Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet, 2 op - TH00BE13