Siirry suoraan sisältöön

Musiikin koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus:
240 op

Musiikkipedagogi, monimuoto 2023
Musiikkipedagogi, monimuoto 2022
Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2021
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Oppimateriaalit

Laulun C-täydennyskurssi (Ammattikorkeakoulut)
Jos ammattikorkeakoulun opiskelija on suorittanut musiikkioppilaitoksen D-kurssin, tulee hänen tehdä laulun C-kurssin sijaan C-täydennyskurssi.
Ohjelmisto
1. Marchesin vokaliisit op.15 nro:t 1-X
2. Vähintään kolme laulua tai aariaa renessanssin ja barokin ajalta alkukielellä.
3. Vähintään viisi laulua 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta alkukielellä seuraavilta säveltäjiltä: J.S.Bach, L.v.Beethoven, J.Brahms, J.Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, R.Schumann ja H.Wolf.
4. Vähintään yksi myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen sävellys alkukielellä.
5. Vähintään viisi oratorio-, kantaatti- tai ooppera-aariaa resitatiiveineen tai ensemblelaulua alkukielellä. Aarioista yksi voi olla musikaalisävelmä tai operettiaaria.
6. Vähintään yksi pohjoismainen, ei suomalainen laulu alkukielellä.
7. Vähintään viisi suomalaista eri tyylisuuntia ja aikakausia edustavaa laulua alkukiellellä.
Ohjelmiston tulee sisältää vähintään 20 laulua.

Opetusmenetelmät

• Osallistuminen henkilökohtaisille laulutunneille
• Ohjelmiston harjoittaminen
• Osallistuminen vuosittaiseen kevät konserttiin vähintään 10 min. ohjelmalla
• Laulutaidonnäyte

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toteutustavat
• Henkilökohtaista laulunopetusta enintään 2x45min / opetusviikko
• Säestystä 15min. / opintoviikko
• Lukuvuoden opintoviikot: Syksyllä 13 ja keväällä15

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Kykenee käyttämään ääntään klassisen länsimaisen musiikin eri tyyleissä
• Kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen ammatilliseen suuntaan
• Tuntee klassisen laulumusiikin tyylejä ja keskeisiä laulukieliä
• Osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
• On saanut valmiudet osallistua koulutuksen tarjoamiin solistisiin- ja ensamble opintoihin

Sisällön jaksotus

Lauluopintoja henkilökohtaisen opettajan johdolla lukuvuonna 2023-24

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin suoritus
1. Yksi lautakunnan valitsema Marchesin vokaliisi alueelta 1-X sekä Marchesin vokaliisi nro. X
2. Yksi laulu 1700- ja 1800- lukujen keskeisestä ohjelmistosta.
3. Yksi myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen laulu.
4. Yksi aaria tai laulu osastosta 5.
5. Yksi suomalainen suomenkielinen laulu.
Ohjelma esitetään ulkoa paitsi Marchesin vokaliisit. Marchesin vokaliisit suoritettaan kurssitutkinnon yhteydessä.
(Kurssitutkinto suoritetaan lauluopintojen toisena lukuvuonna.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitutkinnon suulliseen arviontiin osallistuvat kaksi päätoimista laulunopettajaa.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja esiintymisiin.

Sisällön jaksotus

Pianonsoiton opetusta henkilökohtaisilla oppitunneilla
syyslukukaudella 13x90 min
kevätlukukaudella 15x90 min
Ajankohdat sovitaan pääaineen opettajan kanssa erikseen

Ryhmätunnit Sigyn-salissa n. kerran kuussa torstaisin klo 13-15/16 (päivämäärät alla ja TUUDO:ssa) Sigyn-salissa voi harjoitella klo 12 alkaen, sopikaa vuoroista keskenänne. Tutustukaa myös toistenne ohjelmistoihin etukäteen, jotta pystytte antamaan mahdollisimman monipuolista palautetta.

Vuosittaiset arvioidut esiintymiset kummankin lukukauden loppupuolulla (ent. syystutkinto ja kevättutkinto)
Jokainen valmistaa yhdessä opettajansa kanssa ja esittää omaan kehitysvaiheeseensa sopivan soolopiano-ohjelman. Esityksen jälkeen opiskelija saa palautetta paikalla olleilta piano-opettajilta. Ensimmäisen vuoden syyslukukauden päättöesiintymiseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Esiintymisiä muissa opiskelijakonserteissa


Ryhmätunnit ja arvioidut esiintymiset Sigynissä

Syksy 2023

to 12.10. klo 13-15

to 9.11. klo 13-15

to 30.11. klo 13-16

ma 11.12. klo 13-16 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten

ti 12.12. klo 9-14 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten

Pe 15.12. klo 9-15 Pianistien joulukonsertit (aikataulu tarkentuu)Kevät 2024

to 25.1. klo 13-16

to 29.2. klo 13-16

to 28.3. klo 13-16

to 18.4. klo 13-15

ma 29.4. klo 9-16 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten

ti 30.4. klo 9-13 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten

pe 3.5. klo 9-15 Pianistien kevätkonsertit (aikataulu tarkentuu)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa soitostaan säännöllisesti palautetta jokaisella soitto-tunnilla, vertaispalautetta ryhmätunneilla sekä laajemman palautteen opettajaltaan ja tämän kollegalta lukukauden päätösesiintymisistä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 8

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Oppimateriaalit

Ohjelmisto ja muut materiaalit sovitaan opettajan kanssa.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen, videotyöskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut opetukseen, osallistunut vertaisoppimitilaisuuksiin, esiintynyt julkisessa konsertissa vähintään kerran lukukaudessa, työskennellyt itsenäisesti taitojaan kehittäen, osoittaa itsenäistä ajattelua ja pyrkii käyttämään lähteitä kriittisesti.

Sisällön jaksotus

31.8.2023 - 12.6.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Erkki Lahesmaa

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Oppimateriaalit

ohjelmisto ja muu kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa

Opetusmenetelmät

soittotunnit
ryhmätunnit

Sisällön jaksotus

90 min soittotunti/vko
ensiintymiset Sigyn ja/tai Fusion konserteissa
päivittäinen oma harjoittelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

Opiskelija on harjoitellut oman instrumenttinsa ohjelmistosta useita teoksia eri tyylikausilta.
Opiskelijan soitto-/laulutekninen ja tulkinnallinen taso sekä persoonallisen taiteellisen
ilmaisun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta ovat kehittyneet.
Opiskelijalla on edellytykset esiintyä julkisessa konsertissa.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Opetusmenetelmät

yksityisopetus/luokkatunnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelija valitsee ohjelmiston yhdessä pääaineen opettajansa kanssa

Sisällön jaksotus

90 min soittotunti/vko
esiintymiset Fusion ja Sigyn konserteissa
oma harjoittelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee määriteltyä tavoitetasoa edustavien tehtävien soittamisen tai laulamisen.
Hän on kehittänyt instrumenttiosaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan ja pystyy hallitsemaan laajoja musiikillisia kokonaisuuksia eri musiikkityylien puitteissa.
Opiskelija osaa hyödyntää ammatti- ja tutkimusjulkaisuja sekä musiikin hahmottamistaitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä.
Vuorovaikutustaidot kanssasoittajan ja yleisön kanssa ovat kehittyneet.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Oppimateriaalit

Ohjelmisto ja muut materiaalit sovitaan opettajan kanssa.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen, videotyöskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut opetukseen, osallistunut vertaisoppimitilaisuuksiin, esiintynyt julkisessa konsertissa vähintään kerran lukukaudessa, työskennellyt itsenäisesti taitojaan kehittäen, osoittaa itsenäistä ajattelua ja pyrkii käyttämään lähteitä kriittisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on jatkuvaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee määriteltyä tavoitetasoa edustavien tehtävien soittamisen tai laulamisen.
Hän on kehittänyt instrumenttiosaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan ja pystyy hallitsemaan laajoja musiikillisia kokonaisuuksia eri musiikkityylien puitteissa.
Opiskelija osaa hyödyntää ammatti- ja tutkimusjulkaisuja sekä musiikin hahmottamistaitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä.
Vuorovaikutustaidot kanssasoittajan ja yleisön kanssa ovat kehittyneet.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Opetusmenetelmät

Toteutustavat
• Henkilökohtaista laulunopetusta enintään 2x45min / opetusviikko
• Säestystä 15min. / opintoviikko
• Lukuvuoden opintoviikot: Syksyllä 13 ja keväällä15

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Kykenee käyttämään ääntään klassisen länsimaisen musiikin eri tyyleissä
• Kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen ammatilliseen suuntaan
• Tuntee klassisen laulumusiikin tyylejä ja keskeisiä laulukieliä
• Osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
• On saanut valmiudet osallistua koulutuksen tarjoamiin solistisiin- ja ensamble opintoihin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laulun C-täydennyskurssi (Ammattikorkeakoulut)
Jos ammattikorkeakoulun opiskelija on suorittanut musiikkioppilaitoksen D-kurssin, tulee hänen tehdä laulun C-kurssin sijaan C-täydennyskurssi.
Ohjelmisto
1. Marchesin vokaliisit op.15 nro:t 1-X
2. Vähintään kolme laulua tai aariaa renessanssin ja barokin ajalta alkukielellä.
3. Vähintään viisi laulua 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta alkukielellä seuraavilta säveltäjiltä: J.S.Bach, L.v.Beethoven, J.Brahms, J.Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, R.Schumann ja H.Wolf.
4. Vähintään yksi myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen sävellys alkukielellä.
5. Vähintään viisi oratorio-, kantaatti- tai ooppera-aariaa resitatiiveineen tai ensemblelaulua alkukielellä. Aarioista yksi voi olla musikaalisävelmä tai operettiaaria.
6. Vähintään yksi pohjoismainen, ei suomalainen laulu alkukielellä.
7. Vähintään viisi suomalaista eri tyylisuuntia ja aikakausia edustavaa laulua alkukiellellä.
Ohjelmiston tulee sisältää vähintään 20 laulua.

Sisällön jaksotus

• Osallistuminen henkilökohtaisille laulutunneille
• Ohjelmiston harjoittaminen
• Laulun C-täydennys kurssitutkinto tai muu tasonäyte osallistumalla vuosittaiseen kevät konserttiin vähintään 10 min. ohjelmalla
• Laulutaidonnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin suoritus
1. Yksi lautakunnan valitsema Marchesin vokaliisi alueelta 1-X sekä Marchesin vokaliisi nro. X
2. Yksi laulu 1700- ja 1800- lukujen keskeisestä ohjelmistosta.
3. Yksi myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen laulu.
4. Yksi aaria tai laulu osastosta 5.
5. Yksi suomalainen suomenkielinen laulu.
Ohjelma esitetään ulkoa paitsi Marchesin vokaliisit. Marchesin vokaliisit suoritettaan kurssitutkinnon yhteydessä.
Kurssitutkinto suoritetaan lauluopintojen toisena lukuvuonna.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee määriteltyä tavoitetasoa edustavien tehtävien soittamisen tai laulamisen.
Hän on kehittänyt instrumenttiosaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan ja pystyy hallitsemaan laajoja musiikillisia kokonaisuuksia eri musiikkityylien puitteissa.
Opiskelija osaa hyödyntää ammatti- ja tutkimusjulkaisuja sekä musiikin hahmottamistaitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä.
Vuorovaikutustaidot kanssasoittajan ja yleisön kanssa ovat kehittyneet.

Sisältö

Pääinstrumentin keskeisen ohjelmiston harjoitteleminen itsenäisesti.
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen soitto-/laulutunneille.
Esiintyminen ryhmätunneilla ja konserteissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja esiintymisiin.

Sisällön jaksotus

Pianonsoiton opetusta henkilökohtaisilla oppitunneilla:
syyslukukaudella 13x90 min
kevätlukukaudella 15x90 min
Ajankohdat sovitaan pääaineen opettajan kanssa erikseen

Ryhmätunnit Sigyn-salissa n. kerran kuussa torstaisin klo 13-15/16 (päivämäärät alla ja TUUDO:ssa) Sigyn-salissa voi harjoitella klo 12 alkaen, sopikaa vuoroista keskenänne. Tutustukaa myös toistenne ohjelmistoihin etukäteen, jotta pystytte antamaan mahdollisimman monipuolista palautetta.

Vuosittaiset arvioidut esiintymiset kummankin lukukauden loppupuolulla (ent. syystutkinto ja kevättutkinto). Opiskelija valmistaa yhdessä opettajansa kanssa ja esittää omaan kehitysvaiheeseensa sopivan soolopiano-ohjelman. Esityksen jälkeen opiskelija saa palautetta paikalla olleilta piano-opettajilta.

Esiintymisiä muissa opiskelijakonserteissa

Ryhmätunnit ja arvioidut esiintymiset Sigynissä:
Syksy 2023
to 12.10. klo 13-15
to 9.11. klo 13-15
to 30.11. klo 13-16
ma 11.12. klo 13-16 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten
ti 12.12. klo 9-14 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten
Pe 15.12. klo 9-15 Pianistien joulukonsertit (aikataulu tarkentuu)

Kevät 2024
to 25.1. klo 13-16
to 29.2. klo 13-16
to 28.3. klo 13-16
to 18.4. klo 13-15
ma 29.4. klo 9-16 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten
ti 30.4. klo 9-13 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten
pe 3.5. klo 9-15 Pianistien kevätkonsertit (aikataulu tarkentuu)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa soitostaan säännöllisesti palautetta jokaisella soitto-tunnilla, vertaispalautetta ryhmätunneilla sekä laajemman palautteen opettajaltaan ja tämän kollegalta lukukauden päätösesiintymisistä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Oppimateriaalit

oppimateriaali/ohjelmisto valitaan yksilöllisesti yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa

Opetusmenetelmät

valitaan oppilaskohtaisesti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

90 min / vk soittotunti, mahdolliset mestarikurssit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oppimistehtävät/ohjelmisto valitaan yksilöllisesti
90 min soittotunti joka viikko läpi koko lukuvuoden

Sisällön jaksotus

Soittotunnit viikoittain, oma harjoittelu ja esiintymiset Sigyn ja Fusion sarjan konserteissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 8

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät oman instrumentin itsLearning-alustalta tai ohjaavalta opettajalta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäopetus, vertaisoppiminen, vertaispalaute, ryhmäoppiminen, itsenäinen työskentely, videotyöskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut opetukseen, osallistunut vertaisoppimitilaisuuksiin, esiintynyt julkisessa konsertissa vähintään kerran lukukaudessa, työskennellyt itsenäisesti taitojaan kehittäen, käyttää lähteitä kriittistä ajattelua osoittaen.

Sisällön jaksotus

Henkilökohtainen oppimistavoite lukuvuosittain sovitaan opettajan kanssa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Oppimateriaalit

Laulun B (Ammattikorkeakoulun loppututkinto)
Tavoitteet
Opiskelija oppii tuntemaan klassisen laulumusiikin tärkeimmät tyylit sekä kehittää edelleen teknistä ja taiteellista osaamistaan, kehittää valmiuksiaan esiintyä konserttitilanteessa ja pystyy laatimaan taiteellisen kokonaisuuden.
Ohjelmisto
1. Marchesin vokaliisit op.15 XI-XX sekä muita vokaliiseja opettajan harkinnan mukaan. Jos edeltävä kurssisuoritus on ollut C-kurssi, jossa on suoritettu Vaccain vokaliisit kokonaisuudessaan, ohjelmiston tulee sisältää Marchesin vokaliisit I-XX sekä muita vokaliiseja opettajan harkinnan mukaan.

2. Vähintään viisi laulua tai aaria renessanssin ja barokin ajalta alkukielellä.
3. Vähintään 25 laulua 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta alkukielellä, ainakin viideltä seuraavalta säveltäjältä: J.S.Bach, L.v.Beethoven, J.Brahms, J.Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, R.Schumann ja H.Wolf. Ohjelmistoon tulee sisältyä yksi laulusarja.
4. Vähintään viisi myöhäisromanttista, impressionistista tai vielä uudemman tyylistä sävellystä alkukielellä, ohjelmistoon voi sisältyä yksi laulusarja.
5. Vähintään kymmenen oratorio-, kantaatti-, konsertti-, tai ooppera-aariaa resitatiiveineen tai ensemblelaulua alkukielellä, aarioista yksi voi olla musikaalisävelmä tai operettiaaria.
6. Vähintään viisi pohjoismaista, ei suomalaista laulua alkukielellä.
7. Vähintään 25 suomalaista eri tyylisuuntia edustavaa laulua alkukielellä siten, että niistä vähintään kahdeksan on tonaliteetiltään uudentyylistä sävellystä ja että ohjelmistoon sisältyy ainakin yksi laulusarja.
Ohjelmiston tulee sisältää vähintään 75 laulua. noin ¼ kurssinohjelmiston sisällöstä tulee olla A-kurssintasoista ohjelmistoa. Yksittäisenä lauluna edeltäneisiin kurssiohjelmistoihin sisältynyt laulu voidaan sisällyttää laulusarjan osana B-kurssin ohjelmistoon.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

• Aktiivinen osallistuminen laulutunneille viikoittain, 2x45min. laulutuntia/opetusviikko
• Itsenäinen ohjelmiston harjoittelu
• Laulun B-kurssitutkinnon tasosuorituksen valmistamista
• Ohjelmasuoritus ja laulutaidon näyte osana kolmannen vuoden opintoja
• Säestystä 15min. / opintoviikko
• Lukuvuoden opintoviikot: Syksyllä 13 ja keväällä15

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson päätteeksi opiskelija
• Kykenee käyttämään ääntään klassisen musiikin eri tyyleissä ammatillisella taiteellisella ja teknisellä tasolla
• Kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
• Hallitsee laajasti klassisen laulumusiikin tyylit ja keskeiset laulukielet
• On saanut valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen taitelijana ja jatko-opintoihin
• Tiedostaa itse, mitä taitoja tarvitaan kehittyäkseen esiintyväksi taiteilijaksi ja on määrätietoinen niiden opiskelussa

Sisällön jaksotus

Lauluopintoja henkilökohtaisen opettajan johdolla.
Ajoitus: Lukuvuosi 2023-24

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja esiintymisiin.

Sisällön jaksotus

Pianonsoiton opetusta henkilökohtaisilla oppitunneilla

syyslukukaudella 13x90 min

kevätlukukaudella 15x90 min

Ajankohdat sovitaan pääaineen opettajan kanssa erikseenRyhmätunnit Sigyn-salissa n. kerran kuussa torstaisin klo 13-15/16 (päivämäärät alla ja TUUDO:ssa) Sigyn-salissa voi harjoitella klo 12 alkaen, sopikaa vuoroista keskenänne. Tutustukaa myös toistenne ohjelmistoihin etukäteen, jotta pystytte antamaan mahdollisimman monipuolista palautetta.Vuosittaiset arvioidut esiintymiset kummankin lukukauden loppupuolulla (ent. syystutkinto ja kevättutkinto)

Jokainen valmistaa yhdessä opettajansa kanssa ja esittää omaan kehitysvaiheeseensa sopivan soolopiano-ohjelman. Esityksen jälkeen opiskelija saa palautetta paikalla olleilta piano-opettajilta. Ensimmäisen vuoden syyslukukauden päättöesiintymiseen osallistuminen on vapaaehtoista.Esiintymisiä muissa opiskelijakonserteissa

Ryhmätunnit ja arvioidut esiintymiset SigynissäSyksy 2023

to 12.10. klo 13-15

to 9.11. klo 13-15

to 30.11. klo 13-16

ma 11.12. klo 13-16 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten

ti 12.12. klo 9-14 harjoitusaikoja joulukonsertteja varten

Pe 15.12. klo 9-15 Pianistien joulukonsertit (aikataulu tarkentuu)Kevät 2024

to 25.1. klo 13-16

to 29.2. klo 13-16

to 28.3. klo 13-16

to 18.4. klo 13-15

ma 29.4. klo 9-16 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten

ti 30.4. klo 9-13 harjoitusaikoja kevätkonsertteja varten

pe 3.5. klo 9-15 Pianistien kevätkonsertit (aikataulu tarkentuu)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa soitostaan säännöllisesti palautetta jokaisella soitto-tunnilla, vertaispalautetta ryhmätunneilla sekä laajemman palautteen opettajaltaan ja tämän kollegalta lukukauden päätösesiintymisistä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Oppimateriaalit

opettaja valitsee yhdessä opettajan kanssa

Opetusmenetelmät

Jokainen pääaineopettaja vastaa oman oppiaineensa opetusmenetelmistä. Yksityisopetus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yksityistunnit/mahdolliset luokkatunnit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

90min yksityistunti viikottain lukuvuoden ajan

Sisällön jaksotus

Soittotunnit, oma harjoittelu, esiintymiset Sigyn- ja Fusion-sarjan konserteissa lukuvuoden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

läsnäolo tunneilla

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 3

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Erkki Lahesmaa

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

- itsenäinen instrumentin/laulun hallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulun henkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Oppimateriaalit

opiskelija valitsee oppimateriaalin/ohjelmiston yhteistyössä opettajansa kanssa

Opetusmenetelmät

jokainen opettaja vastaa omista menetelmistään

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

yksityistunnit ja luokkatunnit sopimuksen mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelija sopii oppimistehtävät yhdessä pääaineopettajansa kanssa
90 min viikottainen soittotunti läpi koko lukuvuoden

Sisällön jaksotus

yksityistunnit kerran viikossa
esiintyminen Sigyn ja Fusion sarjan konserteissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

16 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 8

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen
Ryhmät
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija :
- osoittaa ymmärtävänsä instrumentin taitojen olevan keskeinen osa ammatillista identiteettiä
- tuntee instrumenttinsa rakenteen ja historian
- osaa määritellä instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- osaa soveltaa länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- osoittaa omaavansa riittävät valmiudet kehittää ammattitaitoaan itsenäisesti perusopintojen jälkeen
- osaa ratkaista muusikon ja pedagogin ammattiin liittyviä käytännön seikkoja esityskäytännöistä, tehokkaasta harjoittelusta, musiikkielämän seuraamisesta ja saatavilla olevan tiedon kriittiseen tarkasteluun saakka
- tuntee ja osaa hahmottaa esiintymisen perustaitoja ja käytänteitä muusikon ja pedagogin näkökulmasta ja soveltaa näitä omaan toimintaansa
- osaa valmistautua erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä arvioida ja kehittää omaa esiintymistään
- tuntee oman soittimensa keskeisen ohjelmiston ja osaa laatia konserttiohjelman
lisäksi laulunopiskelija osaa:
- saksan, italian, ranskan ja venäjän perusääntämyksen
- soveltaa oppimaansa kyseisten maiden laulumusiikkiin
- arvioida ja mitoittaa vieraan kielen tekstilliseen ääntämykseen ja sen ymmärtämiseen vaatiman ajan
- erottaa vieraan kielen kirjallisen ja foneettisen merkintätavan

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- itsenäinen instrumentin/laulunhallinnan harjoitteleminen
- aktiivinen osallistuminen oman instrumentin/laulunhenkilökohtaiseen opetukseen, instrumenttiryhmän yhteistunneille ja kamarimusiikkitoimintaan
- esiintyminen julkisissa konserteissa vuosittain
- valmistautuminen B-tasosuorituksen suorittamiseen
lisäksi laulunopiskelijoille:
- Saksan, italian, ranskan ja venäjän fonetiikka ja kyseessä olevan kielen laulujen harjoittaminen
Opintojakson voi suorittaa kv-vaihto-opintoina.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut opetukseen, osallistunut vertaisoppimitilaisuuksiin, esiintynyt julkisessa konsertissa vähintään kerran lukukaudessa, työskennellyt itsenäisesti taitojaan kehittäen, käyttää lähteitä kriittistä ajattelua osoittaen.

