: teoreettinen tausta ja erilaisten NCLC -kehysten ja ympäristöjen käytön esittely, joita voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmisto-/pelikehityksessä tai web-kehityksessä.
- Käytännön harjoitukset: luennoilla esiteltyjen NCLC-työkalujen käytön harjoittelu
- Ryhmätyö: opiskelijat suorittavat NCLC-projektin, jossa he käyttävät luennoilla ja harjoituksissa opittuja työkaluja ja taitoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opitaan taitoja harjoitusten ja käytännön projektityön avulla.

Opintojaksolla käytetään vain sähköisiä materiaaleja. Lisäksi seurantaa järjestetään myös verkossa, jotta vähennetään liikkumisesta johtuvaa hiilijalanjälkeä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija suorittaa kurssiin liittyviä tehtäviä, joiden arvioitu työmäärä:
- Teoriatunnit: 8 x 2h = 16h
- Käytäntötunnit: 10 x 2h = 20h
- Ryhmätyö: 2 x 2h = 4h
- Lopputapahtuma: 4h
- Muu itsenäinen/ryhmätyöskentely: noin 90h
TOTAL: noin 135h

Sisällön jaksotus

Tämä kurssi perehdyttää opiskelijan CDIO-viitekehyksen vaiheisiin "Toteuta" (Implement) ja "Käytä" (Operate) käyttäen No-Code/Low-Code (NCLC) -työkaluja. Opiskelijat suorittavat No-Code/Low-Code-projektin, joka sisältää seuraavat vaiheet:
- Johdatus ohjelmistokehitykseen ja No-Code/Low-Code -alustoihin
- Toteutus No-Code/Low-Code -alustalla
- Testaus, palaute ja iteraatio

Kurssi toteutetaan viikkojen 39 - 50 aikana seuraavasti:
- Teoria, viikot 39 - 47: 2h kontaktitunti 8 viikon ajan
- Käytäntö, viikot 39 - 49: 2h kontaktitunti oman tuutorin kanssa
- Ryhmätyö, viikot 48-49: 2h itsenäinen työskentely
- Lopputapahtuma, viikko 50

Viestintäkanava ja lisätietoja

Saatavilla ITS:ssä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arviointiin vaikuttaa:
- aktiivinen osallistuminen
- harjoitustehtävien ajoissa palauttaminen
- lopullinen NCLC-projektin tulos

Lisätiedot arvioinnista kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Hylätty (0)

Kurssisuoritus on hylätty, jos
- opiskelija ei osallist riittävästi lähiopetustilaisuuksiin (luennot, harjoitukset, ryhmätyö)
- opiskelija palauttaa alle 50% tehtävistä määräajassa

LCNC-projektiin osallistuminen ja sen tulos: Ei osallistu aktiivisesti projektiin tai projekti ei saa aikaiseksi mitään esitettväksi lopputapahtumaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osallistuminen: Mukana kontakti ja harjoitustunneilla vähintään 75%
Harjoitustehtävät: 50% - 70% tehtävistä tehty määräajassa

LCNC-projektiin osallistuminen ja sen tulos: Osallistuu projektiin, mutta vertaispalautteen mukaan vähemmän kuin muut JA projekti esitti tuotoksensa lopputapahtumassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osallistuminen: Mukana kontakti ja harjoitustunneilla vahintään 90%
Harjoitustehtävät: Vähintään 90% tehtävistä tehty määräajassa

LCNC-projektiin osallistuminen ja sen tulos: Osallistuu projektiin ja aktiivisuus projektissaa vertaispalautteen mukaan parempi kuin ryhmän keskiarvo JA projekti esitti lopputapahtumassa tuotoksensa JA opiskelija osoitti innovatiivisia tapoja käyttää LCNC-työkaluja sekä ymmärrystä teknisistä ja projektinhallinnan taidoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osallistuminen: Mukana kontakti ja harjoitustunneilla vahintään 10 päivänä.
Harjoitustehtävät: Vähintään 90% tehtävistä tehty määräajassa
LCNC-projektiin osallistuminen ja sen tulos: Osallistuu projektiin ja aktiivisuus projektissaa vertaispalautteen mukaan parempi kuin ryhmän keskiarvo JA projekti esitti lopputapahtumassa tuotoksensa JA opiskelija osoitti innovatiivisia tapoja käyttää LCNC-työkaluja sekä ymmärrystä teknisistä ja projektinhallinnan taidoista.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 30.06.2025

Ajoitus

02.09.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kati Eklund
Ryhmät
 • PTIETS24A
  PTIETS24A
 • PTIETS24B
  PTIETS24B

Tavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hankkia itselleen tekniikan alan harjoittelupaikan
- tehdä harjoittelusopimuksen
- toimia harjoittelusopimuksen edellyttämien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti
- olla harjoittelupaikalla sopimuksen mukaisina päivinä ja kellonaikoina
- suorittaa saamiaan työtehtäviä, ainakin opastettuna
- kuvata organisaatioiden toimintaa ja sosiaalisia suhteita
- arvioida harjoittelujakson tuloksia.

