Siirry suoraan sisältöön

Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tanssinopettaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Tanssinopettaja 2023
Tanssinopettaja 2022
Tanssinopettaja syksy 20
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa taidetanssista saamaansa tietoa ja kokemusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan taidetanssin opetusjaksoja eri ikäryhmille erityisesti tanssitaiteen perusopetuksessa ja ammatillisella toisella asteella.

Sisältö

Opiskelija tunnistaa taidetanssin tekniikoita ja tyylejä, jäsentää taidetanssin käsitteistöä ja analysoi eri liiketyylien ominaispiirteitä.
Opiskelija rakentaa eri ikä- ja taitotasoille soveltuvia taidetanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä.
Opiskelija soveltaa oppimaansa taidetanssin perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän sekä ammatillisen II asteen opettamiseen.
Opiskelija opettaa opiskelijatovereilleen suunnittelemansa tunnin käyttäen itse kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa toteuttamilla tunneilla.

Oppimateriaalit

Baletin opettaminen suositeltavaa kirjallisuutta
Ahonen, J. & Kontunen, K. 2003. Tanssioppilaan kirja. [Helsinki]: Opetushallitus.
Barth, K. & Roemer, S. 2007. Learning ballet. Oxford: Meyer & Meyer Sport.
Foster, R. 2010. Ballet pedagogy: The art of teaching. Gainesville: University Press of Florida.
Grieg, V. 1994. Inside ballet technique: Separating anatomical fact from fiction in the ballet class. Hightstown (NJ): Princeton Book.
Hammond, S. N., Nikkilä, M., Tunkkari, T. & Noll Hammond, S. 2006. Piruetti: Baletin perusteet. Helsinki: Art House.
Häyrynen, T. 2003. Lapsuuden haaveesta totta: Aikuisbaletin opetus-oppimisprosessi ensiaskeleista piruettiin. Jyväskylä.
Kassing, G. 2013. Beginning ballet. Champaign, IL: Human Kinetics.
Kauppila, H. & Esittävien taiteiden tutkimuskeskus / Forskningscentrum för teater, d. o. p. /. P. A. R. C. 2012. Avoimena aukikiertoon: Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa.
Kilpeläinen, T. 2013. Turvallisesti kärkijoukkoon: 9-11-vuotiaiden balettioppilaiden kärkitossuharjoittelun aloittaminen. [Turku]: Turun ammattikorkeakoulu.
Kirstein, L., Stuart, M. & Dyer, C. 1998. The classic ballet: Basic technique and terminology. Repr. Gainesville (FL): University Press of Florida.
Kukkonen, E. & ammattikorkeakoulu, T. 2015. Liikettä peilissä: Peilin merkitys baletin opetuksessa. Turun ammattikorkeakoulu.
Laristo, V. 1988. Klassisen baletin didaktiikka: 1-3 luokka. [Helsinki: Suomen tanssipedagogiliitto.
Magri, G., Skeaping, M. & Berry, I. E. 1988. Theoretical and practical treatise on dancing. London: Dance Books.
Manthorp, B. F. 1980. Towards ballet: Dance training for the very young. London: Dance Books.
Nazimov, S. & ammattikorkeakoulu, T. 2011. Balettitanssijan kädet: Anatomiasta virtuositeettiin. Turun ammattikorkeakoulu
Paskevska, A. 2005. Ballet beyond tradition. New York: Routledge.
Rumjantseva, M. 1999. Klassisen baletin didaktiikka IV-V. [Helsinki]: Suomen tanssitaiteilijain liitto.
Rumjantseva, M. 2002. Klassisen baletin didaktiikka: 6-8. [Ilola]: [Marianna Rumjantseva].
Salosaari, P. & Pedagogy, T. j. t. l. /. I. f. d. o. t. /. D. o. D. a. T. 2000. Multiple embodiment in classical ballet: Educating the dancer as an agent of change in the cultural evolution of ballet.
Santavuori, H. 2015. Balettia kaikille: Perustekniikan kotiharjoitteluopas. Helsinki: BoD - Books on Demand.
Stenvall, M. 2007. Balettitanssijan muuttuva työnkuva: Balettipedagogiikan haaste. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
Thomasen, E. & Rist, R. 1996. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. London: Dance Books.
.Vaganova, A. 1969. Basic principles of classical ballet: Russian ballet technique. New York [N.Y.]: Dover.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen, tutkimalla, kokeilemalla ja tekemällä oppiminen, mallioppiminen, vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopiskelu ryhmässä baletin metodologiaan ja didaktiikkaan tutustuen teorian ja käytännön harjoitteiden kautta. Yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoitukset. Baletin oppimis- ja opetuskokemusten kertominen ja jakaminen toisille ja niistä keskusteleminen. Baöetin opettamisen harjoitteleminen annettujen liiketasojen mukaan ja rakentavan palautteen antamisen harjoittaminen toisille opiskelijakollegoille opetustehtävistä.
Dialogisuuteen pyrkiminen kaikissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1) Minä baletinopettajana
- oman baletinopettamissuhteen auki kirjoittaminen esseen muodossa
- minkälainen menneisyys minulla on baletin opettamisen kanssa
- minkälainen tulevaisuus minulla on baletin opettamisen kanssa ammatillisessa mielessä
- miten haluan jakaa omaa osaamistani tuleville oppijoille?
- missä haluan opettaa?
- minkäikäisiä oppijoita haluan opettaa ja miksi?
- laajuus 2-3 XA4
- palautus 30.3.2024 mennessä: minna.karesluoto@turkuamk.fi
2) Ihmis- ja oppimiskäsitykseni baletin opettamisen taustalla
- mikä ihmiskäsitys on lähinnä omaani?
- mikä oppimiskäsitys on lähinnä omaani?
- miten arvopohja vaikuttaa baletin opetukseni suunnitteluun ja toteuttamiseen?
- essee
- laajuus 2-3 A4
- palautus pe 15.12.2023 mennessä: minna.karesluoto@turkuamk.fi
- pdf-versiona liitetiedostona
3) Baletin sanastoon tutustuminen ja hallinta
4) Baletin perusopetuksen eri tasojen opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen omassa ryhmässä opetusharjoitteluna: alkeisbaletti – 4.luokka opettaen oman ryhmän oppijoita
5) Seuraavien käsitteiden avaaminen baletin tekniikassa ja opettamisessa kirjallisesti:
mitä ko. käsitteellä tarkoitetaan ja miten sitä ylläpidetään ja edelleen kehitetään baletin opettamisessa tavoitteelta toiselle?
Optimaalinen linjaus ja ryhti
Hengitys
Keskivartalon tuki
Lapatuki
Jalkojen aukikierto
Tasapaino
Koordinaatio
Voima
Liikkuvuus
Musikaalisuus ja rytmitaju
- palautus talvilomaviikkoon mennessä 16.2.2024 mennessä: minna.karesluoto@turkuamk.fi
6) Baletin perusopetuksen toisen opintoasteen (5.-7.luokka) demotunnin suunnittelu kirjallisesti ja toteuttaminen videotaltiointina 2-3 opiskelijan kanssa tiimityönä
- näytetunnin tavoitteet ja oppisisältö kirjallisina
- harjoitteiden toteuttaminen videolla itse tanssien, videoiden taltioiminen youtube-kanavalle salasanan taakse
- balettitunnin yleinen suunnittelu ja tavoitteet sekä rakenne ryhmässä yhdessä
- kukin opettaa yhtä monta liikesarjaa
- kirjatkaa ylös suunnitelmaan mikä sarja on kenenkin opetusharjoittelijan luoma ja opettama
- opettaja ohjaa kolmea ryhmänsä tanssijaa ja videotaltointina työstetään valmiit sarjat ja tanssit
- tunnin kesto: 1,5h
- suunnitelman ja videoiden palautus 30.4.2024 mennessä
- vertaispalautteen antaminen toiselle opiskelijaryhmälle demotunnin tavoitteista ja sisällöstä
Ryhmä APINAT
Elina, Hanna, Eedit ja Petra
Ryhmä SUPPILOVAHVEROT
Veera, Oona, Nea, Mandi
Ryhmä Apinat antaa vertaispalautteen Suppilovahveroilla ja Suppilovahverot Apinoille vertaispalautteena.

Sisällön jaksotus

Baletin opettamisen opintojaksolla keskitytään baletin didaktiikan metodologian opiskeluun.
Jaksolla noudatetaan yleisiä opettamisen opintojen tavoitteita baletin opettamisen näkökulmasta. Jaksolla tarkastellaan oppimista opettajan ja ohjaajan näkökulmaan keskittyen. Miten opettaja voi auttaa, mahdollistaa ja motivoida baletin erilaisia oppijoita?

Yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija soveltaa taidetanssista saamaansa tietoa ja kokemusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan taidetanssin opetusjaksoja eri ikäryhmille erityisesti tanssitaiteen perusopetuksessa ja ammatillisella toisella asteella.
Opiskelija tunnistaa taidetanssin tekniikoita ja tyylejä, jäsentää taidetanssin käsitteistöä ja analysoi eri liiketyylien ominaispiirteitä.
Opiskelija rakentaa eri ikä- ja taitotasoille soveltuvia taidetanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä.
Opiskelija soveltaa oppimaansa taidetanssin perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän sekä ammatillisen II asteen opettamiseen.
Opiskelija opettaa opiskelijatovereilleen suunnittelemansa tunnin käyttäen itse kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa toteuttamilla tunneilla.

Baletin didaktiikan tavoitteet:
- opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan baletin opetusta tanssitaiteen perusopetukseen eri ikäisille ja eri tasoisille oppilaille yleiseen ja laajaan oppimäärään alkeista edistyneisiin
- opiskelija oppii rakentamaan baletin opetusta tavoitteellisesti ja työturvallisesti huomioiden opetukseen vaikuttavia erilaisia tekijöitä kuten opetuksen järjestäjän/ työnantajan tavoitteet, opetuksen laajuus, opetustilat, oppilaiden ikä- ja taitotaso sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja oppijan kehon rakenne, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä työturvallisuus (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
- baletin käsitteistön ymmärtäminen ja hallinta
- baletin Vaganova/ uusvenäläisen koulukunnan metodiikan ymmärtäminen ja soveltaminen suomalaiseen tanssin perusopetukseen tanssin harrastajista tanssin toiselle asteelle
- oman taustan ja arvojen tutkiminen ja itsensä sekä toisen näkökulmien ymmärtäminen omasta kokemustaustasta ja arvopohjasta käsin
- oman baletinopettaja identiteetin tutkiminen ja rakentaminen
Oppisisältö:
- suomalaisen baletinopetuksen lyhyt historia
- baletinopetuksen tekniset ja taiteelliset tavoitteet
- minkälaista on hyvä baletin opetus? pyrkimyksenä on rakentaa hyvää baletin opetusta? mitä sillä tarkoitamme?
- minkälaista on oppimista mahdollistava baletin opetus?
- ajatteleva, tunteva ja toimiva baletin opettaja ja oppija?
- optimaalinen linjaus ja ryhti baletissa: linjaukseen vaikuttavien tekijöiden hahmottaminen ja tutkiminen kuten mm. itsetuntemus, kehon kuuntelu, lihasten venyvyys ja voimakkuus, rentouden ja jännitteen säätely, anatomia ja fysiologia, tasapuolinen harjoittelu molemmille kehon puoliskoille
- keskivartalon tuki: mitä tarkoittaa, miten ylläpitää ja edelleen kehittää baletin opetuksessa
- lapatuki: mitä tarkoittaa, miten ylläpitää ja edelleen kehittää baletin opetuksessa
- hengityksen merkitys baletin tekniikoille ja ilmaisulle
- kehonosien välisten yhteyksien tärkeys baletissa
- baletin teknisten harjoitteiden toimintojen ymmärtäminen kehon toimintoina sekä ilmaisuna
- oppijan voiman ja liikkuvuuden ylläpitäminen, edelleen kehittäminen ja niiden välisen tasapainon kehittäminen baletin opetuksen keinoin
- baletin perusopetuksen oppimateriaalin hallinta alkeisbaletista baletin toiselle opintoasteelle
- baletin opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat tekijät
- baletinopetuksen rakenne
- baletinopetuksen suunnittelu: vuosisuunnittelu, jaksosuunnittelu, tuntisuunnittelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
- opiskelijan aktiivinen ammattimainen läsnäolo
- opiskelijan asenne baletin tekniikkaa, didaktiikkaa ja metodologiaa kohtaan, omaa tekemistä, toisten harjoittelua/ opiskelua ja ryhmän vetäjää kohtaan
- opiskelijan itsereflektion taidot suhteessa omaan lähtötasoon ja baletin tekniikka sekä opetuskokemuksiinsa
- opiskelijan baletin sanaston, liikemateriaalin, baletinopetuksen suunnittelun ja toteuttamisen taidot

Arvioinnin pääkohteena on opiskelijan oppimaan oppimiseen heittäytyminen sekä opintojakson aiheiden ja asioiden tutkiminen ja kokeileminen aidosti ja rehellisesti. Annettujen oppimistehtävien toteuttaminen annetussa määräajassa. Pyrkiminen dialogiin ja rakentavaan palautteeseen.
Arviointi tapahtuu asteikoilla 0-5 ja arvioinnissa noudatetaan tanssinopettajakoulutuksen yleisiä arviointikehikon raameja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opetusharjoittelija suunnittelee, toteuttaa ja itsearvioi taidetanssin opintojakson eri kohderyhmille. Opetusharjoittelija laatii asiantuntevan ja rakentavan vertaispalautteen muille opetusharjoittelijoille.

Opetusharjoittelija hyödyntää sujuvasti analyyttisiä ammattiopintoja, liikkeen tuottamisen ammattiopintoja ja pedagogisia opintoja harjoittelussaan.

Sisältö

Opetusharjoittelijat suunnittelevat lukukauden kestävän taidetanssin opintojakson. Harjoittelu koostuu opetuksen ja yhteissuunnittelun lisäksi opetustuntien seuraamisesta, itse- ja vertaisarvioinnista ja jaksosuunnitelmien päivittämisestä. Opetusharjoittelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taidetanssituntinsa opetusjaksollaan ja ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä. Opetusharjoittelija seuraa ryhmän läsnäoloa ja opetuksen toteutusta.

Oppimateriaalit

Baletin tekniikkatunnit, baletin didaktiikka, opetusharjoittelun ohjeistus.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus tanssisalissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä ja itsenäistä työskentelyä, ryhmätyötä, oppimispäiväkirjan pitämistä, opetussuunnitelman laatimista, kirjallisten töiden työstämistä, itsearviointia ja vertaispalautetta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h opiskelijan työtä. Työ koostuu ryhmäopetuskerrasta, omasta opetusharjoittelusta ja pariopetuskerrasta, balettituntien seuraamisesta, tanssituntien suunnittelusta, musiikkien etsimisestä, suullisen ja kirjallisen vertaispalautteen antamisesta, opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien, oppimispäiväkirjan, itsearvioinnin ja reflektoinnin, sekä tiivistelmän kirjoittamisesta.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut opetusharjoittelua ja/tai palauttanut baletin opetusharjoittelun ohjeistuksessa kirjattuja tehtäviä sovitussa määräajassa ja mitassa.

Sisällön jaksotus

Opetus järjestetään aikavälillä 11.1.- 2.5.2024 lähiopetuksena Linnasalissa (Linnankatu 54). Ensimmäinen opetuskerta on torstaina 11.1.2024. Tämän jälkeen balettitunnit järjestetään aina tiistaisin ja torstaisin klo 17:00-18:30. Viikolla 8, kiirastorstaina 28.3. ja vappuaattona 30.4. ei ole kontaktiopetusta.

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja opettaa balettituntien sisältöjä miettien erityisesti baletin alkeiden liikerepertuaaria, tavoitteita ja toteutusta aikuisille. Opiskelijaa harjoittelee baletin liikekielen, liikelaatujen ja sanaston opettamista oppilaille, sekä huomioi kehon oikeaoppiset linjaukset opetuksessa. Näiden lisäksi opiskelija harjoittelee baletin perusteiden opettamista, liikkeiden sanallistamista ja mielikuvien käyttämistä osana opetusta, tanssisarjan lähdön alle laskemista, puheen, laskujen ja rytmin yhdistämistä omassa opetuksessaan, sekä puheen ja tekemisen suhteuttamista toisiinsa. Tavoitteena on myös opettaa musiikin kuuntelua ja tanssimista musiikin tahtiin, tutkia liikkeen ja musiikin yhteyttä, sekä tanssillista ilmaisua.

Opetusryhmä koostuu Turun ammattikorkeakoulun ja Turun avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, joille opintojakso on osa vapaasti valittavia opintoja. Opetuksen perustana on baletin alkeet aikuisryhmälle. Opetus etenee ryhmän taitotason ja kehityksen mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista, tuntien seuraamista ja baletin opetusharjoittelun ohjeistuksessa mainittujen tehtävien palauttamista määräajan puitteissa.

Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, fyysiset harjoitteet.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, yhteisopettajuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 24 x 90min. Loput työajasta on varattu palautteisiin ja oman työskentelyn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Syksy 2023.
Opintojakson tavoitteena on balettitekniikan vahvistuminen ja baletin tyylin omaksuminen kokonaisvaltaiseksi ilmaisumuodoksi. Jakson aikana käydään läpi Vaganovan viidennen ja kuudennen luokan liikemateriaalia ja pohditaan sen soveltamista taiteen perusopetukseen. Baletille ominaista tanssi-ilmaisua harjoitellaan erilaisten tanssillisten liikekombinaatioiden avulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä. .

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen, tekemällä ja kokeilemalla oppiminen, mallioppiminen, vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Baletin tekniikan harjoitteleminen käytännössä balettikulttuurin mukaisesti. Liikkeen kokeilemisen ja tutkimisen kautta baletin asentojen, liikkeiden, liikesarjojen, koreografioiden ja repertuaarin oppimiseen. Jatkuvan rakentavan palautteen harjoittelu, ylläpitäminen ja pyrkimys omaa ja toisen kehoa kuuntelevaan toimintakulttuuriin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 26 X1,5h=39h.
Opiskelijan työmäärä 2op = 2 X27h= 54h.

Lähiopetuksen rinnalla omaa itsenäistä työskentelyä 15h:
- sisältää välidemon ja demon taltioinnin katsomisen ja omien taitojen reflektoinnin.

Baletin tekniikkaopintojen välidemo/ avoin tunti katsojille: ma 9.10. klo 10:45-12:15 ja
baletin tekniikkaopintojen loppudemo/ avoin tunti katsojille: ma 11.12. klo 10:45-12:15.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.
Yleinen sisältö:
Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.


Yleiset tarkemmat tavoitteet:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän baletinopiskelijan etsiminen ja löytäminen itsestä ja työskentely näitä asioita kohti rehellisesti ja läsnäolevasti
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta) vanhoissa tutuissa liikkeissä ja liikesarjoissa sekä pyrkiminen baletin liikkeiden yhdistämiseen liikesarjoiksi ja kokonaisiksi tansseiksi
- jalkojen rotaation hallinta ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten jatkuva käyttäminen vanhoissa ja tutuissa liikkeissä ja liikesarjoissa, uusissa liikkeissä keholliseen tuntemiseen pyrkiminen
- kyvykkyys säädellä energiaa ja jännitettä taloudellisella lihastyöllä ja vireystilalla
- keskustan tuen/ kannatuksen hallinta ja keskustan tukilihasten käyttö (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas) kaikissa harjoitteissa
- hengityksen hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti yhdistettynä alongeehen, hengityksen tiedostaminen osana baletin ilmaisua, hengitys liikkeiden polttoaineena
- baletin jalkojen, käsien ja pään koordinaatio kaikissa liikkeissä ja liikesarjoissa
- uusvenäläisen koulukunnan baletin suuntien käyttö ja vaihtelu tangossa ja keskilattialla
- kyky liikkua tilassa ja pystyvyys hallittuihin suunnanmuutoksiin ja käännöksiin aiemmin opituissa tekniikoissa
- uusvenäläisen koulukunnan epaulement-tyylin hallinta ja poosien vaihtaminen sarjan sisällä (pienet ja isot poosat, avoimet ja suljetut poosat, ecarteet, arabeskit)
- osata sitoa liikkeet toisiinsa, jatkuvan virtauksen harjoittelu, miten virrata tilaan ja tilassa sekä kehonosien välillä
- osata vaihtaa dynamiikasta toiseen kevyen ja raskaan, virtaavan ja kahlitun, nopean ja hitaan sekä pehmeän ja terävän välillä
- jalkojen näppäryyden ja nopeuden kehittyminen rytmittämällä vanhoja tuttuja liikkeitä uudella tavalla sekä nopeammin
- tasapainon kehittäminen puolivarpailla ja yhdellä jalalla
- kierteiden lisääminen kehittäen vertikaaliakselin ympäri meneviä liikkeitä
- liikemuistin kehittyminen
- baletin ilo ja myötätunto omaan baletin tekemiseen

Oppisisältö:
- keskivartalon, yläselän ja lapatuen tuki yhdistettynä koordinaatioon oheisharjoitukset
- jalkojen rotaatio yhdistettynä tasapainoharjoitteluun oheisharjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset ja lannerangan stabilointiharjoitukset tilan eri tasoissa ja erilaisissa kehon asennoissa
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset sekä lateraalihengitys harjoitukset yhdistettynä koordinaatioon ja tasapainoon
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
- nopeus plus voimaharjoitukset hyppytekniikkaa varten
- aktiiviset liikkuvuusharjoitukset erityisesti jalkojen takaosa, lonkan koukista ja lähentäjät osastoille
- jatketaan ja edelleen kehitetään aiemmin opittuja tekniikoita kohti baletin lopullisia muotoja
- pyrkimys tarkkaan koordinaatioon
- koordinaatio mukaan aiemmin opittuihin liikemuotoihin ja liikkeisiin
- liikesarjojen harjoitteluun mukaan aksentointia, dynamiikan muutoksia ja suuntien vaihteluita
- vanhaan materiaaliin mukaan käännökset ja suunnanmuutokset
- puolivarvasharjoittelu ja kärkitossuilla harjoittelu
- painonsiirtoharjoittelu
- itsearviointi ja vertaisarviointiharjoittelu
- silmät kiinni harjoitukset

Tankoharjoitukset:
Jatketaan aiemmin opittujen liikkeiden ja asentojen kehittelyä ja tyylin hiomista kohti tanssillista balettia.
Omat improvisaatio ja koreografiakokeilut liiketeemoista.

1. Fouetten omaksuminen.
- kaikki variaatiot
2. Fondu piruetilla
- lähtö piruetista plus fondu
- lähtö fondusta plus piruetti
3. Grand Fondu
- en croix
- puolivarpailla
- poosiin
4. Pas developpee ballotte
5. Epaulement suuntien omaksuminen kaikkiin tekniikoihin.
6. Temps releve ja piruetti
- en dehors ja en dedans
7. Pas frappe
- puolivarpailta alas ja ylös
- puolivarpailta pliehen
- double
- double poosiin
- double plie releveellä
- flic-flac ½ kierroksilla
8. Grand battement jete grand rondilla
9. Grand battement jete passe developpee
- kaikki variaatiot
10. Piruetti aloittaen jalka 45 astetta
- en dehors ja en dedans
- lopettaen V asentoon ja lopettaen uuteen poosaan
11. Piruetti kahdella kierroksella kaikista lähtöasennoista.
12. Tombee liikkuen tilassa kaikkiin suuntiin
13. Battement developpee ja Releve lent
- poosiin
- ½ ja I port de braslla
- Grand battement soutenu
14. Grand battement jete
- poosiin
- pointé
- balancoir
15. Battement retire ja retire passee
- puolivarpailla, puolivarpaille, pliestä pliehen
16. Venyttelyt tangossa aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteillaKeskilattialla:

Kaikki tankoliikkeet keskilattialla.
1. Temps lie developpeella 90 astetta
- koko jalalle
- puolivarpaille
- tour lent poosassa
2. Battement tendu ja jete
- pienissä ja isoissa poosissa ja ecarteissa
- kääntyen ¼ ja ½ käännöksillä
3. Pas de bourrees
- en tournant
- ballotte en tournant
- sur le cou-de-piedillä ja suorin polvin
- ballotte
4. Piruetit
- en dehors ja en dedans V, II, Iv asennosta lopettaen eri asentoihin
5. Sissonne tombe pas de bourrée-yhdistelmät ja suunnat
6. Pas balance sarjat
7. Pas marchee sarjat
8. Pas de basque sarjat
9. Pas couru sarjat
10. Pieni adagio
11. Iso adagio
- isot poset eteen ja taakse
- arabeskit
- ecarteet
- passet poosasta toiseen
- grand ronds poosasta toiseen
- penchee
12. Isot peruspiruetit.
Liikekombot, omat koreografiat.
Allegro:
1. Temps leve saute kaikissa asennoissa liikkuen tilassa.
2. Changements
-liikkuen
-kääntyen 1/8, ¼, ½, kokokierteellä
3. Pas Echappe battullä ja kääntymällä
4. Iso pas de basque
5. Battun omaksuminen
- Royale
- Entrechat Quatre
6. Pas assemble
- simple
- double
- en croix
- liikkuen
- batullä
- faji plus assemble
7. Pas glissade yhdistelmät isoihin ja keskisuuriin sekä isoihin hyppyihin
8. Sissonne ouverte
- 45 astetta
- yhdistelmät assembleehen
9. Sissonne fermee
- yhdistelmät
10. Pas jete keskisuuret ja isot
11. Pas de Chat
-taaksepäin
- grand
12. Pas ballonne
13. Pas Briset valmistavat
12. Yhdistelmät diagonaalista mm. Temps leve saute arabesquessa plus saute jalka sur le cou-de-piedissä, Arabesque-pas de chat, pas de basque plus hyppyt, joissa mukana suunnanmuutokset, käännökset
13. Polkka yhdistelmät
14. Pas Chassee yhdistelmät isoihin hyppyihin
15. Emboites
- en tournant
16. Pas fouettes yhdistelmänä
17. Saut de basque yhdistelmään
18. Entrelace yhdistelmänä toisiin isoihin hyppyihin
19. Lähdöt glissadilla, askeleella, pas courulla

Repertuaari:
- Espanjalainen tanssi baletista Don Quiote (vanhemmat opettavat ja antavat vertaistukea nuoremmille)
- Gisellen variaatio 1. näytöksestä, maalaispojan ja tytön variaatiot ja pas de deux
- Paquita: Juhlanäytösosasta ryhmätanssit 1-3

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liikedemojen suunnittelu ja esittäminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, kehittymistä suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta baletin opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja demoihin
- tanssitekniikan ja baletin ilmaisun sekä tulkinnan kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon ja suhteessa muun ryhmän jäsenten edistymiseen
- ammattimainen asenne baletin opiskeluun

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen ja oppimistehtävien palauttamiseen määräajassa. Epäammattimainen asenne aineen opiskeluun ja/ tai kyvyttömyys rakentavaan vuorovaikutukseen.
Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ryhmässä. Vuorovaikutuksellinen oppiminen, vertaisoppiminen ja mallioppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.
Oheisharjoitukset, tanssin tekniikkaharjoitukset, luovat harjoitukset, yksilö, pari- ja pienryhmätehtävät.
Itsearviointitehtävät.
Vertaispalaute.
Välidemo ja päättödemo.
Jatkuva oppiminen ja oppimisen analysointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä.
Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen.
Aktiivinen havainnointi ja liikkeellinen kokeileminen.
Asu:
- pehmeät balettitossut
- korut, kellot pois
- pitkät hiukset kiinni
Naiset:
-vaaleat tiukat trikoot ja tiukka leotard/ tanssipuku
- kovakärkiset balettitossut
Miehet:
- tummat tiukat trikoot ja tiukka paita tai leotard

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetukseen osallistuminen ja tuntien sisällä annettuihin oppimistehtäviin osallistuminen.
Välidemoon ja loppudemoon osallistuminen.
Henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.
Yleinen sisältö:
Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.


