Psykofyysinen lähestymistapa eri ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn tukena, 3 op - TH00BE11