Johtaminen, laadunvarmistus ja työntekijyysosaaminen sosiaali- ja terveyslalalla, 3 op - TH00BV41