IIa ja b tarkemmat tavoitteet:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän baletinopiskelijan etsiminen ja löytäminen itsestä ja työskentely näitä asioita kohti rehellisesti ja läsnäolevasti
- erityisesti poosien/ asentojen välisen liikereitin tunnistamisen ja tuntemisen löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta) baletin yhdistelmissä ja uusissa liikkeissä
- jalkojen rotaation hallinta ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten jatkuva käyttäminen
- käytön voimatasojen säätelyn hallinta
- kyvykkyys säädellä energiaa ja jännitettä taloudellisella lihastyöllä ja vireystilalla
- keskustan tuen/ kannatuksen hallinta ja keskustan tukilihasten käyttö (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- hengityksen hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti yhdistettynä alongeehen, hengityksen tiedostaminen osana baletin ilmaisua
- baletin jalkojen, käsien ja pään koordinaatio
- uusvenäläisen koulukunnan baletin suuntien käyttö ja vaihtelu
- kyky liikkua tilassa ja pystyvyys hallittuihin suunnanmuutoksiin ja käännöksiin aiemmin opituissa tekniikoissa
- uusvenäläisen koulukunnan epaulement-tyylin hallinta ja poosien vaihtaminen sarjan sisällä (pienet ja isot poosat, avoimet ja suljetut poosat, ecarteet, arabeskit)
- osata sitoa liikkeet toisiinsa, virtauksen harjoittelu, useamman elementin liittäminen tanssilliseksi sarjaksi
- osata vaihtaa dynamiikasta toiseen kevyen ja raskaan, virtaavan ja kahlitun, nopean ja hitaan sekä pehmeän ja terävän välillä
- jalkojen näppäryyden ja nopeuden kehittyminen
- tasapainon kehittäminen puolivarpailla, yhdellä jalalla ja kärjillä
- kierteiden ja käännösten lisääminen perusliikkeisiin
- liikemuistin kehittyminen
- baletin ilo

Oppisisältö:
- keskivartalon, yläselän ja lapatuen tuki yhdistettynä koordinaatioon oheisharjoitukset
- jalkojen rotaatio yhdistettynä tasapainoharjoitteluun oheisharjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset ja lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset sekä lateraalihengitys harjoitukset yhdistettynä koordinaatioon ja tasapainoon
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
- nopeus plus voimaharjoitukset hyppytekniikkaa varten
- aktiiviset liikkuvuusharjoitukset erityisesti jalkojen takaosa, lonkan koukista ja lähentäjät osastoille
- jatketaan ja edelleen kehitetään aiemmin opittuja tekniikoita kohti baletin näyttämöllisiä muotoja
- pyrkimys jatkuvaan ja tarkkaan koordinaatioon
- koordinaatio mukaan aiemmin opittuihin liikemuotoihin ja liikkeisiin
- liikesarjojen harjoitteluun mukaan aksentointia, dynamiikan muutoksia ja suuntien vaihteluita
- vanhaan materiaaliin mukaan käännökset ja suunnanmuutokset
- puolivarvasharjoittelu
- kärkitossut harjoittelu
- painonsiirtoharjoittelu
- silmät kiinni harjoittelu
- itsearviointi ja vertaisarviointi
- omat kompositiokokeilut yksin ja pienryhmissä

Tankoharjoitukset:
Jatketaan aiemmin opittujen liikkeiden ja asentojen kehittelyä ja tyylin hiomista kohti tanssillista näyttämöbalettia.

1. Fouetten omaksuminen
- kaikki variaatiot
- fondu liitettynä fouettehen
2. Fondu piruetilla
- lähtö piruetista plus fondu
- lähtö fondusta plus piruetti
3. Grand Fondu
- en croix
- puolivarpailla
- poosiin
4. Rond en laír
- single, double, lopettaen ylös, lopettaen pliehen
5. Pas developpee ballotte
6. Epaulement suuntien omaksuminen kaikkiin tekniikoihin.
7. Temps releve ja piruetti
- en dehors ja en dedans
8. Pas frappe
- puolivarpailta alas ja ylös
- puolivarpailta pliehen
- double
- double poosiin
- double plie releveellä
- flic-flac ½ kierroksilla
9. Petit battements
- erilaisilla aksenteilla ja rytmityksillä, lopetuksilla ja aloituksilla
10. Grand battement jete grand rondilla
11. Grand battement jete passe developpee
- kaikki variaatiot
12. Piruetti aloittaen jalka 45 astetta
- en dehors ja en dedans
- lopettaen V asentoon ja lopettaen uuteen poosaan
13. Piruetti V ja II asennosta kahdella kierroksella
14. Tombee liikkuen tilassa kaikkiin suuntiin
- yhdistäen jalan nostoihin
15. Battement developpee ja Releve lent
- poosiin
- ½ ja I port de braslla
- Grand battement soutenu
16. Grand battement jete
- poosiin
- pointé
- balancoir
17. Battement retire ja retire passee
- puolivarpailla, puolivarpaille, pliestä pliehen
18. Venyttelyt tangossa aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteilla
Keskilattialla:

Kaikki tankoliikkeet keskilattialla.
1. Temps lie developpeella 90 astetta
- koko jalalle
- puolivarpaille
- tour lent poosassa
2. Battement tendu ja jete
- pienissä ja isoissa poosissa ja ecarteissa
- kääntyen ¼ ja ½ käännöksillä
3. Pas de bourrees
- en tournant
- ballotte en tournant
- sur le cou-de-piedillä ja suorin polvin
- dessu-dessous
4. Piruetit
- en dehors ja en dedans V, II, Iv asennosta lopettaen eri asentoihin
5. Sissonne tombe pas de bourrée-yhdistelmät ja suunnat
6. Pas balance sarjat
7. Pas marchee sarjat
8. Pas de basque sarjat
9. Pas couru sarjat
10. Pieni adagio
11. Iso adagio
- isot poset eteen ja taakse
- arabeskit
- ecarteet
- passet poosasta toiseen
- grand ronds poosasta toiseen
- penchee
12. Isot peruspiruetit/ tours.
13. Fouettes. Eri lähdöillä.
Liikekombot, omat koreografiat.
Allegro:
1. Temps leve saute kaikissa asennoissa liikkuen tilassa, kääntyen tilasuunnissa.
2. Changements
-liikkuen
-kääntyen 1/8, ¼, ½, kokokierteellä
3. Pas Echappe battullä ja kääntymällä
4. Iso pas de basque
5. Battun omaksuminen
- Royale
- Entrechat Quatre
6. Pas assemble
- simple
- double
- en croix
- liikkuen
- batullä
- faji plus assemble
7. Pas glissade yhdistelmät isoihin ja keskisuuriin sekä isoihin hyppyihin
8. Sissonne ouverte
- 45 astetta
- yhdistelmät assembleehen
9. Sissonne fermee
- suuntiin
- yhdistelmät
10. Pas jete keskisuuret ja isot
11. Pas de Chat
- taaksepäin
- grand
12. Pas ballonne
13. Pas Briset valmistavat
14. Yhdistelmät diagonaalista mm. Temps leve saute arabesquessa plus saute jalka sur le cou-de-piedissä, Arabesque-pas de chat, pas de basque plus hyppyt, joissa mukana suunnanmuutokset, käännökset
15. Polkka yhdistelmät
16. Pas Chassee yhdistelmät isoihin hyppyihin
17. Emboites
- en tournant
- attitudessa edessä ja takana
18. Pas fouettes yhdistelmänä
19. Saut de basque yhdistelmään
20. Entrelace yhdistelmänä toisiin isoihin hyppyihin
21. Lähdöt glissadilla, askeleella, pas courulla

Repertuaari:
- Espanjalainen tanssi baletista Don Quiote esityskuntoon
- Gisellen variaatio 1. näytöksestä, maalaistytön ja pojan variaatiot ja pas de deux
- Paquita näyttämöversio ryhmäkohtaukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
- opiskelijan aktiivinen ammattimainen läsnäolo
- opiskelijan asenne ammattiainetta, omaa tekemistä, toisten harjoittelua/ opiskelua ja ryhmän vetäjää kohtaan
- opiskelijan edistyminen suhteessa omaan lähtötasoon
- opiskelijan edistyminen vertaisryhmässä ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Arvioinnin pääkohteena on opiskelijan liikkeeseen heittäytyminen, asioiden tutkiminen ja kokeileminen aidosti ja rehellisesti. Arvioinnissa huomioidaan oppimisprosessi ja väli- sekä päätösdemot.
Palaute on jatkuvaa, rakentavaa ja vuorovaikutteista.
Arviointi tapahtuu asteikoilla 0-5 ja arvioinnissa noudatetaan tanssinopettajakoulutuksen yleisiä arviointikehikon raameja.

Hylätty (0)

Epäammattimainen asenne oppiainetta, omaa ja toisen kehollisuutta kohtaan. Läpäisyyn vaadittuja läsnäolot puuttuvat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Baletin fyysinen harjoittelu lähiopetuksessa, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 35 x 90min annetun työohjelman mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on edellisvuosina opittujen liikkeiden lopullisten muotojen saavuttaminen sekä tanssillisuuden ja musikaalisuuden löytäminen omasta baletti-imaisusta.

Baletin tyylin ja tekniikan osaamista syvennetään monipuolisten tanssillisten liikekombinaatioiden avulla sekä harjoittelemalla klassisen baletin repertuaaria. Myös omat balettikompositiot vahvistavat opiskelijan oppimista ja itsevarmuutta kohdata lähestyvä työelämä.

Jakson aikana tutustutaan myös Vaganovan viimeisten luokkien liikemateriaaliin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää baletin didaktisen kehityksen alkeista ammattiin ja osaa soveltaa baletin liikemateriaalia erilaisille ryhmille taiteen perusopetuksessa ja ammatillisella tasolla.

Ajoitus: syksy 2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1. Opiskelija
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3. Opiskelija
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ryhmässä. Vuorovaikutuksellinen oppiminen, vertaisoppiminen ja mallioppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.
Oheisharjoitukset, tanssin tekniikkaharjoitukset, luovat harjoitukset, yksilö, pari- ja pienryhmätehtävät.
Itsearviointitehtävät.
Vertaispalaute.
Välidemo ja päättödemo.
Jatkuva oppiminen ja oppimisen analysointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä.
Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen.
Aktiivinen havainnointi ja liikkeellinen kokeileminen.
Asu:
Naiset:
-vaaleat tiukat trikoot ja tiukka leotard/ tanssipuku
- pehmeät balettitossut
- kovakärkiset balettitossut syysloman jälkeen
Miehet:
- tummat tiukat trikoot ja tiukka paita tai leotard
- pehmeät balettitossut
- pitkät hiukset kiinni
- korut, kellot pois (työturvallisuusvaara)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 3op.
Lähiopetus: 36X1,5h=54h
Opiskelijan opiskelua 3 X27h=81h
Baletin tekniikkaopintojen välidemo/ avoin tunti katsojille: ke 11.10. ja
baletin tekniikkaopintojen loppudemo/ avoin tunti katsojille: ke 13.12. klo 10:45-12:15.

Baletin demojen videotaltiointien katsominen ja omien taitojen reflektointi väli- ja loppudemoista.

Esseetehtävä: "Minä ja baletti"
Kirjoita essee, jossa kerrot omasta menneisyydestäsi ja suhteestasi balettiin.
Oletko harrastanut balettia aiemmin ja mitkä ovat sinun isoimmat oppimiskokemuksesi sen parissa? Onko sinulla esiintymis- tai opetuskokemusta baletista? Mitä ne ovat sinulle opettaneet? Entä minkälaisen tulevaisuuden haluat rakentaa baletin kanssa nyt opinnoissasi ja tulevassa työelämässä? Otsikoi esseesi itse.
Esseen pituus 2-3 A4.
Palautus Minnalle sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa 15.12.2023 mennessä.

Sisällön jaksotus

Baletin tekniikka opetussuunnitelma
Turun AMK:n Taideakatemia
Tanssinopettajakoulutus
Opettaja: Minna Karesluoto
1. vuosikurssi

Yleiset osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.
Yleinen sisältö:
Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.


Yleiset tarkemmat tavoitteet 1a ja 1b jaksoille:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän baletinopiskelijan etsiminen ja löytäminen itsestä
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- uusvenäläisen koulukunnan baletin suuntien ymmärtäminen, muistaminen ja toteuttaminen
- uusvenäläisen koulukunnan epaulement-poosien hahmottaminen ja hallinta (pienet ja isot poosat, avoimet ja suljetut poosat, ecarteet, arabeskit)
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voima yhdistettynä käsien ja katseen käyttämiseen eli koordinaatioon
- baletin ilo
Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tukiharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- lateraalihengitys harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
Tankoharjoitukset:
1. Vartalon optimaalinen asento
2. Jalkojen asennot: VI, I, II, III, IV avoin ja suljettu, V
3. Käsien asennot: neutraali, perusasento, I, II, III, alongee, pienet poosat, isot poosat, avoimet poosat ja suljetut poosat, arabeskit
4. Käsien port de bras: ½, I, II, III, IV, V ja VI
5. Demi ja grand plie kaikissa jalkojen asennoissa
6. Releve kaikissa jalkojen asennoissa
- suorin polvin
- demi pliestä
- demi pliehen
7. Battement tendu:
- en croix
- demi pliessä
- demi pliehen
- plie soutenu
- pour le pieds kannan laskulla ja flexillä
- double pour le pieds
- sidonnat eri asentojen välillä suorin jaloin ja pliellä
- painonsiirroilla Iv kautta eteen ja taakse, II as kautta sivulle
- battement soutenu lattialle ja puolivarpailta
- pas de cheval ulospäin ja sisäänpäin
- pas chasse
- poosissa
- fouette
- passe par terre
- flic
- flic-flac
8. Battement tendu jete:
- en croix
- demi pliessä
- demi pliehen
- battement soutenu 45 astetta, puolivarpailla
- pique
- double pique
- sidonnat eri asentojen välille suorin jaloin, pliellä ja chasseella
- painonsiirrot eteen, taakse ja sivuille
- pas de cheval
- balancoir
- flic
- flic-flac
- poosissa
- fouette
- flic
- flic-flac
9. Rond de jambe:
- par terre en dehors ja en dedans
- temps releve par terre
- demi-ronds 45 ja 90 astetta
- grand rond 45 ja 90 astetta suorin jaloin, demi pliessä ja releveessä, attitudessä
- passe par terre
- grand battement jete-passe-developpee yhdistelmät en dehors, en dedans
10. Battement fondu:
- en croix
- par terre
- puolivarpaille
- 45 astetta, 90 astetta
- plie releve
- plie releve demi rondilla
- ½ port de braslla, I port de braslla
- en face ja pienet poosat
- double fondu
- fondu plus tombee yhdistelmä
11. Rond de jambe en l ´air
- 45 astetta
- en dehors
- en dedans
- aloittaen temps releveellä
12. Battement frappe
- en croix
- ojennetulla nilkalla ja kierretyllä nilkalla sekä flexistä
- aksentilla ulos ja aksentilla sisään
- puolivarpailla
- double
- petit battements
13. Pas tombe – pas coupe
- erikseen ja yhdistettynä
- puolikäännöksellä tangon kautta ja ulkokautta
14. Pas de bourree
- sans changee ilman vaihtoa
- changee vaihdolla
- dessus-dessous
- ballotte
- en tournant
15. Puolikäännös
- tangon kautta
- ulkokautta
16. Kokokäännös
- takajalan suuntaan
- etujalan suuntaan
17. Piruetti
- en dehors ja en dedans
- V, II ja IV asennosta
18. Battement releve lent
- en croix
- ½ port de braslla ja I port de braslla
- arabeskit
- isot poosat efface ja croisee
19. Battement developpee
- en croix
- ½ ja I port de braslla
- Battement soutenu
20. Grand battement jete
- en croix
- pointé
- balancoir
21. Battement retire ja retire passee
- koko jalalla ja puolivarpailla, puolivarpaille, pliestä pliehen
22. Venyttelyt tangossa aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteillaKeskilattialla:

Kaikki tankoliikkeet keskilattialla.
1. Temps lie
- par terre
- port de braslla
- releve lentilla ja developpeella
2. Battement tendu ja jete
- en face
- pienissä ja isoissa poosissa ja ecarteissa
3. Pas de bourrees
- changee
- sans changee
- dessus-dessous
- en tournant
- sur le cou-de-piedillä ja suorin polvin
- ballotte
4. Piruetit
- en dehors ja en dedans V, II, Iv asennosta
5. Sissonne tombe pas de bourrée-yhdistelmät
6. Pas balance
7. Pas marchee
8. Pas de basque
9. Pas couru
10. Pieni adagio
11. Iso adagio
- isot poset eteen ja taakse
- arabeskit
- ecarteet
- passet poosasta toiseen
12. Prerationit isoihin piruetteihin
Kävelyt, juoksut, omat koreografiat.
Allegro:
1. Temps leve saute kaikissa asennoissa
2. Changements
-paikalla
-kääntyen 1/8, ¼, 1/2
3. Pas Echappe
4. Sous-sous
5. Pas assemble
- simple
- double
- en croix
6. Pas glissade
- en croix
- yhdistelmät glissade assemble, glissade jete eli yksi glissade plus isompi hyppy
7. Sissonne simple
- simple
- yhdistelmät esim. simple plus assemble
8. Sissonne fermee
- en croix
9. Pas jete
- sivulle takaa eteen, edestä taakse (dessus-dessous)
- liikkuen sivulle
- liikkuen eteenpäin, taaksepäin
- grand jetes eteenpäin suoralla jalalla ja developpeella
10. Pas de Chat
11. Yhdistelmät diagonaalista mm. Temps leve saute arabesquessa plus saute jalka sur le cou-de-piedissä, Arabesque-pas de chat, pas de basque plus hyppyt
12. Polkka
13. Pas Chassee
14. Emboites
15. Pas fouettes
16. Saut de basque
17. Entrelace
18. Lähdöt glissadilla, askeleella, pas courulla

Repertuaari:
- historialliset tanssit (mm. Farandole, Estampie)
- Tarantella (klassinen karakteeri ja Napolilainen tanssi)
- romanttinen aika: Wurttenburgin prinsessat ja prinssi variaatiot
- Giselle: valssi ja ystävättäret

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
- opiskelijan aktiivinen ammattimainen läsnäolo
- opiskelijan asenne ammattiainetta, omaa tekemistä, toisten harjoittelua/ opiskelua ja ryhmän vetäjää kohtaan
- opiskelijan edistyminen suhteessa omaan lähtötasoon
- opiskelijan edistyminen vertaisryhmässä ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Arvioinnin pääkohteena on opiskelijan liikkeeseen heittäytyminen, asioiden tutkiminen ja kokeileminen aidosti ja rehellisesti. Arvioinnissa huomioidaan oppimisprosessi ja väli- sekä päätösdemot.
Palaute on jatkuvaa, rakentavaa ja vuorovaikutteista.
Arviointi tapahtuu asteikoilla 0-5 ja arvioinnissa noudatetaan tanssinopettajakoulutuksen yleisiä arviointikehikon raameja.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on poissaoloja lähiopetuksesta yli 20%. Oppimistehtäviä ei ole palautettu määräajassa. Asenne opiskeluun, opiskelukollegoihin, oppiaineeseen ja opettajaan on epäammattimainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ryhmässä. Vuorovaikutuksellinen oppiminen, vertaisoppiminen ja mallioppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.
Oheisharjoitukset, tanssin tekniikkaharjoitukset, luovat harjoitukset, yksilö, pari- ja pienryhmätehtävät.
Itsearviointitehtävät.
Vertaispalaute.
Välidemo ja päättödemo.
Jatkuva oppiminen ja oppimisen analysointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä.
Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen.
Aktiivinen havainnointi ja liikkeellinen kokeileminen.
Dialogisuuteen pyrkiminen suhteessa omaan liikkeeseen ja toisen liikkeeseen.
Asu:
- pehmeät balettitossut
- korut, kellot pois
- pitkät hiukset kiinni
Naiset:
-vaaleat tiukat trikoot ja tiukka leotard/ tanssipuku
- kovakärkiset balettitossut
Miehet:
- tummat tiukat trikoot ja tiukka paita tai leotard

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa baletille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään balettitreenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa baletin viitekehyksessä.
Yleinen sisältö:
Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.