Sisältö

Työelämään ja tekniikan alan ammattiin tutustuminen.
Tutkintoon sisältyvän harjoittelun minimilaajuus on 30 op.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 06.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ali Khan
Ryhmät
 • PTIETS22swis
  PTIETS22 Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Kuvata mistä pilvipalveluissa on kysymys, miten se vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä uusia mahdollisuuksia se voi tarjota.
Kuvata mitä ovat SAAS, PAAS, IAAS, ja niiden käyttökohteet ja hyödyt.
Käyttää joitakin pilvipalvelualustoja.
Kehittää ratkaisun, jossa hyödynnetään pilvipalveluja.

Sisältö

Johdatus pilvipalveluihin
Ohjelmisto palveluna (SAAS)
Sovellusalusta palveluna (PAAS)
Infrastruktuuri palveluna (IAAS)
Virtuaalikoneet ja kontit
Pilvipalvelujen tietoturva
Projektityö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Leena Mattila
Ryhmät
 • PTIVIS24D
  PTIVIS24D

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- asiatyylin tunnuspiirteet
- alakohtaisten tekstien analyysi ja kirjoittaminen
- työelämän puheviestintätilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali, jotka jaetaan ItsLearningin kautta.
Mahdollisesti Kauppinen, A.; Nummi, J. & Savola, T. (2012 tai uud.). Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus laboratoriotyyppisesti, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö
Suuri osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla kontaktiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan laboratoriomaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, jotka harjaannuttavat oman alan työtehtävissä tarvittaviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Opiskelija tutustuu ennen kontaktitunteja kontaktitunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opintojaksolla tehtäviä ryhmäharjoituksia tehdään erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä, joissa asiaosaamisen lisäksi harjoitellaan mm. vuorovaikutustaitoja, keskustelu- ja esiintymistaitoja, yhteiskirjoittamisen taitoja, vertaispalautteen antamista suullisesti ja kirjallisesti. Yksilötehtävissä kehitetään yksilöllisiä viestintävalmiuksia. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä videoiden ja tekstien palauttamiseen sekä materiaalin jakamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole vaillinaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu kontaktitunneista, tuntitehtävistä, tuntitehtäviin liittyvistä kotitehtävistä, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

syys–joulukuu 2024
asiantuntija viestijänä, puhe-esityksen valmistautuminen, puhe-esityksiä, asiatyylinen kirjoittaminen ja harjoituksia

Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin opiskelijan on syytä olla paikalla. Ellei opiskelija ole ensimmäisellä kerralla paikalla, on hänen selvitettävä itse opintojakson ensimmäisellä tunnilla käydyt asiat Itslearningin materiaaleista ja Pepistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa.
Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista.
Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Viestintäkanavana käytetään sähköpostia ja Itslearningia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.
Arvosana muodostuu seuraavasti:
asiatyylinen teksti 25 %
kielenhuollon testi 25 %
suullinen esitys 25 %
tunti- ja kotitehtävät 25 %

Kuhunkin tehtävään liittyvät arviointikriteerit kerrotaan tarkemmin tehtävänannon yhteydessä. Tehtävien palautusajat ovat ehdottomia, myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.
Opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei ole näyttöä aikomuksesta suorittaa opintojakso.

Hylätty (0)

Opintojaksolle osallistujan suomen kielen taito ei täytä C-taitotason vaatimuksia.

Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan ja/tai ns. tunti-/kotitehtävistä saatu pistemäärä on kokonaisarvioinnissa alle 1 p.

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai saavuttanut hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavaa pistemäärää oppimistehtävistä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Leena Mattila
Ryhmät
 • PTIVIS24E
  PTIVIS24E