Sisällön jaksotus

30.8.2023 - 12.6.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Ei ole osallistunut aktiivisesti oppimistilaisuuksiin, ei ole osoittanut kykyä työskennellä itsenäisti, ei ole esiintynyt säännöllisesti, lähteiden käyttäminen on summittaista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät itsLearning-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen työpajoihin, opetusharjoittelu, videotyöskentely, kirjalliset tehtävät, opetuksen seuraaminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut oppimistilanteisiin aktiivisesti, antanut vertaispalautetta sovitusti, tehnyt oppimistehtävät aikataulun mukaisesti, seurannut opetusta 10x45 syksyllä ja keväällä pitäen tuntikuunteluista päiväkirjaa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Oppimateriaalit

Anne-Maria Laukkanen ja Timo Leino, Ihmeellinen ihmisääni

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa äänenkäytön perusteet, sen anatomiaa ja lauluäänen fysiologiaa ja ymmärtää
laulunopetuksen perustiedot ja -taidot
- tuntee laulun peruskurssitasoista ohjelmistoa ja sen valintaperusteita
- ymmärtää ääniharjoitusten ominaispiirteet ja valintaperusteet
- tuntee italian ja saksan fonetiikan perusteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritustavat:
• Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja workshoppeihin sekä Kohti työelämää-luentoihin
• Ammattimaisen opetuksen seuraaminen 10x45min./lukukausi
• Laulutaidon näyte italiaksi Vaccaj-seminaarissa

Sisällön jaksotus

Sisältö
Kohti työelämää-luennot
Laulupedagogiikan luennot/workshopit
Opetuksen seuranta ja kirjallisuuteen tutustuminen antavat teoreettista tietoa ja käytännön näkemystä laulutunnin rakenteesta.
Opetuksen observointi 10x45min/lukukausi
Vanhempien vuosikurssien opetusharjoittelun seuraamista
Ajoitus: Lukuvuosi 2023-24

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Opetusmenetelmät

Dialoginen pienryhmätyöskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty kun kaikki "sisältö"-kohdan osa-alueet on suoritettu ja pedagoginen portfolio täydennetty kuluneen lukuvuoden osalta. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja kehittänyt omaa pedagogista osaamistaan ja ajatteluaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso kestää koko lukuvuoden.

1) Luennot/workshop viikottain - teoreettista ja käytännöllistä sisältöä sekä pedagogiseen ohjelmistoon tutustumista soittaen ja kuunnellen

2) Opetusharjoittelun seuraaminen ja vertaispalautteen antaminen viikottaisilla pedagogiikan ryhmätunneilla

3) Harjoitusoppilaiden konserttien seuraaminen - kerran lukukaudessa

4) Ammattimaisen opetuksen seuraaminen (ns. tuntikuuntelut)
20 x 45 min lukuvuoden aikana

5) Opetusnäytteiden seuraaminen

6) Mestarikurssitoiminnan seuraaminen

7) Vierailuja, lautakuntatyön seuraamista, oppimateriaaliesittelyjä, konserttikäyntejä, projektiviikkojen pedagogista ohjelmaa ym. erikseen tiedotettavaa ohjelmaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kevätlukukauden päätteeksi.

Hylätty (0)

Kaikkia "sisältö"-kohdan osa-alueita ei ole suoritettu

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Oppimateriaalit

oppimateriaali sovitaan yhdessä opettajan kanssa

Sisällön jaksotus

tutustuminen huilunsoiton pedagogiseen ohjelmistoon ohjaavan opettajan kanssa
ammatissa toimivien opettajien opetuksen seuranta
ryhmätunnit
luento-opetus sopimuksen mukaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Erkki Lahesmaa

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot /workshopit

Opetusharjoittelu – harjoitusoppilaan opettamista syyslukukaudella 14 x 45 min ja kevätlukukaudella 16 x 45 min, lisäksi palautekeskustelut sekä mahdolliset opetusharjoittelun ryhmätunnit ja vertaispalauteet

Ammattimaisen opetuksen seuraaminen (ns. kuuntelutunnit): 20 x 45 min/lukuvuosi tai 10 x 45 min/lukukausi – opiskelija seuraa ammatissa toimivan opettajan työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä esim. taiteen perusopetus, ammattillinen toinen aste, vapaa sivistystyö. Myös arviointityön (esim. lautakunnat) seuraaminen.

Muut pedagogiset projektit (esim. apuopettajana toimiminen, stemmaharjoituksien suunnittelu ja pitäminen, äänenjohtajana toimiminen esim. konservatorion orkesterissa, vierailut musiikkioppilaitoksissa)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Opetusmenetelmät

luennot
tuntien seuraaminen
yksilöohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oppimateriaali sovitaan kunkin opettajan kanssa

Sisällön jaksotus

vaskien pedipäivät
opetuksen seuranta
tutustuminen pedagogiseen ohjelmistoon opettajan ohjauksessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Siljamari Heikinheimo

Tavoitteet

Suoritettuaan instrumenttipedagogiikkaopintojaksot 1-4, opiskelija:
- tunnistaa ja hallitsee instrumenttinsa perustekniikat ja niiden opettamisen
- tuntee alkeis-, perustason ja syventävien opintojen keskeiset opetusmenetelmät, ohjelmiston, opetusmateriaalit, sisältäen yhteismusisoinnin
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppijalähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppijakohtaisesti ergonomian periaatteita
- osaa ohjata oppijan harjoittelua sekä kykenee tukemaan oppijan taiteellisen ilmaisun ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- on sisäistänyt kannustavan jatkuvan palautteen antamisen periaatteet ja osaa ohjata oppijoita myös itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa
- osaa arvioida oppijan edistymistä ja valmentaa ja arvioida rakentavasti tasosuorituksia ja esitystilanteita
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisiä oppijoita sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppijoiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien) ja osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppijoita
- osaa käyttää opetuksessaan verkkopedagogisia menetelmiä
- on perehtynyt musiikkipedagogin työtehtäviin erilaisissa ympäristöissä: taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella, vapaan sivistystyön sektorilla ja yksityisten toimijoiden parissa
- osaa tarkastella ja esitellä omaa taiteenalaansa ja siihen liittyvää pedagogista toimintaa
- on muodostanut monipuolisen kuvan opettajuudestaan ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa sekä kehittämään valmiuksia, joiden avulla voi kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Sisältö

Pedagogiikkaluennot
Opetusharjoittelun ja opetusnäytteiden seuraaminen
Ammattimaisen opetuksen seuraaminen
Muuta pedagogista toimintaa, esim. tutustuminen ryhmäpedagogiikkaan, arviointityöhön sekä mahdolliset opetuksen assistenttitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Luennot /workshopit
2. Opetusharjoittelu seuraaminen
3. Ammattimaisen opetuksen seuraaminen (ns. kuuntelutunnit): 20 x 45 min/lukuvuosi tai 10 x 45 min/lukukausi – opiskelija seuraa ammatissa toimivan opettajan työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä esim. taiteen perusopetus, ammattillinen toinen aste, vapaa sivistystyö. Myös arviointityön (esim. lautakunnat) seuraaminen.
4. Muut pedagogiset projektit (esim. apuopettajana toimiminen, stemmaharjoituksien suunnittelu ja pitäminen, äänenjohtajana toimiminen esim. konservatorion orkesterissa, vierailut musiikkioppilaitoksissa)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät itsLearning-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen, videotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen työpajoihin, opetusharjoittelu, videotyöskentely, kirjalliset tehtävät, opetuksen seuraaminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut oppimistilanteisiin aktiivisesti, antanut vertaispalautetta sovitusti, tehnyt oppimistehtävät aikataulun mukaisesti, antanut neljä harjoitusoppilastallennetta arvioitavaksi - kaksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Tarvittaessa työskentely harjoitusoppilaan kanssa voidaan aloittaa vasta kevätlukukaudella.

Sisällön jaksotus

31.8.2023 -12.6.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Tunnistaa äänenkäytön perusteet, sen anatomiaa ja lauluäänen fysiologiaa
Osaa opettaa laulua ja sen perustekniikkaa alkeis- ja peruskurssitasolla
Tuntee laulun peruskurssitasoista ohjelmistoa ja sen valintaperusteita
Ymmärtää ääniharjoitusten ominaispiirteet ja valintaperusteet
Osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
Osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
On tutustunut perusäänityyppeihin
Tuntee italian ja saksan fonetiikan perusteet

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssilla saa laulunopettajan perustiedot ja – taidot. Luennot, opetusdemonstraatiot ja ammattikirjallisuuteen tutustuminen antavat teoreettista tietoa ja ohjatussa opetusharjoittelussa taitoja harjoitellaan käytännössä.
Syksyn erityisperiodi on pop-jazz-laulun laulamiseen ja opettamiseen perehdyttäminen projektiviikolla 23-27.10.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja workshoppeihin

Viikoittainen itsenäinen laulun yksilöopetus, syksyllä 14x45min. ja keväällä 16x45min. viikkoa

Näytetunteihin valmistautuminen ja säännöllinen osallistuminen 10x45min.

Ammattimaisen opetuksen ja tutkintosuoritusten seuraaminen 20x45min.

Laulutaidon näyte: Saksankielinen lied

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty kun kaikki "sisältö ja ajoitus"-kohdan osa-alueet on suoritettu ja pedagoginen portfolio täydennetty kuluneen lukuvuoden osalta. Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti ja kehittänyt omaa pedagogista osaamistaan ja ajatteluaan.

Sisällön jaksotus

Toteutus kestää koko lukuvuoden.
Toteutuksen osa-alueet:

1) Luennot/workshop viikottain - teoreettista ja käytännöllistä sisältöä sekä pedagogiseen ohjelmistoon tutustumista soittaen ja kuunnellen
2) Opetusharjoittelu viikottain, sisältää sekä oman oppilaan oppitunnin että opetusharjoittelun ryhmätunnin
3) Harjoitusoppilaiden konsertit - kerran lukukaudessa
4) Ammattimaisen opetuksen seuraaminen (ns. tuntikuuntelut)
20 x 45 min lukuvuoden aikana
5) Opetusnäytteen antaminen ja muiden opiskelijoiden näytteiden seuraaminen
6) Mestarikurssitoiminnan seuraaminen
7) Vierailuja, lautakuntatyön seuraamista, oppimateriaaliesittelyjä, konserttikäyntejä, projektiviikkojen pedagogista ohjelmaa ym. erikseen tiedotettavaa ohjelmaa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning ja sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kevätlukukauden päätteeksi.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Siljamari Heikinheimo

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Luennot /workshopit
2. Opetusharjoittelu – harjoitusoppilaan opettamista syyslukukaudella 14 x 45 min ja kevätlukukaudella 16 x 45 min, lisäksi palautekeskustelut sekä mahdolliset opetusharjoittelun ryhmätunnit ja vertaispalauteet
3. Ammattimaisen opetuksen seuraaminen (ns. kuuntelutunnit): 20 x 45 min/lukuvuosi tai 10 x 45 min/lukukausi – opiskelija seuraa ammatissa toimivan opettajan työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä esim. taiteen perusopetus, ammattillinen toinen aste, vapaa sivistystyö. Myös arviointityön (esim. lautakunnat) seuraaminen.
4. Muut pedagogiset projektit (esim. apuopettajana toimiminen, stemmaharjoituksien suunnittelu ja pitäminen, äänenjohtajana toimiminen esim. konservatorion orkesterissa, vierailut musiikkioppilaitoksissa)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- työskennellä oppilaittensa musiikkisuhteen ja soittotekniikan rakentajana
- toimia itsenäisesti ja pitkäjänteisesti opettajana
- soveltaa analyyttistä työtapaa sekä musiikillista että pedagogista osaamistaan opetukseensa
- käyttää instrumenttipedagogiikan keskeisiä käsitteitä ja –menetelmiä opetuksessaan
- määritellä opetuksen tavoitteet riippuen opetuksen kohderyhmästä
- suunnitella opetusta oppilaan tavoitteisiin sopivaksi
- kohdata oppilaan erilaisissa opetustilanteissa
- tuntee keskeisen D- ja C-tutkintojen tasoisen opetusmateriaalin ja on saanut valmiudet ohjata ja arvioida näihin tutkintoihin valmentautuvia oppilaita
- määritellä musiikkioppilaitosten tasokoejärjestelmän sisällön ja vaatimukset
- tuntee lautakuntatyön periaatteet ja on harjoittanut lautakuntatyötä didaktiikkaryhmässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia esiintymistilanteita ja valmentaa oppilaansa niihin

Sisältö

Opintojakso sisältää instrumenttididaktiikan opiskelua (2,5 op)ja käytännön opetusharjoittelua (2,5 op)oman harjoitusoppilaan kanssa
- D- ja C-kurssitason ohjelmisto
- musiikin tyylikysymykset
- esiintymiseen liittyvät kysymykset
- taso- ja valintakoelautakuntatyön perusteet

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Opettaa laulua peruskurssitasolla sekä hallitsee niihin kuuluvan ohjelmiston
- Osaa asettaa tavoitteita ja suunnitella opetusta (yhdessä oppilaan kanssa) sekä arvioida
oppilaan edistymistä ja omaa opetustaan sen pohjalta
- Osaa opettaa myös muuta kuin omaa sukupuolta edustavaa laulajaa
- Ymmärtää psyykkisen valmennukseen sekä motivaatiota ja itsetuntoa koskevia kysymyksiä
- Tuntee musiikkiopiston laulunopettajan työnkuvan
- hallita ammattikäsitteet, joka ilmenee asiantuntevana keskustelijana ja kriittisenä
kannanottajana.
- arvioida ja vertailla eri laulukouluja ja lauluopetuksen metodeja
- hakea itsenäisesti tietoa ammattikirjallisuudesta ja julkaisuista
- On tutustunut oopperan äänifakkeihin
- Tuntee englannin- ja ranskankielen fonetiikan perusteet

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

1. Osallistuminen luentoihin, seminaareihin ja ryhmätöihin
2. Marchesi-seminaariin osallistuminen ja laulutaidon näyte
3. Ammattimaisen opetuksen seuraaminen 20x45min./lukuvuosi
4. Itsenäinen opetusharjoittelu oman oppilaan kanssa 45min./viikko, syksyllä 14 ja keväällä 16
viikkoa, joista osa on ryhmätunteja
5. Arvioitava opetusnäyte

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Itsenäistä harjoitusoppilaan opettamista, syyskaudella 14x45min.ja kevätkaudella 16x45min.
• Ammattimaisen opetuksen seuraamista, tutkintojen ja niiden arvioinnin seuraamista 20x45min.
lukuvuosi - opiskelija seuraa ammatissa toimivan opettajan työskentelyä erilaisissa
oppimisympäristöissä esim. taiteen perusopetus, ammatillinen toinen aste, vapaa sivistystyö.
• Henkilökohtaiset- ja ryhmänäytetunnit neljä syyskaudella ja kuusi kevätkaudella/ oppilas
• Opetuspäiväkirjan pitäminen
• Oppilaan valmentaminen konserttiin

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla syvennetään laulupedagogista osaamista. harjaannutaan opettamaan myös muuta kuin omaa sukupuolta edustavaa laulajaa. Lisäksi tutustutaan pop-jazz-laulun opetuksen perusteisiin.

Ajoitus: 14.09.2023-16.05.2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- työskennellä oppilaittensa musiikkisuhteen ja soittotekniikan rakentajana
- toimia itsenäisesti ja pitkäjänteisesti opettajana
- soveltaa analyyttistä työtapaa sekä musiikillista että pedagogista osaamistaan opetukseensa
- käyttää instrumenttipedagogiikan keskeisiä käsitteitä ja –menetelmiä opetuksessaan
- määritellä opetuksen tavoitteet riippuen opetuksen kohderyhmästä
- suunnitella opetusta oppilaan tavoitteisiin sopivaksi
- kohdata oppilaan erilaisissa opetustilanteissa
- tuntee keskeisen D- ja C-tutkintojen tasoisen opetusmateriaalin ja on saanut valmiudet ohjata ja arvioida näihin tutkintoihin valmentautuvia oppilaita
- määritellä musiikkioppilaitosten tasokoejärjestelmän sisällön ja vaatimukset
- tuntee lautakuntatyön periaatteet ja on harjoittanut lautakuntatyötä didaktiikkaryhmässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia esiintymistilanteita ja valmentaa oppilaansa niihin

Sisältö

Opintojakso sisältää instrumenttididaktiikan opiskelua (2,5 op)ja käytännön opetusharjoittelua (2,5 op) oman harjoitusoppilaan kanssa
- D- ja C-kurssitason ohjelmisto
- musiikin tyylikysymykset
- esiintymiseen liittyvät kysymykset
- taso- ja valintakoelautakuntatyön perusteet

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät itsLearning-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Lähiopppinen, etäoppiminen, vertaisoppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen työpajoihin, opetusharjoittelu, videotyöskentely, kirjalliset tehtävät, opetuksen seuraaminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistunut oppimistilanteisiin aktiivisesti, antanut vertaispalautetta sovitusti, tehnyt oppimistehtävät aikataulun mukaisesti, antanut neljä harjoitusoppilastallennetta arvioitavaksi - kaksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Tarvittaessa työskentely harjoitusoppilaan kanssa voidaan aloittaa vasta kevätlukukaudella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Slack ja sähköposti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kevätlukukaudella annetaan kaksi sanallisesti arvioitua opetusnäytettä, toinen aloittelijan ja toinen pidemmällä olevan soittajan kanssa. Opetusnäytteiden kesto on 30 minuuttia ja ne annetaan videotallenteina.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- työskennellä oppilaittensa musiikkisuhteen ja soittotekniikan rakentajana
- toimia itsenäisesti ja pitkäjänteisesti opettajana
- soveltaa analyyttistä työtapaa sekä musiikillista että pedagogista osaamistaan opetukseensa
- käyttää instrumenttipedagogiikan keskeisiä käsitteitä ja –menetelmiä opetuksessaan
- määritellä opetuksen tavoitteet riippuen opetuksen kohderyhmästä
- suunnitella opetusta oppilaan tavoitteisiin sopivaksi
- kohdata oppilaan erilaisissa opetustilanteissa
- tuntee keskeisen D- ja C-tutkintojen tasoisen opetusmateriaalin ja on saanut valmiudet ohjata ja arvioida näihin tutkintoihin valmentautuvia oppilaita
- määritellä musiikkioppilaitosten tasokoejärjestelmän sisällön ja vaatimukset
- tuntee lautakuntatyön periaatteet ja on harjoittanut lautakuntatyötä didaktiikkaryhmässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia esiintymistilanteita ja valmentaa oppilaansa niihin

Sisältö

Opintojakso sisältää instrumenttididaktiikan opiskelua (2,5 op)ja käytännön opetusharjoittelua (2,5 op) oman harjoitusoppilaan kanssa
- D- ja C-kurssitason ohjelmisto
- musiikin tyylikysymykset
- esiintymiseen liittyvät kysymykset
- taso- ja valintakoelautakuntatyön perusteet

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- Hyödyntää laulun perusopetuksen tietoja ja opettajan taitojaan käytännönläheisesti ja innovatiivisesti
- On osallistuva ja analysoiva opiskelija, joka osaa perustella oman kantansa aiemmin oppimansa ja oman kokemuksensa perusteella.
- Tuntee laulun opetuksen pedagogisia metodeja ja suuntauksia
- Tuntee laulumusiikin historiaa
- Osaa hakea itsenäisesti tietoa ammattikirjallisuudesta ja artikkeleista.
- kirjoittaa seminaarityön laulamiseen tai laulunopettamiseen liittyvästä aiheesta
- tutustuu laulunopetuksen ryhmäohjaamiseen
- hallita ammattikäsitteet, joka ilmenee asiantuntevana keskustelijana ja kriittisenä kannanottajana
- Hallitsee laulunopetuksen kokonaissuunnittelun valmisten oppilaan laulun tasonäytteeseen
- Saa valmiudet opetustapahtuman, oppimateriaalin ja opetusmenetelmien erittelyyn ja arviontiin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Osallistuminen pidettävään pop-jazz-laulun intensiivikurssiin 23-27.10
2. Kirjallinen seminaarityö
3. Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 20h.
4. Harjoitustuntien pitäminen 45min./viikko, 14 viikkoa syyskaudella ja 16 viikkoa kevätkaudella
5. Näytetuntien antaminen, neljä syksyllä ja kuusi keväällä
6. Harjoitusoppilaan valmentaminen laulun tasonäytteeseen ja konserttiin, lisäksi
osallistuminen opiskelijakollegan oppilaan kurssitutkinnon arviointiin.
7. Pedagoginen portfolio

Sisällön jaksotus

- Opintojaksolla syvennetään laulupedagogista osaamista ja tehdään itsenäistä opetustyötä a 45min./viikko, 14 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä
- Pop-jazz-laulutyylin intensiiviperiodi viikolla 43, 23-27.10, opettajana Annika Tepponen
- Opetusharjoittelun näytetunteja, joista osa on ryhmätunteja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Mikko Luoma
 • Soili Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa musiikkia historiallisena, auditiivisena ja rakenteellisena ilmiönä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erilaisiin opetus- ja musisointitilanteisiin.

Musiikin historia
Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri tyylikaudet keskiajalta oman aikamme musiikkiin. Hän tunnistaa kuuntelemalla keskeisten säveltäjien tyylien ominaispiirteet. Opiskelija hahmottaa oman aikamme musiikin yhteyden musiikin historian jatkumoon. Hän tuntee keskeiset lähteet musiikin historian tietojensa syventämiseen ja osaa soveltaa tietojaan musiikinhistoriasta omaan taiteelliseen työhönsä sekä muusikkona että opettajana.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija osaa musiikin teorian ja musiikkianalyysin peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää käsitteellistä ja teoreettista tietoa hyväkseen musiikin hahmottamisessa. Opiskelija tuntee tonaalisen musiikin perusrakenteet sekä osaa analysoida ja kuvata musiikin rakenteita eri tyylikausilta.

Musiikin kirjoittaminen C
Opiskelija osaa tonaalisen harmonian ja melodian muodostuksen perusilmiöitä ja -käsitteitä. Hän osaa tonaalisen äänenkuljetuksen peruskäsitteet ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä musiikkia kirjoittaessaan. Opiskelija osaa kirjoittaa suuntautumisensa mukaan instrumentaali- ja/tai vokaalimusiikkia eri kokoonpanoille. Opiskelija ymmärtää eri instrumenttien ja ihmisäänen ominaisuuksia sekä tuntee niille kirjoittamisen käytäntöjä. Opiskelija osaa sovittamisen periaatteita.

Sisältö

Musiikin historia, 2op
Länsimaisen musiikin historian keskiajalta oman aikamme musiikkiin (keskeiset säveltäjät, tyylikausien ominaispiirteet). Musiikki osana omaa aikaansa ja historiallista jatkumoa.

Musiikkianalyysi C, 3op
Analyysiharjoituksia tonaalisen musiikin eri tyylikausilta. Pienoismuoto- ja teosanalyyseja erilaisten kysymystenasettelujen pohjalta. Tutustuminen keskeiseen musiikkianalyyttiseen kirjallisuuteen.

Musiikin kirjoittaminen C, 5op
Tonaalisen äänenkuljetuksen periaatteet ja peruskäsitteet. Tavallisimmat sointujen merkintätavat (sointuaste-, reaalisointu- ja kenraalibassomerkintä). Useampiäänisen tonaalisen kudoksen tuottaminen. Erilaiset musiikinkirjoitustekniikat (soinnutus, soitinnus, kontrapunkti, sovittaminen). Sisältö voidaan painottaa opiskelijan oman pääaineen mukaan.

Oppimateriaalit

MUSIIKIN KIRJOITTAMINEN C

Kurssilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuutta:
Aldwell-Schachter: Harmonia ja äänenkuljetus
Kontunen Jorma: Soinnutus
Murto Matti: Soivat soinnut

MUSIIKKIANALYYSI C

Kurssilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuutta:
Jorma Kontunen: Musiikin kieli 2, Sävellysmuodot
William Caplin: Classical form

MUSIIKIN HISTORIA

D.J.Grout: History of western music
D.J.Grout: Short history of opera
Luennoilla kuunneltava/kuunneltu musiikki

Opetusmenetelmät

MUSIIKIN KIRJOITTAMINEN C: etäopetus, tuntitehtävät, ennakkotehtävät, harjoitustehtävät

MUSIIKKIANALYYSI C: lähiopetus, ennakkotehtävät tuntitehtävät, harjoitustehtävät

MUSIIKIN HISTORIA:

Etäluennot
kaksi esseetehtävää, joihin aiheet sovitaan yhdessä opettajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

MUSIIKIN HISTORIA

essetehtävän kirjoittamisen ajankohdan voi sopia vapaasti opettajan kanssa. Yleensä tämä ajoittuu kevätlukukaudelle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

MUSIIKIN HISTORIA:

luentoja yhteensä n 16 kpl x 90 min

Esseetehtävä ja siihen tarvittavaan taustamateriaaliin tutustuminen n. 20h

Sisällön jaksotus

MUSIIKIN KIRJOITTAMINEN C

Tonaalisen melodian ja harmonian periaatteet ja peruskäsitteet. Tavallisimmat sointujen merkintätavat. Useampiäänisen tonaalisen kudoksen tuottaminen. Erilaiset musiikinkirjoitustekniikat (soinnutus, kontrapunkti, sovittaminen)

Kaksi vaihtoehtoista suomenkielistä ryhmää: ryhmä 1 maanantaisin klo 10-11.30 tai ryhmä 2 torstaisin klo 10-11.30 (ensimmäiset tunnit to 7.9 tai ma 11.9).

Tunnit etänä zoom-sovelluksessa:
https://turkuamk.zoom.us/j/68021100512
Meeting ID: 680 2110 0512

Viikottaiset tunnit syys- ja kevätlukukaudella.
Syyslukukauden tapaamiset aikavälillä 7.9.2023-18.12.2023
Kevätlukukauden tapaamiset aikavälillä 11.1.2024-6.5.2024

Tapaamisten tarkat sisällöt löytyvät ItsLearning-kurssiympäristöstä.

MUSIIKKIANALYYSI C

Analyysiharjoituksia tonaalisen taidemusiikin eri aikakausilta. Pienoismuoto- ja teosanalyyseja erilaisten kysymystenasettelujen pohjalta.

Suomenkielisen ryhmän viikottaiset tapaamiset keskiviikkoisin klo 11-12.30, lk A214. Ensimmäinen tapaaminen ke 10.1.2024, viimeinen tapaaminen 8.5.2024.

MUSIIKIN HISTORIA

Lukuvuonna 2023-2024 käsitellään musiikkia ennen vuotta 1900

Luento-opetus n. joka toinen viikko tiistaisin klo 14.30-16.00

Ensimmäinen luento: 12.9.
Luennot etäopetuksena zoom-sovelluksessa:

https://turkuamk.zoom.us/j/68626056410?pwd=TTBUNW1FTjdsK29ZVnB4cDFKUFJXUT09

Meeting ID: 686 2605 6410
Passcode: 324821

Viestintäkanava ja lisätietoja

MUSIIKIN KIRJOITTAMINEN C JA MUSIIKKIANALYYSI C: Ohjaava opettaja, ItsLearning-kurssiympäristö

MUSIIKIN HISTORIA: sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

MUSIIKIN KIRJOITTAMINEN C
Kurssissa on kaksi osasuoritusta, jotka suoritetaan kevätlukukaudella.
1. Neliäänisen kirjoituksen näyttökoe
2. Itsenäiset kirjoitustyöt (2 kpl), jotka sovitaan erikseen

MUSIIKKIANALYYSI C
Kirjallinen tentti ke 8.5.2024.

MUSIIKIN HISTORIA

-osallistuminen luennoille on pakollista/poissaoloista sovitaan erikseen opettajan kanssa
-kurssille ilmoittautuminen tarkistetaan ensimmäisellä luennolla 12.9.
-läsnäolo tarkistetaan joka luennon aluksi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Musiikin kirjoittaminen C
Opiskelija hallitsee harmonian ja melodian kirjoituksen perusasiat. Yksityiskohdissa ja kokonaisuuden hallinnassa on vielä puutteita.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija hallitsee teosanalyysin perusteet. Opiskelija osaa auttavasti analysoida tärkeimpiä sävellysmuotoja ja ymmärtää erilaisia analyysimetodeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Musiikin kirjoittaminen C

Opiskelija hallitsee eri kirjoitustekniikat sujuvasti ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on näkemys siitä, miten kirjoitetun satsin tulisi soida ja hän hallitsee keinot ja tekniikat, jolla siihen päästään.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija hahmottaa kokonaisvaltaisesti teoksen rakennetta pienoismuodoista suurempiin kokonaisuuksiin. Opiskelija osaa soveltaa tyylinmukaisia lähestymistapoja eri tyylisten sävellysten ominaisuuksia kuvailtaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Musiikin kirjoittaminen C

Opiskelija hallitsee äänenkuljetusperiaatteet virheettömästi sekä eri tyylien vaatimat piirteet. Opiskelija osaa soveltaa tietotaitoaan luovasti. Opiskelija hallitsee myös poikkeukselliset ratkaisut sujuvasti ja tyylin mukaisesti.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija osaa analysoida oma-aloitteisesti laajaa tietotaitoaan hyödyntäen haasteellisempia ja poikkeuksellisiakin sävellyksiä. Opiskelija osoittaa erilaisten analyysimetodien tyylinmukaista ja oivaltavaa hallintaa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Mikko Luoma
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa musiikkia historiallisena, auditiivisena ja rakenteellisena ilmiönä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön ja pystyy tuottamaan materiaalia erilaisiin opetus- ja musisointitilanteisiin.

Musiikin historia
Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri tyylikaudet keskiajalta oman aikamme musiikkiin. Hän tunnistaa kuuntelemalla keskeisten säveltäjien tyylien ominaispiirteet. Opiskelija hahmottaa oman aikamme musiikin yhteyden musiikin historian jatkumoon. Hän tuntee keskeiset lähteet musiikin historian tietojensa syventämiseen ja osaa soveltaa tietojaan musiikinhistoriasta omaan taiteelliseen työhönsä sekä muusikkona että opettajana.

Säveltapailu C
Opiskelija osaa hahmottaa lukien ja kirjoittaen yhdistettyjä ja vaihtojakoisia iskuja ja poikkeusjakoja sisältäviä rytmejä kehon liikkeitä hyödyntäen. Hän osaa laulaa nuoteista ja merkitä muistiin tonaalista yksi- ja moniäänistä musiikkia säilyttäen sävellajin. Opiskelija osaa hahmottaa laulaen ja nuotintaen muunnesäveliä ja yleisimpiä muunnesointuja sisältävää musiikkia ja vapaatonaalista musiikkia.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija osaa musiikin teorian ja musiikkianalyysin peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää käsitteellistä ja teoreettista tietoa hyväkseen musiikin hahmottamisessa. Opiskelija tuntee tonaalisen musiikin perusrakenteet sekä osaa analysoida ja kuvata musiikin rakenteita eri tyylikausilta.

Sisältö

Musiikin historia, 3op
Länsimaisen musiikin historian keskiajalta oman aikamme musiikkiin (keskeiset säveltäjät, tyylikausien ominaispiirteet). Musiikki osana omaa aikaansa ja historiallista jatkumoa.

Säveltapailu C, 5op
Yhdistetyt ja vaihtojakoiset rytmit sekä vaihtuvat tahtilajit ja poikkeusjakoiset rytmit lukien kuuluvalla perussykkeellä. Yleisimpiä muunnesointuja sisältävät tonaaliset ja vapaatonaaliset melodiat laulaen ja nuotintaen. Yleisimpiä muunnesointuja sisältävät tonaaliset sointujaksot muistiin merkiten.

Musiikkianalyysi C, 2op
Analyysiharjoituksia tonaalisen musiikin eri tyylikausilta. Pienoismuoto- ja teosanalyyseja erilaisten kysymystenasettelujen pohjalta. Tutustuminen keskeiseen musiikkianalyyttiseen kirjallisuuteen. Teosanalyysi opiskelijan pääaineen ohjelmistosta.

Oppimateriaalit

SÄVELTAPAILU C
C säveltapailun opiskelussa voidaan hyödyntää kaikkea tonaalista länsimaista klassista musiikkia sekä rytmimusiikkia.
Lisäksi voidaan käyttää tälle tasolle suunnattua oppikirjallisuutta, esimerkiksi
Lectio Sonorum I-II, Seija-Sisko Raitio
Säveltapailu C-B, Seija Salmiala

MUSIIKKIANALYYSI C
Kurssilla jaettava materiaali.
Oheiskirjallisuutta:
Jorma Kontunen: Musiikin kieli 2, Sävellysmuodot
William Caplin: Classical form

MUSIIKIN HISTORIA
D.J.Grout: History of western music
D.J.Grout: Short history of opera
Luennoilla kuunneltava/kuunneltu musiikki
Oheiskirjallisuutta:
Jorma Kontunen: Musiikin kieli 2, Sävellysmuodot
William Caplin: Classical form

Opetusmenetelmät

SÄVELTAPAILU C
itsenäinen työskentely ja harjoittelu, etäopetus ja lähiopetus

MUSIIKKIANALYYSI C: lähiopetus, ennakkotehtävät tuntitehtävät, harjoitustehtävät

MUSIIKIN HISTORIA:
Etäluennot
kaksi esseetehtävää, joihin aiheet sovitaan yhdessä opettajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

SÄVELTAPAILU C
Säveltapailu C:n kirjallisen tentin osiot suoritetaan opettajan kanssa sovittavalla tavalla, yleensä oppituntien aikana huhtikuussa. Suulliset tentit pidetään toukokuun alkupuolella.

MUSIIKKIANALYYSI C
Lukuvuoden aikana tehtävä itsenäinen analyysityö opiskelijan valitsemasta sävellyksestä.

MUSIIKIN HISTORIA
Esseetehtävän kirjoittamisen ajankohdan voi sopia vapaasti opettajan kanssa. Yleensä tämä ajoittuu kevätlukukaudelle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

MUSIIKIN HISTORIA:
luentoja yhteensä n 16 kpl x 90 min
Esseetehtävä ja siihen tarvittavaan taustamateriaaliin tutustuminen n. 20h

Sisällön jaksotus

SÄVELTAPAILU C
Opintojaksoon Musiikin hahmottaminen sisältyvä osio
Säveltapailu C on kahden ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettava pakollinen osio. Se sisältää tonaalisen musiikin laulu- ja nuotintamisharjoituksia, jotka sisältävät
- kromatiikkaa ja muunnesointuja sekä vaihtuvia ja vaihtojakoisia tahtilajeja vaihtuvin iskuin.
- yhdistetyt tahtilajit ja vaihtojakoiset rytmit sekä vaihtuvat tahtilajit ja poikkeusjakoiset rytmit lukien kuuluvalla perussykkeellä
- yleisimpiä muunnesointuja sisältävät tonaaliset ja vapaatonaaliset melodiat laulaen ja nuotintaen
- yleisimpiä muunnesointuja sisältävät tonaaliset sointujaksot muistiin merkiten

Säveltapailu C:ssä on kolme vaihtoehtoista opetusryhmää:
Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

C1 torstaisin 9.00-10.30, lk A214 opettaja Ville Veikko Verha
C2 torstaisin 10.45-12.15, lk A214 opettaja Ville-Veikko Verha
C3 maanantaisin 10.00-11.30 zoomissa (opetus englanniksi), opettaja Soili Lehtinen, opetus alkaa 11.9.23

Säveltapailu C, ryhmä C3 zoomlinkki (in English)
https://turkuamk.zoom.us/j/66106402609?from=addon Meeting ID: 661 0640 2609

MUSIIKKIANALYYSI C
Analyysiharjoituksia tonaalisen taidemusiikin eri aikakausilta. Pienoismuoto- ja teosanalyyseja erilaisten kysymystenasettelujen pohjalta.
Suomenkielisen ryhmän tunnit keskiviikkoisin klo 11-12.30, lk A214. Ensimmäinen tapaaminen ke 6.9.2023, viimeinen tapaaminen 13.12. 2023.

MUSIIKIN HISTORIA
Luento-opetus n. joka toinen viikko tiistaisin klo 14.30-16.00
Ensimmäinen luento: 12.9.
Luennot etäopetuksena zoom-sovelluksessa:
https://turkuamk.zoom.us/j/68626056410?pwd=TTBUNW1FTjdsK29ZVnB4cDFKUFJXUT09
Meeting ID: 686 2605 6410
Passcode: 324821

Viestintäkanava ja lisätietoja

MUSIIKKIANALYYSI C: Ohjaava opettaja, ItsLearning-kurssiympäristö

MUSIIKIN HISTORIA: sähköposti

SÄVELTAPAILU C:
C1 ja C2 ilmoittautuminen ville-veikko.verha@edu.turkuamk.fi, alkaa 14.9.23
C3 -opetus englanniksi, alkaa 11.9.23, ilmoittautuminen
soili.lehtinen@turkuamk.fi
https://turkuamk.zoom.us/j/66106402609?from=addon Meeting ID: 661 0640 2609

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SÄVELTAPAILU C
Säveltapailu C sisältää seuraavat arvioitavat osiot
Kirjalliset osiot:
- yksiäänisen tonaalisen melodian nuotintaminen ja sen säestyssointujen tunnistaminen ja muistiin merkitseminen reaalisointumerkeillä
- muunnesointuja sisältävän sointusarjan sointujen hahmottaminen, tunnistaminen ja muistiin merkitseminen reaalisointu- ja astemerkeillä
Suulliset osiot:
- tonaalisen, kromatiikkaa sisältävän melodian laulaminen prima vista
- yhdistettyjä tahtilajeja ja vaihtuvia iskun mittoja sisältävän rytmin lukeminen / esittäminen perussykettä kuuluvasti ylläpitäen

MUSIIKKIANALYYSI C
Lukuvuoden aikana tehtävä itsenäinen analyysityö opiskelijan valitsemasta sävellyksestä.

MUSIIKIN HISTORIA

-osallistuminen luennoille on pakollista/poissaoloista sovitaan erikseen opettajan kanssa
-kurssille ilmoittautuminen tarkistetaan ensimmäisellä luennolla 12.9.
-läsnäolo tarkistetaan joka luennon aluksi

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Säveltapailu C
Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija hallitsee teosanalyysin perusteet. Opiskelija osaa auttavasti analysoida tärkeimpiä sävellysmuotoja ja ymmärtää erilaisia analyysimetodeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Säveltapailu C
Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija hahmottaa kokonaisvaltaisesti teoksen rakennetta pienoismuodoista suurempiin kokonaisuuksiin. Opiskelija osaa soveltaa tyylinmukaisia lähestymistapoja eri tyylisten sävellysten ominaisuuksia kuvailtaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Säveltapailu C
Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Musiikkianalyysi C
Opiskelija osaa analysoida oma-aloitteisesti laajaa tietotaitoaan hyödyntäen haasteellisempia ja poikkeuksellisiakin sävellyksiä. Opiskelija osoittaa erilaisten analyysimetodien tyylinmukaista ja oivaltavaa hallintaa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Soili Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut musiikkioppilaitoksen perusopinnoissa toteutettavan opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen tavoitteisiin ja sisältöihin
- on kerännyt kokemusta suunnitella ja toteuttaa ryhmässä tapahtuvaa musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen kehittymiseen tähtäävää opetusta
- on opetellut valitsemaan monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja toiminnallisia työtapoja
- on lisännyt asiantuntemustaan luovan tekemisen työskentelytavoista
- on opetellut hyödyntämään eri musiikkityylejä ja luovia toimintatapoja (sovittaminen, säveltäminen, improvisointi)
- on kehittänyt vuoro-vaikutustaitojaan ja ryhmäopetusvalmiuksiaan sekä taitoaan rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
- on opetellut hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä opetuksessaan

Sisältö

- musiikkioppilaitosten perusopintoihin sisältyvän opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen tavoitteiden ja sisällön omaksuminen sekä opetuksen suunnittelu ja opetusharjoittelun toteuttaminen monipuolisia ja luovia työtapoja käyttäen
- perusopinnoissa opiskeltavien musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen monipuolinen kehittäminen

Oppimateriaalit

-Taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet
- Suomen musiikkioppilaitosten liiton julkaisemat musiikin perusteita koskevat materiaalit
-musiikin hahmotusaineiden opetusta koskeva pedagoginen kirjallisuus
- perustasolle soveltuva tonaalinen musiikki (nuotit ja äänitteet ja elävä musiikki)
- perustasoisten instrumenttiohjelmistojen säestysnuotit
- peruskoulujen musiikin oppikirjat ja muu oppimateriaali
- musiikkioppilaitosten musiikin perusteiden ja musiikin tuntemukseen opetukseen laaditut oppikirjat ja verkko-oppimateriaalit
- netissä tarjolla oleva soveltuva materiaali ja
- opiskelijoiden itse tuottama materiaali (pedagogiset materiaalit, sävellykset jne.)

Opetusmenetelmät

lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely. opetusharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija ja ohjaavat opettajat sopivat keskenään arvioitavien opetusnäytteiden ajankohdista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- tutustuminen musiikin hahmotusaineiden oppimateriaaleihin, kirjallisuuteen ja oppisisältöihin
ja niistä raportoiminen

- musiikin hahmotusaineiden opetuksen seuranta 10x45 min lukukaudessa eli 20 tuntia lukuvuodessa

- tutustuminen musiikin hahmotusaineiden osaamisen arviointiin ja siihen osallistuminen

Sisällön jaksotus

Pääaineenaan musikin hahmotusaineita opiskelevat opiskelijat suorittavat Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 1 opintojakson ensimmäisen opintovuoden aikana.
Opintojaksoon sisältyy:
- musiikkioppilaitosten perustasolla annettavan musiikin hahmotusaineiden opetuksen (MuHa tasot 1-3) seuraamista

Musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista vahvistetaan eri sisältöalueiden integraatiolla.
- musiikin perusteet: tonaalisen musiikin hahmottaminen laulaen ja kirjoittaen; nuottikirjoitus, melodian ja rytmin sekä harmonian hahmottaminen (duuri-/ mollisävellajit ja asteikot, intervallit laatuineen, kolmisoinnut ja nelisoinnut reaalisointumerkein ja sointuastemerkein, pienoismuotorakenteet, yleisimmät musiikkitermit)
- erilaiset musiikin työvälineet ja työtavat oppilaan tavoitteet huomioiden
- yhteismusisointitaidot
- musiikin hahmottamistaidot sekä
- musiikin historiatietoisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

Opetus torstaisin klo 13.00-14.30
alkaen 14.9.2023, lk A214 ja/tai zoomissa

https://turkuamk.zoom.us/j/65283378930
Meeting ID: 652 8337 8930

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- opetettavan kurssin tavoitteiden ja ydinosaamisalueiden hallinta

- osallistuminen ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin

- kurssilla edellytettyjen oppimistehtävien suorittaminen

- oman työskentelyn itseohjautuvusu, tavoitteellisuus ja vastuullisuu

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse kurssin ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa kurssin tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Soili Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut musiikkioppilaitoksen perusopinnoissa toteutettavan opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen tavoitteisiin ja sisältöihin
- on kerännyt kokemusta suunnitella ja toteuttaa ryhmässä tapahtuvaa musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen kehittymiseen tähtäävää opetusta
- on lisännyt asiantuntemustaan luovan tekemisen työskentelytavoista
- on opetellut valitsemaan monipuolisia, oppilaslähtöisiä, luovia ja toiminnallisia työtapoja
- on opetellut hyödyntämään eri musiikkityylejä sekä luovia työtapoja (sovittaminen, säveltäminen, improvisointi)
- on kehittänyt vuoro-vaikutustaitojaan ja ryhmäopetusvalmiuksiaan sekä taitoaan rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
- on opetellut hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä opetuksessaan

Sisältö

- musiikkioppilaitosten perusopintoihin sisältyvän opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen tavoitteiden ja sisällön omaksuminen sekä opetuksen suunnittelu ja opetusharjoittelun toteuttaminen luovia ja oppilaslähtöisiä työtapoja hyödyntäen
- perusopinnoissa opiskeltavien musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen monipuolinen kehittäminen

Oppimateriaalit

- Taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet
- Suomen musiikkioppilaitosten liiton julkaisemat musiikin hahmotusaineita koskevat materiaalit
- musiikin hahmotusaineiden opetusta koskeva pedagoginen kirjallisuus
- perustasolle soveltuva tonaalinen musiikki (nuotit ja äänitteet ja elävä musiikki)
- perustasoisten instrumenttiohjelmistojen säestysnuotit
- peruskoulujen musiikin oppikirjat ja muu oppimateriaali
- musiikkioppilaitosten musiikin hahmotusaineiden ja musiikin tuntemuksen opetukseen laaditut oppikirjat ja verkko-oppimateriaalit
- netissä tarjolla oleva soveltuva materiaali ja
- opiskelijoiden itse tuottama materiaali (pedagogiset materiaalit, sävellykset jne.)

