Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Rakentamisen tuotantojohtaminen
Rakentamisen tuotantojohtaminen
Rakentamisen tuotantojohtaminen
Rakennustekniikan koulutus
Rakennustekniikan koulutus
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Simo Nurmi
 • Harri Kähkönen
Ryhmät
 • LVIS21
  LVIS21

Tavoitteet

Opiskelija osaa mitoittaa lämpöpumppujärjestelmän asuinrakennukseen, ottaen huomioon lait, asetukset ja määräykset.

Opiskelija tuntee lämpöpumppujen toimintaperiaatteet

Sisältö

- Eri lämpöpumppujärjestelmien mitoittaminen
- Energiakaivokentän suunnittelu
- Lämpöpumpun valinta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • RATE3 Virtuaalihenkilö3
 • Timo Vehmanen
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Tekla Structures -mallinnuksen perusteet. Hän osaa mallintaa erilaisia rakenneosia erilaisista materiaaleista (teräs, betoni, puu) ja laatia piirustuksia tietomallista. Hän osaa myös käyttää referenssejä mallissa. Lisäksi opiskelija tuntee Yleiset tietomallivaatimukset ja niiden sisällön omalla suunnittelualallaan.

Sisältö

Tekla Structures ohjelman käyttö. Tietomallinnuksen käytännön hyödyt rakentamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Timo Vehmanen
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa vaativia teräsbetonisia rakenteita ja rakennusosia murto- ja käyttörajatilassa. Osaa soveltaa rakennekokonaisuuksien toimintaan liittyvää osaamista teräsbetonirakenteisiin.

Sisältö

• Teräsbetonilaattojen suunnittelu ja mitoitus (ristiin kantavat laatat, jatkuvat laatat, pilarilaatat)
• Laattojen laskentamenetelmät (MBP)
• Laattarakenteen mitoitus, taivutus, leikkaus, lävistys
• Perustukset (paalu-/kallioanturat, maanpaineseinät, maavarainen laatta)
• Käyttörajatilamitoitus; Tb-rakenteen mallintaminen KRT:ssa: jännitysten laskenta, halkeamaleveyden laskeminen, taipuman laskeminen, halkeamaleveyden ja taipuman rajoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Betonirakenteiden perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa plastisuusteorian sekä elementtimenetelmän perusteita rakenteiden mekaniikassa.

Sisältö

-Johdanto plastisuusteoriaan
-Isostaattisen ja hyperstaattisen ristikon sekä palkin rajakuorma
-Plastinen momentti ja poikkileikkauksen muotokerroin
-Myötöviivateoria eli plastisuusteorian soveltaminen laattoihin
-Elementtimenetelmän perusteet (sauvat, kahden ja neljän vapausasteen palkit)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
 • Timo Vehmanen
Vastuuopettaja

Olli Hautaniemi

Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Sepänkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
 • Tapio Keiramo
Vastuuopettaja

Tapio Keiramo

Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Osoittaa valmius soveltaa tietoja ja taitoja omaan alaansa liittyvässä asiantuntijatehtävässä.
 

Sisältö

Työ laaditaan opiskelualaan liittyvästä aiheesta. Työn on oltava teettäjälle ja toimeksiantajalle hyödyllinen ja sen on osoitettava tekijän perehtymistä kyseiseen aiheeseen. Opinnäytetyö tehdään 3. ja 4. opintovuoden aikana.
 

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Perusharjoittelun laajuus 10 opintopistettä ja 7 viikkoa. Harjoittelu on ohjattua. Raportointi tapahtuu itslearning-oppimisalustalla. Raportointia valvoo koulun puolesta opiskelijalle nimetty harjoittelunohjaaja.

Opetusmenetelmät

Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oman työn analysointi ja kirjallinen raportointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Perusharjoittelun kesto on seitsemän viikkoa (36,25-40 h/vko).

Perusharjoittelun suorittamisen ja raportoinnin tarkemmat ohjeet ovat itslearningissä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti ohjeiden mukaan tehty raportti ja palautetut asiakirjat.

Sisällön jaksotus

Harjoittelu suoritetaan helmi-syyskuussa. Työtehtäviksi perusharjoitteluun käy kaikki työtehtävät.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti ohjeiden mukaan tehty raportti ja palautetut asiakirjat.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Harri Kähkönen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee LVI-laitteistojen rakenteet,
- mitoitusperiaatteet
- taloudellisen käytön ja kunnossapidon
- osaa lukea LVI-piirustuksia

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee:
- LVI-tekniikan perusteet ja laitteiden liittymisen rakennustekniikkaan
- rakennusten LVI-laitteet ja -työt

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Osuuden suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteisesti suunnitella pientalon työpiirustuksia (pohjat ja seinäleikkaukset).

Sisältö

Rakennussuunnittelussa laadittujen pientalosuunnitelmien työpiirustusten laadinta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Osuuden suoritettuaan opiskelija tuntee rakennussuunnittelun perusteet ja viranomaismääräykset sekä osaa laatia pientalon pääpiirustukset ja hallitsee talonsuunnittelun yhteistyömetodit.

Sisältö

Huonetilaohjelman laatiminen, rakennuspaikan ja tyyppitalon valinta sekä ohjelman ja rakennuspaikan edellyttämien muutosten suunnittelu, omakotitalon luonnokset, pääpiirustukset ja työselitys.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Rauli Lautkankare
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Tavoitteena on antaa pohja ymmärtää mm. metallin ja betonin korroosiota, maalien ja lakkojen toimintaa, homeen olemusta, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyviä kemiallisia ilmiöitä.Opiskelija tietää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen radontorjuntamenetelmät.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus, keskustelut, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 108 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, rakennushanke ja sen osapuolet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus 1. vuoden syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti ja ItsLearning-alustan keskustelukanava. Huom! Ilmoita aina mistä kurssia ja toteutusta asiasi koskee.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, yksilötehtäviä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Rauli Lautkankare
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Tavoitteena on antaa pohja ymmärtää mm. metallin ja betonin korroosiota, maalien ja lakkojen toimintaa, homeen olemusta, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyviä kemiallisia ilmiöitä.Opiskelija tietää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen radontorjuntamenetelmät.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus, keskustelut, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 108 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, rakennushanke ja sen osapuolet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus 1. vuoden syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti ja ItsLearning-alustan keskustelukanava. Huom! Ilmoita aina mistä kurssia ja toteutusta asiasi koskee.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, yksilötehtäviä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Rauli Lautkankare
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Tavoitteena on antaa pohja ymmärtää mm. metallin ja betonin korroosiota, maalien ja lakkojen toimintaa, homeen olemusta, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyviä kemiallisia ilmiöitä.Opiskelija tietää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen radontorjuntamenetelmät.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus, keskustelut, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 108 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, rakennushanke ja sen osapuolet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus 1. vuoden syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti ja ItsLearning-alustan keskustelukanava. Huom! Ilmoita aina mistä kurssia ja toteutusta asiasi koskee.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, yksilötehtäviä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 140

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Maarit Järvinen
Ryhmät
 • PRAKIS22B
  PRAKIS22B
 • PRAKIS22C
  PRAKIS22C
 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri aikakausien riskirakenteet ja yleisimmät korjauksiin johtavat syyt sekä korjausrakentamisen haasteet. Hän osaa myös suorittaa kuntoarvion.

Sisältö

Kurssilla perehdytään siihen, miten korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta. Tutustutaan kiinteistöjen ikärakenteeseen ja tyypillisiin riskirakenteisiin sekä rakennusten ja materiaalien vanhenemisilmiöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2024

Ajoitus

24.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jaana Kivivuori
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • MRAKIS20LVI
  MRAKIS20LVI
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • DRAKES22
  Rakentamisen korkeakouludiplomi
 • INFS20
  INFS20
 • KORS20
  KORS20
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen perusteet ennen opinnäytetyön laadinnan aloittamista. Hän osaa käyttää lähteitä, ja hän tunnistaa tutkimusmetodeja, erilaisia tutkimustyyppejä ja aineiston hankintamenetelmiä.

Opiskelija kirjoittaa asiatyylistä tutkimuksellista tekstiä.

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Sisältö

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Oppimateriaalit

Opiskelijan etsimät lähteet sekä opettajien tunneilla ja itslearningin oppimisalustalla jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut ja harjoitukset

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen verkko-opetukseen.

Hyväksytyn projektisuunnitelman kirjoittaminen opinnäytetyön pohjustamiseksi. Projektisuunnitelmassa tarvittavat sisältöasiat on ohjeistettu oppimisalustassa.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan yksilöllisesti siinä vaiheessa, kun opinnäytetyön tekeminen on ajankohtaista. Aihe on valmiina ja tutkimussuunntelma tekemättä.

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Toteutus Teamsissa tai Zoomissa viikoittain eri päivinä klo 16.15–17.45

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antavat ohjaavat opettajat.
Jaanan tavoitat parhaiten puhelimitse +358403550397 ja
Sirpan sähköpostilla (sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi)

Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa.
Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen sekä projektisuunnitelman tekeminen ja hyväksyminen.

Esitietovaatimukset

Kurssi suoritetaan ennen opinnäytetyön aloitusta, mutta siinä vaiheessa, kun opiskelijalla on alustava opinnäytetyön aihe.
Kursseja järjestetään verkkototeutuksina joka syksy ja kevät.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jaana Kivivuori
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • INFS21
  INFS21
 • LVIS21
  LVIS21
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen perusteet ennen opinnäytetyön laadinnan aloittamista. Hän osaa käyttää lähteitä, ja hän tunnistaa tutkimusmetodeja, erilaisia tutkimustyyppejä ja aineiston hankintamenetelmiä.

Opiskelija kirjoittaa asiatyylistä tutkimuksellista tekstiä.

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Sisältö

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Oppimateriaalit

Opiskelijan etsimät lähteet sekä opettajien tunneilla ja itslearningin oppimisalustalla jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut ja harjoitukset

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen verkko-opetukseen.

Hyväksytyn projektisuunnitelman kirjoittaminen opinnäytetyön pohjustamiseksi. Projektisuunnitelmassa tarvittavat sisältöasiat on ohjeistettu oppimisalustassa.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan yksilöllisesti siinä vaiheessa, kun opinnäytetyön tekeminen on ajankohtaista. Aihe on valmiina ja tutkimussuunntelma tekemättä.

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Toteutus Teamsissa tai Zoomissa viikoittain eri päivinä klo 16.15–17.45

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antavat ohjaavat opettajat.
Jaanan tavoitat parhaiten puhelimitse +358403550397 ja
Sirpan sähköpostilla (sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi)

Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa.
Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen sekä projektisuunnitelman tekeminen ja hyväksyminen.

Esitietovaatimukset

Kurssi suoritetaan ennen opinnäytetyön aloitusta, mutta siinä vaiheessa, kun opiskelijalla on alustava opinnäytetyön aihe.
Kursseja järjestetään verkkototeutuksina joka syksy ja kevät.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset, rakennesuunnittelijan tehtävät ja suunnittelun eri vaiheet. Hän tuntee lisäksi tavanomaiset runkojärjestelmät, runkoratkaisut ja rakenneosien liitokset. Hän osaa määrittää laskentakuormat eri kuormitustapauksissa sekä tuntee rakennelaskelmien periaatteet.

Sisältö

Rakennesuunnittelun sisältö ja suunnittelijan tehtävät, teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteiden runkoratkaisut ja tyypilliset liitokset, suunnitteluperusteet, kuormat ja kuormien yhdistely, rakennelaskelmien sisältö, rakennepiirustusten laadinta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kantaviin rakenteisiin käytettävät puumateriaalit ja –tuotteet ja osaa suunnitella ja mitoittaa tavanomaiset rakenneosat (pilarit ja palkit) eri puumateriaaleista (sahatavara, liimapuu, kertopuu) sekä osaa mitoittaa tavanomaiset liitokset (naula- ja pulttiliitokset). 

Sisältö

Puu rakennusmateriaalina
Puupalkkien ja -pilarien mitoitus
Naula- ja pulttiliitosten mitoitus  

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • PRAKIS22B
  PRAKIS22B
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kantaviin rakenteisiin käytettävät puumateriaalit ja –tuotteet ja osaa suunnitella ja mitoittaa tavanomaiset rakenneosat (pilarit ja palkit) eri puumateriaaleista (sahatavara, liimapuu, kertopuu) sekä osaa mitoittaa tavanomaiset liitokset (naula- ja pulttiliitokset). 

Sisältö

Puu rakennusmateriaalina
Puupalkkien ja -pilarien mitoitus
Naula- ja pulttiliitosten mitoitus  

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • PRAKIS22C
  PRAKIS22C
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kantaviin rakenteisiin käytettävät puumateriaalit ja –tuotteet ja osaa suunnitella ja mitoittaa tavanomaiset rakenneosat (pilarit ja palkit) eri puumateriaaleista (sahatavara, liimapuu, kertopuu) sekä osaa mitoittaa tavanomaiset liitokset (naula- ja pulttiliitokset). 

Sisältö

Puu rakennusmateriaalina
Puupalkkien ja -pilarien mitoitus
Naula- ja pulttiliitosten mitoitus  

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Oppia tuntemaan rakennusprojektille tyypillisiä piirteitä, oppia tuntemaan tilaajan eli rakennuttajan kannalta oleellisia rakennusprojektin valmisteluun ja läpivientiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä lakisääteisiä velvoitteita.

Sisältö

Rakennusprojektien ominaispiirteet, vaaran paikat ja niihin varautuminen, suunnittelun hankinta ja ohjaus, harmaan talouden torjuntaan liittyvät velvoitteet tilaajalle ja urakoitsijoille, tarjouskartellien tunnistaminen, tilaajan työturvallisuusvastuu.

Oppimateriaalit

- opettaja jakaa aineiston its-learningin kautta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kurssin arviointi tentin perusteella
- Tentin ajankohta viimeisellä oppitunnilla
- Uusintatenttimahdollisuus erikseen sovittaessa
- Uusintatenttiin tulee ilmoittautua 2 päivää aikaisemmin sähköpostilla
- Tenttiin osallistumisoikeus harjoitustyön hyväksyttävästi palauttaneilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luento opetus ja viimeisellä tunnilla tentti

Sisällön jaksotus

- rakennusprojektin tyypilliset piirteet
- rakennuttajan rooli rakennusprojektissa
- rakennusprojektiin liittyvät valmistelut, tiedot ja taidot
- lakisääteiset velvoitteet rakennushankkeessa

- rakennusprojektin ominaispiirteet
- vaaranpaikat ja riskeihin varautuminen
- suunnittelun hankinta ja ohjaus
- harmaan talouden torjunta rakennusprojektissa
- työturvallisuusvastuut rakennusprojektissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä 6 kysymystä, joista jokainen 5 pisteen arvoinen
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pistettä = hylätty
Uusintakoe mahdollisuus 2 kertaa erikseen sovittuna ajankohtana
Uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla.

Hylätty (0)

Alle 8 pisteen tenttisuoritus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

30 - 27 pistettä = 5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jussi Väisänen
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Oppia tuntemaan rakennusprojektille tyypillisiä piirteitä, oppia tuntemaan tilaajan eli rakennuttajan kannalta oleellisia rakennusprojektin valmisteluun ja läpivientiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä lakisääteisiä velvoitteita.

Sisältö

Rakennusprojektien ominaispiirteet, vaaran paikat ja niihin varautuminen, suunnittelun hankinta ja ohjaus, harmaan talouden torjuntaan liittyvät velvoitteet tilaajalle ja urakoitsijoille, tarjouskartellien tunnistaminen, tilaajan työturvallisuusvastuu.

Oppimateriaalit

- opettaja toimittaa aineisto its-learningiin
- tietoja voi täydentää ammattilehdistä, Ratu-kortistosta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tentti opetuksen viimeisellä kerralla.
- Uusintatenttien mahdollisuus 2 kertaa ja korottaminen 1 kerran
- Uusintatentteihin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla
- Uusintatentit erikseen sovittavana aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Kurssin arviointi tentin perusteella ja harjoitustyön. Molemmat pakollisia
- Kurssia ei voi suorittaa ainoastaan harjoitustyöllä.

Sisällön jaksotus

- rakennusprojektin tyypilliset piirteet
- rakennuttajan ja urakoitsijan rooli rakennusprojektissa
- rakennusprojektiin liittyvät valmistelut, tiedot ja viranomaiskatselmukset
- lakisääteiset velvoitteet rakennushankkeessa
- vaaranpaikat ja riskeihin varautuminen
- suunnittelun hankinta ja ohjaus
- harmaan talouden torjunta rakennusprojektissa
- työturvallisuusvastuut rakennusprojektissa
- työmaan aluesuunnitelma, putoamissuojaus, elementtiasennussuunnitelma
- käsitteitä vastaava mestari, pääsuunnittelija, turvallisuuskoordinaattori, valvoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Tentissä 6 kysymystä, joista jokainen 5 pisteen arvoinen
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pistettä = hylätty
Uusintakoe mahdollisuus 2 kertaa erikseen sovittuna ajankohtana
Uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla.