Yleiset tarkemmat tavoitteet 1a ja 1b jaksoille:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän baletinopiskelijan etsiminen ja löytäminen itsestä
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- uusvenäläisen koulukunnan baletin suuntien ymmärtäminen, muistaminen ja toteuttaminen
- uusvenäläisen koulukunnan epaulement-poosien hahmottaminen ja hallinta (pienet ja isot poosat, avoimet ja suljetut poosat, ecarteet, arabeskit)
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voima yhdistettynä käsien ja katseen käyttämiseen eli koordinaatioon
- baletin ilo
Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tukiharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- lateraalihengitys harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
Tankoharjoitukset:
1. Vartalon optimaalinen asento
2. Jalkojen asennot: VI, I, II, III, IV avoin ja suljettu, V
3. Käsien asennot: neutraali, perusasento, I, II, III, alongee, pienet poosat, isot poosat, avoimet poosat ja suljetut poosat, arabeskit
4. Käsien port de bras: ½, I, II, III, IV, V ja VI
5. Demi ja grand plie kaikissa jalkojen asennoissa
6. Releve kaikissa jalkojen asennoissa
- suorin polvin
- demi pliestä
- demi pliehen
7. Battement tendu:
- en croix
- demi pliessä
- demi pliehen
- plie soutenu
- pour le pieds kannan laskulla ja flexillä
- double pour le pieds
- sidonnat eri asentojen välillä suorin jaloin ja pliellä
- painonsiirroilla Iv kautta eteen ja taakse, II as kautta sivulle
- battement soutenu lattialle ja puolivarpailta
- pas de cheval ulospäin ja sisäänpäin
- pas chasse
- poosissa
- fouette
- passe par terre
- flic
- flic-flac
8. Battement tendu jete:
- en croix
- demi pliessä
- demi pliehen
- battement soutenu 45 astetta, puolivarpailla
- pique
- double pique
- sidonnat eri asentojen välille suorin jaloin, pliellä ja chasseella
- painonsiirrot eteen, taakse ja sivuille
- pas de cheval
- balancoir
- flic
- flic-flac
- poosissa
- fouette
- flic
- flic-flac
9. Rond de jambe:
- par terre en dehors ja en dedans
- temps releve par terre
- demi-ronds 45 ja 90 astetta
- grand rond 45 ja 90 astetta suorin jaloin, demi pliessä ja releveessä, attitudessä
- passe par terre
- grand battement jete-passe-developpee yhdistelmät en dehors, en dedans
10. Battement fondu:
- en croix
- par terre
- puolivarpaille
- 45 astetta, 90 astetta
- plie releve
- plie releve demi rondilla
- ½ port de braslla, I port de braslla
- en face ja pienet poosat
- double fondu
- fondu plus tombee yhdistelmä
11. Rond de jambe en l ´air
- 45 astetta
- en dehors
- en dedans
- aloittaen temps releveellä
12. Battement frappe
- en croix
- ojennetulla nilkalla ja kierretyllä nilkalla sekä flexistä
- aksentilla ulos ja aksentilla sisään
- puolivarpailla
- double
- petit battements
13. Pas tombe – pas coupe
- erikseen ja yhdistettynä
- puolikäännöksellä tangon kautta ja ulkokautta
14. Pas de bourree
- sans changee ilman vaihtoa
- changee vaihdolla
- dessus-dessous
- ballotte
- en tournant
15. Puolikäännös
- tangon kautta
- ulkokautta
16. Kokokäännös
- takajalan suuntaan
- etujalan suuntaan
17. Piruetti
- en dehors ja en dedans
- V, II ja IV asennosta
18. Battement releve lent
- en croix
- ½ port de braslla ja I port de braslla
- arabeskit
- isot poosat efface ja croisee
19. Battement developpee
- en croix
- ½ ja I port de braslla
- Battement soutenu
20. Grand battement jete
- en croix
- pointé
- balancoir
21. Battement retire ja retire passee
- koko jalalla ja puolivarpailla, puolivarpaille, pliestä pliehen
22. Venyttelyt tangossa aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteillaKeskilattialla:

Kaikki tankoliikkeet keskilattialla.
1. Temps lie
- par terre
- port de braslla
- releve lentilla ja developpeella
2. Battement tendu ja jete
- en face
- pienissä ja isoissa poosissa ja ecarteissa
3. Pas de bourrees
- changee
- sans changee
- dessus-dessous
- en tournant
- sur le cou-de-piedillä ja suorin polvin
- ballotte
4. Piruetit
- en dehors ja en dedans V, II, Iv asennosta
5. Sissonne tombe pas de bourrée-yhdistelmät
6. Pas balance
7. Pas marchee
8. Pas de basque
9. Pas couru
10. Pieni adagio
11. Iso adagio
- isot poset eteen ja taakse
- arabeskit
- ecarteet
- passet poosasta toiseen
12. Prerationit isoihin piruetteihin
Kävelyt, juoksut, omat koreografiat.
Allegro:
1. Temps leve saute kaikissa asennoissa
2. Changements
-paikalla
-kääntyen 1/8, ¼, 1/2
3. Pas Echappe
4. Sous-sous
5. Pas assemble
- simple
- double
- en croix
6. Pas glissade
- en croix
- yhdistelmät glissade assemble, glissade jete eli yksi glissade plus isompi hyppy
7. Sissonne simple
- simple
- yhdistelmät esim. simple plus assemble
8. Sissonne fermee
- en croix
9. Pas jete
- sivulle takaa eteen, edestä taakse (dessus-dessous)
- liikkuen sivulle
- liikkuen eteenpäin, taaksepäin
- grand jetes eteenpäin suoralla jalalla ja developpeella
10. Pas de Chat
11. Yhdistelmät diagonaalista mm. Temps leve saute arabesquessa plus saute jalka sur le cou-de-piedissä, Arabesque-pas de chat, pas de basque plus hyppyt
12. Polkka
13. Pas Chassee
14. Emboites
15. Pas fouettes
16. Saut de basque
17. Entrelace
18. Lähdöt glissadilla, askeleella, pas courulla

Varpailla, kovakärkisillä tossuilla:
- lämmittävät harjoitteet parallel
- lämmittävät harjoitteet aukikierrossa
- Relevé
- Pas Echappé
- Pas Echappé double
- Pas tombe, Pas coupe
- Sissonne simple
- Pas de bourree suivi
- Pas assemble
- Pas glissade

Repertuaari:
- historialliset tanssit (mm. Farandole, Estampie)
- Tarantella (klassinen karakteeri ja Napolilainen tanssi)
- romanttinen aika: Wurttenburgin prinsessat ja prinssi variaatiot
- Giselle: valssi ja ystävättäret

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
- opiskelijan aktiivinen ammattimainen läsnäolo
- opiskelijan asenne ammattiainetta, omaa tekemistä, toisten harjoittelua/ opiskelua ja ryhmän vetäjää kohtaan
- opiskelijan edistyminen suhteessa omaan lähtötasoon
- opiskelijan edistyminen vertaisryhmässä ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Arvioinnin pääkohteena on opiskelijan liikkeeseen heittäytyminen, asioiden tutkiminen ja kokeileminen aidosti ja rehellisesti. Arvioinnissa huomioidaan oppimisprosessi ja väli- sekä päätösdemot.
Palaute on jatkuvaa, rakentavaa ja vuorovaikutteista.
Arviointi tapahtuu asteikoilla 0-5 ja arvioinnissa noudatetaan tanssinopettajakoulutuksen yleisiä arviointikehikon raameja.

Hylätty (0)

Epäammattimainen asenne oppiainetta, omaa ja toisen kehollisuutta kohtaan. Läpäisyyn vaadittuja läsnäolot puuttuvat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

01.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Esittävät taiteet

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1000. Avoin AMK: 1000.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan ennakko- ja valintakoetehtävien tekemisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Esittävän taiteen koulutuksen opiskelijavalinnan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen opiskelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien aikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oman osaamisen osoittaminen, itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä.

Sisällön jaksotus

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen
- Tanssinopettaja (AMK)
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuoto (sirkus/teatteri)
määrittelemät ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen ennakko- ja valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija osaa sujuvasti rakentaa ja toteuttaa liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.

Sisältö

Improvisaation ja komposition käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot ja itsenäiset oppimistehtävät.
Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.
Opintokokonaisuus etenee läpi opintojen kuudessa osassa: improvisaatio ja kompositio 1 – 6.
Opintokokonaisuus kytkeytyy koreografiseen harjoitteluun.

Opetusmenetelmät

Fyysinen harjoittelu, liikkeen kehittely, analysointi, vertaispalaute, keskustelu.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, fyysiset harjoitteet, pari- ja pienryhmätyöskentely, keskustelut, ongelmanratkaisu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Improvisaatio ja kompositio 5 on laajuudeltaan 3 op. Kontaktiopetus 35 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn, annettujen tehtävien tekemiseen sekä oman työskentelyn reflektointiin.
Oppimistehtävät annetaan lähiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen kontaktiopetuksessa, oppimisprosessi, tuntityöskentelyn ammattimaisuus, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio ja kompositio opintokokonaisuuden viides osa toteutetaan opintojen kolmantena syyslukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työohjelman mukaan. Opetus koostuu fyysisistä improvisaatio- ja/tai kompositioharjoitteista. Työskentely tukee ryhmäkoreografiatyöskentelyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktiopetuksessa, oppimisprosessi, aktiivinen osallistuminen opetukseen, tuntityöskentelyn ammattimaisuus, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Jatkuva arviointi.
Opettajan tekemä arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija osaa sujuvasti rakentaa ja toteuttaa liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.

Sisältö

Improvisaation ja komposition käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot ja itsenäiset oppimistehtävät.
Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.
Opintokokonaisuus etenee läpi opintojen kuudessa osassa: improvisaatio ja kompositio 1 – 6.
Opintokokonaisuus kytkeytyy koreografiseen harjoitteluun.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysinen harjoittelu, liikkeen kehittely, analysointi, vertaispalaute, keskustelu.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, ryhmäopetus, fyysiset harjoitteet, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso-osa on laajuudeltaan 3 op ja vastaa 80h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 32 x 90min. Loput ajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työskentelyn reflektointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio ja kompositio 6 toteutetaan opintojen kolmantena kevätlukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työohjelman mukaan.
Jakso koostuu erilaisista improvisatorisista ja kompositionaalisista tehtävistä, joita tehdään eri kokoonpanoissa. 22.1.-18.3. Heidi Alppirinteen opettaman jakson teemana on kontakti-improvisaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palaute on erottamaton osa kontaktitunteja. Opiskelijaa rohkaistaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.

Opiskelija tutustuu tanssialan ammatillisiin menetelmiin.
Opiskelija laajentaa ymmärrystään ammatillisista menetelmistä.
Opiskelija osaa rakentaa ja toteuttaa sujuvasti liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata ilmaisullista liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa integroida hankkimaansa tanssitietoutta ja teknistä taitoa liikkeen tuottamisessa.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.
Opiskelija osaa yhdistää musiikkiopintonsa ja sommittelullisen työn joustavasti luodakseen itselleen uusia ja käyttökelpoisia äänen ja liikkeen yhdistämis- ja lähestymistapoja.

Sisältö

Improvisaation, komposition ja muiden ammatillisten menetelmien käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot, itsenäiset oppimistehtävät ja keskustelevat luennot.

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.

Opintokokonaisuus etenee I-IV opintovuoden läpi seitsemässä osassa: improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 1–7.

Oppimateriaalit

Jyrkkä, H. (toim.). 2005. Tanssintekijät - 35 näkökulmaa koreografin työhön. Helsinki: STTL & Teatterikorkeakoulu

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysiset liiketehtävät, kirjallisuus, kirjoittaminen, vertaispalaute, keskustelut.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, liiketehtävät, kirjoittaminen, käännetty luokkahuone, kirjallisuus, vertaispalaute, keskustelut. Opetus pohjautuu ajatukseen opiskelijasta luovana ja aktiivisena liikkeen tuottajana ja muokkaajana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liikkeelliset oppimistehtävät annetaan lähiopetustunneilla.
Opiskelijan työn mitoitus:
81h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 27 x 90min. Loput työajasta on varattu jaksolla annettujen tehtävien tekemiseen, oman työn reflektointiin ja ryhmäkoreografioiden näyttämöharjoituksen ja esityksen seurantaan.
------------
Kirjallinen tehtävä:
Lue teoksesta Jyrkkä, H. (toim.) 2005. Tanssintekijät – 35 näkökulmaa koreografin työhön. Helsinki: STTL & Teatterikorkeakoulu sivut: 8-20, 91-110, 137-146, 167-181, 213-221 ja 233-242.
Kirjoita pohtiva essee, jossa käsittelet jokaisen lukualueeseen kuuluvan koreografin näkemyksiä työstään. Pohdi ja kirjoita, miten voit kiinnittää omat ajatuksesi tanssista ja tanssin tekemisestä kirjoittajan kirjoittamaan tai miksi et voi. Avaa myös sitä, mitä ajatuksia koreografin kirjoittama herätti sinussa.
Työn laajuus 6-8 tekstisivua + lähdeluettelo. Kirjoita jokaisesta koreografista n. yhden sivun verran. Käytä lukemaasi lähteenä ja merkitse lähdeviitteet tekstiin. Otsikoi työsi ja käytä väliotsikoita.
Palauta työsi Itslearning alustalle 30.11.2023. Valmistaudu keskustelemaan lukualueesta ja kirjoittamastasi syyslukukauden viimeisellä kontaktitunnilla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty:
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät -opintokokonaisuuden ensimmäinen osa toteutetaan opintojen ensimmäisenä syyslukukautena. Kontaktitunnit annetun työohjelman mukaan.
Jakso koostuu erilaisista fyysisistä improvisaatio- ja kompositioharjoitteista. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin sisältyy 3.vsk:n ryhmäkoreografioiden näyttämöharjoituksen ja esityksen seuranta sekä aineistopohjaisen esseen kirjoittaminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palaute on luonteva osa kontaktitunteja. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen opintojakson aikana ja sen päätyttyä. Erillinen palautekeskustelu opintojakson toteutumisesta ryhmän ja vastuuopettajan kesken viimeisellä kontaktitunnilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.

Opiskelija tutustuu tanssialan ammatillisiin menetelmiin.
Opiskelija laajentaa ymmärrystään ammatillisista menetelmistä.
Opiskelija osaa rakentaa ja toteuttaa sujuvasti liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata ilmaisullista liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa integroida hankkimaansa tanssitietoutta ja teknistä taitoa liikkeen tuottamisessa.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.
Opiskelija osaa yhdistää musiikkiopintonsa ja sommittelullisen työn joustavasti luodakseen itselleen uusia ja käyttökelpoisia äänen ja liikkeen yhdistämis- ja lähestymistapoja.

Sisältö

Improvisaation, komposition ja muiden ammatillisten menetelmien käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot, itsenäiset oppimistehtävät ja keskustelevat luennot.

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.

Opintokokonaisuus etenee I-IV opintovuoden läpi seitsemässä osassa: improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 1–7.

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden tuottama materiaali ja opettajan antamat tehtävät.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysinen harjoittelu, liikkeen kehittely, analysointi, vertaispalaute, keskustelu.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus työelämää vastaavissa puitteissa, ryhmäopetus, fyysiset harjoitteet, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät liittyvät liikkeen tuottamiseen, muokkaamiseen, kehittelyyn ja analysointiin. Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 2 on laajuudeltaan 3 op ja vastaa 80 h opiskelijan työtä. Kontaktiopetus 30 x 90min. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 2 toteutetaan opintojen ensimmäisenä kevätlukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työohjelman mukaan. Opetus koostuu fyysisistä improvisaatio- ja/tai kompositioharjoitteista. Harjoitteet tehdään vaihdellen eri kokoonpanoissa yksilötyöskentelystä koko ryhmän kanssa yhdessä tehtäviin improvisaatioihin/kompositioihin.
Jakso toimii johdatuksena soolokoreografiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palaute on erottamaton osa kontaktitunteja. Opiskelijaa rohkaistaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Opintojakson päätteeksi palautekeskustelu ryhmän ja vastuuopettajan kesken.
Edeltävyysehdot: improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 1 jakson hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi suoritetaan jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

10.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.

Opiskelija tutustuu tanssialan ammatillisiin menetelmiin.
Opiskelija laajentaa ymmärrystään ammatillisista menetelmistä.
Opiskelija osaa rakentaa ja toteuttaa sujuvasti liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata ilmaisullista liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa integroida hankkimaansa tanssitietoutta ja teknistä taitoa liikkeen tuottamisessa.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.
Opiskelija osaa yhdistää musiikkiopintonsa ja sommittelullisen työn joustavasti luodakseen itselleen uusia ja käyttökelpoisia äänen ja liikkeen yhdistämis- ja lähestymistapoja.

Sisältö

Improvisaation, komposition ja muiden ammatillisten menetelmien käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot, itsenäiset oppimistehtävät ja keskustelevat luennot.

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.

Opintokokonaisuus etenee I-IV opintovuoden läpi seitsemässä osassa: improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 1–7.

Opetusmenetelmät

Fyysinen harjoittelu, liikkeen kehittely, analysointi, ongelmanratkaisu, vertaispalaute, keskustelu.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, fyysiset harjoitteet, pari- ja pienryhmätyöskentely, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Improvisaatio ja kompositio 3 on laajuudeltaan 2 op. Kontaktiopetus 24 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn, annettujen tehtävien tekemiseen sekä oman työskentelyn reflektointiin.
Oppimistehtävät annetaan lähiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen kontaktiopetuksessa, oppimisprosessi, tuntityöskentelyn ammattimaisuus, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät opintokokonaisuuden kolmas osa toteutetaan opintojen kolmantena syyslukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työohjelman mukaan. Opetus koostuu fyysisistä improvisaatio- ja/tai kompositioharjoitteista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktiopetuksessa, oppimisprosessi, aktiivinen osallistuminen opetukseen, tuntityöskentelyn ammattimaisuus, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Jatkuva arviointi.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.

Opiskelija tutustuu tanssialan ammatillisiin menetelmiin.
Opiskelija laajentaa ymmärrystään ammatillisista menetelmistä.
Opiskelija osaa rakentaa ja toteuttaa sujuvasti liikkeellisiä ratkaisuja niin soolo- kuin ryhmätilanteisiin kontaktissa ympäristöönsä ja toisiin liikkujiin.
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata ilmaisullista liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja. Opiskelijan liikkeen kehittelyä ja muuntelua leimaa helppous ja sujuvuus.
Opiskelija osaa integroida hankkimaansa tanssitietoutta ja teknistä taitoa liikkeen tuottamisessa.
Opiskelija osaa analysoida tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia ja keskustella siitä rakentavasti.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ryhmätilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään liikeilmaisullisissa taidoissa.
Opiskelija osaa yhdistää musiikkiopintonsa ja sommittelullisen työn joustavasti luodakseen itselleen uusia ja käyttökelpoisia äänen ja liikkeen yhdistämis- ja lähestymistapoja.

Sisältö

Improvisaation, komposition ja muiden ammatillisten menetelmien käytännön harjoitukset, harjoitustyöt, demot, itsenäiset oppimistehtävät ja keskustelevat luennot.

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena.

Opintokokonaisuus etenee I-IV opintovuoden läpi seitsemässä osassa: improvisaatio, kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 1–7.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysinen harjoittelu, liikkeen kehittely, analysointi, vertaispalaute, keskustelu.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, etäopetus, ryhmäopetus, fyysiset harjoitteet, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso-osa on laajuudeltaan 2 op ja vastaa 54h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 22 x 90min. Loput ajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työskentelyn reflektointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatio ja kompositio ja muut ammatilliset menetelmät 4 toteutetaan opintojen toisena kevätlukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työohjelman mukaan.
Jakso koostuu erilaisista improvisatorisista ja kompositionaalisista tehtävistä, joita tehdään eri kokoonpanoissa. 22.1.-18.3. Heidi Alppirinteen opettaman jakson teemana on kontakti-improvisaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palaute on erottamaton osa kontaktitunteja. Opiskelijaa rohkaistaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija lisää tanssinopettajan ammattitaitoaan opetusharjoittelulla eri tanssitekniikoissa. Harjoittelu kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja itsearvioida taidetanssin opintojaksoja eri kohderyhmille. Opiskelija osaa käyttää länsimaisen taidetanssin opettamisen ja oppimisen termejä ammattimaisesti. Opiskelija osaa ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä.
Opetusharjoittelija osaa laatia asiantuntevan ja rakentavan vertaispalautteen muille opetusharjoittelijoille. Opiskelija osaa ottaa vastaan palautetta ja kehittää opettamistaan saadun palautteen ja omien havaintojensa pohjalta.
Opetusharjoittelija osaa hyödyntää sujuvasti aineopintoja, tekniikkaopintoja ja pedagogisia opintoja harjoittelussaan.

Sisältö

Opetusharjoittelijat suunnittelevat ja toteuttavat lukukauden kestävän taidetanssin opintojakson. Harjoittelu koostuu opetuksen ja yhteissuunnittelun lisäksi opetustuntien seuraamisesta, kirjallisista töistä, itse- ja vertaisarvioinnista sekä opetus- ja tuntisuunnitelmien päivittämisestä.
Opetusharjoittelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taidetanssituntinsa opetusjaksollaan ja ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä.
Opetusharjoittelija seuraa ryhmän läsnäoloa ja opetuksen toteutusta.
Taidetanssin opetusharjoittelun neljä osaa rakentuvat seuraannollisesti lastentanssista jazziin: lastentanssin opetusharjoittelu (3 op), baletin opetusharjoittelu (3 op), nykytanssin opetusharjoittelu (3 op) sekä jazztanssin opetusharjoittelu (3 op).

Oppimateriaalit

Jazztanssin opetusharjoittelun ohjeistus, jazztanssin opettamisen opinnot, jazztanssin tekniikkatunnit.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena tanssisalissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Harjoittelu järjestetään työelämää vastaavissa olosuhteissa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, tunti- ja opetussuunnitelman laatimista, kirjallisia oppimistehtäviä, itsearviointia ja vertaispalautetta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä, joka koostuu opetusharjoittelusta, tuntien seuraamisista, vertaispalautteesta, tuntien suunnittelusta, opetusmusiikkien etsimisestä, itsearvioinnista ja kirjallisista oppimistehtävistä. Näiden lisäksi ryhmän opiskelijat suunnittelevat yhdessä Jazztanssin perusteet opintojaksolle osallistuville oppimistehtävät, ohjeistavat ne ja purkavat tehtävät, sekä antavat tehtävistä palautetta.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut opetusharjoittelun kokonaisuudessaan ja palauttanut jazztanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa mainitut tehtävät määräaikaan mennessä.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut opetusharjoittelua ja palauttanut jazztanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa kirjattuja tehtäviä määräajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Opetus järjestetään aikavälillä to 7.9.- to 14.12.2023 lähiopetuksena Linnasalissa (Linnankatu 54). Ensimmäinen opetuskerta on torstaina 7.9.2023. Tämän jälkeen jazztanssitunnit järjestetään aina tiistaisin ja torstaisin klo 17:00-18:30. Viikolla 42 ei ole kontaktiopetusta.

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee jazztanssin perusteiden opettamista ja tuntien suunnittelua miettien erityisesti jazztanssin perusteiden sisältöjä, tavoitteita ja toteutusta. Opetusryhmä koostuu Turun ammattikorkeakoulun ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, joille opintojakso on osa vapaasti valittavia opintoja. Opetus lähtee jazztanssin alkeista ja etenee ryhmän taito- ja osaamistason mukaan.

Opetusharjoittelu koostuu opetusharjoittelusta, jazztanssituntien seuraamisesta, tanssituntien suunnittelusta, opetusmusiikkien etsimisestä, vertaispalautteesta, reflektoinnista ja kirjallisista töistä. Opiskelijat laativat opetusharjoittelusta opetussuunnitelman ja jokaisesta tunnista tuntisuunnitelman. Tämän lisäksi opiskelijat seuraavat toistensa opetusharjoitteluita ja antavat vertaispalautetta toisilleen. Opiskelijat arvioivat omaa opettamista, itselleen ja ryhmälle asettamia tavoitteita, sekä reflektoivat omaa opettamista suhteessa saamaansa vertaispalautteeseen. Opiskelija pyrkii arvioimaan mahdollisimman moniulotteisesti saavuttamiaan tavoitteita, opetusharjoittelun sisältöä, sekä itseään opettajana loppuarviointiesseessä.

Tämän lisäksi opetusharjoitteluun kuuluu opetusryhmälle räätälöidyt oppimistehtävät ja niiden purku. Opetusharjoittelun lopussa opintojaksosta kerätään opintojaksopalaute.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista, tuntien seuraamista ja jazztanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa mainittujen tehtävien palauttamista määräajan ja mitan puitteissa. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

21.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

2 - 5

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, repertuaarista, improvisaatioharjoituksista, opiskelijoiden luomasta liikemateriaalista, opetuskokeiluista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazztanssin -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Kansainavälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, oman liikemateriaalin tuottamista ja opettamista, vertaispalautetta, itsereflektointia ja itsearviointia. Kevätlukukauden päätteeksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 81h opiskelijan työtä ja koostuu kontaktiopetuksesta, henkilökohtaisesta työskentelystä, oppimistehtävistä, itsearvioinnista ja palautteesta.

Sisällön jaksotus

Syventävän vaiheen opinnoissa, kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena, syvennytään omaan työskentelyyn tutkimuksellisella ja ammattimaisella otteella ja etsitään omaa polkua taidetanssin tulevana opettajana. Tanssiteknisten asioiden erittely ja yksityiskohtainen opettaminen on koulutuksessa keskiössä. Opiskelijalta vaaditaan analyyttistä ja pitkäjänteistä otetta opiskelussa, jotta hän pystyy siirtämään oppimansa työelämään. Pyrkimyksenä on myös oppia näkemään liikkeen ulkokohtaisuuden sijaan jazztanssin liikekielen harjoittaminen ja tanssiminen ”sisältä ulospäin”, omista kehollisista lähtökohdista, tapahtuvana oppimisprosessina. Opiskelijaa ohjataan kohti ammattimaista ja vastuullista työskentelyä. Opiskelijan vastuulla on löytää oma sisäinen motivaatio opiskella, ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja ryhmän työilmapiiristä, tutkia, analysoida ja syventää osaamistaan, sekä haastaa itseään niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Jazztanssin tuntityöskentely koostuu tanssitekniikkaharjoitteista, improvisaatiosta, kompositioista, jazztanssin repertuaarista, oppimistehtävistä ja opetuskokeiluista. Tavoitteena on syventää jazztanssin tieto-taitoa tanssitekniikan, oman ilmaisun ja liikekielen, kehon linjauksien, tanssillisuuden ja musikaalisuuden suhteen, oppia analysoimaan omaa tekemistä yksityiskohtaisesti ja opetella näkemään tekniikkasarjat oman ilmaisun väylänä. Tärkeänä osana tunteja on tanssin ja musiikin yhteys ja yhteyden hyödyntäminen osana tanssi-ilmaisua. Opintojaksolla toteutetaan myös opetuskokeilut, joissa opiskelija suunnittelee ja opettaa jazztanssille tyypillisiä harjoitteita.

Analyyttinen työskentely ja itsereflektio läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Kaikkien opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin IIIb -opintojakso toteutetaan kolmannen vuoden keväällä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, opiskelijoiden tuottamasta liikemateriaalista, sekä improvisaatio - ja kompositioharjoituksista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazz IIa -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, sekä vertaispalautetta ja itsearviointia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, henkilökohtaisesta työskentelystä ja opiskelijan itsereflektiosta.

Sisällön jaksotus

Ensimmäisenä ja toisena vuotena, perusvaiheen opinnoissa, yhtenäistetään opiskelijoiden osaamista, sekä opitaan ammattimaista työskentelyä. Jazztanssin tekniikkaa, tyylilajia ja oppisisältöä lähestytään jazztanssille tyypillisten tanssitekniikka- ja tuntiharjoitteiden, improvisaation ja repertuaarin kautta opettajan ohjauksessa.

Opintojakson teemoina ovat:
- jazztanssin lajikohtainen tanssitekniikka ja sanasto
- jazztanssille tyypillisten liikelaatujen ja aksenttien käyttäminen osana tanssia
- voima suhteessa venyvyyteen
- maadoittuminen vs. kannatus
- selän ja keskustan käyttäminen apuna liikkeessä
- lantion painon hahmottaminen ja käyttäminen apuna liikkumisessa
- tilassa ja eri tasoissa pitkälle liikkuminen, syvän plién käyttäminen
- liikkeiden loppuun saakka vieminen/kurotus
- koonnot ja kohotukset, svingit ja tiputukset
- musiikinkuuntelu ja rytmiikka, tanssin ja musiikin yhteyden hyödyntäminen
- heittäytyminen, tanssillisuus, oma ilmaisu ja liikekieli
- ammattimainen opiskelu ja vastuun ottaminen omasta oppimisesta sekä motivaatiosta
- oman oppimisen työstäminen ja pohtiminen, oman oppimisprosessin kehittäminen
- oman liikemateriaalin tuottaminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen

Analyyttinen työskentely ja itsereflektio, sisäisen motivaation merkitys ja vastuun ottaminen omasta oppimisprosessista läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Kaikkien opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin IIa -opintojakso toteutetaan toisen vuoden syksyllä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jaksolle osallistumisen edellytyksenä on jazztanssi I a:n ja I b:n hyväksytty suoritus.