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- asiatyylin tunnuspiirteet
- alakohtaisten tekstien analyysi ja kirjoittaminen
- työelämän puheviestintätilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali, jotka jaetaan ItsLearningin kautta.
Mahdollisesti Kauppinen, A.; Nummi, J. & Savola, T. (2012 tai uud.). Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus laboratoriotyyppisesti, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö
Suuri osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla kontaktiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan laboratoriomaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, jotka harjaannuttavat oman alan työtehtävissä tarvittaviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Opiskelija tutustuu ennen kontaktitunteja kontaktitunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opintojaksolla tehtäviä ryhmäharjoituksia tehdään erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä, joissa asiaosaamisen lisäksi harjoitellaan mm. vuorovaikutustaitoja, keskustelu- ja esiintymistaitoja, yhteiskirjoittamisen taitoja, vertaispalautteen antamista suullisesti ja kirjallisesti. Yksilötehtävissä kehitetään yksilöllisiä viestintävalmiuksia. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä videoiden ja tekstien palauttamiseen sekä materiaalin jakamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole vaillinaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu kontaktitunneista, tuntitehtävistä, tuntitehtäviin liittyvistä kotitehtävistä, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

syys–joulukuu 2024
asiantuntija viestijänä, puhe-esityksen valmistautuminen, puhe-esityksiä, asiatyylinen kirjoittaminen ja harjoituksia

Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin opiskelijan on syytä olla paikalla. Ellei opiskelija ole ensimmäisellä kerralla paikalla, on hänen selvitettävä itse opintojakson ensimmäisellä tunnilla käydyt asiat Itslearningin materiaaleista ja Pepistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa.
Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista.
Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Viestintäkanavana käytetään sähköpostia ja Itslearningia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.
Arvosana muodostuu seuraavasti:
asiatyylinen teksti 25 %
kielenhuollon testi 25 %
suullinen esitys 25 %
tunti- ja kotitehtävät 25 %

Kuhunkin tehtävään liittyvät arviointikriteerit kerrotaan tarkemmin tehtävänannon yhteydessä. Tehtävien palautusajat ovat ehdottomia, myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.
Opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei ole näyttöä aikomuksesta suorittaa opintojakso.

Hylätty (0)

Opintojaksolle osallistujan suomen kielen taito ei täytä C-taitotason vaatimuksia.

Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan ja/tai ns. tunti-/kotitehtävistä saatu pistemäärä on kokonaisarvioinnissa alle 1 p.

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai saavuttanut hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavaa pistemäärää oppimistehtävistä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • COS Opettaja
 • Leena Mattila
Ryhmät
 • PTIVIS24F
  PTIVIS24F

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- asiatyylin tunnuspiirteet
- alakohtaisten tekstien analyysi ja kirjoittaminen
- työelämän puheviestintätilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali, jotka jaetaan ItsLearningin kautta.
Mahdollisesti Kauppinen, A.; Nummi, J. & Savola, T. (2012 tai uud.). Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus laboratoriotyyppisesti, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö
Suuri osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla kontaktiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan laboratoriomaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, jotka harjaannuttavat oman alan työtehtävissä tarvittaviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Opiskelija tutustuu ennen kontaktitunteja kontaktitunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opintojaksolla tehtäviä ryhmäharjoituksia tehdään erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä, joissa asiaosaamisen lisäksi harjoitellaan mm. vuorovaikutustaitoja, keskustelu- ja esiintymistaitoja, yhteiskirjoittamisen taitoja, vertaispalautteen antamista suullisesti ja kirjallisesti. Yksilötehtävissä kehitetään yksilöllisiä viestintävalmiuksia. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä videoiden ja tekstien palauttamiseen sekä materiaalin jakamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole vaillinaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu kontaktitunneista, tuntitehtävistä, tuntitehtäviin liittyvistä kotitehtävistä, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

syys–joulukuu 2024
asiantuntija viestijänä, puhe-esityksen valmistautuminen, puhe-esityksiä, asiatyylinen kirjoittaminen ja harjoituksia

Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla, jolloin opiskelijan on syytä olla paikalla. Ellei opiskelija ole ensimmäisellä kerralla paikalla, on hänen selvitettävä itse opintojakson ensimmäisellä tunnilla käydyt asiat Itslearningin materiaaleista ja Pepistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa.
Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista.
Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Viestintäkanavana käytetään sähköpostia ja Itslearningia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu osatehtäviin ja jatkuvaan arviointiin.
Arvosana muodostuu seuraavasti:
asiatyylinen teksti 25 %
kielenhuollon testi 25 %
suullinen esitys 25 %
tunti- ja kotitehtävät 25 %

Kuhunkin tehtävään liittyvät arviointikriteerit kerrotaan tarkemmin tehtävänannon yhteydessä. Tehtävien palautusajat ovat ehdottomia, myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan.
Opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei ole näyttöä aikomuksesta suorittaa opintojakso.

Hylätty (0)

Opintojaksolle osallistujan suomen kielen taito ei täytä C-taitotason vaatimuksia.

Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan ja/tai ns. tunti-/kotitehtävistä saatu pistemäärä on kokonaisarvioinnissa alle 1 p.

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai saavuttanut hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavaa pistemäärää oppimistehtävistä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus