Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2, 1 op - 1002355