Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1, 2 op - TH00BY07