Hoitotyön kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, 7 op - TH00BV47