Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys, 5 op - TH00BQ32