Siirry suoraan sisältöön

Esittävän taiteen koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Sisällön jaksotus

Akrobatiakurssi sisältää:

Permantoakrobatian perustekniikan opettelu:

- kuperkeikka eteen ja taakse, kuperkeikkojen variaatiot (50kpl), kuperkeikat yhdistettyinä muiden tekniikoiden kanssa
- silta makuulta, seisomasta ja yhdistitettyinä muiden tekniikoiden kanssa
- päälläseisinta ja käsilläseisonta eri asennoista
- kärrynpyörä, kärrynpyörä yhdellä kädellä, vauhdista, esteiden yli , eri variaatioit (20kpl)
- valsetti, kurbetti
- arabialainen paikalta, vauhdista, yhdistettynä muihin tekniikoihin


Pariakrobatian perustekniikka:

- käsien perusotteet pyramideissa
- peruspyramidit pareissa, erilaisilla käsiotteilla

Tehtävät ja tavoitteet

Permantoakrobatian ja pariakrobatian perustekniikan opettelu ja kehitys.
permantoakrobatian ja pariakrobatian spottaustekniikat. Voiman ja venytyksen sovellutus akrotekniikoiden kehitykseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja

Sisällön jaksotus

Jatketaan eteenpäin ja taaksepäin siltakaatojen tekniikoiden opettelua:

- siltikaato yhdellä jalalla
- siltakaato jalan vaihdolla
- siltakaato polvelle ja polvelta
- siltakaato spagaattiin
- siirtyminen siltakaadosta vatsalle
- siltakaato istumasta istumaan
- siltakaatojen sarjat

Flikkitekniikka:

- kurbetti
- flikki tasajalkaan ja vuorojalkaan, sekä polvelle

Pyramidit:
Triopyramidien perustekniikka, eri korkeudessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Sisällön jaksotus

- 2 flikin sarja
- 2 voltin sarja
- kärrynpyörä-flikki
+ yllämainittujen tekniikoiden variaatioit. Erilaiset lähtöasennot ja alastulot, kuten. erijalkaan ja jalat yhteen. Jännehyppy ennen flikkiä, sen jälkeen ja flikkien välissä. Volttisarjojen välissä tauot 3 sek ja 5 sek.

Tekniikoiden ja spottauksen tekniikan opiskelu.

Pyramidit:

- pyramidit, joissa on käsilläseisonta, krokotiili ja kulma
- pyramidit, joissa on yksi yllämainittu liike ja pyramidit, joissa on kaksi yllä mainittua liikettä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Sisällön jaksotus

Akronumeroiden (permanto, pari, ryhmä ja banking) suunnittelu ja toteutus opettajan ohjeiden mukaan. Jokaisella tunnilla, uusilla ohjeilla ja lyhyessä ajassa suunnitellaan ja esitetään numeroita. Käytetään kaikkia edellisen vuosien oppimateriaaleja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön, keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan siten, että hän pystyy hyödyntämään em. tietoa ammattiopinnoissaan. Opiskelija osaa selittää ihmisen perusfysiologian, erityisesti lihas-, neuro- ja hengitysfysiologian siten, että hän pystyy käyttämään em. tietoa ammattiopinnoissaan.

Sisältö

Opintojakso rakentaa tieto- ja taitopohjaa sirkuksen turvalliselle harjoittelulle ja sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle.
Opiskelu sisältää luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä ja tentin.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Andrew Biel (2019). Reittiopas ihmiskehoon. 6. laitos.
Jacqui Greene Haas (2018). Dance Anatomy. 2. laitos
Emily Scherb (2018). Applied Anatomy of Aerial Arts.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön, keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan siten, että hän pystyy hyödyntämään em. tietoa ammattiopinnoissaan. Opiskelija osaa selittää ihmisen perusfysiologian, erityisesti lihas-, neuro- ja hengitysfysiologian siten, että hän pystyy käyttämään em. tietoa ammattiopinnoissaan.
Yleinen sisältö:
Opintojakso rakentaa tieto- ja taitopohjaa sirkuksen turvalliselle harjoittelulle ja sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle.
Opiskelu sisältää luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä ja tentin.

Kehon tasot ja akselit sekä liikkeen suunnan terminologia. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta, hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta sekä keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta sirkuksen ammattilaisen näkökulmasta. Opintojakso rakentaa tieto- ja taitopohjaa sirkuksen turvalliselle harjoittelulle ja sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle.
Opiskelija osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön, keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan siten, että hän pystyy hyödyntämään em. tietoa ammattiopinnoissaan.
Kurssin tavoitteena on lisäksi, että opiskelija ymmärtää sirkuksen ammattilaisen näkökulmasta seuraavat asiakokonaisuudet: kehon ryhti ja linjaus, keskustan tuki, lapatuki, kehon osien väliset yhteydet, voima, liikkuvuus, koordinaatio, hengittäminen, kuormitus, harjoittelun rytmittäminen, lepo/palautuminen, syöminen ja juominen. Opiskelu sisältää luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä ja tentin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

08.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Esa Pukero
 • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan esityksen audiovisuaalisen rakennuksen ja suunnittelun perusteista

Sisältö

Luennot, harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ, kirjalliset työt.

Opetusmenetelmät

Lähiopiskelu ryhmässä, pienryhmissä sekä itsenäisesti opettajan mentoroinnissa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen erilaiseen sisältöön: musiikkidramaturgian oppimiseen sekä muuhun audiovisuaaliseen suunnitteluun (valokurssi).

Opintojaksolla opiskelija saa haltuunsa musiikkidramaturgisen ajattelun osaksi esityksen tekemistä. Opiskelu tapahtuu oman projektiohjauksen/ muun taiteellisen prosessin osana.

Samoin muu audiovisuaalinen suunnittelu tapahtuu oman projektiohjauksen/ muun taiteellisen prosessin osana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen

Ilmoittautumisaika

06.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Ari Ahlholm

Tavoitteet

Opiskelija osaa dramaturgian perusteet.

Sisältö

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

kurssilla mainitut kirjat
nettiartikkelit
elokuvat

Opetusmenetelmät

Luennot.
Keskustelut.
Piirrostehtävät.
Kirjoitustehtävät.
Analyysitehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, keskustelu, visualisointi, linkit ja opetusvideot
EI kopioita/printtejä
Sähkönkulutus pyritään minimoimaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oma oppimispäiväkirja + kolme oivallusta/ajatusta, jotka vaikuttavat tärkeiltä ja merkityksellisiltä.
Antiikin myytin purku nykypäivän näkökulmasta
Vapaavalintaisen kirjan, näytelmän tai elokuvan purku Freytagin rakenteen mukaan. Graafinen tai sanallinen selitys
Osallistuminen tenttiin ja hyväksytty suoritus - väh. 12/16

Sisällön jaksotus

Dramaturgian perusteet: Aristoteles, Syd Field, G.Freytag, J. Campbell, antiikin myytit. Eri dramaturgisten mallien ja rakenteiden läpikäyntiä ja esimerkkejä elokuvista ja näytelmistä. Oman oppimisprosessin pohdinta ja henkilökohtaisen elämän dramaturgia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ari.ahlholm@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo
Osallistuminen keskusteluun
Vaaditut tehtävät tehtyinä 30.11 mennessä

Hylätty (0)

Vaadittuja tehtäviä tekemättä
Läsnäolo vajaa
Osallistuminen keskusteluihin vaillinaista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty ilman oman pohdinnan osuutta ja syventymättä aiheeseen
Läsnäolo ja osallistuminen keskusteluihin vaillinaista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät suoritettu ajallaan ja oman ajattelun sisältäminä
Läsnäolo ja osallistuminen keskusteluihin hyvää tasoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Läsnäolo 100 %
Tehtävät suoritettu ajallaan ja sisältävät omintakeista, oman ammatinharjoittamisen eetokseen pureutuvaa ajattelua.
Osallistuminen keskusteluihin aktiivista.

Ilmoittautumisaika

04.02.2024 - 04.03.2024

Ajoitus

05.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa esitystekstiä ja tunnistaa dramaturgisia elementtejä.

Sisältö

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työ

Oppimateriaalit

Oppikirjana käytetään soveltavin osin mm. teosta Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina ja opinnäytettä Paikan dramaturgioita. Molemmat tekstit löytyvät verkosta pdf:nä.
Muu lukemisto täydentyy ennen kurssin alkua.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu harjoitteista, keskusteluista, luennoista, lukemisesta, katsomisesta ja kirjoittamisesta. Kurssin osana käydään katsomassa yksi tai kaksi esitystä yhdessä ilta-aikaan tai viikonloppuna.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Vertaiskeskustelu ja vertaispalaute ovat tärkeä osa kurssia. Keskusteluissa ja palautteen antamisen tilanteissa opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen kuunteluun ja tilan luomiseen erilaisille taiteellisille, yhteiskunnallisille ja henkilökohtaisille näkökulmille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla opiskelijat saavat kotitehtäväksi sekä luettavaa, katsottavaa että kirjoitettavaa. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä dramaturgiset suunnitelmat, joita työstetään myös oppituntien ulkopuolella.

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään dramaturgista ajattelua ja työskentelyä nykyteatterissa, nykynukketeatterissa ja esitystaiteessa. Tarkastelemme, miten esitysdramaturgiaa rakennetaan eri lähtökohdista, esim. suhteessa tilaan, materiaaliin tai yleisöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. läsnäolo opetuskerroilla
2. tehtävien suorittaminen määräajassa
3. dramaturgisten työkalujen ja rakenteiden käyttö tehtävissä
4. annettuun oppimateriaaliin tutustuminen ja sen soveltaminen

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojakson tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käsiteltyjä dramaturgisen työskentelyn lähtökohtia hyväkseen oppimistehtävissä. Osaa yhdistää teoreettisen ja koetun tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsii omaa taiteellista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 16

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa näyttämölle tarkoitetun tekstin ja käyttää dramaturgisia käsitteitä.

Sisältö

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Oppikirjana käytetään soveltavin osin mm. teosta
Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina ja
opinnäytettä
Paikan dramaturgioita.
Molemmat tekstit löytyvät verkosta pdf:nä.
Muu lukemisto täydentyy ennen kurssin alkua.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu harjoitteista, keskusteluista, luennoista, katsomisesta, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Tärkeä osa kurssia on oman esitystekstin/pienoisnäytelmän kirjoittaminen tai muun dramaturgisen tutkielman toteuttaminen kevään aikana. Kurssin osana käydään katsomassa ainakin yksi esitys yhdessä ilta-aikaan tai viikonloppuna. Oppilaat tekevät kurssin aikana myös ryhmissä esitelmän yhdestä nykyesityksestä/nykyesityksiä toteuttavasta ryhmästä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Vertaiskeskustelu ja vertaispalaute ovat tärkeä osa kurssia. Keskusteluissa ja palautteen antamisen tilanteissa opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen kuunteluun ja tilan luomiseen erilaisille taiteellisille, yhteiskunnallisille ja henkilökohtaisille näkökulmille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla opiskelijat saavat kotitehtäväksi sekä luettavaa, katsottavaa että kirjoitettavaa. Opiskelijat työstävät omia esitystekstejä / muuta dramaturgista tutkielmaa pääosin oppituntien ulkopuolella. Myös ryhmätyöesitelmiä valmistellaan oppituntien ulkopuolella.

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään dramaturgista ajattelua ja työskentelyä nykyteatterissa, nykynukketeatterissa ja esitystaiteessa. Tarkastelemme, miten esitysdramaturgiaa rakennetaan eri lähtökohdista, esim. suhteessa tilaan, materiaaliin tai yleisöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. läsnäolo opetuskerroilla
2. tehtävien suorittaminen määräajassa
3. dramaturgisten työkalujen ja rakenteiden käyttö tehtävissä
4. annettuun oppimateriaaliin tutustuminen ja sen soveltaminen

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojakson tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käsiteltyjä dramaturgisen työskentelyn lähtökohtia hyväkseen oppimistehtävissä. Osaa yhdistää teoreettisen ja koetun tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsii omaa taiteellista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

19.12.2023 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Heli Söderlund-Laihinen
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • MTEATS23
  Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Esittävät taiteet

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1000. Avoin AMK: 1000.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan ennakko- ja valintakoetehtävien tekemisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Esittävän taiteen koulutuksen opiskelijavalinnan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen opiskelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien aikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oman osaamisen osoittaminen, itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteensa valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä.

Sisällön jaksotus

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen
- Tanssinopettaja (AMK)
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri
- Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuoto (sirkus/teatteri)
määrittelemät ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esittävän taiteen koulutuksen kevään 2024 kunkin hakukohteen ennakko- ja valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 21.09.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa esityksen ohjaamisen erilaisia lähtökohtia. Opiskelija osaa toteuttaa esityskokeiluja erilaisista lähtökohdista.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu opettajajohtoisena käytännön harjoitteluna vaihtuvissa tiimeissä. Luennot, keskustelut ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina mm.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/teatteri2.0.ota.fi/Julkaisu/teatteri2.0_avoin-nayttamo_lowres-sivuittain.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käydään läpi edellä mainittujen esityslähtökohtien työtapoja sekä case-esimerkkejä. Opiskelijat kokeilevat eri lähtökohdista työskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä. Samalla opiskelija lisää omaa ymmärrystään eri lähtökohtien mahdollisuuksista sekä tiedostaa esityksen tekemisen lähtökohtien moninaisuutta.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson aikana pidetään oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta opiskelija palauttaa raportin Itslearningiin.
Vertaisoppiminen, ryhmäkeskustelut ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pienryhmätehtävät, esityskokeilut sekä oppimispäiväkirjaan perustuva raportti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu esityksen ohjaamisen lähtökohtiin kuten teksti, aihe, esityspaikka, interaktiivisuus, kommunikaatio tai niiden yhdistäminen. Opiskelija hahmottaa, miten ohjaajana erilaiset työtavat teatterissa voivat olla argumentoitavissa työryhmälle ja yleisölle sekä miten lähtökohdista voidaan edetä kohti valmista esitystä. Opiskelija tunnistaa eri lähtökohtien moninaisuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävät
Reflektointikyky
Esityksen ideointi ja kokeilut
Osallistuminen oppitunneille

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojakson tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla esiintuotuja lähtökohtia esityksen tekemiseen hyväkseen oppimistehtävissä. Osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsii omaa taiteellista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa esityksen tekemisen prosessia ja pystyy erottelemaan erilaisia lähtökohtia esityksen tekemiseen ja sitä kautta erilaisia tapoja tehdä esitystä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Otto Wahlgren
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
 • Ville Saarikoski
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia esiintyjän roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita.

Sisältö

Opiskelu toteutetaan ryhmäesitysprojektissa. Esitysprojekti sisältää työpajoja, harjoitteita, harjoitustöitä ja itsenäistä luovaa ja innovatiivista työtä. Lisäksi projekti sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, oppimispäiväkirjan ylläpidon ja projektista raportoinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin, pareina ja ryhmässä.
Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä jatkuvaa palautteen antoa

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä sisältäen yksilö, -pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu aktiiivisesti esitysprojektin harjoitteluun, tuotannollisiin tehtäviin, kiertueen aikana tapahtuviin tehtäviin ja esityksiin.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Yleiset tavoitteet:
Opiskelija osaa toimia esiintyjän roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita.

Sisältö:
Opiskelu toteutetaan ryhmäesitysprojektissa. Esitysprojekti sisältää työpajoja, harjoitteita, harjoitustöitä ja itsenäistä luovaa ja innovatiivista työtä. Lisäksi projekti sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, oppimispäiväkirjan ylläpidon ja projektista raportoinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%) ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Otto Wahlgren
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Ville Saarikoski
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman sooloesityksen. Opiskelija osaa toimia sooloa tukevien ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Opiskelu toteutetaan sooloesitysprojektissa. Sooloprojektissa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman sooloesityksen. Lisäksi opiskelija arvioi oman tuotoksensa. Lisäksi opiskelija tekee kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, ylläpitää oppimispäiväkirjaa ja raportoi luomis-harjoitusprosessista päiväkirjan pohjalta.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen, vuorovaikutuksellinen oppiminen, vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oman sooloesityksen luominen ja suunnitteleminen ajattelun ja mielikuvituksen, kehollisten kokeilujen ja tutkimisten sekä kirjoittamisen kautta. Työn välidemoaminen toisille kollegoille ja kollegan työskentelyn havainnoiminen ja analysoiminen sekä rakentavan palautteen antaminen kollegalle. Palautteen vastaanottaminen ja itsereflektointi. Oman taiteellisen ajattelun kehollistamisen ja sanallistamisen harjoittaminen. Taiteellisten ideoiden ihmettely ja intuitioon luottaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Soolon esitysprojektin kokonaislaajuus on 135h.
Katso aikataulusuunnitelmasta tuntimäärän jakautuminen eri osa-alueille.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Sooloesityksen luominen ja suunnittelu, lähiopetukseen osallistuminen, itsenäisen itseohjautuvan harjoittelun toteuttaminen, annettujen tehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti määräajassa ja soolon esittäminen sovitusti. Soolon esitystuotannon kaikkien tehtävien hoitaminen ammattimaisella asenteella ja vastuunsa kantaen.

Sisällön jaksotus

Sooloprojektin tavoitteena on rohkaista ja ohjata opiskelijaa etsimään ja kehittämään omaa persoonallista sirkusilmaisua ja esiintyjäminäänsä. Soolojen lähtökohtana ovat opiskelijoiden sirkustekniset taidot, liikeilmaisun taidot ja näyttämöilmaisu. Esityksen pituus on 3 – 10 min ja soolossa esiinnytään yksin näyttämöllä. Soolossaan opiskelijan tulee keskittyä omiin 1-2 sirkustekniseen päälajiin. Soolojen näyttämönä toimii Taideakatemian Köysiteatteri.

Sooloja valmistetaan soolotunneilla, päälajiharjoittelussa ja omalla ajalla. Soolotuntien alkuosa käytetään ohjaavan opettajan tehtävänannon jälkeen soolojen fyysiseen suunnitteluun ja harjoitteluun, soolotuntien lopussa keräännytään yhteiseen reflektiopiiriin ja käydään lyhyt keskustelu missä vaiheessa mennään luomisessa ja harjoittelemisessa.

Soolojen etenemistä demotaan toisille 5 kertaa: syys-, loka ja marraskuun lopussa sekä joulukuussa isossa sirkussalissa ja Köysiteatterissa. Demojen tarkoituksena on jakaa omaa luovaa ja teknistä prosessia toisille ja saada toisilta rakentavaa ja sooloa edistävää palautetta:
1.demo: to 28.9. klo 15-16:30 soolon alkuosa sekä alustavat ajatukset sen musiikista, asusta ja maskista
2. demo: to 26.10. klo 15-16:30 soolon keskiosa
3. demo: to 30.11. klo 15-16:30 soolon loppuosa
4. demo: to 7.12. klo 15-16:30 koko soolo

5. demo/ Köysiteatteriin modifioitavassa valmiissa kunnossa: ke 13.12. klo 13:15-16:30
(valmistelu ja lämmittely Isossa sirkussalissa klo 12:15-13:15)
- demotaan suunnitellussa ohjelmajärjestyksessä (mukana musikki, asu, lavastus, maski ym.)

Sooloprojektin edistäminen to 7.9.- ti 12.12. klo 15-16:30 isossa sirkussalissa sekä soolot luominen ja harjoittelu omalla ajalla. Lisäksi tuotantopalaverit yhteisesti esitystuotannon edistämiseen.

Opiskelijat toimivat kaikissa demoissa toistensa yleisönä antaen vertaispalautetta sirkustekniikasta, koreografiasta, dramaturgiasta ja ilmaisusta. Palautteen tarkoituksena on auttaa jokaista opiskelijaa soolonsa rakentamisessa eteenpäin. Soolojen väli-ja loppudemot videoidaan opiskelijan omaa reflektointia varten.

Visuaaliset suunnitelmat lähetetään Esa Pukerolle marraskuun loppuun mennessä s-postin liitteenä onedrivessa jaettuna: esa.pukero@turkuamk.fi
Äänisuunnittelua ohjaa Otto Wahlgren ja valosuunnittelua ohjaa Ville Saarikoski ja siihen liittyvä opetus tapahtuu keskiviikkoisin klo 10:45-12:15 alkaen 20.9.2023.


Opiskelija aloittaa soolonsa rakentamisen oman sirkustekniikkansa ja muiden esittävien taiteiden tekniikoiden kartoittamisesta. Kartoittamisen tarkoituksena on tutkia fyysisesti minkälainen liike, välineet ja sirkustemput ovat jo hallussa, mitä opiskelija haluaisi oppia, mitä opiskelija haluaa esityksellään kertoa/ tulkita/ ilmaista ja miten tarvittavaan tekniikkaan, ilmaisuun ja tulkintaan on mahdollista päästä. Sooloa rakentaessa on hyvä ensin kartoittaa kaikki materiaali mikä on hallussa ja sitten vähitellen karsia pois mielenkiinnoton materiaali. Kun tarvittava tekniikka, liikekombinaatiot sekä temppusarjat alkavat olla hallussa lisätään mukaan musiikki/ äänet, puvustus, valot ja mahdollinen pienimuotoinen lavastus.

Liikekielen lisäksi opiskelija vastaa soolonsa valo-ja äänisuunnittelusta, puvustuksesta ja lavastuksesta. Taideakatemian puvustamo ja tarpeisto on käytettävissä puvustukseen. Puvustamosta vastaa Mervi Kuittinen. Valosuunnittelua ohjaa Esa Pukero ja Ville Saarikoski. Äänisuunnittelua ohjaa Otto Wahlgren. Lavastusapua on mahdollista kysyä Jari Uusitalolta.

Taiteellisen työn suunnittelun lisäksi opiskelija suunnittelee oman esityksensä sirkuskiinnitykset, välineiden roudaukset ja ryhmänä tekee esityskokonaisuudesta riskikartoituksen (Swot-analyysi) esityksen työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja riskien minimoimisen keinoista.

Soolot esitetään Köysiteatterissa tai Köysiteatterin aulatilassa tammikuun alussa.

Soolot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty ja opiskelija saa ohjaavan opettajan lisäksi palautteen päälajitekniikan opettajilta.

Aikataulu:

Ohjattu harjoittelu työjärjestyksen mukaisesti pääasiassa isossa sirkussalissa: ti ja to klo 15-16:30.

Oma harjoittelu sirkussaleissa itse varaamilla ajoilla ilta-ajalla: syksy 2023.

Tuotannon suunnittelu: to 7.9. ja ti 12.9. sekä tuotantopalavereissa.

Luento koreografian ja dramaturgian luomisesta: ti 26.9. 2023 klo 15-16:30, luennossa tutustútaan erilaisiin luovan prosessin malleihin ja koreografisen prosessin menetelmiin.

”Oman sirkusvälineen tarinan” luominen ja lukeminen toiselle kollegalle: ti 20.9. klo 15 alkavalla tuotantotunnilla

Markkinointi- ja tiedotusasiat:
ti 3.10. klo 13:15-14:45
Pukuapu: ti 31.10. klo 13:15-14:45

Siirtymä Köysiteatteriin ja valojen suuntaaminen valosuunnitelman mukaisiksi:
ke 13.12. demojen jälkeen tarvittavan kaluston siirtäminen Köysiteatterin reunoille
to 14.12. ja pe 15.12. kahden-kolmen soolon valojen rakentaminen ja asennus Köysiteatteriin Huomioitava että illalla on tanssin ryhmisten esitykset),mahdolliset sooloilijat: Jaska Isola, Amanda Virkkunen
su 17.12. klo 9 loppujen sirkusvälineiden roudaaminen pakulla ja kiinnittäminen Köysiteatteriin, lisäksi lattian valmistelu
- autokuski: Ella (muista hakea avaimet vahtimestarilta pe klo 16 mennessä)

Valojen rakentaminen ja suuntaaminen jatkuu
ma 18.12.- ke 20.12.2023
Ke 20.12. läpimenoharjoitus (läpirämmintä) klo 13:15-16:30 Köysiteatterissa

Läpimenot ja kenraalit:
ma 3.1.- la 7.1.2022
Tarkemmasta aikataulusta sovitaan lähempänä.

Valo- ja ääniajojen harjoittelu sekä teosten läpimenot Köysiteatterissa:
- valo-ääni-iskujen harjoittelu ja roudausten harjoittelu, soolojen läpimenot:
ti 2.1. – pe 5.1.2024 klo 10-12 ja klo 13-16
pe 5.1. yleisökenraali klo 19

Esityksiin valmistautuminen 2h ennen esitystä:
sovittava lämmittelyjärjestys ja muut valmistavat tehtävät/ hlö

Esitykset ajalla la 6.1. – su 14.1.2024
Alustavat esitysajat:
la 6.1. klo 19
su 7.1. klo 15,
ti 91. klo 19 striimaus,
ke 10.1. klo 11 (koululaisesitys)
pe 12.1. klo 19,
la 13.1. klo 19 ja
su 14.1. klo 15
Purku heti viimeisen esityksen jälkeen.
Lomaa lähiopetuksesta ma 15.1.- su 21.1.2024.
Opetusharjoittelut normaalisti.

Ohjelmassa 5 sooloa: PTEASS22: Ella, Jaska, Victoria, Isabella, Amanda
Esitystilana Köysiteatteri.

Opiskelijat hoitavat toistensa valo- ja ääniajot sekä roudausavut.
Lipunmyyntiin ja kahvioon 1.vsk/ Sirkus Sorsa.
Vapaaliput: 5 vapaalippu/ sooloilija.

SOOLON TYÖSUUNNITELMA
Laadi kirjallinen työsuunnitelma soolostasi ja palauta se Minnalle s-postin liitetiedostona viimeistään ke 27.9.2023. Valmistaudu esittelemään toisille soolosi aiesuunnitelmaa toisille jo soolon ensimmäisellä lähikerralla to 7.9.2023 suullisesti.

