Terveyskunnon arviointi ja mittaaminen sekä terveyskuntoa ja toimintakykyä tukeva fysioterapia eri ikäkausina, 5 op - TH00BU27