Opetusmenetelmät

lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely ja opetusharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija ja ohjaavat opettajat sopivat keskenään arvioitavien musiikin hahmotusaineiden opetusnäytteiden ajankohdista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija
- tutustuu musiikin hahmotusaineiden oppimateriaaleihin, kirjallisuuteen ja oppisisältöihin ja raportoi niistä kirjallisesti
- seuraa musiikkikoulujen perustasolla annettavaa musiikin hahmotusaineiden opetusta 10x45 min lukukaudessa eli 20 tuntia lukuvuodessa
- osallistuu opetuksen suunnitteluun: tunti- ja jaksosuunnitelmien tekemiseen ja
- toteuttaa opintojaksoon sisältyvien oppiaineiden opetusharjoittelun oppilaan/ oppilasryhmän kanssa syyslukulaudella 14 x 60 min ja kevätlukulaudella 16 x 60 min
- tutustuu ja osallistuu musiikin hahmotusaineiden osaamisen arviointiin

Sisällön jaksotus

Pääaineenaan musiikin hahmotusaineita opiskelevat opiskelijat suorittavat Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 2 opintojakson toisen opintovuoden aikana.
Opintojaksoon sisältyy:
- musiikkioppilaitosten perustasolla annettavan musiikin hahmotusaineiden opetuksen (musiikin hahmotus ja musiikin historian) seuraamista
- perustasolla annettavan musiikin hahmotusaineiden opetusharjoittelua yhden lukuvuoden ajan (muha 1-3 sekä musiikin tuntemus/ musiikin historia)
Musiikin kokonaisvaltaista hahmottamiskykyä vahvistetaan eri sisältöalueiden integraatiolla.
- musiikin perusteet: tonaalisen musiikin hahmottaminen laulaen ja kirjoittaen; nuottikirjoitus, melodian ja rytmin sekä harmonian hahmottaminen (duuri-/ mollisävellajit ja asteikot, intervallit laatuineen, kolmisoinnut ja nelisoinnut reaalisointumerkein ja sointuastemerkein, pienoismuotorakenteet, yleisimmät musiikkitermit)
- erilaiset musiikin hahmotusaineiden opetuksen työvälineet ja työtavat oppilaan tavoitteet huomioiden
- yhteismusisointitaidot
- musiikin hahmotustaidot sekä
- musiikin historiatietoisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

Torstaisin klo 13.00-14.30 lk A214 ja/tai zoomissa
alkaen 14.9.2023

https://turkuamk.zoom.us/j/65283378930
Meeting ID: 652 8337 8930

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toisen opiskeluvuoden aikana arvioidaan seuraavia osioita:
- opetettavan kurssin tavoitteiden ja ydinosaamisalueiden hallinta
- osallistuminen ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin
- kurssilla edellytettyjen oppimistehtävien suorittaminen
- oman työskentelyn itseohjautuvuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus
Opiskelija antaa musiikin hahmotusaineiden opettamisesta opetusnäytteen, jonka arvioin ohjaavat opettajat yhdessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Soili Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa toteutettavan opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen D tavoitteet ja sisällöt
- osaa hankkia ja päivittää didaktista tietoa sekä soveltaa sitä opetuksessaan
- osaa suunnitella yksittäisten oppituntien lisäksi oppijoiden tavoitteenasettelua ja opintojen etenemistä useiden vuosien ajanjaksolla
- osaa valita ja luoda soveltuvaa ja ajankohtaista oppimateriaalia musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen oppimiseen hyödyntäen instrumenttiohjelmistoja sekä elävää musiikkia
- osaa ohjata ja motivoida erilaisten oppijoiden ja oppilasryhmien aktiivista oppimista musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa toteutettavassa musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen opetuksessa
- osaa käsitellä oppijoita yksilöllisesti ja valita keinoja eriyttävään ja oppilaskeskeiseen opetukseen sekä ohjata oppijoita kokonaisvaltaiseen ja toiminnalliseen oppimiseen
- osaa arvioida opettamiensa opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tavoitteita ja sisältöjä saavutettuihin oppimistuloksiin nähden sekä sen perusteella muokata omaa opetustaan tilanteen vaatimalla tavalla

Sisältö

- opintokokonaisuuteen Musiikin hahmottaminen kuuluvan opintojakson Musiikin hahmottaminen D opetuksen sisällön omaksuminen, suunnittelu ja opetusharjoittelun toteuttaminen
- musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa opittavien musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen monipuolinen kehittäminen opintojaksolla Musiikin hahmottaminen D

Oppimateriaalit

-Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (Musiikin syventävät opinnot)
- Suomen musiikkioppilaitosten liiton julkaisemat musiikin syventäviä opintoja koskevat materiaalit
-musiikin hahmotusaineiden opetusta koskeva pedagoginen kirjallisuus, MUTES ry:n tarjoamat materiaalit
- musiikin syventäviin opintoihin soveltuva tonaalinen musiikki (nuotit ja äänitteet ja elävä musiikki)
- musiikin syventäviin opintoihin soveltuvan instrumenttiohjelmiston säestysnuotit
- lukion musiikin opiskelun oppikirjat ja muu oppimateriaali
- musiikkioppilaitosten syventäviin opintoihin tarkoitetut musiikin hahmotusaineiden ja musiikin historian opetukseen laaditut oppikirjat ja verkko-oppimateriaalit
- netissä tarjolla oleva soveltuva materiaali ja
- opiskelijoiden itse tuottama materiaali (pedagogiset materiaalit, sävellykset jne.)

Opetusmenetelmät

lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely ja opetusharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija ja ohjaavat opettajat sopivat keskenään musiikin hahmotusaineiden arvioitavien opetusnäytteiden ajankohdista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija
- tutustuu musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa opiskeltavien musiikin hahmotusaineiden oppimateriaaleihin, kirjallisuuteen ja oppisisältöihin ja raportoi niistä kirjallisesti
- seuraa musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa annettavan musiikin hahmotusaineiden opetusta (Muha D tai 4, Harmonia ja Musiikin historia)10x60 min eli 20 tuntia lukuvuodessa
- osallistuu opetuksen suunnitteluun: tunti- ja jaksosuunnitelmien tekemiseen ja
- toteuttaa opintojaksoon sisältyvien oppiaineiden opetusharjoittelun oppilaan/ oppilasryhmän kanssa yhden lukuvuoden aikana syyslukulaudella 14 x 60 min ja kevätlukulaudella 16 x 60 min
- tutustuu ja osallistuu musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa opiskeltavien musiikin hahmotusaineiden osaamisen arviointiin

Sisällön jaksotus

Pääaineenaan musiikin hahmotusaineita opiskelevat opiskelijat suorittavat Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 3 opintojakson kolmannen opintovuoden aikana.
Opintojaksoon sisältyy:
- musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa annettavan musiikin hahmotusaineiden opetuksen (Muha D tai 4, Harmonia ja Musiikin historia) seuraamista
- syventävissä opinnoissa annettavan musiikin hahmotusaineiden (Muha D tai 4 sekä Harmonia ja Musiikin historia) opetusharjoittelu yhden lukuvuoden ajan (välidominantit käännöksineen, VII kolmi- ja nelisointuina, viisisoinnut reaalisointumerkein, modaaliset muunnesoinnut merkintätapoineen; napolilainen sointu ja ylinousevat sekstisoinnut, luonnollisen ja melodisen mollin soinnutus, modaalisen musiikin soinnutus, rytmilliset poikkeusjaot, yläsävelsarja, modulaatiotyypit, kadenssityypit, musiikin analyysitehtäviä; joissa on nelisointuja, muunnesäveliä ja modulaatioita, äänenkuljetuksen tavallisimmat periaatteet, hajasävelet eli melodian yhteys sointuihin, melodian soinnuttaminen, moniäänisyys laulu- ja nuotinkirjoitustehtävissä)
Musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista vahvistetaan eri sisältöalueiden integraatiolla.
- erilaiset musiikin työvälineet ja työtavat oppilaan tavoitteet huomioiden
- yhteismusisointitaidot
- musiikin hahmotustaidot sekä
- musiikin historiatietoisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

Opetus torstaisin klo 13.00-14.30 lk A214 ja/tai zoomissa
alkaen 14.9.2023


https://turkuamk.zoom.us/j/65283378930
Meeting ID: 652 8337 8930

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Kolmannen opiskeluvuoden aikana arvioidaan seuraavia osioita:
- opetettavan opintojakson tavoitteiden ja ydinosaamisalueiden hallinta
- osallistuminen ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin
- kurssilla edellytettyjen oppimistehtävien suorittaminen
- oman työskentelyn itseohjautuvuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus
Opiskelija antaa musiikin hahmotusaineiden opettamisesta opetusnäytteen, jonka arvioin ohjaavat opettajat yhdessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa toteutettavan opintokokonaisuuden Musiikin hahmottaminen tavoitteet ja sisällöt opintojaksojen Musiikin hahmottaminen D ja Musiikin historia D osalta
- osaa hankkia ja päivittää didaktista tietoa sekä soveltaa sitä opetuksessaan
- osaa suunnitella yksittäisten oppituntien lisäksi oppijoiden tavoitteenasettelua ja työskentelyä useiden vuosien ajanjaksolla
- osaa valita ja luoda soveltuvaa ja ajankohtaista oppimateriaalia musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen opetukseen hyödyntäen instrumenttiohjelmistoja sekä elävää musiikkia
- osaa ohjata ja motivoida erilaisten oppijoiden ja oppilasryhmien aktiivista oppimista musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa toteutettavassa musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen opetuksessa
- osaa käsitellä oppilaita yksilöllisesti ja valita keinoja eriyttävään ja oppilaskeskeiseen opetukseen sekä ohjata oppijoita kokonaisvaltaiseen ja toiminnalliseen oppimiseen
- osaa arvioida opettamiensa opintojaksojen tavoitteita ja sisältöjä saavutettuihin oppimistuloksiin nähden sekä sen perusteella muokata omaa opetustaan tilanteen vaatimalla tavalla
- kykenee uudistumaan muuttuvien tarpeiden mukaan

Sisältö

- opintokokonaisuuteen Musiikin hahmottaminen kuuluvien opintojaksojen Musiikin hahmottaminen D ja Musiikin historia D opetuksen sisällön omaksuminen, suunnittelu ja opetusharjoittelun toteuttaminen
- musiikkioppilaitoksen syventävissä opinnoissa opittavien musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitojen monipuolinen kehittäminen opintojaksoilla Musiikin hahmottaminen D ja Musiikin historia D

Oppimateriaalit

-Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (Musiikin syventävät opinnot)
- Suomen musiikkioppilaitosten liiton julkaisemat musiikin syventäviä opintoja koskevat materiaalit
-musiikin hahmotusaineiden opetusta koskeva pedagoginen kirjallisuus, MUTES ry:n tarjoamat materiaalit
- musiikin syventäviin opintoihin soveltuva tonaalinen musiikki (nuotit ja äänitteet ja elävä musiikki)
- musiikin syventäviin opintoihin soveltuvan instrumenttiohjelmiston säestysnuotit
- lukion musiikin opiskelun oppikirjat ja muu oppimateriaali
- musiikkioppilaitosten syventäviin opintoihin tarkoitetut musiikin hahmotusaineiden ja musiikin historian opetukseen laaditut oppikirjat ja verkko-oppimateriaalit
- netissä tarjolla oleva soveltuva materiaali ja
- opiskelijoiden itse tuottama materiaali (pedagogiset materiaalit, sävellykset jne.)

Opetusmenetelmät

lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely ja opetusharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija ja ohjaavat opettajat sopvat keskenään musiikin hahmotusaineiden arvioitavien opetusnäytteiden ajankohdista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija
- tutustuu musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa opiskeltavien musiikin hahmotusaineiden oppimateriaaleihin, kirjallisuuteen ja oppisisältöihin ja raportoi niistä kirjallisesti
- seuraa musiikin hahmotusaineiden opetusta 10 x 45 min lukukaudessa eli 20 tuntia lukuvuodessa
- osallistuu opetuksen suunnitteluun: tunti- ja jaksosuunnitelmien tekemiseen ja
- toteuttaa opintojaksoon sisältyvien oppiaineiden opetusharjoittelun oppilaan/ oppilasryhmän kanssa syyslukukaudella 14 x 60 min, kevälukukaudella 16 x 60 min
- tutustuu ja osallistuu musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa opiskeltavien musiikin hahmotusaineiden osaamisen arviointiin

Sisällön jaksotus

Pääaineenaan musiikin hahmotusaineita opiskelevat opiskelijat suorittavat Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 4 opintojakson neljännen opintovuoden aikana.
Opintojaksoon sisältyy:
- musiikkioppilaitosten syventävissä opinnoissa annettavan musiikin hahmotusaineiden opetuksen (Muha D tai 4, Harmonia ja Musiikin historia) seuraamista
- syventävissä opinnoissa annettavan musiikin hahmotusaineiden opetusharjoittelua yhden lukuvuoden ajan (Muha D tai 4, Harmonia ja Musiikin historia: (välidominantit käännöksineen, seitsemäs aste kolmi- ja nelisointuina, viisisoinnut reaalisointumerkein, modaaliset muunnesoinnut merkintätapoineen; napolilainen sointu ja ylinousevat sekstisoinnut, luonnollisen ja melodisen mollin soinnutus, modaalisen musiikin soinnutus, rytmilliset poikkeusjaot, yläsävelsarja, modulaatiotyypit, kadenssityypit, musiikin analyysitehtäviä; joissa on nelisointuja, muunnesäveliä ja modulaatioita, äänenkuljetuksen tavallisimmat periaatteet, hajasävelet eli melodian yhteys sointuihin, melodian soinnuttaminen, moniäänisyys laulu- ja nuotinkirjoitustehtävissä)
Musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista vahvistetaan eri sisältöalueiden integraatiolla.
- erilaiset musiikin työvälineet ja työtavat oppilaan tavoitteet huomioiden
- yhteismusisointitaidot
- musiikin hahmotustaidot sekä
- musiikin historiatietoisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

Opetus torstaisin klo 13.00-14.30 lk A214 ja/tai zoomissa
alkaen 14.9.2023

https://turkuamk.zoom.us/j/65283378930
Meeting ID: 652 8337 8930

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neljännen opiskeluvuoden aikana arvioidaan seuraavia osioita:
- opetettavan opintojakson tavoitteiden ja ydinosaamisalueiden hallinta
- osallistuminen ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin
- kurssilla edellytettyjen oppimistehtävien suorittaminen
- oman työskentelyn itseohjautuvuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus
Opiskelija antaa musiikin hahmotusaineiden opettamisesta opetusnäytteen, jonka arvioin ohjaavat opettajat yhdessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee wieniläisklassismin ja romantiikan sekä 1900-luvun alkupuolen musiikin melodianmuodostusta, harmoniaa, kudostekniikkaa ja muotoja
- osaa säveltää näiden tyylien mukaisia kappaleita
- osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

Sisältö

Wieniläisklassismi- tyypillisiä muunnesointuja- wieniläisklassismin uudet modulaatiotavat- tavallisimpia keinoja luoda epäsymmetriaa rakenteisiin- pienimuotoisia sävellysharjoituksia (esim. menuetti, muunnelmien teema)- sovittamista erilaisille kokoonpanoille ottaen huomioon opiskelijan pääinstrumentti tai muu suuntautumiseen vaikuttava seikka
Romantiikka- tyypillisiä muunnesointuja- esimerkkejä tonaalisen ajattelun kehityksestä romantiikan aikana- pienimuotoisia sävellysharjoituksia (esim. karaktäärikappale, Lied)
1900-luvun musiikki- katsaus konsonanssi-dissonanssi-ajattelun kehitykseen- 1900-luvulla käytettyjä asteikkoja- harmonian uusia ajattelutapoja (kvartti- ja kvinttirakenteiset soinnut, lisäsävelharmonia, sekuntirakenteiset soinnut, peiliharmonia)- katsaus rivitekniikkaan- pienimuotoisia sävellysharjoituksia

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali

Aldwell-Schachter: Harmonia ja äänenkuljetus
Persichetti, Vincent: Twentieth-century harmony

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Henkilökohtaista ja mahdollisesti pienryhmäopetusta.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee wieniläisklassismin ja romantiikan sekä 1900-luvun alkupuolen musiikin melodianmuodostusta, harmoniaa, kudostekniikkaa ja muotoja
- osaa säveltää näiden tyylien mukaisia kappaleita
- osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

Opintojakson sisältö
Wieniläisklassismi ja romantiikka
- tyypillisiä muunnesointuja
- wieniläisklassismin ja romantiikan uudet modulaatiotavat
- pienimuotoisia sävellysharjoituksia
- sovittamista erilaisille kokoonpanoille ottaen huomioon opiskelijan pääinstrumentti tai muu suuntautumiseen vaikuttava seikka

1900-luvun musiikki
- katsaus konsonanssi-dissonanssi-ajattelun kehitykseen
- 1900-luvulla käytettyjä asteikkoja
- harmonian uusia ajattelutapoja (kvartti- ja kvinttirakenteiset soinnut, lisäsävelharmonia, sekuntirakenteiset soinnut, peiliharmonia)
- katsaus rivitekniikkaan
- pienimuotoisia sävellysharjoituksia

Kurssi alkaa viikolla 37 ja kestää koko lukuvuoden.
Ilmoittautumiset opettajalle: vesa-pekka.kuusinen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyyliharjoituksia eri tyyleillä ja eri kokoonpanoille. Suullinen palaute.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Esittävät taiteet

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1000. Avoin AMK: 1000.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan valintakoeohjelmiston harjoittelussa ja esittämisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Musiikin koulutuksen opiskelijavalinnan valintakoeohjelmiston harjoittelu ja esittäminen.

Oppimateriaalit

Musiikin koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä valintakoeohjelmisto.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen harjoittelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Musiikin koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä valintakoeaikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen harjoittelu, tsenäisesti suoritettavat muut tehtävät, oman osaamisen osoittaminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikin koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä.

Sisällön jaksotus

Musiikin koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen
- Musiikkipedagogi (AMK)
- Musiikkipedagogi (AMK), monimuoto
määrittelemät valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikin koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.

Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Anni Sundbacka
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä sopimusoikeuden perusperiaatteet
- nimetä sopimuksia säätelevät normistot
- tunnistaa sopimusten merkityksen työelämässä ja omalla alallaan
- selittää tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuslain keskeisen sisällön
- tunnistaa tekijänoikeuslain tuomat velvoitteet ja oikeudet oman ammattialansa toiminnassa
- nimetä omaan ammattialaan liittyvät tekijänoikeusjärjestöt
- tunnistaa ja analysoida yrittäjyysvalmiuksiaan ja omaa yrittäjäidentiteettiä
- nimetä yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet
- tuottaa omasta osaamisestaan yritysideoita/toiminta-ajatuksia
- tunnistaa mitä yritysidean kehittäminen liikeideaksi vaatii
- kuvata yritysmuodot ja löytää niistä sopivan omalle liikeidealleen ja löytää yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat neuvontapalvelut

Sisältö

Sopimusoikeudenja tekijänoikeuksien perusteet musiikkialalla.
Yritystoiminnan perusteet
Yrittäjänä musiikkialalla

Sisällön jaksotus

Osa opintojakson tapaamisista pidetään läsnäyhteydellä, osa etäyhteydellä (Zoom). Aikataulu ja linkit Zoom-tapaamisiin löytyvät itsLearning alustalta, ja myös tämän kuvauksen aikataulusta.

Kurssin aineistot ja tehtävät löytyvät itsLearning:stä. Huom! Kurssilla käytetään samaa työtilaa kaikille: "Työelämätietous ja yrittäjyys - esittävät taiteet (Syksy 23-Kevät 24)". Kurssin opettaja lisää pääsyn tähän työtilaan. Jos et näe sitä omassa Its-aloitusnäkymässäsi, ole yhteydessä opettajaan (anni.sundbacka@turkuamk.fi).


Kurssisuunnitelma ja aikataulu

Pe 15.9.2023 klo 9-15
Orientaatio kurssille ja yhteistyö HUMAK-tuottajaopiskelijoiden kanssa
Kuvateatteri, Linnankatu 54

Pe 6.10.2023 klo 9-15
Apurahat, tekijänoikeudet, oman osaamisen esittely
Kuvateatteri, Linnankatu 54

Pe 10.11.2023 klo 9-15
Apurahat, budjetointi, raportointi
Kuvateatteri, Linnankatu 54

Pe 19.1.2024 klo 9-15
Taiteilijana työelämässä: työskentely-ympäristöt, työoikeus
Zoom, linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/62127202413

Pe 1.3.2024 klo 9-15
Taiteilijana työelämässä: Taiteilija osana yhteisöjä ja työryhmiä, ammattiliitot, sopimusoikeus
Zoom, linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/62414104494

Pe 5.4.2024 klo 9-15
Taiteilijana työelämässä: Verkostoituminen, yhteistyö, työhyvinvointi
Manillan Kulttuuritehdas & Kuvateatteri
Klo 9-12: Vierailu Manillan Kulttuuritehtaalla (Itäinen Rantakatu 64)
Klo 13-15 Yhteisöt ja työhyvinvointi, kurssin päätös (Kuvateatteri, Linnankatu 54)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-   tuntee erilaisia musiikkianalyysin teorioita, lähestymistapoja ja keinoja
-   osaa soveltaa erilaisia lähestymistapoja musiikin analysoinnissa
-   osaa soveltaa musiikkianalyysia käytännön työssään
-   osaa tehdä omatoimisen, oivaltavan analyysin 1900- tai 2000-luvun säveltäjän teoksesta
-   ymmärtää musiikkianalyysin mahdollisuuksia tiedon tuottamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa
-   osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

Sisältö

-   luentoja eri historiallisista analyysimenetelmistä ja -teorioista, myös esimerkkianalyyseja
-   analyysiharjoituksia joistakin 1900-luvun sävellyksistä
-   opiskelijan opettajan ohjauksessa valmistama analyysityö ja sen esittäminen opiskeluryhmälle
 

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali

Kontunen, Jorma: Musiikin kieli 3
Roig-Francoli, Miguel A: Understanding post-tonal music

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pienryhmäopetus, itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa soveltaa erilaisia lähestymistapoja musiikin analysoinnissa
- osaa soveltaa musiikkianalyysia käytännön työssään
- osaa tehdä omatoimisen, oivaltavan analyysin 1900- tai 2000-luvun säveltäjän teoksesta
- ymmärtää musiikkianalyysin mahdollisuuksia tiedon tuottamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa
- osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

Opintojakson sisältö
- luentoja eri historiallisista analyysimenetelmistä ja -teorioista, myös esimerkkianalyyseja
- analyysiharjoituksia joistakin 1900-luvun sävellyksistä
- opiskelijan opettajan ohjauksessa valmistamat analyysityöt ja niiden esittäminen opiskeluryhmälle

Pienryhmäopetus Zoomissa tiistaisin klo 10.30-11.45 koko lukuvuoden. Tapaamiset n. viikoittain. Ensimmäinen tapaaminen ti 12.9:

Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/67323437599

Meeting ID: 673 2343 7599

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neljä analyysityötä, jotka esitetään opiskelijaryhmälle.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Uli Kontu-Korhonen
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

Opiskelutaidot

Opiskelija:
• sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

• tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa musiikin opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• osaa toimia musiikin opiskelun kannalta olennaisissa ryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.

