Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 125                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                         
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                               
     
Johdatus insinööriopintoihin I
                                                               
Insinöörimatematiikka I 5
     
             
                                   
Tietojenkäsittely 5                                                                
Autotekniikan Perusrakenteet 5
     
             
                                   
Johdatus insinööriopintoihin II
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Matematiikan harjoitukset I 2
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                                   
Insinöörifysiikan perusteet 5
     
             
                                   
Insinöörin perustaidot I
                                                               
Insinöörimatematiikka II 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka ja fysikaalinen tutkimus 5
       
               
                             
3D Modelling 5                                                                
Insinöörin perustaidot II
                                                               
Matematiikan harjoitukset II 2
       
               
                             
Statiikka 5
       
               
                             
Sähkö- ja autosähkötekniikka 5                                                                
Logistiikan perusteet 3
       
               
                             
Valmennus ammattiopintoihin I
                                                               
Peruslaboraatiot 2  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
English Professional Skills, B2 5                                                                
Fysikaaliset projektityöt 5  
       
                   
                         
Valmennus ammattiopintoihin II
                                                               
Liiketoiminnan perusteet 5  
       
                   
                         
Dynamiikka 5  
       
                   
                         
Kemia, turvallisuus ja ensiapu 5                                                                
Soveltavat insinööritaidot I
                                                               
Esihenkilö-ja työyhteisötaidot sekä työoikeus 5  
         
                     
                   
Teollisuuden myynti, hankinta ja neuvottelutaidot 5  
         
                     
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 5  
         
                     
                   
Soveltavat insinööritaidot II
                                                               
Lujuusopin perusteet 2  
         
                     
                   
Termodynamiikan perusteet 3  
         
                     
                   
Auton ajotilan perusteet 5  
         
                     
                   
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5  
         
                     
                   
48501127212030101028.528.517171717.517.52020200.50.50000.50.5000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 115                                                                
Soveltavat insinööritaidot III
                                                               
Voimansiirto ja tehontarve 5                                                                
Moottorimittaukset 2                                                                
Lujuusopin jatkokurssi 3                                                                
Fuel and Lubrication Technology 5                                                                
Ajoneuvon rakenne ja toiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Auton alustarakenteet 5    
         
                         
               
Autokoritekniikka 5    
         
                         
               
Autoelektroniikka 5    
         
                         
               
Koneensuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Koneenelimet ja koneensuunnittelu 5                                                                
Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät 5                                                                
3D CAD 5                                                                
AJONEUVOJEN JÄLKIMARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Korjaamo- ja huoltotoiminta
                                                               
Korjaamotekniikka ja -laboraatiot 5                                                                
Autohuollon ja korjaamon liiketoiminta 5                                                                
Markkinointi ja asiakaspalvelu 5                                                                
Korjaamotoiminnan työelämämoduuli
                                                               
Korjaamotoiminnan työelämäopinnot I 7                                                                
Korjaamotoiminnan työelämäopinnot II 8                                                                
KATSASTUS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Katsastus
                                                               
Katsastuksen perusteet 5                                                                
Määräaikaiskatsastus 5                                                                
Katsastusharjoittelu 5                                                                
Katsastuksen työelämämoduuli
                                                               
Katsastuksen työelämäopinnot I 7                                                                
Katsastuksen työelämäopinnot II 8                                                                
KULJETUKSET
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                               
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kuljetustalous 5                                                                
Kuljetusten suunnittelu 5                                                                
Kuljetustekniikka 5                                                                
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kuljetusmuodot 5                                                                
Huolinta ja kv-kauppa 5                                                                
Green Logistics 5                                                                
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
LEAN-ajattelu ja laatujohtaminen 5                                                                
Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus 5                                                                
Logistiikan ohjaus ja informaatio 5                                                                
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Raskas ajoneuvotekniikka
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                               
Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot 2                                                                
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5                                                                
Raskaat ajoneuvot 5                                                                
Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat 3                                                                
Global International Business