Jazztanssitunneilla vaatetuksena on ihonmyötäiset ja joustavat, tanssiin soveltuvat vaatteet, sekä jazztossut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.

Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1
Opiskelija:
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija:
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

21.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, repertuaarista, improvisaatioharjoituksista ja opiskelijoiden luomasta liikemateriaalista, sekä opetuskokeiluista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazztanssin -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Kansainavälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, sekä vertaispalautetta ja itsearviointia. Kevätlukukauden päätteeksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 81h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, henkilökohtaisesta työskentelystä, oppimistehtävistä, itsearvioinnista ja palautteesta.

Sisällön jaksotus

Ensimmäisenä ja toisena vuotena, perusvaiheen opinnoissa, yhtenäistetään opiskelijoiden osaamista, sekä opitaan ammattimaista työskentelyä. Jazztanssin tekniikkaa, tyylilajia ja oppisisältöä lähestytään jazztanssille tyypillisten tanssitekniikka- ja tuntiharjoitteiden, improvisaation, komposition ja repertuaarin kautta opettajan ohjauksessa.

Opintojakson teemoja ovat mm.
- jazztanssin lajikohtainen tanssitekniikka ja sanasto
- ammattimainen opiskelu ja vastuunottaminen omasta oppimisprosessista sekä kehittymisestä
- vastuunottaminen ryhmän työilmapiiristä, ryhmätyötaidot
- kehon linjaukset, erilaiset liikelaadut ja niiden selkeyttäminen
- liikkeiden loppuun saakka vieminen/kurotus
- tilan ja tasojen monipuolinen käyttäminen, lattiatekniikka osana jazztanssia
- selän ja keskustan käyttäminen apuna liikkeessä
- maadoittuminen, kehon painon ”heittäminen”, aksentit ja rytmit
- svingit, tiputukset ja bounce osana jazztanssia
- rento/kannatettu/sulava keho
- rytmitaju ja musikaalisuus
- tanssin ja musiikin yhteyden hyödyntäminen liikkeessä ja ilmaisussa
- oman tanssijuuden, ilmaisun ja heittäytymisen haastaminen, uskallus kokeilla uutta
- improvisaatio ja kompositio
- oman liikemateriaalin tuottaminen, kokonaisuuksien hahmottaminen
- opetuskokeilut
- ammattikentän vaatimusten tiedostaminen ja oman ajattelun kehittäminen kohti ammattilaisuutta

Analyyttinen työskentely ja itsereflektio läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Kaikkien opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin IIb -opintojakso toteutetaan toisen vuoden keväällä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 29.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, jazztanssin tekniikkaharjoitteista, jazztanssin repertuaarista, improvisaatioharjoituksista, kompositioista ja opiskelijoiden luomasta liikemateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazztanssin -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, oman liikemateriaalin tuottamista ja opettamista, vertaispalautetta, itsereflektointia ja itsearviointia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, erilaisten tuntiharjoitteiden ja tuntitanssien suunnittelusta, harjoitteiden kirjaamisesta, jakamisesta ja opettamisesta, opiskelijan omasta työskentelystä, reflektoinnista ja itsearvioinnista.

Sisällön jaksotus

Syventävän vaiheen opinnoissa syvennytään omaan työskentelyyn tutkimuksellisella ja ammattimaisella otteella ja etsitään omaa polkua taidetanssin tulevana opettajana. Tanssiteknisten asioiden erittely ja yksityiskohtainen opettaminen on koulutuksessa keskiössä. Opiskelijalta vaaditaan analyyttistä ja pitkäjänteistä otetta opiskelussa, jotta hän pystyy siirtämään oppimansa työelämään. Opiskelijaa ohjataan kohti ammattimaista ja vastuullista työskentelyä. Opiskelijan vastuulla on löytää oma sisäinen motivaatio opiskella, ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja ryhmän työilmapiiristä, tutkia, analysoida ja syventää osaamistaan, sekä haastaa itseään niin henkisesti kuin fyysisestikin. Analyyttinen työskentely ja itsereflektio, musikaalisuus ja heittäytyminen, sekä oman ilmaisun ja liikekielen kehittäminen läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssi IV -opintojaksolla jazztanssia lähestytään tanssiharjoitteiden, improvisaatio- ja kompositiotyöskentelyn, rerepertuaarin sekä oppimis- ja opetustehtävien kautta. Opintojakso koostuu muutamasta opetuskokonaisuudesta.

Jazztanssi IV -opintojakso toteutetaan neljännen vuoden syksyllä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Jazztanssitunneilla vaatetuksena on ihonmyötäiset ja joustavat, tanssiin soveltuvat vaatteet, sekä jazztossut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.

Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen

Ilmoittautumisaika

31.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, opiskelijoiden tuottamasta liikemateriaalista, sekä improvisaatio- ja kompositioharjoitteista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazz Ia -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, sekä vertaispalautetta ja itsearviointia. Syyslukukauden päätteeksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 81h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, omasta työskentelystä ja itsereflektiosta.

Sisällön jaksotus

Ensimmäisenä ja toisena vuotena, perusvaiheen opinnoissa, ryhmäytetään ja yhtenäistetään opiskelijoiden osaamista, sekä opitaan ammattimaista työskentelyä. Jazztanssin tekniikkaa, tyylilajia ja oppisisältöä lähestytään jazztanssille tyypillisten tanssitekniikka- ja tuntiharjoitteiden, improvisaation ja repertuaarin kautta opettajan ohjauksessa.

Opintojakson teemoina ovat opetusryhmän ryhmäyttäminen, jazztanssin perustekniikan ja sanaston opiskelu, rytmin ja musiikin merkityksen hahmottaminen jazztanssille, heittäytyminen ja oma ilmaisu. Tavoitteena on kehittää rytmitajua ja musikaalisuutta, hahmottaa kehonlinjauksia, hahmottaa ja harjoitella jazztanssille tyypillisten liikelaatujen, maadoituksen ja tilan monipuolista käyttämistä, kasvattaa peruskuntoa, sekä ymmärtää voiman ja venyvyyden suhteen merkitys tanssiharjoittelussa. Opiskelijaa kannustetaan heittäytymään jazztanssin maailmaan ja ilmaisemaan itseään tanssin eri keinoin.

Tärkeänä tavoitteena on ymmärtää vastuunottaminen omasta oppimisesta ja motivaatiosta. Analyyttinen työskentely ja itsereflektio, sisäisen motivaation merkitys ja vastuunkantaminen omasta oppimisprosessista läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Kaikkien opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin Ia-opintojakso toteutetaan ensimmäisen vuoden syksyllä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa. Jazztanssi Ib-opintojaksolle siirtymisen edellytyksenä on hyväksytty suoritus Jazztanssi Ia:sta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Jazztanssitunneilla vaatetuksena on ihonmyötäiset ja joustavat, tanssiin soveltuvat vaatteet, sekä jazztossut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.

Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1
Opiskelija:
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• kehittää omaa toimintaansa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija:
• toimii vastuullisesti ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja kestävät lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
• on ideoinnissaan innovatiivinen ja luova sekä etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
•toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

21.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 22.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.
.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, opiskelijoiden tuottamasta liikemateriaalista, sekä improvisaatio- ja kompositioharjoitteista, opetuskokeiluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Jazztanssi Ib -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, sekä vertaispalautetta ja itsearviointia. Kevätlukukauden päätteeksi jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 81h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, omasta työskentelystä, oppimistehtävistä, itsereflektiosta ja henkilökohtaisesta palautteesta.

Sisällön jaksotus

Ensimmäisenä ja toisena vuotena, eli perusvaiheen opinnoissa, ryhmäytetään ja yhtenäistetään opiskelijoiden osaamista, sekä opitaan ammattimaista työskentelyä. Jazztanssin tekniikkaa, tyylilajia ja oppisisältöä lähestytään jazztanssille tyypillisten tanssitekniikka- ja tuntiharjoitteiden, improvisaation ja repertuaarin kautta opettajan ohjauksessa.

Opintojakson teemoja ovat mm.:
- jazztanssin perusteiden, tanssitekniikan ja sanaston opiskelu
- itsenäinen työskentely, keskittyminen, liikemuistin kehittäminen
- vastuunottaminen omasta oppimisprosessista sekä kehittymisestä
- vastuunottaminen yhteisestä työilmapiiristä, positiivisen ja kannustavan työilmapiirin luominen ja ylläpito
- ryhmätyöskentelytaidot, aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn
- oma ilmaisu, tanssillisuus ja heittäytyminen
- musiikin ja tanssin yhteyden hahmottaminen, musikaalisuus ja rytmitaju
- erilaiset liikelaadut ja aksentit
- kehon oikeaoppisten linjauksien hahmottaminen ja työstäminen
- maneerien karsiminen ja liikekielen puhdistaminen
- voiman ja liikkuvuuden suhde ja merkitys jazztanssille
- kannatus vs. maadoittuminen ja painon tiputtaminen
- tilan ja tasojen monipuolinen käyttäminen
- improvisaatio ja kompositio
- oppimistehtävien/harjoitteiden suunnittelu ja toteuttaminen
- opetuskokeilut

Analyyttinen työskentely ja itsereflektio läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Kaikkien opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin Ib -opintojakso toteutetaan ensimmäisen vuoden keväällä lähiopetuksena. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta Jazztanssi Ia -opintojaksosta. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

21.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 22.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

2 - 5

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa taidetanssista saamaansa tietoa ja kokemusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan taidetanssin opetusjaksoja eri ikäryhmille erityisesti tanssitaiteen perusopetuksessa ja ammatillisella toisella asteella.

Sisältö

Opiskelija tunnistaa taidetanssin tekniikoita ja tyylejä, jäsentää taidetanssin käsitteistöä ja analysoi eri liiketyylien ominaispiirteitä.
Opiskelija rakentaa eri ikä- ja taitotasoille soveltuvia taidetanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä.
Opiskelija soveltaa oppimaansa taidetanssin perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän sekä ammatillisen II asteen opettamiseen.
Opiskelija opettaa opiskelijatovereilleen suunnittelemansa tunnin käyttäen itse kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa toteuttamilla tunneilla.

Oppimateriaalit

Opettajan antama liikemateriaali ja oppimateriaali, taiteen perusopetus, keskustelut, opiskelijoiden oma liikemateriaali, lähdeaineisto.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, oppimistehtävät, keskustelut, työelämävierailut, vertaisoppiminen, ryhmätyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperusteisuus, keskustelut, itsereflektio, oppimateriaalit, lähdekirjallisuus ja muut lähteet.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jazztanssin opettamisen opinto-osa on laajuudeltaan 3 op, eli 81 h opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu kontaktiopetuksesta, erilaisista oppimistehtävistä, keskusteluista, työelämävierailusta, opetuskokeiluista ja vertaispalautteesta. Loput työajasta on varattu opetustuntien suunnitteluun ja valmisteluun, erilaisten oppimistehtävien tekemiseen, lähteisiin tutustumiseen, esseen kirjoittamiseen ja oman työn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Jazztanssin opettamisen opinto-osa toteutetaan opintojen kolmannen vuoden kevätlukukaudella. Opintojakso koostuu työelämävierailuista, keskustelevista luennoista, oppimistehtävistä ja opetuskokeiluista. Opiskelija perehtyy opintojakson lähde- ja oppimateriaaliin, joka koostuu jazztanssia käsittelevästä kirjallisuudesta, opetussuunnitelmista, kasvatusalan kirjallisuudesta, videoista ja artikkeleista. Opiskelija käy seuraamassa taiteen perusopetuksen tunteja ja reflektoi tuntimateriaalia oppimistehtävien puitteissa. Opintojaksoon kuuluu myös opetuskokeilut taso- ja ikäryhmät huomioon ottaen. Opintojakson aikana opiskelija kehittää jazztanssin opettamisen taitojaan sekä luo itselleen identiteettiä jazztanssin opettajana. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijan ymmärrystä jazztanssin opettajan monipuolisesta työnkuvasta, jazztanssin perinteistä ja tuntisisällöistä oppimateriaalin, oppimistehtävien, keskusteluiden ja taiteen perusopetusta antavan tanssikouluvierailun kautta.

Opintojakson keskiössä on taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä ja sen opetukselliset sisällöt ja oppimateriaali. Opiskelija oppii hahmottamaan ja analysoimaan jazztanssituntien sisältöjä ja teemoja, tuntirakennetta ja liikemateriaalia eri ikä- ja taitotasoille (perus- ja syventävät opinnot). Opiskelija suunnittelee eri ikä- ja taitotasoille sopivia harjoitteita ja opettaa niitä vertaisryhmälle, sekä analysoi kanssaopiskelijoiden harjoitteita ja keskustelee harjoitteiden sisällöistä ja tavoitteista. Tämän lisäksi opiskelija suunnittelee I vsk:n tanssinopettajaopiskelijoille soveltuvan jazztanssitunnin. Opiskelija opettaa tunnin I vsk:n tanssinopettajaopiskelijoille, seuraa kanssaopiskelijoiden opetustunnit ja antaa vertaispalautetta opetuksesta. Opetuksessa erityistä huomiota kiinnitetään työskentelyyn muusikon kanssa sekä kykyyn jäsentää ja rytmittää liikettä puheen, laskujen ja scattauksen (scat singing) keinoin.

Opiskelija huomioi seuraavat asiat suunnitellessa jazztunteja eri ikä- ja taitotasoille:
- jazztanssitunnin tulee sisältää jazztanssin tuntirakenteen mukaisia tanssiteknisiä, rytmisiä, tilassa ja eri tasoissa liikkuvia harjoitteita
- tanssitunnin liikekieli ja liikelaadut ovat perinteiseen jazztanssiin pohjautuvia opiskelijan omalla tyylillä höystettynä
- tanssinopettaja on myös musiikkikasvattaja, jazztunnin musiikki on kattaukseltaan monipuolinen ja perinteitä kunnioittava

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja vaaditussa laajuudessa. Opetuksen toteuttaminen vastuullisella asenteella ja aktiivinen osallistuminen palautekeskusteluihin.

Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, keskustelut, pienryhmätyöt, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, hops-keskustelut ja hopsin päivittäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelut, tehtäväperustaisuus, pienryhmätyöt, itsenäinen työskentely, digioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä.

Esitelmät, esseet, tehtävät. Tarkempi ohjeistus annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin. Osallistuminen tanssinopettajakoulutuksen 4.vuosikurssin jazztanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja Sadonkorjuupäiville.

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Henkilökohtaiset hops-keskustelut käymättä ja/tai jazztanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja Sadonkorjuupäiville ei ole osallistuttu.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut, 4.vsk:n jazztanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja Sadonkorjuupäiville osallistuminen.
Lähiopetuksen teemoina mm.
- erilaiset urapolut ja tanssialan ammattilaisen monipuoliset työllistymismahdollisuudet
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen
- hyvinvointi ja itsereflektio
- työelämätaidot
- elinikäinen oppiminen

Ajoitus: 3.opintovuosi, opetus annetun työohjelman mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin. Osallistuminen tanssinopettajakoulutuksen 4.vuosikurssin jazztanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja Sadonkorjuupäiville.

Ilmoittautumisaika

13.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, keskustelut, digioppiminen, portfoliotyöskentely, hops-keskustelut ja hopsin päivittäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelut, digioppiminen, tehtäväperustaisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä.
Opiskelijabarometriin vastaaminen. Muut oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin.

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Henkilökohtaiset hops-keskustelut käymättä.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut.

Lähiopetuksen teemoina mm.
- henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhteenveto
- oman oppimisen arviointi ja jatkokehittäminen, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja jatkokehittäminen, portfolion esittely
- PTANSS20 ryhmän jäähyväiset
Ajoitus: syksy 2023 - kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Portfolio ja portfolion esittely. Osallistuminen hops-keskusteluihin.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa taidetanssista saamaansa tietoa ja kokemusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan taidetanssin opetusjaksoja eri ikäryhmille erityisesti tanssitaiteen perusopetuksessa ja ammatillisella toisella asteella.

Sisältö

Opiskelija tunnistaa taidetanssin tekniikoita ja tyylejä, jäsentää taidetanssin käsitteistöä ja analysoi eri liiketyylien ominaispiirteitä.
Opiskelija rakentaa eri ikä- ja taitotasoille soveltuvia taidetanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä.
Opiskelija soveltaa oppimaansa taidetanssin perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän sekä ammatillisen II asteen opettamiseen.
Opiskelija opettaa opiskelijatovereilleen suunnittelemansa tunnin käyttäen itse kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa toteuttamilla tunneilla.

Oppimateriaalit

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma (OPH).
Skinnari, S. 2004. Pedagoginen rakkaus. PS -kustannus. WS Bookwell Oy. Juva.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus, keskustelut, fyysiset harjoitteet, pienryhmätyöt, esitysten seuranta, lastentanssin opetustuntien seuranta, raportointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelevat luennot, käännetty luokkahuone, kirjallisuus, oppimistehtävät, observoinnit, vierailut. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisellä
oppimateriaalilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
108h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 56h (28 x 90min). Loput työajasta on varattu harjoitustöiden tekemiseen, oheiskirjallisuuteen perehtymiseen, The Beat of Dance tanssitapahtuman tuomarointitehtäviin, lastentanssituntien ja esitysten seuraamiseen sekä niistä kirjallisesti raportoimiseen.
Oppimistehtävien tarkempi ohjeistus annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vierailuihin (tanssiesitys, tanssitunnit, The Beat of Dance), motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suoritus määräajassa ja -laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty:
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Lastentanssin opettamisen opinnot suoritetaan opintojen 1. opintovuoden aikana. Kontaktitunnit annetun työjärjestyksen mukaan. Kontaktituntien lisäksi opintojaksoon sisältyy lastentanssiesityksen ja lastentanssituntien seuraamista.Tanssituntien ja tanssiesityksen seuranta ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. Lisäksi opintojaksoon sisältyy The Beat of Dance tapahtumaan osallistuminen ja palautteen kirjoittaminen näytöstansseista.
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•tulkita Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa
•nimetä 3-12-vuotiaan lapsen kehitysvaiheita
•nimetä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
•tunnistaa erilaisia oppimistyylejä, -tarpeita ja -edellytyksiä opetusta suunnitellessaan
•suunnitella lastentanssiharjoitteita eri ikäisille lapsille parin kanssa
•valmistaa lastentanssituntikokonaisuuden pienryhmässä
•tunnistaa lastentanssinopetussuunnitelman, jaksosuunnitelman ja tuntisuunnitelman
•analysoida lastentanssitunnin tuntirakennetta ja -sisältöjä
•valita musiikkia, instrumentteja ja välineitä lastentanssitunnille
•raportoida seuraamastaan lastentanssitunnista ja -esityksestä
•kertoa lastentanssin ja koulutanssin asemasta Suomessa ja muualla Euroopassa
•keskustella tanssikasvatuksen tavoitteista ja näkökulmista
•palauttaa mieleen opettajan eettiset periaatteet
•toimia työryhmän jäsenenä

Ajoitus: syksy 2023 - kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Muu kirjallisuus:
Anttila, E. 1994. Tanssin aika. Tammer-Paino Oy, Tampere.
Fraser, D.L. 1991. Playdancing. A Dance Horizons Book. Princeton Book Co. Publishers. Pennington.
Gilbert, A. 2015. Creative dance for all ages (2nd edition). SHAPE America. Human Kinetics. USA.
Joutsenvirta, N. 1992. Lastentanssin opetusohjelma 5-6 -vuotiaille. Kajaanin opettajankoulutuslaitos.
Joyce, M. 1984. Dance Technique for Children. Mayfield Publ. Co. USA.
Joyce, M. 1980/1973. First Steps in Teaching Creative Dance to Children. 2ndedition. Mayfield Publ. Co. California.
Kauppila, R. A. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus. Keuruu.
Karppinen S., Puurula A., Ruokonen I. 2001. Taiteen ja leikin lumous. Oy Finn Lectura Ab. Tampere.
Laine, V. (toim.). 1995. Koulu tanssii 1-2. Opetushallitus. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi.
Laine V. (toim.). 1997. Koulu tanssii 3-6. Opetushallitus. Dark-Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa.
Rooyackers, P. 1997. Tanssileikkikirja. Oy Adita Ab. Helsinki.
Sjösted Edelholm, E. & Wigert, A. 2005. Att kännä rörelse - en danspedagogisk metod. Carlsson Bokförlag. Stockholm.
Speth, M. 2006. Dance Spetters II. Motive for Motion. Maastricht.
Viitala, M. 1998. Tanssia elämyksen ehdoilla. Svoli-palvelu Oy. Helsinki. ( cd: "Antonio's raindance" by D.Yoken ja M-V. Luolajan-Mikkola.)
1998. Tassutellen ja tanssien. (kirja + cd). Helsingin konservatorioiden säätiö. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Wigert, A. 1982. Danslek på dagis. Berlings, Arlöv.
Zimmer, R. 2001. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja käytännön ideoita. LK-kirjat. Karisto. Hämeenlinna.
Musiikkia:
Music for Creative Dance I-IV (by Eric Chappelle)
Vauhtivarpaat (Svoli)
Nopsanilkat (Svoli)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vierailuihin, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suoritus määräajassa ja -laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Opettajan tekemä arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty:
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

13.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opetusharjoittelija suunnittelee, toteuttaa ja itsearvioi taidetanssin opintojakson eri kohderyhmille. Opetusharjoittelija laatii asiantuntevan ja rakentavan vertaispalautteen muille opetusharjoittelijoille.

Opetusharjoittelija hyödyntää sujuvasti analyyttisiä ammattiopintoja, liikkeen tuottamisen ammattiopintoja ja pedagogisia opintoja harjoittelussaan.

Sisältö

Opetusharjoittelijat suunnittelevat lukukauden kestävän taidetanssin opintojakson. Harjoittelu koostuu opetuksen ja yhteissuunnittelun lisäksi opetustuntien seuraamisesta, itse- ja vertaisarvioinnista ja jaksosuunnitelmien päivittämisestä. Opetusharjoittelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taidetanssituntinsa opetusjaksollaan ja ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä. Opetusharjoittelija seuraa ryhmän läsnäoloa ja opetuksen toteutusta.

Oppimateriaalit

Lastentanssin opetusharjoittelun ohjeistus, lastentanssin opettamisen opinnot.

Opetusmenetelmät

Tanssin opetuksen harjoittelu työelämässä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lastentanssin opetusharjoittelu järjestetään lähiopetuksena päiväkodin/koulun liikuntasalissa tai vastaavassa tilassa. Opetus sisältää mm. demonstraatioita, ongelmanratkaisua, oppilaiden osallistamista, oppimispäiväkirjan pitämistä, opetussuunnitelman laatimista, kirjallisten töiden tekemistä, itsearviointia ja vertaispalautetta, palautteen vastaanottamista ja tuntien uudelleen muokkaamista palautteen pohjalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opetusta ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu opetusharjoittelusta (yht. 10 x 45 min) ja tanssituntien seuraamisesta (yht. 10 x 45 min). Muu aika on varattu lastentanssituntien suunnitteluun, musiikkien etsimiseen, suullisen ja kirjallisen vertaispalautteen antamiseen, opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien, oppimispäiväkirjan, itsearvioinnin ja reflektoinnin, sekä harjoitteluraportin kirjoittamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut opetusharjoittelua ja palauttanut lastentanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa kirjattuja tehtäviä määräajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Lastentanssin opetusharjoittelu koostuu kahdesta eri osasta, lastentanssin opetusharjoittelusta päiväkodeissa ja lastentanssin opetusharjoittelusta kouluissa. Lastentanssin opetusharjoittelu päiväkodeissa järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja Tallimäenkentän päiväkodissa tiistaisin ja torstaisin 12.9.-12.10.2023 klo 8.30-11.30 välillä. Opetusharjoittelu kouluissa järjestetään tiistaisin ja torstaisin 24.10.-23.11.2023 klo 8.00-12.00 välillä.

Jokainen opiskelija opettaa päiväkodissa 5 x 45 minuuttia ja koulussa 5 x 45 minuuttia tanssia. Tämän lisäksi jokainen opiskelija seuraa opetusharjoitteluparinsa opetustunteja päiväkodissa 5 x 45 minuuttia ja koulussa 5 x 45 minuuttia. Opetusta kertyy yhteensä 10 x 45 min ja tuntien seuraamista 10 x 45 min.

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee lastentanssin opettamista ja lastentanssituntien opetuksen suunnittelua. Suunnittelussa ja opetuksessa opiskelija pyrkii huomioimaan lastentanssituntien sisällöt ja tavoitteet eri ikäryhmille, lasten fyysis-psyykkisen kehityksen ja motoriset taidot, sekä ryhmän ja ryhmän taitotason. Opiskelija muokkaa opetussisältöjä näihin asioihin pohjaten harjoittelun edetessä ja saadun palautteen pohjalta.

Päiväkodeissa lastentanssin harjoitteluun osallistuvat lapset ovat iältään 4-6-vuotiaita. Koulutanssin harjoitteluun taas osallistuu 1.-4.-luokkalaisia.

Sekä päiväkoti- että kouluopetus sisältää 5 x 45 minuuttia omaa opetusta ja 5 x 45 minuuttia lastentanssituntien seuraamista. Tämän lisäksi opiskelija laatii molemmista harjoitteluista opetussuunnitelman ja jokaisesta tunnista erillisen tuntisuunnitelman. Opiskelijat antavat toisilleen sekä suullista että kirjallista palautetta seuraamistaan tanssitunneista. Opetusharjoittelun lopuksi opiskelija kirjoittaa raportin omasta opetusharjoittelustaan, jossa hän pyrkii reflektoimaan omaa opetustaan ja itseään opettajana. Muu harjoitteluun liittyvä työ koostuu harjoittelun suunnittelusta, musiikkien etsimisestä, palautekeskusteluista, sekä kirjallisten töiden laatimisesta.

