Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5, 1 op - 1002358