• tutustuu musiikkipedagogin tehtäviin työelämässä


Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija osaa hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalveluita oman oppimisensa tukena
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteen
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppi-järjestelmää
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonna

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Taideakatemian tila- ja tuotantopalvelut

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut
o Hyvinvoinnin tukiväylät

Peppi ja HOPS

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun työelämäosaamisen voidaan katsoa korvaavan kokonaan tai osittain Kohti työelämää-luennot. Näistä tulee sopia erikseen luentojen vastuuopettajan Eveliina Kytömäen kanssa eveliina.kytomaki@turkuamk.fi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Sitoutuminen ja osallistuminen tutorointiin ja HOPS-prosessiin
Osallistuminen Kohti työelämää luennoille

Sisällön jaksotus

Tutorkeskustelut ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) tekeminen tutoropettajan kanssa. Tutorkeskusteluja on lukuvuoden aikana vähintään kaksi, lukuvuoden alussa suunnitelman tekeminen ja lopussa opintojen seuranta. Tarvittaessa keskusteluja pidetään enemmän.

Kohti työelämää-luennot keskiviikkoisin klo 13-15, pääsääntöisesti lähitoteutuksena Sigyn-salissa. Poikkeuksena 29.11. joka järjestetään zoomissa.

Syksy 2023  
6.9. Pedagogiikkainfo - Eveliina
20.9. Opettamisen ABC – perusasioita opettamisesta ja kohtaamisesta - Siljamari Heikinheimo ja Eveliina
11.10. Creating your own path in Music - Hanna Hohti visiting 
22.11. Opettamisen ABC – Siljamari ja Eveliina – positiivinen pedagogiikka, palautteenanto ja arviointi 
29.11. Tasa-arvoinen musiikin koulutus - Elina Vetoniemi (Kuopion konservatorio) - ZOOM-toteutus - Ennakkotehtävä: Onedrive/jaettu Musiikin koulutus - kansio/KOTY-materiaalit
8.12. Muha-päivä kaikille opiskelijoille ja opettajille klo 9-16 – vastuuopettaja Soili Lehtinen  
 
Kevät 2024 (Listaus tarkentuu ?-kohtien osalta)   
17.1. Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa - Maija Marjokorpi 
31.1. Rasismin tiedostaminen muusikon työssä - Marika Kivinen (ÅA) - Yhteisluento konsan kanssa
14.2. Ergonomiaa & kehonhuoltoa – Saara Sahrman - Yhteisluento konsan kanssa
28.2. Taiteiden välisistä projekteista taiteen perusopetuksessa – Teemu Mastovaara
13.3. Opettamisen ABC – Siljamari ja Eveliina 
27.3. Toimenhakupäivä kaikille klo 10-16 – Eero ja Eveliina
17.4. ?
24.4. Palautepäivä  

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Mikko Luoma
 • Soili Lehtinen
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää tutkintonsa osaamistavoitteet ja osaa arvioida niiden avulla omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja musiikkipedagogina kehittymisessä
• Opiskelija osaa päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa
• tutustuu musiikkipedagogin tehtäviin työelämässä

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o tutorkeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun työelämäosaamisen voidaan katsoa korvaavan kokonaan tai osittain Kohti työelämää-luennot. Näistä tulee sopia erikseen luentojen vastuuopettajan Eveliina Kytömäen kanssa eveliina.kytomaki@turkuamk.fi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Sitoutuminen ja osallistuminen tutorointiin ja HOPS-prosessiin
Osallistuminen Kohti työelämää luennoille

Sisällön jaksotus

Tutorkeskustelut ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) tekeminen tutoropettajan kanssa. Tutorkeskusteluja on lukuvuoden aikana vähintään kaksi, lukuvuoden alussa suunnitelman tekeminen ja lopussa opintojen seuranta. Tarvittaessa keskusteluja pidetään enemmän.


Kohti työelämää-luennot keskiviikkoisin klo 13-15, pääsääntöisesti lähitoteutuksena Sigyn-salissa. Poikkeuksena 29.11. joka järjestetään zoomissa.

Syksy 2023
6.9. Pedagogiikkainfo - Eveliina Kytömäki
20.9. Opettamisen ABC – perusasioita opettamisesta ja kohtaamisesta - Siljamari Heikinheimo ja Eveliina Kytömäki
11.10. Creating your own path in Music - Hanna Hohti visiting
22.11. Opettamisen ABC – Siljamari ja Eveliina – positiivinen pedagogiikka, palautteenanto ja arviointi
29.11. Tasa-arvoinen musiikin koulutus - Elina Vetoniemi (Kuopion konservatorio) - ZOOM-toteutus - Ennakkotehtävä: Onedrive/jaettu Musiikin koulutus - kansio/KOTY-materiaalit
8.12. Muha-päivä kaikille opiskelijoille ja opettajille klo 9-16 – vastuuopettaja Soili Lehtinen

Kevät 2024
17.1. Erityistä tukea tarvitsevat oppijat taiteen perusopetuksessa - Maija Marjokorpi
31.1. Rasismin tiedostaminen muusikon työssä - Marika Kivinen (ÅA) - Yhteisluento konsan kanssa
14.2. Ergonomiaa & kehonhuoltoa – Saara Sahrman - Yhteisluento konsan kanssa
28.2. Taiteiden välisistä projekteista taiteen perusopetuksessa – Teemu Mastovaara
13.3. Opettamisen ABC – Siljamari ja Eveliina
27.3. Toimenhakupäivä kaikille klo 10-16 – Eero ja Eveliina
17.4. ?
24.4. Palautepäivä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 12

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen
Vastuuopettaja

Timo Korhonen

Ryhmät
 • YMUSIS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, musiikkipedagogi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella profiiliaan musiikkiammattilaisena omien tarpeiden mukaan hybridityön näkökulmasta, ottaen huomioon verkostomaisen työskentelytavan ja digitalisaation mahdollisuudet oman työllistymisen edistämiseksi
- määritellä valitsemansa pedagogisen kehittämistehtävän edellyttämiä oman ammattitaidon kehittämistarpeita, työskentelytapoja, teknologisia ratkaisuja ja pedagogisia menetelmiä hybridityön näkökulmasta
- käyttää teknologisia ratkaisuja lähi- ja etätyöskentelyn tukena

Sisältö

Opiskelijan oman ammatillinen kehittämisprofiili
Digitalisaatio ja musiikkipedagogin työ
Musiikkipedagogin työn verkostot
Digitaalinen työasema
Ääniasetukset
Diginuotin käyttäminen
Sovellusosaaminen
Pedagogiset toimintatavat

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät itsLearning-kurssiympäristöstä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähioppiminen, verkko-oppiminen, lähitapaamisissa toteutetut luentoalustukset, toiminnallinen työskentely, työskentely pienryhmässä, itsenäinen oppimistehtävien tekeminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Luentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 17 h
Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 118 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Vastuuopettaja arvioi oppimistehtävät. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Tuutoropettaja kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Sisällön jaksotus

31.08.2023-31.12.2023
Tällä opintojaksossa syvennytään hybridityön käsitteeseen musiikkiammattilaisen näkökulmasta. Pohditaan miltä lähitulevaisuuden työelämävaatimukset näyttävät. Määritellään erilaisia osaamisprofiileja ja musiikkiammattilaisen tarvitsemia digitaitoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä ja rakentaa musiikkipedagogin liikkuvan työaseman
- käyttää diginuottisovellusta ja yhdistää sen verkkokousohjelmaan
- käyttää ulkoista mikrofonia äänikortin kautta verkkokokousohjelman äänen sisääntulona
- tehdä ääniasetukset verkkokokousohjelmaan
- määritellä äänilähteen etäopetusta varten
- tehdä omat ääniasetukset omaa instrumenttia varten
- ymmärtää verkkoyhteyden merkityksen viiveettömän äänen saavuttamisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, seminaarit, yksilöllinen työn ohjausklinikka.
Ks. ohjeesta tarkemmin ohjaavan opettajan vastuut ja opiskelijan vastuut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisen opinnäytetyön aiesuunnitelman ja toteutussuunnitelman tekeminen.
Opinnäytetyön seminaarit syyskaudella ja kevätkaudella.
Kielenhuollon ohjaukseen ja kirjoittamisen työpajoihin osallistuminen.
Henkilökohtaiseen työn ohjaukseen osallistuminen.
Oman työprosessin ja tuotoksen jakaminen toisille opiskelijoille jakamisen seminaarissa kevätkaudella.
Kirjallisen tuotoksen palauttaminen määräajassa ohjeiden mukaisesti.
Kypsyysnäytteen työstäminen ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Turun AMK:n Taideakatemia
Sirkuskoulutus
Opinnäytetyön ohjeistus
Opettaja: Minna Karesluoto
Opiskelijat: PTEASS20 ja monimuoto
SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN OHJEISTUS
LUKUVUODELLE 2023-2024
1 MITÄ ON SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖ?

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on opintojen loppuun sijoittuva näyte opintojen kautta saavutetusta ammatillisesta tasosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyön laajuus ja luonne vaihtelevat koulutuksittain. Opinnäytetyön voi tehdä osana Turun ammattikorkeakoulun hanketoimintaa. Opinnäytetyön voi tehdä joko yksilö-, pari-, ryhmä- tai projektityönä. Yhteistyötä voidaan tehdä yli koulutusalojen. Tällöin työ arvioidaan kokonaisuutena, mutta kunkin opiskelijan työpanos ja vastuualueet tulee olla selkeästi osoitettavissa.

Opinnäytetyötä säätelee laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista. Turun AMK:n opinnäytetyönohjeistus ja prosessikuvaus löytyy Turun AMK:n intranet sivustolta (Messi) kohdasta Opiskelu.

Kukin koulutusala ja erikoistumisala määrittelee tarkemmin omat kriteerinsä ja tavoitteensa opinnäytetyölle.

Sirkuksen opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumista. Sirkusalan asiantuntijatehtäviä on monenlaisia (opettaja, esiintyjä, ohjaaja) ja opinnäytetyön tulisi antaa mahdollisuus erikoistua. Työn tavoitteena on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja kehittää sirkuksen ammattikäytäntöjä. Opinnäytetyön avulla myös luodaan yhteyksiä työelämään.

Sirkuksen opinnäytteen tavoitteena on osoittaa koulussa tapahtunut oppiminen sekä kyky soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Oppilaan tulee kyetä itsenäiseen työnsä suunnitteluun, sen arviointiin ja toteuttamiseen sekä oman työnsä dokumentointiin ja arviointiin.

Sirkuksen opinnäytetyön kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. (675 tuntia opiskelijan työtä, tarkoittaa n. seitsemäntoista 40 tunnin työviikkoa)

Sirkuksen opinnäytetyö koostuu seuraavista osa-alueista:

Opinnäytetyöseminaari 2 op
Tiedonhaun kurssi 1op

Käytännön osio 10op:
Taiteellinen opinnäytetyö, 10op tai
Pedagoginen opinnäytetyö, 10op tai
Laaja kirjallinen tutkielma, 20op tai
Muu työ, 10op

ja

Kirjallinen osio 10 op:
Kirjallinen tutkielma, jossa pedagoginen kysymys ja yhteys käytännön osioon ja

Loppuseminaari, 2 op

ja
Kypsyysnäyte (joka sisältyy loppuseminaarin osuuteen)

Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki opetussuunnitelman mukaiset edeltävät opinnot ovat hyväksytysti suoritettuja.

Opinnäytetyöseminaarin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön tekemiselle.

Kirjallisen työn opinnäytetyöseminaari (4op) sisältää ryhmäkokoontumisia, yksilöohjausta ja kirjoittamisen ohjaamista.
Seminaari koostuu kolmesta osasta:
1. Luennot, lähiopetus (3op):
opettajat Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori ja Minna Karesluoto
2. tutorointi (1op)
Minna Karesluodon kanssa:5h/ opiskelija: 2h syyskaudella ja 3h kevätkaudella.
3. loppuseminaarit keväällä 2024, johon kuuluu myös kypsyysnäyte (2op).
Loppuseminaareihin kuuluu oman työskentelyprosessin ja tulosten sekä päätelmien jakaminen toisille.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa yksilöohjausta:
- 5h/ opiskelija/ kirjallinen opinnäytetyö
- opettaja Minna Karesluoto
- ajankohta syksy 2023- kevät 2024
- opiskelija ja opettaja sopivat yksilöohjauksen ajoista työn aloitukseen, keskivaiheeseen ja viimeistelyyn

Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan yhdistettynä luento- ja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on opiskelijoiden omatoimisesti harjoittama tiedonhankinta ja prosessikirjoitus. Seminaarin luennoilla käsitellään mm. tutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja lähinnä laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kartoittamaan opinnäytetyönsä ajatuksellista taustaa (eli nk. teoreettista viitekehystä).

Kevään ja alkusyksyn 2023 aikana opiskelija hahmottaa itselleen tärkeän tutkielmallisen kysymyksen ja kykenee perustelemaan väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Päätavoitteena on korkeatasoisen kirjallisen aiesuunnitelman tuottaminen ja kirjallisen työn aloittaminen joltain sirkustiedon alueelta ensimmäiseen seminaaritapaamiseen.

Opiskelija laatii kirjallisen aiesuunnitelman opinnäytetöistään, jonka sirkuksen tutoropettaja, seminaarista vastaavat opettajat ja esittävän taiteen koulutuspäällikkö hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaariin ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman itsenäisesti.

Opinnäytetyön hyväksymisehtoina ovat:
1. osallistuminen opinnäytetyöseminaariin hyväksytysti
2. hyväksytty opinnäytetyö (käytännön osio ja kirjallinen tutkielma)
3. osallistuminen loppuseminaariin hyväksytysti
4. hyväksytty kypsyysnäyte
5. opinnäytetyön dokumentointi ohjeistuksen mukaisesti

Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa, on siinä oltava selvästi toisistaan erottuvat osiot ja vastuutehtävät.


2 SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ

Opinnäytetyön vaihtoehdot sirkuskoulutuksessa ovat:
1. Taiteellinen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
2. Pedagoginen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
3. Kirjallinen opinnäytetyö (laaja kirjallinen tutkielma)
4. Muu opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)

1 Taiteellinen opinnäytetyö

Sirkuksen AMK-tutkinnon opinnäytetyön käytännön osiona voi olla sirkuksen ohjaustyö, sirkusesiintyjänä työskentely, yhdistelmä edellä mainituista töistä tai muu taiteelliseksi näytöksi soveltuva projekti. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta prosessista, prosessin tuotoksesta sekä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osiossa opiskelija voi tarkastella taiteen tuotosta ja siihen liittyvää taiteellispedagogista prosessia pohtien kriittisesti sirkustaiteen olemusta, oppimista ja/ tai opettamista. Kirjallisen osion tulee linkittyä käytännölliseen taidetekoon.

Kirjallisen osion pituus on 20-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 4000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tutkielman tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

1.1 Sirkusohjaus

Sirkuksen ohjaustyössä opiskelija voi käyttää hyväkseen eri taiteen keinoja, mutta sen tulisi ensisijaisesti osoittaa tekijänsä ymmärrystä sirkuksen ominaispiirteistä ja valitun materiaalin omaperäisestä käytöstä ja luovasta soveltamisesta. Ohjaustyö voi olla solistille tai ryhmälle tehty sirkusesitys. Keskeistä on tutkiva ote työskentelyyn. Sirkuksen ohjaustyön kesto voi olla 6-30min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen.

Sirkusohjausta työstäessä tulee pohtia mm. seuraavia seikkoja:
- teemat, näkökulmat, lähestymistavat
- sirkusesityksen/numeron mahdollisesti edustama genre, genret
- sirkusesityksen kokonaisrakenne (kesto, jaksotus, rytmitys)
- kohderyhmä, jolle sirkusesitys on mahdollisesti suunnattu
- liikemateriaalin käsittely: kehittely ja manipulaatio
- sirkusvälineiden käsittely: kehittely ja manipulaatio
- esiintyjien (soolo vs. ryhmä) suhteiden kehittely
- sirkusmateriaalin analyysi (välineet, liike, tila jne.)
- valomaailma, puvustus (visuaalisuus)
- tulkinnat/narraatiot sirkusesityksestä
- äänimaailma
- dynaamiset rakenteet
- ohjausmenetelmät1.2 Sirkusesiintyjän työ

Sirkusesiintyjän työssä opiskelijan taiteellinen näyttö on sirkusesiintyjänä työskentelyä joko solistina tai ryhmässä. Opiskelija voi työskennellä joko toisen ohjauksessa tai suunnitella sirkusnumeron/ esityksen itse. Sirkusnumeron/ esityksen kesto voi olla 6-30 min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen. Sirkusesiintyjän työn rakentamisessa voi miettiä sirkusohjaustyön yhteydessä mainittuja seikkoja.

2 Pedagoginen opinnäytetyö

Pedagogisessa projektissa opiskelija toteuttaa suunnittelemansa sirkuskasvatuksellisen hankkeen. Kyseessä voi olla esim. opetuspaketti, opetusharjoitteluun liittyvä tutkielma, käytännön pedagoginen kenttätyö tai ohjausprosessi, jonka tavoitteet ovat kasvatuksellisia. Pedagogisessa opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat sirkuksen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Tutkimusmenetelminä voi käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjallinen osio kuuluu läheisesti pedagogiseen projektiin.

Pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

3 Laaja kirjallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi olla myös pelkästään kirjallinen tutkielma, mutta silloin sen on laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan oltava korkeampi kuin silloin, kun se on osio opinnäytetyötä. Kirjallisen tutkielman tarkoituksena on pohtia syvällisesti jotain sirkuksen opettamiseen ja/tai oppimiseen liittyvää ilmiötä. Aiheen käsittelyssä tulee hyödyntää käytännöllisten ja teoreettisten aineiden opintoja. Opiskelijan tulee osoittaa tutkimusmetodisia valmiuksia sekä analyyttisiä ja tehokkaan tutkimuksellisen kirjoittamisen taitoja. Kirjoittamisen tyyli voi olla luonteeltaan akateemista ja/tai luovan kirjoittamisen metodeita soveltavaa.

Kirjallisen tutkielman pituus on 40 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 8000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekijän tulee osoittaa analyyttisyys ja kriittisyys lähdemateriaalin käytössä ja valitun aiheen merkityksellisyys sirkusalan ammattikäytäntöjen kannalta. Tekstin tulee olla selkeää, tarkkaa ja jäsenneltyä.


4 Muu opinnäytetyö

Sirkuksen ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteeksi voidaan hyväksyä myös jokin muu työksi soveltuva tuotos. Kyseeseen voivat tulla mm. erilaiset poikkitaiteelliset produktiot tai esim. sirkusoppaaksi tarkoitettu internet-materiaali tai sirkusvideo.

Kirjallisen osion pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.Kirjallinen osio opinnäytetyön osana

Kirjallinen osuus kuuluu kaikkiin opinnäytetöihin. Laaja kirjallinen tutkielma voi myös pelkästään täyttää opinnäytetyön kokonaisvaatimukset. Kirjallisen osion tavoitteena on sirkuksen pedagogisten kysymysten jäsentäminen ja niistä kommunikointi. Kirjallinen työ antaa mahdollisuuden sirkuksen syvälliseen, mielenkiintoiseen ja pohtivaan käsittelyyn tekstin kautta.

Kirjallisen tutkielman tulee liittyä praktiseen osuuteen.
Kirjallinen osuus voi muotoutua läheisessä suhteessa taiteellispedagogisen prosessin kanssa. Kirjoittaen voi käsitellä esim. taiteellista työskentelyprosessia, taiteellisia lähestymistapoja tai teemaa, jota tuotos käsittelee. Tutkielman pituus on 20-35 sivua.

Pedagogisessa opinnäytetyössä kirjallinen osio kuuluu aina läheisesti pedagogiseen projektiin. Pituus 25-35 sivua.

Yhteisessä kirjallisessa opinnäytetyössä on oltava selkeät vastuualueet yhteisille tutkielman kysymyksille. Yhteisessä tutkielmassa pituus on 20 sivua/ tekijä.

