Projektinhallinta sote-toimintaympäristöissä, 5 op - TH00BQ29