Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina, 7 op - TH00CJ61