Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina (not translated), 7 credits - TH00CJ61