Hylätty (0)

- Tentin pisteiden määrä alle 8 pistettä
- Mahdollista harjoitustyö ei ole hyväksytysti palautettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteiden määrät 8 - 17,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Tentin pisteiden määrät 18 - 26,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteiden määrä 27 - 30
- Harjoitustyöt tehtäväannon mukaiset ja sisällöltään hyvä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti jokoa hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, harjoitustyötä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen ja arvioinnin antaminen sekä arvioinneista oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 81 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ohjaava opettaja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetusmateriaaliin perustuvat tehtävät, harjoitustyöt ja osallistuminen.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • OSRATYK24
  Rakennusalan työnjohdon osaajakoulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti jokoa hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, harjoitustyötä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen ja arvioinnin antaminen sekä arvioinneista oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 81 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus ensimmäisenä kouluvuotena

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetusmateriaaliin perustuvat tehtävät, harjoitustyöt ja osallistuminen.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 26.02.2024

Ajoitus

28.02.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Valtteri Hongisto
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 8. Avoin AMK: 8.)
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • RAKS21
  RAKS21
 • KORS20
  KORS20
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa meluntorjunnan (tärinäneristys, ääneneristys, huoneakustiikka, talotekniikan melu, ympäristömelun torjunta) asianmukaisesti huomioon rakennusten suunnittelussa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee meluntorjunnan peruskäsitteet, määräykset ja ohjeet, keskeisimpien mittausmenetelmien periaatteet sekä rakennetyyppien ominaisuudet. Kurssin käytyään opiskelija osaa työelämässä tunnistaa meluntorjunnan asettamat vaatimukset ja osaa arvioida, milloin ja mihin tehtävään projektissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Sisältö

Lähiopetus sisältää teorialuentoja, laskuharjoituksien käsittelyä ja harjoitustyön 2-3 hengen ryhmissä. Lähiopetustuntien määrä on 30 tentti mukaan lukien.

Aihesisältö:
• Akustiikan perusteet.
• Äänenabsorptio.
• Määräykset ja ohjeet.
• Huoneakustiikka.
• Ilmaääneneristys.
• Julkisivun ääneneristys.
• Askelääneneristys.
• Ääneneristys rakennuksissa.
• LVI-meluntorjunta.
• Harjoitustyö: Ääneneristyksen mittaus laboratoriossa.
• Liikennetärinä.
• Puurakenteet.
• Melun vaikutukset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • PRAKMS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S23
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään rakentamisen tietomallien (BIM) perusteisiin. Haetaan tietoa tietomallien valtakunnallisista tai kansainvälisistä määräyksistä ja ohjeista. Tutustutaan eri organisaatioiden tietomalliohjeisiin ja/ tai vaatimuksiin. Selvitetään mikä on rakennuksen tietomalli, miksi tarvitaan tietomalliosaamista, millä tuotetaan tietomalli, kuka niitä tekee, millä niitä tutkitaan, katsellaan, arvioidaan ja tarkistetaan.
Tavoitteena on myös tuottaa oma pieni tietomalli siirtolapuutarhamökistä jollakin valitsemistasi tietomalliohjelmista. Tallentaa siitä IFC -tiedosto sekä piirustusdokumentaatio PDF-muodossa ja tutkitaan tuottamasi tietomallin sisältöä jollakin valitsemistasi tietomallien katseluohjelmista.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marika Nurmikko
Ryhmät
 • INFS21
  INFS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Oppia mallintamaan tiehanke suunnitteluvaiheessa alusta loppuun.

Sisältö

• Lähtötietojen käsittely, maastomalli, 3D-malli
• Tiehankkeen linjaus, tasaus, poikkileikkaus
• Hankkeen tarkastelu mallipohjaisesti, massat, näkymät
• Piirustusten tuottaminen
• Tiedostot ja niiden hallinta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus vaatii läsnäolon jokaisella harjoituskerralla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

19.03.2024 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jarmo Virta
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-omaa käsityksen rakennusalan mittaustehtävistä
-tuntee karttojen valmistustavat
-tuntee erilaiset mittausmenetelmät, niissä käytettävät välineet ja tarkkuusvaatimukset
-tuntee kartoitus- ja mittausorganisaatiot
-osaa käyttää tavallisimpia mittausvälineitä
-tuntee rakennusalan mittaustekniikan viimeisimmät tekniikat ja suoritustavat mukaanlukien GPS-mittauksen

Sisältö

Rakennusalan mittaustehtävät.KartatMittausmenetelmät ja –välineetKartoitus- ja mittausorganisaatiotGPS

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Sisällön tavoitteena on antaa perusteet rakenteiden rakennusfysikaaliseen suunnitteluun, tutkimiseen ja toimivaan sekä terveelliseen toteutukseen. Opintojakso tavoitteena on auttaa ymmärtämään rakentamisen fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä. Opintojakso sisältää ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaativuusluokan A mukaisen rakennusfysiikan oppimäärään, joka on kirjattu säädökseen 3 opintopistettä . 

Sisältö

Teoriaosassa käsitellään mm. lämpöä, kosteutta, akustiikkaa, sisäilman laatua, virtauksia, kaasuja ja säteilyä sekä rakenteiden toimintaa. Laboratorioharjoituksin selvitetään käytännön havainnointia, teoriaa sekä rakenteiden toimivuutta.
Kemiallinen osan tavoitteena antaa pohja ymmärtää mm. metallin ja betonin korroosiota, maalien ja lakkojen toimintaa, homeen olemusta, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä. 

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jarmo Virta
Ryhmät
 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-osaa itsenäisesti suorittaa takymetri- ja GPS-mittauksia ja laatia niistä tietokoneavusteisesti korkeuskäyrillä varustetun kartan
-osaa itsenäisesti suorittaa suunnitelman (rakennus/tie) koordinaattien ajon takymetrin maastotallentimeen ja merkitä kohteen maastoon

Sisältö

ATK –sovellutusten hyödyntäminen Geodesiassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Vastuuopettaja

Olli Hautaniemi

Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

The student understands what computer-aided structural design is and how it is utilized. They can model beams, frames and slab structures using Finite Element Method (FEM) software, apply loads to them, and analyze the results. The student is also capable of generating a report based on the calculations.

Sisältö

-Finite element analysis software (Robot Structural Analysis Professional)
-Simple bar design by code for different materials
-Design of steel frame
-Design of 2D truss
-Design of 3D steel structure
-P-Delta-analysis
-Design of reinforced concrete slab

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Maarit Järvinen
 • Jesse Junnila
Vastuuopettaja

Jesse Junnila

Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää betonitekniikan merkityksen työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Hän tuntee betonin raaka-aineet ja niiden ominaisuudet sekä ympäristövaikutukset. Hän tietää betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja osaa määrittää betonin koostumuksen. Opiskelija pystyy valitsemaan oikean betonin kuhunkin käyttötarkoitukseen ja ymmärtää oikean laadun merkityksen. Hän tuntee betonielementit ja niiden käyttökohteet sekä yleisimmät valumenetelmät.

Sisältö

Sisältö:
- betonin raaka-aineet
- betonin ominaisuudet
- betonin koostumuksen määritys
-laatutekniikka betonirakentamisessa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jussi Väisänen
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rakennusteollisuuden lainalaisuuksia ja roolin kansantaloudessa sekä hallitsee kustannuslaskennan perusteet ja tuntee eri tyyppisten hankkeiden toteutusmuotoja.

Sisältö

Rakennusala teollisuuden alana kansantaloudessa, rakentamisen osa-alueet ja ohjauskeinot, rakennushankkeen toteutusmallit, kustannuslaskenta rakennushankkeen kustannusohjauksen ja tarjouslaskennan välineenä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jari Laiho
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy rakennustyömaan tyypillisten tehtävien tuotantotekniikkaan sekä tuntee tavallisimmat työmenetelmät ja niiden taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun eri vaiheissa.

Sisältö

-tuotantotekniikka
-työmaan perustaminen
-maanrakennus
-perustukset
-runkorakenteet vaatimuksineen
-elementit, asennustyöt ja asennustyösuunnitelmat
-vesikatto
-muuraus
-sisätyövaiheet
-pintarakenteet
-tuotantomenetelmien perusteet
-paikalla rakentaminen
-osa- ja täyselementtitekniikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa opastettuna laatia hankintasuunnitelman sekä ohjata ja valvoa sen mukaisia hankintoja. Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

Sisältö

- Hankintaperiaatteet
- Hankintasuunnitelman laatiminen
- Hankinta-aikataulun laatiminen ja seuranta
- Tarjouspyynnön laatiminen
- Tarjousten vertailu
- Urakka/sopimusneuvottelu
- Hankintasopimukset ja ehdot
- Työmaalogistiikan suunnittelu
- Luokitukset
- Hankinnan toteutuksen valvonta
- Reklamaatiot
- Hankintojen ja alihankintojen ohjaus työmaan kannalta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jari Laiho
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennustyömaan tavallisimmat työmenetelmät ja niiden taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun eri rakennusvaiheissa. Opiskelija perehtyy myös rakennustyömaan toimintojen suunnittelujärjestelmiin ja keskeiseen työmaan aikaiseen suunnitteluun, haettaviin lupiin, katselmuksiin ja muihin velvoitteisiin sekä työmaan yhteistoimintaan.

Sisältö

- Työmaasuunnittelun perusteet
- Vastaavan ja muiden työnjohtajien tehtävät
- Työmaainsinöörin tehtävät
- Työmaan perustaminen
- Työmaatarkastukset
- Turvallisuus-, alue-, laatu-, henkilöstö-, kalusto- ja hankintasuunnitelma
- Tavoitearvio- Katselmukset- Luovutusvaiheen suunnittelu- Työmaakokoukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marika Nurmikko
Ryhmät
 • PRAKMS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee pienten teiden ja katujen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon oleellisimmat seikat
* tuntee tien- ja kadunrakennuksen perusteet
* tuntee kadunrakennuksen liittymisen tonttiin ja niiden vaikutukset
* tuntee kadun rakentamishankkeen periaatteet ja yleiset laatuvaatimukset

Sisältö

Kurssi pidetään 33 h kontaktiopetuksena. Se sisältää tehtäviä omana aikana yht.48 h.
Yleistä kaduista, luokittelu ja vaatimukset, suunnittelu- ja rakentamisprosessi, liikennetekninen suunnittelu, yht. 8 h
Pohjarakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu, kuivatus, varusteet ja laitteet, yht. 8 h
Kadun rakentaminen, Infra RYL, työkohtainen työselitys, työsuunnitelmat, yht. 8 h
Urakointi, YSE, laadun tuottaminen rakentamisessa, maarakentaminen, työsaavutukset, yht. 8 h
Tentti 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Oskari Uurasmaa
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee pienten teiden ja katujen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon oleellisimmat seikat
* tuntee tien- ja kadunrakennuksen perusteet
* tuntee kadunrakennuksen liittymisen tonttiin ja niiden vaikutukset
* tuntee kadun rakentamishankkeen periaatteet ja yleiset laatuvaatimukset

Sisältö

Kurssi pidetään 33 h kontaktiopetuksena. Se sisältää tehtäviä omana aikana yht.48 h.
Yleistä kaduista, luokittelu ja vaatimukset, suunnittelu- ja rakentamisprosessi, liikennetekninen suunnittelu, yht. 8 h
Pohjarakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu, kuivatus, varusteet ja laitteet, yht. 8 h
Kadun rakentaminen, Infra RYL, työkohtainen työselitys, työsuunnitelmat, yht. 8 h
Urakointi, YSE, laadun tuottaminen rakentamisessa, maarakentaminen, työsaavutukset, yht. 8 h
Tentti 1 h

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

* Tuntee asemakaavoituksen ja yleisten alueiden suunnittelun päätöksentekoprosessin
* Tuntee oleellisimmat kaavamerkinnät ja määräykset
* Tuntee katurakentamisen vaikutuksen kaavatalouteen / aluerakentamisen talouteen
* Tuntee kadunrakennuksen liittymisen tonttiin ja niiden vaikutukset

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa opastettuna laatia hankintasuunnitelman sekä ohjata ja valvoa sen mukaisia hankintoja. Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

Sisältö

- Hankintaperiaatteet
- Hankintasuunnitelman laatiminen
- Hankinta-aikataulun laatiminen ja seuranta
- Tarjouspyynnön laatiminen
- Tarjousten vertailu
- Urakka/sopimusneuvottelu
- Hankintasopimukset ja ehdot
- Työmaalogistiikan suunnittelu
- Luokitukset
- Hankinnan toteutuksen valvonta
- Reklamaatiot
- Hankintojen ja alihankintojen ohjaus työmaan kannalta.

Oppimateriaalit

- opettaja toimittaa aineistoa its-learningiin
- asioita voi täydentää ammattilehdistä ja Ratu-kortistosta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kurssi arvioidaan tentin perusteella
- Jos kurssiin kuuluu harjoitustyö, tulee se olla hyväksytysti palautettuna
- Tentin ajankohta on opetuskertojen viimeisellä kerralla
- Uusintamahdollisuus 2 kertaa, korottaminen 1 kerran
- Uusintatentteihin ilmoittaudutaan opettajalle sähköpostilla
- Uusintatentit erikseen sovittuina ajankohtina

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Luennot lähiopetuksena pääsääntöisesti luokassa, Teams opetus vain iltaisin
- Kurssi arvioidaan tentin perusteella
- Kurssia ei voi suorittaa vaihtoehtoisesti harjoitustyöllä

Sisällön jaksotus

- hankintasuunnitelman teko ja sen merkitys projektissa
- hankintojen ohjaus ja valvonta
- rakennusliikkeen erilaisia hankintatapoja
- logistiikan ja varastoinnin merkitys rakennusprojektissa
- ennakkohinnat urakan tarjousvaiheessa
- hankintaperiaatteet ja kilpailutus
- hankinta-aikataulu
- tarjouspyynnöt ja tarjoukset
- hankintasopimukset ja ehdot (RYHT 2000, YSE 98, KSE)
- hankintojen ja aliurakoiden ohjaus työmaalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
- Arvosanaan tulee olla suoritettuna hyväksytty suoritus tentistä ja harjoitustyöstä

30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä on 1
Alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

- Alle 8 pisteen tentti suoritus on hylätty.
- Jos kurssilla on harjoitustehtäviä myös ne pitää olla hyväksytysti suoritettuna

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteet 8 - 17.5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin pisteet 18 - 26,5
Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteet 27 - 30
- Tehtäväannon mukainen ja hyvä harjoitustyö palautettuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri aikakausien rakennustavat, rakenteet ja rakennusmateriaalit ja niiden vauriotyypit sekä korjausmenetelmät. Hän osaa myös suorittaa kuntoarvion

Sisältö

Kurssilla perehdytään siihen, miten korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta. Tutustutaan kiinteistöjen ikärakenteeseen ja tyypillisiin riskirakenteisiin sekä rakennusten ja materiaalien vanhenemisilmiöihin.

Oppimateriaalit

- opettaja jakaa aineiston its-learningin kautta
- Asioita voi täydentää ammattilehdistä, korjaus-ratusta, korjaus-korteista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä kerralla luokassa
Tentissä on 6 kysymystä tai tehtävää, joista jokaisen pistemäärä on 5 pistettä
Uusintatenttimahdollisuus on 2 kertaa, korottaminen 1 kerran
Uusintatentteihin pitää ilmoittautua opettajalle 2 päivää aikaisemmin sähköpostilla
Uusintatentit pidetään erikseen sovittaessa.
Harjoitustehtävät tulee olla hyväksyttävästi palautettuna, jotta voi osallistua tenttiin

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- pientalojen korjaukset ja riskit, luvanvaraisuus
- linjaremontin toteutus ja haasteet
- asuinkerrostalon julkisivuremontit
- vesikattomuutokset ja teltalla suojaus
- energiaremontit ja ikkunoiden vaihdot
- korjauskohteen hankesuunnittelu
- korjauskohteisiin soveltuvat urakkamuodot
- asiakkaiden ja asukkaiden huomioiminen remontin aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
- Arvosanaan tulee olla suoritettuna hyväksyttävästi tentti ja harjoitustyö
- Tenttiin osallistumisoikeus on hyväksytyn harjoitustyön palauttaneilla
- tentin osuus 85% ja harjoitustyön osuus + - 15 %
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä on 1
Alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

Alle 8 pisteen tenttisuoritus
Hylätty tai tekemätön harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
Harjoitustyö hyväksytysti tehtynä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
Harjoitustyö hyväksytysti tehtynä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

30 - 27 pistettä = 5
Harjoitustyö hyväksytysti tehtynä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jari Laiho
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektityyppisen työn periaatteet ja työskentelytavat. Hän tietää projektin organisoinnin, aikatauluttamisen, raportoinnin, valvonnan ja ohjauksen sekä projektin päättämisen. Hän tietää rakennustyön laadun ohjauksen merkityksen, työmaan laatusuunnitelman, yritysten laatujärjestelmät sekä viranomaisten määräämät laadunvarmistustoimenpiteet. Hän osaa toimia työssään tuotannon laatujärjestelmien määräämällä tavalla.  Opiskelija osaa laatia yksittäisen työvaiheen
laatusuunnitelman, laadun tarkkailusuunnitelman ja laadun valvonnan. Opiskelija osaa projektin taloudellista suunnittelua ja ohjausta yksittäisten työvaiheen osalta.
Opiskelija tuntee keskeisiä työmaasuunnitelmia mm. henkilöstö- ja työmaatilasuunnitelman, turvallisuussuunnitelman, paloturvallisuussuunnitelman, luovutusvaiheen suunnitelman, kosteudenhallintasuunnitelman, sähköistyssuunnitelman, nostokalustosuunnitelman, elementtiasennussuunnitelman, työmaan aikataulut, pölynhallintasuunnitelman, betonityösuunnitelman ja aluesuunnitelman. Hän ymmärtää työmaasuunnittelun merkityksen työmaatoteutuksessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Pekka Saarinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Liisa Larkela
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • INFS21
  INFS21
 • RAKS21
  RAKS21

Tavoitteet

The student understands the principles of earthquake geotechnical engineering: Predictions, soil-structure interaction and seismic building design.

