Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op - TH00BR23