Opiskelija saa palautetta päiväkodin henkilökunnalta/luokan opettajalta ja tanssipedagogilta. Harjoittelu tapahtuu päiväkodin/koulun henkilökunnan valvonnassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista, tuntien seuraamista ja lastentanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa mainittujen tehtävien palauttamista määräajan ja määrämitan puitteissa.

Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 7

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opiskelija lisää tanssinopettajan ammattitaitoaan opetusharjoittelulla eri tanssitekniikoissa. Harjoittelu kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja itsearvioida taidetanssin opintojaksoja eri kohderyhmille. Opiskelija osaa käyttää länsimaisen taidetanssin opettamisen ja oppimisen termejä ammattimaisesti. Opiskelija osaa ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä.
Opetusharjoittelija osaa laatia asiantuntevan ja rakentavan vertaispalautteen muille opetusharjoittelijoille. Opiskelija osaa ottaa vastaan palautetta ja kehittää opettamistaan saadun palautteen ja omien havaintojensa pohjalta.
Opetusharjoittelija osaa hyödyntää sujuvasti aineopintoja, tekniikkaopintoja ja pedagogisia opintoja harjoittelussaan.

Sisältö

Opetusharjoittelijat suunnittelevat ja toteuttavat lukukauden kestävän taidetanssin opintojakson. Harjoittelu koostuu opetuksen ja yhteissuunnittelun lisäksi opetustuntien seuraamisesta, kirjallisista töistä, itse- ja vertaisarvioinnista sekä opetus- ja tuntisuunnitelmien päivittämisestä.
Opetusharjoittelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti taidetanssituntinsa opetusjaksollaan ja ottaa vastuun opetettavasta ryhmästä.
Opetusharjoittelija seuraa ryhmän läsnäoloa ja opetuksen toteutusta.
Taidetanssin opetusharjoittelun neljä osaa rakentuvat seuraannollisesti lastentanssista jazziin: lastentanssin opetusharjoittelu (3 op), baletin opetusharjoittelu (3 op), nykytanssin opetusharjoittelu (3 op) sekä jazztanssin opetusharjoittelu (3 op).
.

Oppimateriaalit

Nykytanssin opetusharjoittelun ohjeistus, nykytanssin metodiikkaopinnot, nykytanssin tekniikkatunnit.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena tanssisalissa. Huomioimme opetuksessa voimassa olevat terveysturvallisuusuohjeet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Harjoittelu järjestetään työelämää vastaavissa olosuhteissa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, sekä pari- ja ryhmätyötä, oppimispäiväkirjan pitämistä, opetussuunnitelman laatimista, kirjallisia töitä, itsearviointia ja vertaispalautetta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä, joka koostuu opetusharjoittelusta, tanssituntien seuraamisesta ja vertaispalautteesta. Muu aika on varattu tanssituntien suunnitteluun, musiikkien etsimiseen, suulliseen ja kirjalliseen vertaispalautteeseen, opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien, oppimispäiväkirjan, itsearvioinnin ja reflektoinnin, sekä harjoittelun loppuarviointiesseen kirjoittamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut opetusharjoittelun kokonaisuudessaan ja kirjalliset tehtävät määräajan ja mitan sisällä.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut opetusharjoittelua ja palauttanut nykytanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa kirjattuja tehtäviä määräajan ja mitan sisällä.

Sisällön jaksotus

Opetus järjestetään aikavälillä to 7.9.- to 14.12.2023 lähiopetuksena Jokisalissa (Linnankatu 54). Ensimmäinen opetuskerta on torstaina 7.9.2023. Tämän jälkeen nykytanssitunnit järjestetään aina tiistaisin ja torstaisin klo 17:00-18:30. Viikolla 42 ei ole kontaktiopetusta.

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee nykytanssin perusteiden opettamista ja tuntien suunnittelua miettien erityisesti nykytanssin perusteiden sisältöjä, tavoitteita ja toteutusta. Opetusryhmä koostuu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja Turun avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, joille opintojakso on osa vapaasti valittavia opintoja. Opetus lähtee nykytanssin alkeista ja etenee ryhmän taito- ja osaamistason mukaan. Opetusharjoittelu koostuu opetusharjoittelusta, vertaispalautteesta, tanssituntien suunnittelusta ja opetusmusiikkien etsimisestä, itsereflektiosta ja kirjallisista töistä.

Opiskelijat laativat opetusharjoittelusta opetussuunnitelman ja jokaisesta tunnista tuntisuunnitelman. Tämän lisäksi opiskelijat seuraavat toistensa opetusharjoitteluita ja antavat sekä suullista että kirjallista vertaispalautetta toisilleen. Opiskelijat pitävät koko harjoittelun ajan työajan seurantaa ja oppimispäiväkirjaa. Työajan seuranta auttaa opiskelijaa hahmottamaan harjoitteluun, sen valmisteluun ja kirjallisiin töihin kulunutta aikaa. Oppimispäiväkirjaan opiskelija kirjaa omia kokemuksia ja havaintoja harjoittelusta ja sen kulusta, sekä saavutetuista tavoitteista ja haasteista. Harjoittelun päätyttyä opiskelija kirjoittaa tiivistelmän, joka pohjautuu oppimispäiväkirjan havaintoihin.

Opiskelijat ohjeistavat nykytanssin perusteet opintojakson osallistujille esitysseurannan. Opiskelijat laativat esitysanalyysitehtävän ja ohjeistavat sekä purkavat analyysin ryhmän kanssa joko suullisesti tai kirjallisesti. Viimeisellä tunnilla kerätään myös opintojaksopalaute.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista, tuntien seuraamista ja nykytanssin opetusharjoittelun ohjeistuksessa mainittujen tehtävien palauttamista määräajan puitteissa. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 7

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  .

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysiset nykytanssille ominaiset harjoitteet, keskustelut, reflektio. Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen. Aktiivinen havainnointi sekä liikkeellinen kokeileminen ja tutkiminen. Jatkuvan rakentavan palautteen aktiivinen työstäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, käännetty luokkahuone, ongelmanratkaisu, ryhmäopetus, itsenäinen työskentely, pari- ja pienryhmätyöskentely.
Oppiminen tapahtuu työelämää vastaavissa puitteissa nykytanssille tyypillisin fyysisin harjoittein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 24 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työskentelyn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssin tekniikkajakso IIIa toteutetaan opintojen kolmantena syyslukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työjärjestyksen mukaan. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opetus koostuu nykytanssille ominaisista fyysisistä harjoituksista.

Ajoitus: syksy 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asu:
- vartalonmyötäinen, joustava asu
- sukat/paljaat jalat
- pitkät hiukset kiinni
- roikkuvat korut, kellot, askelmittarit ym. vastaavat pois (työturvallisuus)


Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson lopuksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöinen lähiopetus, fyysiset harjoitteet, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaispalaute, reflektio.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, ongelmanratkaisu, yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, käännetty luokkahuone, vertaispalaute. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena.
Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Nykytanssin tekniikkaharjoitukset.
Opiskelijan työmäärän mitoitus:
81h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 32 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssitekniikka. Sisältöä lähestytään nykytanssille ominaisten työtapojen ja fyysisten harjoitteiden kautta opettajan ohjauksessa. Nykytanssin tekniikkajakso III b toteutetaan opintojen kolmantena kevätlukukautena. Kontaktitunnit annetun työohjelman mukaan.

Kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Opintojaksopalaute kerätään opintojakso-osan päätteeksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen syventävän vaiheen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysiset nykytanssille ominaiset harjoitteet, keskustelut, reflektio. Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen. Aktiivinen havainnointi sekä liikkeellinen kokeileminen ja tutkiminen. Jatkuvan rakentavan palautteen aktiivinen työstäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, käännetty luokkahuone, ongelmanratkaisu, ryhmäopetus, itsenäinen työskentely, pari- ja pienryhmätyöskentely.
Oppiminen tapahtuu työelämää vastaavissa puitteissa nykytanssille tyypillisin fyysisin harjoittein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta on 24 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työskentelyn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssin tekniikkajakso IIa toteutetaan opintojen toisena syyslukukautena. Kontaktitunnit järjestetään annetun työjärjestyksen mukaan. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opetus koostuu nykytanssille ominaisista fyysisistä harjoituksista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opintojaksolle osallistumisen edellytykset: nykytanssi Ia ja Ib hyväksytty suoritus.

Asu:
- vartalonmyötäinen, joustava asu
- sukat/paljaat jalat
- pitkät hiukset kiinni
- roikkuvat korut, kellot, askelmittarit ym. vastaavat pois (työturvallisuus)

Palaute:
Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson lopuksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, ammatillisia työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty:
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja
- ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
- etsii alan tietoa eri lähteistä
- kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5
Opiskelija:
- toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
- arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
- kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
- perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
- on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
- etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
- seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan.
- työskentelee ammattimaisesti ja vastuullisesti
- toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.
.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöinen lähiopetus, fyysiset harjoitteet, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaispalaute, reflektio.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, ongelmanratkaisu, yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, käännetty luokkahuone, vertaispalaute. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena.
Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Nykytanssin tekniikkaharjoitukset.
Opiskelijan työmäärän mitoitus:
81h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 32 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssitekniikka. Sisältöä lähestytään nykytanssille ominaisten työtapojen ja fyysisten harjoitteiden kautta opettajan ohjauksessa. Nykytanssin tekniikkajakso II b toteutetaan opintojen toisena kevätlukukautena. Kontaktitunnit annetun työohjelman mukaan.

Kevät 2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Opintojaksopalaute kerätään kirjallisena opintojakso-osan viimeisellä kontaktitunnilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöinen lähiopetus, fyysiset harjoitteet, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, keskustelu, vertaispalaute, reflektio.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, demonstraatiot, ongelmanratkaisu, yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, käännetty luokkahuone, työpajatyöskentely, vertaispalaute.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 35 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn (mm. tunneille valmistautumiseen & omatoimiseen lämmittelyyn) ja oman oppimisen reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssitekniikka. Syksy 2023. Kontaktiopetus annetun työohjelman mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1. Opiskelija
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3. Opiskelija
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöinen lähiopetus, fyysiset harjoitteet, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaispalaute, reflektio. Oman kehon kuuntelu ja oman anatomian kunnioittaminen.
Aktiivinen havainnointi sekä liikkeellinen kokeileminen ja tutkiminen. Jatkuvan rakentavan palautteen aktiivinen työstäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, ongelmanratkaisu, yksilöllinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyö, käännetty luokkahuone, vertaispalaute. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena.
Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Nykytanssin tekniikkaharjoitukset.
Opiskelijan työmäärän mitoitus:
81h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 35 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssitekniikka. Sisältöä lähestytään nykytanssille ominaisten työtapojen ja fyysisten harjoitteiden kautta opettajan ohjauksessa.
Opintojakso-osan teemoina mm.: kehon linjaus, hallitut kierrot ja selkärangan liikeradat (kohotus, pyöristys, rullaus, taivutukset), lantion vertikaaliasento, liikelaajuuden kehittäminen, perustekniikan vahvistaminen. Huomiota kiinnitetään myös ammattimaisen työskentelyn ja työskentelyasenteen kehittämiseen.
Nykytanssin tekniikkajakso I a toteutetaan opintojen ensimmäisenä syyslukukautena. Kontaktitunnit annetun työohjelman mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asu:
- vartalonmyötäinen, joustava asu
- sukat/paljaat jalat
- pitkät hiukset kiinni
- roikkuvat korut, kellot, askelmittarit ym. vastaavat pois (työturvallisuus)


Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Opintojaksopalaute kerätään kirjallisena opintojakso-osan viimeisellä kontaktitunnilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa nykytanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään nykytanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
 Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa nykytanssin viitekehyksessä.  

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöinen lähiopetus, fyysiset harjoitteet, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaispalaute, reflektio.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, lähiopetus, demonstraatiot, ongelmanratkaisu, yksilötyöskentely, parityöskentely, ryhmätyö, käännetty luokkahuone, vertaispalaute. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena.
Henkilökohtaiset palautekeskustelut jakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Nykytanssin tekniikkaharjoitukset ja kirjoittaminen.
Opiskelijan työmäärän mitoitus:
81h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 35 x 90min. Loput työajasta on varattu omatoimiseen työskentelyyn ja oman työn reflektointiin.

Sisällön jaksotus

Nykytanssitekniikka. Sisältöä lähestytään nykytanssille ominaisten työtapojen ja fyysisten harjoitteiden kautta opettajan ohjauksessa.
Opintojakso-osan teemoina: kehon linjaus, hallitut kierrot ja selkärangan liikeradat (kohotus, pyöristys, rullaus, taivutukset), lantion vertikaaliasento, liikelaajuuden ja voiman kehittäminen, perustekniikan puhdistaminen. Tanssiteknisten ja ilmaisullisten taitojen kehittämisen lisäksi opintojakso-osan keskeisinä teemoina ovat: oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen, ammattimaisten työskentelytaitojen omaksuminen, analyysitaitojen kehittäminen sekä palautteen käsittelytaidot.
Nykytanssin tekniikkajakso I b toteutetaan opintojen ensimmäisenä kevätlukukautena. Kontaktitunnit annetun työohjelman mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palautteen antaminen ja saaminen ovat erottamaton osa kontaktitunteja. Tunneilla pyritään vuorovaikutteiseen ja dialogiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan palautteen antamiseen niin opintojakson aikana kuin sen päätyttyäkin. Opintojaksopalaute kerätään kirjallisena opintojakso-osan viimeisellä kontaktitunnilla.
Edeltävyysehdot: nykytanssi Ia jakson hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arvioitavat osa-alueet ovat fyysinen kyvykkyys, tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, asenteellinen kyvykkyys sekä sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan läsnäoloa, työskentelytaitoja ja oppimisasennetta.
Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja
- ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3
Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
- etsii alan tietoa eri lähteistä
- kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
- toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
- arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
- kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
- perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
- on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
- etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
- seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan.
- työskentelee ammattimaisesti ja vastuullisesti
- toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 10.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa taidetanssista saamaansa tietoa ja kokemusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan taidetanssin opetusjaksoja eri ikäryhmille erityisesti tanssitaiteen perusopetuksessa ja ammatillisella toisella asteella.

Sisältö

Opiskelija tunnistaa taidetanssin tekniikoita ja tyylejä, jäsentää taidetanssin käsitteistöä ja analysoi eri liiketyylien ominaispiirteitä.
Opiskelija rakentaa eri ikä- ja taitotasoille soveltuvia taidetanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä.
Opiskelija soveltaa oppimaansa taidetanssin perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän sekä ammatillisen II asteen opettamiseen.
Opiskelija opettaa opiskelijatovereilleen suunnittelemansa tunnin käyttäen itse kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa toteuttamilla tunneilla.

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, oppimistehtävät, keskustelut, vertaisoppiminen, ryhmätyö.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperusteisuus, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Nykytanssin opettamisen opinto-osa on laajuudeltaan 3 op. Kontaktiopetus 13 x 90min, opetuslaboratoriotunnit 10 x 90min ja palautteet 5h. Loput työajasta on varattu opetuslaboratoriotuntien suunnitteluun ja valmisteluun, oppimistehtävien tekemiseen ja oman työn reflektointiin.
Oppimistehtävinä lukutehtävät ja aineistopohjaisen esseen kirjoittaminen. Esseen laajuus 3-5 sivua.
Opetuslaboratoriotunnit (90min) ja palautteiden kirjaaminen:
Koko opiskelijaryhmä seuraa opetusharjoittelua ja jokainen seuraaja laatii kirjallisen n. 2 sivun mittaisen palautteen tunnin opettaneelle opiskelijalle. Tunnin opettanut opiskelija kirjoittaa 300 sanan pituisen reflektion opetuksestaan ja saamastaan palautteesta ja antaa itselleen perustellun arvosanan tunnista asteikolla 1-5.

Sisällön jaksotus

Nykytanssin opettamisen opinto-osa toteutetaan opintojen toisen vuoden kevätlukukaudella. Kurssi koostuu keskustelevista luennoista, oppimistehtävistä ja opetuslaboratoriotunneista. Opiskelija perehtyy nykytanssin käsitteistöön ja analysoi eri lähestymistapoja nykytanssin opettamiseen. Opiskelija rakentaa I vsk:n tanssinopettajaopiskelijoille tai omalle vuosikurssilleen soveltuvia nykytanssin opetuskokonaisuuksia sekä kartoittaa tuloksekkaan opetuksen taustatekijöitä ja edellytyksiä. Opiskelija opettaa tanssinopettajaopiskelijoille suunnittelemansa tunnin käyttäen kehittämäänsä liikemateriaalia sekä toimii arvioijana opiskelijatovereidensa opetustunneilla. Erityistä huomiota kiinnitetään työskentelyyn muusikon kanssa sekä kykyyn jäsentää ja rytmittää liikettä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin työtilana toimii Itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja vaaditussa laajuudessa. Opetuksen toteuttaminen vastuullisella asenteella ja aktiivinen osallistuminen palautekeskusteluihin.
Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
• tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
• käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
• osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
• ideoi toimintaa tavoitteelliseen suuntaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
• tiedostaa taiteellisen ja pedagogisen toimintansa perusteet
• osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään
• etsii alan tietoa eri lähteistä
• laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
• tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omien ideoidensa lisäksi muiden ehdotuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• toimii itseohjautuvasti, tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti
• arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
• kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussaan ja pedagogiikassaan
• perustelee persoonallisen taidenäkemyksen selkeästi
• etsii uusia näkökulmia myös tuttuihin asioihin
• on ideoinnissa innovatiivinen ja luova
• seuraa aktiivisesti ammattialaansa, tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan
• toimii rakentavasti ryhmäprosesseissa ja kehittää toimintaa aktiivisesti kohti yhteistä päämäärää

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tehtäväperustaisuus, tutkimus, lähiopetus, Sadonkorjuu-seminaarityöskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, yhteisopettajuus, tiimioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön praktinen ja teoreettinen osio yht. 20 op = 540 h opiskelijan työtä.
Opinnäytetyön opintopistemäärä jakautuu seuraavasti:
• praktinen osa 10 op
• kirjallinen osa 10 op
• tiedonhankinnan perusteet, seminaarityöskentely ja ohjaus 5 op
TAI
• tutkielma 20 op
• tiedonhankinnan perusteet, seminaarityöskentely ja ohjaus 5 op

Sisällön jaksotus

Syksy 2023-kevät 2024

• Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumista. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua häntä kiinnostavaan aihealueeseen. Opinnäytetyön avulla voidaan myös luoda yhteyksiä työelämään.
Opinnäytetyö tanssinopettajakoulutuksessa voi olla joko pedagoginen projekti, kirjallinen tutkielma tai taideteko. Praktiseen opinnäytetyöhön tulee aina kuulua kirjoitettu osio.
Toteutussuunnitelman hyväksyminen ja työprosessin aloittaminen edellyttävät opinnäytetyöseminaariin osallistumista ja sen hyväksyttyä suorittamista.
Opiskelija suorittaa opinnäytetyön ohessa kypsyysnäytteen, jolla osoittaa hallitsevansa äidinkielen ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.
Opinnäytetyön taiteellinen osa on mahdollista esittää tanssinopettajakoulutuksen Köydet irti! –festivaalilla. Opinnäytetyökokonaisuus esitellään Sadonkorjuuseminaarissa.


Opinnäytetyön tehtyään opiskelija
• osaa asettaa itsellensä tavoitteita, toimia asettamiensa tavoitteiden ja annetun ohjeistuksen mukaisesti
• osaa arvioida ja mitoittaa taiteellisen/taidekasvatuksellisen prosessin vaatiman ajan ja työskennellä suunnitellun aikataulun mukaisesti
• hahmottaa ja hallitsee kokonaisvaltaisen taiteellisen ja taidekasvatuksellisen prosessin ja sen eri osa-alueet
• tuntee opinnäytetyöhönsä liittyvät ammatilliset menetelmät ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtää tanssitaiteen ja tanssikasvatuksen kenttää, hallitsee alansa työtapoja ja -tietoja ja osaa sijoittaa oman työskentelynsä tanssitaiteen ja tanssikasvatuksen jatkumoon
• osaa toimia eettisesti, pitkäjänteisesti ja itsenäisesti ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa
• osaa perustella taiteellisen ja taidekasvatuksellisen näkemyksensä sekä arvioida ja kehittää työprosessiaan
• osaa toimia ammatillisesti ja rakentavasti monialaisessa työryhmässä
• osaa toimia vastuullisesti annettujen resurssien puitteissa
• osaa kommunikoida työstään suullisesti ja kirjallisesti
• osaa laatia aiesuunnitelman ja esitysteknisen- / opetussuunnitelman

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksyminen edellyttää sisäisen ja ulkopuolisen tarkastajan hyväksyntää ja arviointia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä. Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä, siinä on oltava selvästi tekijöiden perusteella erottuvat osiot. Arviointi koostuu lyhyestä kirjallisesta palautteesta ja numeroarvioinnista asteikolla 0-5. Eri osuudet (taiteellinen ja teoreettinen osuus) arvioidaan erikseen ja loppuarvosanaksi määritetään näiden arvioiden keskiarvo.
Arviointi tehdään Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arvioinnin lomakepohjaan.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, seminaarit, yksilöllinen työn ohjausklinikka.
Ks. ohjeesta tarkemmin ohjaavan opettajan vastuut ja opiskelijan vastuut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisen opinnäytetyön aiesuunnitelman ja toteutussuunnitelman tekeminen.
Opinnäytetyön seminaarit syyskaudella ja kevätkaudella.
Kielenhuollon ohjaukseen ja kirjoittamisen työpajoihin osallistuminen.
Henkilökohtaiseen työn ohjaukseen osallistuminen.
Oman työprosessin ja tuotoksen jakaminen toisille opiskelijoille jakamisen seminaarissa kevätkaudella.
Kirjallisen tuotoksen palauttaminen määräajassa ohjeiden mukaisesti.
Kypsyysnäytteen työstäminen ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Turun AMK:n Taideakatemia
Sirkuskoulutus
Opinnäytetyön ohjeistus
Opettaja: Minna Karesluoto
Opiskelijat: PTEASS20 ja monimuoto
SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN OHJEISTUS
LUKUVUODELLE 2023-2024
1 MITÄ ON SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖ?

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on opintojen loppuun sijoittuva näyte opintojen kautta saavutetusta ammatillisesta tasosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyön laajuus ja luonne vaihtelevat koulutuksittain. Opinnäytetyön voi tehdä osana Turun ammattikorkeakoulun hanketoimintaa. Opinnäytetyön voi tehdä joko yksilö-, pari-, ryhmä- tai projektityönä. Yhteistyötä voidaan tehdä yli koulutusalojen. Tällöin työ arvioidaan kokonaisuutena, mutta kunkin opiskelijan työpanos ja vastuualueet tulee olla selkeästi osoitettavissa.

Opinnäytetyötä säätelee laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista. Turun AMK:n opinnäytetyönohjeistus ja prosessikuvaus löytyy Turun AMK:n intranet sivustolta (Messi) kohdasta Opiskelu.

Kukin koulutusala ja erikoistumisala määrittelee tarkemmin omat kriteerinsä ja tavoitteensa opinnäytetyölle.

Sirkuksen opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumista. Sirkusalan asiantuntijatehtäviä on monenlaisia (opettaja, esiintyjä, ohjaaja) ja opinnäytetyön tulisi antaa mahdollisuus erikoistua. Työn tavoitteena on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja kehittää sirkuksen ammattikäytäntöjä. Opinnäytetyön avulla myös luodaan yhteyksiä työelämään.

Sirkuksen opinnäytteen tavoitteena on osoittaa koulussa tapahtunut oppiminen sekä kyky soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Oppilaan tulee kyetä itsenäiseen työnsä suunnitteluun, sen arviointiin ja toteuttamiseen sekä oman työnsä dokumentointiin ja arviointiin.

Sirkuksen opinnäytetyön kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. (675 tuntia opiskelijan työtä, tarkoittaa n. seitsemäntoista 40 tunnin työviikkoa)

Sirkuksen opinnäytetyö koostuu seuraavista osa-alueista:

Opinnäytetyöseminaari 2 op
Tiedonhaun kurssi 1op

Käytännön osio 10op:
Taiteellinen opinnäytetyö, 10op tai
Pedagoginen opinnäytetyö, 10op tai
Laaja kirjallinen tutkielma, 20op tai
Muu työ, 10op

ja

Kirjallinen osio 10 op:
Kirjallinen tutkielma, jossa pedagoginen kysymys ja yhteys käytännön osioon ja

Loppuseminaari, 2 op

ja
Kypsyysnäyte (joka sisältyy loppuseminaarin osuuteen)

Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki opetussuunnitelman mukaiset edeltävät opinnot ovat hyväksytysti suoritettuja.

Opinnäytetyöseminaarin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön tekemiselle.

Kirjallisen työn opinnäytetyöseminaari (4op) sisältää ryhmäkokoontumisia, yksilöohjausta ja kirjoittamisen ohjaamista.
Seminaari koostuu kolmesta osasta:
1. Luennot, lähiopetus (3op):
opettajat Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori ja Minna Karesluoto
2. tutorointi (1op)
Minna Karesluodon kanssa:5h/ opiskelija: 2h syyskaudella ja 3h kevätkaudella.
3. loppuseminaarit keväällä 2024, johon kuuluu myös kypsyysnäyte (2op).
Loppuseminaareihin kuuluu oman työskentelyprosessin ja tulosten sekä päätelmien jakaminen toisille.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa yksilöohjausta:
- 5h/ opiskelija/ kirjallinen opinnäytetyö
- opettaja Minna Karesluoto
- ajankohta syksy 2023- kevät 2024
- opiskelija ja opettaja sopivat yksilöohjauksen ajoista työn aloitukseen, keskivaiheeseen ja viimeistelyyn

Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan yhdistettynä luento- ja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on opiskelijoiden omatoimisesti harjoittama tiedonhankinta ja prosessikirjoitus. Seminaarin luennoilla käsitellään mm. tutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja lähinnä laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kartoittamaan opinnäytetyönsä ajatuksellista taustaa (eli nk. teoreettista viitekehystä).