Sisältö

The course lasts for two to three days. Attendance for all lectures is obligatory. The lectures will contain case studies from earthquake areas. Various soil structure and building structure challenges and solutions are presented.
The course contains different amount of exercises.


Professor PhD Sonja Zlatovic is the lecturer of the course.

Sisällön jaksotus

– Nature of earthquakes - are earthquakes significant? why earthquakes happen? predictions
– Liquefaction
– Wave amplification
– Soil-structure interaction
– Aseismic building design - common mistakes and basic rules
– Discussion, evaluation

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssi suoritetaan yhden viikon aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Geotekniikka, pohjarakennus

Ilmoittautumisaika

10.09.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee sähkötekniikan peruskäsitteet.
- osaa laskea yksinkertaisten virtapiirien eri suureita.
- osaa kuvailla sähkötekniikassa käytettävien komponenttien toimintaa.
- hallitsee sähkötekniikassa käytettävien mittalaitteiden käytön perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään:
- sähkötekniikan perusteiden lyhyt kertaus
- tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
- magnetismin peruskäsitteet
- puolijohde-elektroniikan perusteet
- sähkötekniikan peruskomponentit, mm. vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit, transistorit
- tavallisimmat sähkötekniset mittalaitteet, mm. yleismittari ja oskilloskooppi
- sähköturvallisuus

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto Fysiikka 2 -opintojakson suoritus.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Pekka Saarinen
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä perusteita sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja. Hän osaa:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

- Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
- Lämpötila ja sen muuttuminen
- Lämpöenergia
- Lämpöenergian siirtyminen
- Sähköstatiikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Pekka Saarinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Raimo Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritystoiminnan taloudelliset edellytykset ja prosessit sekä tuntee keskeiset liiketoiminnan käsitteet. Hän osaa talouden ja johdon laskentatoimen keskeisen käsitteistön, osaa analysoida liiketoiminnan kannattavuutta, kustannusrakenteen muodostumista sekä hinnoitteluvaihtoehtojen merkitystä yrityksen taloudellisen tuloksen muodostajana. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää yrityksen sidosryhmien vaikutukset yrityksen talouteen sekä pystyy vertailemaan analyyttisesti yrityksen eri vaihtoehtoja talouden näkökulmasta. Hän osaa:
- Tunnistaa yrityksen prosessien tuottaman informaation merkityksen yrityksen talouden ja toiminnan ohjaamisen välineenä
- Käyttää yritystalouden ja taloushallinnon keskeisiä peruskäsitteitä
- Löytää taloudellisen lopputuloksen muodostavat keskeiset komponentit
- Ymmärtää liiketoiminta-ajattelua
- Tunnistaa yritysmuodot ja niiden väliset erot
- Selittää kannattavuuden ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut - Rahoituksen, liiketoiminnan ja tilinpäätöksen tunnusluvut - Rahoitusmallit - Opiskelija ymmärtää yrityksen rahoituksen perusteet ja tarpeet sekä kykenee soveltamaan tietoa muun toiminnan tukena

- Tilinpäätös ja tase
- Käsittää kirjanpidon periaatteet tilinpäätöksen ymmärtämisen tukena - Opiskelija ymmärtää tilikauden aikaisten kirjausten suhteen tilinpäätökseen sekä osaa tuloslaskelman ja taseen perusrakenteen.- Muokata erilaisia kannattavuus-, hinnoittelu- ja budjetointilaskelmia ja kykenee vertailemaan vaihtoehtoisten ratkaisujen mielekkyyttä. mm: - Katetuottolaskenta
- Tuotto ja kustannuslajilaskenta
- Toimintoperusteinen laskenta
- Standardikustannuslaskenta
- Niukkuusresursseja vertaileva laskenta
- Uudet laskentamallit

- Investointien suunnitteluja ja laskentamallit
- Ymmärtää rahan aika-arvon - Diskonttaus

- Opiskelija hallitsee budjetoinnin pääperiaatteet keskeisenä johtamisen välineenä. - Budjetin muodostaminen

- Lisäksi opintojakson aikana opiskelija kehittää valmiuttaan soveltaa esitettyjä ratkaisutapoja erilaisissa johdon päätöksentekotilanteissa ja toteuttaa omakohtaisesti ATK-työskentelyn avulla budjetointia käytännössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia on Itslearningissä.
Hyviä kirjoja ovat esim.
1. Menestyvä yritys, Liiketoimintaosaamisen perusteet, Riitta Viitala ja Eila Jylhä, Edita Publishing Oy 2005
2. Yrityksen perustoiminnot, Basic Business Operations, Jouko Isokangas, Seppo Kinkki, WSOY, 2006
3. Yritystoiminnan YRTTI 1,2,3, Seppo Kinkki & Anneli Lehtisalo, WSOY 2005
4. Selviydy tai sukella, Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla, Lasse Kurkilahti - Toivo Äijö, Talentum 2011
5. Ihmisten Johtaminen, Simo Hokkanen - Oiva Strömberg, Sho Business Development Oy 2003
6. Tilinpäätösanalyysi, Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi, Edita 2003
7. Yrityksen perustamisopas 2021

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, henkilökohtaiset harjoitustyöt ja ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei kirjallista tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lerning by doing

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa kirjallisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 11 tuntia
Ryhmätyöskentely ja esitysten valmistelu sekä raportointi 62 tuntia
Henkilökohtainen työskentely 60 tuntia
Yhteensä 133 tuntia

Sisällön jaksotus

Yrittäjyys, yrityksen perustaminen ja yritysmuodot
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja business idean esittely.
Yrityksen talous, budjetointi, tilinpäätös, taseet, hankinnat, investoinnit ja kannattavuus
Opiskelija tekee kolmenlaisia tehtäviä, jotka ovat henkilökohtainen tehtävä, ryhmätyötehtävä ja viikkotehtävät 2 eri raporttia Raporttien tekemistä varten opiskelijat tutustuvat alan kirjallisuuteen ja Itslearningissa jaettuun materiaaliin
Tämän lisäksi pelataan Realgame-peliä 2..3 kertaa pienryhmissä keväällä 2024.
Opintojakson lähiopetustunneilla käsitellään lisäksi liiketoimntasuunnitelmaan liittyviä taloudellisia ja yrityksen talouteen liittyvät tunnusluvut.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Optimassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinninsanan perusteena on henkilökohtainen harjoitustyö ja sen raportointi Itslearningiin sekä ryhmätyö ja sen raportointi. Yhteisen tuotoksen lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen arvosanaan vaikuttaa ryhmätyötaidot, henkilökohtainen aktiivisuus (ryhmätyössä ja tunneilla).

Arvosana muodostuu seuraavasti:

- henkilökohtaiset harjoitustyöt 60%
- Ryhmätyön kirjallinen raportointi 40%

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita hyväksytysti kirjallisia henkilökohtaisia harjoitustöitä eikä osallistu ryhmätyön tekemiseen ja sen raportointiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T1-2:
- Opiskelija osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä, käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä sekä toimii toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa.
- Opiskelija osaa nimetä liiketoimintasuunnitelman osa-alueet ja ymmärtää liiketoiminnan peruskäsitteitä.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä sekä antaa ja ottaa palautetta vastaan.
- Yrityspeli on pelattu ja raoprtoitu. Raporteisssa on selkeitä puutteita, mutta ne eivät ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H3-4:
- Opiskelija osaa etsiä ja yhdistellä arkitietoa sekä tutkittua tietoa sekä käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä systemaattisesti.
- Opiskelija osaa toimia aktiivisesti ryhmässä ja tehdä tavoitteellista yhteistyötä. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sen huomioon työskentelyssään.
- Kaikki kurssin tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu sovitun aikataulun mukaisesti.
- Kaikki tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu ammattimaisella otteella tehtävänannon ja annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tuotokset ovat jääneet yleiselle tasolle.Liiketoimintasuunnitelma sisältää keskeiset osa-alueet jaon yhtenäinen kokonaisuus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K5:
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja soveltaa oppimaansa luovasti ja tuottaa omia johtopäätöksiä.
- Opintojakson tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu aikataulun mukaisesti ja ammattimaisella ja perehtyneisyyttä osoittavalla tavalla.
- Opiskelija osaa organisoida ryhmän toimintaa ja tuo uusia ajatuksia avoimesti ryhmän käyttöön.
- Opiskelija hallitsee rakentavan palautteen ja pystyy muokkaamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti. Hän innostaa muita toimimaan näiden kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti.
- Yrityspelin raportointi ja itse pelaaminen onnistui erittäin hyvin Raportoinneissa ei ole puutteita ja ne on toteutettu erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti.

Ilmoittautumisaika

28.03.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 25.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Valtteri Hongisto
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • INFS21
  INFS21
 • INFS20
  INFS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa meluntorjunnan asianmukaisesti huomioon ympäristön suunnittelussa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee meluntorjunnan peruskäsitteet, määräykset ja ohjeet, keskeisimpien mittaus- ja mallinnusmenetelmien periaatteet. Työelämässä kurssin käynyt osaa tunnistaa meluntorjunnan asettamat vaatimukset ja osaa arvioida, milloin ja mihin tehtävään projektissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Sisältö

Lähiopetus sisältää teoriaa, laskuharjoituksia, mittauksia ja mallinnusta. Lähiopetustuntien määrä on 50. Temaattinen sisältö on: Akustiikan perusteet. Äänenabsorptio. Huoneakustiikka. Ääneneristys. Julkisivun ääneneristys. Tutustuminen akustiikkalaboratorioon. Ympäristömelun leviäminen. Melun leviämislaskelmien teko CadnaA ohjelmistolla. Tie-, raide, ja lentoliikennemelua. Teollisuusmelu. Määräykset. Meluntorjuntakeinot. Melumittaus harjoitustyö ryhmätyönä. Ympäristömelun terveysvaikutukset. Liikennetärinä.

Oppimateriaalit

Oppikirjamateriaalit tarjolla ItsLearningissä ennen luentoa.
Luentoaineistot
Harjoitustyöohjeet
Kotitehtävät

Opetusmenetelmät

Luennot
Laskuesimerkit luennolla (auttavat kotitehtävissä)
Kolme harjoitustyötä ohjatusti ja niiden raporttien teko
Kotitehtävät
Itseopiskelu: luentoaineistot
Itseopiskelu: oppikirja-aineisto

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tieto on INFO tiedostossa, joka tulee ItsLearningiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot
Laskuesimerkit luennolla (auttavat kotitehtävissä)
Kolme harjoitustyötä ohjatusti ja niiden raporttien teko
Kotitehtävät
Itseopiskelu: luentoaineistot
Itseopiskelu: oppikirja-aineisto

Sisällön jaksotus

Akustiikan perusteet
Äänenabsorptio
Huoneakustiikka
Ilmaääneneristävyys
Tutustuminen akustiikkalaboratorioon
Julkisivun ääneneristävyys
Äänen leviäminen ulkona
Meluesteet
Ympäristömelun mittaaminen
Lainsäädäntö
Raide- ja lentoliikennemelu
Teollisuusmelu
Tuulivoimamelu
Tieliikenne
Liikennetärinä
Melun terveysvaikutukset
Lähiopetustunteja noin 32 kpl seitsemänä keskiviikkona, sisältäen tentin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssi toteutetaan, jos ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 25 kpl.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt 3 kpl
Tentti

Tieto on INFO tiedostossa, joka tulee ItsLearningiin.

Hylätty (0)

Jos ei pääse tentistä läpi.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

kirjallisuuslista oppimisalustassa

Opetusmenetelmät

Kurssi avautuu oppimisalustassa itslearningissä 6.9.2023. Kurssi järjestetään verkkototeutuksena, johon sisältyy kaksi lähitapaamista ja niiden välissä kaksi verkko-ohjauskertaa.

Tehtävien tekeminen aloitetaan oppimisalustassa. Tehtäväperustainen oppiminen perustuu kaikkiin kohtaamisiin, itsenäisen opiskelun etäjaksoihin, verkko-oppimiseen ja toiminnallisuuteen. Joitakin tehtäviä valmistelet lähitapaamisia varten, mikä edellyttää tehtävien aikataulunmukaista palautusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työ edistyy olemalla läsnä ja vuorovaikutuksessa tiimin kanssa. Opintojakso on tehtäväperusteinen eikä erillistä tenttiä järjestetä. Suoriudut opintojaksosta, kun kaikki sovitun aikataulun mukaisesti palautetut tehtäväsi on hyväksytty. Aseta tavoitteeksesi kunkin tehtävän palautuspäivä. Tehtävien palautuspäivät ovat itslearningin oppimisalustassa.

Osaan tehtävistä kuuluu vertaispalautteen antaminen. Sen pystyy tekemään, kun kurssikaverikin on tehnyt tehtävänsä ajoissa. Huolehdi siis itsesi johtamisesta.

Kaikkien tehtävien on oltava palautettuna viimeistään kurssin loppuun mennessä.

Mikäli et ehdi suorittaa tehtäviäsi kurssin loppuun mennessä, suorituksesi hylätään ja osallistut seuraavaan toteutukseen. Muista tässä tapauksessa ilmoittautua uuteen toteutukseen ja varata kalenterista toteutukseen tarvittava työaika.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtävät liittyvät omien taitojen ja työelämän kehittämiseen. Tehtävien tekemisen lisäksi opiskelet lähitapaamisissa ja verkossa sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Asiantuntijaraportointia tuotetaan sulautettuna ammattiopintoihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli toteat, että haluat osoittaa aiemmin hankitun osaamisen muutoin kuin osallistumalla lähitapaamisiin ja ryhmän työskentelyyn ja suorittamalla tehtävät hyväksytysti, voit suorittaa opintojakson näyttönä. Ilmoittaudu opintojaksolle ja ota yhteys kurssin opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on ohjeistettu oppimisalustassa.
Varaa tehtävien tekemiseen aikaa seuraavasti:
• omien tavoitteiden pohdinta 3 h
• raportoinnin valmistelu 16 h
• kirjoituskumppanikeskustelut, verkko- ja pienryhmätyöskentely 20 h
• aineistoon tutustuminen, keskusteluun osallistuminen ja oppimisen reflektointi 16 h
• vertaispalautetyöskentely 6 h
• perehtyminen viestinnän kirjallisuuteen 20 h
= 81 h, johon sisältyy lähitapaamisia 4 h ja verkko-ohjausta 2 h

Lähitapaamiset ja verkko-ohjaukset Zoomissa. Linkki on oppimisalustassa.

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson suoritettuasi osaat
• toimia oman alasi vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan ammattikäytännöt
• arvioida ja kehittää omia viestintätaitojasi saamasi palautteen perusteella sekä antaa rakentavaa palautetta
• tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen esityksen hyödyntämällä hankkimaasi lähdeaineistoa
• toimia työelämän puheviestintätilanteissa
• tunnistaa yhteisöviestintään liittyvät tyylilliset näkökulmat.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Vältä turhaa sähköpostiviestittelyä. Opettaja toimittaa kurssin aloitusviestin s-postitse, ja se on kirjattuna myös oppimisalustan yleiskatsaussivulla. Viestittele kurssiin liittyvistä asioista pääsääntöisesti oppimisalustan työtilan etusivulla = yleiskatsaussivulla tai oppimisalustan oikean yläkulman viestikentässä. Kirjoituskumppaneiden ja ryhmän kesken voidaan käyttää muitakin viestintäkanavia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu harjoitustehtävien, osallistumisaktiivisuuden, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella. Tehtävien arviointitaulukot ovat oppimisalustassa.

Opintojakson aikana harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan sekä opiskelussa että työelämässä. Lähitapaamiset arvioidaan vuorovaikutustilanteina, joissa aktiivisuus luetaan opiskelijan eduksi.

Kiitettävään arvosanaan edellytetään tehtävien palauttamista ensimmäiseen sovittuun palautuspäivään mennessä. Kun tähtäät kiitettävään suoritukseen, jaa osaamisesi ryhmässä ja tue toisten oppimista.

Mikäli suorituksesi valmistuvat vasta kurssin päättymisen jälkeen, arvosanasi voi olla enintään T2, koska rakennustyömaalla hyvän työntekijän bonuksen voi saada vain valmistamalla työnsä aikataulussa. H vastaa hyvää suoritusta, ja sekin edellyttää aikataulun mukaista työsuoritusta.

