Terveyden edistämisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus, 5 op - TH00BP97