Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2, 1 op - TH00BY08