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus puuttuu tai se ei vastaa tehtävänantoa. Jokainen osasuoritus on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1
Opiskelija osaa osallistua yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa laatia viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan.
Opiskelija osaa hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja muodostaa viestinnällisiä kehittämistavoitteita osana ammatillista toimintaansa.
Opiskelija osaa kuunnella ja reagoida viesteihin oman alan tavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija osaa perustella näkemyksensä.
Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija osaa hyödyntää tehtävässä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa noudattaa viestinnän eettisiä periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa ohjata, johtaa ja vaikuttaa kielellä. Opiskelija argumentoi taitavasti. Opiskelija osaa osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntemusta yhteisössä.
Opiskelija osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija osaa käyttää kieltä omaperäisesti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa tukea muita viestintätilanteen osapuolia ja luoda rohkaisevan, luottamusta herättävän ja kannustavan viestinnän ilmapiirin.
Opiskelija osaa laatia tilanteenmukaisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle harkitusti ja tavoitteellisesti aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Liisa Larkela
 • Maarit Puurunen
Ajoitusryhmät
 • Maalab 1A ins (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Maalab 2A ins (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Maalab 3ABC ins (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
Pienryhmät
 • Maalab 1A ins
 • Maalab 2A ins
 • Maalab 3ABC ins
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjarakennussuunnittelun vaiheet ja osaa suunnitella ohjatusti keskeiset talonrakennuksen vaativan luokan pohjarakenteet ja pohjarakennustyöt sekä tunnistaa pohjarakennustöiden yleisimmät riskit.

Sisältö

Pohjarakenteet osana talonrakennusta. Eurokoodit.
Pohjatutkimusten tulkinta, maanvarainen perustaminen, kalliolle ja paaluille perustaminen, pohjavahvistus, kuivanapito, routasuojaus, talonrakennuksen maarakenteet, kaivannot sekä maanvastaiset rakenteet, sisältäen mm. radonin, kosteuden ym. huomioon ottamisen.

Harjoitustyö, jossa laaditaan vaativan luokan pohjarakennuskohteen pohjarakennussuunnitelman keskeiset osat.

Maalaboratoriotyöt.

Oppimateriaalit

Raimo Jääskeläinen: Pohjarakennuksen perusteet
Koulun verkosta löytyvät eurostandardit
RIL-ohjekirjat soveltuvilta osin
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset lähipetuksena.
Maalaboratoriotyöt lähiopetuksena.
Suullinen tentti parityönä, jonka yhteydessä palautetaan koko kurssia käsittelevä harjoitystyö laskelmineen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lähiopetus alkaa viikolla 2.

Luennot harjoituksineen jatkuvat viikolle 11 (arvio), jonka jälkeen alkaa suulliset tentit. Kurssiin liittyy laaja harjoitustyö, joka luovutetaan opettajalle suullisen tentin yhteydessä. Suullisen tentin voi suorittaa, kun harjoitustyö on tehty. Ajanvarauskalenteri ajoista (maalis-huhtikuu) julkistetaan kurssin alkupuolella.

Kurssiin kuuluu pakollisena maalaboratoriotyöt, jotka suoritetaan kolmena erillisenä päivänä (3 x 4h). Maalaboratoriotyöt tehdään ryhmittäin, aikataulu oman ryhmän osalta selviää aloitusviikolla (viikko 2).

Kurssi päättyy huhtikuun loppuun mennessä. Kurssin voi uusia sopimalla uuden suullisen tentin ajan toukokuulle 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin aikana tehdään pareittain harjoitustyö. Harjoitustyö palautetaan suullisen tentin yhteydessä kurssin lopussa.
Maalaboratoriotyöt tehdään ryhmissä ja töistä koostetaan lopuksi laboratorioraportti.

Sisällön jaksotus

Kurssin pääsisältö:
-euronormit ja varmuuskäytänteet laskennassa
-maanvarainen ja kallionvarainen perustaminen
-paalut ja paaluperustaminen
-kaivannot
-routasuojaus
-pohjarakenteiden kuivatus

Lisäksi kurssiin kuuluu läsnäolopakolliset maalaboratoriotyöt. Laboratoriokokeet tehdään ryhmissä, EduCityn Rakennustekniikan laboratoriossa (k-kerros). Maalaboratorioihin tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kun kurssille ilmoittaudutaan. Opettaja tarkistaa, että ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi ja voi siirtää yksittäisiä opiskelijoita toiveesta huolimatta toiseen ryhmään.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen opiskelijoille paikkoja on 3.

HUOM! KURSSIN ESITIETOVAATIMUKSENA ON SUORITETTU GEOTEKNIIKAN KURSSI TAI MUUTEN VASTAAVA OSAAMINEN (pohjatutkimukset ja laskelmien osalta stabiliteetti, kantavuus ja painumat)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään suullisen tentin ja palautetun harjoitustyön perusteella.
Laboratoriotyöt voivat nostaa kurssin loppuarvosanaa max.1 arvosanan verran.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kim Andersson-Berlin
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee perustamismenetelmiä ja osaa huomioida eri menetelmiä työmaasuunnittelussa ja toteutuksessa. Hän tietää tonttialueen ja perustusten kuivatuksen merkityksen. Opiskelija tunnistaa pohjarakennustöiden riskit ja vaikutukset ympäristöön ja tietää laadunvalvonnan perusteet. Hän tuntee kantavuus ja painumakäsitteet ja niihin vaikuttavat tekijät pääpiirteissään. Hän tietää kaivantojen reunojen tuennan ja kevennyskaivuun merkityksen. Opiskelija tietää pohjarakennustöitä koskevia normeja, määräyksiä ja ohjeita mm. lyöntipaalutus.
Opiskelija osaa maalajiluokituksen perusteet ja pystyy alustavasti määrittämään maalajin. Hän tuntee mitoitusparametrien selvittämiseen tarvittavat laboratoriokokeet. Opiskelija osaa arvioida tuloksista mm. erilaisten maalajien routivuus-, painumis- ja kantavuusominaisuuksia.
 

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kim Andersson-Berlin
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa maalajiluokituksen perusteet ja pystyy määrittämään maalajin. Hän tuntee Suomen kallioperän syntytavan, yleisimmät kivilajit ja mineraalit. Opiskelija tietää maarakenteiden mitoitukseen liittyvät tärkeimmät tekijät ja ilmiöt mm. kantavuus, routivuus, painumat ja sortumat. Hän tuntee mitoitusparametrien selvittämiseen tarvittavat kairausmenetelmät ja laboratoriokokeet. Opiskelija osaa arvioida tuloksista mm. erilaisten maalajien routivuus-, painumis- ja kantavuusominaisuuksia.  Opiskelija tuntee eri perustamistapoja ja niiden valintaan vaikuttavia asioita. Hän tietää kaivantojen tuennan työ- ja suunnittelutekniikan. Hän osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja. Opiskelija tietää pohjarakennustöitä koskevia normeja, määräyksiä ja ohjeita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Liisa Larkela
 • Harri Viljamaa
Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering

Opetusmenetelmät

Preliminary study, team teaching, group works, final reporting.

Sisällön jaksotus

Norms and standards in green building
Environmental friendly building materials
Energy efficiency and energy saving
CO2-calculations
Loss of Nature

The course include background study, contact teaching with excursions and final reporting.

-Preliminary tasks will be given in week 36 (4th of September).
-Contact teaching including excursions will be given in week 38 (5 x 8 hours).
-Final report shall be submitted during week 40.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Harri Kähkönen
Ryhmät
 • LVIS21
  LVIS21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen tyypillisimmillä kytkentätavoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa huomioida tuotanto- ja menetelmäsuunnittelussaan sää- ja vuodenaikojen vaihtelut. Hän osaa varautua materiaalien varastointi- ja käyttölämpötilavaatimuksiin talviaikana. Opiskelija tietää kosteudenhallinta- ja kuivatussuunnitelman merkityksen. Hän tuntee talvibetonoinnin erityisvaatimukset. Hän tietää kosteudenmittausmenetelmät ja betonin lämpötilojen mittausmenetelmät. Opiskelija osaa laskea betonirakenteen lujuuden lämpöastevuorokausien perusteella.

Oppimateriaalit

- opettaja laittaa aineiston its-learningin alustalle

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- tentti on viimeisellä luento kerralla
- tentin voi uusia 2 kertaa tai korottaa kerran
- uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostillä
- uusintatenttipäivät sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja lopuksi tentti
- harjoitustyö, joka tehdään kotona

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- kosteuden hallinta työmaalla
- materiaalien varastointi ja käyttötilavaatimukset työmaalla
- kosteudenhallintasuunnitelma
- kuivatussunnitelma
- talvibetonoinnin erityisvaatimukset
- kosteusmittausmenetelmät
- betonirakenteen lujuuden laskeminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- arviointiperusteena on tentti 85 %
- jos on lisäksi harjoitustyö, arviointiperuste on + - 15 %
Tentissä 6 kysymystä, joiden pisteytys seuraava
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17.5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

Alle 8 pisteen suoritus tentissä on hylätty
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 -8 pistettä = 1
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

30 - 27,5 pistettä = 5
Harjoitustyön hyvä suoritus

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kai Saarinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä opiskelijan varmuutta tietokoneen hyväksikäytössä sekä opettaa häntä hyödyntämään oppilaitoksen tietokoneita ja ohjelmia opinnoissaan. Opintojakso sisältää myös data-analyysin perusteet tietokonetta hyväksikäyttäen.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oman alansa keskeiset tiedonlähteet, osaa hakea tietoa tehokkaasti ja systemaattisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.03.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • PRAKMS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S21

Tavoitteet

Opiskelija toimii rakennusalan tuotantojohtamisen työnjohtotehtävissä tai suunnittelu tai kehitystehtävissä, jotka vastaavat kolmannen vuoden opintojen tasoa. Opiskelija perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija harjaantuu jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn. Opintojakso mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön.
Opintojaksoon sisältyy mm. harjoitustehtäviä ja loppuraportti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

07.11.2023 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

15 - 30

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Maarit Järvinen
Vastuuopettaja

Maarit Järvinen

Ryhmät
 • KORS21
  KORS21

Tavoitteet

Opiskelija toimii rakennusalan tuotantojohtamisen työnjohtotehtävissä tai suunnittelu tai kehitystehtävissä, jotka vastaavat kolmannen vuoden opintojen tasoa. Opiskelija perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija harjaantuu jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn. Opintojakso mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön.
Opintojaksoon sisältyy mm. harjoitustehtäviä ja loppuraportti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 42

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
 • Jarmo Virta
 • Timo Vehmanen
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija opiskeluun ammattikorkeakoulussa, oman opintopolkunsa suunnitteluun sekä itse rakennusalaan ja sen erityispiirteisiin ja työtehtäviin.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija tutustuu koulutuksen rakenteeseen ja oman opiskelun suunnitteluun ja vierailee alan yrityksissä. Toisen vuoden aikana syvennetään ammatillista osaamista mm. seminaari- ja messukäynnein.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info- ja yritysesittelytunteja n. 6-10 h/ lukuvuosi.
VIerailuja tapahtumissa sekä erilliset opiskelijan omaa aktiivisuutta edellyttävät tehtävät.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Kurssin aikana tutustutaan opiskelukäytäntöihin, alan yrityksiin ja toimintatapoihin ja vieraillaan alan tapahtumissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää:
Väh 70 % osallistuminen info- ja yritysesittelytunteihin
Lisäksi kaikkien pakolliseksi määriteltyjen tehtävien tekeminen.

Kurssi arvioidaan arvosanoin HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 42

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
 • Jarmo Virta
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija opiskeluun ammattikorkeakoulussa, oman opintopolkunsa suunnitteluun sekä itse rakennusalaan ja sen erityispiirteisiin ja työtehtäviin.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija tutustuu koulutuksen rakenteeseen ja oman opiskelun suunnitteluun ja vierailee alan yrityksissä. Toisen vuoden aikana syvennetään ammatillista osaamista mm. seminaari- ja messukäynnein.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info- ja yritysesittelytunteja n. 6-10 h/ lukuvuosi.
VIerailuja tapahtumissa sekä erilliset opiskelijan omaa aktiivisuutta edellyttävät tehtävät.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Kurssin aikana tutustutaan opiskelukäytäntöihin, alan yrityksiin ja toimintatapoihin ja vieraillaan alan tapahtumissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää:
Väh 70 % osallistuminen info- ja yritysesittelytunteihin
Lisäksi kaikkien pakolliseksi määriteltyjen tehtävien tekeminen.

Kurssi arvioidaan arvosanoin HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Yassin Eddaifi
 • Harri Kähkönen
Ryhmät
 • MRAKIS20LVI
  MRAKIS20LVI
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Projektiopintojen tarkoituksena on yhdistää erillisissä kursseissa opittuja ja harjoiteltuja taitoja käytännössä toimivaksi suunnitteluosaamiseksi. Kurssi koostuu useasta käytännönläheisestä suunnittelutehtävästä, joiden ohjaukseen sisältyy myös teoreettista opetusta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 07.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin ja annettuun materiaaliin perehtyminen. Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat teematehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen opiskelu sekä teematehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi teematehtävä. Kaikkien teemojen perusteella laaditaan essee. Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.


Oppimistehtävät:
Teemakohtaiset tehtävät 4 kpl
Esseen laatiminen tehtävänannon mukaisesti

Opiskelijan työnmääränä mitoitus:
Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 75 h
Tehtävien ja esseen kirjoittaminen 60 h

Sisällön jaksotus

Kurssi aineistot ovat itslearning-oppimisalustalta.

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 36-40
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 36-40
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-48
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-48
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-1
Esseen kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teematehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max. 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille kurssin teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max. 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja/tai teematehtävät ei ole tehtynä / teematehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: Esseen pisteet 22-26 ja teematehtävät tehtynä.
Arvosana 2: Esseen pisteet 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: Esseen pisteet 32-37 ja teematehtävät tehtynä.
Arvosana 4: Esseen pisteet 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45 tai enemmän ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja annettuun materiaaliin perehtyminen.

Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat tehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen opiskelu sekä tehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi kirjallinen tehtävä. Kaikkien teemojen ja aineistojen perusteella laaditaan essee.

Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h.
- Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h
- Esseen kirjoittaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 3-9
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 3-9
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 18-20
Esseen kirjoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Turku AMK:n omien opiskelijoiden kiintiöt: 20 opiskelijaa
Muiden ammattikorkeakoulujen kautta opintojaksolle osallistuvien kiintiöt: 15 opiskelijaa
Avoimen AMK:n kiintiöt: 10 opiskelijaa

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja teematehtävä/tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Esseen pisteet 22-26 / 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Esseen pisteet 32-37 / 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45-50 ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja annettuun materiaaliin perehtyminen.

Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat tehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen opiskelu sekä tehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi kirjallinen tehtävä. Kaikkien teemojen ja aineistojen perusteella laaditaan essee.

Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h.
- Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h
- Esseen kirjoittaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 3-9
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 3-9
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 10-17
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 18-20
Esseen kirjoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Turku AMK:n omien opiskelijoiden kiintiöt: 20 opiskelijaa
Muiden ammattikorkeakoulujen kautta opintojaksolle osallistuvien kiintiöt: 15 opiskelijaa
Avoimen AMK:n kiintiöt: 10 opiskelijaa

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja teematehtävä/tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Esseen pisteet 22-26 / 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Esseen pisteet 32-37 / 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45-50 ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Rauli Lautkankare
Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

For civil engineering students only. The student becomes aware of applications and uses for masonry and learns to design brick and block structures. There will be an individualized project for exchange students.
Typical uses, materials, design and dimensioning of brick and block structures, beams, columns, walls. Structural details. Work methods. Lifespan and renovation of masonry. Historical background.

Sisältö

For civil engineering students only. The student becomes aware of applications and uses for masonry and learns to design brick and block structures. There will be an individualized project for exchange students.
Typical uses, materials, design and dimensioning of brick and block structures, beams, columns, walls. Structural details. Work methods. Lifespan and renovation of masonry. Historical background.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia omakohtaiseen työskentelyyn perusmatematiikan alueilla. Huomiota kiinnitetään matemaattisten käsitteiden ymmärtämiseen ja käytäntöön soveltamiseen.

Sisältö

- Lukion matematiikka tarpeellisilta osin
- lausekkeiden käsittely
- yhtälöoppia
- kolmion trigonometriaa
- vektorilaskentaa
- trigonometriset funktiot ja trigonometrian kaavoja
- logaritmioppia
- avaruusgeometriaa
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteita
- matematiikkaohjelmien perusteita

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjana käytetään kirjaa Alestalo S. et al: Tekninen matematiikka 1. Tammertekniikka.

Kokeessa saa olla apuna merkinnöistä puhdas MAOL-taulukkokirja.
Laskin tarvitaan kurssilla.
ItsLearningissa lisämateriaaleja

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia tunnilla n. 5-6 h /vko.
Kotitehtävät osin omalla ajalla sekä muu itsenäinen opiskelu (videot, muistiinpanot, oppikirja ja muut kirjalliset materiaalit)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukaudella järjestetään kaksi välikoetta.
Uusintakokeet ovat koko kurssin kattavia loppukokeita. Uusintakoe järjestetään kaksi kertaa.
1. uusintatilaisuus on 16.1.2024, ilmoittautuminen ItsLearningissa.
2. uusintakoetilaisuus on 20.3.2024, Ilmoittautuminen itsLearningissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä toteutuksella opetukseen on varattu enemmän aikaa kuin rinnakkaistoteutuksellaan ja näin ollen suurin hyöyty tästä kurssista saadaan osallistumalla säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen. Itsenäinstä kurssin suoritusta ei suositella kuin yksittäisten poissaolojen kohdalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta n. 5-6 h viikossa,
Opiskelijan itsenäisen työn osuus on kurssilla vähintään 5 h/vko.