Kevään ja alkusyksyn 2023 aikana opiskelija hahmottaa itselleen tärkeän tutkielmallisen kysymyksen ja kykenee perustelemaan väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Päätavoitteena on korkeatasoisen kirjallisen aiesuunnitelman tuottaminen ja kirjallisen työn aloittaminen joltain sirkustiedon alueelta ensimmäiseen seminaaritapaamiseen.

Opiskelija laatii kirjallisen aiesuunnitelman opinnäytetöistään, jonka sirkuksen tutoropettaja, seminaarista vastaavat opettajat ja esittävän taiteen koulutuspäällikkö hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaariin ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman itsenäisesti.

Opinnäytetyön hyväksymisehtoina ovat:
1. osallistuminen opinnäytetyöseminaariin hyväksytysti
2. hyväksytty opinnäytetyö (käytännön osio ja kirjallinen tutkielma)
3. osallistuminen loppuseminaariin hyväksytysti
4. hyväksytty kypsyysnäyte
5. opinnäytetyön dokumentointi ohjeistuksen mukaisesti

Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa, on siinä oltava selvästi toisistaan erottuvat osiot ja vastuutehtävät.


2 SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ

Opinnäytetyön vaihtoehdot sirkuskoulutuksessa ovat:
1. Taiteellinen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
2. Pedagoginen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
3. Kirjallinen opinnäytetyö (laaja kirjallinen tutkielma)
4. Muu opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)

1 Taiteellinen opinnäytetyö

Sirkuksen AMK-tutkinnon opinnäytetyön käytännön osiona voi olla sirkuksen ohjaustyö, sirkusesiintyjänä työskentely, yhdistelmä edellä mainituista töistä tai muu taiteelliseksi näytöksi soveltuva projekti. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta prosessista, prosessin tuotoksesta sekä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osiossa opiskelija voi tarkastella taiteen tuotosta ja siihen liittyvää taiteellispedagogista prosessia pohtien kriittisesti sirkustaiteen olemusta, oppimista ja/ tai opettamista. Kirjallisen osion tulee linkittyä käytännölliseen taidetekoon.

Kirjallisen osion pituus on 20-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 4000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tutkielman tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

1.1 Sirkusohjaus

Sirkuksen ohjaustyössä opiskelija voi käyttää hyväkseen eri taiteen keinoja, mutta sen tulisi ensisijaisesti osoittaa tekijänsä ymmärrystä sirkuksen ominaispiirteistä ja valitun materiaalin omaperäisestä käytöstä ja luovasta soveltamisesta. Ohjaustyö voi olla solistille tai ryhmälle tehty sirkusesitys. Keskeistä on tutkiva ote työskentelyyn. Sirkuksen ohjaustyön kesto voi olla 6-30min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen.

Sirkusohjausta työstäessä tulee pohtia mm. seuraavia seikkoja:
- teemat, näkökulmat, lähestymistavat
- sirkusesityksen/numeron mahdollisesti edustama genre, genret
- sirkusesityksen kokonaisrakenne (kesto, jaksotus, rytmitys)
- kohderyhmä, jolle sirkusesitys on mahdollisesti suunnattu
- liikemateriaalin käsittely: kehittely ja manipulaatio
- sirkusvälineiden käsittely: kehittely ja manipulaatio
- esiintyjien (soolo vs. ryhmä) suhteiden kehittely
- sirkusmateriaalin analyysi (välineet, liike, tila jne.)
- valomaailma, puvustus (visuaalisuus)
- tulkinnat/narraatiot sirkusesityksestä
- äänimaailma
- dynaamiset rakenteet
- ohjausmenetelmät1.2 Sirkusesiintyjän työ

Sirkusesiintyjän työssä opiskelijan taiteellinen näyttö on sirkusesiintyjänä työskentelyä joko solistina tai ryhmässä. Opiskelija voi työskennellä joko toisen ohjauksessa tai suunnitella sirkusnumeron/ esityksen itse. Sirkusnumeron/ esityksen kesto voi olla 6-30 min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen. Sirkusesiintyjän työn rakentamisessa voi miettiä sirkusohjaustyön yhteydessä mainittuja seikkoja.

2 Pedagoginen opinnäytetyö

Pedagogisessa projektissa opiskelija toteuttaa suunnittelemansa sirkuskasvatuksellisen hankkeen. Kyseessä voi olla esim. opetuspaketti, opetusharjoitteluun liittyvä tutkielma, käytännön pedagoginen kenttätyö tai ohjausprosessi, jonka tavoitteet ovat kasvatuksellisia. Pedagogisessa opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat sirkuksen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Tutkimusmenetelminä voi käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjallinen osio kuuluu läheisesti pedagogiseen projektiin.

Pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

3 Laaja kirjallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi olla myös pelkästään kirjallinen tutkielma, mutta silloin sen on laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan oltava korkeampi kuin silloin, kun se on osio opinnäytetyötä. Kirjallisen tutkielman tarkoituksena on pohtia syvällisesti jotain sirkuksen opettamiseen ja/tai oppimiseen liittyvää ilmiötä. Aiheen käsittelyssä tulee hyödyntää käytännöllisten ja teoreettisten aineiden opintoja. Opiskelijan tulee osoittaa tutkimusmetodisia valmiuksia sekä analyyttisiä ja tehokkaan tutkimuksellisen kirjoittamisen taitoja. Kirjoittamisen tyyli voi olla luonteeltaan akateemista ja/tai luovan kirjoittamisen metodeita soveltavaa.

Kirjallisen tutkielman pituus on 40 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 8000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekijän tulee osoittaa analyyttisyys ja kriittisyys lähdemateriaalin käytössä ja valitun aiheen merkityksellisyys sirkusalan ammattikäytäntöjen kannalta. Tekstin tulee olla selkeää, tarkkaa ja jäsenneltyä.


4 Muu opinnäytetyö

Sirkuksen ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteeksi voidaan hyväksyä myös jokin muu työksi soveltuva tuotos. Kyseeseen voivat tulla mm. erilaiset poikkitaiteelliset produktiot tai esim. sirkusoppaaksi tarkoitettu internet-materiaali tai sirkusvideo.

Kirjallisen osion pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.Kirjallinen osio opinnäytetyön osana

Kirjallinen osuus kuuluu kaikkiin opinnäytetöihin. Laaja kirjallinen tutkielma voi myös pelkästään täyttää opinnäytetyön kokonaisvaatimukset. Kirjallisen osion tavoitteena on sirkuksen pedagogisten kysymysten jäsentäminen ja niistä kommunikointi. Kirjallinen työ antaa mahdollisuuden sirkuksen syvälliseen, mielenkiintoiseen ja pohtivaan käsittelyyn tekstin kautta.

Kirjallisen tutkielman tulee liittyä praktiseen osuuteen.
Kirjallinen osuus voi muotoutua läheisessä suhteessa taiteellispedagogisen prosessin kanssa. Kirjoittaen voi käsitellä esim. taiteellista työskentelyprosessia, taiteellisia lähestymistapoja tai teemaa, jota tuotos käsittelee. Tutkielman pituus on 20-35 sivua.

Pedagogisessa opinnäytetyössä kirjallinen osio kuuluu aina läheisesti pedagogiseen projektiin. Pituus 25-35 sivua.

Yhteisessä kirjallisessa opinnäytetyössä on oltava selkeät vastuualueet yhteisille tutkielman kysymyksille. Yhteisessä tutkielmassa pituus on 20 sivua/ tekijä.

3 KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OSION SUORITUSOHJEET
Opiskelija osallistuu sirkuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksiin:
• ti 23.5. klo 9-12:15 ja to 25.5. klo 9-12:15 Iso sirkussali ja/tai zoom

1)Sirkuksen opinnäytetyön startti syksyllä 2023 oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa
Aiheet:
Sirkuksen opinnäytetyön prosessi
Sirkuksen opinnäytetyön osiot ja vaiheet: käytännöllinen/ taiteellinen osio, kirjallinen osio, seminaarit, kypsyysnäyte
Opinnäytetöiden ideariihi
Kirjallisen opinnäytetyön info: ti 5.9.2023 klo 9-10:30 online.
Vastuuopettaja: Vesa Kankaanpää.
Kirjallisen opinnäytetyön startti: ti 5.9.2023 klo 15-16:30 lähi ja/tai online. Vastuuopettaja: Minna Karesluoto

2) Kirjallisen opinnäytetyön startti
Aiheet:
• Kirjallisen opinnäytetyön prosessi
• Kirjallisen opinnäytetyön ominaispiirteet, käytänteet ja ohjeet
• Aiheen ja käsiteltävän kysymyksen rajaaminen – millainen on hyvä aihe ja kysymys
• vertaispalautepareista sopiminen kirjallisen prosessin ajaksi
• pe 24.3. klo 9-10:30 Vesa Kankaanpää, online zoom
• tiedonhankinnan kurssin info pe 24.3. klo 10:45-12:15, online zoom

3) Luento tutkimuksellisuudesta opinnäytetöissä
Aiheet:
• Tutkimuksellisuus esittävissä taiteissa
• Tekstit lähteenä
• Taiteellinen tutkimus
• to 30.3. 2022 klo 13:15-16:30 veneluokka ja zoom, yhdessä teatterin 3.vsk:n kanssa, Vesa Kankaanpää
4) Tiedonhaun verkkokurssi ja sen aloitusinfot
Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi on pakollinen osa opinnäytetyötyöskentelyä. Tiedonhankintakurssi 1 op suoritetaan Itslearningissä itsenäisesti.
Lisätietoja verkkokurssin suorittamisesta saat aloitusinfossa pe 24.3.2023
Online zoomissa. Vastuuopettaja: AMK:n kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.
5) Suunnitelmaseminaarit
Kirjallisen osion suunnitelma jätetään palautuslaatikkoon suunnitelmapäivään mennessä.
Seminaari järjestetään syyskuussa.
Seminaarissa keskustellaan seuraavista aiheista:
• Opinnäytetyön aihe
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Keskeiset lähteet ja tiedonhankinnan keinot
• Opinnäytetyön etenemisen aikataulu
Suunnitelmaseminaarissa annetaan vertaispalautetta ja kehitetään opinnäytetöiden suunnitelmia yhdessä keskustellen. Seminaarin jälkeen suunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella ja viedään siitä uusi versio samaan Suunnitelma-palautuslaatikkoon viimeistään viikkoa ennen oman suunnitelman seminaaripäivää.
Sirkuksen suunnitelmaseminaarit:
to 21.9. klo 13:15-16:30 H217
ma 25.9. klo 13:15-16:30 H217
6) Opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma
Kaikista kirjallisista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyösopimus opiskelijan, Turun ammattikorkeakoulun ja mahdollisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten oikeuksia ja vastuita. Opinnäytetyösopimuksen liitteeksi tulee koko ammattikorkeakoululle yhteinen opinnäytetyösuunnitelma, jonka keskeinen sisältö liittyy pääasiassa opinnäytetyön tekemisen kautta syntyvän aineiston hallintaan. Opiskelija vie opinnäytetyösopimuksen ja opinnäytetyösuunnitelman Ankkuriin joulukuu 5.12.2023 mennessä.
Opinnäytetyösopimus löytyy ohjeineen Messistä (https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/9/Sivut/Lomakkeet-ja-mallipohjat.aspx)

7) Kirjoittamisen työpajat
Kolme työpajaa syksyllä 2023, opettaja Jaana Kivivuori
Kirjoittamisen työpajat ovat opinnäytetyön seminaariin kuuluvia pakollisia opintoja.
to 28.9. klo 13:15-16:30 H217
to 12.10. klo 13:15-16:30 H217
to 2.11. klo 13:15-16:30 H217
to 9.11. klo 13:15-16:30 H217

8) Väliseminaarit
Väliseminaarikäsittelyä varten palautetaan teksti palautuskansioon väliseminaari viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria.
Seminaarissa aiheena ovat
• Keskeneräisten töiden esittelyt
• Palaute ohjaavilta opettajilta
• Vertaispalaute
Vertaispalauteparit antavat palautetta töistä.
Väliseminaari 1:
to 7.12.2023 klo 13:15-16:30 H217
Väliseminaari 2:
to 14.3.2024 klo 13:15-16:30 H217
9) Kielenhuolto
Kirjallinen opinnäytetyö tulee palauttaa kielenhuoltoon Itslearning palautuskansioon viimeistään:
X päivä mennessä.
Kielenhuolto tapahtuu ajalla X- X päivä keväällä 2024.
Kielenhuollosta vastaa Jaana Kivivuori.
Ennen kielenhuoltoa tulee työ olla hyväksytty ohjaavalla opettajalla ja olla lähes valmis.
10) Valmis työ
Kirjallinen valmis työ palautetaan Valmis työ kansioon Itslearningiin viimeistään X päivänä.
Oman ammattialan asiantuntijaopettaja kommentoi työtäsi ja antaa julkistamisluvan. Palautuskansiosta opinnäytetyö lähetetään automaattisesti Urkund-plagioinnintarkastukseen. Lisää tietoa Urkund-järjestelmästä löytyy Messistä.
Työ arvioidaan vasta kun se on läpäissyt Urkundin ja se on ladattu Theseukseen ja näkyy siellä.
Tai sen kansitettu versio on palautettuna ohjaavalle opettajalle.
11) Sirkus ja Tanssi
Valmiit kirjalliset opinnäytetyöt esitellään lisäksi alakohtaisesti samassa yhteydessä kuin taiteellinen/pedagoginen opinnäytetyö (ja harjoittelu).
Sirkus: huhtikuussa 2024 X päivänä.
14) Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kypsyysnäytteet tehdään Itslearningissä ajastettuna (3h) tenttinä ajalla X päivä – X päivä.
Kypsyysnäytteeseen voit osallistua kun kirjallinen työsi on valmis ja olet saanut siihen luvan tutor-opettajaltasi.
Vastaavat opettajat: Minna Karesluoto & Jaana Kivivuori


4 OHJAUSKÄYTÄNNÖT

Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan oikeus siihen, että häntä ohjataan opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Sirkuskoulutuksen virallisessa ohjausjärjestelmässä ovat mukana opinnäytetyön vastuuhenkilö, opiskelija, taiteellisen ja pedagogisen työn ohjaava opettaja, kirjallisen työn ohjaava opettaja sekä työn arvioijat.

Jokainen opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle tai pedagogiselle käytännölliselle opinnäytetyölleen. Ohjaavaksi opettajaksi voi ehdottaa sirkuksen tai esittävän taiteen päätoimisia opettajia tai sivutoimisia ”vakituisia” opettajavieraita. Opiskelija voi myös ehdottaa muita esittävän taiteen alan kokeneita taiteilijoita tai pedagogeja oman taiteellisen työnsä ohjaajiksi.

Työtä ohjaava opettaja toimii myös työn arvioijana. Lisäksi arvioinnin antaa sirkuskoulutuksesta vastaava tutoropettaja. Kirjalliset työt arvioivat Minna Karesluoto ja Laura Tikka.

Ehdotukset käytännön taiteellista osiota ohjaavista opettajista esitetään kirjallisesti taiteellisen opinnäytetyön aiesuunnitelmassa sirkuskoulutuksesta vastaavalle opettaja Minna Karesluodolle 30.9. 2023 mennessä. Sirkuskoulutusvastaava ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse valituista ohjaavista opettajista opiskelijoille. Tutoropettaja hoitaa henkilökohtaiset työsopimukset ko. valittujen opettajien ja arvioijien kanssa.

Ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön tekijän ohjaussuhde on yksilöllinen molemmissa opinnäytetyön osioissa, joten kyseisten henkilöiden tulee sopia yhdessä ohjauksen luonteesta.

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän välittää kirjallisen aiesuunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ja sirkuksen tutoropettajalle ennen työnsä alkua ja kommunikoi niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee keskustelu ja/tai ohjausapua. Opiskelija on itse vastuussa taiteellispedagogisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan. Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hän ehdottaa projektin budjetin sirkuskoulutusvastaavalle ja sopii tutoropettajan, esittävän taiteen tuottajaportaan ja muiden opinnäytteiden esittäjien kanssa siitä, milloin mahdollinen taiteellinen tuotos esitetään.

Taiteellisen työn ohjaava opettaja seuraa käytännön prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja myös arvioi projektin sen valmistuttua ja arvioi tulosta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen prosessin aikana asettanut. Arviointiin ohjaavalle opettajalle on varattu 5 h/ opiskelija. Ulkopuolinen arvioija arvioi ainoastaan taiteellista tuotosta ja sisäinen ohjaava opettaja koko opinnäytetyöprosessia.

Kirjallisen työn sisäisenä ohjaajana toimii lukukaudella 2023-2024 Minna Karesluoto ja taiteellisen työn sisäisenä ohjaajana Laura Tikka. Kirjallisen työn ohjauskäytäntö jakaantuu sisällölliseen (tutorointi) ja kielenhuollon (klinikka) ohjaukseen. Kielenhuollon ohjausta antaa Jaana Kivivuori. Kirjallisen opinnäytetyön seminaareista vastaa Vesa Kankaanpää. Tiedonhankinnan verkkokurssista vastaa kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.

5 SIRKUKSEN KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa kirjalliseen opinnäytteeseen liittyvissä tutkimuksellisissa ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja aikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa tutkimukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, menetelmien valitsemisesta ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 5h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen julkaistavaksi. Lisäksi hän lukee valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarviointi palautetaan viimeistään 2 viikkoa valmiin hyväksytyn työn palautuksesta.

Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.
Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla tutkielman suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean, tavoitteet ja aikataulun, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta kirjallisesti s-postitse opiskelijalle, työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen työn aloittaminen
- 2. kerta: opiskelija lähettää ohjaavalle opettajalle tutkielman teoriaosuutta ja menetelmiä käsittelevää tekstiä ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta, mukaan myös alustava sisällysluettelo
- 3.kerta: opiskelija lähettää tutkielman kokonaisuudessaan ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjallisen välipalautteen
TYÖN ESITTELEMINEN VÄLISEMINAARISSA MUILLE OPISKELIJOILLE JA PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN OPPONOIVALTA OPISKELIJALTA
- 4. kerta: valmiin tutkielman lähettäminen ohjaavalle opettajalle arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- toimittaa työn suunnitelmat määräaikaan mennessä ja muokkaa niitä eteenpäin
- lähettää tutkielman päivitetyn suunnitelman/ keskeneräistä tutkielmaa ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä tutkimuksellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- osaa perustella valintansa
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi
6 SIRKUKSEN TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa taiteelliseen opinnäytteeseen liittyvissä taiteellisissa ja tuotannollisissa kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja harjoitusaikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa taiteellisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen esitettäväksi opinnäytetyöfestivaalilla. Lisäksi hän katsoo valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarvioinnin palautus viimeistään 2 viikkoa taiteellisen teon katsomisesta.
Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.

Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa ja prosessin aikana asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean ja tavoitteet, työryhmän, aikataulun ja kustannusarvion, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta s-postitse opiskelijalle
- 2. kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta
- 3.kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjalllisen välipalautteen (välipalaute lähetetään myös Minna Karesluodolle, välipalautteessa lupa työn etenemiseen festivaalilla esitettäväksi)
- 4. tapaaminen: valmiin tuotoksen katsominen ja arvioinnin kirjoittaminen
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- lähettää taiteellisen työnsä päivitetyn suunnitelman ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne myös etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä taiteellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi

Sirkuksen opinnäytteet esitetään Grande Finale sirkuksen opinnäytetyöfestivaalin muodossa Köysiteatterissa ja/tai Videostudiossa ja/ tai Sigyn-salissa keväällä 2024.


7 AIESUUNNITELMA, ESSEE JA TOTEUTUSSUUNNITELMA

Opinnäytetyötä suunnitellaan prosessimaisesti niin taiteellisen, pedagogisen kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön osalta. Prosessin avulla aihe tarkentuu ja materiaalin kerääminen valitusta aiheesta tulee raportoiduksi.

Opinnäytetyön suunnittelussa on kaksi vaihetta:

1.vaihe: AIESUUNNITELMA
Aiesuunnitelmassa selvitetään ja perusteellaan:
- mitä aiotaan tehdä opinnäytetyöksi? (mitä tutkin? aihe, idea, väite? sirkuslajit? sirkusvälineet?)
- millaiset tavoitteet työlle asetetaan? (tutkimuskysymykset? taiteelliset, tekniset tavoitteet, pedagogiset tavoitteet? eettiset periaatteet?)
- miten ja mistä lähdeaineistoa hankitaan? (tutkimusmenetelmät? luomisen ja harjoittamisen menetelmät? ohjaamisen menetelmät? inspiraation lähteet? motiivit?)
- perustelut aiheen valinnalle (miksi tutkin? miksi tällainen aihe juuri nyt?)
- perustelut tiedon kokoamisen ja käsittelyn tavoille ja menetelmille (perustelut taiteellisen luomisen ja esittämisen tavoille)
- milloin työ tehdään, miten ajankäyttö suunnitellaan? (aikataulusuunnitelma osatavoitteiden kanssa)
- lisäksi esitetään ohjaavaa opettajaa käytännölliselle osiolle perustelujen kanssa

Taiteellisen työn aiesuunnitelmaa varten opiskelijan tulee tutustua Taideakatemian tuotanto-oppaaseen ja noudattaa siellä olevia ohjeita työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa.Tuotanto-opas löytyy Turun AMK:n messistä.

Aiesuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys opinnäytetyöprosessin osioista ja kulusta.
Kirjalliset aiesuunnitelmat molemmista opinnäytetyön osioista palautetaan Minna Karesluodolle ja Itslearningiin. Aiheet esitellään muille opiskelijakollegoille opinnäytetyön ensimmäisessä seminaarissa.


2. vaihe: ESSEE
Esseessä selvitetään:
- valitun aihepiirin taustoja
- aiheesta aiemmin kirjoitettua ja toteutettua materiaalia
- tekijän omaa motiivia ja näkökulmaa aiheeseen

Esseen tavoitteena on käynnistää lähdeaineiston lukeminen, analysoiminen ja raportoiminen. Esseen kautta aloitetaan aiheen taustan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa rajatun aiheen ongelmien pohdintaan ja ratkaisemiseen kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen esitysten ja taidetekojen tutustumisen avulla. Essee valmentaa aihetta koskevan tiedon itsenäiseen etsintään ja kriittiseen käyttämiseen. Esseen kirjoittamisen tarkoituksena on aiheen tuntemus ja tekijän oma näkökulma aiheeseen. Essee on itsenäinen kokonaisuus, jossa vastataan esitettyyn kysymykseen.

Esseen tulee nostaa esille aiheen /aiheita, jotka ovat keskeisiä opinnäytetyön ajatuksellisen taustan kehittämisessä. Essee tähtää kirjoittajan oman näkemyksen esille tuomiseen, argumentointiin ja päätelmien tekemiseen suhteessa lähdeaineistoon. Tavoitteena on saada etäisyyttä lähdeaineistoon ja käsitellä aihetta itsenäisesti, joten essee ei ole yhteenveto lähdeaineistosta.

Esseen tekstin tulee olla selkokielistä, pohdiskelevaa ja johdonmukaista. Kirjoitelman alussa tulee esittää tavoitteet, sen jälkeen aiheen käsittely ja lopussa johtopäätökset.
Essee toteutetaan sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta ja palautetaan Minna Karesluodolle palautetta varten. Esseen tavoitteena on tekijän ajatuksellisen taustan selventäminen ja tekstin jatkojalostaminen tutkielman johdantoa sekä teoriaosuutta varten.

3. vaihe: TOTEUTUSSUUNNITELMA
Aiesuunnitelman ja esseen pohjalta käydään kehittämiskeskusteluja opinnäytetyön vastuuhenkilön kanssa. Tämän jälkeen työstetään toteutumissuunnitelma, joka on päivitetty ja tarkennettu suunnitelma opinnäytetyön tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Taiteellisen opinnäytetyön toteutussuunnitelma palautetaan Laura Tikalle viimeistään ma 5.12.2023 mennessä. Opiskelija on vastuussa hyväksytyn toteutussuunnitelman välittämisestä ohjaavalle opettajalle ja muille työssään mukana oleville asianosaisille.8 ARVIOINTI

Kaikissa käytännön opinnäytetöissä on ohjaava opettaja, joka seuraa prosessin alusta loppuun, auttaa ja ohjaa työn tekemisen aikana ja lopulta toimii myös opinnäytetyön tarkastajana. (ns. sisäinen tarkastus)
Kaikkien kirjallisten osioiden sisäisenä tarkastajana toimii sirkuksen tutoropettaja Minna Karesluoto. Kaikkien kirjallisten osioiden ulkopuolisena tarkastajana toimii Laura Tikka.

Käytännön osiot arvioi ohjaavan opettajan lisäksi Laura Tikka. Ulkopuolinen tarkastaja arvioi opinnäytetyön tulosta, eikä seuraa työn valmistumisen prosessia (ns. ulkopuolinen tarkastus).

Opiskelija saa yhteensä kolme-neljä kirjallista arviointia ja niihin liittyvää arvosanaa asteikolla 1-5:
Kiitettävä ( 5)
Hyvä ( 4-3)
Tyydyttävä ( 2-1)
Hylätty

Opinnäytetyön lopullinen numeraalinen arvosana on näiden (kolmen-)neljän arvosanan keskiarvo.

Opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle opinnäytetyölleen, mutta esittävän taiteen koulutuspäällikkö ja Taideakatemian koulutusjohtaja päättävät sekä ohjaavista opettajista että tarkastajista ja taloudellisista resursseista. Ohjaavaksi opettajaksi voidaan pyytää valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti tunnustettu sirkuksen tai esittävän taiteen tuntija: esim. artisti, opettaja, tutkija tai kriitikko.9 DOKUMENTOINTI

Saadakseen opinnäytetyöprosessin päätökseen ja hyväksytyksi opiskelijan tulee huolehtia opinnäytetyönsä kaikkien osioiden asianmukaisesta dokumentoinnista. Ennen dokumentointia opiskelijan on saatava kirjallinen lupa opinnäytetyön ohjaajalta kirjoitustyön tarkistuttamiseen plagiointiohjelmalla ja tämän jälkeen lupa kansitukseen ja julkaisuun Theseuksessa.