3 KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OSION SUORITUSOHJEET
Opiskelija osallistuu sirkuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksiin:
• ti 23.5. klo 9-12:15 ja to 25.5. klo 9-12:15 Iso sirkussali ja/tai zoom

1)Sirkuksen opinnäytetyön startti syksyllä 2023 oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa
Aiheet:
Sirkuksen opinnäytetyön prosessi
Sirkuksen opinnäytetyön osiot ja vaiheet: käytännöllinen/ taiteellinen osio, kirjallinen osio, seminaarit, kypsyysnäyte
Opinnäytetöiden ideariihi
Kirjallisen opinnäytetyön info: ti 5.9.2023 klo 9-10:30 online.
Vastuuopettaja: Vesa Kankaanpää.
Kirjallisen opinnäytetyön startti: ti 5.9.2023 klo 15-16:30 lähi ja/tai online. Vastuuopettaja: Minna Karesluoto

2) Kirjallisen opinnäytetyön startti
Aiheet:
• Kirjallisen opinnäytetyön prosessi
• Kirjallisen opinnäytetyön ominaispiirteet, käytänteet ja ohjeet
• Aiheen ja käsiteltävän kysymyksen rajaaminen – millainen on hyvä aihe ja kysymys
• vertaispalautepareista sopiminen kirjallisen prosessin ajaksi
• pe 24.3. klo 9-10:30 Vesa Kankaanpää, online zoom
• tiedonhankinnan kurssin info pe 24.3. klo 10:45-12:15, online zoom

3) Luento tutkimuksellisuudesta opinnäytetöissä
Aiheet:
• Tutkimuksellisuus esittävissä taiteissa
• Tekstit lähteenä
• Taiteellinen tutkimus
• to 30.3. 2022 klo 13:15-16:30 veneluokka ja zoom, yhdessä teatterin 3.vsk:n kanssa, Vesa Kankaanpää
4) Tiedonhaun verkkokurssi ja sen aloitusinfot
Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi on pakollinen osa opinnäytetyötyöskentelyä. Tiedonhankintakurssi 1 op suoritetaan Itslearningissä itsenäisesti.
Lisätietoja verkkokurssin suorittamisesta saat aloitusinfossa pe 24.3.2023
Online zoomissa. Vastuuopettaja: AMK:n kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.
5) Suunnitelmaseminaarit
Kirjallisen osion suunnitelma jätetään palautuslaatikkoon suunnitelmapäivään mennessä.
Seminaari järjestetään syyskuussa.
Seminaarissa keskustellaan seuraavista aiheista:
• Opinnäytetyön aihe
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Keskeiset lähteet ja tiedonhankinnan keinot
• Opinnäytetyön etenemisen aikataulu
Suunnitelmaseminaarissa annetaan vertaispalautetta ja kehitetään opinnäytetöiden suunnitelmia yhdessä keskustellen. Seminaarin jälkeen suunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella ja viedään siitä uusi versio samaan Suunnitelma-palautuslaatikkoon viimeistään viikkoa ennen oman suunnitelman seminaaripäivää.
Sirkuksen suunnitelmaseminaarit:
to 21.9. klo 13:15-16:30 H217
ma 25.9. klo 13:15-16:30 H217
6) Opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma
Kaikista kirjallisista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyösopimus opiskelijan, Turun ammattikorkeakoulun ja mahdollisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten oikeuksia ja vastuita. Opinnäytetyösopimuksen liitteeksi tulee koko ammattikorkeakoululle yhteinen opinnäytetyösuunnitelma, jonka keskeinen sisältö liittyy pääasiassa opinnäytetyön tekemisen kautta syntyvän aineiston hallintaan. Opiskelija vie opinnäytetyösopimuksen ja opinnäytetyösuunnitelman Ankkuriin joulukuu 5.12.2023 mennessä.
Opinnäytetyösopimus löytyy ohjeineen Messistä (https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/9/Sivut/Lomakkeet-ja-mallipohjat.aspx)

7) Kirjoittamisen työpajat
Kolme työpajaa syksyllä 2023, opettaja Jaana Kivivuori
Kirjoittamisen työpajat ovat opinnäytetyön seminaariin kuuluvia pakollisia opintoja.
to 28.9. klo 13:15-16:30 H217
to 12.10. klo 13:15-16:30 H217
to 2.11. klo 13:15-16:30 H217
to 9.11. klo 13:15-16:30 H217

8) Väliseminaarit
Väliseminaarikäsittelyä varten palautetaan teksti palautuskansioon väliseminaari viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria.
Seminaarissa aiheena ovat
• Keskeneräisten töiden esittelyt
• Palaute ohjaavilta opettajilta
• Vertaispalaute
Vertaispalauteparit antavat palautetta töistä.
Väliseminaari 1:
to 7.12.2023 klo 13:15-16:30 H217
Väliseminaari 2:
to 14.3.2024 klo 13:15-16:30 H217
9) Kielenhuolto
Kirjallinen opinnäytetyö tulee palauttaa kielenhuoltoon Itslearning palautuskansioon viimeistään:
X päivä mennessä.
Kielenhuolto tapahtuu ajalla X- X päivä keväällä 2024.
Kielenhuollosta vastaa Jaana Kivivuori.
Ennen kielenhuoltoa tulee työ olla hyväksytty ohjaavalla opettajalla ja olla lähes valmis.
10) Valmis työ
Kirjallinen valmis työ palautetaan Valmis työ kansioon Itslearningiin viimeistään X päivänä.
Oman ammattialan asiantuntijaopettaja kommentoi työtäsi ja antaa julkistamisluvan. Palautuskansiosta opinnäytetyö lähetetään automaattisesti Urkund-plagioinnintarkastukseen. Lisää tietoa Urkund-järjestelmästä löytyy Messistä.
Työ arvioidaan vasta kun se on läpäissyt Urkundin ja se on ladattu Theseukseen ja näkyy siellä.
Tai sen kansitettu versio on palautettuna ohjaavalle opettajalle.
11) Sirkus ja Tanssi
Valmiit kirjalliset opinnäytetyöt esitellään lisäksi alakohtaisesti samassa yhteydessä kuin taiteellinen/pedagoginen opinnäytetyö (ja harjoittelu).
Sirkus: huhtikuussa 2024 X päivänä.
14) Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kypsyysnäytteet tehdään Itslearningissä ajastettuna (3h) tenttinä ajalla X päivä – X päivä.
Kypsyysnäytteeseen voit osallistua kun kirjallinen työsi on valmis ja olet saanut siihen luvan tutor-opettajaltasi.
Vastaavat opettajat: Minna Karesluoto & Jaana Kivivuori


4 OHJAUSKÄYTÄNNÖT

Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan oikeus siihen, että häntä ohjataan opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Sirkuskoulutuksen virallisessa ohjausjärjestelmässä ovat mukana opinnäytetyön vastuuhenkilö, opiskelija, taiteellisen ja pedagogisen työn ohjaava opettaja, kirjallisen työn ohjaava opettaja sekä työn arvioijat.

Jokainen opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle tai pedagogiselle käytännölliselle opinnäytetyölleen. Ohjaavaksi opettajaksi voi ehdottaa sirkuksen tai esittävän taiteen päätoimisia opettajia tai sivutoimisia ”vakituisia” opettajavieraita. Opiskelija voi myös ehdottaa muita esittävän taiteen alan kokeneita taiteilijoita tai pedagogeja oman taiteellisen työnsä ohjaajiksi.

Työtä ohjaava opettaja toimii myös työn arvioijana. Lisäksi arvioinnin antaa sirkuskoulutuksesta vastaava tutoropettaja. Kirjalliset työt arvioivat Minna Karesluoto ja Laura Tikka.

Ehdotukset käytännön taiteellista osiota ohjaavista opettajista esitetään kirjallisesti taiteellisen opinnäytetyön aiesuunnitelmassa sirkuskoulutuksesta vastaavalle opettaja Minna Karesluodolle 30.9. 2023 mennessä. Sirkuskoulutusvastaava ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse valituista ohjaavista opettajista opiskelijoille. Tutoropettaja hoitaa henkilökohtaiset työsopimukset ko. valittujen opettajien ja arvioijien kanssa.

Ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön tekijän ohjaussuhde on yksilöllinen molemmissa opinnäytetyön osioissa, joten kyseisten henkilöiden tulee sopia yhdessä ohjauksen luonteesta.

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän välittää kirjallisen aiesuunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ja sirkuksen tutoropettajalle ennen työnsä alkua ja kommunikoi niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee keskustelu ja/tai ohjausapua. Opiskelija on itse vastuussa taiteellispedagogisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan. Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hän ehdottaa projektin budjetin sirkuskoulutusvastaavalle ja sopii tutoropettajan, esittävän taiteen tuottajaportaan ja muiden opinnäytteiden esittäjien kanssa siitä, milloin mahdollinen taiteellinen tuotos esitetään.

Taiteellisen työn ohjaava opettaja seuraa käytännön prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja myös arvioi projektin sen valmistuttua ja arvioi tulosta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen prosessin aikana asettanut. Arviointiin ohjaavalle opettajalle on varattu 5 h/ opiskelija. Ulkopuolinen arvioija arvioi ainoastaan taiteellista tuotosta ja sisäinen ohjaava opettaja koko opinnäytetyöprosessia.

Kirjallisen työn sisäisenä ohjaajana toimii lukukaudella 2023-2024 Minna Karesluoto ja taiteellisen työn sisäisenä ohjaajana Laura Tikka. Kirjallisen työn ohjauskäytäntö jakaantuu sisällölliseen (tutorointi) ja kielenhuollon (klinikka) ohjaukseen. Kielenhuollon ohjausta antaa Jaana Kivivuori. Kirjallisen opinnäytetyön seminaareista vastaa Vesa Kankaanpää. Tiedonhankinnan verkkokurssista vastaa kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.

5 SIRKUKSEN KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa kirjalliseen opinnäytteeseen liittyvissä tutkimuksellisissa ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja aikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa tutkimukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, menetelmien valitsemisesta ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 5h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen julkaistavaksi. Lisäksi hän lukee valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarviointi palautetaan viimeistään 2 viikkoa valmiin hyväksytyn työn palautuksesta.

Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.
Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla tutkielman suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean, tavoitteet ja aikataulun, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta kirjallisesti s-postitse opiskelijalle, työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen työn aloittaminen
- 2. kerta: opiskelija lähettää ohjaavalle opettajalle tutkielman teoriaosuutta ja menetelmiä käsittelevää tekstiä ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta, mukaan myös alustava sisällysluettelo
- 3.kerta: opiskelija lähettää tutkielman kokonaisuudessaan ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjallisen välipalautteen
TYÖN ESITTELEMINEN VÄLISEMINAARISSA MUILLE OPISKELIJOILLE JA PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN OPPONOIVALTA OPISKELIJALTA
- 4. kerta: valmiin tutkielman lähettäminen ohjaavalle opettajalle arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- toimittaa työn suunnitelmat määräaikaan mennessä ja muokkaa niitä eteenpäin
- lähettää tutkielman päivitetyn suunnitelman/ keskeneräistä tutkielmaa ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä tutkimuksellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- osaa perustella valintansa
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi
6 SIRKUKSEN TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa taiteelliseen opinnäytteeseen liittyvissä taiteellisissa ja tuotannollisissa kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja harjoitusaikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa taiteellisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen esitettäväksi opinnäytetyöfestivaalilla. Lisäksi hän katsoo valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarvioinnin palautus viimeistään 2 viikkoa taiteellisen teon katsomisesta.
Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.

Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa ja prosessin aikana asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean ja tavoitteet, työryhmän, aikataulun ja kustannusarvion, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta s-postitse opiskelijalle
- 2. kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta
- 3.kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjalllisen välipalautteen (välipalaute lähetetään myös Minna Karesluodolle, välipalautteessa lupa työn etenemiseen festivaalilla esitettäväksi)
- 4. tapaaminen: valmiin tuotoksen katsominen ja arvioinnin kirjoittaminen
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- lähettää taiteellisen työnsä päivitetyn suunnitelman ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne myös etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä taiteellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi

Sirkuksen opinnäytteet esitetään Grande Finale sirkuksen opinnäytetyöfestivaalin muodossa Köysiteatterissa ja/tai Videostudiossa ja/ tai Sigyn-salissa keväällä 2024.


7 AIESUUNNITELMA, ESSEE JA TOTEUTUSSUUNNITELMA

Opinnäytetyötä suunnitellaan prosessimaisesti niin taiteellisen, pedagogisen kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön osalta. Prosessin avulla aihe tarkentuu ja materiaalin kerääminen valitusta aiheesta tulee raportoiduksi.

Opinnäytetyön suunnittelussa on kaksi vaihetta:

1.vaihe: AIESUUNNITELMA
Aiesuunnitelmassa selvitetään ja perusteellaan:
- mitä aiotaan tehdä opinnäytetyöksi? (mitä tutkin? aihe, idea, väite? sirkuslajit? sirkusvälineet?)
- millaiset tavoitteet työlle asetetaan? (tutkimuskysymykset? taiteelliset, tekniset tavoitteet, pedagogiset tavoitteet? eettiset periaatteet?)
- miten ja mistä lähdeaineistoa hankitaan? (tutkimusmenetelmät? luomisen ja harjoittamisen menetelmät? ohjaamisen menetelmät? inspiraation lähteet? motiivit?)
- perustelut aiheen valinnalle (miksi tutkin? miksi tällainen aihe juuri nyt?)
- perustelut tiedon kokoamisen ja käsittelyn tavoille ja menetelmille (perustelut taiteellisen luomisen ja esittämisen tavoille)
- milloin työ tehdään, miten ajankäyttö suunnitellaan? (aikataulusuunnitelma osatavoitteiden kanssa)
- lisäksi esitetään ohjaavaa opettajaa käytännölliselle osiolle perustelujen kanssa

Taiteellisen työn aiesuunnitelmaa varten opiskelijan tulee tutustua Taideakatemian tuotanto-oppaaseen ja noudattaa siellä olevia ohjeita työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa.Tuotanto-opas löytyy Turun AMK:n messistä.

Aiesuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys opinnäytetyöprosessin osioista ja kulusta.
Kirjalliset aiesuunnitelmat molemmista opinnäytetyön osioista palautetaan Minna Karesluodolle ja Itslearningiin. Aiheet esitellään muille opiskelijakollegoille opinnäytetyön ensimmäisessä seminaarissa.


2. vaihe: ESSEE
Esseessä selvitetään:
- valitun aihepiirin taustoja
- aiheesta aiemmin kirjoitettua ja toteutettua materiaalia
- tekijän omaa motiivia ja näkökulmaa aiheeseen

Esseen tavoitteena on käynnistää lähdeaineiston lukeminen, analysoiminen ja raportoiminen. Esseen kautta aloitetaan aiheen taustan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa rajatun aiheen ongelmien pohdintaan ja ratkaisemiseen kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen esitysten ja taidetekojen tutustumisen avulla. Essee valmentaa aihetta koskevan tiedon itsenäiseen etsintään ja kriittiseen käyttämiseen. Esseen kirjoittamisen tarkoituksena on aiheen tuntemus ja tekijän oma näkökulma aiheeseen. Essee on itsenäinen kokonaisuus, jossa vastataan esitettyyn kysymykseen.

Esseen tulee nostaa esille aiheen /aiheita, jotka ovat keskeisiä opinnäytetyön ajatuksellisen taustan kehittämisessä. Essee tähtää kirjoittajan oman näkemyksen esille tuomiseen, argumentointiin ja päätelmien tekemiseen suhteessa lähdeaineistoon. Tavoitteena on saada etäisyyttä lähdeaineistoon ja käsitellä aihetta itsenäisesti, joten essee ei ole yhteenveto lähdeaineistosta.

Esseen tekstin tulee olla selkokielistä, pohdiskelevaa ja johdonmukaista. Kirjoitelman alussa tulee esittää tavoitteet, sen jälkeen aiheen käsittely ja lopussa johtopäätökset.
Essee toteutetaan sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta ja palautetaan Minna Karesluodolle palautetta varten. Esseen tavoitteena on tekijän ajatuksellisen taustan selventäminen ja tekstin jatkojalostaminen tutkielman johdantoa sekä teoriaosuutta varten.

3. vaihe: TOTEUTUSSUUNNITELMA
Aiesuunnitelman ja esseen pohjalta käydään kehittämiskeskusteluja opinnäytetyön vastuuhenkilön kanssa. Tämän jälkeen työstetään toteutumissuunnitelma, joka on päivitetty ja tarkennettu suunnitelma opinnäytetyön tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Taiteellisen opinnäytetyön toteutussuunnitelma palautetaan Laura Tikalle viimeistään ma 5.12.2023 mennessä. Opiskelija on vastuussa hyväksytyn toteutussuunnitelman välittämisestä ohjaavalle opettajalle ja muille työssään mukana oleville asianosaisille.8 ARVIOINTI

Kaikissa käytännön opinnäytetöissä on ohjaava opettaja, joka seuraa prosessin alusta loppuun, auttaa ja ohjaa työn tekemisen aikana ja lopulta toimii myös opinnäytetyön tarkastajana. (ns. sisäinen tarkastus)
Kaikkien kirjallisten osioiden sisäisenä tarkastajana toimii sirkuksen tutoropettaja Minna Karesluoto. Kaikkien kirjallisten osioiden ulkopuolisena tarkastajana toimii Laura Tikka.

Käytännön osiot arvioi ohjaavan opettajan lisäksi Laura Tikka. Ulkopuolinen tarkastaja arvioi opinnäytetyön tulosta, eikä seuraa työn valmistumisen prosessia (ns. ulkopuolinen tarkastus).

Opiskelija saa yhteensä kolme-neljä kirjallista arviointia ja niihin liittyvää arvosanaa asteikolla 1-5:
Kiitettävä ( 5)
Hyvä ( 4-3)
Tyydyttävä ( 2-1)
Hylätty

Opinnäytetyön lopullinen numeraalinen arvosana on näiden (kolmen-)neljän arvosanan keskiarvo.

Opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle opinnäytetyölleen, mutta esittävän taiteen koulutuspäällikkö ja Taideakatemian koulutusjohtaja päättävät sekä ohjaavista opettajista että tarkastajista ja taloudellisista resursseista. Ohjaavaksi opettajaksi voidaan pyytää valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti tunnustettu sirkuksen tai esittävän taiteen tuntija: esim. artisti, opettaja, tutkija tai kriitikko.9 DOKUMENTOINTI

Saadakseen opinnäytetyöprosessin päätökseen ja hyväksytyksi opiskelijan tulee huolehtia opinnäytetyönsä kaikkien osioiden asianmukaisesta dokumentoinnista. Ennen dokumentointia opiskelijan on saatava kirjallinen lupa opinnäytetyön ohjaajalta kirjoitustyön tarkistuttamiseen plagiointiohjelmalla ja tämän jälkeen lupa kansitukseen ja julkaisuun Theseuksessa.

Hyväksytyn opinnäytteen kirjoitustyö on tarkistettava URKUND plagiointiohjelmalla. Ohjaava opettaja antaa tarkemmat tiedot ohjelman käyttämisestä, kun työ on valmis.

Taiteellisen opinnäytetyön käytännöllisestä osiosta opiskelijan tulee toimittaa videotaltiointi sirkuksen toimistoon ja kirjastoon eli yhteensä kaksi videotaltiointia. Videotaltiointi tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Taltioinnissa tulee olla selkeät otsikko, aika ja nimimerkinnät. Kukin valmistuva vastaa itse oman työnsä taltioimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin.

Opinnäytetöiden kirjallisista osioista opiskelijan tulee toimittaa sähköinen versio Theseukseen. Dokumentoinnista kirjastoon opiskelija löytää tarkat ohjeet AMK: n intranetin eli Messin www-sivuilta kohdasta opinnäytetyön ohjeistus. Tarkat tiedot valmistumisprosessista ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä löytyvät Messistä. Opiskelija maksaa itse mahdollisten dokumentointien kulut. Dokumentointi on olennainen osa opinnäytetyötä. Ilman ohjeistusta noudattavaa dokumentointia opiskelija ei voi saada hyväksyttyä opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan kirjallisen opinnäytetyön prosessi ja kirjallinen tuotos.
Kirjallisten opinnäytteitä arvioivat Minna Karesluoto (sisäinen ja ulkoinen tarkastaja) ja Laura Tikka (ulkoinen tarkastaja).
Arvioinnissa noudatetaan Turun AMK:n opinnäytetöiden arviointikehikkoa sekä esittävien taiteiden arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opinnäytetyöseminaareihin, kirjoittamisen työpajoihin ja yksilölliseen klinikkaohjaukseen. Työtä ei ole palautettu määräajassa ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Vesa Kankaanpää
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Oppimateriaalit

toisten tekemät opinnäytetyöt, aiemmin tehdyt opinnäytetyöt

Opetusmenetelmät

luennot, seminaarit, lähi- ja/tai etäopetus, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen (Theseus)
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan seminaarissa oman tutkimus- tai projekti-ideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee sen edistymistä sekä valmiin opinnäytetyönsä seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen sekä toisten opinnäytesuunnitelmien ja opinnäytetöiden käsittelyyn,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen sen eri vaiheissa

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin hyvin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin erinomaisesti sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankaanpää
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Oppimateriaalit

toisten tekemät opinnäytetyöt, aiemmin tehdyt opinnäytetyöt

Opetusmenetelmät

luennot, seminaarit, lähi- ja etäopetus, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen,
- opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
- musiikin koulutuksessa tutustuminen toisten tekemiin valmiisiin opinnäytetöihin ja niistä raportoiminen (kirjallisiin 3 kpl ja taiteellisiin/ toiminaallisiin 2 kpl)
-oppinenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen
MUSIIKIN OPINNÄYTEPROSESSI 23-24
Opinnäytetyön kirjallisen osan info, seminaareihin valmistautumisohjeet
(Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori) 05.09.2023 09.00 - 10.30 ZOOM
Opinnäytetyön suunnitteluseminaari 22.09.2023 13.00 - 15.30 ZOOM
(Vesa Kankaanpää, Soili Lehtinen)
Kirjoituspaja (Jaana Kivivuori) 29.09.23 9.00-12.00 LIN H 217
Kirjoituspaja (Jaana Kivivuori) 10.11.23 9.00-12.00 LIN H 217
Opinnäytetyön väliseminaari 1 01.12.2023 13.00 - 16.00 ZOOM
Opinnäytetyön väliseminaari 2 15.03.2024 13.00 - 16.00 ZOOM
Opinnäytetyön esittelyseminaari 24.05.2024 13.00 - 16.00 ZOOM

Sisällön jaksotus

MUSIIKKI:
Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan seminaarissa oman tutkimus- tai projekti-ideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee sen edistymistä sekä valmiin opinnäytetyönsä seminaareissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

intra.turkuamk.fi/ itslearning/ Opinnäytetyö EMKO 2023-2024

zoom-linkki musiikin opinnäyteseminaareihin
https://turkuamk.zoom.us/j/65297017528#success

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen sekä toisten opinnäytesuunnitelmien ja opinnäytetöiden käsittelyyn,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
- musiikin kouutuksessa myös toisten opinnäytetöihin tutustuminen ja niistä raportoiminen (kolmeen, 3 kirjalliseen ja kahteen 2 taiteelliseen/ toiminnalliseen opinnäytetyöhön)
-oppinenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen sen eri vaiheisssa

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankaanpää
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 02.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen
 • Uli Kontu-Korhonen
 • Mikko Luoma
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija tuntee perustiedot Turun ammattikorkeakoulun musiikin opinnoista
• Opiskelija osaa tehdä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa ensimmäiselle opiskeluvuodelle
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• musiikin opiskelun oppimisympäristöihin tutustuminen
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun
• musiikin koulutuksen erityispiirteet, koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• opintojen ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset
• opiskelijakunta TUO, Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen orientoiviin opintoihin ja oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) tekeminen yhdessä tutoropettajan kanssa

Sisällön jaksotus

Orientoivat opinnot järjestetään 28.8.-1.9. Tuolla viikolla tutustutaan monipuolisesti opiskeluun, oppimissuunnitelmaan, Taideakatemiaan, opettajiin, tiloihin, vertaistuutoreihin ja opiskelun arkeen.

Yhteinen osuus Taideakatemia, Musiikin koulutus, Linnankatu 60 (paitsi keskiviikko):
ma 28.8. klo 10-16 Crichton-sali
ti 29.8. klo 10-16 A224
ke 30.8. klo 9-12 ICT-city, ALPHA-auditorio,
iltapäivällä Study in Turku -messut
to 31.8. klo 10-16 A224
pe 1.9. klo 9-11 Linna-sali F-rakennus, klo 12- A224

Lisäksi vertaistuutorit järjestävät orientoivalla viikolla monenlaista vapaa-ajan ohjelmaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.08.2000 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas

Tavoitteet

Opiskelija on saavuttanut vähintään musiikkialan työtehtävien ja konserttiesiintymisen edellyttämän taiteellisen tason ja valmiudet kehittää tätä osaamistaan.

Tarkemmat instrumenttikohtaiset osaamistavoitteet on kuvattu instrumenttiryhmäkohtaisissa toteutussuunnitelmissa.

Sisältö

Instrumenttikohtaiset tasosuoritusvaatimukset täyttävän ohjelman esittäminen arviointiraadille.