Sisällön jaksotus

Matematiikka 1 -kurssin tavoitteena on antaa insinööriopiskelijalle matematiikan pohjatiedot sekä insinöörin ammattia että tulevia muita opintojaksoja ajatellen. Sisältönä ovat:
Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
Murtoluvuilla laskeminen
Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöitä
Yhtälöparit ja -ryhmät
Juuret
Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
Suorakulmaisen kolmion trigonometria
Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
Sinilause, kosinilause ja yleisen kolmion ratkaiseminen
Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avull

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy vaatii välikokeista yhteensä vähintään 16/40 pistettä.

Kotitehtävistä voi saada max 5 pistettä.

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5


Välikokeet ovat ainutkertaisia, eli niitä ei voi uusia. Varsinainen uusintakoe kattaa koko kurssin asiat. Uusintakokeita pidetään kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia omakohtaiseen työskentelyyn perusmatematiikan alueilla. Huomiota kiinnitetään matemaattisten käsitteiden ymmärtämiseen ja käytäntöön soveltamiseen.

Sisältö

- Lukion matematiikka tarpeellisilta osin
- lausekkeiden käsittely
- yhtälöoppia
- kolmion trigonometriaa
- vektorilaskentaa
- trigonometriset funktiot ja trigonometrian kaavoja
- logaritmioppia
- avaruusgeometriaa
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteita
- matematiikkaohjelmien perusteita

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjana käytetään kirjaa Alestalo S. et al: Tekninen matematiikka 1. Tammertekniikka.

Kokeessa saa olla apuna merkinnöistä puhdas MAOL-taulukkokirja.
Laskin tarvitaan kurssilla.
ItsLearningissa lisämateriaaleja

Opetusmenetelmät

Luentoja ja tunnilla laskemista n. 4 h /vko.
Kotitehtävät osin omalla ajalla sekä muu itsenäinen opiskelu (videot, muistiinpanot, oppikirja ja muut kirjalliset materiaalit)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukaudella järjestetään kaksi välikoetta.
Uusintakokeet ovat koko kurssin kattavia loppukokeita. Uusintakoe järjestetään kaksi kertaa.
1. uusintatilaisuus on 16.1.2024, ilmoittautuminen ItsLearningissa.
2. uusintakoetilaisuus on 20.3.2024, Ilmoittautuminen itsLearningissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla ei ole läsnäolovelvollisuutta ja kotitehtävät palautetaan sähköisesti.
Opiskelija, jolla on erityisen hyvät pohjatiedot ja -taidot matematiikasta, voi siis suorittaa kurssin muutoin itsenäisesti, mutta kokeet tehdään koululla.
Käytännössä kurssin suoritus kuitenkin vaatii useimmiten aktiivista otetta alusta loppuun asti ja siksi suositellaankin sekä tunneille osallistumista että kotitehtävien tekemistä säännöllisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta n. 4 h viikossa,
Opiskelijan itsenäisen työn osuus on kurssilla vähintään 6 h/vko.

Sisällön jaksotus

Matematiikka 1 -kurssin tavoitteena on antaa insinööriopiskelijalle matematiikan pohjatiedot sekä insinöörin ammattia että tulevia muita opintojaksoja ajatellen. Sisältönä ovat:
Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
Murtoluvuilla laskeminen
Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöitä
Yhtälöparit ja -ryhmät
Juuret
Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
Suorakulmaisen kolmion trigonometria
Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
Sinilause, kosinilause ja yleisen kolmion ratkaiseminen
Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avull

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy vaatii välikokeista yhteensä vähintään 16/40 pistettä.

Kotitehtävistä voi saada max 5 pistettä.

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5Välikokeet ovat ainutkertaisia, eli niitä ei voi uusia. Varsinainen uusintakoe kattaa koko kurssin asiat. Uusintakokeita pidetään kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä korkeatasoisen tekniikan opiskelussa. Muiden oppiaineiden tarpeet matematiikan osalta pyritään ottamaan huomioon. Opintojakson tavoitteena on lisätä niiden matemaattisten menetelmien tuntemusta, joita tekniikassa yleisesti käytetään.

Sisältö

- matriisit
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
- differentiaaliyhtälöitä
- harjoituksia matematiikkaohjelmilla

Oppimateriaalit

Kurssillla oppimateriaalina ovat tsLearningissa olevat tiivistelmäluonteiset materiaalit sekä tuntimuistiinpanot (tulevat tuntien jälkeen ItsLearningiin).

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, pääsäänt. 2 x 2 h /viikko
Laskuharjoituksia (suurin osa itsenäisesti omalla ajalla, mutta myös lähitunneilla ohjatusti)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta. Vvälikokeiden ajankohdat ovat:
Viikko 10
Viikko 17
Välikokeet ovat ainutkertaisia eli niitä ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 27.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka on opiskellut lukion laajan matematiikan oppimäärän hyvin arvosanoin, pystyy todennäköisesti suorittamaan itsenäisesti ne osat kurssista, joiden aihe on lukion laajan matematiikan kertausta (derivaatta ja integraaliaiheen alkuosa). Kokeet tehdään kuitenkin aina koululla.

Käytännössä itsenäinen opiskelu edellyttää hyviä matematiikan pohjatietoja ja -taitoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunteja (välikokeet mukaan lukien) kurssilla n. 60 h, omalla ajalla tehtävä työ n. 75 h.

Sisällön jaksotus

Matriisit
Derivaatta
Integraali
Differentiaaliyhtälöt
Tietokoneharjoituksia (matem. ohjelmisto)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning

Kurssin suoritus edellyttää riittäviä pohjatietoja Matematiikka 1-kurssilta, (esim. funktiot, kuvaajat, yhtälönratkaisu).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 4 p
Tietokoneharjoitukset 1 p
-- Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 4 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa 0 % kotitehtäväosuudella 0 p, 100 % kotitehtäväosuudella 4 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2 p.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä korkeatasoisen tekniikan opiskelussa. Muiden oppiaineiden tarpeet matematiikan osalta pyritään ottamaan huomioon. Opintojakson tavoitteena on lisätä niiden matemaattisten menetelmien tuntemusta, joita tekniikassa yleisesti käytetään.

Sisältö

- matriisit
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
- differentiaaliyhtälöitä
- harjoituksia matematiikkaohjelmilla

Oppimateriaalit

Kurssillla oppimateriaalina ovat tsLearningissa olevat tiivistelmäluonteiset materiaalit sekä tuntimuistiinpanot (tulevat tuntien jälkeen ItsLearningiin).

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, pääsäänt. 2 x 2 h /viikko
Laskuharjoituksia (suurin osa itsenäisesti omalla ajalla, mutta myös lähitunneilla ohjatusti)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta. Välikokeiden ajankohdat ovat:
Viikko 10
Viikko 17
Välikokeet ovat ainutkertaisia eli niitä ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 27.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka on opiskellut lukion laajan matematiikan oppimäärän hyvin arvosanoin, pystyy todennäköisesti suorittamaan itsenäisesti ne osat kurssista, joiden aihe on lukion laajan matematiikan kertausta (derivaatta ja integraaliaiheen alkuosa). Kokeet tehdään kuitenkin aina koululla.

Käytännössä itsenäinen opiskelu edellyttää hyviä matematiikan pohjatietoja ja -taitoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunteja (välikokeet mukaan lukien) kurssilla n. 60 h, omalla ajalla tehtävä työ n. 75 h.

Sisällön jaksotus

Matriisit
Derivaatta
Integraali
Differentiaaliyhtälöt
Tietokoneharjoituksia (matem. ohjelmisto)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning

Kurssin suoritus edellyttää riittäviä pohjatietoja Matematiikka 1-kurssilta, (esim. funktiot, kuvaajat, yhtälönratkaisu).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 4 p
Tietokoneharjoitukset 1 p
-- Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 4 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa 0 % kotitehtäväosuudella 0 p, 100 % kotitehtäväosuudella 4 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2 p.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä korkeatasoisen tekniikan opiskelussa. Muiden oppiaineiden tarpeet matematiikan osalta pyritään ottamaan huomioon. Opintojakson tavoitteena on lisätä niiden matemaattisten menetelmien tuntemusta, joita tekniikassa yleisesti käytetään.

Sisältö

- matriisit
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
- differentiaaliyhtälöitä
- harjoituksia matematiikkaohjelmilla

Oppimateriaalit

Kurssillla oppimateriaalina ovat tsLearningissa olevat tiivistelmäluonteiset materiaalit sekä tuntimuistiinpanot (tulevat tuntien jälkeen ItsLearningiin).

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, pääsäänt. 2 x 2 h /viikko
Laskuharjoituksia (suurin osa itsenäisesti omalla ajalla, mutta myös lähitunneilla ohjatusti)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta. Välikokeiden ajankohdat ovat:
Viikko 10
Viikko 17
Välikokeet ovat ainutkertaisia eli niitä ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 27.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka on opiskellut lukion laajan matematiikan oppimäärän hyvin arvosanoin, pystyy todennäköisesti suorittamaan itsenäisesti ne osat kurssista, joiden aihe on lukion laajan matematiikan kertausta (derivaatta ja integraaliaiheen alkuosa). Kokeet tehdään kuitenkin aina koululla.

Käytännössä itsenäinen opiskelu edellyttää hyviä matematiikan pohjatietoja ja -taitoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunteja (välikokeet mukaan lukien) kurssilla n. 60 h, omalla ajalla tehtävä työ n. 75 h.

Sisällön jaksotus

Matriisit
Derivaatta
Integraali
Differentiaaliyhtälöt
Tietokoneharjoituksia (matem. ohjelmisto)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning

Kurssin suoritus edellyttää riittäviä pohjatietoja Matematiikka 1-kurssilta, (esim. funktiot, kuvaajat, yhtälönratkaisu).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 4 p
Tietokoneharjoitukset 1 p
-- Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 4 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa 0 % kotitehtäväosuudella 0 p, 100 % kotitehtäväosuudella 4 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2 p.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

24.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeiset periaatteet ja työterveyslainsäädännön rakennustyömaata koskevat määräykset. Hän osaa soveltaa työturvallisuuslainsäädäntöä ja ohjeistusta omassa työssään ja työkohteessaan. Hän tietää työsuojelun tarkoituksen ja käytännön toteutuksen työmaalla. Opiskelija osaa toteuttaa työmaan työturvallisuustarkastuksen / -mittauksen työkohteessa. Opintojaksoon sisältyy normaalin opintojaksotentin lisäksi työturvallissuskortin edellyttämä kirjallinen kuulustelu. Korttikuulustelun hyväksyttävän suorituksen jälkeen on opiskelijalla mahdollisuus työtyrvallisuuskorttiin.

Oppimateriaalit

ItsLearning-alustalla jaettu ja mainittu sekä korttikoulutukseen liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset ja ryhmäharjoitukset, tehtävät ja korttikoulutukseen liittyvä tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Korttikoulutukseen liittyvä tentti suoritetaan koulutuksen päätteeksi.
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Uusinta sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen, itsearviointi, vertaisarvointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoon sisältyy Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskorttikoulutus.
Jos opiskelijalla on voimassa oleva TTK:n Työturvallisuuskortti, liittämällä siitä kuvan ItsLearning-kurssialustalle, ei opiskelijan tarvitse osallistua korttikoulutukseen. Kortti on voimassa aina 5 vuotta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ItsLearning-oppimisaluatalla annetut tehtävät ja harjoitukset sekä korttikoulutukseen osallistuminen tai voimassa olevan Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin esittäminen.

Yhteensä 54 tuntia työskentelyä, josta luentoja noin 4 h ja korttikoulutus 8 h.

Korttikoulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tehdään itsenäisesti ItsLearning-alustalla ja toinen osa on koululla lähitoteutuksena.
Korttikoulutus edellyttää 100 % läsnäolon.

Sisällön jaksotus

Työturvallisuus -kurssi (2 op) toteutetaan syksyllä ja se koostuu:
- luennoista, tehtävistä ja harjoitustyöstä, 1 op
- Työturvallisuuskorttikoulutuksesta, 1 op (2 x 4 h).

Korttikoulutukseen (18 €) ilmoittaudutaan erikseen ItsLearning-oppimisalustalta löytyvällä lomakkeella.
Voimassa olevasta kortista tallennetaan kuva ItsLearnin-aluetalle, jolloin ei tarvitse osallistua korttikoulutukseen (2 x 4 h).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Korttikoulutus arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Oppimistehtävät sekä harjoitustyöt asteikolla 0-5.
Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä.
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona edellyttäen,
että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tai kurssisuoritukset tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • OSRATYK24
  Rakennusalan työnjohdon osaajakoulutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeiset periaatteet ja työterveyslainsäädännön rakennustyömaata koskevat määräykset. Hän osaa soveltaa työturvallisuuslainsäädäntöä ja ohjeistusta omassa työssään ja työkohteessaan. Hän tietää työsuojelun tarkoituksen ja käytännön toteutuksen työmaalla. Opiskelija osaa toteuttaa työmaan työturvallisuustarkastuksen / -mittauksen työkohteessa. Opintojaksoon sisältyy normaalin opintojaksotentin lisäksi työturvallissuskortin edellyttämä kirjallinen kuulustelu. Korttikuulustelun hyväksyttävän suorituksen jälkeen on opiskelijalla mahdollisuus työtyrvallisuuskorttiin.

Oppimateriaalit

ItsLearning-alustalla jaettu ja mainittu sekä korttikoulutukseen liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset ja ryhmäharjoitukset, tehtävät ja korttikoulutukseen liittyvä tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Korttikoulutukseen liittyvä tentti suoritetaan koulutuksen päätteeksi.
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Uusinta sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen, itsearviointi, vertaisarvointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoon sisältyy Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskorttikoulutus.
Jos opiskelijalla on voimassa olevat Työturvallisuuskortti, liittämällä siitä kuvan ItsLearning-kurssialustalle, ei opiskelijan tarvitse osallistua korttikoulutukseen. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ItsLearning-oppimisaluatalla annetut tehtävät ja harjoitukset sekä korttikoulutukseen osallistuminen.

Yhteensä 54 tuntia työskentelyä, josta luento 4 h ja korttikoulutus 8 h.

Korttikoulutus edellyttää 100 % läsnäolon.

Sisällön jaksotus

Työturvallisuus -kurssi (2 op) toteutetaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja se koostuu:
- luennoista, tehtävistä ja harjoitustöistä, 1 op
- Työturvallisuuskorttikoulutuksesta, 1 op (itsenäinen verkko-osuus ja 1 x 4 h).

Korttikoulutukseen (18 €) ilmoittaudutaan erikseen ItsLearning-oppimisalustalta löytyvällä lomakkeella.
Voimassa olevasta kortista tallennetaan kuva ItsLearnin-aluetalle, jolloin ei tarvitse osallistua korttikoulutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Korttikoulutusi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Oppimistehtävät sekä harjoitustyöt asteikolla 0-5.
Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä.
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona edellyttäen,
että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tai kurssisuoritukset tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustiedot fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja taidot yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja tehdä yksikkömuunnoksia
• osaa tulkita erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
• osaa käyttää vektoreita voimien kuvaamiseen
• tunnistaa ja osaa mallintaa erilaisissa tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia ja osaa selvittää niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla
• osaa tehdä selkoa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteistä ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta
• tuntee lämpöopin peruskäsitteet
• tunnistaa lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista ja osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä
• osaa tehdä selkoa sähköopin peruskäsitteistä ja osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä
• osaa tehdä selkoa mekaanisen aaltoliikkeen keskeisistä ominaisuuksista
• osaa ratkaista kurssilla käsiteltyjen suureiden välisiä suureyhtälöitä sekä tulkita niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia

Sisältö

• suureet ja yksiköt
• kinematiikka
• dynamiikka
• työ, teho ja energia
• paine
• lämpötila ja sen muuttuminen
• lämpöenergia ja sen siirtyminen
• ilmankosteus
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi

Oppimateriaalit

Teoeriamoniste, tehtävämoniste sekä kaavamonisteet ItsLearningissa

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, suurimmaksi osaksi omalla ajalla tehtävät harjoitustehtävät, sekä muu itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta, ajankohdat:
viikko 7
viikko 16
Välikokeita ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 13.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyvät itseopiskelu- ja laskutaidot omaava opiskelija voi opiskella joitain viikkoja myös itsenäisesti.
Kokeet tehdään kuitenkin aina koulussa niille ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

VIikoittaiset tunnit pääsääntöisesti 2x 2h /viikko, yht. noin 60 h.
Suurelta osin omalla ajalla tehtäviä harjoitustehtäviä viikottaisilla yksilöpalautuksilla. Omalla ajalla tehtävän työn osuus n. 75 h

Sisällön jaksotus

Suureet, yksiköt, SI-järjestelmä
Liikeoppia
Voima, Newtonin lait
Teho
Mekaaninen energia
Paine
Lämpötila, lämpölaajeneminen, lämpömäärä
Olomuodon muutokset
Ilman kosteus
Lämmön siirtyminen
Värähtely ja aaltoliike
Äänioppi
Sähköoppi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning kurssin oppimisalusta.