Vastaa ensimmäisenä soolosuunnitelmassasi seuraaviin kysymyksiin ja perustele näkemyksesi lyhyesti:

- mitä teet soolossasi? mitkä ovat soolosi sirkuslajit? muut elementit?
- soolon aihe/idea/ tarina/viesti/ pääpyrkimys?
- miten työstät uutta liikemateriaalia sooloosi?
- miksi olet valinnut juuri nämä sirkuslajit ja muut esitykselliset elementit sooloosi?
- miksi juuri nyt tällainen soolo?
- mikä on kohdeyleisösi?
- minkälainen on esityksesi muoto ja sisältö?
- mistä syntyy soolosi jännite?
- esityksesi genre?


Näihin kysymyksiin vastaamisen jälkeen tarkastele seuraavia kysymyksiä ja vastaa myös niihin kokonaisilla lauseilla:

Mikä on:
- aihe/ asia jota käsittelet
- esityksesi mahdollinen keskeinen konflikti
- esityksesi voimat/ vastavoimat
- pääpyrkimyksesi esityksessä esiintyjän roolissa
- esittämäsi henkilön tai itsesi oma tarina/ tausta
- esittämäsi henkilön tai itsesi tehtävä esityksessä
- esityksesi filosofia, viesti, väite, uutinen
- päätarina, jos on tarinallinen sooloesitys
- esityksen tyylilaji
- esityksen teema
- esityksen punainen lanka

Minkälaiset asiat innostavat sinua luomaan ja esittämään? Minkälainen tausta- ja oheismateriaali sinulla on tässä sooloprojektissa ?
kirjat, elokuvat, patsaat, värit, maut, hajut ym..

Minkälaisia kohtauksia esityksesi sisältää? Kohtausanalyysi?
Katso kohtausanalyysipaperi ja hyödynnä sitä kohtauksia luodessasi.

Minkälaisessa roolissa sinä olet soolossasi?
Entä miten roolisi muuttuu esityksen edetessä?
Entä minkälaisessa roolissa ovat sirkusvälineesi?
Miten niiden suhde sinuun muuttuu?
Roolianalyysi?
Katso roolianalyysipaperi ja hyödynnä sitä omaa roolia luodessasi.

Minkälainen on soolosi rakenne/kaari visuaalisessa muodossa?
Minkälainen on mahdollinen kuvakäsikirjoitus soolostasi?

Muu työryhmä:

- muusikko/ muusikot
- lavastaja/ puvustaja
- valosuunnittelu, valoajot
- äänisuunnittelu, ääniajot
- tuottaja, markkinointisihteeri
- muita työryhmän henkilöitä/ vastuualueita?
- juontaja
- roudaajat


Esitystilan kartoitus:
- missä tilassa esität teostasi: Köysiteatterissa vai Köysiteatterin aulassa?
- minkälaiset kiinnitystekniset ratkaisut ovat Köysiteatterissa ja aulassa mahdollisia?
- tilan koko ja materiaalit

Soolon aikataulutus:
- milloin mikäkin osa-alue on valmiina
- tee aikataulusuunnitelma niin että jokaiselle syksyn viikolle on nimetty tavoitteet suunnittelusta toteuttamiseen ja lopulliseen esitykseen asti eli työn esittämiseen yleisölle ja sen itsearviointiin

Määrittele myös taiteelliset välitavoitteet aikatauluusi.

Soolon toteutussuunnitelmaan kirjataan kaikki ylläolevat asiat ja se palautetaan Minnalle s-postin liitetiedostona viimeistään ke 27.9.2023.

Käytännön asioita huomioitavaksi:
- jokaiselle soolon tekijälle annetaan samanmittainen aika Köysiteatterista kattauksen rakentamiseen ja harjoittamiseen, osa Köysiteatterin harjoitteluajoista tapahtuu itsenäisesti harjoitellen ilman ohjaavan opettajan läsnäoloa
- ohjaavalla opettajalla on resurssia työtehtävään yhteensä 100h (sisältää lähiopetuksen 40h ja klinikkamaisen yksilöohjauksen, esitysten katsominen ja yksilöpalautteet)
- valo-ääniajot, roudaukset ja lipunmyynti hoidetaan opiskelijavoimin
- suunnittelu etukäteen auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja luo turvallisuutta tekijälle itselleen sekä koko työryhmälle
- apua antamalla saat myös toisilta apua
- uskalla sitoutua ja merkitse taiteellisen luomisen ajat kalenteriisi, anna asioille aikaa hautoutua ja muhia
- markkinointi ja tiedotus hoidetaan opiskelijavoimin (juliste, flyer, käsiohjelma, tiedote, pressikutsut, vip-kutsut, tiedotteet medialle jne.)
- puvustus ja maskeeraus sekä lavasteet hoidetaan opiskelijavoimin

VASTUUALUEISTA SOVITAAN TYÖRYHMÄN KESKEN:

VALOSUUNNITTELU: soolon tekijät, suunnitelmat Esalle marraskuun loppuun mennessä
VALOAJOT: soolon tekijät
ÄÄNISUUNNITTELU: soolon tekijät
VALOAJOT: soolon tekijät
JUONTAJA: joku sirkuksen opiskelija 1.-4.vsklta, jota kysytään mukaan
VALOKUVAUS: Elma Hytönen
JULISTE JA FLYER: Elma Hytönen ja Isabella, julisteet valmiiksi 15.11.
YHTEINEN ESITTELYTEKSTI: KAIKKI, valmiiksi 15.11.
KÄSIOHJELMA: valmiiksi joulukuussa ennen lomalla lähtemistä, tiedot viimeistään 7.12.2022 , vastuuhenkilö: Isabella
TIEDOTE: valmiiksi marraskuussa, vastuuhenkilö: Jaska Isola, 15.11. mennessä
VIP-KUTSUT: valmiiksi joulukuussa ja lähetys 4.12- 10.12. ,vastuuhenkilö: Jaska Isola, muistutukset kutsuvieraille 2.1.
PRESSI-VASTAAVA:pressi tammikuussa ke 3.1. , vastuuhenkilö: Minna
LIPUT MYYNTIIN: 20.11. MAINONTA ALKAA, 30.11. Omat esittelytekstit
MARKKINOINTI SOMEVASTAAVAT: somen avaus joulukuussa , vastuuhenkilöt:Ella Laitinen ja Victoria Adamova
ESITYSTEN LIVESTRIIMAUS: journalismin opiskelijat
ESITYSTEN TALTIOINTI: Valokuvia ja videotaltiointi, kysytään elokuvan ja valokuvan opiskelijoita
VALO- JA ÄÄNIAPU:Ville Saarikoski ja Otto Wahlgren
AUTOKUSKI: Isabella

Juliste, flyervastaavat:
- valmiiksi marraskuussa
- 100 kpl: A3:60, A4: 40
- 150 flyerit
- Jani Pihlajamaalle julistetiedot, vapaalippupaikat tarkistus tapahtumakalenteriin

Somevastaavat:
- Insta, Face, Taideakatemia sirkus, Sirkus Sorsa
- jokaisen sooloilijan esittely: kasvokuva, koko keho plus väline kuva, lyhyt videoklippi
- joulukalenteri luukut?
- valokuvat: kasvot ja koko keho plus väline, pieni esittelyteksti itsestä ja soolosta
- parin lauseen kuvaus itsestä ja soolostasi
- Sorsan someen, salasanalla suoraan Sorsaan
- turkuamk someen
- somea päivitettävä kuukauden ajan ennen esitystä lyhyillä mielenkiintoisilla kuvilla ja tarinoilla luomisen ilosta

Käsiohjelma:
- soolon nimi
- tekijän nimi
- laji ja väline
- lyhyt kuvausteksti teokseen liittyen
- kaikki tekijänoikeudelliset asiat: musiikki: biisin nimi: esittäjän nimi:
- erityiskiitokset:
- deadline:7.12.2023


VIP-kutsut:
- avecilla
- kutsu voimassa kaikkiin esityksiin
- kuka ottaa vastaan kutsujen lähettämisestä? Minna laittaa alustavan listan
- kutsut laitetaan joulukuun aikana 18.12. mennessä sähköpostitse eteenpäin
- mukaan tiedote ja juliste


Valokuva/ kuvat:
- loka-marraskuun vaihde hyvä aikataulullisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sooloesityksen luominen ja suunnittelu, lähiopetukseen osallistuminen, itsenäisen itseohjautuvan harjoittelun toteuttaminen, annettujen tehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti määräajassa ja soolon esittäminen sovitusti. Soolon esitystuotannon kaikkien tehtävien hoitaminen ammattimaisella asenteella ja vastuunsa kantaen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole toiminut opintojakson ohjeiden mukaisesti. Opintojaksoon liittyviä oppimistehtäviä ei ole palautettu ohjeiden mukaisesti määräajassa. Epäammattimainen asenne esitysprojektin tuotannon eri osaamistavoitteita tai henkilöitä kohtaan.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa fyysisen ilmaisun ja kehonhuollon perusteet.

Sisältö

Harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen. Ryhmässä oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä mallioppiminen. Kehollinen oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Yksilö, pari- ja pienryhmätyöskentely. Dialogisuuteen ja kollegiaalisuuteen pyrkiminen kaikessa vuorovaikutuksessa.

Sisällön jaksotus

Opiskelija
- osaa nykytanssin ja baletin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot, jotka tukevat opiskelijaa esittävän taiteen luomisessa, esittämisessä ja opettamisessa
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- kykenee suunnittelemaan, luomaan ja muokkaamaan liikemateriaalia ja kehittämään liikefraaseja
- osaa analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa
Yleinen sisältö:
Liikeilmaisu ja tanssitekniikka ovat fyysistä ilmaisua tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu nykytanssin, baletin ja pilateksen tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.
Syyskausi 2023:
Opinnot jakautuvat
a) Nykytanssin ja liikeimprovisaation perusteet torstaisin
b) Baletin ja pilateksen perusteet tiistaisin

Nykytanssin ja liikeimprovisaation tavoitteet:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko- ja sisäkiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen, jalkojen painon tunteen löytäminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen ja rennon hengittämisen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- kehon eri toimintamahdollisuuksiin tutustuminen kehon toimintojen kautta: flexio-ekstensio, abduktio- adduktio, rotaatio eri nivelissä: lonkkanivel, olkanivel, selkäranka, polvet, nilkat, kyynärnivel, ranne
- suuntien (eteen, taakse, sivulle: oikealle-vasemmalle, etudiagonaaliin, takadiagonaaliin) ja liikkeen eri tasojen (ala-keski-ylätaso) käsitteiden ymmärtäminen ja käyttäminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- painovoiman käyttö ja hyödyntäminen liikkeessä
- nykytanssille tyypillisen painovoiman, hengityksen, swingin, jännittämisen, rentouden ja omakohtaisen liikekokemuksen tutkiminen liikkeen kautta ja soveltaminen erilaisten liiketehtävien ja omien luovien koreografiakokeilujen kautta
Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tuki- ja liikkuvuusharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- hengitys liikkeen polttoaineena harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistajat, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät, selkärangan eri liikeradat (pyöristys, avaus, sivutaivutus, kierrot)
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset nykytanssitekniikkapohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
Tekniikat:
1. Vartalon perusasento
2. Jalkojen asennot: Parallel I, parallel II, auki I, auki II, III, IV
3. Käsien neutraaliasento, käsien Ias, II as, IIIas, swingit, pyöritykset, suorat, kaarevat, terävät, pehmeät, käsien liikeradat olkanivelistä: lähennys-loitonnus, ekstensio-fleksio, kierrot auki-kiinni
4. Painonsiirrot eri tilansuuntiin
- alaspäin- ylöspäin
- eteen, sivulle, taakse, diagonaalit
5. Rangan rullaus
6. Rangan pyöristys
7. Rangan kohotus
8. Rangan sivutaivutukset, lateraalifleksiot
9. Jalkojen swingit lattialla ja seisten
10. Plie: kannateltu ja pudotettu sekä swingaava/ pumping
11. Jalkojen tendut, jetet ja developpeet kaikkiin liikesuuntiin
12. Kehon isolations
13. Perusliikkumistaidot: kävely, juoksu, hyppyaskel, laukka eri tilasuuntiin erilaisin variaatioin
14. X-meritähti, kilpikonna
15. X – X, kierrot
16. Keräys-avaus
17. Koonto-release
18. ”Kääpiökävelyt”
19. Slidet
20. Apina kävelyt
21. Apina kärrynpyörä
22. Käsiltä jaloille – jaloilta käsille
23. Kissa kävelyt
24. Pudota-kohota harjoitukset
25. Silmät kiinni harjoitukset
26. Reaktio harjoitukset
27. Painon antaminen ja painon vastaanottaminen
28. Liikeimprovisaatiossa kehon toimintojen (koukistus-ojennus, kierto, loitonnus-lähennys, taivutus/ taitto) tutkiminen ja kokeileminen nivel- ja lihastasolla tilan eri tasoissa
29. Liikeimprovisaatiossa liikkeen tuottaminen erilaisista näkökulmista: verbit, adjektiivit, tarinalliset lähtökohdat
30. Liikeimprovisaatiosta koreografiaksi tehtävät yksin ja pienryhmissä

Baletin ja pilateksen tavoitteet ja sisällöt:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- suuntien ymmärtäminen ja muistaminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- baletin ilon ja kauneuden löytäminen sekä soveltaminen sirkukseen


Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tukiharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lantion stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- lateraalihengitys harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
- oman kehon linjauksen tarkastelu
- liikkeen muoto ja liike asentojen välillä
Harjoitukset ja tekniikat:
1. Vartalon optimaalinen asento ja linjaus (seisten ja lattialla erilaisissa asennoissa: maaten, selällään, kyljellä, polvilla, konttausasennossa)
2. Jalkojen VI, I, II ja III asento
3. Käsien asennot: neutraali, perusasento, I, II, III, alongee
4. Käsien port de bras: ½, I, II, III
5. Pään eri asennot: kallistus, kierto ja kääntö
6. Demi ja grand plie kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
7. Releve kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
- suorin polvin
- demi pliestä
- demi pliehen
8. Battement tendu:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- plie soutenu
- sidonnat eri asentojen välillä suorin jaloin ja pliellä
9. Battement tendu jete:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- pique
- painonsiirrot eteen ja sivuille
10. Rond de jambe:
- lattialla selinmakuulla ja kylkimakuulla
11. Sur le cou-de-pied
- ojennetulla nilkalla edessä ja takana
12. Battement retire
- edessä ja takana
13. Battement releve lent
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
14. Battement developpee
- lattialla eteen, sivulle ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
15. Grand battement jete
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
16. Taivutus lantiosta eteen 90 astetta VI ja I as.
17. Taivutus yläselästä taakse VI ja I as.
18. Venyttelyt aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteilla
19. Hyppyharjoitelmat
20. Laukka, polkka, hyppyaskel, triplet
21. Tanssit (Repertuaari historialliset tanssit, karakteeritanssit)
22. Luovat harjoitukset: omat koreografiat baletin materiaalista soveltaen ja yhdistäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liikedemojen suunnittelu ja esittäminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, kehittymistä suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta liikeilmaisun opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.
Suoritetut opinnot arvioidaan läsnäolojen, aktiivisuuden, tavoitteiden saavuttamisen, oppimistehtävien ja muiden suoritusten perusteella.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja demoihin
- tanssitekniikan ja liikeilmaisun kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon ja suhteessa muun ryhmän jäsenten edistymiseen
- ammattimainen asenne liikeilmaisun ja tanssitekniikoiden opiskeluun

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström

Tavoitteet

Opiskelija osaa fyysisen ilmaisun ja kehonhuollon perusteet.

Sisältö

Harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu opettajan antamien tehtävien pohjalta, havaintojen tekeminen näyttämötyöskentelystä ja yhteinen reflektio. Omaehtoinen oppimispäiväkirja tai muistiinpanot.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käytännön harjoittelu, vuorovaikutteinen oppiminen ja reflektio

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoon ei ole valinnaista suoritustapaa. Poissaoloista tehdään poissaolojen korvaavia tehtäviä. Mikäli opintojakso jää suorittamatta, tutoropettajan kanssa hops-keskustelussa jutellaan opintojakson myöhemmistä suoritustavoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetukseen osallistuminen.

Sisällön jaksotus

Kehollinen ilmaisu ja naamiotyöskentely (neutraalinaamio, larvaire, ekspressiiviset naamiot)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytyksi suoritettu, kun opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen ja tekee mahdolliset poissaolojen korvaavat tehtävät.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- ilma-akrobatiatekniikan ammatilliset perustekniikat trapetsilla, vertikaalikankaassa ja -köydessä
- ilma-akrobatian ammattisanaston
- käyttää ilma-akrobatiavälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- ilma-akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista trapetsilla, vertikaalinkankaassa ja -köydessä. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä käytetään mm. mallioppimista, vertaisoppimista ja tekemällä oppimista. Osa oppimista on
opetuksen ulkopuolella tapahtuva itsenäinen treenaaminen ja voimaharjoittelu.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Tavoitteena on oppia perustekniikka trapetsilla, vertikaalikankaalla sekä vertikaaliköydellä. Opiskelija käyttää ja
huoltaa välineitä oikeaoppisesti. Opiskelija pystyy työskentelemään sekä ryhmässä että itsenäisesti ja osaa ottaa muut
huomioon. Opiskelija hallitsee ilma-akrobatian ammattisanaston. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa tekemistään ja
edistymistään. Opiskelija pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta muille/muilta.
Tavoitteisiin pääseminen:
-läsnäolo tunneilla
-tunneilla aktiivisena toimiminen yksin sekä ryhmässä
-itsenäinen harjoittelu opetuksen ulkopuolella
-demot ennen syyslomaa ja jouluna

Sisältö
Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa.
Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa.
Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista trapetsilla, vertikaalinkankaassa ja -köydessä. Opinnot toteutetaan
ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Tekninen sisältö
Trapetsi:
-istumaan ja seisomaan nousu, alastulo
-heilurit
-kieppi istumaan, kieppi istumaan heilurista
-yhden polven pop-on
-yhden polven kieppi
-kupperi seisomaan
-kupperi istumaan
-kieppi vatsalle
-linnunpesä, köysissä
-enkeli
-kauris
-merenneito tangon alla ja päällä
-amazon
-polviroikunta, 1 polven roikunta
-nilkkaroikunta köysissä
-nilkkaroikunta
-kantapääroikunta
-vatsabalanssi
-peppubalanssi
-selkäbalanssi
-polvibalanssi
-istumasta enkeliin
-istumasta nilkkaroikuntaan
-kieppi istumaan + nilkkaroikunta
-vatsabalanssista sammakkoon (catcher)
-istumasta polvitaipeille
-vatsabalanssista yhdelle polvelle
Kangas:
-kiipeäminen
-venäläinen kiipeäminen
-taitto kiipeäminen
-ilman jalkoja kiipeäminen
-lepoasento
-amazon
-nilkkasolmu (1 nilkka, 2 nilkkaa, variaatiot)
-haarataittosarja
-vertikaali, tuplasidonta
-sammakko
-catcher roikunta
-sakset, lähtö taitto kiipeämisestä
-stag
-catcher/sammakko tiputus
-starfish
-hip lock salto
Köysi:
-kiipeäminen
-venäläinen kiipeäminen
-varvas kiipeäminen
-taitto kiipeäminen
-ilman jalkoja kiipeäminen
-lepoasento
-amazon
-nilkkasolmu
-vertikaali, tuplasidonta
-sammakko
-catcher roikunta
-sakset, lähtö taitto kiipeämisestä
-stag
-catcher/sammakko tiputus
-starfish
-hip lock salto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota:
-läsnäoloon tunneilla
-teknilliseen suoritukseen
-itsenäiseen työskentelyyn
-muiden kanssa työskentelyyn
-demoihin
-itsearviointiin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- on suorittanut vaaditut demot

Arvosana 2 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- hallitsee vähän aiemmin mainittua tekniikkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- hallitsee jonkin verran aiemmin mainituista tekniikoista

Arvosana 4 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- pystyy suorittamaan suurimman osan aiemmin mainituista teknillisistä liikkeistä puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
- toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
- arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
- kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
- perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
- pystyy suorittamaan aiemmin mainitut teknilliset liikkeet puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan kriittistä palautetta
- kykenee työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa
- toimii kannustavan ilmapiirin periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- ilma-akrobatiatekniikan ammatilliset perustekniikat trapetsilla, vertikaalikankaassa ja -köydessä

- ilma-akrobatian ammattisanaston

- käyttää ilma-akrobatiavälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä

- ilma-akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista trapetsilla, vertikaalinkankaassa ja -köydessä. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä käytetään mm. mallioppimista, vertaisoppimista ja tekemällä oppimista. Hyödynnämme myös
internetiä ja somesta löytyviä eri kanavia kuten Instagram. Osa oppimista on itsenäinen treenaaminen ja voimaharjoittelu.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- ilma-akrobatiatekniikan ammatilliset perustekniikat rengastrapetsilla ja paritrapetsilla
- ilma-akrobatian ammattisanaston
- käyttää ilma-akrobatiavälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- ilma-akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation
välineenä
- hyödyntää omaa luovuuttaan ja omia vahvuuksiaan

Opintojakson sisältö:
Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa.
Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa.
Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista rengastrapetsilla ja paritrapetsilla. Opinnot toteutetaan
ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.
Tavoitteet ja niihin pääseminen
Tavoitteena on oppia perustekniikka rengastrapetsilla ja paritrapetsilla. Opiskelija käyttää ja huoltaa välineitä
oikeaoppisesti. Opiskelija pystyy työskentelemään sekä ryhmässä että itsenäisesti ja osaa ottaa muut huomioon.
Opiskelija hallitsee ilma-akrobatian ammattisanaston. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa tekemistään ja edistymistään.
Opiskelija pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta muille/muilta.

Tavoitteisiin pääseminen:
-läsnäolo tunneilla
-tunneilla aktiivisena toimiminen yksin sekä ryhmässä
-itsenäinen harjoittelu opetuksen ulkopuolella
-demot

Tekninen sisältö:
Rengastrapetsi:
-merenneito
-amazon
-linnunpesä ylätangolla + notkistus
-ilona + jatko
-haara
-rintaseisonta + variaatiot
-niskaseisonta
-kauris + variaatiot
-linnunpesä
-enkeli + variaatiot
-krusifiksi
-tankohartianoja
-viinilasi
-peppubalanssi
-vatsabalanssi
-selkäbalanssi + variaatiot
-selällään balanssi sivuttain
-yhden polven kieppi ylös
-istuen kupperi
-solnuska
-kylkipistokas
-senses roikunta
-liz pyörähdys
-nilkkaroikunta
-kantapääroikunta
-ylätangolta tiputus vatsalle
-taakse pendoliino tempolla ja ilman tempoa
Paritrapetsi:
-catcher + taitto + ylösnousu
-catcher + skin the cat ja pyörähdys
-istuminen + jalkapöytäroikunta haarojen välissä
-istuminen + nilkkanilkka
-istuminen + säärisääri
-istuminen + makuu jalkojen päällä (niska + haarat)
-istuminen + olkapäillä seisonta
-istuminen + päälläseisonta
-istuminen + luisutus kainaloille
-vatsab. + enkeli
Tuplana:
-yhden köyden roikunta
-keinu
-haara
-amazon
-enkeli
Köydessä ja tangolla:
-linnunpesä
-pää alaspäin roikunta, jalka variaatiot
-kainalomakuu
-roikkuen spagun päällä spagu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota:
-läsnäoloon tunneilla
-teknilliseen suoritukseen
-itsenäiseen työskentelyyn
-muiden kanssa työskentelyyn
-demoihin
-itsearviointiin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen eikä suorita vaadittuja oppimistehtäviä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- on suorittanut vaaditut demot

Arvosana 2 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- hallitsee vähän aiemmin mainittua tekniikkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- hallitsee jonkin verran aiemmin mainituista tekniikoista

Arvosana 4 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- pystyy suorittamaan suurimman osan aiemmin mainituista teknillisistä liikkeistä puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
- toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
- arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
- kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
- perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
- pystyy suorittamaan aiemmin mainitut teknilliset liikkeet puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan kriittistä palautetta
- kykenee työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa
- toimii kannustavan ilmapiirin periaatteiden mukaan

Ilmoittautumisaika

09.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 14

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Oppimateriaalit

Määritetään tarkemmin opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Fyysiset harjoitteet ryhmätyönä ja osittain itsenäisesti harjoitellen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen improharjoituksiin.

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 aikana tapahtuva improvisaation opetus.
Opetuksessa tutustutaan improvisaation eri tekniikoihin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti, sinimaria.tomperi@gmail.com, anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: läsnäolo, osallistuminen, oppimistehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta oppimisympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija omaa taidon monipuoliseen kokonaisvaltaiseen työskentelyyn ja hallitsee pari- ja ryhmätyöskentelyn perusteita. Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen improvisaation tekemiselle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan fyysiseen osaamiseensa. Oppilas osaa tarkastella, arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Osaa ottaa vastuuta ryhmän myönteisestä ilmapiiristä ja kehittyy myös vuorovaikutuksessa toisiin opiskelijoihin. Opiskelija on motivoitunut tutkimaan ja osallistumaan improvisaatioharjoituksiin, kehollistaa artikulaatiota sekä ymmärtää improvisaation perusteet.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esinemanipulaation ja jongleeraustekniikan ammatilliset perustekniikat jongleerauksen perinteisillä välineillä
- käyttää jongleerausvälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- jongleerauksen ammattisanaston
- jongleerauksen ja esinemanipulaationkehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen jongleerauksessa ja esinemanipulaatiossa. Opintojakso koostuu esinemanipulaation ja jongleerauksen perustekniikoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esinemanipulaation ja jongleeraustekniikan ammatilliset perustekniikat jongleerauksen perinteisillä välineillä
- käyttää jongleerausvälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- jongleerauksen ammattisanaston
- jongleerauksen ja esinemanipulaationkehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen jongleerauksessa ja esinemanipulaatiossa. Opintojakso koostuu esinemanipulaation ja jongleerauksen perustekniikoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Oppimateriaalit

Fedec Manual: Theory, guidance and good practise.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Kehollinen oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä, yksilö, pari ja pienryhmäharjoitukset, toisen oppijan liikkeen havainnointi ja analysoiminen sekä taktiilinen avustaminen. Teorian ymmärtämiseen käytännön kokemusten kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1) Analysoi oman kehosi rakennetta, kehosi ryhtiä ja linjauksia ja pohdi oman luisen rakenteen ja lihaksiston välisiä suhteita sekä toimintamahdollisuuksia ja haasteita
2) Analysoi oman kehosi voimaa ja liikkuvuutta lonkkanivelissä, olkanivelissä sekä selkärangan alueella eri liikesuunnissa (voiman ja liikkuvuuden suhde, aktiivinen vs passiivinen liikkuvuus)

Tehtävien palautus Minnalle sähköpostin liitetiedostona 15.12.2023 mennessä pdf-muodossa.

Sisällön jaksotus

Kehonhuollon yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti
Yleinen kuvaus:
Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.
Laajuus: 1op, lähiopetusta 16 X1,5h, 24h (sisältää palautekeskustelun)
Aika: pe klo 15-16.30 (ja pari kertaa ti aamuisin)
Paikka: Kehonhuoltotila
Kehonhuolto 1a tavoitteet:
Oppia määrittelemään, ymmärtämään sekä perustelemaan:
- mitä tarkoitetaan kehonhuollolla ja minkälainen merkitys sillä on esittävän taiteen sirkuksen opiskelijan ja ammattilaisen hyvinvoinnille ja erityisesti liikuntavammojen ennalta ehkäisylle
- mitä sirkusopiskelijan kehonhuollon tulisi sisältää ja miten pysyä opinnoissa työkykyisenä sekä tulevassa työelämässä työkykyisenä
- minkälaista on sirkusalan työelämä ja miten se kuormittaa ammattilaista
Syyskauden osaamistavoitteet:
Opitaan teoriassa ja käytännössä:
- lämmittelemään sekä aktivoimaan mieltä ja kehoa
- mitä tarkoitetaan keskivartalon tuella, miksi se on tärkeää ja miten keskivartalon tukea voidaan kehittää ja ylläpitää
- mitä tarkoitetaan lapatuella, mihin lapatuki vaikuttaa ja miten lapatukea voidaan kehittää ja ylläpitää
- mikä on hengityksen merkitys liikkeelle ja ilmaisulle, mitä tarkoitetaan lateraalihengityksellä ja mitä pallea/ vatsahengityksellä? Miten hengitys toimii liikkeen polttoaineena?
- mitä tarkoitetaan optimaalisella linjauksella? Minkälaisilla harjoitteilla linjauksia voidaan kehittää ja vahvistaa? Miksi kehonlinjausten hahmottaminen on tärkeää?
- mitä tarkoitetaan hyvällä kunnolla?
- mitä tarkoitetaan voimalla? (kestävyys, nopeus, maksimi)
- mitä tarkoitetaan liikkuvuudella? (aktiivinen, passiivinen)
- minkälainen voiman ja liikkuvuuden suhde on optimaalinen ja tavoiteltava
Käytännön harjoitteet:
- lämmittävät rutiinit joissa perustana nykyinen tieto fascioista
- keskivartalon tuen ja lapatuen vahvistaminen
- lateraalihengityksen ja palleahengityksen harjoitukset ja käyttäminen liikkeen tukena liikettä rytmittämässä sekä polttoaineenan liikkeelle
- selkärangan ja lonkka- sekä olkanivelen voiman ja liikkuuvuuden vahvistaminen
- aktiivisen liikkuvuusharjoittelun perusteet, joissa keskitytään erityisesti lonkkanivelen ja olkanivelen sekä polvi – ja nilkkanivelen alueisiin, selkärangan liikeratoihin ja ranteisiin
- fasciaharjoittelun perusteet, joissa keskitytään hengityksen ja liikkeen yhteyteen sekä rullan ja pallon käyttämiseen apuvälineenä keskittyen lantion sekä rintarangan alueelle

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen kehonhuoltoon ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen ryhtiä, linjauksia, koordinaatiota, hengittämistä sekä voimaa ja liikkuvuutta rakentavasti.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, tiedollista ja taidollista kehonhuolto-osaamista suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta kehonhuollon opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
- kehonhuoltoharjoitusten tekeminen omaa kehoa kuunnellen ja omaa kehollisuutta haastaen
- annettujen oppimistehtävien työstäminen ohjeistuksen mukaisesti
- ammattimainen asenne kehonhuollon opiskeluun

Hylätty (0)

Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta ja oppimistehtäviä ei ole palautettu määräajassa. Epäammattimainen asenne omaa ja toisen kehonhuollon opiskelua kohtaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Kehollinen oppiminen. Somaattinen työskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä, yksilö, pari ja pienryhmäharjoitukset, toisen oppijan liikkeen havainnointi ja analysoiminen sekä taktiilinen avustaminen. Kehonhuollon menetelmien testaaminen käytännössä erilaisia pienvälineitä hyödyntäen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oman kehotietoisuuden reflektointi kirjallisesti ja henkilökohtaisessa palautekeskustelussa reflektion teemoista keskusteleminen.

Sisällön jaksotus

Kehonhuollon yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti
Yleinen kuvaus:
Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.
Laajuus: 2op, lähiopetusta 20X1,5h, 30h (sisältää palautekeskustelun)
Aika: pe klo 15-16.30 (ja ma iltapäivisin huhtikuussa)
Paikka: Kehonhuoltotila
Kehonhuolto 1b tavoitteet:
Tavoitteena on oppia
- huoltamaan omaa kehoa kokonaisvaltaisesti päästä varpaisiin
- kuuntelemaan oman kehon viestejä ja työstämään harjoitteita somaattisella tavalla
- keinoja vahvistaa selkärangan erityisesti rintarangan liikkuvuutta ja voimaa, lapaluu-olkapää yhteyttä, lonkkanivelen liikkuvuutta ja voimaa
- tapoja vahvistaa niveliä ympäröivää syvää lihastukea
- rentouttamisen keinoja erilaisten pienvälineiden avulla
- keinoja avaamaan erityisesti kehon takalinjaa
- keinoja havainnoida ja hallita oman kehon jännittämistä ja rentoutta
Oppisisältö:
- lämmittävät rutiinit joissa apuna pienvälineet: elastinen kuminauha, Magic circle, rulla, painopallo
- keskivartalon tuen ja lapatuen vahvistaminen
- lateraalihengityksen harjoitteet polttoaineena liikkeelle
- selkärangan ja lonkka- sekä olkanivelen tukivoimaa ja liikkuvuutta vahvistavat harjoitteet matolla ja pienvälineitä apuna käyttäen
- aktiivisen liikkuvuusharjoittelun harjoitteet, joissa keskitytään erityisesti lonkkanivelen ja olkanivelen sekä polvi – ja nilkkanivelen alueisiin, selkärangan liikeratoihin ja ranteisiin
- fasciaharjoitteet kehon eri fascialinjoille pienvälineitä apuna käyttäen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen kehonhuoltoon ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen ryhtiä, linjauksia, koordinaatiota, hengittämistä sekä voimaa ja liikkuvuutta rakentavasti.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, tiedollista ja taidollista kehonhuolto-osaamista suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta kehonhuollon opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
- kehonhuoltoharjoitusten tekeminen omaa kehoa kuunnellen ja omaa kehollisuutta haastaen
- annettujen oppimistehtävien työstäminen ohjeistuksen mukaisesti
- ammattimainen asenne kehonhuollon opiskeluun

Hylätty (0)

Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta ja oppimistehtäviä ei ole palautettu määräajassa. Epäammattimainen asenne omaa ja toisen kehonhuollon opiskelua kohtaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste
 • Kupittaan kampus
 • Linnankadun taidekampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Opetusmenetelmät

Monimuotoisia oppimismenetelmiä; vuorovaikutteinen teoreettisen asian käsittely, itsenäiset oppimistehtävät (mm. tiedonhakua ja oman kehon harjoitusohjelman laatimista ja toteuttamista) sisältäen itsereflektiota. Omaan kehoon perehtyminen, toiminnalliset harjoitteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatiotehtävä, ohjeistus ITSissä, palautus 24.1. mennessä
Oppimispäiväkirja, ohjeistus ITSissä. Palautus 15.5. mennessä

Sisällön jaksotus

Tavoitteena on, että
- opiskelija tiedostaa omaan kehoon liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia, vahvuudet ja kehittämisen kohteet
- opiskelija saa työkaluja rakenteellisten ja toiminnallisten kehollisten haasteiden työstämiseen ja edelleen kehittämiseen
- opiskelija oppii rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman sirkuskoulutuksen työjärjestyksen sisälle, toteuttaa ohjelmaa itsenäisesti ja osaa jakaa oppimiskokemuksiaan toisille opiskelijoille
- kehoa kuuntelevan ja kehon viestejä kunnioittavan asenteen etsiminen ja löytäminen omaan työskentelyyn

Sisältö:
- opiskelija analysoi ja kirjaa ylös omat keholliset rakenteelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet, vahvuudet ja kehittämisen kohteet
- haasteiden käsitteleminen yksilöllisesti oman suunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa
- opiskelija suunnittelee oman kehonhuolto-ohjelman yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa
- opiskelija toteuttaa omaa kehonhuolto-ohjelmaa suunnitelman mukaisesti ja pitää yllä oppimispäiväkirjaa
- oppimiskokemuksien yhteinen jakaminen yhdessä keskustellen ohjelmien päättyessä ja nivelvaiheissa
- opiskelija osallistuu yhteisiin lähiopetustunteihin aktiivisena opiskelijana

Orientaatiotapaaminen 10.1.klo 13.15 Taideakatemian tiloissa. Tällöin käydään läpi toteutussuunnitelmaa tarkemmin.

Toteutus sisältää
- oman kehonhuollon reflektoiminta
- ft -prosessiin osallistumisen (Tapaamiset yksilöllisesti ft -opikelijan kanssa: tutkiminen, ohjaus, kontrolli ja loppututkiminen. Ohjaava opettaja mukana)
- keskusteleviin ja käytännönläheisiin tapaamisiin osallistuen kehonhuollon eri teemojen ympäriltä
- ft -opiskelijan kanssa sovitun henkikökohtaisen harjoitusohjelman tekemistä itsenäisesti lukkarin mukaisina aikoina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
- aktiivinen ammattimainen asenne ja rehellinen läsnäolo itselle, muille, aiheeseen ja harjoitteisiin
- ohjelman toteuttaminen ja oppimispäiväkirjan ylläpitäminen ja palauttaminen opintojakson lopussa
- rakentavan palautteen antaminen itselle ja muille

Arvioinnissa hyödynnetään myös Sirkuskoulutuksen arviointiperusteita alla kuvatulla tavalla. Arvioinnin tekee Pirjo Pennanen

Hylätty (0)

OPiskelija ei osallistu toteutukseen riittävällä aktiivisuudella eikä palauta oppimistehtäviä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskeilija:
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään, palauttaa annetut oppimistehtävät
o käyttää ja soveltaa opittuja käsitteitä loogisesti oppimispäiväkirjassa
o osallistuu dialogisesti opintojakson vuorovaikutustilanteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja tiedollista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
o hallitsee kehonhuollon teeman taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti omassa toiminnassaan
o analysoi ja kehittää työskentelytapoja omassa toiminnassaan

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Keskustelevat luennot, yhteisopettajuus, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Sisällön jaksotus

Orientoivat opinnot, syksy 2023
Sisältö:
- Orientaatio opiskeluun Turun ammattikorkeakoulussa
- Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (tilat ja laitteet, kirjasto, Peppi, ItsLearning, Messi, Tuudo ym.)
- Opiskelijakunta TUO
- Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
- Ryhmäytyminen
- Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, JOO-opinnot, virtuaaliopinnot), ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)
- Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen orientoivaan viikkoon. Osallistuminen infotilaisuuksiin ja opintopsykologin tuokioon. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja -mitassa.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

03.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Ryhmäkeskustelut, hops-keskustelut, vertaisoppiminen, ryhmätyötaitojen kehittäminen itsenäisesti ja ryhmässä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ryhmäkeskustelut, hops-keskustelut, vertaisoppiminen, ryhmätyötaitojen kehittäminen itsenäisesti ja ryhmässä.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen AMK:n lukuvuoden avajaisiin, sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut,
Lähiopetuksen teemoina korkeakouluopiskelu ja ammatillisuus.

Korkeakouluopiskelu:
- oman osaamisen arviointi
- ajankäytön hallinta
- oman oppimistyylin tunnistaminen
- itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa
- ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
- puheeksi ottaminen ja avun hakeminen eri ohjaustahoilta
- turvallinen opiskeluympäristö, Turun AMK:n järjestyssäännöt
- opiskeluryhmän pelisäännöt, työ- ja opiskeluyhteisössä toimiminen, työroolissa toimiminen
- opiskelijan palauteväylät
Ammatillisuus:
- työelämän pelisäännöt
- oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
- kansainvälistyminen
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmän omiin sekä kaikkien saapumisryhmien yhteisiin ryhmätapaamisiin. Osallistuminen HOPS-keskusteluihin. Aktiivinen osallistuminen ja ryhmätyötaidot.
Arviointi HYVÄKSYTTY tai HYLÄTTY

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 14

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen osana korkeakoulu- ja työelämäyhteisöä.

Osallistuminen yhteisöllisille koty-tunneille sekä AMK:n, Taideakatemian sekä teatterin koulutusohjelman yhteisiin tilaisuuksiin, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut,

Lähiopetuksen teemoina koty-tunneilla oman ohjaajuuden kehittyminen, projektiohjauksen prosessin tarkastelu sekä vertaisryhmän reflektointiin osallistuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

läsnäolo ja osallistuminen

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Webinaareja ja tapaamisia zoomin kautta eri toimijoiden kanssa. Henkilökohtaiset hops-keskustelut oman tuutoropettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen sekä online- opetukseen, toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.
Opiskelija tekee opetuksen aikana annetut tehtävät ja tekee itsenäisesti suoritettavat tehtävät ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu HOPS-keskusteluihin tuutoropettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija laatii oman työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.
• Opiskelija osaa toimia vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

Sisällöt:
• osallistuminen tapaamisiin vierailevien toimijoiden kanssa
• CV:n luominen
• työllistymis- ja urasuunnitelma sisältäen KV-suunnitelman
• HOPSin päivittäminen
• valmistumisprosessin hahmottaminen
• jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

Vierailevat toimijat varmistuvat ensimmäisten viikkojen aikana.

pe 1.9. klo 13- sirkuksen uusien ykkösten tapaaminen ja kaste ja iltapäivästä eteenpäin Taideakatemian sirkuksen opiskelijat Sorsa ry:n järjestämä Sirkus Piknik puistossa

ma 4.9. klo 9-12:15, 13.15-16:30 sirkuskoulutuksen yhteinen aloitus

ti 12.9 10:45-12:15 opinto-ohjaaja Pia Oförsagdin tapaaminen, aiheena valmistumisprosessi, työllistymissuunnitelma sekä jatko-opintomahdollisuudet, Vulcan

ti 19.9 13:15-14:45 vieraileva
ti 3.10 13:15-14:45 Vierailijana Kalle Lehto Race Horse Company
ti 10.10 13:15-14:45 sirkuksen tiedotuskeskuksen webinaari
ti 24.10 13:15-14:45 vieraileva
31.10. 13:15-14:45
7.11 13:15-14:45 Vierailijana Terhi Perälä, aiheena TPO, ETOL
14.11 13:15-14:45
20.11 13:15-14:45 yhdessä muiden vuosikurssien kanssa
19.12 13:15-14:45

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1. läsnäolo (vähintään 80%)
2. aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vierailevien toimijoiden tapaamisiin sekä hopsaukseen
3. itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4. opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 22

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen. Ryhmässä oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä mallioppiminen. Kehollinen oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Yksilö, pari- ja pienryhmätyöskentely. Dialogisuuteen ja kollegiaalisuuteen pyrkiminen kaikessa vuorovaikutuksessa.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa nykytanssin ja baletin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot, jotka tukevat opiskelijaa esittävän taiteen luomisessa, esittämisessä ja opettamisessa
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- kykenee suunnittelemaan, luomaan ja muokkaamaan liikemateriaalia ja kehittämään liikefraaseja
- osaa analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa
Yleinen sisältö:
Liikeilmaisu ja tanssitekniikka on tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu nykytanssin, baletin ja pilateksen tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.
Syyskausi 2023:
Opinnot jakautuvat
a) Nykytanssin ja liikeimprovisaation perusteet torstaisin
b) Baletin ja pilateksen perusteet tiistaisin

Nykytanssin ja liikeimprovisaation tavoitteet:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko- ja sisäkiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen, jalkojen painon tunteen löytäminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen ja rennon hengittämisen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- kehon eri toimintamahdollisuuksiin tutustuminen kehon toimintojen kautta: flexio-ekstensio, abduktio- adduktio, rotaatio eri nivelissä: lonkkanivel, olkanivel, selkäranka, polvet, nilkat, kyynärnivel, ranne
- suuntien (eteen, taakse, sivulle: oikealle-vasemmalle, etudiagonaaliin, takadiagonaaliin) ja liikkeen eri tasojen (ala-keski-ylätaso) käsitteiden ymmärtäminen ja käyttäminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- painovoiman käyttö ja hyödyntäminen liikkeessä
- nykytanssille tyypillisen painovoiman, hengityksen, swingin, jännittämisen, rentouden ja omakohtaisen liikekokemuksen tutkiminen liikkeen kautta ja soveltaminen erilaisten liiketehtävien ja omien luovien koreografiakokeilujen kautta
Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tuki- ja liikkuvuusharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- hengitys liikkeen polttoaineena harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistajat, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät, selkärangan eri liikeradat (pyöristys, avaus, sivutaivutus, kierrot)
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset nykytanssitekniikkapohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
Tekniikat:
1. Vartalon perusasento
2. Jalkojen asennot: Parallel I, parallel II, auki I, auki II, III, IV
3. Käsien neutraaliasento, käsien Ias, II as, IIIas, swingit, pyöritykset, suorat, kaarevat, terävät, pehmeät, käsien liikeradat olkanivelistä: lähennys-loitonnus, ekstensio-fleksio, kierrot auki-kiinni
4. Painonsiirrot eri tilansuuntiin
- alaspäin- ylöspäin
- eteen, sivulle, taakse, diagonaalit
5. Rangan rullaus
6. Rangan pyöristys
7. Rangan kohotus
8. Rangan sivutaivutukset, lateraalifleksiot
9. Jalkojen swingit lattialla ja seisten
10. Plie: kannateltu ja pudotettu sekä swingaava/ pumping
11. Jalkojen tendut, jetet ja developpeet kaikkiin liikesuuntiin
12. Kehon isolations
13. Perusliikkumistaidot: kävely, juoksu, hyppyaskel, laukka eri tilasuuntiin erilaisin variaatioin
14. X-meritähti, kilpikonna
15. X – X, kierrot
16. Keräys-avaus
17. Koonto-release
18. ”Kääpiökävelyt”
19. Slidet
20. Apina kävelyt
21. Apina kärrynpyörä
22. Käsiltä jaloille – jaloilta käsille
23. Kissa kävelyt
24. Pudota-kohota harjoitukset
25. Silmät kiinni harjoitukset
26. Reaktio harjoitukset
27. Painon antaminen ja painon vastaanottaminen
28. Liikeimprovisaatiossa kehon toimintojen (koukistus-ojennus, kierto, loitonnus-lähennys, taivutus/ taitto) tutkiminen ja kokeileminen nivel- ja lihastasolla tilan eri tasoissa
29. Liikeimprovisaatiossa liikkeen tuottaminen erilaisista näkökulmista: verbit, adjektiivit, tarinalliset lähtökohdat
30. Liikeimprovisaatiosta koreografiaksi tehtävät yksin ja pienryhmissä

Baletin ja pilateksen tavoitteet ja sisällöt:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- suuntien ymmärtäminen ja muistaminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- baletin ilon ja kauneuden löytäminen sekä soveltaminen sirkukseen


Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tukiharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lantion stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- lateraalihengitys harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
- oman kehon linjauksen tarkastelu
- liikkeen muoto ja liike asentojen välillä
Harjoitukset ja tekniikat:
1. Vartalon optimaalinen asento ja linjaus (seisten ja lattialla erilaisissa asennoissa: maaten, selällään, kyljellä, polvilla, konttausasennossa)
2. Jalkojen VI, I, II ja III asento
3. Käsien asennot: neutraali, perusasento, I, II, III, alongee
4. Käsien port de bras: ½, I, II, III
5. Pään eri asennot: kallistus, kierto ja kääntö
6. Demi ja grand plie kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
7. Releve kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
- suorin polvin
- demi pliestä
- demi pliehen
8. Battement tendu:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- plie soutenu
- sidonnat eri asentojen välillä suorin jaloin ja pliellä
9. Battement tendu jete:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- pique
- painonsiirrot eteen ja sivuille
10. Rond de jambe:
- lattialla selinmakuulla ja kylkimakuulla
11. Sur le cou-de-pied
- ojennetulla nilkalla edessä ja takana
12. Battement retire
- edessä ja takana
13. Battement releve lent
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
14. Battement developpee
- lattialla eteen, sivulle ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
15. Grand battement jete
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
16. Taivutus lantiosta eteen 90 astetta VI ja I as.
17. Taivutus yläselästä taakse VI ja I as.
18. Venyttelyt aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteilla
19. Hyppyharjoitelmat
20. Laukka, polkka, hyppyaskel, triplet
21. Tanssit (Repertuaari historialliset tanssit, karakteeritanssit)
22. Luovat harjoitukset: omat koreografiat baletin materiaalista soveltaen ja yhdistäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liikedemojen suunnittelu ja esittäminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, kehittymistä suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta liikeilmaisun opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.
Suoritetut opinnot arvioidaan läsnäolojen, aktiivisuuden, tavoitteiden saavuttamisen, oppimistehtävien ja muiden suoritusten perusteella.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja demoihin
- tanssitekniikan ja liikeilmaisun kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon ja suhteessa muun ryhmän jäsenten edistymiseen
- ammattimainen asenne liikeilmaisun ja tanssitekniikoiden opiskeluun

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Tekemällä oppiminen. Vertaisoppiminen. Malliopppiminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla valmistetaan tanssinumero kiertävään sirkukseen, joka toimii yhtenä opintojakson demona.

Opintojakso päätyy demotunteihin:
ti 14.5. ja to 16.5., jotka videoidaan. Demotunnin osaaminen toimii opintojakson yhtenä tuotoksena.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Oman ja toisen liikkeen tutkiminen, kokeileminen, analysoiminen ja arvostaminen. Jatkuva rakentavan palautteen harjoitteleminen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnittella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa
Opintojakso on sirkustekniikkaa tukeva opintojakso, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä.

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan:
Osa a) baletin tekniikkaopinnot pilateksen oheisharjoitteilla maustettuna
Osa b) jazz- ja nykytanssin tekniikkaopinnot liikeimprovisaation tehtävillä maustettuna

Osa a) baletin tekniikkaopinnot ja oheisharjoitukset
Tavoitteet:
- omaa kehollisuutta tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja ylläpitäminen
- oman kehon optimaalisen asennon, ryhdin ja linjausten ylläpito ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkanivelen tuki, lapatuki, luotisuoralinja, tukijalka, symmetria, taloudellisuus, turvallisuus ja esteettisyys)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistaminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen ja kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen sekä vartalon neliön hallinta
- lateraalihengityksen hyödyntäminen kaikissa liikkeissä tietoisesti'
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- baletin perussuuntien ymmärtäminen ja muistaminen
- terävän ja pehmeän dynamiikan tuottaminen yksittäisissä liikkeissä ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle, yhdeltä kahdelle ja yhdeltä yhdelle jalalle
- musikaalisuus, musiikin kuunteleminen ja liikkeiden toteutus musiikin luonnetta ja tahtilajia toteuttaen

Oppisisältö:
- keskivartalon aktivointiharjoitukset
- yläselän vahvistusharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lateraalihengitysharjoitukset
- aktiiviset liikkuvuusharjoitukset lonkan koukistajat, takareidet, rintaranka, pakarat, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset yhdessä
Harjoitukset ja tekniikat:
1. Vartalon optimaalinen asento selin, kylkimakuulla, vatsalla, konttausasennossa ja pystyasennossa.
2. Jalkojen VI, I, II, III, IV asento, (V asento vapaavalintaisena)
3. Käsien asennot: neutraali, perus, I, II, III ja alongee
4. Käsien port de bras: 1/2, I, II, III, IV ja V
5. Pään eri asennot: kallistus, kierto ja kääntö
6. Plié: demi ja grand plié kaikissa jalkojen asennoissa
7. Relevé kaikissa jalkojen asennoissa: suorin polvin, demi pliestä, demi pliehen, sarjana
8. Battement tendu: VI, I ja III asennosta en croix:suorin polvin, demi pliessä, demi pliehen, plié soutenu, sidonnat
9. Battement tendu jeté: VI, I ja III asennosta en croix: suorin polvin, demi pliessä, demi pliehen, pique, painonsiirroilla
10. Rond de jambe: en dehors ja en dedans, lattialla, 45 astetta ja 90 astetta
11. Sur le cou-de-pied: ojennetulla nilkalla edessä ja takana
12. Battement frappé: ojennetulla nilkalla ja fleksistä
13. Battement retiré: edessä ja takana ja passé
14. Battement releve lent: en croix
15. Battement developpée: en croix
16. Grand battement jeté: en croix
17. Taivutus lantiosta eteen 90 astetta
18. Taivutus yläselästä taakse
19. Venyttelyt aktiisen liikkuvusharjoittelun periaattein
20. Hypyt: Temps leve saute, Pas Echappé, Jetes, Assembles Sissonne temps leves arabeskissä, Pas de chat, Saut de basque, Grand jetes, Pas emboites
21. Laukka, polkka, hyppyaskel, triplet
22. Tanssisarjat
23. Luovat harjoitukset

Osa B) Jazztanssin ja nykytanssin tekniikkaopinnot ja koreografia
Tavoitteet:
- samat tavoitteet kehon työturvallisen asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottamiseen ja hallintaan kuin baletin tekniikoissakin
- vartalon painon tunteminen ja painolle antautumisen ja vastustamisen hyödyntäminen liikkeissä
- kehon eri toimintamahdollisuuksiin tutustuminen nivelten mahdollisuuksien kautta: fleksio- ekstensio, abduktio-adduktio, rotaatio, lateraalifleksio
- tilan eri suuntien ja tasojen käyttäminen liikkeissä
- liikkeen hahmottaminen rytmin ja ajalle antautumisen sekä aikaa vastustavan liikkeen kautta
- hengityksen yhdistäminen liikkeeseen
- swingin ymmärtäminen liikkeessä
- liikkeen aksentoimisen ymmärtäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien toteuttaminen määräajassa, sekä kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liikedemojen suunnittelu ja esittäminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, kehittymistä suhteessa omaan lähtötasoon sekä vertaisryhmään ja ammattimaista asennetta liikeilmaisun opiskeluun.
Arviointi asteikolla 0-5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Hylätty (0)

Läsnäolot eivät riitä hyväksyttyyn arvioimiseen. Epäammattimainen asenne itseä, toisia ja oppiainetta kohtaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Oppimateriaalit

Anttila, Eeva. Tanssin aika.
Bartenieff, I. Body movement- Coping with the environment.
Hackney, Peggy. Making Connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals.
Moore, C.-Yamamoto, K. Beyond Words- Movement Observation and Analysis.
Humphrey, D. The Art of making dances.
Smith, J. Dance composition.
Preston-Dunlop, Valerie. Looking at Dances.
Pavis, Patrice. Languages of the stage: Essays in the Semiology of the theatre.
Adshead, J. An introduction to Dance Analysis.
Laban, R. Mastery of movement 3rd Ed.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen, kokeilemalla ja tutkimalla oppiminen, vertaisoppiminen, keksivä oppiminen, oppimaan oppiminen ja kehollinen oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Pari- ja yksilöharjoitukset. Rakentava ja jatkuva palaute opiskelijoiden ja opettajan välillä sekä opiskelijalta opiskelijalle välillä. Liikkeen tekeminen, havainnointi, analysointi ja edelleen kehittäminen. Dialogiin ja kollegiaalisuuteen pyrkiminen. Oman toiminnan reflektoiminen suhteessa oppimistehtävän tavoitteisiin ja omiin aiempiin kokemuksiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus: 1op.
Lähiopetusta 14 X1,5h= 21h.
Lisäksi yhden itse valitsemasi esittävän taiteen esityksen katsominen ja siitä lyhyen liikeanalyysin kirjoittaminen: esim. sirkuksen ohjaustyöt Köysiteatterissa tai tanssin ryhmäkoreografiat Köysiteatterissa. Esityksen katsomiskokemuksesta keskusteleminen ryhmässä kurssin viimeisellä lähikerralla.

Sisällön jaksotus

TAVOITTEET:

Tavoitteena on perehdyttää sirkusopiskelijat erilaisiin tapoihin luoda uutta liikemateriaalia liikeimprovisaation erilaisen menetelmin sekä varioida ja muokata jo olemassa olevaa liikkeellistä osaamista/sirkuksen/ esittävän taiteen liikemateriaalia luovasti ja kekseliäästi.

Tavoitteena on tarjota erilaisia liikeimprovisaatiopohjaisia lähestymistapoja liikkeen luomiseen erilaisin motiivein, koreografian rakentamiseen itselle ja muille sekä opetustuntien luovaan työskentelyyn.

Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat kokeilemaan liikkeen erilaisia muokkaustapoja erilaisilla motiiveilla ja oppivat päästämään irti liian kriittisestä ja/ tai suorittavasta liikkumisen tavasta.

Tavoitteena on, että opiskelijat uskaltavat lähteä kokeilemaan itselleen uusia kehon asentoja, muotoja ja liikkeitä sekä liikkeiden yhdistelmiä. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat oman kehomielen liikemahdollisuuksiin, omaa liikkeellistä luomista ja tuottamista mahdollistaviin sekä omaa luovuutta estäviin tekijöihin ja tulla niistä tietoisiksi.

Kompositio tarkoittaa liiketutkielmaa
- tutkitaan käytännön liikeimprovisaatioharjoitusten kautta omaa kehoa ja sen liikemahdollisuuksia sekä liikkeen eri elementtejä
- muodostetaan liikefraaseja liikeanalyysin käsitteitä tarkastellen ja tutkien

Koreografia on
- liikkeellinen esityksellinen taiteellinen kokonaisuus
- koreografiassa on vastattu kysymyksiin mitä, miksi ja miten
- koreografia voi liittyä osaksi isompaa kontekstia tai olla oma erillinen esityksensä

Liikeanalyysi
- tavoitteena tutustua Laban-Bartenieffin liikeanalyysin keskeisiin käsitteisiin ja kokeilla liikeanalyyttisen improvisaation ja kokeilullisen lähestymistavan kautta luoda, muokata ja varioida omaa liikettä
- tavoitteena myös kehittää liikkeen havainnoimiskykyä: oman liikkeen ja toisten liikkeen katsomista ja katsomisen kohdistamista sekä näkemänsä analysointia sekä sanallistamista
- tavoitteena saada rikastutettua omaa sirkusopetusta ilmaisulliseen ja koreografiseen suuntaan

Liikeimprovisaation keinoin tutustutaan seuraaviin käsitteisiin:

KEHO
- kehon eri osat: luut, lihakset, nivelet, aistit
- aistit: näkö, kuulo, kosketus, tasapaino, kinesteettinen, haju, maku
- kehonasento (posture)
- kehon ele (gesture)
- liikkeen initiaatio (initiation)
- liikkeen eteneminen
- keho systeeminä (connectivity)

Kehonasento (posture)
- tarkoittaa asentoa/ tilaa, jossa on koko keho mukana. Voi olla myös liike, jolloin liike tapahtuu koko kehossa yhtaikaisesti
- jokaisella yksilöllä on oma tyypillinen kehonasentonsa, joka on suhteellisen muuttumaton (kutsutaan nk. body attitudeksi)
- posturaalinen liike heijastelee yleensä voimakasta tunnelatausta

Kehon ele (gesture)
- tarkoittaa liikettä kehonosassa, joka ei kannattele kehon painoa
- eri kehonosissa voi tapahtua useita erilaisia eleitä samanaikaisesti
- ele heijastelee yleensä hillittyä tunnetilaa (hillitympää kuin posture)

LIIKE

Liikkeen initiaatio:
- mistä kehonosasta liike lähtee
- liike voi alkaa:
- kaukaa kehon keskustasta (distal initiation), läheltä keskustaa (central initiation)
- keskusta sijaitsee hieman navan alapuolella
- liike voi alkaa:
- kehon alaosista, navan alapuolelta tai yläkehosta vyötärön yläpuolelta

Liikkeen eteneminen kehossa:
-miten voi edetä kehon eri osien välillä ja suhteessa toisiin kehon osiin
- yhtaikainen: kaikki kehonosat liikkuvat yhtaikaisesti
- aaltomainen: vierekkäiset kehonosat peräkkäin etenevästi
- rinnakkainen: epäorgaaninen ”hyppäävä” liikkeen eteneminen paikasta toiseen, kuin sähköshokkeja saaden: liike hyppää kehonosasta kehonosaan joka ei ole lähellä
- keskustasta ulospäin
- ulkoa keskustaan päin
- alakehosta yläkehoon
- yläkehosta alakehoon
- oikealta vasemmalle tai päinvastoin
- diagonaalisesti
- variaatiot edellä mainituista

Liikkeen muoto
- perusmuodot
- muodon muuntumistavat: suunnattu, muovaava, pysähtymätön

Liikkeen muodon perusmuodot:
- yksiulotteinen liike (tai asento): suora, ojentunut, kapea
- kaksiulotteinen liike (tai asento): seinämäinen, kulmikas, litteä, leveä
- kolmiulotteinen liike (tai asento): pyöreä, kaareva, kiertynyt

Liikkeen muodonmuuntumistavat:
- suunnattu (directional): itsestä ympäristöön suuntautuvaa, tavoitteellista päämääräistä muodon muuntumista, voi olla suoraviivaista tai kaarevaa ja voi tuottaa tehtäväorientoitunutta liikettä
- muovaava (carving): korostaa ympäröivää tilaa volyymina, materiaalina ja yhdistää kehon ja ympäröivän tilan tuottaen vahvan suhteen ympäröivään tilaan, ikään kuin ympäröivä tila olisi liikkujan tanssipartneri
- pysähtymätön (shape-flow): tyypillistä on kehonosien keskinäisten suhteiden tai kehon sisäinen jatkuva muutos, ei suhtaudu eikä suuntaudu ympäröivään tilaan, keskittyy sisäiseen aistimukseen ja itsen kokemiseen, keskeistä jatkuva virtaus, sisäinen itselle tehty liike, perusmuoto lähtee jo ihan hengittämisestä ja sen hienovaraisesta pienestä liikkeestä

Kehon muodon muuntuminen tilassa:
- vertikaalinen: ylös-alas, kohoaminen-laskeutuminen
- horisontaalinen: sivuille, avautuminen-sulkeutuminen
- sagittaalinen: eteen-taakse, eteneminen-perääntyminen

Liiketekijät ja –laadut (efforts)
- voima
- tila
- aika
- virtaus
- antautuva ja vastustava asenne liiketekijöihin
- perusliikelaadut ja niiden muunnelmat
Voima
- ääripäät: paljon lihasvoimaa käyttäen nk. voimakas- vähän lihasvoimaa käyttäen nk. kevyt
-
Tila
- tilan eri tasot määrittyvät ihmisen seisomistasosta:
- alataso (matotaso), keskitaso (ihminen seisoo), ylätaso (lintutaso)
- tilan suunnat: eteenp, taaksep. sivullep., diagonaalit, ylös-alas, yhdistelmät,
- kinesfääri (oma tila, johon ulottuu omilla kehonosilla)
- toisen tila
- tila/ ympäristö, jossa liike tapahtuu
- sentraalinen, perifeerinen ja transversaalinen liike
- tilallinen intentio

Aika
- ääripäät: hidas- nopea
- jokaisella yksilöllä oma aikakäsitys ja oma tyypillinen liikerytmi, hidas ja nopea määrittyvät jokaiselle subjektille eri tavoin

Virtaus
- energian ja liikkeen suuntaamista
- ääripäät: vapaa- kahlittu

Lisäksi tutkimme seuraavia elementtejä liikeimprovisaation motiivina:
esine, ääni/ musiikki, asu, teksti ja tila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liiketehtävien suunnittelu ja demoaminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, motivaatiota oman liikkeen tutkimiseen ja kokeilemiseen, liikeanalyyttisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä ammattimaista asennetta liikeilmaisun opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja demoihin
- rehellinen, läsnäoleva ja tutkiva asenne oman liikkeen tekemiseen ja omista liikekokemuksista keskustelemiseen
- ammattimainen asenne omaan ja toisten työskentelyyn
- annettujen improvisaatiosta kompositioksi tehtävien tekeminen tehtävänannon mukaisesti ja määräajassa

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen ja oppimistehtävien palauttamiseen määräajassa. Epäammattimainen asenne aineen opiskeluun ja/ tai kyvyttömyys rakentavaan vuorovaikutukseen.
Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Oppimateriaalit

Lähdeaineistoa ja suositeltavaa kirjallisuutta etukäteen, opintojakson aikana ja myöhemmin luettavaksi sekä kirjallisen tehtävän lähteiksi:
Anttila, Eeva. Tanssin aika.
Adshead, J. An introduction to Dance Analysis.
Bartenieff, I. Body movement- Coping with the environment.
Burrows, Jonathan. A choreographer´s Handbook.
Björfors, Tilde & Lind Kajsa. Inuti ett circus hjärtä. Inside a circus heart.
Hackney, Peggy. Making Connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals.
Humphrey, D. The Art of making dances.
Laban, R. Mastery of movement 3rd Ed.
Moore, C.-Yamamoto, K. Beyond Words- Movement Observation and Analysis.
Smith, J. Dance composition.
Preston-Dunlop, Valerie. Looking at Dances.
Pavis, Patrice. Languages of the stage: Essays in the Semiology of the theatre.
Uusikylä, Kari. Luovuus kuuluu kaikille.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen, kokeilemalla ja tutkimalla oppiminen, vertaisoppiminen, keksivä oppiminen, oppimaan oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Pari- ja yksilöharjoitukset. Rakentava ja jatkuva palaute opiskelijoiden ja opettajan välillä sekä opiskelijalta opiskelijalle välillä. Liikkeen orgaaninen tekeminen, havainnointi, analysointi ja edelleen kehittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kevät 2024 opintojakson oppimistehtävät:

A lähiopetus 18X1,5h= 27h, 1op
- lähiopetus jakaantuu kolmeen osaan:
a) elämän ilmiöistä koreografiaksi:
- teemana rakkaussuhde
- teemana elämänkaari: syntymä, lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus, kuolema
- teemana toisen opiskelijan keksimä elämän ilmiö, jossa tapahtuu 3-5 muodonmuutosta
- liikeimproamalla ilmiöstä syntyviin ajatuksiin, mielikuviin, symboleihin, metaforiin
- luomalla minikoreografia ko. ilmiön dramaturgista kaarta käyttäen
- liikkeen elementeistä koreoksi: ele, kehonosat, muodon muuntumiset, reitit ks. tehtävät
- aika: tammikuu- maaliskuu
b) liikkeellisten elementtien ja laatujen tutkiminen käytännössä, kirjaaminen ja analysoiminen jo olemassa olevassa omassa sirkusliikemateriaalissa/ sirkustekniikoissa
- liikkeen elementit: aika, tila, voima ja virtaus
- elementeistä omat oppimistehtävät erillisessä dokumentissa
- aika:huhtikuu
c) oman liikkeellisen repertuaarin esittäminen ja videotaltiointi, toisen liikerepertuaarin analysoiminen verbaalisti ja/tai kirjallisesti vertaispalauteparille
- aika: toukokuu 16.5. ja 23.5.2024

B liikeanalyysitehtävä omasta sooloteoksesta, 13h, 0,5op
Katso oma sooloteoksesi videotallenteelta, analysoi siitä kehon toiminnot, kehon asennot, eleet, muoto, muodon muuntumistavat, dynamiikat, aika, tila, voima, virtaus, jännite, eri elementtien väliset suhteet.

Tutustu ennen oman soolosi analyysia kahteen seuraavista opinnäytetöistä:
Annamari Kuittisen kirjallinen opinnäytetyö, Hanna Närhisalon kirjallinen opinnäytetyö, Nea Waismaan kirjallinen opinnäytetyö, Elina Sirkiän kirjallinen opinnäytetyö

C tutustu kahteen lähdekirjaan ja niistä vähintään 40 sivun tekstiin joka käsittelee kehollisuutta, kehon ilmaisun mahdollisuuksia ja tapoja, koreografian luomista, harjoittamista, katsomista ja analysointia:
- kirjoita lähdeaineiston pohjalta tiivis essee itseäsi erityisesti kiinnostavista aiheista ja tärkeimmistä huomioistasi, pohdi miten sirkuksen liike muuntuu esitykselliseen muotoon ja taiteelliseen ilmaisuun ja minkälaisia ovat sirkuksen liikkeelliset merkitykset ilmaisevana kielenä: symbolit, viitteet, metaforat, 15h, 0,5op

Yllä olevien oppimistehtävien palautus Itsiin: pe 24.5.2024 mennessä.

Sisällön jaksotus

KOMPOSITIO JA KOREOGRAFIA osana liikeilmaisun opintoja 2024

Liikeilmaisu 3b, 2op

Yleiset tavoitteet:

Tavoitteena on perehdyttää sirkusopiskelijat erilaisiin tapoihin luoda uutta liikemateriaalia ja varioida ja muokata jo olemassa olevaa sirkuksen/ esittävän taiteen
liikemateriaalia.

Tavoitteena on antaa erilaisia lähestymistapoja liikkeen luomiseen, koreografian rakentamiseen itselle ja muille sekä opetustuntien luovaan työskentelyyn.

Tavoitteena on, että opiskelijat kokeilevat liikkeen erilaisia muokkaustapoja oman sirkusteknisen päälajinsa sisällä.

Tavoitteena on, että opiskelijat saavat liikeideoita tuleviin taiteellisiin esitysprojekteihin ja opetustyöhön.

Opinnot jakautuvat kolmeen osaan:
osa 1: lähiopetus 18 X1,5h= 27h, 1op
osa 2: oman sirkussoolon liikeanalyysitehtävä 0,5op
osa 3: kirjalliseen lähdeaineistoon tutustuminen ja sen pohjalta oman koreografisen ajattelun auki kirjoittaminen, 0,5op
Yhteensä: 3op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan aktiivinen ammattimainen läsnäolo lähiopetuksessa, vertaispalautteen laatu, oppimistehtävien toteuttaminen ja palauttaminen ohjeiden mukaisesti, kyvyykkyys kokeilla, luoda, havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti ja ammattimainen tutkiva asenne koreografiseen oppimiseen.

Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen ja musiikin yleistä arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta. Oppimistehtäviä ei ole palautettu määräaikaan mennessä ja niiden laatu on arviointikriteerien alapuolella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin ja ryhmässä. Opiskelijoiden tulee myös valmistaa demo- esitys. Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä oppimista jatkuvaa palautteen annon kautta. Itsereflektion eli oman toiminnan itsearvioinnin ja tarkastelun taidon kehittyminen on tärkeä osa opintojaksoa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä sisältäen yksilö- ja ryhmätyöskentelyä käytännönharjoitteiden ja demojen kautta.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata itselleen ominaista liikemateriaalia ja kokeilla rohkeasti eri tapoja ja tyylejä liikkua ja ilmaista itseään. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään sekä pyrkii kulkemaan tavoitteellisesti kohti opinnäytetyötä liikeilmaisullisissa taidoissa.

Opiskelija luo aikataulusuunnitelman opinnäytetyön etenemisestä keväälle 2024, jonka lisäksi jakson aikana tehdään alustava suunnitelma koko ryhmän taiteellisten opinnäytteiden toteuttamisesta yhteistoiminnallisesti ja jaetaan tuotantoon liittyvät vastuut.


Sisällöt
Opintojaksolla kehitetään opiskelijan liikeilmaisullisia taitoja oman sirkusvälineen kanssa ja sen ympärillä. Keskeistä on opiskelijan oman, luonnollisen ilmaisutyylin löytäminen, jonka lisäksi jaksolla kannustetaan kokeilemaan eri tapoja ilmaista itseään. Opintojaksolla keskitytään luomaan pohja taiteelliselle opinnäytetyölle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, opiskelijan omiin tavoitteisiin, lähtötasoon sekä vertaisryhmään. Lisäksi tapahtuu arviointi suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen tasoon ja se perustuu Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviointikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%)
2) opiskelijan aktiivisuus ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin sekä opiskelijan ryhmätyötaidot
3) jatkuvan arvioinnin todettu tekninen taito ja kehittyminen
4) demo omasta päälajista

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet, on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti. Opiskelija saavuttaa opintojakson keskeiset tavoitteet hyvin, on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osaa soveltaa oppimaansa luovasti loppudemossa. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija saavuttaa opintojakson keskeiset tavoitteet erinomaisesti sekä osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osaa soveltaa oppimaansa luovasti ja monipuolisesti loppudemossa. Opiskelija tunnistaa omat oppimistapansa ja osaa lisäksi tarkastella ja arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteisestä oppimisilmapiiriä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa 1900-luvun länsimaisen teatterin eri tyylisuunnat ja eri historiallisien aikakausien erityispiirteet.

Sisältö

Luennot, harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ, kirjalliset työt.

Oppimateriaalit

Eurooppalaisen teatterin historia https://disco.teak.fi/euteatteri/
Suomen teatterihistoria https://disco.teak.fi/teatteri/
+ Muu materiaali (radiotallenteet, videot, dokumentit, artikkelit)

Opetusmenetelmät

Opiskelija tutustuu nykyteatterin historiaan eri tietolähteiden kautta ja soveltaa tietoa oppimistehtäviin.
Opintojakson tavoite on vahvistaa opiskelijan kiinnostusta nykyteatterin historiaan sekä nähdä se omaa ammatti-identiteettiä rakentavana oppiaineena.
• Tavoitteena on aktivoida opiskelijaa hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tietolähteiden luotettavuutta.
• Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään ihmisten toimintaan vaikuttaneita tekoja erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on kasvattaa historiallista empatiakykyä.
• Opintojakson tavoitteena on myös auttaa opiskelijaa arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille.
• Lisäksi tavoitteena on ohjata opiskelijaa arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla ja liittämään oman teatteritoimintansa osaksi historian jatkumoa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija suorittaa tehtävät verkkotehtävinä, joista ohjaava opettaja antaa suullista palautetta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtäväalueita on yhteensä viisi ja ne palautetaan Itslearningiin.

Sisällön jaksotus

Nykyteatterin historian opintojakso 3 op suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojakson alkuinfo on to 25.1. klo 9.00-10.30. Tämän jälkeen tehtävät suoritetaan itsenäisesti. Opintojakso koostuu osa-alueista, joissa opiskelija tutustuu keskeisimpiin 1900-luvun teatterin uudistajiin sekä ilmiöihin, jotka ovat vaikuttaneet nykyteatteriin ja sen tekijöihin. Materiaalin pohjalta opiskelija soveltaa tietoa käyttäen sitä tehtävien pohjana.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojaksolle eikä suorita annettavia oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annettujen tehtävien tekeminen määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opintojakson sisällön yhdistäminen aiemmin opittuun sekä kyky analysoida opittua. Edellisten lisäksi oman pohdinnan ja kiinnostuksen kohteiden sekä näkökulmien auki kirjoittaminen oppimistehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi kyky itsereflektioon sekä analysoida oman taiteenalan kehitystä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

03.04.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 25

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitteellistää, keskustella ja kirjoittaa ajankohtaisista nykyteatterin teemoista rakentavalla tavalla.

Sisältö

Luennot, keskustelut, kirjoittaminen ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Otteita teoksista:
Hans-Thies Lehmann: Draaman jälkeinen teatteri.
Annukka Ruuskanen (toim.) Nykyteatterikirja - 2000 luvun alun uusi skene.
Marvin Carlson: Esitys ja performanssi.
Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5
Looking for Direction. Rethinking Theatre Directing Practices and Pedagogies in the 21st Century. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-050-8

Opetusmenetelmät

keskustelut, lukeminen, taiteellisen teon muotoilu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

tutkiva oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- osallistuminen kontaktiopetukseen
- artikkelien lukeminen
- nykyteatterillisen väitteen muotoilu, esittäminen ja dokumentointi
- paneelikeskusteluun osallistuminen
- tekstin kirjoittaminen (esim. esitysteksti, jossa näkyy prosessin dokumentointi)

Sisällön jaksotus

Nykyteatterin teemat -opintojaksolla kysytään:
Mitä on nykyteatteri? Mitä se ei ole?
Mitä ovat nykyteatterin teemat teatterifestivaalin järjestäjän, kaupunginteatterin dramaturgin ja teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijan havainnon mukaan?
Miten nykyteatteria on artikuloitu 2000-luvulla?
Mikä on opintojaksolle osallistuvan väite/manifesti nykyteatterin teemoista?

Opintojakso sisältää
- nykyteatteritekstien lukemista
- keskustelua luetun ja kuullun pohjalta
- keskustelua vierailijoiden kanssa
- oman nykyteatterillisen teon/eleen muotoon tehdyn väitteen/manifestin, jotka esitetään muille teatteriopiskelijiolle 15.5.
- paneelikeskustelun nykyteatterin teemoista
- luettuun ja koettuun pohjaavan kirjoitelman/tekstin nykyteatterista, palautus 24.5.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti: minna.haapasalo@turkuamk.fi
Itslearning-työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) Läsnäolo ja osallistuminen vuorovaikutustilanteissa
2) Väite/manifesti nykyteatterin teemoista
3) Teksti nykyteatterin teemoista

Hylätty (0)

Opiskelija osallistuu puutteellisesti vuorovaikutustilanteisiin eikä tee kaikkia oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on paikalla vuorovaikutustilanteissa ja tekee oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija yhdistää opintojakson tietoja aiemmin oppimaansa. Opiskelija laajentaa osaamistaan ja
kykyään käyttää ammatillisia käsitteitä. Opiskelija ottaa osaa vuorovaikutustilanteisiin. Liittyy oppimisprosessiin omaa ja muiden oppimista tutkien ja rakentaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija kehittää tavoitteellisesti ja itseohjautuvasti omaa taiteellista ajatteluaan ja käytäntöään. Perustelee taidenäkemystään selkeästi. Kehittää ja tukee vuorovaikutustilanteita osallistujien tunne- ja tehtävätavoitteita tukien.

Ilmoittautumisaika

22.09.2023 - 21.10.2023

Ajoitus

22.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa näyttämöilmaisun perusteet.

Sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla syvennytään näyttelijäntyöhön erilaisten näyttämöllisten harjoitteiden kautta. Näyttelijäntyöllisessä fokuksessa kurssilla ovat mm. läsnäolo, kontakti, reagointi sekä draamatekstin analysointi näyttelijän näkökulmasta.
Käytännön harjoitteiden lisäksi kurssilla käytetään teoriamateriaalia etäluentoina ja keskustellaan opettajan johdolla näyttelijäntyön teoreettisista lähtökohdista.
Kurssilla työskennellään myös tekstin kanssa ja mahdollisuuksien mukaan valmistetaan myös demo-esitykset kurssin päätteeksi.
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta sekä kirjallisesta loppuraportista. Opiskelija pitää opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa, jossa opiskelija reflektoi omaa oppimisprosessiaan näyttelijäntyön näkökulmasta opintojakson ajan.