Opetusmenetelmät

Opintojakson päätteeksi opiskelija

Kykenee käyttämään ääntään klassisen musiikin eri tyyleissä ammatillisella taiteellisella ja teknisellä tasolla

Kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen

Hallitsee laajasti klassisen laulumusiikin tyylit ja keskeiset laulukielet

On saanut valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen taitelijana ja jatko-opintoihin

Tiedostaa itse, mitä taitoja tarvitaan kehittyäkseen esiintyväksi taiteilijaksi ja on määrätietoinen niiden opiskelussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovi oman opettajasi kanssa tasosuorituksesi ajankohdasta. Ajankohta tulee olla selvillä kun ilmoittautuu tasosuoritukseen 2 kk ennen suoritusta. Tarvittaessa suorituksen ajankohtaa voi muuttaa. Aikataulun muutoksista tulee informoida laulun-opettajia välittömästi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija oppii tuntemaan klassisen laulumusiikin tärkeimmät tyylit sekä kehittää edelleen teknistä ja taiteellista osaamistaan, kehittää valmiuksiaan esiintyä konserttitilanteessa ja pystyy laatimaan taiteellisen kokonaisuuden.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjelmisto

Marchesin vokaliisit op.15 XI-XX sekä muita vokaliiseja opettajan harkinnan mukaan. Jos edeltävä kurssisuoritus on ollut C-kurssi, jossa on suoritettu Vaccain vokaliisit kokonaisuudessaan, ohjelmiston tulee sisältää Marchesin vokaliisit I-XX sekä muita vokaliiseja opettajan harkinnan mukaan.

Vähintään viisi laulua tai aaria renessanssin ja barokin ajalta alkukielellä.

Vähintään 25 laulua 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta alkukielellä, ainakin viideltä seuraavalta säveltäjältä: J.S.Bach, L.v.Beethoven, J.Brahms, J.Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, R.Schumann ja H.Wolf. Ohjelmistoon tulee sisältyä yksi laulusarja.

Vähintään viisi myöhäisromanttista, impressionistista tai vielä uudemman tyylistä sävellystä alkukielellä, ohjelmistoon voi sisältyä yksi laulusarja.

Vähintään kymmenen oratorio-, kantaatti-, konsertti-, tai ooppera-aariaa resitatiiveineen tai ensemblelaulua alkukielellä, aarioista yksi voi olla musikaalisävelmä tai operettiaaria.

Vähintään viisi pohjoismaista, ei suomalaista laulua alkukielellä.

Vähintään 25 suomalaista eri tyylisuuntia edustavaa laulua alkukielellä siten, että niistä vähintään kahdeksan on tonaliteetiltään uudentyylistä sävellystä ja että ohjelmistoon sisältyy ainakin yksi laulusarja.

Ohjelmiston tulee sisältää vähintään 75 laulua. noin ¼ kurssinohjelmiston sisällöstä tulee olla A-kurssintasoista ohjelmistoa. Yksittäisenä lauluna edeltäneisiin kurssiohjelmistoihin sisältynyt laulu voidaan sisällyttää laulusarjan osana B-kurssin ohjelmistoon.

Kurssin suoritus

Yksi lautakunnan valitsema Marchesin vokaliisi alueelta XI-XX sekä Marchesin vokaliisi nro XX. Jos suoritetaan Marchesin vokaliisia I-XX, lauletaan lautakunnan valitsemat kaksi vokaliisia alueelta I-XX sekä vokaliisi XX.

Yksi renessanssin tai barokin ajan laulu tai aaria.

Kaksi laulua 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta alkukielellä.

Yksi myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen laulu.

Kaksi aariaa, joista ainakin toisen on oltava ooppera-aaria.

Yksi pohjoismainen laulu.

Kaksi suomalaista laulua, joista toinen laulua suomen- ja toinen ruotsin kielellä, mikäli pohjoismainen laulu ei ole ruotsinkielinen.

Ohjelma esitetään ulkoa paitsi Marchesin vokaliisit. Marchesin vokaliisit tulee ehdottomasti suorittaa kurssisuorituksen yhteydessä. Oratorio- ja kantaattiaariat ym. Niihin verrattavat sävellykset voidaan myös esittää nuoteista. Kurssin suorituksessa tulee olla vähintään yksi teos A-tasoa.

Sisällön jaksotus

Lauluopintoja henkilökohtaisen opettajan johdolla.
Aktiivinen osallistuminen oppitunneille ja ohjelmiston harjoittaminen

Laulun B-kurssitutkinnon tasosuoritus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.09.2023 - 01.04.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

Opiskelija on saavuttanut vähintään musiikkialan työtehtävien ja konserttiesiintymisen edellyttämän taiteellisen tason ja valmiudet kehittää tätä osaamistaan.

Tarkemmat instrumenttikohtaiset osaamistavoitteet on kuvattu instrumenttiryhmäkohtaisissa toteutussuunnitelmissa.

Sisältö

Instrumenttikohtaiset tasosuoritusvaatimukset täyttävän ohjelman esittäminen arviointiraadille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovi oman opettajasi kanssa tasosuorituksesi ajankohdasta. Ajankohta tulee olla selvillä kun ilmoittautuu tasosuoritukseen 2 kk ennen suoritusta. Tarvittaessa suorituksen ajankohtaa voi muuttaa. Aikataulun muutoksista tulee informoida piano-opettajia välittömästi.

Sisällön jaksotus

Opiskelija suunnittelee yhdessä piano-opettajansa kanssa mielenkiintoisen taiteellisen kokonaisuuden, joka parhaiten tuo esiin opiskelijan taiteilijapersoonaa, pianistisia taitoja sekä musiikin esittäjän kykyjä. Ohjelman tulee olla konserttimainen ja monipuolisesti pianonsoiton osa-alueita ja tyylikausia esittelevä. Omaperäinen ja tarkkaan harkittu ohjelmasuunnittelu on suositeltavaa. Tasosuorituksessa ohjelma esitetään konserttimaisessa tilanteessa arviointilautakunnalle, joka antaa siitä palautteen.

Pianonsoiton B-tasosuoritusohjelman tulee sisältää:

barokki- ja/tai wieniläisklassista musiikkia (sävelletty ennen vuotta 1829)

nopeatempoinen etydi tai vastaava virtuoottinen teos

laajamuotoinen teos

vapaavalintaista musiikkia

ohjelma voi sisältää yhteismusisointia esim. kamari-, lied-, pianoduo-ohjelmistoa


Ohjelma tulee hyväksyttää pianokollegiolla viimeistään 2 kk ennen tasosuoritusta.

Ohjelman vähimmäiskesto on 40 minuuttia ja enimmäiskesto 60 minuuttia. Enimmäiskeston ylittävästä ohjelmasta tulee neuvotella pianokollegion kanssa ennen tasosuoritukseen ilmoittautumista.

Soolo-ohjelma tulee esittää ulkoa. Vaativat nykymusiikkiteokset voi soittaa nuotista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 1

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt soitin-/lauluopinnoissaan jonkin säestyssoittimen ja laulun perustekniikkaan ja perusohjelmistoon.

Sisältö

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Oppimateriaalit

Opiskelijan ja opettajan yhdessä valitsema musiikki.
Instrumentin perusohjelmistoa opiskelijan ja opettajan valinnan mukaan.

Opetusmenetelmät

lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu instrumenttiopetukseen 13 x syyslukukaudella ja 15 x kevätlukukaudella, harjoittelee itsenäisesti ja mahdollisesti suorittaa osaamistasonsa mukaisen tasokurssin.

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Instrumenttiopinnoista sovitaan koulutus- ja tutkimuspäällikön kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 1

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022

Tavoitteet

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt soitin-/lauluopinnoissaan jonkin säestyssoittimen ja laulun perustekniikkaan ja perusohjelmistoon.

Sisältö

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Oppimateriaalit

Opiskelijan ja opettajan yhdessä valitsema musiikki. Instrumentin perusohjelmistoa opiskelijan ja opettajan valinnan mukaan.

Opetusmenetelmät

lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu instrumenttiopetukseen 13 x syyslukukaudella ja 15 x kevätlukukaudella, harjoittelee itsenäisesti ja mahdollisesti suorittaa osaamistasonsa mukaisen tasokurssin.

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Instrumenttiopinnoista sovitaan koulutus- ja tutkimuspäällikön kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 1

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt soitin-/lauluopinnoissaan jonkin säestyssoittimen ja laulun perustekniikkaan ja perusohjelmistoon.

Sisältö

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Oppimateriaalit

Opiskelijan ja opettajan yhdessä valitsema musiikki.
Instrumentin perusohjelmistoa opiskelijan ja opettajan valinnan mukaan.

Opetusmenetelmät

lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija osallistuu instrumenttiopetukseen 13 x syyslukukaudella ja 15 x kevätlukukaudella, harjoittelee itsenäisesti ja mahdollisesti suorittaa osaamistasonsa mukaisen tasokurssin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Soitto-/laulutunteja 60 min/vk lukuvuosittain

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Instrumenttiopinnoista sovitaan koulutus- ja tutkimuspäällikön kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 1

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuuan opiskelija osaa:
- tuntee jonkin säestyssoittimen ja laulun perustekniikan ja ohjelmiston

Sisältö

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin tietotaito. Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana

Oppimateriaalit

Opiskelijan ja opettajan yhdessä valitsema musiikki.
Instrumentin perusohjelmistoa opiskelijan ja opettajan valinnan mukaan.

Opetusmenetelmät

lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soitto-/laulutunteja 60 min/vk lukuvuosittain

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu instrumenttiopetukseen 13 x syyslukukaudella ja 15 x kevätlukukaudella, harjoittelee itsenäisesti ja mahdollisesti suorittaa osaamistasonsa mukaisen tasokurssin.

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso koskee niitä opiskelijoita, joilla on pääaineena musiikin hahmotusaineet. Opintojakso sisältää opiskelijan valitseman säestyssoittimen ja/tai laulun instrumenttiopetusta lukuvuoden ajan.
Tämä opintojakso tai osa siitä voidaan toteuttaa TKI-projektin yhteydessä tai KV-vaihto-opiskelun aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Instrumenttiopinnoista sovitaan koulutus- ja tutkimuspäällikön kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-       tuntee soitinnustekniikoita wieniläisklassismista 1900-luvun alkuun
-       tuntee erilaisia soitinnustyylejä
-       osaa eri tyylien mukaisia kirjoitustapoja eri kokoonpanoille
-       osaa mielessään kuulla erilaisten soitinnusratkaisujen vaikutusta
-       ymmärtää sointivärin merkityksen rakenteen osatekijänä
-       osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

Sisältö

-       soitinten tekniset mahdollisuudet
-       soitinidiomatiikan vaikutukset musiikin kudokseen
-       kuuloanalyysi erilaisista soitinnusratkaisuista
-       soitinten yhteissoinnin ja yhdistämisen periaatteet
-       perehtyminen analyysin, transkriptioiden ja harjoitelmien avulla eri tyyleihin ja tekniikoihin

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali.

Adler, Samuel: The study of orchestration
Sevsay, Ertugrul: The Cambridge guide to orchestration

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Henkilökohtaista ja mahdollisesti pienryhmäopetusta.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee soitinnustekniikoita wieniläisklassismista 1900-luvun alkuun
- tuntee erilaisia soitinnustyylejä
- osaa eri tyylien mukaisia kirjoitustapoja eri kokoonpanoille
- osaa mielessään kuulla erilaisten soitinnusratkaisujen vaikutusta
- ymmärtää sointivärin merkityksen rakenteen osatekijänä
- osaa arvioida omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta
Opintojakson sisältö
- soitinten tekniset mahdollisuudet
- soitinidiomatiikan vaikutukset musiikin kudokseen
- kuuloanalyysi erilaisista soitinnusratkaisuista
- soitinten yhteissoinnin ja yhdistämisen periaatteet
- perehtyminen analyysin, transkriptioiden ja harjoitelmien avulla eri tyyleihin ja tekniikoihin
- soitinnus- ja sovitusharjoituksia eri kokoonpanoille

Kurssi alkaa viikolla 37 ja kestää koko lukuvuoden.
Ilmoittautumiset opettajalle: vesa-pekka.kuusinen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin aikana laadittavat harjoitustyöt (4kpl), joista annetaan suullinen palaute.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Ryhmät
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Samaa kurssia kirjallisen osan kanssa, toteutus 100115-3293, kaikki tiedot siellä

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Ryhmät
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali. Opiskelijan ja opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

TOTEUTUS LÄHIOPETUKSESSA RYHMÄTYÖSKENTELYNÄ JA VERKOSSA ITSENÄISENÄ TYÖSKENTELYNÄ.

Kirjallisia ja suullisia etätehtäviä itslearning-alustalla. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin päätteeksi kirjallinen ja suullinen tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisia ja suullisia etätehtäviä Itslearning-työtilassa. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä. Opiskelija etsii ja tuottaa suurimman osan materiaalista itse oman alan ja mielenkiinnon kohteiden mukaan ja työstää sitä oman taitotasonsa pohjalta.
Yht. 3 op = n. 80 t opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti tavallisissa oman alansa viestintätilanteissa, oman taitotasonsa mukaan.
Opiskelija osaa opintojakson käytyään
•kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
•kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
•viestiä asiakaslähtöisesti
•käyttää oman alan keskeistä terminologiaa
Opetuksessa painotetaan käytännönläheistä kielitaitoa, lähiopetuksessa erityisesti puhumisen harjoittelua.

TOTEUTUS LÄHIOPETUKSENA JA VERKOSSA, LISÄKSI KIRJALLINEN JA SUULLINEN TENTTI.

- KIRJALLINEN JA SUULLINEN OSA OVAT SAMAA KURSSIA, ILMOITTAUTUMINEN MOLEMPIIN
-------------------------------------------------------------------------------
Kontaktiopetus keväällä 2024.

Seuraa lukujärjestystä ja tiedotteita.

Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvollisuus 80 % tunneista
-------------------------------------------------------------------------------
MUSIIKINOPISKELIJAT:

- tämä kurssi on ensisijaisena vaihtoehtona PMUSIS22 ryhmälle, erityisesti lähiopetusta kielessä kaipaaville

- musiikin opiskelijat voivat myös suorittaa itsenäisen verkkokurssin, jonka voi tehdä oman aikataulun mukaan ja tentit (kirjallinen + suullinen) sovitaan opettajan kanssa!

Verkkokurssin toteutus 100115-3177 skriftlig + 100114-3180 muntlig
-----------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen (skriftlig) ja suullinen (muntlig) osa ovat samaa kurssia, arviointi erikseen.
Arviointi perustuu opiskelijan omaan aktiivisuuteen ja omakohtaisen materiaalin omaksumiseen riittävällä tasolla B1.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa (väh 80% tunneista) ja etätehtävien tekemistä hyväksytysti. Kirjallinen ja suullinen tentti suoritettava myös hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

3 - 10

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laulaa ja merkitä muistiin B-tasoa vaativampaa vapaatonaalista sekä tonaalista ja modaalista  moniäänistä musiikkia
- osaa laulaa c-avaimia  sisältäviä yksi- ja moniäänisiä musiikkiesimerkkejä·
- osaa esittää  ja merkitä muistiin polyrytmiikkaa sisältävää musiikkia 
 - osoittaa persoonallista taiteellista näkemystä musiikkia tulkitessaan

Sisältö

 A säveltapailu sisältää
B-tasoa vaativamman
- 1-äänisen vapaatonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- moniäänisen tonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- C-avaimia sisältävän yksi- ja moniäänisen musiikin esittäminen laulamalla
- polyrytmiikkaa sisältävän melodian ja rytmisäestyksen yhtäaikainen esittäminen laulamalla ja itseä käsillä säestäen
 

Oppimateriaalit

- yksi- ja moniääninen, tonaalinen ja vapaatonaalinen musiikki,
eri klaaveilla/ nuottiavaimilla kirjoitettu musiikki
Jersild; Polyrytmik
Edlund; Modus novus

Opetusmenetelmät

- lähiopetus ja etäopetus sekä itsenäinen työskentely ja harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjalliset tentit pidetään huhtikuun oppituntien aikana, suullinen tentti on toukokuun alussa.
Uusimismahdollisuus on toukokuun aikana opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- lähiopetus ja etäopetus sekä itsenäinen työskentely ja harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laulaa ja merkitä muistiin B-tasoa vaativampaa vapaatonaalista sekä tonaalista ja modaalista moniäänistä musiikkia
- osaa laulaa c-avaimia sisältävää yksi- ja moniäänistä musiikkia
- osaa esittää ja merkitä muistiin polyrytmiikkaa sisältävää musiikkia
- osoittaa persoonallista taiteellista näkemystä musiikkia tulkitessaan

Sisällön jaksotus

A säveltapailu sisältää
B-tasoa vaativamman
- 1-äänisen vapaatonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- moniäänisen tonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- C-avaimia sisältävän yksi- ja moniäänisen musiikin esittäminen laulamalla
- polyrytmiikkaa sisältävän melodian ja rytmisäestyksen yhtäaikainen esittäminen laulamalla ja itseä käsillä säestäen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

Opetus keskiviikkoisin zoomissa klo 11.00-12.30
alkaen 13.9.2023
https://turkuamk.zoom.us/j/65569814925
Meeting ID: 655 6981 4925

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- opintojakson eri sisältöalueiden hallinnan osoittaminen kirjallisten ja suullisten näyttöjen avulla

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kurssilla edellytettyjä oppimistehtäviä hyväksytysti.
Opiskelija ei hallitse kurssin ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät tyydyttävästi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät hyvin.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kurssilla edellytetyt oppimistehtävät kiitettävästi/ erinomaisesti.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa kurssin ydinosaamisalueet kiitettävästi/ erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

3 - 15

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Soili Lehtinen
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laulaa ja merkitä muistiin B-tasoa vaativampaa vapaatonaalista sekä tonaalista ja modaalista moniäänistä musiikkia
- osaa laulaa c-avaimia sisältävää yksi- ja moniäänistä musiikkia
- osaa esittää ja merkitä muistiin polyrytmiikkaa sisältävää musiikkia
- osoittaa persoonallista taiteellista näkemystä musiikkia tulkitessaan

Sisältö

Säveltapailu B on vapaasti valittava opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuotena, kun hän on osoittanut omaavansa C säveltapailussa vaadittavat tiedot ja taidot.
Opintojakso sisältää
suppeita intervalleja (priimi- tritonus) ja symmetrisiä asteikkoja sisältävän vapaatonaalisen musiikin laulaminen ja nuotintaminen
- moniäänisen länsimaisen musiikin nuotintaminen
- moduloivan sointujakson sointujen tunnistaminen ja nimeäminen kuulohavainnon perusteella
-yksiäänisen ja moniäänisen c-avaimia sisältävän musiikin laulaminen
- vaihtojakoisia ja vaihtuvia tahtilajeja sekä poikkeusjakoja sisältävän musiikin esittäminen ja nuotintaminen

Oppimateriaalit

- yksi- ja moniääninen, tonaalinen ja vapaatonaalinen musiikki
eri klaaveilla/ nuottiavaimilla kirjoitettu musiikki
Säveltapailu B; S. Salmiala
Edlund; Modus novus

Opetusmenetelmät

- osallistuminen lähi- ja etäopetukseen sekä itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjalliset tentit suoritetaan opettajan kanssa sovittavalla tavalla huhtikuun oppituntien aikana. Suulliset tenttiosiot suoritetaan toukokuun alkupuolella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- yksiäänisen vapaatonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- moniäänisen tonaalisen musiikin kirjoitus-ja laulutehtävät
- C-avaimia sisältävän yksi- ja moniäänisen musiikin esittäminen laulamalla
-- vaihtuvia tahtilajeja ja eripituisia iskuja sekä iskujen poikkeusjakoja sisältävän rytmitehtävän nuotintaminen/ muistiin merkitseminen

Sisällön jaksotus

Säveltapailu B on vapaasti valittava opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuotena, kun hän on osoittanut omaavansa C säveltapailussa vaadittavat tiedot ja taidot.
Opintojakso sisältää
suppeita intervalleja (priimi- tritonus) ja symmetrisiä asteikkoja sisältävän vapaatonaalisen musiikin laulaminen ja nuotintaminen
- moniäänisen länsimaisen musiikin nuotintaminen
- moduloivan sointujakson sointujen tunnistaminen ja nimeäminen kuulohavainnon perusteella
-yksiäänisen ja moniäänisen c-avaimia sisältävän musiikin laulaminen
- vaihtojakoisia ja vaihtuvia tahtilajeja sekä poikkeusjakoja sisältävän musiikin esittäminen ja nuotintaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ilmoittautuminen sähköpostitse
soili.lehtinen@turkuamk.fi

opetus keskiviikkoisin zoomissa klo 9.00-10.30
alkaen 13.9.2023
https://turkuamk.zoom.us/j/67436751812
Meeting ID: 674 3675 1812

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osoittaa opintojakson eri sisältöalueiden hallinnan seuraavien kirjallisten ja suullisten näyttöjen avulla:
-yksiäänisen vapaatonaalisen melodian laulaminen sekä nuotintaminen ja säestyssointujen tunnistaminen
-C-avaimia sisältävän melodian laulaminen
-kaksi- kolmiäänisen tonaalisen melodian nuotintaminen ja soinnuttaminen
-vaihtuvia tahtilajeja ja vaihtuvia iskun mittoja sisältävän rytmitehtävän esittäminen ja nuotintaminen

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut opintojaksolla edellytettyjä oppimistehtäviä hyväksytysti. Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät tyydyttävästi. Opiskelija on osoittanut hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija on osoittanut hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät kiitettävästi. Opiskelija on osoittanut hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi/erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Timo Korhonen
 • Eero Linjama
Ryhmät
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää, mitä musiikkiteknologialla tarkoitetaan musiikkipedagogin työn kannalta
- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opetuksessaan ja taiteellisessa työssään
- osaa digitaalisen äänen ja videon tallentamisen ja muokkaamisen perusteet ammattinsa edellyttämässä määrin
- hallitsee suoratoiston periaatteen ja osaa tehdä suoratoistolähetyksen
- osaa määritellä ja ottaa käyttöön itselleen sopivan musiikkipedagogin työaseman (av- ja it-laitteisto ja ohjelmistot) taiteellista työtä ja etäopettamista varten
- osaa yhdistää opetustyöhön sopivia ohjelmistoja pedagogisiksi työkaluiksi
- ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan.

Sisältö

Opiskelija osaa tallentaa ja muokata digitaalisesti ääntä ja videota sekä tehdä instrumentilleen sopivat asetukset tallentamista ja verkkokokousohjelmistoa varten. Osaa määritellä pedagogisesti perustellun tarvitsemansa laitekokonaisuuden.

Opiskelija ymmärtää musiikin eri jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelija osaa käyttää ja yhdistää verkkokokoussovellukseen opetuksessa tarvittavia ohjelmistoja.

