Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikka s18

Energia- ja ympäristötekniikka s18

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 98                                                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
Svenska i arbetslivet
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Ympäristövaikutukset
                                                               
Ympäristöteknologian luonnontieteen perusteet 7
     
             
                                   
Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 3
     
             
                                   
Projektipaja 5
     
             
                                   
Materiaalit ja tuotanto
                                                               
Mekaniikka ja dynamiikka 3
     
             
                                   
Materiaalit ja lujuus 3
     
             
                                   
Tuotantomenetelmät 3
     
             
                                   
Matematiikka 1 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 1
     
             
                                   
Ympäristöohjaus
                                                               
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4
       
               
                             
Yhdyskuntasuunnittelu 5
       
               
                             
Ympäristöviestintä 3
       
               
                             
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Energia ja virtaus
                                                               
Matematiikka 2 5
       
               
                             
Termofysiikka 4
       
               
                             
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 4
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Sähkö ja mittaus
                                                               
Tilastomatematiikka 3  
       
                   
                         
Sähköfysiikka 3  
       
                   
                         
Sähkötekniikan perusteet 3  
       
                   
                         
QSE-systems 3  
       
                   
                         
Englanti, B2 3  
       
                   
                         
Suunnittelu ja kehittäminen
                                                               
Suunnittelumenetelmät ja CAD 5  
       
                   
                         
Tuotekehitys ja TKI 5  
       
                   
                         
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5  
       
                   
                         
623411313133.50.50.50.50.50.530.530.520.320.320.331.831.80.20.20.20.30.30.20.20.20.30.30.20.20.2
LAAJENTAVA OSAAMINEN 112                                                                
Virtaustekniikka
                                                               
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5  
         
                     
                   
Säätö ja ohjaustekniikka 5  
         
                     
                   
Alakohtainen projekti 5  
         
                     
                   
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                               
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5    
           
                           
         
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5    
           
                           
         
Energiatekniikan prosessit 5    
           
                           
         
Energian tuotantotekniikka
                                                               
Voimalaitostekniikka 5      
           
                               
     
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5      
           
                               
     
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5      
           
                               
     
Energian jakelu ja käyttö
                                                               
Energian jakelujärjestelmät 5      
             
                                 
Rakennusten energiatekniikka 5      
             
                                 
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5      
             
                                 
Renewable Energy
                                                               
Energy transition 5  
         
                     
                   
Wind and Hydro Power 5  
         
                     
                   
Bioenergy 5  
         
                     
                   
Distributed Energy Systems
                                                               
Photovoltaic Systems 5    
           
                           
         
Battery and Storage Systems 5    
           
                           
         
Distributed Energy Systems 5    
           
                           
         
Power Electronic Systems module
                                                               
Power Electronics 5      
           
                               
     
Integration of Distributed Generation into the grid 5                                                                
Power Electronics in e-mobility and local Energy Storage 5      
           
                               
     
Näytteenotto ja mittaus
                                                               
Näytteenoton ja mittauksen perusteet 4    
           
                           
         
Measuring techniques 6    
           
                           
         
Project work 5    
           
                           
         
Climate Change
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Solutions.now 5                                                                
Climate change guest lecture series 5                                                                
Climate.now basics 5                                                                
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vedenpuhdistuksen kemia 5  
         
                     
                   
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5  
         
                     
                   
Jäteveden käsittely 5  
         
                     
                   
Water conservation and technical solutions
                                                               
Introduction to the Baltic Sea  4    
         
                         
               
Water conservation and technical solutions 11    
         
                         
               
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Circular economy 5    
         
                         
               
Kiertotalouden menetelmät 5    
         
                         
               
Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä 5    
         
                         
               
Waste Management Module
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Waste management in practice 5                                                                
Global waste management 5                                                                
Elinkaariarviointi 5                                                                
Alue- ja ympäristösuunnittelu
                                                               
Smart Sustainable Cities 5