Kurssin suorittaminen edellyttää matematiikan perustaitoja (esim. yhtälönratkaisu, kolmion trigonometria, vektorit)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 5 p
Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 5 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa:
0 % kotitehtäväosuudella 0 p
100 % kotitehtäväosuudella 5 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2,5 p

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustiedot fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja taidot yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja tehdä yksikkömuunnoksia
• osaa tulkita erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
• osaa käyttää vektoreita voimien kuvaamiseen
• tunnistaa ja osaa mallintaa erilaisissa tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia ja osaa selvittää niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla
• osaa tehdä selkoa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteistä ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta
• tuntee lämpöopin peruskäsitteet
• tunnistaa lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista ja osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä
• osaa tehdä selkoa sähköopin peruskäsitteistä ja osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä
• osaa tehdä selkoa mekaanisen aaltoliikkeen keskeisistä ominaisuuksista
• osaa ratkaista kurssilla käsiteltyjen suureiden välisiä suureyhtälöitä sekä tulkita niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia

Sisältö

• suureet ja yksiköt
• kinematiikka
• dynamiikka
• työ, teho ja energia
• paine
• lämpötila ja sen muuttuminen
• lämpöenergia ja sen siirtyminen
• ilmankosteus
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi

Oppimateriaalit

Teoeriamoniste, tehtävämoniste sekä kaavamonisteet ItsLearningissa

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, suurimmaksi osaksi omalla ajalla tehtävät harjoitustehtävät, sekä muu itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta, ajankohdat:
viikko 7
viikko 16
Välikokeita ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 13.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyvät itseopiskelu- ja laskutaidot omaava opiskelija voi opiskella joitain viikkoja myös itsenäisesti.
Kokeet tehdään kuitenkin aina koulussa niille ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

VIikoittaiset tunnit pääsääntöisesti 2x 2h /viikko, yht. noin 60 h.
Suurelta osin omalla ajalla tehtäviä harjoitustehtäviä viikottaisilla yksilöpalautuksilla. Omalla ajalla tehtävän työn osuus n. 75 h

Sisällön jaksotus

Suureet, yksiköt, SI-järjestelmä
Liikeoppia
Voima, Newtonin lait
Teho
Mekaaninen energia
Paine
Lämpötila, lämpölaajeneminen, lämpömäärä
Olomuodon muutokset
Ilman kosteus
Lämmön siirtyminen
Värähtely ja aaltoliike
Äänioppi
Sähköoppi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning kurssin oppimisalusta.

Kurssin suorittaminen edellyttää matematiikan perustaitoja (esim. yhtälönratkaisu, kolmion trigonometria, vektorit)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 5 p
Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 5 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa:
0 % kotitehtäväosuudella 0 p
100 % kotitehtäväosuudella 5 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2,5 p

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustiedot fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja taidot yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja tehdä yksikkömuunnoksia
• osaa tulkita erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
• osaa käyttää vektoreita voimien kuvaamiseen
• tunnistaa ja osaa mallintaa erilaisissa tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia ja osaa selvittää niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla
• osaa tehdä selkoa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteistä ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta
• tuntee lämpöopin peruskäsitteet
• tunnistaa lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista ja osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä
• osaa tehdä selkoa sähköopin peruskäsitteistä ja osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä
• osaa tehdä selkoa mekaanisen aaltoliikkeen keskeisistä ominaisuuksista
• osaa ratkaista kurssilla käsiteltyjen suureiden välisiä suureyhtälöitä sekä tulkita niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia

Sisältö

• suureet ja yksiköt
• kinematiikka
• dynamiikka
• työ, teho ja energia
• paine
• lämpötila ja sen muuttuminen
• lämpöenergia ja sen siirtyminen
• ilmankosteus
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi

Oppimateriaalit

Teoeriamoniste, tehtävämoniste sekä kaavamonisteet ItsLearningissa

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, suurimmaksi osaksi omalla ajalla tehtävät harjoitustehtävät, sekä muu itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta, ajankohdat:
viikko 7
viikko 16
Välikokeita ei voi uusia.

Uusintakoe kattaa koko kurssin asiat.
Ensimmäinen uusinta 13.5.2024 klo 13-15
Toinen uusinta alkusyksyllä, ilm. myöh tarkempi pvm

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyvät itseopiskelu- ja laskutaidot omaava opiskelija voi opiskella joitain viikkoja myös itsenäisesti.
Kokeet tehdään kuitenkin aina koulussa niille ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

VIikoittaiset tunnit pääsääntöisesti 2x 2h /viikko, yht. noin 60 h.
Suurelta osin omalla ajalla tehtäviä harjoitustehtäviä viikottaisilla yksilöpalautuksilla. Omalla ajalla tehtävän työn osuus n. 75 h

Sisällön jaksotus

Suureet, yksiköt, SI-järjestelmä
Liikeoppia
Voima, Newtonin lait
Teho
Mekaaninen energia
Paine
Lämpötila, lämpölaajeneminen, lämpömäärä
Olomuodon muutokset
Ilman kosteus
Lämmön siirtyminen
Värähtely ja aaltoliike
Äänioppi
Sähköoppi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava ItsLearning kurssin oppimisalusta.

Kurssin suorittaminen edellyttää matematiikan perustaitoja (esim. yhtälönratkaisu, kolmion trigonometria, vektorit)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan ansaitun yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä kertyy seuraavasti:

1. välikoe max 20 p
2. välikoe max 20 p
Kotitehtävät 5 p
Yhteensä siis max 45 p

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5

Kotitehtävistä annetaan 0 – 5 pistettä edellyttäen että tehtävätaulukko on täytetty ja palautettu kurssin lopulla ohjeiden mukaan. Pisteitä saa:
0 % kotitehtäväosuudella 0 p
100 % kotitehtäväosuudella 5 p
sekä välillä 0...100 % lineaarisesti, eli esim. 50 % osuudella 2,5 p

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Opetusmenetelmät

Aloituskerran opastus sekä työkerrat. Työkerroilla tehdään yksi tai usemapi fysiikan mittauksia edellyttävä ryhmätyö.
Henkilökohtaisen raportin laatiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Kurssin suoritus perustuu raporttiin sekä koululla suoritettaviin töihin .

Sisällön jaksotus

Fysiikan teorian havainnollistaminen ja opitun syventäminen käytännön fysiikan töitä tekemällä ja raportointia

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin suoritus ja sille hyväksyminen edellyttää riittäviä fysiikan pohjatietoja: käytännössä vaaditaan Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai esim. aktiivinen ja läpi kurssin näytetty osallistuminen ko. kurssille tehtäväpalautusten ja välikokeiden muodossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat työsuoritukset (myös ennakkotehtävät) 40 % sekä henkilökohtaisen raportin arvosana 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
Ryhmät
 • PRAKIS22B
  PRAKIS22B
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Opetusmenetelmät

Aloituskerran opastus sekä työkerrat. Työkerroilla tehdään yksi tai useampi fysiikan mittauksia edellyttävä ryhmätyö.
Henkilökohtaisen raportin laatiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Kurssin suoritus perustuu raporttiin sekä koululla suoritettaviin töihin .

Sisällön jaksotus

Fysiikan teorian havainnollistaminen ja opitun syventäminen käytännön fysiikan töitä tekemällä ja raportointia

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin suoritus ja sille hyväksyminen edellyttää riittäviä fysiikan pohjatietoja: käytännössä vaaditaan Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai esim. aktiivinen ja läpi kurssin näytetty osallistuminen ko. kurssille tehtäväpalautusten ja välikokeiden muodossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat työsuoritukset (myös ennakkotehtävät) 40 % sekä henkilökohtaisen raportin arvosana 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.

Ilmoittautumisaika

09.02.2024 - 26.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
 • Jani Viinikka
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Oppimateriaalit

Työohjeiden lisäksi suositellaan:
Insinöörifysiikan oppikirjat
Kaavasto- ja taulukkokirjat
SFS Online

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää fysikaalisiin perusmittauksiin liittyvää suunnittelua, laboratoriotyöskentelyä tiimeissä sekä tutkimusten raportointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähi-/etäopetus, laboratoriotyöskentely tiimeissä, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin, laboratoriotyöskentelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, seuraavassa järjestyksessä:
- Perehdyttäminen laboratoriotyöskentelyyn fysiikan laboratoriossa. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu fysiikan laboratoriossa.
- Perustason fysikaaliset laboratoriotyöt. Työryhmän työselostukset ja portfolio.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan työselostuksista laaditun portfolion perusteella. Työkierron jälkeen palautettavan portfolion arvioinnin tekee opettaja. Opintojakson arvosana muodostuu pyöristämällä opiskelijatiimin portfoliosta saama arvosana.

Jokainen työkierron työ on suoritettava ajallaan sekä portfolion palautus on tehtävä palautuspäivään mennessä.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.

Ilmoittautumisaika

09.02.2024 - 26.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Suvi Aittapelto
 • Jani Viinikka
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Oppimateriaalit

Työohjeiden lisäksi suositellaan:
Insinöörifysiikan oppikirjat
Kaavasto- ja taulukkokirjat
SFS Online

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää fysikaalisiin perusmittauksiin liittyvää suunnittelua, laboratoriotyöskentelyä tiimeissä sekä tutkimusten raportointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähi-/etäopetus, laboratoriotyöskentely tiimeissä, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin, laboratoriotyöskentelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, seuraavassa järjestyksessä:
- Perehdyttäminen laboratoriotyöskentelyyn fysiikan laboratoriossa. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu fysiikan laboratoriossa.
- Perustason fysikaaliset laboratoriotyöt. Työryhmän työselostukset ja portfolio.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan työselostuksista laaditun portfolion perusteella. Työkierron jälkeen palautettavan portfolion arvioinnin tekee opettaja. Opintojakson arvosana muodostuu pyöristämällä opiskelijatiimin portfoliosta saama arvosana.

Jokainen työkierron työ on suoritettava ajallaan sekä portfolion palautus on tehtävä palautuspäivään mennessä.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marika Nurmikko
 • Oskari Uurasmaa
Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • INFS20
  INFS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

After the course, the student is familiar with the basics of urban structure and the concept of space, the effect of the surroundings on the pleasantness and habitability of an area, landscape structures and the role of green area development in landscaping, as well as with
the environmental impact assessment procedures. The student is able to estimate the effects of construction on the environment. The student is also familiar with the town planning system. The student can estimate the effects of construction on the environment, is aware of the recent chances in the building legislation relating to town planning, and is able to use CAD to create a town plan.

Sisältö

Big focus at the course is in traffic and how to control it in densely populated areas. All the means to order different parts of streets is included. The course is involved with surrounding and environment, esthetical aspect, how to organize slow speed streets, public transportation and also pedestrian streets.

Oppimateriaalit

Material is gathered during the lectures.
Project works are included to the materials.

Opetusmenetelmät

Interactive methods, lectures and project works

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The grade depends on the activity at the course and assignments.

2 x group work (small group work max 20 p. , big group work max 50 p.) and 1 x individual work (Picture of the Week, max 10 p.), attending lectures max 10 p., activity in the lectures max 10 p.,

max 100p.
50 p. - 60p. = 1
61 p. - 70p. = 2
71 p. - 80p. = 3
81 p. - 90 p. = 4
91 p. - 100 p. = 5

Sisällön jaksotus

22 hours of contact, 22 hours of online studies and 64 hours work at your own time
* Legislation concerned with planning and construction
* Designing a detailed plan
* Urban Planning generally
* Nature and landscape
* Good society
* Traffic
* Importance of Buildings
* Space in Urban area
* Good street
* Different sections of the street
* Surrounding and environment
* Elements of the street
* Pedestrians and cyclists
* Crossings
* Elements to decrease the speed
* Furniture for the street, plantation
* Lightning, materials of surface
* Parking, bus stops

Viestintäkanava ja lisätietoja

Materials at the It´s Learning

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marika Nurmikko
Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

After the course, the student is familiar with the basics of urban structure and the concept of space, the effect of the surroundings on the pleasantness and habitability of an area, landscape structures and the role of green area development in landscaping, as well as with
the environmental impact assessment procedures. The student is able to estimate the effects of construction on the environment. The student is also familiar with the town planning system. The student can estimate the effects of construction on the environment, is aware of the recent chances in the building legislation relating to town planning, and is able to use CAD to create a town plan.

Sisältö

Big focus at the course is in traffic and how to control it in densely populated areas. All the means to order different parts of streets is included. The course is involved with surrounding and environment, esthetical aspect, how to organize slow speed streets, public transportation and also pedestrian streets.

Oppimateriaalit

Material will be in the IT´S Learning and also gathered during the lectures.
Project works are included to the materials.

Opetusmenetelmät

Interactive methods, lectures and project works.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The grade depends on the activity at the course and assignments.

2 x group work (small group work max 20 p., big group work max 50 p.) and 1 x individual work (Picture of the Week, max 10 p.), peer review 20 p.

All group members are expected to work equally during projects. Groups will be formed by lecturer at the beginning of the contact week.

max 100p.
50 p. - 60p. = 1
61 p. - 70p. = 2
71 p. - 80p. = 3
81 p. - 90 p. = 4
91 p. - 100 p. = 5

Sisällön jaksotus

The course lecturer is senior lecture Marika Nurmikko.

Course includes 44 hours of contact, 10 hours of online studies and 64 hours work at your own time
During the course we will study and discuss for example following topics:
* Legislation concerned with planning and construction
* Designing a detailed plan
* Urban Planning generally
* Nature and landscape
* Good society
* Importance of Buildings
* Space in Urban area
* Good street
* Surrounding and environment
* Pedestrians and cyclists
* Crossings
* Elements to decrease the speed
* Furniture for the street, plantation
* Lightning, materials of surface

Viestintäkanava ja lisätietoja

Information will be in the IT´S Learning, you can also send email to lecturer: marika.nurmikko@turkuamk.fi for more information.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Antti Kuparinen
 • Maarit Järvinen
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy korjaushankkeeseen valmistautumiseen ja hankkeen suunnitteluun lähtökohdista, kuntoarviosta ja kuntotutkimuksista hankkeen luovutukseen. Hän tietää miten korjauskohteen hankesuunnittelu toteutetaan ja mitä tehtäviä siihen liittyy.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjausrakentamisen riskit ja haasteet verrattuna uudisrakentamiseen ja osaa varautua näihin niin tuotantotehokkuuden, terveellisyyden kuin turvallisuuden näkökulmista.

Sisältö

Opiskelija tuntee korjausrakentamisen riskit ja haasteet verrattuna uudisrakentamiseen ja osaa varautua näihin niin tuotannon taloudellisuuden, terveellisyyden kuin turvallisuuden näkökulmista. Erityisesti urakoitsijan näkökulmasta opiskelija perehtyy tarjousten tekoon, urakkaneuvotteluihin, erilaisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin. Hän ymmärtää työmaan perustamisen vaiheet ja hallitsee korjaustyön aikataulun, kustannukset ja laadunhallinnan.

Oppimateriaalit

- opettaja laittaa aineiston its learningiin
- jos haluaa täydentää tietoja, alan ammattilehdet, Korjaus Ratu ja Ryl

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Korjaustyön suunnittelun ja toteutuksen tentti marraskuun lopussa
- Tentti perinteisesti paperisena
- 6 kysymystä tentissä, jokaisen kysymyksen pistemäärä 5, eli max pisteet 30
- hylätyn tentin pistemäärä, jos on alle 8 pistettä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- Kurssiin kuuluu tentin ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen
- suurin osa tunneista lähiopetuksella koululla
- joitakin tunteja voidaan käydä Teams kautta, erikseen sovittaessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssiin kuuluu tentin ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen
- suurin osa tunneista lähiopetuksella koululla
- joitakin tunteja voidaan käydä Teams kautta, erikseen sovittaessa
- tenttiin voi osallistua vain, jos on palauttanut hyväksytyn harjoitustyön

Sisällön jaksotus

- korjaustyömaan perustaminen, lupa-asiat
- linjaremontin toteutus ja haasteet
- asuinkerrostalon julkisivuremontit
- vesikattomuutokset ja teltalla suojaus
- energiaremontit ja ikkunoiden vaihdot
- julkisivuremontit, parvekekorjaukset
- ihmisten huomioiminen korjauksissa (taloyhtiöt, liiketilat, kaupat)
- korjauskohteeseen soveltuvat urakkamuodot ja toteutustavat
- korjauskohteen tarkastukset, viranomaisasiat
- purku, kierrätys, uusiokäyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentin osuus 85 % arvosanasta
- hyväksytyn harjoitustyön osuus 15 % arvosanasta

Hylätty (0)

- jos tentin arvosana on alle 8 pistettä
- jos harjoitustyö on tekemättä tai hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- jos tentin pisteet on 13 - 17,5 = 2
- jos tentin pisteet on 8 - 12,5 = 1
- harjoitustyö on hyväksytysti tehty, ei plagioitu

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- jos tentin pisteet on 23 - 26,5 = 4
- jos tentin pisteet on 18 - 22,5 = 3
- harjoitustyö on huolella tehty, ei plagioitu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- jos tentin pisteet ovat 27 - 30
- harjoitustyö on tehty huolella, pohdittu, kuvia ja ei ole plagioitu
- arvosanaan pitää molempien suoritusten olla hyväksytysti tehtynä

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet -, Korjaushankkeen suunnittelu- ja Korjausrakentamisen suunnittelu-kurssit tulee olla suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 120

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marika Nurmikko
 • Maarit Järvinen
 • Olli Hautaniemi
 • Harri Kähkönen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • INFS21
  INFS21
 • LVIS21
  LVIS21
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun on oltava pääainekohtaista ammattiharjoittelua, oman alan insinöörin tehtäviä ohjattuna, teoriatiedon syventämistä käytännössä, erikoisosaamisen lisäämistä sekä esimiestehtävissä toimimista. Harjoittelu suoritetaan 3. kevätlukukauden lopulla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Rauli Lautkankare
Ryhmät
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

For civil engineering students only. The student becomes familiar with the design tasks related to prefabricated concrete construction and the design practices of the most important prefabricated slabs. S/he understands the need for stiffening in different types of structures, masters load calculation and the design of stiffening members and joints. Operation of a concrete prefabrication factory: manufacturing, transportation, installation. Prefabricated products: frame structures, elevations. Design and dimensioning of prefabricated products, materials, reinforcement, fixtures. Structural members: columns, beams, slabs, separating walls, external wall elements.