Oppimateriaalit

- Lähituokioiden materiaalit
- MUSE-hankkeen julkaisut
- Muut alan julkaisut
- Matti Ruipon Sonobus-koulutukset

Sisällön jaksotus

Kurssin avaus 11.9.2023 klo 17.00-18.30
Paikkana C207, Crichtonin lämpiö
Käydään läpi kurssin tavoite, eteneminen ja sisältö
Kerrataan lainattavat laitteet ja niihin tutustuminen


• Lähituokio 1
Maanantai 9.10.2023 klo 17.00-18.30 - Zoom - Etäopetusaseman käyttökoulutus + tehtävänanto
Paikkana C207, Crichtonin lämpiö

• Lähituokio 2
Maanantai 23.10.2023 klo 17.00-18.30 - Oman tai oppilaan soiton tallentaminen + tehtävänanto
Paikkana C207, Crichtonin lämpiö

Lähituokio 3
Maanantai 6.11.2023 klo 17.00-18.30 - Videon ja äänen muokkaamisen BYOD-metodilla + tehtävänanto
Canva, Cliphcamp.com, imovie, DaVinci Resolve

Lähituokio 4:
Maanantai 11.12.2022 klo 17.00-18.30 - Sähköisen nuottimateriaalin tuottaminen, jakaminen ja käyttäminen + tehtävänanto
Paikkana C207, Crichtonin lämpiö


Kurssin tehtäviin tarjotaan henkilökohtaista ohjausta pyydettäessä.
Lisäksi on hop on, hop off- ohjausta saatavissa seuraavasti:
19.10. klo 17-18, C207
23.11.klo 17-18, C207
7.12. klo 17-18, C207
14.12. klo 17-18, C207

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija voi tehdä kurssin tehtävät lähituokioiden, henkilökohtaisten ohjauskertojen tai itsenäisenäisesti omien aikataulujensa mukaan

Kurssin suorittamiseen vaaditaan:
neljä käytännön tehtävää
kaksi essetä, tai muuta suoritetta

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa tehtävät ja osoittaa omaavansa tyydyttävän tason osaamisen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa tehtävät laadukkaasti ja osoittaa kehittyviä taitoja ja hyvää pätevyyttä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa tehtävät erittäin korkeatasoisesti ja osoittaa kiitettävää osaamista

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 12

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- vapautua nuottikuvaan sidotusta soittamisesta
- hallitsee yksinkertaisten säestysten soittamisen ja solistisen helpohkon pianosovituksen tekemisen
- soveltaa tyylinmukaisia säestysmalleja kotimaisessa tanssi- ja laulelmamusiikissa sekä afroamerikkalaisessa musiikissa
- tunnistaa sointuja ja sointusekvenssej' eri sävellajeissa

Sisältö

- säestämistä reaalisointumerkeistä eri musiikkityyleissä
- prima vista -soittoa ja transponointia
- melodioiden soinnuttamista
- helpohkojen instrumentaalisovitusten tekemistä
- improvisointiin tutustumista
Tämä opintojakso noudattaa Vapaan säestyksen opettajat ry:n valtakunnallista taso- ja nimityssuositusta. 

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuutta:

Tenni-Varpama: Vapaa säestys ja improvisointi
Tenni- Abelein: Vapaan säestyksen käsikirja

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, pienryhmäopetus.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- vapautua nuottikuvaan sidotusta soittamisesta
- hallitsee yksinkertaisten säestysten soittamisen ja solistisen helpohkon pianosovituksen tekemisen
- soveltaa tyylinmukaisia säestysmalleja kotimaisessa tanssi- ja laulelmamusiikissa sekä afroamerikkalaisessa musiikissa
- tunnistaa sointuja ja sointusekvenssejä eri sävellajeissa
Opintojakson sisältö
- säestämistä reaalisointumerkeistä eri musiikkityyleissä
- prima vista -soittoa ja transponointia
- melodioiden soinnuttamista
- helpohkojen instrumentaalisovitusten tekemistä
- improvisointiin tutustumista

Lähiopetusta viikoittain kokoontuvissa pienryhmissä (3 opiskelijaa/45 min) koko lukuvuoden ajan, lk A214.
Pienryhmien ajankohdat: ma klo 12-15 välillä tai ti klo 12-14.30 välillä, tarvittaessa ke klo 9.30-11. Myös verkossa kokoontuva ryhmä mahdollinen. Tarkemmat ajat sovitaan alku-infossa ti 5.9.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Vapaa säestys D- kurssi alkaa vapaa säestys-infolla ja pienryhmien jaolla.
Info järjestetään Zoomissa ti 5.9. klo 12.00-13.00.

Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/67475576631

Meeting ID: 674 7557 6631

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija koostaa videoportfolion lukuvuoden aikana soitetusta ohjelmistosta.
Portfoliosta annetaan suullinen palaute.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 12

Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa-Pekka Kuusinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- säestää sointumerkeistä ja vapautua nuottikuvasta
- soveltaa yksinkertaisia komppeja ja muita säestystapoja sekä käyttää niitä tyylinmukaisesti
- soinnuttaa melodioita luontevasti sävellajin soinnuilla
- transponoida helpoissa sävellajeissa

Sisältö

- yksinkertaisten melodioiden säestäminen
- melodian soinnuttaminen
- prima vista soitto ja transponointi

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali.

Oheiskirjallisuutta:

Tenni-Varpama: Vapaa säestys ja improvisointi
Tenni- Abelein: Vapaan säestyksen käsikirja

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, pienryhmäopetus.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- säestää sointumerkeistä ja vapautua nuottikuvasta
- soveltaa yksinkertaisia komppeja ja muita säestystapoja sekä käyttää niitä tyylinmukaisesti
- soinnuttaa melodioita luontevasti sävellajin soinnuilla
- transponoida helpoissa sävellajeissa

Sisältö
- yksinkertaisten melodioiden säestäminen
- melodian soinnuttaminen
- prima vista soitto ja transponointi

Lähiopetusta viikoittain kokoontuvissa pienryhmissä (3 opiskelijaa/45 min) koko lukuvuoden ajan, lk A214.
Pienryhmien ajankohdat: ma klo 12-15 välillä, ti klo 12-14.30 välillä. Tarkemmat ajat sovitaan alku-infossa ti 5.9.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Vapaa säestyksen perusteet kurssi alkaa vapaa säestys-infolla ja pienryhmien jaolla.
Info järjestetään Zoomissa ti 5.9. klo 12.00-13.00.

Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/67475576631

Meeting ID: 674 7557 6631

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija koostaa videoportfolion lukuvuoden aikana soitetusta ohjelmistosta.
Portfoliosta annetaan suullinen palaute.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

0 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Siljamari Heikinheimo
 • Mikko Luoma
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut oman instrumentin kannalta keskeisten kokoonpanojen perusohjelmistoon
- osaa toimimaan yhteismusisointitilanteissa niin, että ryhmän on mahdollista muodostaa yhteinen taiteellinen näkemys kulloinkin opiskelun kohteena olevasta teoksesta
- osaa toimia vastuullisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden muusikoiden/laulajien kanssa
- osaa tunnistaa onnistuneen yhteismusisoinnin kannalta välttämättömiä ammattimuusikolta edellytettäviä valmiuksia
- osaa etsiä ohjelmistoja erilaisille kokoonpanoille
- osaa arvioida ohjelmiston vaativuutta/sopivuutta itselleen muusikkona sekä oppilailleen pedagogina
- osaa organisoida yhteismusisoinnin harjoituksia ja harjoituksiin tarvittavan ajan käyttöä yhteistyössä muiden yhtyeessä soittavien ja laulavien ja/tai omien oppilaidensa kanssa

Sisältö

Opintojakso sisältää yhteismusisoinnin eri muotoja: kamarimusiikki, liedmusiikki, ooppera-ensemble, vanhan musiikin yhtye, orkesteriperiodit, yhtyelaulu.
Nämä kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmissa.
Yhteismusisoinnin opintoja ei voi suorittaa osallistumalla vain yhden em. osa-alueen opetukseen/projekteihin.
Yhteismusisoinnin opintojaksot 1-4 jakautuvat tasaisesti koko opintoajalle.

Opetukseen osallistuminen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen julkisesti koulun järjestämissä konserteissa tai avoimilla kamarimusiikkitunneilla. Suoritusmerkinnät tekee opiskelijan tutoropettaja saatuaan tiedon yhteismusisointia opettaneilta opettajilta. Opintojakson suoritusmerkintä tehdään kerralla lukuvuoden päätteeksi. Tarvittaessa suoritusmerkintä on mahdollista tehdä muulloinkin.

Tämä opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihto-opintoina sekä osana TKI-projektia tai palvelutoimintaa

Oppimateriaalit

kamarimusiikkiohjelmistoa

Opetusmenetelmät

oma harjoittelu, kamarimusiikkitunnit sekä esiintymiset Sigyn, Fusion tai Meidän kesken konserteissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ohjelmisto/oppimistehtävät opiskelija valitsee yhdessä muiden ryhmäänsä kuuluvien opiskelijoiden sekä ryhmää ohjaavan opettajan kanssa

Sisällön jaksotus

Kamarimusiikki ja yhtyesoitto

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

04.09.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

0 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Eveliina Kytömäki
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut oman instrumentin kannalta keskeisten kokoonpanojen perusohjelmistoon
- osaa toimimaan yhteismusisointitilanteissa niin, että ryhmän on mahdollista muodostaa yhteinen taiteellinen näkemys kulloinkin opiskelun kohteena olevasta teoksesta
- osaa toimia vastuullisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden muusikoiden/laulajien kanssa
- osaa tunnistaa onnistuneen yhteismusisoinnin kannalta välttämättömiä ammattimuusikolta edellytettäviä valmiuksia
- osaa etsiä ohjelmistoja erilaisille kokoonpanoille
- osaa arvioida ohjelmiston vaativuutta/sopivuutta itselleen muusikkona sekä oppilailleen pedagogina
- osaa organisoida yhteismusisoinnin harjoituksia ja harjoituksiin tarvittavan ajan käyttöä yhteistyössä muiden yhtyeessä soittavien ja laulavien ja/tai omien oppilaidensa kanssa

Sisältö

Opintojakso sisältää yhteismusisoinnin eri muotoja: kamarimusiikki, liedmusiikki, ooppera-ensemble, vanhan musiikin yhtye, orkesteriperiodit, yhtyelaulu.
Nämä kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmissa.
Yhteismusisoinnin opintoja ei voi suorittaa osallistumalla vain yhden em. osa-alueen opetukseen/projekteihin.
Yhteismusisoinnin opintojaksot 1-4 jakautuvat tasaisesti koko opintoajalle.

Opetukseen osallistuminen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen julkisesti koulun järjestämissä konserteissa tai avoimilla kamarimusiikkitunneilla. Suoritusmerkinnät tekee opiskelijan tutoropettaja saatuaan tiedon yhteismusisointia opettaneilta opettajilta. Opintojakson suoritusmerkintä tehdään kerralla lukuvuoden päätteeksi. Tarvittaessa suoritusmerkintä on mahdollista tehdä muulloinkin.

Tämä opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihto-opintoina sekä osana TKI-projektia tai palvelutoimintaa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu:

Ohjelmiston valmistaminen yksin ja yhdessä liedparin kanssa

Osallistuminen opetukseen

Kurssilla käsiteltävän nuottimateriaalin jakaminen kurssilla sovituilla tavoilla

Konserttiohjelmiin ja tiedottamiseen tarvittavan materiaalin toimittaminen, kääntäminen ja jakaminen

Esiintyminen periodin loppukonserteissa (tai vastaava esiintyminen mikäli loppukonserttiin osallistuminen ei sairauden tai muun painavan syyn vuoksi onnistu)

Sisällön jaksotus

Liedmusiikkia opiskellaan kahdessa periodissa. Syyslukukauden periodissa tutustutaan saksalaiseen liediin, Franz Schubertin ja Josephine Langin liedmusiikkiiin Johann Wolfgang von Goethen runoihin. Kevätlukukauden periodin ohjelmisto on vapaa.

Kummallakin periodilla tutustutaan monipuolisesti lauluäänelle ja pianolle sävellettyyn musiikkiin, säveltäjiin, runoilijoihin, fonetiikkaan, tyyliin ja esityskäytäntöihin. Syksyn periodilla ohjaava opettaja valitsee ohjelmiston. Kevään periodille duot voivat tuoda vapaasti valitsemaansa liedohjelmistoa.

Opetus tapahtuu seminaarimaisesti ryhmätunneilla – läsnä voi olla omien aikataulujen mukaan joustavasti kuitenkin oppimistavoitteet huomioiden.

Ryhmätunnit pidetään perjantaisin klo 14-17 luokassa A224, lisäksi muutamia duotunteja periodin aikana.

Aloitustapaaminen, jossa sovitaan käytännön asioita ja perehdytään aiheeseen yleisesti:
pe 29.9. klo 14-15 luokassa A224

pe 6.10 ja to 12.10 duotunteja 30 min/duo

Ryhmätunnit:
(huom, ei ryhmätuntia pe 6.10)
pe 3.11. klo 15-17
10.11. klo 14-17
24.11. klo 14-17
1.12. klo 14-17
12.1. klo 14-17
19.1. klo 13.30-15 Kenraali Crichton
23.1. klo 18.30 Konsertti Crichton (harj. 17.45)

Kevään periodin opetus alkaa helmikuussa ja päättyy konserttiin huhtikuussa Sibelius-museossa.

ILMOITTAUTUMINEN LIEDMUSIIKKIIN sähköpostilla eveliina.kytomaki@turkuamk.fi
SYKSYN PERIODILLE 22.9. mennessä
KEVÄÄN PERIODILLE tammikuun loppuun mennessä

Valmiilla duokokoonpanoilla on etusija opiskelijavalinnoissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ILMOITTAUTUMINEN LIEDMUSIIKKIIN sähköpostilla eveliina.kytomaki@turkuamk.fi
SYKSYN PERIODILLE 22.9. mennessä
KEVÄÄN PERIODILLE tammikuun loppuun mennessä

Valmiilla duokokoonpanoilla on etusija opiskelijavalinnoissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

osaa harjoittaa ja valmistaa duoparin osapuolena lauluohjelmistoa esitystasolle

on saanut kokemusta ja varmuutta esiintymiseen ja ilmaisuun

on laajentanut liedohjelmistotuntemustaan

osaa analysoida ja kommentoida runoutta ja musiikkia sekä laulumusiikin piano- ja lauluosuuksia ja niiden suhdetta eri aikakausina

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

0 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Kaisu Helminen
 • Lilia Varnas
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut oman instrumentin kannalta keskeisten kokoonpanojen perusohjelmistoon
- osaa toimimaan yhteismusisointitilanteissa niin, että ryhmän on mahdollista muodostaa yhteinen taiteellinen näkemys kulloinkin opiskelun kohteena olevasta teoksesta
- osaa toimia vastuullisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden muusikoiden/laulajien kanssa
- osaa tunnistaa onnistuneen yhteismusisoinnin kannalta välttämättömiä ammattimuusikolta edellytettäviä valmiuksia
- osaa etsiä ohjelmistoja erilaisille kokoonpanoille
- osaa arvioida ohjelmiston vaativuutta/sopivuutta itselleen muusikkona sekä oppilailleen pedagogina
- osaa organisoida yhteismusisoinnin harjoituksia ja harjoituksiin tarvittavan ajan käyttöä yhteistyössä muiden yhtyeessä soittavien ja laulavien ja/tai omien oppilaidensa kanssa

Sisältö

Opintojakso sisältää yhteismusisoinnin eri muotoja: kamarimusiikki, liedmusiikki, ooppera-ensemble, vanhan musiikin yhtye, orkesteriperiodit, yhtyelaulu.
Nämä kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmissa.
Yhteismusisoinnin opintoja ei voi suorittaa osallistumalla vain yhden em. osa-alueen opetukseen/projekteihin.
Yhteismusisoinnin opintojaksot 1-4 jakautuvat tasaisesti koko opintoajalle.

Opetukseen osallistuminen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen julkisesti koulun järjestämissä konserteissa tai avoimilla kamarimusiikkitunneilla. Suoritusmerkinnät tekee opiskelijan tutoropettaja saatuaan tiedon yhteismusisointia opettaneilta opettajilta. Opintojakson suoritusmerkintä tehdään kerralla lukuvuoden päätteeksi. Tarvittaessa suoritusmerkintä on mahdollista tehdä muulloinkin.

Tämä opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihto-opintoina sekä osana TKI-projektia tai palvelutoimintaa

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- saa kokemuksen laulun näyttämömusiikin toteuttamisesta oopperarooleissa ja
oopperaensambleissa
- osaa toimia rakentavasti ja vastuullisesti oopperan eri kokoonpanoissa
- tunnistaa ammattimuusikoilta edellytettävät valmiudet

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
Klassisen ajan resitatiiveja ja aarioita
Kurssin päivämäärät: 5.10.-30.11.2023
Konsertti Sigyn-salissa 30.11. klo 19.00
Opetusajat:
Ma 12-14
To 11-13
Pe 12-14
Tarkemmat ryhmäkohtaiset ajat sovitaan ryhmittäin
Täytä Ilmoittautumislomake syksyn 2023 periodille sunnuntaihin 24.9. mennessä.
Kevät 2024
Romantiikan ajan aarioita ja ensemblejä
Mahdollinen Gaala-konsertti
Kurssin päivämäärät: 8.2.-5.4.2024
Konsertti Sigyn-salissa 5.4. klo 19.00
Opetusajat:
Ma 12-14
To 11-13
Pe 12-14
Tarkemmat ryhmäkohtaiset ajat sovitaan ryhmittäin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

0 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Mikko Luoma
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut oman instrumentin kannalta keskeisten kokoonpanojen perusohjelmistoon
- osaa toimimaan yhteismusisointitilanteissa niin, että ryhmän on mahdollista muodostaa yhteinen taiteellinen näkemys kulloinkin opiskelun kohteena olevasta teoksesta
- osaa toimia vastuullisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden muusikoiden/laulajien kanssa
- osaa tunnistaa onnistuneen yhteismusisoinnin kannalta välttämättömiä ammattimuusikolta edellytettäviä valmiuksia
- osaa etsiä ohjelmistoja erilaisille kokoonpanoille
- osaa arvioida ohjelmiston vaativuutta/sopivuutta itselleen muusikkona sekä oppilailleen pedagogina
- osaa organisoida yhteismusisoinnin harjoituksia ja harjoituksiin tarvittavan ajan käyttöä yhteistyössä muiden yhtyeessä soittavien ja laulavien ja/tai omien oppilaidensa kanssa

Sisältö

Opintojakso sisältää yhteismusisoinnin eri muotoja: kamarimusiikki, liedmusiikki, ooppera-ensemble, vanhan musiikin yhtye, orkesteriperiodit, yhtyelaulu.
Nämä kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmissa.
Yhteismusisoinnin opintoja ei voi suorittaa osallistumalla vain yhden em. osa-alueen opetukseen/projekteihin.
Yhteismusisoinnin opintojaksot 1-4 jakautuvat tasaisesti koko opintoajalle.

Opetukseen osallistuminen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen julkisesti koulun järjestämissä konserteissa tai avoimilla kamarimusiikkitunneilla. Suoritusmerkinnät tekee opiskelijan tutoropettaja saatuaan tiedon yhteismusisointia opettaneilta opettajilta. Opintojakson suoritusmerkintä tehdään kerralla lukuvuoden päätteeksi. Tarvittaessa suoritusmerkintä on mahdollista tehdä muulloinkin.

Tämä opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihto-opintoina sekä osana TKI-projektia tai palvelutoimintaa.

Opetusmenetelmät

sektioharjoitukset
orkesteriharjoitukset
konsertit

oma harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

periodiviikon työ n 30 h/periodi
sektioharjoitukset n 6 h/periodi

Sisällön jaksotus

1. Sinfonietta vko 43
Panufnik:Fagottikonsertto
Nuorvala: Toivo
Mozart: Sinfonia nro 40 g-molli

2. Sinfonia vko 6
ohjelmisto ilmoitetaan myöhemmin

3. Jousiorkesteri ja vaskiyhtye vko 15

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

0 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Uli Kontu-Korhonen
Ryhmät
 • PMUSIS21
  Musiikkipedagogi syksy 2021
 • PMUSIS23
  Musiikkipedagogi syksy 2023
 • MMUSIS22
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2022
 • PMUSIS20
  Musiikkipedagogi syksy 2020
 • PMUSIS22
  Musiikkipedagogi syksy 2022
 • MMUSIS23
  Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tutustunut oman instrumentin kannalta keskeisten kokoonpanojen perusohjelmistoon
- osaa toimimaan yhteismusisointitilanteissa niin, että ryhmän on mahdollista muodostaa yhteinen taiteellinen näkemys kulloinkin opiskelun kohteena olevasta teoksesta
- osaa toimia vastuullisesti erilaisissa kokoonpanoissa ja kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden muusikoiden/laulajien kanssa
- osaa tunnistaa onnistuneen yhteismusisoinnin kannalta välttämättömiä ammattimuusikolta edellytettäviä valmiuksia
- osaa etsiä ohjelmistoja erilaisille kokoonpanoille
- osaa arvioida ohjelmiston vaativuutta/sopivuutta itselleen muusikkona sekä oppilailleen pedagogina
- osaa organisoida yhteismusisoinnin harjoituksia ja harjoituksiin tarvittavan ajan käyttöä yhteistyössä muiden yhtyeessä soittavien ja laulavien ja/tai omien oppilaidensa kanssa

Sisältö

Opintojakso sisältää yhteismusisoinnin eri muotoja: kamarimusiikki, liedmusiikki, ooppera-ensemble, vanhan musiikin yhtye, orkesteriperiodit, yhtyelaulu.
Nämä kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmissa.
Yhteismusisoinnin opintoja ei voi suorittaa osallistumalla vain yhden em. osa-alueen opetukseen/projekteihin.
Yhteismusisoinnin opintojaksot 1-4 jakautuvat tasaisesti koko opintoajalle.

Opetukseen osallistuminen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen julkisesti koulun järjestämissä konserteissa tai avoimilla kamarimusiikkitunneilla. Suoritusmerkinnät tekee opiskelijan tutoropettaja saatuaan tiedon yhteismusisointia opettaneilta opettajilta. Opintojakson suoritusmerkintä tehdään kerralla lukuvuoden päätteeksi. Tarvittaessa suoritusmerkintä on mahdollista tehdä muulloinkin.

Tämä opintojakso voidaan suorittaa kv-vaihto-opintoina sekä osana TKI-projektia tai palvelutoimintaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työn mitoitus määritellään valittujen teosten ja harjoitusmäärän mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Vanhan musiikin erilaiset yhtyeet valmistavat teoksia lukukauden tarjonnan mukaisesti keskiajan ohjelmistosta barokkiin.
Syksyllä 2023 valmistetaan keskiaikaisen laulun kokonaisuus. Kurssin opettaja säestää laulajia keskiaikaisilla soittimilla organetto ja dulcimer.
Lisäksi syksyllä voi valmistaa varhaisbarokin sooloteoksia continuon kanssa.
Mukaan mahtuu 3-5 laulajaa, sellisti ja cembalisti.

Opiskelija voi olla muissa ohjelmistotoiveissa ja -ehdotuksissa suoraan yhteydessä vanhan musiikin yhtyeiden opettajaan Uli Kontu-Korhoseen.

Yhtyeet esiintyvät 7.12.2023 klo 18 Maarian kirkossa pidettävässä vanhan musiikin konsertissa.

Opetusajat sovitaan teoskohtaisesti pääasiassa näihin ajankohtiin:
maanantai klo 10-12 Crichton-sali
tiistai klo 10-14 luokka A224

Kevään 2024 suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty