Kokoelmien kehittäminen ja kuvaileva metatieto, 10 op - KH00BS69