Sisältö

For civil engineering students only. The student becomes familiar with the design tasks related to prefabricated concrete construction and the design practices of the most important prefabricated slabs. S/he understands the need for stiffening in different types of structures, masters load calculation and the design of stiffening members and joints. Operation of a concrete prefabrication factory: manufacturing, transportation, installation. Prefabricated products: frame structures, elevations. Design and dimensioning of prefabricated products, materials, reinforcement, fixtures. Structural members: columns, beams, slabs, separating walls, external wall elements.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lasse Mikkola
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy rakennustyömaan tyypillisten tehtävien tuotantotekniikkaan sekä tuntee tavallisimmat työmenetelmät ja niiden taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun eri vaiheissa

Sisältö

Sisältö:
- tuotantotekniikka
- työmaan perustaminen
- maanrakennus
- perustukset
- runkorakenteet vaatimuksineen
- elementit, asennustyöt ja asennustyösuunnitelmat
- vesikatto
- muuraus
- LVISA
- sisätyövaiheet
- pintarakenteet
- tuotantomenetelmien perusteet
- paikalla rakentaminen
- osa- ja täyselementtitekniikka
- tuoteosakauppa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Opettaja laittaa aineiston ITS-leaningiin
Asioita voi täydentää ammattilehdistä, RT-korteista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tentti opetuksen viimeisellä kerralla
- Uusintatentti mahdollisuus 2 kertaa, korottaminen 1 kerta
- Opiskelija ilmoittautuu uusintaan opettajalle sähköpostilla. Uusinnat erikseen sovittaessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Kurssi arvioidaan tentin ja mahdollisten harjoitustöiden perusteella.
- Tentti ja harjoitustyöt ovat pakollisia arvosanan saamiseen.
- Tentin osuus arvosanasta = 85% ja harjoitustyön osuus 15%

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- rakennustyömaan tyypillisimmät tuotantotekniikat
- rakennustyömaan tavallisimmat työmenetelmät
- työmaan taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun huomioiminen työmenetelmien kautta
- työmaan perustaminen, maanrakennus, perustukset
- runkorakenteet, elementtiasennukset, asennussuunnitelmat
- vesikatot, muuraus
- lvisa, sisätyövaiheet, pintarakenteet
- tuotantomenetelmien perusteet, paikalla rakentaminen, elementti- ja moduulirakentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä on 6 teoriakysymystä, joiden jokaisen pistearvo on 5 pistettä
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
Alle 8 pistettä on hylätty
Uusintatentti mahdollisuuksia 2 kertaa erikseen sovittaessa, Opiskelija ilmoittautuu sähköpostilla
opettajalle.

Hylätty (0)

Suomeksi
- Alle 8 pisteen tentti suoritus on hylätty.
- Jos kurssilla on harjoitustehtäviä myös ne pitää olla hyväksytysti suoritettuna.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteiden määrä 8 - 17,5
- Harjoitustehtävät hyväksytysti suoritettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Tentin pisteiden määrä 18 - 26,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteiden määrä 27 - 30
- Harjoitustyö tehtäväannon mukaisesti tehtynä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jussi Väisänen
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-työn ajallisen ohjauksen-aikataulujen yhteensovittamisen yrityksessä
-tarvittavat ATK-ohjelmat-aikataulumuodot ja aikataulutasot
-vinoviiva-aikataulutekniikan
-töiden tahdistuksen ja rytmityksen
-aikatauluvalvonnan ja ohjauksen

Sisältö

Työn ajallinen ohjaus. Aikataulujen yhteensovittaminen yrityksessä. Tarvittavat ATK-ohjelmat. Aikataulumuodot ja aikataulutasot. Vinoviiva-aikataulutekniikka. Töiden tahdistus ja rytmitys. Aikatauluvalvonta ja ohjaus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Sepänkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Vastuuopettaja

Tapio Keiramo

Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Työpaikkaopinnot 4 kuukauden työelämässä tapahtuvaopintokokonaisuus
Opiskelija syventää rakennusinsinöörin tuotannonjohtotehtävissätarvittavia taitoja yrityksen tarjoamissa tehtävissätyöpaikkaohjaajan opastuksella. Työpaikalla tapahtuva opiskelu onsuunnitelmallista ja ohjattua ja sen tavoitteista sovitaanammattikorkeakoulun ja työpaikkaohjaajan sekä opiskelijanyhteistyönä.
Jakson aikana opiskelija perehtyy rakennusalantuotantojohtamisen työnjohto- ja suunnittelutehtäviin ja hankkiinäin riittävät valmiudet soveltaa ammattikorkeakoulussaoppimiaan asioita käytännössä.

Sisältö

Työpaikkaopintojen sisältö valitaan mahdollisimmanmonipuoliseksi ottaen huomioon suorituspaikan tarjoamatmahdollisuudet. Opiskelija perehtyy työpaikalla tai työmaallatulevan ammattinsa esimiestaitoihin ja -tehtäviin sekähenkilöstöhallintoon. Hän osallistuu ja/tai perehtyy mahdollisuuksien mukaan työnjohtoon,
tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen, yhteistoimintaan, vuorovaikutukseen, tavoitteiden määrittämiseen, palautteen antamiseen, motivointiin, delegointiin, työvoiman hankintaan, työsopimuksiin, palkkaukseen, työpaikkaan perehdyttämiseen.
Oleellinen osa suoritusta on ennakkoon annettujen tehtävientekeminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Ammattiharjoittelun laajuus 10 opintopistettä ja 6 viikkoa (36,25-40 h / viikko). Harjoittelu on ohjattua. Raportointi tapahtuu itslearning –oppimisalustan kautta. Raportointia valvoo koulun puolesta opiskelijalle nimetty harjoittelunohjaaja.

Opetusmenetelmät

Oman työn kuvaus ja työyhteisön reflektointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Raportin kirjoittaminen ja työn reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattiharjoittelu 1:n kesto 6 viikkoa (36,25 - 40 h / viikko).

Oppimistehtävänä on raportti.

Tarkemmat ohjeet itslearningissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaan tehty raportti ja palautetut asiakirjat

Sisällön jaksotus

Harjoittelu suoritetaan helmi-syyskuussa.

Ammattiharjoittelun 1 työtehtäviksi käy esim. avustavat tehtävät työmaainsinöörinä, työnjohtajana, suunnittelijana tms., mutta ei suorittava työ.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintä ja yhteydentot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehty raportti ja palautetut asiakirjat

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.
 

Sisältö

Ammattiharjoittleun 2 laajuus 10 opintopistettä ja 7 viikkoa (36,25 - 40 h / viikko). Harjoittelu on ohjattua. Raportointi tapahtuu itslearning-oppimisalustan kautta. Raportointia valvoo koulun puolesta opiskelijalle nimetty harjoittelunohjaaja.

Opetusmenetelmät

Raportin laatiminen omasta työstä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oman työn kuvaus ja työyhteisön reflektointi kirjallisen raportin muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattiharjoittelu 2:n kesto on 7 viikkoa (36.25-40 h / viikko).

Tarkemmat ohjeet raportointiin ja asiakirjojen palautukseen löytyvät itslearningistä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaan tehty raportti ja vaaditut asiakirjat.

Sisällön jaksotus

Suoritetaan helmi-syyskuussa.

Ammattiharjoittelu 2:n työtehtävien tulee lähestyä valmistuvan insinöörin tehtäviä esimerkiksi suunnittelija, työnjohtaja tai työmaainsinööri.

Ennen ammattiharjoittelua 2 tulee olla suoritettuna ammattiaineopintoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehty raportti ja vaaditut palautetut asiakirjat.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jari Laiho
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää projektinhallinnan keskeiset käsitteet
- tunnistaa projektien rahoituslähteitä
- laatia projektihakemuksen ja -suunnitelman
- tehdä projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin
- dokumentoida ja seurata projektin toteutumista.

Sisältö

- Projektinhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
- Rahoituslähteiden tunnistaminen
- Projektihakemus ja -suunnitelma
- Projektin aikataulu, kustannusarvio ja budjetti
- Projektin dokumentointi ja seuranta
- Riskien ja muutosten hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jari Laiho
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkeen toteutusvaiheen tehtäväsuunnittelun ja ymmärtää sen merkityksen projektin kokonaishallinnassa. Hän osaa suorittaa työmaatehtävän tehtäväsuunnittelun ja johtaa ko. työtehtävän toteutuksen. Opiskelija ymmärtää tehtäväsuunnittelun tärkeänä toimintatapana, jolla varmistetaan työkokonaisuuden valmistuminen laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesi sovitulla tavalla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jukka Rantala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee isännöitsijän toiminnan, vastuut ja velvollisuudet ja hän tuntee asunto-osakeyhtiölain perusteet sekä isännöitsijän tekniset tehtävät asuinkiinteistössä

Sisältö

Kiinteistöhallinto ja isännöinti yleisesti
Isännöitävien kohteiden erot
Hallinnon järjestäminen ja isännöitsijän tehtävät
Asunto Osakeyhtiö ja muut isännöinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja muut toimintamuodot
Isännöinnin vuosikello, tilinpäätös talousarvio jne.
Tyypilliset asiakirjat isännöinnissä mm. Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijän ja hallituksen vastuut ja velvoitteet
Kokouskäytännöt ja toiminta kokouksissa.
Isännöinnin erilliset kysymykset

Oppimateriaalit

Luennoitsijan IT´siin toimittama sähköinen aineisto ja opintojen alussa sovittava kirjallisuus, sekä Isännöinnin käsikirja.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan toteutuksen alussa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, essee, tentti ja Case. Toteutus voi sisältää kokonaisarvosanassa huomioitavan ulkoisen toimeksiannon. Opiskelijan kokonaistyömäärä 3 op. Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja. Mahdollinen tutustuminen isännöintikohteeseen ja erikseen ilmoitettujen asikirjojen laadinta tutustumiskäynnin peruteella.

Sisällön jaksotus

Kiinteistöhallinto ja isännöinti yleisesti
Isännöitävien kohteiden erot
Hallinnon järjestäminen ja isännöitsijän tehtävät
Asunto Osakeyhtiö ja muut isännöinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja muut toimintamuodot
Isännöinnin vuosikello, tilinpäätös talousarvio jne.
Tyypilliset asiakirjat isännöinnissä mm. Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijän ja hallituksen vastuut ja velvoitteet
Kokouskäytännöt ja toiminta kokouksissa.
Isännöinnin erilliset kysymykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, case ja osallistuminen työskentelyyn 60 %. Tentti 40 %. Voidaan sopia tarkemmin toteutuksen alussa.

Hylätty (0)

Harjoituksia tekemättä ja/tai työskentely ja harjoitukset alle 50 % kokonaispistemäärästä. Tentin suoritus alle 50 % kokonaispistemäärästä ja/tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Harjoitusten Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 50 % - 65 % kokonaispistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 66 % - 85 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä yli 85 % kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Raimo Lehto
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Hankintatoiminta:
- Ymmärtää teollisuuden hankintojen ominaispiirteitä
- Tuntee hankintaprosessin vaiheet ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen toimintaan ja talouteen - Kykenee tekemään perusteltuja make or buy päätöksiä

- Tunnistaa ja osaa hyödyntää Incoterms toimituslausekkeita
- Ymmärtää ja kykenee laskemaan elinkaarikustannuksia ja niiden vaikutusta liiketoimintaan
- Ymmärtää hankintatoiminnan vaikutukset yrityksen kannattavuuteen
- Pystyy vertailemaan ulkoistamisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia yrityksen talouteen
- Tunnistaa teollisuuden palveluliiketoiminnan ja ulkoistamisen periaatteet
- Hankintatoiminnan kustannukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (vertailut kustannustekijöihin ja sisäiseen laskentaan sekä ulkoiseen talousinformaation)
Myyntitoiminta:
- Tuntee myyntiprosessin vaiheet ja ymmärtää niiden vaikutukset yritykseen
- Kykenee luomaan tilaustoimitusprosessin analyysin yrityksen käyttöön
- Ymmärtää asiakassuhteiden merkitys ja ylläpito B2B -kaupankäynnissä arvonluonnin näkökulmasta - Teollisuuden palveluliiketoiminnan vaikutukset asiakkaan arvonluontiin
- Asiakaskannattavuuden periaatteet

- Tunnistaa ja pystyy vertailemaan myyntitoiminnan vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä - Myynnin kustannukset (sisältää vertailut kustannustekijöihin ja sisäiseen laskentaan  sekä ulkoiseen talousinformaatioon)

Oppimateriaalit

Itslearning

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, henkilökohtaiset harjoitustyöt ja ryhmätyöt ja tulosten esittely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei kirjallista tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning by doing

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa kirjallisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 10 tuntia
Ryhmätyöskentely ja esitysten valmistelu sekä raportointi 60 tuntia
Henkilökohtainen työskentely 63 tuntia
Yhteensä 133 tuntia

Sisällön jaksotus

Hankintatoimessa käsitellään hankintatoimen perusperiaatteet ja onnistuneen hankintatoimen mittarit.
Myynnin osalta keskitytään BtoB kauppaan ja käsitellään myyntiin liittyvät perusasiat ja onnistuneen myynnin mittarit

Opiskelija tekee raportin tutustumalla alan kirjallisuuteen ja pyrkii ratkaisemaan ratkaisemaan Itslearningissä annetut henkilökohtaiset tehtävät koskien yrityksen hankintatoimea ja myyntiä.
Tämän lisäksi laaditaan pienryhmissä joko hankintatoimeen tai myyntiin liittyvä harjoitustyö.
Opintojakson lähiopetustunneilla käsitellään hankintatoimeen ja myyntiin liittyviä asioita, liikejuridiikkaan liittyviä asioita sekä käydään lävitse hankinta- ja myyntiorganisaation muodostamiseen ja johtamiseen liittyvät perusteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinninsanan perusteena on henkilökohtainen harjoitustyö ja sen raportointi Itslearningiin. Pienryhmässä tehty harjoitustyö sisältäen kirjallisen raportin ja suullisen esityksen asiantuntijaraadille. Ryhmän jäsenet voivat saada eri arvosanan. Yhteisen tuotoksen lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen arvosanaan vaikuttaa ryhmätyötaidot, henkilökohtainen aktiivisuus (ryhmätyössä ja tunneilla sekä riittävä osallistuminen) sekä palautteet (oman pienryhmän vertaispalautteet, oma arviointi ja ohjaajan arviointi).

Arvosana muodostuu seuraavasti:
- henkilökohtaiset harjoitustyöt 40% ja viikkotehtävät 20% yhteensä 60%
- ryhmätyön raportti ja esitys 40%

Yhteensä 100%

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita hyväksytysti kirjallisia henkilökohtaisia harjoitustöitä ja/tai ryhmätöitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T1-2:
- Opiskelija osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä, käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä sekä toimii toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa.
- Opiskelija osaa nimetä hankintatoimen ja myynnin eri osa-alueet ja ymmärtää aiheeseen liittyviä peruskäsitteitä.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä sekä antaa ja ottaa palautetta vastaan.
- Harjoitustyöt on palautettu ja hyväksytty. Harjoitustöissä on selkeitä puutteita, mutta ne eivät ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H3-4:
- Opiskelija osaa etsiä ja yhdistellä arkitietoa sekä tutkittua tietoa sekä käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä systemaattisesti.
- Opiskelija osaa toimia aktiivisesti ryhmässä ja tehdä tavoitteellista yhteistyötä. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sen huomioon työskentelyssään.
- Kaikki kurssin tehtävät ja vertaisarvioinnit on hyväksytysti suoritettu sovitun aikataulun mukaisesti.
- Kaikki tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu ammattimaisella otteella tehtävänannon ja annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tuotokset ovat jääneet yleiselle tasolle Harjoitustyöt sisältävät keskeiset osa-alueet ja kokonaiusuus on hyvin hallittu..