Hyväksytyn opinnäytteen kirjoitustyö on tarkistettava URKUND plagiointiohjelmalla. Ohjaava opettaja antaa tarkemmat tiedot ohjelman käyttämisestä, kun työ on valmis.

Taiteellisen opinnäytetyön käytännöllisestä osiosta opiskelijan tulee toimittaa videotaltiointi sirkuksen toimistoon ja kirjastoon eli yhteensä kaksi videotaltiointia. Videotaltiointi tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Taltioinnissa tulee olla selkeät otsikko, aika ja nimimerkinnät. Kukin valmistuva vastaa itse oman työnsä taltioimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin.

Opinnäytetöiden kirjallisista osioista opiskelijan tulee toimittaa sähköinen versio Theseukseen. Dokumentoinnista kirjastoon opiskelija löytää tarkat ohjeet AMK: n intranetin eli Messin www-sivuilta kohdasta opinnäytetyön ohjeistus. Tarkat tiedot valmistumisprosessista ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä löytyvät Messistä. Opiskelija maksaa itse mahdollisten dokumentointien kulut. Dokumentointi on olennainen osa opinnäytetyötä. Ilman ohjeistusta noudattavaa dokumentointia opiskelija ei voi saada hyväksyttyä opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan kirjallisen opinnäytetyön prosessi ja kirjallinen tuotos.
Kirjallisten opinnäytteitä arvioivat Minna Karesluoto (sisäinen ja ulkoinen tarkastaja) ja Laura Tikka (ulkoinen tarkastaja).
Arvioinnissa noudatetaan Turun AMK:n opinnäytetöiden arviointikehikkoa sekä esittävien taiteiden arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opinnäytetyöseminaareihin, kirjoittamisen työpajoihin ja yksilölliseen klinikkaohjaukseen. Työtä ei ole palautettu määräajassa ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 03.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tehtäväperustaisuus, tutkimus, lähiopetus, Sadonkorjuu-seminaarityöskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, yhteisopettajuus, tiimioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön praktinen ja teoreettinen osio yht. 20 op = 540 h opiskelijan työtä.
Opinnäytetyön opintopistemäärä jakautuu seuraavasti:
• praktinen osa 10 op
• kirjallinen osa 10 op
• tiedonhankinnan perusteet, seminaarityöskentely ja ohjaus 5 op
TAI
• tutkielma 20 op
• tiedonhankinnan perusteet, seminaarityöskentely ja ohjaus 5 op

Sisällön jaksotus

Syksy 2023-kevät 2024
• Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumista. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua häntä kiinnostavaan aihealueeseen. Opinnäytetyön avulla voidaan myös luoda yhteyksiä työelämään.
Opinnäytetyö tanssinopettajakoulutuksessa voi olla joko pedagoginen projekti, kirjallinen tutkielma tai taideteko. Praktiseen opinnäytetyöhön tulee aina kuulua kirjoitettu osio.
Toteutussuunnitelman hyväksyminen ja työprosessin aloittaminen edellyttävät opinnäytetyöseminaariin osallistumista ja sen hyväksyttyä suorittamista.
Opiskelija suorittaa opinnäytetyön ohessa kypsyysnäytteen, jolla osoittaa hallitsevansa äidinkielen ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.
Opinnäytetyön taiteellinen osa on mahdollista esittää tanssinopettajakoulutuksen Köydet irti! –festivaalilla. Opinnäytetyökokonaisuus esitellään Sadonkorjuuseminaarissa.


Opinnäytetyön tehtyään opiskelija
• osaa asettaa itsellensä tavoitteita, toimia asettamiensa tavoitteiden ja annetun ohjeistuksen mukaisesti
• osaa arvioida ja mitoittaa taiteellisen/taidekasvatuksellisen prosessin vaatiman ajan ja työskennellä suunnitellun aikataulun mukaisesti
• hahmottaa ja hallitsee kokonaisvaltaisen taiteellisen ja taidekasvatuksellisen prosessin ja sen eri osa-alueet
• tuntee opinnäytetyöhönsä liittyvät ammatilliset menetelmät ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtää tanssitaiteen ja tanssikasvatuksen kenttää, hallitsee alansa työtapoja ja -tietoja ja osaa sijoittaa oman työskentelynsä tanssitaiteen ja tanssikasvatuksen jatkumoon
• osaa toimia eettisesti, pitkäjänteisesti ja itsenäisesti ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa
• osaa perustella taiteellisen ja taidekasvatuksellisen näkemyksensä sekä arvioida ja kehittää työprosessiaan
• osaa toimia ammatillisesti ja rakentavasti monialaisessa työryhmässä
• osaa toimia vastuullisesti annettujen resurssien puitteissa
• osaa kommunikoida työstään suullisesti ja kirjallisesti
• osaa laatia aiesuunnitelman ja esitysteknisen- / opetussuunnitelman

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksyminen edellyttää sisäisen ja ulkopuolisen tarkastajan hyväksyntää ja arviointia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä. Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä, siinä on oltava selvästi tekijöiden perusteella erottuvat osiot. Arviointi koostuu lyhyestä kirjallisesta palautteesta ja numeroarvioinnista asteikolla 0-5. Eri osuudet (taiteellinen ja teoreettinen osuus) arvioidaan erikseen ja loppuarvosanaksi määritetään näiden arvioiden keskiarvo.
Arviointi tehdään Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arvioinnin lomakepohjaan.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Vesa Kankaanpää
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Oppimateriaalit

toisten tekemät opinnäytetyöt, aiemmin tehdyt opinnäytetyöt

Opetusmenetelmät

luennot, seminaarit, lähi- ja/tai etäopetus, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen (Theseus)
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan seminaarissa oman tutkimus- tai projekti-ideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee sen edistymistä sekä valmiin opinnäytetyönsä seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen sekä toisten opinnäytesuunnitelmien ja opinnäytetöiden käsittelyyn,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen sen eri vaiheissa

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin hyvin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin erinomaisesti sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankaanpää
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Keskustelevat luennot, yhteisopettajuus, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät annetaan orientoivan viikon aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Aktiivinen osallistuminen orientoivaan viikkoon. Osallistuminen infotilaisuuksiin ja opintopsykologin tuokioon. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja -mitassa.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Orientoivat opinnot, syksy 2023
Sisältö:
- Orientaatio opiskeluun Turun ammattikorkeakoulussa.
- Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (tilat ja laitteet, kirjasto, Peppi, ItsLearning, Messi, Tuudo ym.)
- Opiskelijakunta TUO
- Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
- Ryhmäytyminen
- Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, virtuaaliopinnot), ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)
- Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen orientoivaan viikkoon. Osallistuminen infotilaisuuksiin ja opintopsykologin tuokioon. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja -mitassa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 11.12.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.
Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.
Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan.
Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.
Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Sisältö

Koreografinen työskentely.

Koreografisen harjoittelun neljä osaa rakentuvat seuraannollisesti soolotyöstä ryhmäkoreografiaan: soolon valmistusprosessi, soolon esitysperiodi, ryhmäkoreografian valmistusprosessi, ryhmäkoreografian esitysperiodi.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tiimioppiminen. Digioppiminen toteutuu näytöskokonaisuuksien taltiointina ja tallentamisena Tanssinopettajakoulutuksen digitaaliseen arkistoon.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Projektityö, yhteisopettajuus, digioppiminen, tiimioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija aikatauluttaa työskentelynsä annettujen päivämäärien puitteissa omaa työskentelyään parhaiten tukevalla tavalla. Varsinaisten esitysten lisäksi opiskelija osallistuu tuotantopalaveriin, esitystilan rakennukseen, näyttämöharjoituksiin, kenraaliharjoitukseen, esitystilan purkuun sekä ryhmäkoreografioiden palautetilaisuuteen työohjelmaan merkittyinä ajankohtina. Opiskelija lataa teostaltioinnin Tanssinopettajakoulutuksen digitaaliseen arkistoon. Opiskelija vastaa itseraflektio- ja palautekyselyyn. Tuntimäärä työskentelyyn on 54 h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Arvosana muodostuu työprosessin hallinnasta sekä teoksen saattamisesta esitykseksi Köysiteatteriin esitystilan salliman tekniikanrajoissa. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen opintojakson hyväksymistä. Myös esityskokonaisuuden digitaalinen arkistointi tulee olla tehtynä ennen opintojakson hyväksymistä. Arviointi sisältää yhteisen palautekeskustelun ryhmäkoreografioista ja esitysperiodista. Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista palautekeskusteluun.
Hylätty:
Edellisessä kohdassa esitetyt reunaehdot eivät täyty.

Sisällön jaksotus

Koreografinen ja tuotannollinen työskentely.
Tuotantopalaveri ti 7.11. klo 10:45-12:15. Valo-opetus to 23.11. klo 13:15-16:30.
Esitystilan rakennus ja paikkaharjoitukset 30.11.- 8.12., tekniset läpimenot 11.12. ja 12.12., kenraaliharjoitus 13.12. ja esitykset 13.12.-15.12. klo 19:00 ja 16.12. klo 15:00 ja 18:00
Köysiteatterissa.
Palautekeskustelu 20.12.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.
Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.
Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan.
Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.
Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Esityksen valmistamiseen ei ole resurssoitu tuotantobudjettia, joten kaikki teoksen esillepanoon ja tuottamiseen tarvittava resurssi on opiskelijan itse kustannettava.
Itsereflektio- ja palautekysely tehdään ITSlearning -alustalla ryhmäkoreografian työtilassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koreografisen harjoittelun osan hyväksyminen edellyttää teoksen esittämistä yleisölle tai perustelluissa tapauksissa raadille sekä työprosessin palautekeskusteluihin osallistumista. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen koreografisen harjoittelun osan hyväksymistä. Myös esityskokonaisuuden digitaalinen arkistointi tulee olla tehtynä ennen opintojakson hyväksymistä. Opintojakson osat arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty sekä soveltuvin osin asteikolla 0-5.
Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi, vertaispalaute.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS21
  Tanssinopettaja syksy 21

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.
Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.
Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan.
Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.
Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Sisältö

Koreografinen työskentely.

Koreografisen harjoittelun neljä osaa rakentuvat seuraannollisesti soolotyöstä ryhmäkoreografiaan: soolon valmistusprosessi, soolon esitysperiodi, ryhmäkoreografian valmistusprosessi, ryhmäkoreografian esitysperiodi.

Oppimateriaalit

- Lauri, Hanna Leena. 2000. Musiikki osana koreografista prosessia. Opinnäytetyö. Turku AMK.
- Raumanni, Maija Reeta. 2003. Miten tanssiteos saa hetkellisen muotonsa. Opinnäytetyö. Turku AMK.
- Hirvonen, Inkeri. 2005. Täältä sinne. Koreografia oppimisprosessina. Opinnäytetyö. Turku AMK.
- Väänänen, Mirva. 2009. Tanssin ilmaisuvoima ja tulkinta. Opinnäytetyö. Turku AMK.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tiimioppiminen, vertaispalaute.
Tehtävänannon jälkeen aiesuunnitelman laatiminen ja itsenäinen työskentely valitun työryhmän kanssa. Välinäyttö ja henkilökohtaiset tutortapaamiset rytmittävät prosessia. Valosuunnitelman laatiminen valosuunnittelun lehtorin ohjeistuksen mukaan. Ryhmäkoreografia esityskokonaisuuden markkinointi/tuottaminen. Vertaispalaute opintojakson aikana ja päätteeksi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisopettajuus, projektityö, tiimityö, tuutorointi, palautekeskustelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija on vastuussa työryhmän kokoamisesta (esiintyjät, tekniikkaryhmä) sekä tilavarauksista teoksensa harjoittamista varten. Lisäksi opiskelija on velvoitettu varaamaan henkilökohtaiset tutorointiajat ryhmäkoreografiaprosessilleen ohjausvastuussa olevilta opettajilta.
Opiskelija suunnittelee ja harjoituttaa ryhmäkoreografian. Hän laatii aiesuunnitelman ja audiovisuaalisen suunnitelman. Opiskelijaryhmä vastaa ryhmäkoreografiakokonaisuuden markkinoinnista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Opiskelija osallistuu puutteellisesti opintojakson vuorovaikutustilanteisiin ja jättää oppimistehtäviä tekemättä ja/tai henkilökohtaisia tutorointeja käyttämättä.

Sisällön jaksotus

Ryhmäkoreografian valmistusprosessi syyslukukauden 2023 aikana. Ryhmäkoreografian laatiminen, harjoituttaminen ja esittäminen.
Välinäyttö ke 1.11. klo 13:15-16:30 Jokisalissa.

Tavoitteet:
Opiskelija kehittyy ryhmäkoreografian tekijänä ja tutkii liikettä omista kiinnostuksen kohteistaan käsin. Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden. Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin. Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan. Opiskelija kehittyy taiteellisen työryhmän vetäjänä ja hallitsee ryhmäprosessin ajankäytön. Opiskelija laatii audiovisuaalisen suunnitelman valosuunnittelun lehtorin ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.
Edeltävyysvaatimukset: aiempien improvisaatio/kompositio opintojen hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena läsnäolo lähiopetuksessa, työskentely prosessissa, ryhmätyö, asenne oppimiseen, annettujen tehtävien tekeminen määräajassa ja laajuudessa, kehittyminen koreografisessa prosessissa. Aie- ja valosuunnitelman laatiminen, tuotantopalaveriin osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 10.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija luo vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.

Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.

Opiskelija kykenee itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Opiskelija pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.?

Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.

Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.

Opiskelija tuntee tanssiesityksen ääni- ja valoteknistä kalustoa ja sen käyttöä pystyäkseen toiminaan tuotantoryhmän jäsenenä tanssiesityksen toteutuksessa.

Opiskelija pystyy markkinoimaan tanssiesityksen ja huolehtimaan sen toteutukseen liittyvistä järjestelyistä.

Sisältö

Opintojakso jakautuu neljään osaan: soolokoreografian valmistusprosessi (3 op) ja soolokoreografian esitysperiodi (2 op), sekä ryhmäkoreografian valmistusprosessi (3 op) ja ryhmäkoreografian esitysperiodi (2 op).

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tiimioppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Projektityö, yhteisopettajuus. Digioppiminen toteutuu näytöskokonaisuuksien taltiointina ja tallentamisena Tanssinopettajakoulutuksen digitaaliseen arkistoon.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Esitystilan rakennus, valo- ja näyttämöharjoitukset, esitykset, esitystilan purku ja soolojen palautekeskustelu. Loput työajasta on varattu oman työn reflektointiin. 2 op = 54h opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Arvosana muodostuu työprosessin hallinnasta sekä teoksen saattamisesta esitykseksi Jokisaliin esitystilan salliman tekniikanrajoissa. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen opintojakson hyväksymistä. Myös esityskokonaisuuden digitaalinen arkistointi tulee olla tehtynä ennen opintojakson hyväksymistä. Arviointi sisältää yhteisen palautekeskustelun soolokoreografioista ja esitysperiodista. Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista palautekeskusteluun.
Hylätty:
Edellisessä kohdassa esitetyt reunaehdot eivät täyty.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
Soolojen tuotantopalaveri
Esitystilan rakennus
Näyttämöharjoitukset ja kenraaliharjoitus
Soolojen ensi-ilta ja muut esitykset
Esitystilan purku esityksen jälkeen
Soolojen palautekeskustelu

Ajoitus: kevät 2024, annetun työohjelman mukaan

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija vastaa itse puvustuksen ja mahdollisen rekvisiitan ym. kustannuksista.
Soolojen purkukeskustelu ryhmän ja vastuuopettajien kesken periodin päätteeksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esityskokonaisuuden saattaminen hyväksytysti päätökseen kaikilta osa-alueiltaan.
Koreografisen harjoittelun osan hyväksyminen edellyttää teoksen esittämistä yleisölle tai perustelluissa tapauksissa raadille sekä työprosessin palautekeskusteluihin osallistumista. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen koreografisen harjoittelun osan hyväksymistä. Opintojakson osat arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty sekä soveltuvin osin asteikolla 0-5.
Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi, vertaispalaute.

Ilmoittautumisaika

16.10.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

31.10.2023 - 06.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija luo vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.

Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.

Opiskelija kykenee itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Opiskelija pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.?

Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.

Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.

Opiskelija tuntee tanssiesityksen ääni- ja valoteknistä kalustoa ja sen käyttöä pystyäkseen toiminaan tuotantoryhmän jäsenenä tanssiesityksen toteutuksessa.

Opiskelija pystyy markkinoimaan tanssiesityksen ja huolehtimaan sen toteutukseen liittyvistä järjestelyistä.

Sisältö

Opintojakso jakautuu neljään osaan: soolokoreografian valmistusprosessi (3 op) ja soolokoreografian esitysperiodi (2 op), sekä ryhmäkoreografian valmistusprosessi (3 op) ja ryhmäkoreografian esitysperiodi (2 op).

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, itsenäinen työskentely, vertaispalaute, henkilökohtaiset palautteet.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Projektityö, tutorointi.
Jokainen opiskelija on itse vastuussa siitä, että varaa henkilökohtaisen tutorajan opettajalta sooloprosessin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Soolokoreografian valmistusprosessi on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja vastaa 80 tuntia opiskelijan työtä. 80 tuntia sisältää itsenäistä studiotyöskentelyä 45 tuntia. 8 tuntia ajasta on varattu yhteisiin näyttöihin ja henkilökohtaisiin näyttöihin. Loput työajasta (1 op) on varattu valo-opin kurssiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opintojakson läpäisy edellyttää hyväksytyn soolomateriaalin esittämistä jaksopalautteessa ja henkilökohtaista/-sia tutorointeja sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty:
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Ei osallistumista yhteisiin välipalautteisiin ja/tai henkilökohtaisiin tutorointeihin.

Sisällön jaksotus

Soolokoreografia opintokokonaisuuden ensimmäinen osa, Soolokoreografian valmistusprosessi 3 op, toteutetaan opintojen ensimmäisenä vuonna. Loppusyksyn 2023 ja alkukevään 2024 aikana itsenäinen studiotyöskentely soolomateriaalin kokoamiseksi.
Opiskelija luo ja työstää soolokoreografian. Tehtävänannon jälkeen itsenäinen työskentely liikemateriaalin kehittämiseksi. Opiskelija valitsee äänimaailman teokselleen joko äänitetystä musiikista tai työskentelee yhdessä muusikon kanssa. Koreografiassa painottuu äänimaailman ja liikkeen yhteyden määrittely. Työprosessin aikana opiskelija saa henkilökohtaista palautetta sekä ryhmäpalautetta opettajilta ja työryhmältä. Soolon keston tulee olla enemmän kuin kolme minuuttia eikä sen tule ylittää kymmentä minuuttia. Opiskelija suunnittelee valaistuksen/visuaalisen ilmeen sooloonsa valosuunnittelun opettajan johdolla sekä puvustaa soolonsa itse.
Kurssi sisältää 1 op laajuisen johdatuksen valo-opin perusteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena oppimisprosessi, koreografinen työskentely, kyky keskustella ja sanallistaa työskentelyään, kyky antaa vertaispalautetta näkemästään.
Opintojakson läpäisy edellyttää hyväksytyn soolomateriaalin esittämistä jaksopalautteessa ja henkilökohtaista/-sia tutorointeja sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin ja palautteeseen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan musiikin rakenteita. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään musiikista, rytmiikasta ja omasta äänenkäytöstään käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön tanssiharjoittelussa ja tanssin opetuksessa.

Sisältö

Musiikin eri osa-alueisiin kuten musiikin teoriaan, musiikkianalyysiin, rytmiikkaan ja äänenkäyttöön tutustuminen.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali ja harjoitteet.

Opetusmenetelmät

Rytmillisten kokonaisuuksien ja yksityiskohtien toteuttaminen yksin ja osana ryhmää kehorytmein, lausuen, liikkuen, taputtaen ja soittaen. Eri tyylisten teosten tahtilajeihin, tempoon ja rytmeihin liittyviin seikkoihin tutustuminen ja analysoiminen monipuolisten kuunteluharjoitusten avulla. Rytmin merkitsemistapojen harjoittelu kirjoittamalla ja notaatiota tulkitsemalla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, runsaat ja monipuoliset käytännön harjoitukset, keskustelevat luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, pelillistäminen. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu eri kulttuurien musiikkia hyödyntämällä. Digioppiminen toteutuu hakemalla soivaa materiaalia ja rytmiharjoituksia verkosta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilaiset saavat useimmilla opetuskerroilla pienen tehtävän seuraavaksi kerraksi, ja niiden arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.

54h opiskelijan työtä, josta lähiopetusta 20 x 90min. Loput ajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Hylätty: Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Rytmiikkaan tutustuminen. Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan musiikin rytmillisiä rakenteita. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään rytmiikasta käytännön harjoitteiden kautta ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Ajoitus: syksy 2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa, aktiivisuus vuorovaikutustilanteissa, oppimistehtävät. Opettajan tekemä arviointi. Oppimistehtävien arvioinnissa käytetään myös itse- ja vertaisarviointia.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan musiikin rakenteita. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään musiikista, rytmiikasta ja omasta äänenkäytöstään käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön tanssiharjoittelussa ja tanssin opetuksessa.

Sisältö

Musiikin eri osa-alueisiin kuten musiikin teoriaan, musiikkianalyysiin, rytmiikkaan ja äänenkäyttöön tutustuminen.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali ja harjoitteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, runsaat ja monipuoliset käytännön harjoitukset, keskustelevat luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, pelillistäminen. Eri tyylisten teosten musiikillisiin elementteihin tutustuminen ja niiden analysoiminen monipuolisten kuunteluharjoitusten avulla. Musiikin merkitsemistapojen harjoittelu kirjoittamalla ja notaatiota tulkitsemalla. Musiikin, ja erityisesti sen rytmien, toteuttaminen kehorytmein, lausuen, liikkuen, taputtaen ja soittaen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kansainvälisyysoppiminen toteutuu eri kulttuurien musiikkia hyödyntämällä. Digioppiminen toteutuu hakemalla soivaa materiaalia ja rytmiharjoituksia verkosta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilaiset saavat opetuskerroilla pienen tehtävän seuraavaksi kerraksi, ja niiden arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.
54h opiskelijan työtä, josta lähiopetusta 20 x 90min. Loput ajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Rytmiikka-aiheen syventämisen ohelle käsitellään musiikin rakanteita, harmoniaa, melodiaa, tekstuuria, sointiväriä, dynamiikkaa ja kulttuurista kontekstia.
Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan kuulemaansa musiikkia. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään rytmiikasta ja muista musiikin peruselementeistä käytännön harjoitteiden kautta ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi suoritetaan jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi. Oppimistehtävien arvioinnissa käytetään myös itse- ja vertaisarviointia.

Ilmoittautumisaika

22.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 9

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Uli Kontu-Korhonen
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan musiikin rakenteita. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään musiikista, rytmiikasta ja omasta äänenkäytöstään käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön tanssiharjoittelussa ja tanssin opetuksessa.

Sisältö

Musiikin eri osa-alueisiin kuten musiikin teoriaan, musiikkianalyysiin, rytmiikkaan ja äänenkäyttöön tutustuminen.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta 10x90min
Itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtävien tekeminen
Oman työskentelyn reflektointi

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tanssi ja musiikki 3 on laajuudeltaan 1 op ja vastaa 27h opiskelijan työtä, josta 10 x 90min on lähiopetusta. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman oppimisen reflektointiin.
Oppimistehtävät annetaan lähiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Osallistuminen opetukseen ja toiminnallisiin harjoituksiin, sekä motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa.
Tehtävien hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Hylätty:
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen, ryhmän vuorovaikutustilanteisiin, tai ei palauta tehtäviä hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Sisältö: laulu
Ajoitus: syksy 2023
Opiskelija saa käsityksen äänenkäytön toimintaperiaatteista.
Opiskelija saa käytännönläheisesti kokeilla oman äänen toimintaa puhumalla ja laulamalla sekä vapaasti improvisoimalla.
Kurssilla tehdään ääniharjoituksia yhdessä sekä harjoitellaan ryhmälle valittua lauluohjelmistoa, kansanlauluja sekä musikaalisävelmiä.
Kurssille osallistuvien tulee perustaa oma laulukansionsa joko digiversiona tai paperisena kansiona. Kansioon tallennetaan muun muassa työstettävät laulunuotit. Kansio otetaan aina lähiopetukseen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa, aktiivisuus vuorovaikutustilanteissa, oppimistehtävät. Opettajan tekemä arviointi. Oppimistehtävien arvioinnissa käytetään myös itsearviointia.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 9

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan, kuulemaan ja analysoimaan musiikin rakenteita. Opiskelija kasvattaa ymmärrystään musiikista, rytmiikasta ja omasta äänenkäytöstään käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön tanssiharjoittelussa ja tanssin opetuksessa.

Sisältö

Musiikin eri osa-alueisiin kuten musiikin teoriaan, musiikkianalyysiin, rytmiikkaan ja äänenkäyttöön tutustuminen.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali ja harjoitteet.

Opetusmenetelmät

Rytmeihin, tahtilajeihin ja tempoon liittyvien erilaisten harjoitusten tekeminen yksin ja ryhmässä. Muihin musiikin osa-alueisiin liittyviä harjoituksia muun muassa kuuntelutehtävinä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, runsaat ja monipuoliset käytännön harjoitukset, keskustelevat luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, pelillistäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 10 x 90min annetun työohjelman mukaan. Loput ajasta on varattu tehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin. Kurssilaiset saavat useimmilla opetuskerroilla pienen tehtävän seuraavaksi kerraksi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Jatketaan, syvennetään ja täydennetään kurssien Tanssi ja musiikki 1 ja 2 sisältöjä eli musiikin eri osa-alueiden tuntemusta, rytmiikkaa painottaen.

Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa länsimaisen taidetanssin kulttuurihistorian keskeisistä kysymyksistä tanssinopettajan työssä.
Opiskelija osaa keskustella tanssihistoriasta ja tanssitaiteen yhteiskunnallisesta asemasta ammattimaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida omaa tanssitaiteellista ja taidepedagogista toimintaansa suhteessa historiaan ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa tanssikentän toimintatapoja ja ilmiöitä. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan tanssin historiasta ja tanssin asemasta yhteiskunnassa.

Sisältö

Tanssihistoria esiromanttisesta klassiseen balettiin ja 1900-luvun alusta nykypäivään.
Tanssitaiteen ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Oppimateriaalit

https://disco.teak.fi/tanssin-historia/

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, keskustelut, oppimistehtävät. Opiskelija oppii kuuntelemalla, katselemalla, keskustelemalla sekä tekemällä muistiinpanoja ja tietojenhakua.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelevat luennot, tehtäväperustaisuus. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisellä oppimateriaalilla. Digioppiminen toteutuu tiedonhakuna. Tehtäviä tehdään ryhmätyönä ja yksin verkossa olevien aineistoja etsien ja käyttäen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta lähiopetusta 18 x 90min. Loput ajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin.

Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Modernin tanssin ja nykytanssin historia.
Lähiopetus annetun työohjelman mukaan syksyllä 2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Muu kirjallisuus:
Makkonen, A. 1996. Länsimaisen taidetanssin historiaa. Teatterikorkeakoulu. Helsinki.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Tehtävät käydään läpi luentojen aikana. Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa länsimaisen taidetanssin kulttuurihistorian keskeisistä kysymyksistä tanssinopettajan työssä.
Opiskelija osaa keskustella tanssihistoriasta ja tanssitaiteen yhteiskunnallisesta asemasta ammattimaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida omaa tanssitaiteellista ja taidepedagogista toimintaansa suhteessa historiaan ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa tanssikentän toimintatapoja ja ilmiöitä. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan tanssin historiasta ja tanssin asemasta yhteiskunnassa.

Sisältö

Tanssihistoria esiromanttisesta klassiseen balettiin ja 1900-luvun alusta nykypäivään.
Tanssitaiteen ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, kirjallisuus, keskustelut, oppimistehtävät. Opiskelija oppii kuuntelemalla, katselemalla, keskustelemalla sekä tekemällä muistiinpanoja ja tietojenhakua.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus. Digioppiminen toteutuu tiedonhakuna. Tehtäviä tehdään ryhmätyönä ja yksin verkossa olevien aineistoja etsien ja käyttäen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 18 x 90min. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen. Oppimistehtävät annetaan kontaktiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
-
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Sisältö: jazztanssin historia
Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Tehtävät käydään läpi luentojen aikana. Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa länsimaisen taidetanssin kulttuurihistorian keskeisistä kysymyksistä tanssinopettajan työssä.
Opiskelija osaa keskustella tanssihistoriasta ja tanssitaiteen yhteiskunnallisesta asemasta ammattimaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida omaa tanssitaiteellista ja taidepedagogista toimintaansa suhteessa historiaan ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa tanssikentän toimintatapoja ja ilmiöitä. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan tanssin historiasta ja tanssin asemasta yhteiskunnassa.

Sisältö

Tanssihistoria esiromanttisesta klassiseen balettiin ja 1900-luvun alusta nykypäivään.
Tanssitaiteen ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Oppimateriaalit

https://disco.teak.fi/tanssin-historia/

Opetusmenetelmät

Lähiopiskelu, kirjallisuus, keskustelut, oppimistehtävät. Opiskelija oppii kuuntelemalla, katselemalla, keskustelemalla sekä tekemällä muistiinpanoja ja tiedonhakua.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisellä oppimateriaalilla. Digioppiminen toteutuu tiedonhakuna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 18 x 90min. Loput työajasta on varattu annettujen tehtävien tekemiseen ja oppimateriaaliin perehtymiseen.
Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Modernin tanssin ja nykytanssin historia.
Lähiopetus annetun työohjelman mukaan syksyllä 2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Muu kirjallisuus:
Makkonen, A. 1996. Länsimaisen taidetanssin historiaa. Teatterikorkeakoulu. Helsinki.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Tehtävät käydään läpi luentojen aikana. Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 9

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa länsimaisen taidetanssin kulttuurihistorian keskeisistä kysymyksistä tanssinopettajan työssä.
Opiskelija osaa keskustella tanssihistoriasta ja tanssitaiteen yhteiskunnallisesta asemasta ammattimaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida omaa tanssitaiteellista ja taidepedagogista toimintaansa suhteessa historiaan ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa tanssikentän toimintatapoja ja ilmiöitä. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan tanssin historiasta ja tanssin asemasta yhteiskunnassa.

Sisältö

Tanssihistoria esiromanttisesta klassiseen balettiin ja 1900-luvun alusta nykypäivään.
Tanssitaiteen ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, kirjallisuus, keskustelut, oppimistehtävät. Opiskelija oppii kuuntelemalla, katselemalla, keskustelemalla sekä tekemällä muistiinpanoja ja tietojenhakua.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus. Digioppiminen toteutuu tiedonhakuna. Tehtäviä tehdään ryhmätyönä ja yksin verkossa olevien aineistoja etsien ja käyttäen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 18 x 90min. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen. Oppimistehtävät annetaan kontaktiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
-
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Sisältö: jazztanssin historia
Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Tehtävät käydään läpi luentojen aikana. Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarviointina opettajan kanssa keskustellen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ja luokitella tanssitreenauksen näkökulmasta tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta, sen huoltoa sekä tanssivammojen ehkäisyä. Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää tietoaan ja taitoaan tanssianatomiasta ja -fysiologiasta tanssiharjoittelussaan ja tanssinopettajan työssä.?

Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen kehonhuollon ja ravinnon merkityksen tanssiharjoittelussa ja tanssinopettajan työssä.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja liikkeen perusteista tanssitreenauksessa sekä kokonaisvaltaisen kehonhuollon, tanssivammojen ehkäisyn ja tanssijan ravintotietouden perusteista. Opintojakson osat sisältävät oppimistehtäviä.

Oppimateriaalit

Blandine Calais-Germain: Anatomy of movement s. 1-96

Opetusmenetelmät

Fyysiset harjoitteet, kirjallisuus, kirjoittaminen, oppimistehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelevat luennot, fyysiset harjoitteet. Kansainvälisyys toteutuu englannin kielisen kurssikirjallisuuden avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tutkii omaa tanssin tekniikkaharjoitteluaan tekniikkatunneilla, kirjaa auki omat keholliset haasteensa ja rakentaa itselleen yksilöllisen suunnitelman.
Muut oppimistehtävät annetaan lähiopetuksessa.
Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta lähiopetusta 20 x 90min. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja opintomateriaaliin tutustumiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja vaaditussa laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan 1. opintovuoden syyslukukautena. Lähiopetus annetun työohjelman mukaan.

Sanna Meska, Tanssikinesiologia
Sisällöt ja tavoitteet:
• Opiskelija ymmärtää kinesiologian peruskäsitteet
• Opiskelija ymmärtää kehon rakenteen pääosin
o Kudokset, joista keho rakentuu
• Opiskelija osaa anatomiset perustasot, ja nivelten liikkeen suhteessa niihin
• Opiskelija hahmottaa kehon luisen kokonaisrakenteen
o Erityisesti selkärangan ja lantion rakenteen ja toiminnan sekä näiden merkittävimmät termit/keholliset maamerkit latinaksi, englanniksi ja suomeksi
• Opiskelija ymmärtää karkeasti erilaiset niveltyypit
• Opiskelija ymmärtää lihasten perustoiminnan
• Opiskelija ymmärtää hengityksen fysiologiaa ja osaa huomioida sitä osana oman tekniikkaharjoittelun kehittämistä
• Opiskelija tutkii omaa tekniikkaharjoitteluaan tekniikkatunneilla, kirjaa auki omat keholliset haasteensa ja rakentaa itselleen yksilöllisen suunnitelman.

Katja Korpi, Ravitsemus tanssissa
Tavoitteet ja sisällöt:
• Opiskelija hahmottaa, mistä monipuolinen ja ravitseva ruokavalio koostuu.
• Opiskelija ymmärtää, millainen merkitys ravitsemuksella on tanssijalle.
• Opiskelija hahmottaa, miten omaa jaksamista voi tukea ravitsemuksen kautta.
• Opintokokonaisuus sisältää luentoja, keskustelua, itsereflektiota ja oppimistehtäviä.

Ajoitus syksy 2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja vaaditussa laajuudessa sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ja luokitella tanssitreenauksen näkökulmasta tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta, sen huoltoa sekä tanssivammojen ehkäisyä. Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää tietoaan ja taitoaan tanssianatomiasta ja -fysiologiasta tanssiharjoittelussaan ja tanssinopettajan työssä.?

Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen kehonhuollon ja ravinnon merkityksen tanssiharjoittelussa ja tanssinopettajan työssä.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja liikkeen perusteista tanssitreenauksessa sekä kokonaisvaltaisen kehonhuollon, tanssivammojen ehkäisyn ja tanssijan ravintotietouden perusteista. Opintojakson osat sisältävät oppimistehtäviä.

Oppimateriaalit

Blandine Calais-Germain: Anatomy of movement

Opetusmenetelmät

Fyysiset harjoitteet, kirjallisuus, kirjoittaminen, oppimistehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelevat luennot, fyysiset harjoitteet. Kansainvälisyys toteutuu englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 20 x 90min. Loput työajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja kurssikirjallisuuteen tutustumiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: kevät 2024. Kontaktiopetus annetun työohjelman mukaan.

Sanna Meska

Katja Korpi, lämmittely ja kehonhuolto
Sisällöt ja tavoitteet:
• Lisätä ymmärrystä lämmittelystä ja fyysisestä harjoittelusta sekä niiden merkityksestä omalle hyvinvoinnille.
• Kasvattaa fyysisen harjoittelun / kehonhuollon liikepankkia, löytää itselle sopivia ja vaihtelevia monipuolisia kehoa vahvistavia harjoitteita.
• Hyödyntää harjoitteita sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa omassa lämmittelyssä, kehoa vahvistavassa harjoittelussa, kehonhuollossa.
• Kehittää itselle sopiva lämmittely- ja kehoa vahvistava harjoittelurutiini.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi suoritetaan jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ja luokitella tanssitreenauksen näkökulmasta tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta, sen huoltoa sekä tanssivammojen ehkäisyä. Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää tietoaan ja taitoaan tanssianatomiasta ja -fysiologiasta tanssiharjoittelussaan ja tanssinopettajan työssä.?

Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen kehonhuollon ja ravinnon merkityksen tanssiharjoittelussa ja tanssinopettajan työssä.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja liikkeen perusteista tanssitreenauksessa sekä kokonaisvaltaisen kehonhuollon, tanssivammojen ehkäisyn ja tanssijan ravintotietouden perusteista. Opintojakson osat sisältävät oppimistehtäviä.

Oppimateriaalit

Pääasiallisena opetusmateriaalina toimii pääsääntöisesti opettajan oppilaille toimittama materiaali ja fyysiset harjoitteet. Opetuksen tukena tehtäviä varten voi käyttää sekä Dance Anatomy and Kinesiology että Anatomy Trains- kirjaa, mutta tunnilla jaetaan lisäksi useampia nettisivustoja, joita oppilas voi hyödyntää helposti tehtäviä tehdessään.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä tullaan käyttämään luentojen ja etukäteen jaettavan materiaalin lisäksi rakenteellista oppimista, generatiivista oppimista, sekä tunteihin sisältyviä teoriaan linkittyviä fyysisiä harjoitteita oppilaiden luomien liikepankin materiaalien lisäksi. Liikepankin luominen liittyy tunneilla etukäteen annettuihin kirjallisten teoreettisten ja fyysisten harjoitteiden ennakkotehtäviin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opinnot koostuvat eri moduuleihin jaetuista kokonaisuuksista ja niihin liittyvistä muutamasta parityönä tehtävästä tehtävästä, joita suoritetaan ja puretaan parityönä loppusyksyn aikana. Koulutuksen eri sisältöjen kokoavana teemana on opiskelijakeskeisiin opetus- ja havainnointimuotoihin tutustuminen ja niiden soveltaminen opetuksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
54h opiskelijan työtä, josta 20 x 90min on lähiopetusta. Loput työajasta on varattu annettujen tehtävien tekemiseen ja opintomateriaaliin tutustumiseen.
Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja keskusteluihin, oppimistehtävien laatiminen määräajassa ja mitassa.
Hylätty:
Poisoloja lähiopetuksesta yli 20%. Oppimistehtävät ovat jääneet tekemättä tai ne on tehty puutteellisesti.

Sisällön jaksotus

Jaana Peltosen osuus (15 x 90min) => Sisältö: lantio ja alaraaja
Tanssikinesiologia on kokonaisuus, jonka tarkoituksena on oppilaan opetus- ja ohjausvalmiuksien kehittäminen opetuskäytännössä. Tavoitteena on opettaa tanssinopettajaa havainnoimaan ja hahmottamaan kehoa kolmiulotteisesti. Anatomian, fysiologian ja kinesiologian kautta opiskelija oppii ymmärtämään kehon lainalaisuuksia, toimintamalleja, liikkuvuuksia, mutta myös tuottamaan liikemateriaalia näitä apuna käyttäen. Kurssilla käydään läpi myös tanssijoiden yleisimpiä vammoja ja niiden ennaltaehkäisyä.
Ajoitus: syksy 2023

Katja Korven osuus (5 x 90min) => Sisältö: barre
Barre on koko kehon treeni, joka pohjautuu klassisen baletin tankoharjoitteluun. Barre ottaa vaikutteita myös pilateksesta ja muista kehonhuoltomenetelmistä. Barre-tunneilla vahvistetaan koko kehoa monipuolisesti, keskitytään tukilihasten aktivointiin ja vahvistamiseen, kehon linjauksiin ja ryhtiin. Tunnit sisältävät myös kehoa avaavia ja palauttavia harjoitteita. Tavoitteena on vahvistaa kehoa monipuolisesti, kasvattaa ymmärrystä oman kehon toiminnasta ja tukea opiskelijan hyvinvointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ja luokitella tanssitreenauksen näkökulmasta tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta, sen huoltoa sekä tanssivammojen ehkäisyä. Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää tietoaan ja taitoaan tanssianatomiasta ja -fysiologiasta tanssiharjoittelussaan ja tanssinopettajan työssä.?

Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen kehonhuollon ja ravinnon merkityksen tanssiharjoittelussa ja tanssinopettajan työssä.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja liikkeen perusteista tanssitreenauksessa sekä kokonaisvaltaisen kehonhuollon, tanssivammojen ehkäisyn ja tanssijan ravintotietouden perusteista. Opintojakson osat sisältävät oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: kevät 2024.

Jaana Peltosen osuus (15 x 90 min) => Sisältö: Faskiat

Katja Korven osuus (5 x 90min) => Sisältö: barre

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

7 - 8

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija kehittää tieto- ja taitoperustan tanssiliikkeen analyysiin ja arviointiin metodisissa ja koreografisissa opinnoissa.

Tanssin liikeanalyysi: Opiskelija osaa analysoida liikettä Effort-Shape analyysin periaatteiden mukaan ja hyödyntää Effort-Shape analyysiä tanssinopettajan työssään. Opiskelija osaa tulkita motiivikirjoitusta.

Tanssin teosanalyysi: Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa tanssin teosanalyysissä ja hallitsee tanssiteosanalyysin. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan teostuntemuksesta.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tanssin liikeanalyysi ja tanssin teosanalyysin osioista.

Opintojakso-osat sisältävät oppimistehtäviä.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, fyysiset harjoitteet, keskustelut.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, luennot, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät. Kansainvälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisellä opetuksella ja oppimateriaalilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liikkeen analysointitehtävä (ohjeistus englanniksi). Pienemmät oppimistehtävät annetaan jakson aikana.
Lähiopetusta 20 x 90min. Loput ajasta on varattu oppimistehtävien tekemiseen ja oman työskentelyn reflektointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%.

Sisällön jaksotus

Syksy 2023.
Tanssin liikeanalyysi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kirjallisuutta:
- Hackney, Peggy: Making Connections – Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals (Routledge, NY 2002)
- Doerr, Evelyn: The dancer in the Chrystal/ Rudolf Laban Biography, Scarecrow Press inc., 2008)
- Kennedy, Antja (Edit.): Bewegtes Wissen, Logos Verlag Berlin, 2014)
- Laban, Rudolf (edit.by Lisa Ullmann/publ.first 1966)): Choreutics, Dance Books , UK, 2011
- Hutchington Guest, Ann: An introduction to Movement Notation

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen määräajassa ja laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija kehittää tieto- ja taitoperustan tanssiliikkeen analyysiin ja arviointiin metodisissa ja koreografisissa opinnoissa.

Tanssin liikeanalyysi: Opiskelija osaa analysoida liikettä Effort-Shape analyysin periaatteiden mukaan ja hyödyntää Effort-Shape analyysiä tanssinopettajan työssään. Opiskelija osaa tulkita motiivikirjoitusta.

Tanssin teosanalyysi: Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa tanssin teosanalyysissä ja hallitsee tanssiteosanalyysin. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan teostuntemuksesta.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tanssin liikeanalyysin ja tanssin teosanalyysin osioista.

Opintojakso-osat sisältävät oppimistehtäviä.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, oppimistehtävät, keskustelut, keskustelevat luennot.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, tehtäväperustaisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op, joka vastaa 58h opiskelijan työtä (lähiopetus + oppimistehtävät).

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija kehittää tieto- ja taitoperustan tanssiliikkeen analyysiin ja arviointiin metodisissa ja koreografisissa opinnoissa.

Tanssin liikeanalyysi: Opiskelija osaa analysoida liikettä Effort-Shape analyysin periaatteiden mukaan ja hyödyntää Effort-Shape analyysiä tanssinopettajan työssään. Opiskelija osaa tulkita motiivikirjoitusta.

Tanssin teosanalyysi: Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa tanssin teosanalyysissä ja hallitsee tanssiteosanalyysin. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan teostuntemuksesta.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tanssin liikeanalyysin ja tanssin teosanalyysin osioista.

Opintojakso-osat sisältävät oppimistehtäviä.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäoppiminen, oppimistehtävät, keskustelut, analyysi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähi- ja etäopetus, tehtävät, keskustelut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 20 x 90min työohjelman mukaisesti. Loput työajasta on varattu tehtävien tekemiseen ja oman oppimisen reflektointiin.
Oppimistehtävät annetaan kontaktiopetuksessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Labanin liikeanalyysi
Ajoitus: syksy 2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelija kehittää tieto- ja taitoperustan tanssiliikkeen analyysiin ja arviointiin metodisissa ja koreografisissa opinnoissa.

Tanssin liikeanalyysi: Opiskelija osaa analysoida liikettä Effort-Shape analyysin periaatteiden mukaan ja hyödyntää Effort-Shape analyysiä tanssinopettajan työssään. Opiskelija osaa tulkita motiivikirjoitusta.

Tanssin teosanalyysi: Opiskelija soveltaa omaksumaansa perustason tietopohjaa tanssin teosanalyysissä ja hallitsee tanssiteosanalyysin. Opiskelija hallitsee omatoimisen tiedonhankinnan teostuntemuksesta.

Sisältö

Opintojakso rakentuu tanssin liikeanalyysi ja,tanssin teosanalyysin osioista.

Opintojakso-osat sisältävät oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Liikeanalyysi
Ajoitus: kevät 2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, oppimisprosessi, tehtävien ja esiintymisten hyväksytty suoritus sekä aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja palautteeseen.
Arviointi jatkuvan arvioinnin periaatteella.
Opettajan tekemä arviointi.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS23
  Tanssinopettaja syksy 23

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, keskustelut, tapahtumat, kirjoittaminen, opiskelijabarometri, HOPS-keskustelut ja HOPSin päivittäminen, oppimistehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, keskustelut, tapahtumat, opiskelijabarometri, oppimistehtävät, digioppiminen, kansainvälisyysoppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin. Osallistuminen 2.vsk:n opetusharjoitteluiden palautekeskusteluun, 3.vsk:n ryhmäkoreografioiden palautekeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkorjuupäiville.

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Henkilökohtaiset hops-keskustelut käymättä ja/tai 2.vsk:n opetusharjoitteluiden palautekeskusteluun, 3.vsk:n ryhmäkoreografioiden palautekeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkurjuupäiville ei ole osallistuttu.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen AMK:n lukuvuoden avajaisiin, sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut, 2.vsk:n lastentanssin ja baletin opetusharjoittelun palautekeskusteluun, 3.vsk:n ryhmäkoreografioiden purkukeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkorjuupäiviin osallistuminen.

Lähiopetuksen teemoina korkeakouluopiskelu ja ammatillisuus.
Korkeakouluopiskelu:
- oman osaamisen arviointi
- ajankäytön hallinta
- oman oppimistyylin tunnistaminen
- itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa
- ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
- puheeksi ottaminen ja avun hakeminen eri ohjaustahoilta
- turvallinen opiskeluympäristö, Turun AMK:n järjestyssäännöt
- opiskeluryhmän pelisäännöt, työ- ja opiskeluyhteisössä toimiminen, työroolissa toimiminen
- opiskelijan palauteväylät

Ammatillisuus:
- työelämän pelisäännöt
- oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
- kansainvälistyminen
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- portfoliotyöskentely

Ajoitus: syksy 2023 - kevät 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen HOPS-keskusteluihin. Osallistuminen 2.vsk:n opetusharjoitteluiden palautekeskusteluun, 3.vsk:n ryhmäkoreografioiden palautekeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkorjuupäiville.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

9 - 9

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS22
  Tanssinopettaja syksy 22

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen, keskustelut, oppimispäiväkirja, oppimistehtävät, vierailut, vertaispalautteet, hops-keskustelut ja hopsin päivittäminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, keskustelut, vierailut, seminaari, digioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä. Oppimistehtävät annetaan jakson aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin. Osallistuminen tanssinopettajakoulutuksen 3.vsk:n nykytanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkorjuupäiville.

Hylätty
Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Henkilökohtaiset hops-keskustelut käymättä ja/tai Sadonkurjuupäiville ei ole osallistuttu.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen AMK:n lukuvuoden avajaisiin, sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen, opiskelijabarometriin vastaaminen, hops-keskustelut, 3.vsk:n nykytanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja Sadonkorjuupäiville.

Lähiopetuksen teemoina mm.
- työelämätaidot
- ammatti-identiteetti
- motivaatio ja sen merkitys
- ryhmäprosessit ja minä ryhmän jäsenenä
- vastuullinen työkäyttäytyminen ja eettiset periaatteet omassa toiminnassa
- kansainvälisyys
- ryhmätyö-, palaute- ja arviointitaidot

Ajoitus: Opintojen 2.lukuvuosi, lähiopetus annetun työohjelman mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, motivoituneisuus ja tavoitteellisuus opiskelussa, annettujen tehtävien tekeminen vastuullisella asenteella määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin. Osallistuminen hops-keskusteluihin. Osallistuminen 3.vsk:n nykytanssin opetusharjoittelun palautekeskusteluun ja 4.vsk:n Sadonkorjuupäiville.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija ottaa vastuun harjoittelijana hänelle osoitetusta työstä ja soveltaa koulutuksessaan oppimansa suoriutuakseen hyvin työtehtävistään.
Opiskelija lisää tanssinopettajan ammattitaitoaan työharjoittelussa. Harjoittelu syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Sisältö

Tanssinopettajan työn harjoittelu on tanssialan töiden harjoittelua eri kohderyhmien ja tahojen kanssa. Harjoittelijalta edellytetään työharjoittelusuunnitelman laatimista ja työharjoittelupäiväkirjan raportointia.

Opetusmenetelmät

Työssä oppiminen, raportointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, projektityö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työharjoittelun laajuus on 8 opintopistettä (216 h opiskelijan työtä). Varsinaisten opetustuntien, eli nk. kontaktituntien määrän on oltava vähintään yhteensä 80 tuntia opetustyötä. Yksi tunti on 60 minuuttia. Loppu tuntimäärä voi kertyä mm. harjoittelun järjestelyihin kuluvasta ajasta, harjoitustuntien suunnittelusta, harjoittelukohteen opettajien tuntien seuraamisesta, harjoittelukohteen kokouksiin ja palavereihin osallistumisesta ja muiden työtehtävien suorittamisesta harjoittelukohteessa sekä harjoittelun raportoinnista Turun AMK:n Taideakatemialle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Harjoittelusuunnitelma ja harjoittelusopimus on tehty ja työnantaja, työharjoittelija ja tanssinopettajakoulutuksen vastuuopettaja on ne allekirjoittaneet. Työtodistus on esitetty tanssinopettajakoulutuksen vastuuopettajalle. Tiivistelmä työharjoittelupäiväkirjasta on laadittu ja palautettu annetun ohjeistuksen mukaan.
Hylätty
Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Sisällön jaksotus

Tanssinopettajan työn harjoittelu toteutetaan opintojen neljännen vuoden kevätlukukaudella.
Työharjoittelu on tanssinopettajan työnkuvaan kuuluvien tehtävien harjoittelua työympäristössä. Opiskelija voi suunnata tanssinopettajan työn harjoittelua kiinnostuksensa mukaan. Tanssinopettajan työn harjoittelu voi sisältää tanssin opetustyön lisäksi esimerkiksi tanssijantyötä, yleisötyötä, hallinnollista- ja organisatorista työtä sekä hanketyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työharjoittelijan työharjoittelu hyväksytään osaksi opintoja vasta, kun työharjoittelija on esittänyt työtodistuksen ja palauttanut tiivistelmän työharjoittelupäiväkirjastaan tanssinopettajakoulutuksen vastuuopettajalle.