Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus > Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 105                                                                
Johdatus insinööriopintoihin I
                                                               
Insinöörimatematiikka I 5
     
             
                                   
Autotekniikan Perusrakenteet 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                                   
Johdatus insinööriopintoihin II
                                                               
Matematiikan harjoitukset I 2
     
             
                                   
Insinöörifysiikan perusteet 5
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                                   
Insinöörin perustaidot I
                                                               
Insinöörimatematiikka II 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka ja fysikaalinen tutkimus 5
       
               
                             
English Professional Skills, B2 3
       
               
                             
Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hoito 2
       
               
                             
Insinöörin perustaidot II
                                                               
Matematiikan harjoitukset II 2
       
               
                             
Statiikka 5
       
               
                             
Logistiikan ja teollisen hankinnan perusteet 4
       
               
                             
Kemia ja työturvallisuus 4
       
               
                             
Valmennus ammattiopintoihin I
                                                               
Fysikaaliset projektityöt 5  
       
                   
                         
Autolaboraatiot 3  
       
                   
                         
Tekninen piirtäminen 4  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
Valmennus ammattiopintoihin II
                                                               
Dynamiikka 5  
       
                   
                         
Yritystoiminnan perusteet 5  
       
                   
                         
Sähkötekniikan perusteet 5  
       
                   
                         
Soveltavat insinööritaidot I
                                                               
Esihenkilö- ja työyhteisötaidot sekä työoikeus 3  
         
                     
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 4  
         
                     
                   
Autosähkötekniikka 5  
         
                     
                   
Kannattava myynti 3  
         
                     
                   
604500303030150000303020202030301010100000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 135                                                                
Innovaatioprojekti 10    
           
                           
         
Ajoneuvojen voimanlähteet
                                                               
Fuel and Lubrication Technology 5    
         
                         
               
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5    
         
                         
               
Moottorimittaukset 2    
         
                         
               
AUTOTEKNIIKKA 48                                                                
3D CAD 1 3    
         
                         
               
Soveltavat insinööritaidot II
()
                                                               
Lujuusopin perusteet 2  
         
                     
                   
Termodynamiikan perusteet 3  
         
                     
                   
Auton ajotilan perusteet 5  
         
                     
                   
Auton alustarakenteet 5  
         
                     
                   
Jälkimarkkinointi
                                                               
Korjaamotekniikka ja -laboraatiot 5    
         
                         
               
Autokoritekniikka 5    
         
                         
               
Autoelektroniikka 5    
         
                         
               
Ajoneuvosuunnittelu 1
                                                               
Alustarakenteiden suunnittelu 5    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
3D CAD 2 2    
           
                           
         
Ajoneuvon polttoaineenkulutus 5    
           
                           
         
KULJETUKSET 49                                                                
Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat 5    
         
                         
               
Kuljetustoiminta
()
                                                               
Kuljetusten suunnittelu 5  
         
                     
                   
Kuljetustalous 3  
         
                     
                   
Kuljetusteknologia 3  
         
                     
                   
Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus 4  
         
                     
                   
Kuljetus ja huolinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kuljetusmuodot 5    
         
                         
               
Huolinta ja kv-kauppa 5    
         
                         
               
Green Logistics 5    
         
                         
               
Raskas ajoneuvotekniikka
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                                                               
Raskaat ajoneuvot 5    
           
                           
         
Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot 3    
           
                           
         
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
KATSASTUS
()
                                                               
Katsastuksen yleisjakso 3    
         
                         
               
Katsastuslaboraatiot 2    
         
                         
               
Katsastus
                                                               
Kevyt määräaikaiskatsastus ja laboraatiot 5    
           
                           
         
Katsastusharjoittelu 5    
           
                           
         
Voimansiirto ja tehontarve 3    
           
                           
         
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                             
Ammattiharjoittelu 1 10  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 2 10    
           
                           
         
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Tutkimusmenetelmät ja tilastollinen osaaminen 5    
           
                           
         
Opinnäytetyö 15      
             
                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                                
Ajoneuvosuunnittelu 2
()
                                                               
Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät 5      
           
                               
     
Kilpa-autotekniikka 5      
           
                               
     
New Fuels and Drive Systems for Vehicles 5      
           
                               
     
Työelämämoduuli