Fysioterapian opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu, 5 op - TH00BE24