Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 115                                                                
Johdatus insinööriopintoihin I
                                                               
Insinöörimatematiikka I 5
     
             
                                   
Autotekniikan Perusrakenteet 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                                   
Johdatus insinööriopintoihin II
                                                               
Matematiikan harjoitukset I 2
     
             
                                   
Insinöörifysiikan perusteet 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                                   
Insinöörin perustaidot I
                                                               
Insinöörimatematiikka II 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka ja fysikaalinen tutkimus 5
       
               
                             
English Professional Skills, B2 3
       
               
                             
Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hoito 2
       
               
                             
Insinöörin perustaidot II
                                                               
Matematiikan harjoitukset II 2
       
               
                             
Statiikka 5
       
               
                             
Logistiikan ja teollisen hankinnan perusteet 4
       
               
                             
Kemia ja työturvallisuus 4
       
               
                             
Valmennus ammattiopintoihin I
                                                               
Fysikaaliset projektityöt 5  
       
                   
                         
Autolaboraatiot 3  
       
                   
                         
Tekninen piirtäminen 4  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
Valmennus ammattiopintoihin II
                                                               
Dynamiikka 5  
       
                   
                         
Yritystoiminnan perusteet 5  
       
                   
                         
Sähkötekniikan perusteet 5  
       
                   
                         
Soveltavat insinööritaidot I
                                                               
Esihenkilö- ja työyhteisötaidot sekä työoikeus 3  
         
                     
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 4  
         
                     
                   
Autosähkötekniikka 5  
         
                     
                   
Kannattava myynti 3  
         
                     
                   
Innovaatioprojekti 10    
           
                           
         
6045100303030150100022.522.51515153030101010003.33.33.300000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 125                                                                
AUTOTEKNIIKKA
                                                               
Soveltavat insinööritaidot II
                                                               
Lujuusopin perusteet 2  
         
                     
                   
Termodynamiikan perusteet 3  
         
                     
                   
Auton ajotilan perusteet 5  
         
                     
                   
Auton alustarakenteet 5  
         
                     
                   
Ajoneuvon liike ja liikuttaminen
                                                               
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5    
         
                         
               
Moottorimittaukset 2    
         
                         
               
Fuel and Lubrication Technology 5    
         
                         
               
3D CAD 1 3    
         
                         
               
Jälkimarkkinointi
                                                               
Korjaamotekniikka ja -laboraatiot 5    
         
                         
               
Autokoritekniikka 5    
         
                         
               
Autoelektroniikka 5    
         
                         
               
Ajoneuvosuunnittelu 1
                                                               
Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät 5    
           
                           
         
Alustarakenteiden suunnittelu 5    
           
                           
         
3D CAD 2 2    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
KULJETUKSET
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Kuljetustalous 5  
         
                     
                   
Kuljetusten suunnittelu 5  
         
                     
                   
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
LEAN-ajattelu ja laatujohtaminen 5    
         
                         
               
Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus 5    
         
                         
               
Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat 3    
         
                         
               
VALINNAISET MODUULIT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Katsastus
                                                               
Katsastuksen yleisjakso ja laboraatiot 5    
           
                           
         
Kevyt määräaikaiskatsastus ja laboraatiot 5    
           
                           
         
Katsastusharjoittelu 5    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
Raskas ajoneuvotekniikka
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                               
Raskaat ajoneuvot 5    
           
                           
         
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot 5    
           
                           
         
Global International Business
                                                               
International Business and Cultures 5                                                                
International Business Operations Management 5                                                                
Responsible Business Management and Business Literature 5                                                                
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                                
Projekti 5                                                                
Saksa 1 5                                                                
Auto- ja kuljetusalan juridiikka 3  
         
                     
                   
Saksa 2 5    
           
                           
         
Työelämämoduuli
()
                                                               
Työelämäopinnot I 7                                                                
Työelämäopinnot II 8                                                                
Ajoneuvosuunnittelu 2
()
                                                               
Kilpa-autotekniikka 5      
           
                               
     
New Fuels and Drive Systems for Vehicles 5      
           
                               
     
Ajoneuvon polttoaineenkulutus 5      
           
                               
     
Kuljetus ja huolinta
()