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K5:
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja soveltaa oppimaansa luovasti ja tuottaa omia johtopäätöksiä.
- Opintojakson tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu aikataulun mukaisesti ja ammattimaisella ja perehtyneisyyttä osoittavalla tavalla.
- Opiskelija osaa organisoida ryhmän toimintaa ja tuo uusia ajatuksia avoimesti ryhmän käyttöön.
- Opiskelija hallitsee rakentavan palautteen ja pystyy muokkaamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti. Hän innostaa muita toimimaan näiden kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti.
- Harjoitustyöt sisältävät keskeiset osa-alueet ja ratkaisuissa on innovatiivisia esimerkkejä/toimintatapoja. Harjoitustöt on suoritettu kiitettävästi.
Ryhmätöissä opiskelijan esitys- ja työtapa on innovatiivinen ja innostava.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Esa Leinonen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • ISCivilEngineering
  IS Civil Engineering
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

For civil engineering students only. Organizing a project, reporting, inspection and control, ending a project. Quality control systems and their maintenance; securing quality in planning and during construction. Based on the lectures, the student draws up e.g. a quality assurance plan for a small building project, as well as a plan for organizing, supervising and controlling a project. There will be an individualized project for exchange students.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Esa Leinonen
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektinhallinnan käsitteet ja perusteet. Osaa laatia projektisuunnitelman. Opiskelija tuntee laadunhallinnan käsitteet ja perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Maarit Järvinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa kiinteistön käyttäjän, omistajan ja palvelutuottajan toiminnan strategiset lähtökohdat ja liiketoiminnan perusteet. Opiskelija ymmärtää kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä tila- ja pääomamarkkinoiden yhteydet.

Opetusmenetelmät

Kurssi sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätyön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätyön.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa kiinteistön käyttäjän, omistajan ja palvelutuottajan toiminnan strategiset lähtökohdat ja liiketoiminnan perusteet. Opiskelija ymmärtää kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä tila- ja pääomamarkkinoiden yhteyksiä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jukka Rantala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija tietää kiinteistöliiketoimintaan liittyvän kirjanpidon ja laskentatoimen lähtökohdat ja tehtävät. Opiskelija tietää keskeiset lait ja asetukset jotka säätelevät laskentatoimea. Opiskelija tuntee keskeiset tietojärjestelmät, joita kiinteistöliiketoiminnassa tavanomaisesti hyödynnetään

Oppimateriaalit

Luennoitsijan IT´siin toimittama sähköinen aineisto ja opintojen alussa sovittava kirjallisuus, sekä Isännöitsijän käsikirja soveltuvin osin. Kirjanpito-ohjelmisto, jonka opiskelija asentaa omaan koneeseensa.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, essee, tentti ja Case. Toteutus voi sisältää kokonaisarvosanassa huomioitavan ulkoisen toimeksiannon. Opiskelijan kokonaistyömäärä 2 op. Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja.

Sisällön jaksotus

Kiinteistöihin liittyvä tietotekniikka
Ohjausjärjestelmät jne.
Ohjelmistot ja ohjelmistojen käyttö
Ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta
Kiinteistöihin liittyvä taloushallinto ja sen ominaispiirteet
Talousarviot ja tulevaisuuteen kohdistuvat laskelmat
Kirjanpidon harjoituksen toteutus ohjelmistoa käyttäen
Asunto Osakeyhtiön tilinpäätöksen rakenne ja muodostaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, case ja osallistuminen työskentelyyn 70 %. Tentti 30 %. Voidaan sopia tarkemmin toteutuksen alussa.

Hylätty (0)

Harjoituksia tekemättä ja/tai työskentely ja harjoitukset alle 50 % kokonaispistemäärästä. Tentin suoritus alle 50 % kokonaispistemäärästä ja/tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Harjoitusten Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 50 % - 65 % kokonaispistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 66 % - 85 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä yli 85 % kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Maarit Järvinen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset lait ja asetukset, jotka kiinteistöalaan liittyvät, esim. asunto-osakeyhtiölaki, laki asuinhuoneiston/liikehuoneiston vuokrauksesta ja laki rakennuksen energiatodistuksesta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Timo Vehmanen
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
Opiskelija tietää betonin ja betoniteräksen ominaisuudet. Hän tuntee tavallisimpien teräsbetonirakenteiden toimintatavan ja raudoituksen suunnittelun perusteet. Opiskelija osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja, ja mitoittaa yksinkertaisia rakenteita.
Opiskelija tietää yleisesti liittorakenteella ymmärrettävää teräsrakenteiden tai ohutlevyrakenteiden ja betonin tai teräsbetonin yhdistelmiä. Hän tietää palo- ja käyttöikämitoituksen perusteet.
Opiskelija tietää tavallisimpia betonirakenteiden vaurioita. Hän tietää teräsbetonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmiä ja korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Hän tietää kuntotutkimukseen käytettävien yleisimpien laitteiden käyttöä. Opiskelija tietää teräsrakenteiden korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Hän tietää rakenteisiin käytettäviä materiaaleja ja tuotteita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Antti Kuparinen
 • Maarit Järvinen
 • Timo Vehmanen
 • Tapio Keiramo
Vastuuopettaja

Antti Kuparinen

Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjausrakentamisen suunnittelun perusteet. Hän hallitsee niin rakennus- kuin rakennesuunnittelun perusteet ja osaa laatia yksinkertaiset suunnitelmat huomioiden talotekniikankin vaatimukset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 30.07.2025

Ajoitus

01.07.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Ryhmät
 • PRAKIS24
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S24
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.
Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:
- Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
- Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
- Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
- Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
- Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen.
- Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:
- Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
- Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä. - Liikenneviraston tiemestareilta ja tietarkastajilta.
- Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta.

Sisältö

Kurssiaineiston läpikäynti ja tentti aineistosta, yhteensä 2 * 8 h.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Kurssilta saa Väyläviraston todistuksen, joka talletetaan kurssin ItsLearningistä löytyvään palautuskohtaan. Palautetun todistuksen perusteella annetaan suoritusmerkintä.

Kurssin arviointia varten jokaisen tulee ilmoittautua kurssille Pepissä.

Sisällön jaksotus

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tieturva 2-verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa esimerkiksi tietokoneelle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 31.07.2025

Ajoitus

01.07.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Ryhmät
 • PRAKIS24
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S24
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:
- Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
- Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
- Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
- Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
- Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Sisältö

Kurssiaineiston läpikäynti ja tentti aineistosta, yhtensä 8 h.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Kurssilta saa Väyläviraston todistuksen, joka talletetaan kurssin ItsLearningistä löytyvään palautuskohtaan. Palautetun todistuksen perusteella annetaan suoritusmerkintä.

Kurssin arviointia varten jokaisen tulee ilmoittautua kurssille Pepissä.

Sisällön jaksotus

Tieturva 1 kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Koulutus löytyy SPEKin sivuilta tai oheisesta linkistä:
https://e-tieturva.fi/login/index.php

Tie- ja katualueella tehtävässä työssä työntekijä altistuu merkittäville vaaroille. Siksi Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden. Tieturva 1 on tieturvallisuuden peruskurssi ja Tieturva 2 jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Saadaksesi valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen kurssilla perehdytään teillä tehtävien töiden vaaroihin. Koulutus suoritetaan vuoden 2020 alusta alkaen maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Väyläviraston ohjeiden mukaan tämä todistus riittää työmailla. Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Timo Vehmanen
Vastuuopettaja

Timo Vehmanen

Ryhmät
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pääperiaatteet vedenpitävien rakenteiden suunnittelemiseksi ja osaa jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelun.

Sisältö

Vesitiiviit rakenteet, halkeamaleveyden laskenta, jännitettyjen rakenteiden punosmäärät, jännitettyjen rakenteiden jännitykset sekä jännitettyjen rakenteiden jännityshäviöt.           

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teräsrakenteiden paloteknisen mitoituksen sekä osaa mitoittaa betonitäytteisen teräsputkipilarin. Lisäksi hän tuntee liittorakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa mitoittaa liittopalkit ja –laatat. Hän myös osaa mitoittaa kantavat ohutlevyrakenteet ja orret

Sisältö

Palokuorma, tuntiluokkavaatimus, palonaikaiset suunnittelukuomat, teräsosien poikkileikkaustekijä, kriittinen lämpötila, palosuojausmenetelmät, tarvittavan palosuojauksen määritys taulukoista, liittopalkkien ja -laattojen kapasiteetin määritys (normaalitilanne), vaarnatappien leikkauskestävyys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puurakenteiden paloteknisen mitoituksen ja osaa huomioida lattioiden värähtelyn sekä osaa mitoittaa puurakenteiden erikoisliitoksia (mm. tappi-, hammas- ja rengasvaarnaliitokset). Lisäksi hän tuntee RunkoPES –puukerrostalojärjestelmän periaatteet.

Sisältö

Palotekninen mitoitus, lattioiden värähtely, Runko PES, tappi-, hammas- ja rengasvaarnaliitokset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rakenteen staattisen määräämättömyyden vaikutuksen rakenteen toimintaan kuormituksien alaisena. Opiskelija osaa ratkaista staattisesti määräämättömien sauvarakenteiden rasituksia erilaisilla käsinlaskentamenetelmillä sekä tietokoneavusteisesti (Robot Structural Analysis Professional). Lisäksi hän ymmärtää lämpötilaerojen ja rakenteen jäykkyyserojen vaikutuksen voimasuureisiin.

Sisältö

-Jatkuva palkki
-Staattinen määräämättömyys
-Ykkösvoimamenetelmä
-Momenttimenetelmä
-Kulmanmuutosmenetelmä
-Työ- ja energiaperiaatteet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Harri Viljamaa
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan peruskäsitteet, hallitsee rakenteeseen vaikuttavan voimasysteemin pelkistämisen resultantiksi ja rakenteiden tasapainotarkastelut sekä osaa ratkaista yksinkertaisten sauvarakenteiden rasitusjakaumat.

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet.
Partikkelin voimasysteemin yhdistäminen graafisesti ja komponenttien avulla laskemalla.
Partikkelin tasapainotarkastelu graafisesti ja komponenttien avulla: Sauva- ja köysirakenteet,
vinolla pinnalla oleva kappale, useamman vapaakappalekuvan käyttö tasapainotehtävässä.
Jäykän kappaleen mekaniikan perusteiden ymmärtäminen: Voiman siirtolaki, sisäiset ja
ulkoiset voimat. Voiman momentti pisteen suhteen. Voimapari. Voiman yhdensuuntaissiirto.
Jäykän kappaleen statiikan hallinta: Voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapainoehdot.
Rakenteiden tukireaktioiden laskenta. Kaatumistarkastelut.
Sauvarakenteiden rasituslaskennan perusteiden hallinta: Rasituslajit. Yksinkertaisten sauvarakenteiden
rasituskuviot: Normaalivoima, leikkausvoima, taivutusmomentti.
Vääntörasitus ja vääntörasituskuviot.
Rakenteiden 3 -ulotteinen tarkastelu: Partikkeliin kohdistuvan voimasysteemin yhdistäminen. Partikkelin
tasapaino. Kappaleen voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapaino.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Harri Viljamaa
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan peruskäsitteet, hallitsee rakenteeseen vaikuttavan voimasysteemin pelkistämisen resultantiksi ja rakenteiden tasapainotarkastelut sekä osaa ratkaista yksinkertaisten sauvarakenteiden rasitusjakaumat.

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet.
Partikkelin voimasysteemin yhdistäminen graafisesti ja komponenttien avulla laskemalla.
Partikkelin tasapainotarkastelu graafisesti ja komponenttien avulla: Sauva- ja köysirakenteet,
vinolla pinnalla oleva kappale, useamman vapaakappalekuvan käyttö tasapainotehtävässä.
Jäykän kappaleen mekaniikan perusteiden ymmärtäminen: Voiman siirtolaki, sisäiset ja
ulkoiset voimat. Voiman momentti pisteen suhteen. Voimapari. Voiman yhdensuuntaissiirto.
Jäykän kappaleen statiikan hallinta: Voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapainoehdot.
Rakenteiden tukireaktioiden laskenta. Kaatumistarkastelut.
Sauvarakenteiden rasituslaskennan perusteiden hallinta: Rasituslajit. Yksinkertaisten sauvarakenteiden
rasituskuviot: Normaalivoima, leikkausvoima, taivutusmomentti.
Vääntörasitus ja vääntörasituskuviot.
Rakenteiden 3 -ulotteinen tarkastelu: Partikkeliin kohdistuvan voimasysteemin yhdistäminen. Partikkelin
tasapaino. Kappaleen voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapaino.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Harri Viljamaa
Ryhmät
 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan peruskäsitteet, hallitsee rakenteeseen vaikuttavan voimasysteemin pelkistämisen resultantiksi ja rakenteiden tasapainotarkastelut sekä osaa ratkaista yksinkertaisten sauvarakenteiden rasitusjakaumat.

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet.
Partikkelin voimasysteemin yhdistäminen graafisesti ja komponenttien avulla laskemalla.
Partikkelin tasapainotarkastelu graafisesti ja komponenttien avulla: Sauva- ja köysirakenteet,
vinolla pinnalla oleva kappale, useamman vapaakappalekuvan käyttö tasapainotehtävässä.
Jäykän kappaleen mekaniikan perusteiden ymmärtäminen: Voiman siirtolaki, sisäiset ja
ulkoiset voimat. Voiman momentti pisteen suhteen. Voimapari. Voiman yhdensuuntaissiirto.
Jäykän kappaleen statiikan hallinta: Voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapainoehdot.
Rakenteiden tukireaktioiden laskenta. Kaatumistarkastelut.
Sauvarakenteiden rasituslaskennan perusteiden hallinta: Rasituslajit. Yksinkertaisten sauvarakenteiden
rasituskuviot: Normaalivoima, leikkausvoima, taivutusmomentti.
Vääntörasitus ja vääntörasituskuviot.
Rakenteiden 3 -ulotteinen tarkastelu: Partikkeliin kohdistuvan voimasysteemin yhdistäminen. Partikkelin
tasapaino. Kappaleen voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapaino.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Olli Hautaniemi
Ryhmät
 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa teräksen ja ruostumattoman teräksen ja terästuotteiden ominaisuudet, teräsrakenteiden pintakäsittelyt ja palosuojausmenetelmät. Hän tietää valmistuksen, asennuksen ja laadunvarmistuksen perusteet. Opiskelija tietää teräsrakenteiden ja liitosten mitoitusperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia.
Opiskelija tietää tavallisimpia teräsrakenteiden vaurioita. Hän tietää teräsrakenteiden korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Hän tietää kantaviin rakenteisiin käytettäviä materiaaleja ja tuotteita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Matti Teittinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää lujuuslaskennan merkityksen rakenteiden turvallisuuden ja materiaalien taloudellisen käytön näkökulmasta.
- osaa mitoittaa verrattain yksinkertaisia rakenteita, joissa voimasuureet määräytyvät statiikan tasapainoehdoista.

Sisältö

- veto ja puristussauvojen aksiaalinen jännitys ja muodonmuutos
- niveltappien ja ruuvien leikkautuminen
- akselien vääntövastus, vääntöjännitys ja kiertymä
- taivutuspalkkien rasituskuviot
- palkkien taivutusvastus ja taivutusjännitys
- leikkausjännitykset palkin taivutuksessa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 16.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- omasta koulutuksesta kertominen
- työpaikasta ja -kokemuksesta kertominen
- rakennustekniikan alan sanasto
- puhelintilanteet ja sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, suullisiin tehtäviin ja esitykseen.
Esitykseen osallistuminen edellyttää 50% läsnäoloa tunneilla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 16.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali Itslearningissä.

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- omasta koulutuksesta kertominen
- työpaikasta ja -kokemuksesta kertominen
- rakennustekniikan alan sanasto
- puhelintilanteet ja sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, kirjallisiin tehtäviin ja kirjalliseen tenttiin. Tenttiin osallistuminen edellyttää 50% läsnäoloa tunneilla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Vesa Turunen
Ryhmät
 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy talonrakennushankkeen toteutusvaiheen tehtäväsuunnitteluun ja täydentää aikaisemmin opittuja suunnittelutaitojaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa laatia ja käyttää eritasoisia aikatauluja
- osaa laatia työmaan resurssisuunnitelmia
- osaa käyttää aikataulu- ja resurssisuunnittelun ohjelmistoja

Sisältö

- Tehtäväsuunnitelman peruskäsitteet ja rakenne
- Tehtävän kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteet
- Vinoviiva-aikataulutekniikan taitojen syventäminen
- Resurssien tasaus
- Suurtehtävät
- Valvontavinjetti
- Aloitusedellytysten varmistus
- Aikatauluvalvonta ja ohjaus sekä aikataulussa pysyminen
- Paikkakohtainen suunnittelu
- Aikatauluohjelmistot

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Ville Hyyppä
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luoda 2D-mallista yksikäsitteisen ja selkeän kuvan, käyttäen tekniset piirustukset standardien määritelmiä projektiosta ja leikkauskuvannoista
- osaa luoda tuotedokumentaatiot yksikäsitteiseksi, käyttäen teknisen piirustuksen standardien mukaisia merkintöjä ja viivalajeja
- osaa standardien mukaisesti mitoittaa ja määrittää toleranssit ottaen huomioon toiminnallisuus, valmistettavuus sekä vaikutuksen kappaleen valmistuskustannuksiin
- tuntee teknisen tuotetiedon hallinnan standardisoinnit, johon kuuluu tekniset tuoteasiakirjat, sekä geometrinen tuotemäärittely
- osaa geometrisen tuotemäärittelyn (GPS) Käsitteet, periaatteet ja säännöt
- osaa PDM-järjestelmien periaatteet tuotetietojen hallinnointiin

Sisältö

- tuotteen projisointimenetelmät
- tekniset piirustukset yleiset esittämisperiaatteet
- 2D-piirtäminen
- mittojen ja toleranssien esittäminen
- geometrinen tuotemäärittely (GPS)
- tekninen tuotedokumentaatio
- tuotetiedonhallinta (PDM)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapio Keiramo
Ryhmät
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

xxxx

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.