Ke 8.11. klo 13.00-15.00 Zoom, luento (2h)
Kurssi-intro + luento post-fordistinen näyttelijä

Pe 10.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Post-fordistinen näyttelijä harjoitteita

Ti 14.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Sukellus ekspressionismiin luento + Sukellus ekspressionismiin harjoitteita

Ke 15.11 klo 13.00-15.00 Zoom, luento (2h)
Luento Brechtin V-efekti

To 16.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Brechtin V-efekti harjoitteita

Pe 17.11. klo 11.30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Luento Artaud ja julmuuden teatteri + Artaud ja julmuuden teatteri harjoitteita

Ti 21.11 klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Absurdi teatteri luento

Ke 22.11. klo 11.30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Absurdi teatteri harjoitteita

Pe 24.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Ei-inhimillinen näyttelijäntyö luento + harjoitteita

ti 28.11. klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Michail Chekhov luento

ke 29.11. klo 11:30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Michail Chekhov harjoitteita

to 30.11. klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Meyerhold luento

ma 4.12. klo 11:30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Meyerhold harjoitteita

pe 8.12. klo 11-30-16.00 Opetusta kampuksella (5h)
Antiikin Kreikka luento + Antiikin Kreikka harjoitteita

ke 13.12 klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Koonti + NÄYTÖKSEN suunnittelua ryhmissä

to 14.12 klo 11:30-16:30 Zoom konsultaaatio ryhmittäin (5h)

Ma 18.12 klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella + NÄYTÖS kello 14.00-15.00 + purku 15.00-16.30 (5h)

Ti 19.12. klo 13-15 Zoom päätös, kurssin taiteellinen purku + raporttien kirjoittaminen (2h)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan sitä, millaisia näyttelijäntyöllisiä valmiuksia opiskelija tarvitsee siirtyessään työelämään, ja miten hän osaa hyödyntää oppimaansa ohjatessaan ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena. Kirjallinen raportti palautetaan opettajalle opintojakson päätteeksi.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tutustuu näyttelijäntyön perusteisiin teorian ja käytännön harjoitteiden kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, aktiiviseen tuntityöskentelyyn sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan henkilökohtaista kehitystä kurssin aikana sekä opiskelijan halua haastaa itseään oppimisprosessissa. Arviointiin vaikuttaa myös ryhmätyötaidot: halukkuus ja kyky työskennellä ryhmässä sekä toisten opiskelijoiden kannustaminen.
Opintojaksossa arvioidaan:

1) läsnäolo sekä osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin

2) aktiivinen osallistuminen reflektiokeskusteluihin ja ”laboratoriotyöskentelyyn”

3) tehtävien soveltaminen ja linkittäminen omaan tulevaan ammattiin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen. Oppimistehtävät puuttuvat ja/tai ovat vajavaisia. Opiskelija ei osoita aktiivisuutta oppimistilanteissa, eikä oppimistehtävien suorittamisessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa tunnistaa opintojakson keskeiset käsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käytettyjä käsitteitä kirjallisesti sekä suullisesti. Hän osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija on vaikuttanut myönteisesti kurssin ilmapiiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun, ”laboratoriotyöskentelyyn” sekä analyysiin. Opiskelija osaa kehittää oppimaansa eteenpäin pyrkien luomaan uusia toimintamalleja tulevaan työhönsä teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opiskelija haastaa itseään rohkeasti pyrkien syventämään omaa ammatillista osaamistaan.

Ilmoittautumisaika

17.10.2023 - 15.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 16

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa valitun näyttämöilmaisutekniikan perusteet.

Sisältö

Harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitteiden tekeminen, ryhmässä toimiminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kontaktiopetus, harjoitteiden tekeminen, ryhmässä toimiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttämöilmaisu 1 opintojakson voi hyväksilukea jollain korkeakoulutasoisesti opetetulla näyttämöilmaisun opinnolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHTÄVÄT JA MUUT OHJEET

VAATETUKSESTA
TREENIVAATTEET
Ekalla tapaamiskerralla ja välillä muinakin päivinä, tarvitaan kokomustat tai muut ns. teatterineutraalit treenivaatteet joissa on mukava liikkua ja hikoilla. Mielellään pitkähihainen paita. Ei printtejä, kuvioita yms. Vaatetusasia ei ole haudanvakava asia, eli jos kaapistasi ei löydy mustaa relettä, ei tarvitse lähteä shoppailemaan. Ideana on rauhoittaa observointihetket, jotta huomio pysyy liikkeessä, eikä livahda vaatteisiin.
Paljaat jalat tai tossut, jotka eivät luista.
TUO JUHLAVIA VAATTEITA JA ASUSTEITA KLOVNEILLE
Toisella tapaamiskerralla 23.11. suunnittelemme ryhmässä klovnillesi asun, eli sinun ei tarvitse kurssin alussa vielä tietää mitään klovnisi vermeistä. Rakennamme yhdessä ns. kollektiiviseen klovni-garderoobin, johon jokainen tuo yhteiseen käyttöön tarkoitettuja vaatteita. Tätä vaatevarastoa hyödyntäen, klovneille toteutetaan asukokonaisuus. On tärkeätä että jokainen kantaa kortensa kekoon ja tuo vaatteita ja asusteita anteliaasti, more is more. Käy ajoissa kirppareilla tai hyödynnä mahdollisia omia kätköjäsi tai koulun puvustamoa ja ota mukaan hattuja, kenkiä, takkeja, housuja, jakkuja, hameita, asusteita, laukkuja.... Kurssin loputtua jokainen saa omat vaatteensa takaisin. Sopikaa keskenänne haluatteko ne pestynä vai hikisinä ;) Vaatteet voi myös lahjoittaa jollekin jos sille päälle sattuu. Vaatteet on tarkoitettu teatterikäyttöön, eli ne väistämättäkin hikeentyvät ja kuluvat käytössä, eli älä tuo mummosi lempipuseroa.
Välttäkää arkirytkyjä, tuokaa juhlavia vaatteita, mielellään liian isoja tai pieniä, ei liian tyylikkäitä. Takana voisi olla ajatus että vaatteet soveltuisivat klovnin vanhanaikaisen isomummon mielestä hyvin juhliin tai edustustilaisuuksiin mm. kirkkoon, tärkeysvirastoon tai työhaastatteluun.
Välttäkää sirkuspelleklisheitä: pilkkuja, raitoja..
NENÄ
Tilasin laadukkaita nahkaisia neniä Ranskasta, eli mikäli teillä on tarvetta, minulta voi ostaa sellaisia. Neniä löytyy s-,m- ja l- kokoisena. Hinta 14€ kpl. Maksu MP tai cash tasaraha.
Jos et halua satsata nenään, niin minulta/opettajalta voit myös ostaa muutamalla eurolla muovinenän. Ja aina voi tuoda mukanaan oman lempparinenänsä.

TEHTÄVÄ
LAULU
Opettele vähintään yksi sinulle merkityksellinen laulu ulkoa. Laulun tulisi olla joku joka koskettaa sinua nyt tai on joskus koskettanut ja nyt tuntuu jo vähän naivilta. Laulun ei tarvitse olla hauska. Kielellä ei ole väliä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

ARVIOINNISTA
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty

Arviointikriteerejä ovat
• Sisällön omaksuminen ja kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon
• Ryhmätyötaidot
• Läsnäoloprosentti *

*Hyväksytyn opintosuorituksen läsnäoloprosentti on 80%.
Mikäli poissaoloja kertyy yli 20%, aina 30% asti, kurssista voi vielä päästä läpi, mikäli sopii opettajan kanssa korvaavista tehtävistä ja toimittaa ne määräaikaan mennessä opettajalle. Kirjalliset tai videona toteutettavat rästitehtävät annetaan oppilaille viimeisen opetuskerran jälkeen.

Sisällön jaksotus

MAAILMAN PIENIN NAAMIO -PUNAINEN NENÄ (2 op)

Klovneriassa kaikki on päälaellaan, myös suhde epäonnistumiseen. Meille on opetettu synnytyslaitokselta alkaen että virheitä ei saa tehdä ja jos tekee, niin ne pitää peittää.
Poisoppiminen virheen välttelystä, piilottelusta tai kieltämisestä vaatii valtavasti harjoittelua. Siinä meille riittää työsarkaa!

Teatteriklovneria poikkeaa muista naamiolajeista siten, että klovni ei ole fiktiivinen roolihahmo, jonka taakse oman persoonan voi kätkeä, vaan pikemminkin esiintyjän mielentila ja ja omista naurettavista piirteistä syntynyt liioiteltu hahmo.

Klovnin tehtävä on naurattaa, sillä olemmehan komedian tyylilajissa. Klovni edustaa inhimillistä epäonnistumista, jolle nauraessaan yleisö voi sietää paremmin omaa epätäydellisyyttään ja sitä ettei aina ihan ymmärrä miten tätä elämää pitäisi elää.

TAVOITTEET
• Löytää leikkisä suhde esiintymiseen
• Pitää hauskaa ja olla aidossa kontaktissa yleisön kanssa
• Oppia nauramaan itselleen
• Tunnistaa, tunnustaa ja hyväksyä improvisaatiossa sattuvat mokat.
• Pystyä tarkastelemaan omia ei-mairittelevia ominaisuuksiaan, epätäydellisyyttään ja epäonnistumisisaan klovnin linssin läpi. Transformoida henkilökohtainen naurettavuus universaalille tasolle, yleisölle jaettavaksi.
• Oman henkilökohtaisen klovnin löytäminen
• Sen ymmärtäminen että kaikki edellä mainitut tavoitteet saattavat toteutua vasta sadan vuoden päästä…

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNISTA
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty

Arviointikriteerejä ovat
• Sisällön omaksuminen ja kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon
• Ryhmätyötaidot
• Läsnäoloprosentti *

*Hyväksytyn opintosuorituksen läsnäoloprosentti on 80%.
Mikäli poissaoloja kertyy yli 20%, aina 30% asti, kurssista voi vielä päästä läpi, mikäli sopii opettajan kanssa korvaavista tehtävistä ja toimittaa ne määräaikaan mennessä opettajalle. Kirjalliset tai videona toteutettavat rästitehtävät annetaan oppilaille viimeisen opetuskerran jälkeen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- sirkustaiteen kannalta keskeisten teatterillisten ilmaisutekniikoiden perustaidot
- tiedostaa ilmaisuaan rajoittavia ja vapauttavia elementtejä
- tunnistaa draamallisen kerronnan malleja

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu teatteri-improvisaation, näyttelijäntyön, klovnerian ja naamionäyttelemisen opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan teatterillisen ilmaisutaidon ja draamallisen kerronnan analyysitaitojen kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa ja ne sisältävät käytönnön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- sirkustaiteen kannalta keskeisten teatterillisten ilmaisutekniikoiden perustaidot
- tiedostaa ilmaisuaan rajoittavia ja vapauttavia elementtejä
- tunnistaa draamallisen kerronnan malleja

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu teatteri-improvisaation, näyttelijäntyön, klovnerian ja naamionäyttelemisen opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan teatterillisen ilmaisutaidon ja draamallisen kerronnan analyysitaitojen kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa ja ne sisältävät käytönnön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa valitun näyttämöilmaisutekniikan perusteet.

Sisältö

Harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Määritetään tarkemmin opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Fyysiset harjoitteet ryhmätyönä ja osittain itsenäisesti harjoitellen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen improvisaatioharjoituksiin.

Sisällön jaksotus

Improvisaatioharjoitukset lukujärjestykseen merkityillä kontaktitunneilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti, sinimaria.tomperi@gmail.com
tutoropettaja vie suoritukset rekisteriin: minna.haapasalo@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: läsnäolo, osallistuminen, oppimistehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet
ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt
kaikki oppimistehtävät. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta
oppimisympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija omaa taidon monipuoliseen kokonaisvaltaiseen työskentelyyn ja hallitsee pari- ja
ryhmätyöskentelyn perusteita. Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen improvisaation tekemiselle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa
aiempaan osaamiseensa. Oppilas osaa tarkastella, arvioida sekä omaa että ryhmänsä
oppimista. Osaa ottaa vastuuta ryhmän myönteisestä ilmapiiristä ja kehittyy myös vuorovaikutuksessa
toisiin opiskelijoihin. Opiskelija on motivoitunut tutkimaan ja osallistumaan improvisaatioharjoituksiin,
sekä ymmärtää improvisaation perusteet.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- sirkustaiteen kannalta keskeisten teatterillisten ilmaisutekniikoiden perustaidot
- tiedostaa ilmaisuaan rajoittavia ja vapauttavia elementtejä
- tunnistaa draamallisen kerronnan malleja

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu teatteri-improvisaation, näyttelijäntyön, klovnerian ja naamionäyttelemisen opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan teatterillisen ilmaisutaidon ja draamallisen kerronnan analyysitaitojen kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa ja ne sisältävät käytönnön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Soile Mäkelä
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- sirkustaiteen kannalta keskeisten teatterillisten ilmaisutekniikoiden perustaidot
- tiedostaa ilmaisuaan rajoittavia ja vapauttavia elementtejä
- tunnistaa draamallisen kerronnan malleja

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu teatteri-improvisaation, näyttelijäntyön, klovnerian ja naamionäyttelemisen opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan teatterillisen ilmaisutaidon ja draamallisen kerronnan analyysitaitojen kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa ja ne sisältävät käytönnön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 17.10.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Opetusmenetelmät

Ohjaamiseen valmistautuminen koostuu lähiopinnoista, joissa opiskelija tunnistaa, nimeää ja tarkentaa esityksen ohjaamisen lähtökohtiansa työskentelemällä syventävästi oman tulevan taiteellisen ohjaustyönsä parissa. Näiden lähtökohtien tunnistaminen edellyttää esitystapojen traditioiden tunnistamista ja tutkimista sekä uusien työskentelytapojen etsimistä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ryhmätyöskentely, pienryhmätyöskentely, yksilötyöskentely.

Dialogipedagogiikka, vuorovaikutuksellinen ja toiminnallinen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikana jatkotyöstetään ja syvennetään jo olemassa olevaa taiteellisen ohjaustyön aiesuunnitelmaa.


Ennakkotehtävä: lähetä pe 29.9. oma aiesuunnitelma venla.luoma@tehdasteatteri.fi sekä kittila.jukka@gmail.com.

Kirjallinen välitehtävä: lähetä edelleen kehitetty aiesuunnitelma Venlalle ja Jukalle pe 27.10. mennessä. Tehtävän tarkemmat ohjeet kurssin aikana.

Kirjallinen lopputehtävä: lähetä aiesuunnitelman kolmas versio Venlalle, Jukalle ja Annalle ti 14.11. mennessä. Tehtävän tarkemmat ohjeet kurssin aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson vuorovaikutustilanteisiin sekä osoittaa kiinnostusta ja halukkuutta oman ajattelun kehittämiseen. Opiskelija tukee ryhmän työskentelyä omalla osallistumisella. Opiskelija pyrkii sanoittamaan omaa ajatteluaan sekä oman että muiden oppimisen tueksi. Opiskelija palauttaa kaikki opintojakson kirjalliset oppimistehtävät.

Hylätty

Opiskelija ei ole osallistu opintojakson vuorovaikutustilanteisiin eikä palauta kaikkia kirjallisia oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Oman projektiohjauksen (tai muun tulevan työn, jos ohjaus on jo tehty) taiteellinen ja tuotannollinen työstäminen intensiivijaksona.

Opetusajat, paikat ja vastuuopettajat:

3.10. 9-16, Naru, Venla
5.10. 9-12, Naru, Venla

10.10. 9-16, Naru, Venla

24.10. 9-16, Naru, Venla


30.10. 13-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
31.10. 13-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
1.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
2.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
3.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka

Viestintäkanava ja lisätietoja

venla.luoma@tehdasteatteri.fi

kittila.jukka@gmail.com


anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson ryhmätilanteisiin. Oman taiteellisen ajattelun osoittaminen kirjallisten oppimistehtävien kautta.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, seminaarit, yksilöllinen työn ohjausklinikka.
Ks. ohjeesta tarkemmin ohjaavan opettajan vastuut ja opiskelijan vastuut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisen opinnäytetyön aiesuunnitelman ja toteutussuunnitelman tekeminen.
Opinnäytetyön seminaarit syyskaudella ja kevätkaudella.
Kielenhuollon ohjaukseen ja kirjoittamisen työpajoihin osallistuminen.
Henkilökohtaiseen työn ohjaukseen osallistuminen.
Oman työprosessin ja tuotoksen jakaminen toisille opiskelijoille jakamisen seminaarissa kevätkaudella.
Kirjallisen tuotoksen palauttaminen määräajassa ohjeiden mukaisesti.
Kypsyysnäytteen työstäminen ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Turun AMK:n Taideakatemia
Sirkuskoulutus
Opinnäytetyön ohjeistus
Opettaja: Minna Karesluoto
Opiskelijat: PTEASS20 ja monimuoto
SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN OHJEISTUS
LUKUVUODELLE 2023-2024
1 MITÄ ON SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖ?

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on opintojen loppuun sijoittuva näyte opintojen kautta saavutetusta ammatillisesta tasosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyön laajuus ja luonne vaihtelevat koulutuksittain. Opinnäytetyön voi tehdä osana Turun ammattikorkeakoulun hanketoimintaa. Opinnäytetyön voi tehdä joko yksilö-, pari-, ryhmä- tai projektityönä. Yhteistyötä voidaan tehdä yli koulutusalojen. Tällöin työ arvioidaan kokonaisuutena, mutta kunkin opiskelijan työpanos ja vastuualueet tulee olla selkeästi osoitettavissa.

Opinnäytetyötä säätelee laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista. Turun AMK:n opinnäytetyönohjeistus ja prosessikuvaus löytyy Turun AMK:n intranet sivustolta (Messi) kohdasta Opiskelu.

Kukin koulutusala ja erikoistumisala määrittelee tarkemmin omat kriteerinsä ja tavoitteensa opinnäytetyölle.

Sirkuksen opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumista. Sirkusalan asiantuntijatehtäviä on monenlaisia (opettaja, esiintyjä, ohjaaja) ja opinnäytetyön tulisi antaa mahdollisuus erikoistua. Työn tavoitteena on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja kehittää sirkuksen ammattikäytäntöjä. Opinnäytetyön avulla myös luodaan yhteyksiä työelämään.

Sirkuksen opinnäytteen tavoitteena on osoittaa koulussa tapahtunut oppiminen sekä kyky soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Oppilaan tulee kyetä itsenäiseen työnsä suunnitteluun, sen arviointiin ja toteuttamiseen sekä oman työnsä dokumentointiin ja arviointiin.

Sirkuksen opinnäytetyön kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. (675 tuntia opiskelijan työtä, tarkoittaa n. seitsemäntoista 40 tunnin työviikkoa)

Sirkuksen opinnäytetyö koostuu seuraavista osa-alueista:

Opinnäytetyöseminaari 2 op
Tiedonhaun kurssi 1op

Käytännön osio 10op:
Taiteellinen opinnäytetyö, 10op tai
Pedagoginen opinnäytetyö, 10op tai
Laaja kirjallinen tutkielma, 20op tai
Muu työ, 10op

ja

Kirjallinen osio 10 op:
Kirjallinen tutkielma, jossa pedagoginen kysymys ja yhteys käytännön osioon ja

Loppuseminaari, 2 op

ja
Kypsyysnäyte (joka sisältyy loppuseminaarin osuuteen)

Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki opetussuunnitelman mukaiset edeltävät opinnot ovat hyväksytysti suoritettuja.

Opinnäytetyöseminaarin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön tekemiselle.

Kirjallisen työn opinnäytetyöseminaari (4op) sisältää ryhmäkokoontumisia, yksilöohjausta ja kirjoittamisen ohjaamista.
Seminaari koostuu kolmesta osasta:
1. Luennot, lähiopetus (3op):
opettajat Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori ja Minna Karesluoto
2. tutorointi (1op)
Minna Karesluodon kanssa:5h/ opiskelija: 2h syyskaudella ja 3h kevätkaudella.
3. loppuseminaarit keväällä 2024, johon kuuluu myös kypsyysnäyte (2op).
Loppuseminaareihin kuuluu oman työskentelyprosessin ja tulosten sekä päätelmien jakaminen toisille.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa yksilöohjausta:
- 5h/ opiskelija/ kirjallinen opinnäytetyö
- opettaja Minna Karesluoto
- ajankohta syksy 2023- kevät 2024
- opiskelija ja opettaja sopivat yksilöohjauksen ajoista työn aloitukseen, keskivaiheeseen ja viimeistelyyn

Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan yhdistettynä luento- ja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on opiskelijoiden omatoimisesti harjoittama tiedonhankinta ja prosessikirjoitus. Seminaarin luennoilla käsitellään mm. tutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja lähinnä laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kartoittamaan opinnäytetyönsä ajatuksellista taustaa (eli nk. teoreettista viitekehystä).

Kevään ja alkusyksyn 2023 aikana opiskelija hahmottaa itselleen tärkeän tutkielmallisen kysymyksen ja kykenee perustelemaan väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Päätavoitteena on korkeatasoisen kirjallisen aiesuunnitelman tuottaminen ja kirjallisen työn aloittaminen joltain sirkustiedon alueelta ensimmäiseen seminaaritapaamiseen.

Opiskelija laatii kirjallisen aiesuunnitelman opinnäytetöistään, jonka sirkuksen tutoropettaja, seminaarista vastaavat opettajat ja esittävän taiteen koulutuspäällikkö hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaariin ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman itsenäisesti.

Opinnäytetyön hyväksymisehtoina ovat:
1. osallistuminen opinnäytetyöseminaariin hyväksytysti
2. hyväksytty opinnäytetyö (käytännön osio ja kirjallinen tutkielma)
3. osallistuminen loppuseminaariin hyväksytysti
4. hyväksytty kypsyysnäyte
5. opinnäytetyön dokumentointi ohjeistuksen mukaisesti

Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa, on siinä oltava selvästi toisistaan erottuvat osiot ja vastuutehtävät.


2 SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ

Opinnäytetyön vaihtoehdot sirkuskoulutuksessa ovat:
1. Taiteellinen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
2. Pedagoginen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
3. Kirjallinen opinnäytetyö (laaja kirjallinen tutkielma)
4. Muu opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)

1 Taiteellinen opinnäytetyö

Sirkuksen AMK-tutkinnon opinnäytetyön käytännön osiona voi olla sirkuksen ohjaustyö, sirkusesiintyjänä työskentely, yhdistelmä edellä mainituista töistä tai muu taiteelliseksi näytöksi soveltuva projekti. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta prosessista, prosessin tuotoksesta sekä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osiossa opiskelija voi tarkastella taiteen tuotosta ja siihen liittyvää taiteellispedagogista prosessia pohtien kriittisesti sirkustaiteen olemusta, oppimista ja/ tai opettamista. Kirjallisen osion tulee linkittyä käytännölliseen taidetekoon.

Kirjallisen osion pituus on 20-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 4000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tutkielman tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

1.1 Sirkusohjaus

Sirkuksen ohjaustyössä opiskelija voi käyttää hyväkseen eri taiteen keinoja, mutta sen tulisi ensisijaisesti osoittaa tekijänsä ymmärrystä sirkuksen ominaispiirteistä ja valitun materiaalin omaperäisestä käytöstä ja luovasta soveltamisesta. Ohjaustyö voi olla solistille tai ryhmälle tehty sirkusesitys. Keskeistä on tutkiva ote työskentelyyn. Sirkuksen ohjaustyön kesto voi olla 6-30min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen.

Sirkusohjausta työstäessä tulee pohtia mm. seuraavia seikkoja:
- teemat, näkökulmat, lähestymistavat
- sirkusesityksen/numeron mahdollisesti edustama genre, genret
- sirkusesityksen kokonaisrakenne (kesto, jaksotus, rytmitys)
- kohderyhmä, jolle sirkusesitys on mahdollisesti suunnattu
- liikemateriaalin käsittely: kehittely ja manipulaatio
- sirkusvälineiden käsittely: kehittely ja manipulaatio
- esiintyjien (soolo vs. ryhmä) suhteiden kehittely
- sirkusmateriaalin analyysi (välineet, liike, tila jne.)
- valomaailma, puvustus (visuaalisuus)
- tulkinnat/narraatiot sirkusesityksestä
- äänimaailma
- dynaamiset rakenteet
- ohjausmenetelmät1.2 Sirkusesiintyjän työ

Sirkusesiintyjän työssä opiskelijan taiteellinen näyttö on sirkusesiintyjänä työskentelyä joko solistina tai ryhmässä. Opiskelija voi työskennellä joko toisen ohjauksessa tai suunnitella sirkusnumeron/ esityksen itse. Sirkusnumeron/ esityksen kesto voi olla 6-30 min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen. Sirkusesiintyjän työn rakentamisessa voi miettiä sirkusohjaustyön yhteydessä mainittuja seikkoja.

2 Pedagoginen opinnäytetyö

Pedagogisessa projektissa opiskelija toteuttaa suunnittelemansa sirkuskasvatuksellisen hankkeen. Kyseessä voi olla esim. opetuspaketti, opetusharjoitteluun liittyvä tutkielma, käytännön pedagoginen kenttätyö tai ohjausprosessi, jonka tavoitteet ovat kasvatuksellisia. Pedagogisessa opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat sirkuksen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Tutkimusmenetelminä voi käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjallinen osio kuuluu läheisesti pedagogiseen projektiin.

Pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

3 Laaja kirjallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi olla myös pelkästään kirjallinen tutkielma, mutta silloin sen on laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan oltava korkeampi kuin silloin, kun se on osio opinnäytetyötä. Kirjallisen tutkielman tarkoituksena on pohtia syvällisesti jotain sirkuksen opettamiseen ja/tai oppimiseen liittyvää ilmiötä. Aiheen käsittelyssä tulee hyödyntää käytännöllisten ja teoreettisten aineiden opintoja. Opiskelijan tulee osoittaa tutkimusmetodisia valmiuksia sekä analyyttisiä ja tehokkaan tutkimuksellisen kirjoittamisen taitoja. Kirjoittamisen tyyli voi olla luonteeltaan akateemista ja/tai luovan kirjoittamisen metodeita soveltavaa.

Kirjallisen tutkielman pituus on 40 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 8000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekijän tulee osoittaa analyyttisyys ja kriittisyys lähdemateriaalin käytössä ja valitun aiheen merkityksellisyys sirkusalan ammattikäytäntöjen kannalta. Tekstin tulee olla selkeää, tarkkaa ja jäsenneltyä.


4 Muu opinnäytetyö

Sirkuksen ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteeksi voidaan hyväksyä myös jokin muu työksi soveltuva tuotos. Kyseeseen voivat tulla mm. erilaiset poikkitaiteelliset produktiot tai esim. sirkusoppaaksi tarkoitettu internet-materiaali tai sirkusvideo.

Kirjallisen osion pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.Kirjallinen osio opinnäytetyön osana

Kirjallinen osuus kuuluu kaikkiin opinnäytetöihin. Laaja kirjallinen tutkielma voi myös pelkästään täyttää opinnäytetyön kokonaisvaatimukset. Kirjallisen osion tavoitteena on sirkuksen pedagogisten kysymysten jäsentäminen ja niistä kommunikointi. Kirjallinen työ antaa mahdollisuuden sirkuksen syvälliseen, mielenkiintoiseen ja pohtivaan käsittelyyn tekstin kautta.

Kirjallisen tutkielman tulee liittyä praktiseen osuuteen.
Kirjallinen osuus voi muotoutua läheisessä suhteessa taiteellispedagogisen prosessin kanssa. Kirjoittaen voi käsitellä esim. taiteellista työskentelyprosessia, taiteellisia lähestymistapoja tai teemaa, jota tuotos käsittelee. Tutkielman pituus on 20-35 sivua.

Pedagogisessa opinnäytetyössä kirjallinen osio kuuluu aina läheisesti pedagogiseen projektiin. Pituus 25-35 sivua.

Yhteisessä kirjallisessa opinnäytetyössä on oltava selkeät vastuualueet yhteisille tutkielman kysymyksille. Yhteisessä tutkielmassa pituus on 20 sivua/ tekijä.

3 KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OSION SUORITUSOHJEET
Opiskelija osallistuu sirkuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksiin:
• ti 23.5. klo 9-12:15 ja to 25.5. klo 9-12:15 Iso sirkussali ja/tai zoom

1)Sirkuksen opinnäytetyön startti syksyllä 2023 oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa
Aiheet:
Sirkuksen opinnäytetyön prosessi
Sirkuksen opinnäytetyön osiot ja vaiheet: käytännöllinen/ taiteellinen osio, kirjallinen osio, seminaarit, kypsyysnäyte
Opinnäytetöiden ideariihi
Kirjallisen opinnäytetyön info: ti 5.9.2023 klo 9-10:30 online.
Vastuuopettaja: Vesa Kankaanpää.
Kirjallisen opinnäytetyön startti: ti 5.9.2023 klo 15-16:30 lähi ja/tai online. Vastuuopettaja: Minna Karesluoto

2) Kirjallisen opinnäytetyön startti
Aiheet:
• Kirjallisen opinnäytetyön prosessi
• Kirjallisen opinnäytetyön ominaispiirteet, käytänteet ja ohjeet
• Aiheen ja käsiteltävän kysymyksen rajaaminen – millainen on hyvä aihe ja kysymys
• vertaispalautepareista sopiminen kirjallisen prosessin ajaksi
• pe 24.3. klo 9-10:30 Vesa Kankaanpää, online zoom
• tiedonhankinnan kurssin info pe 24.3. klo 10:45-12:15, online zoom

3) Luento tutkimuksellisuudesta opinnäytetöissä
Aiheet:
• Tutkimuksellisuus esittävissä taiteissa
• Tekstit lähteenä
• Taiteellinen tutkimus
• to 30.3. 2022 klo 13:15-16:30 veneluokka ja zoom, yhdessä teatterin 3.vsk:n kanssa, Vesa Kankaanpää
4) Tiedonhaun verkkokurssi ja sen aloitusinfot
Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi on pakollinen osa opinnäytetyötyöskentelyä. Tiedonhankintakurssi 1 op suoritetaan Itslearningissä itsenäisesti.
Lisätietoja verkkokurssin suorittamisesta saat aloitusinfossa pe 24.3.2023
Online zoomissa. Vastuuopettaja: AMK:n kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.
5) Suunnitelmaseminaarit
Kirjallisen osion suunnitelma jätetään palautuslaatikkoon suunnitelmapäivään mennessä.
Seminaari järjestetään syyskuussa.
Seminaarissa keskustellaan seuraavista aiheista:
• Opinnäytetyön aihe
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Keskeiset lähteet ja tiedonhankinnan keinot
• Opinnäytetyön etenemisen aikataulu
Suunnitelmaseminaarissa annetaan vertaispalautetta ja kehitetään opinnäytetöiden suunnitelmia yhdessä keskustellen. Seminaarin jälkeen suunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella ja viedään siitä uusi versio samaan Suunnitelma-palautuslaatikkoon viimeistään viikkoa ennen oman suunnitelman seminaaripäivää.
Sirkuksen suunnitelmaseminaarit:
to 21.9. klo 13:15-16:30 H217
ma 25.9. klo 13:15-16:30 H217
6) Opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma
Kaikista kirjallisista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyösopimus opiskelijan, Turun ammattikorkeakoulun ja mahdollisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten oikeuksia ja vastuita. Opinnäytetyösopimuksen liitteeksi tulee koko ammattikorkeakoululle yhteinen opinnäytetyösuunnitelma, jonka keskeinen sisältö liittyy pääasiassa opinnäytetyön tekemisen kautta syntyvän aineiston hallintaan. Opiskelija vie opinnäytetyösopimuksen ja opinnäytetyösuunnitelman Ankkuriin joulukuu 5.12.2023 mennessä.
Opinnäytetyösopimus löytyy ohjeineen Messistä (https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/9/Sivut/Lomakkeet-ja-mallipohjat.aspx)

7) Kirjoittamisen työpajat
Kolme työpajaa syksyllä 2023, opettaja Jaana Kivivuori
Kirjoittamisen työpajat ovat opinnäytetyön seminaariin kuuluvia pakollisia opintoja.
to 28.9. klo 13:15-16:30 H217
to 12.10. klo 13:15-16:30 H217
to 2.11. klo 13:15-16:30 H217
to 9.11. klo 13:15-16:30 H217

8) Väliseminaarit
Väliseminaarikäsittelyä varten palautetaan teksti palautuskansioon väliseminaari viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria.
Seminaarissa aiheena ovat
• Keskeneräisten töiden esittelyt
• Palaute ohjaavilta opettajilta
• Vertaispalaute
Vertaispalauteparit antavat palautetta töistä.
Väliseminaari 1:
to 7.12.2023 klo 13:15-16:30 H217
Väliseminaari 2:
to 14.3.2024 klo 13:15-16:30 H217
9) Kielenhuolto
Kirjallinen opinnäytetyö tulee palauttaa kielenhuoltoon Itslearning palautuskansioon viimeistään:
X päivä mennessä.
Kielenhuolto tapahtuu ajalla X- X päivä keväällä 2024.
Kielenhuollosta vastaa Jaana Kivivuori.
Ennen kielenhuoltoa tulee työ olla hyväksytty ohjaavalla opettajalla ja olla lähes valmis.
10) Valmis työ
Kirjallinen valmis työ palautetaan Valmis työ kansioon Itslearningiin viimeistään X päivänä.
Oman ammattialan asiantuntijaopettaja kommentoi työtäsi ja antaa julkistamisluvan. Palautuskansiosta opinnäytetyö lähetetään automaattisesti Urkund-plagioinnintarkastukseen. Lisää tietoa Urkund-järjestelmästä löytyy Messistä.
Työ arvioidaan vasta kun se on läpäissyt Urkundin ja se on ladattu Theseukseen ja näkyy siellä.
Tai sen kansitettu versio on palautettuna ohjaavalle opettajalle.
11) Sirkus ja Tanssi
Valmiit kirjalliset opinnäytetyöt esitellään lisäksi alakohtaisesti samassa yhteydessä kuin taiteellinen/pedagoginen opinnäytetyö (ja harjoittelu).
Sirkus: huhtikuussa 2024 X päivänä.
14) Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kypsyysnäytteet tehdään Itslearningissä ajastettuna (3h) tenttinä ajalla X päivä – X päivä.
Kypsyysnäytteeseen voit osallistua kun kirjallinen työsi on valmis ja olet saanut siihen luvan tutor-opettajaltasi.
Vastaavat opettajat: Minna Karesluoto & Jaana Kivivuori


4 OHJAUSKÄYTÄNNÖT

Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan oikeus siihen, että häntä ohjataan opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Sirkuskoulutuksen virallisessa ohjausjärjestelmässä ovat mukana opinnäytetyön vastuuhenkilö, opiskelija, taiteellisen ja pedagogisen työn ohjaava opettaja, kirjallisen työn ohjaava opettaja sekä työn arvioijat.

Jokainen opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle tai pedagogiselle käytännölliselle opinnäytetyölleen. Ohjaavaksi opettajaksi voi ehdottaa sirkuksen tai esittävän taiteen päätoimisia opettajia tai sivutoimisia ”vakituisia” opettajavieraita. Opiskelija voi myös ehdottaa muita esittävän taiteen alan kokeneita taiteilijoita tai pedagogeja oman taiteellisen työnsä ohjaajiksi.

Työtä ohjaava opettaja toimii myös työn arvioijana. Lisäksi arvioinnin antaa sirkuskoulutuksesta vastaava tutoropettaja. Kirjalliset työt arvioivat Minna Karesluoto ja Laura Tikka.

Ehdotukset käytännön taiteellista osiota ohjaavista opettajista esitetään kirjallisesti taiteellisen opinnäytetyön aiesuunnitelmassa sirkuskoulutuksesta vastaavalle opettaja Minna Karesluodolle 30.9. 2023 mennessä. Sirkuskoulutusvastaava ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse valituista ohjaavista opettajista opiskelijoille. Tutoropettaja hoitaa henkilökohtaiset työsopimukset ko. valittujen opettajien ja arvioijien kanssa.

Ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön tekijän ohjaussuhde on yksilöllinen molemmissa opinnäytetyön osioissa, joten kyseisten henkilöiden tulee sopia yhdessä ohjauksen luonteesta.

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän välittää kirjallisen aiesuunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ja sirkuksen tutoropettajalle ennen työnsä alkua ja kommunikoi niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee keskustelu ja/tai ohjausapua. Opiskelija on itse vastuussa taiteellispedagogisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan. Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hän ehdottaa projektin budjetin sirkuskoulutusvastaavalle ja sopii tutoropettajan, esittävän taiteen tuottajaportaan ja muiden opinnäytteiden esittäjien kanssa siitä, milloin mahdollinen taiteellinen tuotos esitetään.

Taiteellisen työn ohjaava opettaja seuraa käytännön prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja myös arvioi projektin sen valmistuttua ja arvioi tulosta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen prosessin aikana asettanut. Arviointiin ohjaavalle opettajalle on varattu 5 h/ opiskelija. Ulkopuolinen arvioija arvioi ainoastaan taiteellista tuotosta ja sisäinen ohjaava opettaja koko opinnäytetyöprosessia.

Kirjallisen työn sisäisenä ohjaajana toimii lukukaudella 2023-2024 Minna Karesluoto ja taiteellisen työn sisäisenä ohjaajana Laura Tikka. Kirjallisen työn ohjauskäytäntö jakaantuu sisällölliseen (tutorointi) ja kielenhuollon (klinikka) ohjaukseen. Kielenhuollon ohjausta antaa Jaana Kivivuori. Kirjallisen opinnäytetyön seminaareista vastaa Vesa Kankaanpää. Tiedonhankinnan verkkokurssista vastaa kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.

5 SIRKUKSEN KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa kirjalliseen opinnäytteeseen liittyvissä tutkimuksellisissa ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja aikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa tutkimukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, menetelmien valitsemisesta ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 5h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen julkaistavaksi. Lisäksi hän lukee valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarviointi palautetaan viimeistään 2 viikkoa valmiin hyväksytyn työn palautuksesta.

Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.
Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla tutkielman suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean, tavoitteet ja aikataulun, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta kirjallisesti s-postitse opiskelijalle, työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen työn aloittaminen
- 2. kerta: opiskelija lähettää ohjaavalle opettajalle tutkielman teoriaosuutta ja menetelmiä käsittelevää tekstiä ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta, mukaan myös alustava sisällysluettelo
- 3.kerta: opiskelija lähettää tutkielman kokonaisuudessaan ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjallisen välipalautteen
TYÖN ESITTELEMINEN VÄLISEMINAARISSA MUILLE OPISKELIJOILLE JA PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN OPPONOIVALTA OPISKELIJALTA
- 4. kerta: valmiin tutkielman lähettäminen ohjaavalle opettajalle arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- toimittaa työn suunnitelmat määräaikaan mennessä ja muokkaa niitä eteenpäin
- lähettää tutkielman päivitetyn suunnitelman/ keskeneräistä tutkielmaa ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä tutkimuksellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- osaa perustella valintansa
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi
6 SIRKUKSEN TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa taiteelliseen opinnäytteeseen liittyvissä taiteellisissa ja tuotannollisissa kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja harjoitusaikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa taiteellisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen esitettäväksi opinnäytetyöfestivaalilla. Lisäksi hän katsoo valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarvioinnin palautus viimeistään 2 viikkoa taiteellisen teon katsomisesta.
Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.

Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa ja prosessin aikana asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean ja tavoitteet, työryhmän, aikataulun ja kustannusarvion, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta s-postitse opiskelijalle
- 2. kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta
- 3.kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjalllisen välipalautteen (välipalaute lähetetään myös Minna Karesluodolle, välipalautteessa lupa työn etenemiseen festivaalilla esitettäväksi)
- 4. tapaaminen: valmiin tuotoksen katsominen ja arvioinnin kirjoittaminen
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- lähettää taiteellisen työnsä päivitetyn suunnitelman ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne myös etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä taiteellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi

Sirkuksen opinnäytteet esitetään Grande Finale sirkuksen opinnäytetyöfestivaalin muodossa Köysiteatterissa ja/tai Videostudiossa ja/ tai Sigyn-salissa keväällä 2024.


7 AIESUUNNITELMA, ESSEE JA TOTEUTUSSUUNNITELMA

Opinnäytetyötä suunnitellaan prosessimaisesti niin taiteellisen, pedagogisen kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön osalta. Prosessin avulla aihe tarkentuu ja materiaalin kerääminen valitusta aiheesta tulee raportoiduksi.

Opinnäytetyön suunnittelussa on kaksi vaihetta:

1.vaihe: AIESUUNNITELMA
Aiesuunnitelmassa selvitetään ja perusteellaan:
- mitä aiotaan tehdä opinnäytetyöksi? (mitä tutkin? aihe, idea, väite? sirkuslajit? sirkusvälineet?)
- millaiset tavoitteet työlle asetetaan? (tutkimuskysymykset? taiteelliset, tekniset tavoitteet, pedagogiset tavoitteet? eettiset periaatteet?)
- miten ja mistä lähdeaineistoa hankitaan? (tutkimusmenetelmät? luomisen ja harjoittamisen menetelmät? ohjaamisen menetelmät? inspiraation lähteet? motiivit?)
- perustelut aiheen valinnalle (miksi tutkin? miksi tällainen aihe juuri nyt?)
- perustelut tiedon kokoamisen ja käsittelyn tavoille ja menetelmille (perustelut taiteellisen luomisen ja esittämisen tavoille)
- milloin työ tehdään, miten ajankäyttö suunnitellaan? (aikataulusuunnitelma osatavoitteiden kanssa)
- lisäksi esitetään ohjaavaa opettajaa käytännölliselle osiolle perustelujen kanssa

Taiteellisen työn aiesuunnitelmaa varten opiskelijan tulee tutustua Taideakatemian tuotanto-oppaaseen ja noudattaa siellä olevia ohjeita työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa.Tuotanto-opas löytyy Turun AMK:n messistä.

Aiesuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys opinnäytetyöprosessin osioista ja kulusta.
Kirjalliset aiesuunnitelmat molemmista opinnäytetyön osioista palautetaan Minna Karesluodolle ja Itslearningiin. Aiheet esitellään muille opiskelijakollegoille opinnäytetyön ensimmäisessä seminaarissa.


2. vaihe: ESSEE
Esseessä selvitetään:
- valitun aihepiirin taustoja
- aiheesta aiemmin kirjoitettua ja toteutettua materiaalia
- tekijän omaa motiivia ja näkökulmaa aiheeseen

Esseen tavoitteena on käynnistää lähdeaineiston lukeminen, analysoiminen ja raportoiminen. Esseen kautta aloitetaan aiheen taustan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa rajatun aiheen ongelmien pohdintaan ja ratkaisemiseen kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen esitysten ja taidetekojen tutustumisen avulla. Essee valmentaa aihetta koskevan tiedon itsenäiseen etsintään ja kriittiseen käyttämiseen. Esseen kirjoittamisen tarkoituksena on aiheen tuntemus ja tekijän oma näkökulma aiheeseen. Essee on itsenäinen kokonaisuus, jossa vastataan esitettyyn kysymykseen.

Esseen tulee nostaa esille aiheen /aiheita, jotka ovat keskeisiä opinnäytetyön ajatuksellisen taustan kehittämisessä. Essee tähtää kirjoittajan oman näkemyksen esille tuomiseen, argumentointiin ja päätelmien tekemiseen suhteessa lähdeaineistoon. Tavoitteena on saada etäisyyttä lähdeaineistoon ja käsitellä aihetta itsenäisesti, joten essee ei ole yhteenveto lähdeaineistosta.

Esseen tekstin tulee olla selkokielistä, pohdiskelevaa ja johdonmukaista. Kirjoitelman alussa tulee esittää tavoitteet, sen jälkeen aiheen käsittely ja lopussa johtopäätökset.
Essee toteutetaan sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta ja palautetaan Minna Karesluodolle palautetta varten. Esseen tavoitteena on tekijän ajatuksellisen taustan selventäminen ja tekstin jatkojalostaminen tutkielman johdantoa sekä teoriaosuutta varten.

3. vaihe: TOTEUTUSSUUNNITELMA
Aiesuunnitelman ja esseen pohjalta käydään kehittämiskeskusteluja opinnäytetyön vastuuhenkilön kanssa. Tämän jälkeen työstetään toteutumissuunnitelma, joka on päivitetty ja tarkennettu suunnitelma opinnäytetyön tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Taiteellisen opinnäytetyön toteutussuunnitelma palautetaan Laura Tikalle viimeistään ma 5.12.2023 mennessä. Opiskelija on vastuussa hyväksytyn toteutussuunnitelman välittämisestä ohjaavalle opettajalle ja muille työssään mukana oleville asianosaisille.8 ARVIOINTI

Kaikissa käytännön opinnäytetöissä on ohjaava opettaja, joka seuraa prosessin alusta loppuun, auttaa ja ohjaa työn tekemisen aikana ja lopulta toimii myös opinnäytetyön tarkastajana. (ns. sisäinen tarkastus)
Kaikkien kirjallisten osioiden sisäisenä tarkastajana toimii sirkuksen tutoropettaja Minna Karesluoto. Kaikkien kirjallisten osioiden ulkopuolisena tarkastajana toimii Laura Tikka.

Käytännön osiot arvioi ohjaavan opettajan lisäksi Laura Tikka. Ulkopuolinen tarkastaja arvioi opinnäytetyön tulosta, eikä seuraa työn valmistumisen prosessia (ns. ulkopuolinen tarkastus).

Opiskelija saa yhteensä kolme-neljä kirjallista arviointia ja niihin liittyvää arvosanaa asteikolla 1-5:
Kiitettävä ( 5)
Hyvä ( 4-3)
Tyydyttävä ( 2-1)
Hylätty

Opinnäytetyön lopullinen numeraalinen arvosana on näiden (kolmen-)neljän arvosanan keskiarvo.

Opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle opinnäytetyölleen, mutta esittävän taiteen koulutuspäällikkö ja Taideakatemian koulutusjohtaja päättävät sekä ohjaavista opettajista että tarkastajista ja taloudellisista resursseista. Ohjaavaksi opettajaksi voidaan pyytää valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti tunnustettu sirkuksen tai esittävän taiteen tuntija: esim. artisti, opettaja, tutkija tai kriitikko.9 DOKUMENTOINTI

Saadakseen opinnäytetyöprosessin päätökseen ja hyväksytyksi opiskelijan tulee huolehtia opinnäytetyönsä kaikkien osioiden asianmukaisesta dokumentoinnista. Ennen dokumentointia opiskelijan on saatava kirjallinen lupa opinnäytetyön ohjaajalta kirjoitustyön tarkistuttamiseen plagiointiohjelmalla ja tämän jälkeen lupa kansitukseen ja julkaisuun Theseuksessa.

Hyväksytyn opinnäytteen kirjoitustyö on tarkistettava URKUND plagiointiohjelmalla. Ohjaava opettaja antaa tarkemmat tiedot ohjelman käyttämisestä, kun työ on valmis.

Taiteellisen opinnäytetyön käytännöllisestä osiosta opiskelijan tulee toimittaa videotaltiointi sirkuksen toimistoon ja kirjastoon eli yhteensä kaksi videotaltiointia. Videotaltiointi tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Taltioinnissa tulee olla selkeät otsikko, aika ja nimimerkinnät. Kukin valmistuva vastaa itse oman työnsä taltioimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin.

Opinnäytetöiden kirjallisista osioista opiskelijan tulee toimittaa sähköinen versio Theseukseen. Dokumentoinnista kirjastoon opiskelija löytää tarkat ohjeet AMK: n intranetin eli Messin www-sivuilta kohdasta opinnäytetyön ohjeistus. Tarkat tiedot valmistumisprosessista ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä löytyvät Messistä. Opiskelija maksaa itse mahdollisten dokumentointien kulut. Dokumentointi on olennainen osa opinnäytetyötä. Ilman ohjeistusta noudattavaa dokumentointia opiskelija ei voi saada hyväksyttyä opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan kirjallisen opinnäytetyön prosessi ja kirjallinen tuotos.
Kirjallisten opinnäytteitä arvioivat Minna Karesluoto (sisäinen ja ulkoinen tarkastaja) ja Laura Tikka (ulkoinen tarkastaja).
Arvioinnissa noudatetaan Turun AMK:n opinnäytetöiden arviointikehikkoa sekä esittävien taiteiden arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opinnäytetyöseminaareihin, kirjoittamisen työpajoihin ja yksilölliseen klinikkaohjaukseen. Työtä ei ole palautettu määräajassa ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 6

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Heidi Alppirinne
 • Vesa Kankaanpää
 • Katja Korpi
Ryhmät
 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Oppimateriaalit

toisten tekemät opinnäytetyöt, aiemmin tehdyt opinnäytetyöt

Opetusmenetelmät

luennot, seminaarit, lähi- ja/tai etäopetus, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen (Theseus)
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan seminaarissa oman tutkimus- tai projekti-ideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee sen edistymistä sekä valmiin opinnäytetyönsä seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen sekä toisten opinnäytesuunnitelmien ja opinnäytetöiden käsittelyyn,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen sen eri vaiheissa

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin hyvin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin erinomaisesti sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankaanpää
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

16.01.2024 - 14.03.2024

Ajoitus

14.03.2024 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankaanpää
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Sisällön jaksotus

1 MITÄ ON SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖ?

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on opintojen loppuun sijoittuva näyte opintojen kautta saavutetusta ammatillisesta tasosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyön laajuus ja luonne vaihtelevat koulutuksittain. Opinnäytetyön voi tehdä osana Turun ammattikorkeakoulun hanketoimintaa. Opinnäytetyön voi tehdä joko yksilö-, pari-, ryhmä- tai projektityönä. Yhteistyötä voidaan tehdä yli koulutusalojen. Tällöin työ arvioidaan kokonaisuutena, mutta kunkin opiskelijan työpanos ja vastuualueet tulee olla selkeästi osoitettavissa.

Opinnäytetyötä säätelee laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista. Turun AMK:n opinnäytetyönohjeistus ja prosessikuvaus löytyy Turun AMK:n intranet sivustolta (Messi) kohdasta Opiskelu.

Kukin koulutusala ja erikoistumisala määrittelee tarkemmin omat kriteerinsä ja tavoitteensa opinnäytetyölle.

Sirkuksen opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumista. Sirkusalan asiantuntijatehtäviä on monenlaisia (opettaja, esiintyjä, ohjaaja) ja opinnäytetyön tulisi antaa mahdollisuus erikoistua. Työn tavoitteena on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja kehittää sirkuksen ammattikäytäntöjä. Opinnäytetyön avulla myös luodaan yhteyksiä työelämään.

Sirkuksen opinnäytteen tavoitteena on osoittaa koulutuksessa tapahtunut oppiminen sekä kyky soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Oppilaan tulee kyetä itsenäiseen työnsä suunnitteluun, sen arviointiin ja toteuttamiseen sekä oman työnsä dokumentointiin ja arviointiin.

Sirkuksen opinnäytetyön kokonaislaajuus on 30 opintopistettä.
(laskennallisesti 675 tuntia opiskelijan työtä, tarkoittaa n. seitsemäntoista 40 tunnin työviikkoa)

Sirkuksen opinnäytetyö 30 opintopistettä koostuu seuraavista osa-alueista:

2032220 Tutkiva ja kehittävä opettaja (AOKK, 2032220), 5op
- Haaga-Helian yleissivistävät opettajan opinnot
- menetelmät- ja kehittäminen

Opinnäytetyöseminaarit 5op (KU00BN221):
- kevään 2024 aloitus sekä syksyn ja kevään kirjallisen osuuden seminaarit 3op
- tiedonhankinnan verkkokurssi 1op
- loppuseminaari 1op

Opinnäytetyön taiteellinen osio 10op (KU00BN53):
- taiteellinen tuotos
- esiintyjän työ
- ohjaajan tai koreografin työ

Opinnäytetyön kirjallinen osio 10 op (KU00BN19):
- Kirjallinen tutkielma, jossa on pedagoginen kysymys ja yhteys taiteelliseen käytännön osioon

ja
Kypsyysnäyte (joka sisältyy loppuseminaarin osuuteen)

Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki opetussuunnitelman mukaiset edeltävät opinnot ovat hyväksytysti suoritettuja.

