Hyvinvointi ja toimintakyky työssä ja arjessa, 3 op - TH00CJ57