Opinnäytetyöseminaarin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön hyväksytylle arvioimiselle.

Kirjallisen työn opinnäytetyöseminaari (3op) sisältää ryhmäkokoontumisia, yksilöohjausta ja kirjoittamisen ohjaamista.
Seminaari koostuu kolmesta osasta:
1. Luennot, lähiopetus (3op):
opettajat Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori ja Minna Karesluoto
2. tutorointi:
Minna Karesluodon kanssa:5h/ opiskelija: 2h syyskaudella ja 3h kevätkaudella.
3. loppuseminaarit keväällä 2025, johon kuuluu myös kypsyysnäyte (2op).
Loppuseminaareihin kuuluu oman työskentelyprosessin ja tulosten sekä päätelmien jakaminen toisille sirkuksen opiskelijoille.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa yksilöohjausta:
- 5h/ opiskelija/ kirjallinen opinnäytetyö
- opettaja Minna Karesluoto
- ajankohta syksy 2024- kevät 2025
- opiskelija ja opettaja sopivat yksilöohjauksen ajoista työn aloitukseen, keskivaiheeseen ja viimeistelyyn

Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan yhdistettynä luento- ja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on opiskelijoiden omatoimisesti harjoittama tiedonhankinta ja prosessikirjoitus. Seminaarin luennoilla käsitellään mm. tutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja lähinnä laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kartoittamaan opinnäytetyönsä ajatuksellista taustaa eli nk. teoreettista viitekehystä.

Kevään ja alkusyksyn 2024 aikana opiskelija hahmottaa itselleen tärkeän tutkielmallisen kysymyksen ja kykenee perustelemaan väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Päätavoitteena on korkeatasoisen kirjallisen aiesuunnitelman tuottaminen ja kirjallisen työn aloittaminen joltain sirkustiedon alueelta ensimmäiseen seminaaritapaamiseen.

Opiskelija laatii kirjallisen aiesuunnitelman molemmista opinnäytetyön osioistaan, jonka sirkuksen tutoropettaja hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaariin ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman itsenäisesti.

Opinnäytetyön hyväksymisehtoina ovat:
1. osallistuminen opinnäytetyöseminaariin hyväksytysti
2. hyväksytty opinnäytetyö (taiteellinen ja kirjallinen osio)
3. osallistuminen loppuseminaariin hyväksytysti
4. hyväksytty kypsyysnäyte
5. opinnäytetyön dokumentointi ohjeistuksen mukaisesti

Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa, on siinä oltava selvästi toisistaan erottuvat osiot ja vastuutehtävät.


2 SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ

Opinnäytetyön vaihtoehdot sirkuskoulutuksessa ovat:
1. Taiteellinen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
2. Taiteellispedagoginen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)

1 Taiteellinen opinnäytetyö

Sirkuksen AMK-tutkinnon opinnäytetyön käytännön osiona voi olla sirkuksen ohjaustyö, sirkusesiintyjänä työskentely, yhdistelmä edellä mainituista töistä tai muu taiteelliseksi näytöksi soveltuva projekti. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta prosessista, prosessin tuotoksesta sekä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osiossa opiskelija voi tarkastella taiteen tuotosta ja siihen liittyvää taiteellispedagogista prosessia pohtien kriittisesti sirkustaiteen olemusta, oppimista ja/ tai opettamista. Kirjallisen osion tulee linkittyä käytännölliseen taidetekoon.

Kirjallisen osion pituus on 20-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 4000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tutkielman tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

1.1 Sirkusohjaus

Sirkuksen ohjaustyössä opiskelija voi käyttää hyväkseen eri taiteen keinoja, mutta sen tulisi ensisijaisesti osoittaa tekijänsä ymmärrystä sirkuksen ominaispiirteistä ja valitun materiaalin omaperäisestä käytöstä ja luovasta soveltamisesta. Ohjaustyö voi olla solistille tai ryhmälle tehty sirkusesitys. Keskeistä on tutkiva ote työskentelyyn. Sirkuksen ohjaustyön kesto voi olla 10-30min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen.

Sirkusohjausta työstäessä tulee pohtia mm. seuraavia seikkoja:
- teemat, näkökulmat, lähestymistavat
- sirkusesityksen/numeron mahdollisesti edustama genre, genret
- sirkusesityksen kokonaisrakenne (kesto, jaksotus, rytmitys)
- kohderyhmä, jolle sirkusesitys on mahdollisesti suunnattu
- liikemateriaalin käsittely: kehittely ja manipulaatio
- sirkusvälineiden käsittely: kehittely ja manipulaatio
- esiintyjien (soolo vs. ryhmä) suhteiden kehittely
- sirkusmateriaalin analyysi (välineet, liike, tila jne.)
- valomaailma, puvustus (visuaalisuus)
- tulkinnat/narraatiot sirkusesityksestä
- äänimaailma
- dynaamiset rakenteet
- ohjausmenetelmät1.2 Sirkusesiintyjän työ

Sirkusesiintyjän työssä opiskelijan taiteellinen näyttö on sirkusesiintyjänä työskentelyä joko solistina tai ryhmässä. Opiskelija voi työskennellä joko toisen ohjauksessa tai suunnitella sirkusnumeron/ esityksen itse. Sirkusnumeron/ esityksen kesto voi olla 6-30 min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen. Sirkusesiintyjän työn rakentamisessa voi miettiä sirkusohjaustyön yhteydessä mainittuja seikkoja.

2 Taiteellispedagoginen opinnäytetyö

Taiteellispedagogisessa projektissa opiskelija toteuttaa suunnittelemansa sirkuskasvatuksellisen hankkeen. Kyseessä voi olla esim. opetuspaketti, opetusharjoitteluun liittyvä tutkielma, käytännön taiteellispedagoginen kenttätyö tai ohjausprosessi, jonka tavoitteet ovat kasvatuksellisia. Taiteellispedagogisessa opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat sirkuksen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Tutkimusmenetelminä voi käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjallinen osio kuuluu läheisesti taiteellispedagogiseen projektiin.

Pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

Opinnäytetyön kirjallinen osio

Kirjallinen osuus kuuluu opinnäytetöihin. Kirjallisen osion tavoitteena on sirkuksen pedagogisten kysymysten jäsentäminen ja niistä kommunikointi. Kirjallinen työ antaa mahdollisuuden sirkuksen syvälliseen, mielenkiintoiseen ja pohtivaan käsittelyyn tekstin kautta.

Kirjallisen tutkielman tulee liittyä praktiseen taiteelliseen tai taiteellispedagogiseen osuuteen.
Kirjallinen osuus voi muotoutua läheisessä suhteessa taiteellispedagogisen prosessin kanssa. Kirjoittaen voi käsitellä esim. taiteellista työskentelyprosessia, taiteellisia lähestymistapoja tai teemaa, jota tuotos käsittelee. Tutkielman pituus on 20-35 sivua.

Yhteisessä kirjallisessa opinnäytetyössä on oltava selkeät vastuualueet yhteisille tutkielman kysymyksille. Yhteisessä tutkielmassa pituus on minimissään 20 sivua/ tekijä.

3 KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OSION SUORITUSOHJEET
Opiskelija osallistuu sirkuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksiin syksyn 2024 alussa.
1)Sirkuksen opinnäytetyön startti syksyllä 2024 oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa
Aiheet:
Sirkuksen opinnäytetyön prosessi
Sirkuksen opinnäytetyön osiot ja vaiheet: käytännöllinen/ taiteellinen osio, kirjallinen osio, seminaarit, kypsyysnäyte
Opinnäytetöiden ideariihi

2) Kirjallisen opinnäytetyön startti keväällä 2024 Vesa Kankaanpään ja Jaana Kivivuoren kanssa
Aiheet:
• Kirjallisen opinnäytetyön prosessi
• Kirjallisen opinnäytetyön ominaispiirteet, käytänteet ja ohjeet
• Aiheen ja käsiteltävän kysymyksen rajaaminen – millainen on hyvä aihe ja kysymys
• vertaispalautepareista sopiminen kirjallisen prosessin ajaksi
• pe 15.3. klo 9-12:00 Vesa Kankaanpää, (klo 11-12 informaatikon aika, tiedonhankinnan kurssin esittely), H115
• pe 15.3. klo 13:00-14:30 Taiteiden välisyys ja työelämän tilaukset, taiteellisiin opinnäytetöihin liittyvä esittävien taiteiden yhteinen tapaaminen, Minna Karesluoto, H115
3) Luento tutkimuksellisuudesta opinnäytetöissä
Aiheet:
• Tutkimuksellisuus esittävissä taiteissa
• Tekstit lähteenä
• Taiteellinen tutkimus
• pe 26.4.2024 klo 9-12:00, Vesa Kankaanpää, H115
4) Tiedonhaun verkkokurssi ja sen aloitusinfot
Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi on pakollinen osa opinnäytetyötyöskentelyä. Tiedonhankintakurssi 1 op suoritetaan Itslearningissä itsenäisesti.
Lisätietoja verkkokurssin suorittamisesta saat aloitusinfossa pe 15.3.2024.
Vastuuopettaja: AMK:n kirjastoinformaatikko.
5) Suunnitelmaseminaarit
Kirjallisen osion suunnitelma jätetään palautuslaatikkoon suunnitelmapäivään mennessä.
Seminaari järjestetään syyskuussa.
Seminaarissa keskustellaan seuraavista aiheista:
• Opinnäytetyön aihe
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Keskeiset lähteet ja tiedonhankinnan keinot
• Opinnäytetyön etenemisen aikataulu
Suunnitelmaseminaarissa annetaan vertaispalautetta ja kehitetään opinnäytetöiden suunnitelmia yhdessä keskustellen. Seminaarin jälkeen suunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella ja viedään siitä uusi versio samaan Suunnitelma-palautuslaatikkoon viimeistään viikkoa ennen oman suunnitelman seminaaripäivää.
Sirkuksen suunnitelmaseminaareja järjestetään yksi syyskuun aikana.
6) Opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma
Kaikista kirjallisista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyösopimus opiskelijan, Turun ammattikorkeakoulun ja mahdollisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten oikeuksia ja vastuita. Opinnäytetyösopimuksen liitteeksi tulee koko ammattikorkeakoululle yhteinen opinnäytetyösuunnitelma, jonka keskeinen sisältö liittyy pääasiassa opinnäytetyön tekemisen kautta syntyvän aineiston hallintaan. Opiskelija vie opinnäytetyösopimuksen ja opinnäytetyösuunnitelman Ankkuriin ennen työnsä aloittamista joulukuu 2024 mennessä.
Opinnäytetyösopimus löytyy ohjeineen Messistä (https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/9/Sivut/Lomakkeet-ja-mallipohjat.aspx)

7) Kirjoittamisen työpajat
Mahdollisesta pari työpajaa syksyllä 2024, opettaja X.

8) Väliseminaarit
Väliseminaarikäsittelyä varten palautetaan teksti palautuskansioon väliseminaari viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria.
Seminaarissa aiheena ovat
• Keskeneräisten töiden esittelyt
• Palaute ohjaavilta opettajilta
• Vertaispalaute
Vertaispalauteparit antavat palautetta töistä.
Väliseminaari 1: X ajankohtana
Väliseminaari 2: X ajankohtana
9) Kielenhuolto
Kirjallinen opinnäytetyö tulee palauttaa kielenhuoltoon Itslearning palautuskansioon viimeistään:
X päivä mennessä.
Kielenhuolto tapahtuu ajalla X- X päivä keväällä 2024.
Kielenhuollosta vastaa X.
Ennen kielenhuoltoa tulee työ olla hyväksytty ohjaavalla opettajalla ja olla lähes valmis.
10) Valmis työ
Kirjallinen valmis työ palautetaan Valmis työ kansioon Itslearningiin viimeistään X päivänä.
Oman ammattialan asiantuntijaopettaja kommentoi työtäsi ja antaa julkistamisluvan. Palautuskansiosta opinnäytetyö lähetetään automaattisesti plagioinnintarkastukseen.
Työ arvioidaan vasta kun se on läpäissyt plagioinnintarkastuksen ja se on ladattu Theseukseen ja näkyy siellä.
11) Valmiiden töiden esittelyt
Valmiit kirjalliset opinnäytetyöt esitellään lisäksi alakohtaisesti samassa yhteydessä kuin taiteellinen/pedagoginen opinnäytetyö (ja harjoittelu).
Sirkus: huhtikuussa- toukokuussa 2025 X päivänä.
14) Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kypsyysnäytteet tehdään Itslearningissä ajastettuna (3h) tenttinä ajalla X päivä – X päivä.
Kypsyysnäytteeseen voit osallistua kun kirjallinen työsi on valmis ja olet saanut siihen luvan tutor-opettajaltasi.
Vastuuopettaja: Minna Karesluoto


4 OHJAUSKÄYTÄNNÖT

Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan oikeus siihen, että häntä ohjataan opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Sirkuskoulutuksen virallisessa ohjausjärjestelmässä ovat mukana opinnäytetyön vastuuhenkilö, opiskelija, taiteellisen ja pedagogisen työn ohjaava opettaja, kirjallisen työn ohjaava opettaja sekä työn arvioijat.

Jokainen opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle tai taiteellispedagogiselle käytännölliselle opinnäytetyölleen. Ohjaavaksi opettajaksi voi ehdottaa sirkuksen tai esittävän taiteen päätoimisia opettajia tai sivutoimisia ”vakituisia” opettajavieraita. Opiskelija voi myös ehdottaa muita esittävän taiteen alan kokeneita taiteilijoita tai pedagogeja oman taiteellisen työnsä ohjaajiksi. Työtä ohjaava opettaja toimii myös työn arvioijana. Lisäksi arvioinnin antaa sirkuskoulutuksesta vastaava tutoropettaja.

Kirjallisia töitä ohjaa sirkuksen vastuuopettaja Minna Karesluoto. Kirjalliset osiot arvioidaan kahden opettajan arvioimina.

Ehdotukset käytännön taiteellista osiota ohjaavista opettajista esitetään kirjallisesti taiteellisen opinnäytetyön aiesuunnitelmassa sirkuskoulutuksesta vastaavalle opettaja Minna Karesluodolle 30.9. 2024 mennessä. Sirkuskoulutusvastaava ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse valituista ohjaavista opettajista opiskelijoille. Koulutuspäällikkö hoitaa henkilökohtaiset työsopimukset ko. valittujen opettajien ja arvioijien kanssa.

Ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön tekijän ohjaussuhde on yksilöllinen molemmissa opinnäytetyön osioissa, joten kyseisten henkilöiden tulee sopia yhdessä ohjauksen luonteesta.

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän välittää kirjallisen aiesuunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ja sirkuksen tutoropettajalle ennen työnsä alkua ja kommunikoi niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee keskustelu ja/tai ohjausapua. Opiskelija on itse vastuussa taiteellispedagogisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan. Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hän ehdottaa projektin budjetin sirkuskoulutusvastaavalle ja sopii tutoropettajan, esittävän taiteen tuottajaportaan ja muiden opinnäytteiden esittäjien kanssa siitä, milloin mahdollinen taiteellinen tuotos esitetään.

Taiteellisen työn ohjaava opettaja seuraa käytännön prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja myös arvioi projektin sen valmistuttua ja arvioi tulosta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen prosessin aikana asettanut. Arviointiin ohjaavalle opettajalle on varattu 5 h/ opiskelija. Ulkopuolinen arvioija arvioi ainoastaan taiteellista tuotosta ja sisäinen ohjaava opettaja koko opinnäytetyöprosessia.

Kirjallisen työn sisäisenä ohjaajana toimii lukukaudella 2024-2025 Minna Karesluoto ja taiteellisen työn sisäisenä ohjaajana Laura Tikka. Kirjallisen työn ohjauskäytäntö jakaantuu sisällölliseen (tutorointi) ja kielenhuollon (klinikka) ohjaukseen. Kirjallisen opinnäytetyön seminaareista vastaa Vesa Kankaanpää. Tiedonhankinnan verkkokurssista vastaa kirjastoinformaatikko.

5 SIRKUKSEN KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa kirjalliseen opinnäytteeseen liittyvissä tutkimuksellisissa ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja aikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa tutkimukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, menetelmien valitsemisesta ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 5h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen julkaistavaksi. Lisäksi hän lukee valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarviointi palautetaan viimeistään 2 viikkoa valmiin hyväksytyn työn palautuksesta.

Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.
Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla tutkielman suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean, tavoitteet ja aikataulun, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta kirjallisesti s-postitse opiskelijalle, työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen työn aloittaminen
- 2. kerta: opiskelija lähettää ohjaavalle opettajalle tutkielman teoriaosuutta ja menetelmiä käsittelevää tekstiä ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta, mukaan myös alustava sisällysluettelo
- 3.kerta: opiskelija lähettää tutkielman kokonaisuudessaan ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjallisen välipalautteen
TYÖN ESITTELEMINEN VÄLISEMINAARISSA MUILLE OPISKELIJOILLE JA PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN OPPONOIVALTA OPISKELIJALTA
- 4. kerta: valmiin tutkielman lähettäminen ohjaavalle opettajalle arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- toimittaa työn suunnitelmat määräaikaan mennessä ja muokkaa niitä eteenpäin
- lähettää tutkielman päivitetyn suunnitelman/ keskeneräistä tutkielmaa ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä tutkimuksellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- osaa perustella valintansa
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi
6 SIRKUKSEN TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa taiteelliseen opinnäytteeseen liittyvissä taiteellisissa ja tuotannollisissa kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja harjoitusaikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa taiteellisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen esitettäväksi opinnäytetyöfestivaalilla. Lisäksi hän katsoo valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarvioinnin palautus viimeistään 2 viikkoa taiteellisen teon katsomisesta.
Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.

Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa ja prosessin aikana asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean ja tavoitteet, työryhmän, aikataulun ja kustannusarvion, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta s-postitse opiskelijalle
- 2. kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta
- 3.kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjalllisen välipalautteen (välipalaute lähetetään myös Minna Karesluodolle, välipalautteessa lupa työn etenemiseen festivaalilla esitettäväksi)
- 4. tapaaminen: valmiin tuotoksen katsominen ja arvioinnin kirjoittaminen
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- lähettää taiteellisen työnsä päivitetyn suunnitelman ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne myös etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä taiteellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi

Sirkuksen opinnäytteet esitetään Grande Finale sirkuksen opinnäytetyöfestivaalin muodossa Köysiteatterissa ja/tai Videostudiossa ja/ tai Sigyn-salissa keväällä 2025.


7 AIESUUNNITELMA, ESSEE JA TOTEUTUSSUUNNITELMA

Opinnäytetyötä suunnitellaan prosessimaisesti niin taiteellisen, pedagogisen kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön osalta. Prosessin avulla aihe tarkentuu ja materiaalin kerääminen valitusta aiheesta tulee raportoiduksi.

Opinnäytetyön suunnittelussa on kaksi vaihetta:

1.vaihe: AIESUUNNITELMA
Aiesuunnitelmassa selvitetään ja perusteellaan:
- mitä aiotaan tehdä opinnäytetyöksi? (mitä tutkin? aihe, idea, väite? sirkuslajit? sirkusvälineet?)
- millaiset tavoitteet työlle asetetaan? (tutkimuskysymykset? taiteelliset, tekniset tavoitteet, pedagogiset tavoitteet? eettiset periaatteet?)
- miten ja mistä lähdeaineistoa hankitaan? (tutkimusmenetelmät? luomisen ja harjoittamisen menetelmät? ohjaamisen menetelmät? inspiraation lähteet? motiivit?)
- perustelut aiheen valinnalle (miksi tutkin? miksi tällainen aihe juuri nyt?)
- perustelut tiedon kokoamisen ja käsittelyn tavoille ja menetelmille (perustelut taiteellisen luomisen ja esittämisen tavoille)
- milloin työ tehdään, miten ajankäyttö suunnitellaan? (aikataulusuunnitelma osatavoitteiden kanssa)
- lisäksi esitetään ohjaavaa opettajaa käytännölliselle osiolle perustelujen kanssa

Taiteellisen työn aiesuunnitelmaa varten opiskelijan tulee tutustua Taideakatemian tuotanto-oppaaseen ja noudattaa siellä olevia ohjeita työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tuotanto-opas löytyy Turun AMK:n messistä.

Aiesuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys opinnäytetyöprosessin osioista ja kulusta.
Kirjalliset aiesuunnitelmat molemmista opinnäytetyön osioista palautetaan Minna Karesluodolle ja Itslearningiin. Aiheet esitellään muille opiskelijakollegoille opinnäytetyön ensimmäisessä seminaarissa.


2. vaihe: ESSEE
Esseessä selvitetään:
- valitun aihepiirin taustoja
- aiheesta aiemmin kirjoitettua ja toteutettua materiaalia
- tekijän omaa motiivia ja näkökulmaa aiheeseen

Esseen tavoitteena on käynnistää lähdeaineiston lukeminen, analysoiminen ja raportoiminen. Esseen kautta aloitetaan aiheen taustan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa rajatun aiheen ongelmien pohdintaan ja ratkaisemiseen kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen esitysten ja taidetekojen tutustumisen avulla. Essee valmentaa aihetta koskevan tiedon itsenäiseen etsintään ja kriittiseen käyttämiseen. Esseen kirjoittamisen tarkoituksena on aiheen tuntemus ja tekijän oma näkökulma aiheeseen. Essee on itsenäinen kokonaisuus, jossa vastataan esitettyyn kysymykseen.

Esseen tulee nostaa esille aiheen /aiheita, jotka ovat keskeisiä opinnäytetyön ajatuksellisen taustan kehittämisessä. Essee tähtää kirjoittajan oman näkemyksen esille tuomiseen, argumentointiin ja päätelmien tekemiseen suhteessa lähdeaineistoon. Tavoitteena on saada etäisyyttä lähdeaineistoon ja käsitellä aihetta itsenäisesti, joten essee ei ole yhteenveto lähdeaineistosta.

Esseen tekstin tulee olla selkokielistä, pohdiskelevaa ja johdonmukaista. Kirjoitelman alussa tulee esittää tavoitteet, sen jälkeen aiheen käsittely ja lopussa johtopäätökset.
Essee toteutetaan sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta ja palautetaan Minna Karesluodolle palautetta varten. Esseen tavoitteena on tekijän ajatuksellisen taustan selventäminen ja tekstin jatkojalostaminen tutkielman johdantoa sekä teoriaosuutta varten.

3. vaihe: TOTEUTUSSUUNNITELMA
Aiesuunnitelman ja esseen pohjalta käydään kehittämiskeskusteluja opinnäytetyön vastuuhenkilön kanssa. Tämän jälkeen työstetään toteutumissuunnitelma, joka on päivitetty ja tarkennettu suunnitelma opinnäytetyön tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Taiteellisen opinnäytetyön toteutussuunnitelma palautetaan vastuuopettajalle joulukuun 2024 aikana. Opiskelija on vastuussa hyväksytyn toteutussuunnitelman välittämisestä ohjaavalle opettajalle ja muille työssään mukana oleville asianosaisille.8 ARVIOINTI

Kaikissa käytännön opinnäytetöissä on ohjaava opettaja, joka seuraa prosessin alusta loppuun, auttaa ja ohjaa työn tekemisen aikana ja lopulta toimii myös opinnäytetyön tarkastajana. (ns. sisäinen tarkastus)

Kaikkien kirjallisten osioiden sisäisenä tarkastajana toimii sirkuksen tutoropettaja Minna Karesluoto. Kaikkien kirjallisten osioiden ulkopuolisena tarkastajana toimii Laura Tikka.

Käytännön osiot arvioi ohjaavan opettajan lisäksi Laura Tikka. Ulkopuolinen tarkastaja arvioi opinnäytetyön tulosta, eikä seuraa työn valmistumisen prosessia (ns. ulkopuolinen tarkastus).

Opiskelija saa yhteensä neljä kirjallista arviointia ja niihin liittyvää arvosanaa asteikolla 1-5:
Kiitettävä ( 5)
Hyvä ( 4-3)
Tyydyttävä ( 2-1)
Hylätty

Opinnäytetyön lopullinen numeraalinen arvosana on näiden neljän arvosanan keskiarvo.

Opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle opinnäytetyölleen, mutta esittävän taiteen koulutuspäällikkö ja Taideakatemian koulutusjohtaja päättävät sekä ohjaavista opettajista että tarkastajista ja taloudellisista resursseista. Ohjaavaksi opettajaksi voidaan pyytää valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti tunnustettu sirkuksen tai esittävän taiteen tuntija: esim. artisti, opettaja, tutkija tai kriitikko.9 DOKUMENTOINTI

Saadakseen opinnäytetyöprosessin päätökseen ja hyväksytyksi opiskelijan tulee huolehtia opinnäytetyönsä kaikkien osioiden asianmukaisesta dokumentoinnista. Ennen dokumentointia opiskelijan on saatava kirjallinen lupa opinnäytetyön ohjaajalta kirjoitustyön tarkistuttamiseen plagiointiohjelmalla ja tämän jälkeen lupa kansitukseen ja julkaisuun Theseuksessa.

Hyväksytyn opinnäytteen kirjoitustyö on tarkistettava Turun AMK:n plagiointiohjelmalla. Ohjaava opettaja antaa tarkemmat tiedot ohjelman käyttämisestä, kun työ on valmis.

Taiteellisen opinnäytetyön käytännöllisestä osiosta opiskelijan tulee toimittaa videotaltiointi sirkuksen toimistoon ja kirjastoon eli yhteensä kaksi videotaltiointia. Videotaltiointi tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Taltioinnissa tulee olla selkeät otsikko, aika ja nimimerkinnät. Kukin valmistuva vastaa itse oman työnsä taltioimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin.

Opinnäytetöiden kirjallisista osioista opiskelijan tulee toimittaa sähköinen versio Theseukseen. Dokumentoinnista kirjastoon opiskelija löytää tarkat ohjeet AMK: n intranetin eli Messin www-sivuilta kohdasta opinnäytetyön ohjeistus. Tarkat tiedot valmistumisprosessista ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä löytyvät Messistä. Opiskelija maksaa itse mahdollisten dokumentointien kulut. Dokumentointi on olennainen osa opinnäytetyötä. Ilman ohjeistusta noudattavaa dokumentointia opiskelija ei voi saada hyväksyttyä opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta sekä oman oppimisen reflektointi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä, ryhmätyöskentely tuutoropiskelijoiden kanssa, itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja muihin oman alansa opiskelijoihin
• Opiskelija tutustuu Taideakatemiaan.ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä
• Opiskelijalla on perustiedot oman alansa opinnoista
• Opiskelija osaa kertoa omasta opiskelukyvystään ja siihen vaikuttavista asioista sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa

Sisällöt:
Tutustuminen opiskeluun Turun Amk:ssa ja Taideakatemiassa. Turun AMK:n eri järjestelmiin tutustuminen: Messi, Peppi ja ItsLearning. Tutustuminen opiskelua tukeviin palveluihin. Ymmärrys HOPS:in luomisen ja päivittämisen tärkeydestä. Perusymmärrys sirkustaiteen työtehtävistä ja uramahdollisuuksista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%)
2) osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
3) itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelijaa osaa soveltaa oppimaansa esityksellisen kokonaisuuden valmistamiseen työryhmän jäsenenä, toisen ohjauksessa.

Sisältö

Opiskelu toteutetaan esitysprojekteissa. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ. Kirjallinen aiesuunnitelma ja raportti.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen yhteisiin seminaaritilaisuuksiin, pienryhmätapaamisiin sekä ohjaustyöhön esiintyjänä. Prosessissa tapahtuvan oppimisen reflektointi yhdessä pienryhmässä sekä raportissa. Osallistuminen ohjaajan palautetilaisuuteen esitysten jälkeen.

Sisällön jaksotus

Projektiohjausten esittelyt, projektiohjausten työryhmiin jako.
Tilaisuudessa kuullaan esittelyt ja päästään oman työryhmän kesken keskustelemaan, mukana myös mediapuolen opiskelijat, jotka ovat mukana työryhmissä.TAPAAMINEN KOKO PTEATS23- ryhmän kanssa yhteisissä tapaamisissa:

1)Jokainen hahmottaa paperille oman kevään aikataulun liittyen projektiohjauksiin. Kukin laatii työskentelyynsä oman aikajanansa ja hahmottaa prosessin kulun niin kuin sen tietää olevan (eli milloin on harjoitukset, esitykset, purku jne).

2)Määrittelee omat tavoitteensa?esiintyjänä/assistenttina. Määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon, mitä työryhmässä on jo sovittu ja mitä tietää esim. tyylilajista, ilmaisusta, jota haetaan, työtavoista jne. Ilmaise nämä paperille, jossa on myös aikajanasi.

3)Selkiyttää itselleen tämänhetkisen työvaiheen ja pohtii, millaisia asioita voi ottaa huomioon kehittääkseen omaa työrooliaan.?Millä tavoin voi valmistautua harjoituksiin, millä tavoilla voi orientoitua, mitä konkreettisia asioita voi edistää? Mihin ehkä tarvitsee tukea ja selkiytymistä ja keneltä sitä tarvitsee (ohjaaja, muu työryhmä, ohjaavat opettajat)

KYSYMYKSET:
1.Työprosessin vaihe
– mitä olette tehneet, mitä olette tekemässä

2. Minkälaisia havaintoja/ajatuksia/kysymyksiä/kokemuksia tähän mennessä:
esiintymisen harjoittelusta
-miten harjoitellaan, millainen esiintymisen tyylilaji tai laatu, jota haetaan
työryhmässä toimimisesta
-minkälaista on toimia työryhmässä
ohjaajuudesta projektissa
-minkälaista ohjaajuutta, minkälaisia ohjeita, miten ne toimivat itselle esiintyjänä

KOKO prosessin purku koko ryhmän kanssa keväällä 2024 (ja raportissa)

Lisäksi jokainen ajaa valotekniikkaa projektiohjauksissa/opinnäytetöissä osana audiovisuaalinen suunnittelu-opintoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, omien tavoitteiden sanoittaminen ja jäsentäminen. Työskentely osana työryhmää kolmannen vuosikurssin ohjauksessa. Prosessin reflektoimisen taidot sekä esiintyjän että ohjaustyöhön osallistumisen kannalta.
Itsereflektiotaidot keskusteluissa ja raportissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet ja toimintatavat ja soveltaa niitä työryhmän jäsenenä. Opiskelija on läsnä ja osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ja kehittää opintojaksolla keskeisiä sisältöjä hyvin oppimistehtävissä. Opiskelija osaa reflektoida ohjausprosessia osallistujan näkökulmasta ja yhdistää tarvittavan teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija osoittaa prosessissa omaa taiteellispedagista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa kiitettävällä tavalla. Opiskelija tunnistaa ohjaustyön prosessia moninäkökulmaisesti ja pystyy erottelemaan erilaisia lähtökohtia taiteellis-pedagogisesti ohjaustyöhön osallistumisessa. Opiskelija pystyy myös toimimaan kiitettävästi yhteistyössä työryhmän jäsenenä ja oppimistilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 01.03.2024

Ajoitus

02.04.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teatterilähtöisiä sisältöjä lapsille tai nuorille. Opiskelija osaa projektinhallinnan perusteet. Opiskelija osaa reflektoida taidekasvatuksellista toimintaansa ja antaa vertaispalautetta. Opiskelu tapahtuu osin työelämäyhteistyössä ala- tai yläkoulussa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu teatteri-ilmaisun työpajojen suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessina. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, harjoitteet, oppimistehtävät.

Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely.

Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op
- Pienryhmässä kirjallinen englanninkielinen tuotos, joka sisältää työkalupakin teatteri-ilmaisun harjoitteista, jotka erityisesti edistävät ryhmässä iloa, innostusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

2 op
- Työpajakokonaisuuden suunnittelu alakouluikäisille, toteutus ja vertaisarviointi pienryhmässä

Sisällön jaksotus

Suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä teatterilähtöiset työpajakokonaisuudet koululaisille. Opintojakso sijoittuu aikajaksolle 3.4.-15.5.2024.

Kouluyhteistyön lisäksi opintojakso toteutetaan yhteistyössä JOY-hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on lisätä osallisuutta ja iloa lasten ja nuorten liikuntaan taidelähtöisten menetelmien avulla. JOY on Euroopan laajuinen Erasmus+ Sport. -hanke, jonka osatoteuttaja Turku AMK toimii.

Opntokokonaisuuden tavoitteet:
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teatterilähtöisiä sisältöjä lapsille tai nuorille.
- Opiskelija osaa projektinhallinnan perusteet.
- Opiskelija osaa reflektoida taidekasvatuksellista toimintaansa ja antaa vertaispalautetta.
- Opiskelu tapahtuu osin työelämäyhteistyössä ala- tai yläkoulussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
- aktiivinen osallistuminen ja myötävaikuttaminen yhteisiin oppimistehtäviin
- työpajakokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen arviointi pienryhmässä
- ammattimainen työote työpajoihin liittyvässä tehtäväkokonaisuudessa

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen tai pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä palauttaa itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolla käytyyn keskusteluun ja kantaa ammattimaisesti vastuuta pienryhmän työskentelystä edistämällä ja kannattelemalla sitä suunnittelutyön sekä työpajojen aikana. Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektinhallinan perusteet toteuttamalla työpajakokonaisuuden suunnitellusti tai suunnitelmaa tarvittaessa soveltaen. Opiskelija osallistuu vertaisarviointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osoittaa reflektiivistä ajattelua ja omaan toimintaan liittyvää kriittistä tarkastelua kurssin dialogisissa tilanteissa sekä itsearvioinnissa.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjata esityksen valitsemallaan esityksen tekotavalla. Opiskelija osaa esitysprojektin keskeiset projektinhallintataidot.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu ohjaavan opettajan tukemana esitysprojektina. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esitysprojektin oppilaitoksessa tai työelämäyhteistyössä. Opiskelu voi toteutua osana TKI-toimintaa.

Sisällön jaksotus

Oman ohjaustyön taiteellisesta ja tuotannollisesta prosessista vastaaminen
- työskentely prosessissa, vuorovaikutus kollegoiden ja asiantuntijoiden (opettaja + muu henkilökunta) kanssa.


TEHTÄVÄT:

- aiesuunnitelman palautus, keväällä ohjaavien DL 28.9.
- tuotantosuunnitelman (Taideakatemian tuotannot) palautus 1 kk aiesuunnitelman hyväksymisestä, ota mukaan tuotantopalaveriin
- tuotantopalaveri oman viikon ohjaajien ja teknisen henkilökunnan kanssa, sovitaan kun aiesuunnitelma on hyväksytty
- teoksen aiesuunnitelman presentointi muille opiskelijoille marraskuun alussa 7.11.
- taiteellisen prosessin toteutus
- loppuraportissa taiteellisen ja tuotannollisen työn kuvaus ja reflektointi
- projektiohjausten purkuseminaariin osallistuminen ja oman työn presentointi


Tuotannolliseen prosessiin kuuluu:

- Työryhmän kokoaminen (esiintyjät + mahdollinen muu taiteellinen työryhmä)
- Vuorovaikutus tuotannollisen henkilökunnan kanssa (puvustus, valo, ääni, tuotantotiedot)
- Esiintyjien tapaaminen, harjoitusaikataulun tekeminen.
- Vuorovaikutus copy-opiskelijoiden kanssa, jotka tekevät syksyllä ohjausten kokonaisuuteen kuuluvaa viestintää
- Tuotantopalaverit (mahdollisen oman työryhmän kanssa, esim. julisteeseen, visualisointiin, ääneen, valoon liittyen)
- Tuotantosuunnitelman ja riskianalysiin täyttäminen ja palautus
- Ohjauksen presentointi muille opiskelijoille
- Tiedottaminen (koulun kalenteriin tiedot Anni Sundbackan kautta, facebook ig)


Esityksen taiteellinen prosessi:

- Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taiteellisen ohjauksen, kestoltaan 30 - 45 min koulun tiloihin tai sovitusti oppilaitoksen ulkopuolelle.

- Koulun tiloissa toteutettavat esitykset keväällä 2024 ovat viikolla 5 tai 7. (Köysärin puolikkaat, Videostudio, Naru)


Opiskelija
- tekee ohjaajan ensimmäiset valinnat (mitä ohjaan, miten ohjaan, kenelle ohjaan, mitä haluan viestiä/kysyä/väittää/tutkia esityksellä, mitä harjoittelen esitystä tekemällä)
- kirjoittaa aiesuunnitelman, DL kevään ohjauksille to 28.9.!
- kokoaa työryhmän (mahdollinen taiteellinen ja tuotannollinen työryhmä sekä esiintyjät, 1-2 esiintyjää esitykseen osoitetaan 1. vuoden opiskelijoista)
- presentoi suunnitelmansa muille opiskelijoille
- suunnittelee harjoitusprosessin
- ohjaa esityksen
- on vuorovaikutuksessa ohjaavan opettajan kanssa (ohjaustapaamiset sekä henk.koht. että oman viikon ohjaajien kanssa ryhmässä)
- toimittaa käsikirjoituksen ohjaavalle opettajalle
- tekee yhdessä työryhmänsä kanssa esityksen purkamisen (erityisesti tavaroiden ja kaluston palautukset)
- osallistuu arviointikeskusteluun
- kirjoittaa raportin
- presentoi valmiin työnsä purkuseminaarissa

Aiesuunnitelman pohjalta opettajat tekevät ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista castingin, jota voi itse täydentää. Tuotannollisen työryhmän opiskelija kokoaa itse, esim. mahdollinen äänisuunnittelu, puku- ja tarpeistosuunnittelu, graafinen ilme jne. Valosuunnitteluapu ja tuotannollinen tuki tulee koululta.

Taiteellisen prosessin aikataulutus:

Harjoitusmäärä on noin 28-32 x 3h (+ esitykset).
Ohjaaja tekee harjoitusaikataulun ottaen huomioon näyttelijöiden aikataulut (ei kontaktiopetuksen päälle).


AIESUUNNITELMA
palautetaan (Taideakatemian tuotannot, löytyy Messistä) palautuslaatikkoon 28.9.2023.

1) lähetä oman koulutuksesi vastuuopettajalle aiesuunnitelma opintoihin liittyvästä esitystuotannosta.
- Tallenna omalle koneellesi teatterin aiesuunnitelman ohjeistus.
- Täytä aiesuunnitelma, tallenna ja palauta linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi kaikki ne opettajat, joiden tulee nähdä aiesuunnitelma.
- Opettajat ilmoittavat esiintyjät mahdollisimman pian palautuksen jälkeen.

Aiesuunnitelman presentointi muille opiskelijoille:

Taiteellistuotannollisen projektin aloitus esiintyjiksi tulevien ykkösten ja copy-opiskelijoiden kanssa 7.11. klo 13-16 Demossa
- Ohjaaja esittelee noin 15 min tulevan esityksen sisältöä/teemaa/aihetta/työskentelytapaa. Voit käyttää kuvaa, ääntä tms.
- Ohjaajat juttelevat hetken omien näyttelijöiden kanssa muun muassa ensivisioista/fiiliksistä ja prosessin aikataululuonnos käydään läpi.
- Sovitaan copy-opiskelijoiden opiskelijoiden kanssa palaveriajat sekä dead linet tiedoille, joita he tarvitsevat suunnitteluun.TUOTANTOSUUNNITELMA
Palautetaan 1 kk:n kuluessa aiesuunnitelman hyväksymisestä

2) Kun aiesuunnitelmasi on hyväksytty, täytä tuotantosuunnitelma.
- Tallenna suunnitelmarunko omalle koneellesi.
- Täytä tuotantosuunnitelma, tallenna se ja palauta linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi anni.sundbacka@turkuamk.fi; esa.pukero@turkuamk.fi

3) Kun olet palauttanut tuotantosuunnitelmasi, varaa aika tuotantopalaveriin (ehdota s-postitse muutamaa vaihtoehtoista aikaa):
Anni Sundbacka, anni.sundbacka@turkuamk.fi, 050 5985235
Esa Pukero, esa.pukero@turkuamk.fi, 050 5985234

Tuotantopalaverissa neuvotellaan tarkemmin mm. tekniseen rakentamiseen liittyvät seikat ja visuaalisen suunnitelman palautuksen aikataulut.

- Katso ohjeistus visuaaliseen suunnitelmaan tuotanto-oppaasta
- Palauta visuaalinen suunnitelmasi linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi kaikki ne opettajat ja tukihenkilöt, joiden tulee nähdä suunnitelma.

- Yksittäisissä laiteasioissa voit ottaa yhteyttä myös suoraan valo-,ääni- tai AV-mestareihin.
- Tilat ja resurssit sovitaan sekä varataan tuotantopalaverin yhteydessä. Tämän jälkeen tuotanto siirtyy harjoitus-, rakennus- ja esityskaudelle.
- Muista lopuksi sisällöllinen ja kaluston purku. Onnistuttiinko siinä mihin pyrittiin, mitä tekisin ehkä toisin?
- Lainattu kalusto palautetaan vähintään saman kuntoisena ja näköisenä kalustokioskiin.
- Rakennettu ja koululle tuotu rekvisiitta, jos niitä ei ole koulun mahdollista uudelleen kierrättää, poistuu koulun tiloista mahdollisimman nopeasti sovitussa aikataulussa.ESITYKSET VIIKOILLA 5 JA 7 (esitystiloina: Köysärin puolikkaat, Naru)PRODUKTIOIDEN PURKU

Arviointikeskustelut ovat ohjaajan ja näyttelijöiden (koulun opiskelijat) kanssa esitysviikon jälkeen. Siihen osallistuvat ohjaavan opettajan lisäksi arvioiva opettaja, joka on nähnyt valmiin esityksen. Keskustelussa käydään läpi ja puretaan harjoitusprosessia (miten esitys tehtiin) ja lopputulosta (millainen esitys valmistui).
Jokainen ohjaaja miettii etukäteen aiheita, joista olisi erityisen hyvä keskustella prosessiin liittyen. Tilaisuus ei ole yksisuuntaista arviointia vaan osa oppimisprosessia ja omaa kehitystä teatterintekijänä.

Lisäksi opiskelija purkaa esitystilan ja palauttaa lainaamansa tavarat ja kaluston. Opiskelija voi pitää työryhmän kanssa purun tai esim. esitystallenteen katsomishetken omavalintaisella tavalla.


RAPORTTI

Ohjaaja palauttaa prosessia ja lopputulosta reflektoivan raportin (n.2-4 A4) ITSiin (PTEATS21) prosessin päätyttyä. Viimeistään 30.3.2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

opiskelija tekee sovitut tehtävät määräajassa

- vuorovaikutustaidot ja kommunikointi yhteistyötahojen kanssa (tekniikka, opettajat, muu työryhmä, yleisö)
- tiedotuksellinen selkeys ja oman työn hallinta ja koordinointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

- osaa toteuttaa esityksen
- tuntee dramaturgian, audiovisuaalisen suunnittelun ja skenografian perusteet ja osaa käyttää niitä esityksen valmistamisessa
- osaa projektinhallinnanja esitystuotannon perusvaatimukset

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija

- osoittaa oma-aloitteisuutta ja soveltamiskykyä sekä omaa näkemystä projektinhallinnasta sekä esitystuotannon koordinoinninista ja tiedotuksesta
- toiminta on muille yhteistyökumppaneille selkeää ja toimivaa
- opiskelija osoittaa työssään johtamis- ja koordinointikykyä
- opiskelija osaa suunnitella ja jakaa työryhmässä työtehtäviä tarkoituksenmukaisella tavalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija

- kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
- osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
- kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
- osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
- osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
- osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 27.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 16

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Haapasalo

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa esityssisältöä valitulla esityksen tekotavalla. Opiskelija osaa toimia työryhmässä erilaisissa esityksen valmistamiseen liittyvissä työvaiheissa ja työrooleissa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu ohjattuna esitysprojektina. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ. Opiskelu voi toteutua osana TKI-toimintaa ja/tai työelämäyhteydessä.

Oppimateriaalit

Janne Junttila: Dokumenttiteatterin uusi aalto sekä opettajan käyttämä luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Esityksentekoprojekti tiimeissä, itsenäinen haastattelutehtävä sekä haastattelun litterointi tekstiksi, dramaturgian tekemisen ja kokeileminen. Ohjaussuunnittelu ja ohjaus. Lukeminen ja reflektoivan raportin kirjoittaminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Esitysprojekti, tiimityö. Itsenäinen työ haastattelun ja dramatisoinnin osalta. Demoesityksissä käytetään olemassaolevaa tarpeistoa/puvustusta. Esitysten teemat voivat liittyä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on kokemusta dokumenttiteatterin tekemisestä opettajalta voi pyytää ohjeet reflektoivan raportin kirjoittamiseen. Tällöin opiskelija lukee Janne Junttilan teoksen ja reflektoi omaa käytännönkokemustaan teokseen viitaten.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Esityksen valmistamisen prosessi (ohjaus, harjoittelu, dramaturginen kommentointi) tapahtuu lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.
Opiskelijan itse valitsemana ajankohtana kontaktitapaamisten ulkopuolella tapahtuu:
- Haastattelu ja sen litterointi.
- Dokumenttiteatterin traditioon tutustuminen ja raportin kirjoittaminen.
- Näyteltävän tekstin ulkoa opettelu.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan dokumenttiteatteriin yhtenä nykyteatterin keinona osana. Opintojaksolla tutustutaan esityslajiin/metodiin ohjaamalla lyhyt monologiesitys, joka pohjaa haastattelumateriaaliin. Opiskelija valitsee itse haastateltavan henkilön oman kiinnostuksensa pohjalta, tekee haastattelun, litteroi haastattelun tekstiksi, tekee tekstistä esitysdramaturgian ja ohjaa esityksen yhdelle näyttelijälle (valmiin esityksen kesto n. 10 min). Opintojaksolla toimitaan kolmikkoina, joissa jokainen jäsen ohjaa yhden monologin, näyttelee yhdessä ja toimii yhden tekstin dramaturgisena apuna.

Teksti näyttämöllistetään ja esitys harjoitellaan. Monologit esitetään puolikkaassa Köysärissä tai sen ulkopuolella (itse "löydetyssä" tilassa, jossa harjoittelu ei haittaa muita tilojen käyttäjiä) yhtenä kokonaisuutena 27.3. aamupäivällä.
Esitykset toteutetaan ilman esitystekniikkaa, helposti toteutettavia ääniä ja valoja lukuun ottamatta. Oppimisen fokus on haastattelumateriaalin dramatisoimisessa ja ohjaamisessa näyttelijälle.

Dokumenttiteatterin traditioon tutustutaan lukemalla Janne Junttilan teos ”Dokumenttiteatterin uusi aalto” ja valitsemalla siitä luku, johon viittaa opintojakson loppuraportissa. Loppuraportti palautetaan Itslearning:n 26.4. mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning -työtila, sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. läsnäolo ja työskentely prosessissa (esityksen tekeminen, oppiva ja tutkiva asenne, tehtävien teko määräaikoihin mennessä)
2. esitys
3. lähdemateriaaliin ja oppimispäiväkirjaan pohjaava raportti 26.4. mennessä Itselarning -työtilaan

Hylätty (0)

Opiskelija osallistuu puutteellisesti työprosessiin eikä tee oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu vuorovaikutustilanteisiin, työskentelee työryhmän jäsenenä ja tekee oppimistehtävät määräajassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija integroi oppimaansa aikaisempiin tietoihin ja taitoihin ja laajentaa aktiivisesti osaamistaan ko. työtavasta. Opiskelija työskentelee esitysprosessissa tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija toimii paneutuneesti, itseohjautuvasti ja taitojaan soveltaen. Opiskelija kehittää aktiivisesti omaa taiteellista osaamistaan ja osaa sanallistaa valintojaan. Työskentelee ryhmässä rakentavasti, tehtävä- ja tunnetavoitetta tukien ja laadukkaaseen lopputulokseen pyrkien.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Rankila-Källström
Ryhmät
 • PTEATS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa ryhmän ohjaamisen perusteet. Opiskelija osaa ohjata teatteri-ilmaisun harjoitteita. Opiskelija osaa ryhmäilmiöiden perusteet. Opiskelija osaa sanallistaa ryhmän ohjaajan tehtävät, vastuut ja eettiset periaatteet. Opiskelija osaa sijoittaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn taidekasvatuksellisen ja osallistavan taiteen kontekstiin ja jatkumoon.

Sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet,harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Otteita mm. Seuraavista teoksista:
Ekoluoma ja Hyttinen (toim): Samassa tilassa. Yhteisöteatteri osallisuuden mahdollistajana.(2016)
Heikkinen: Ajattele toimien: kohti draamakasvatuksen syvempää ymmärtämistä (2017)
Jääskeläinen Laura: Ryhmä toimivaksi. Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen. (2022)
Korhonen, Ostern (toim.): Katarsis. Draama, teatteri ja kasvatus. (2001)
Korhonen ja Airaksinen (toim.): Hyvä hankaus 2.0. (2014)
Maeve, Conolly & Prendergast: Applied Theatre: International Case Studies and Challenges for Practice (2009)
Monni ja Törmi (toim.): Yhteisö ja taide. Teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. (2019)
Ventola ja Renlund (toim.): Draamaa ja teatteria yhteisöissä. (2005)

Opetusmenetelmät

Harjoitteiden ohjaamista opitaan käytännön harjoittelun kautta sekä toisten ohjaaminen harjoitteisiin osallistuen että itse ohjaten.
Pienryhmätyöskentely. Itsenäinen työ.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ryhmässä oppiminen: ryhmän ohjaamisen taitojen harjoittelu käytännössä.
Opettajan fasilitoimat pienryhmätehtävät.
Opettajajohtoiset luennot ja keskustelut.
Itsenäisesti kirjallisuuteen perehtyminen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja harjoitepankin kasaaminen sekä oppimispäiväkirjatiivistelmän kirjoittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuksessa harjoitteiden suunnitteleminen ja ohjaaminen. Oppimispäiväkirjan pitäminen, harjoitepankin kerääminen, työpajasuunnitelman tekeminen (pareittain tai pienryhmissä), työpajan toteutus, suullinen tentti, oppimispäiväkirjatiivistelmän palautus. Opintojaksolla on sekä kontaktiopetuksen aikana, että omalla ajalla tehtäviä oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää perusteet ryhmän ohjaamisesta sekä ryhmäilmiöistä.
Opiskelija osaa ohjata teatteri-ilmaisun harjoitteita. Opiskelija osaa ryhmäilmiöiden perusteet. Opiskelija osaa sanallistaa ryhmän ohjaajan tehtävät, vastuut ja eettiset periaatteet. Opiskelija osaa sijoittaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn taidekasvatuksellisen ja osallistavan taiteen kontekstiin ja jatkumoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) pareittain tai pienryhmissä pidettävät pienet työpajat
3) suullinen tentti
4) oppimispäiväkirjatiivistelmä
Englanniksi

Hylätty (0)

Opiskelija osallistuu puutteellisesti lähiopetukseen, oppimistehtäviä jää tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä ja ryhmän ohjaamisen taitoja. Osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa ryhmäprosessin perusteet osallistujana ja vaikuttaa ryhmään rakentavasti ja vastuullisesti

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 16

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teatterilähtöisen opintokokonaisuuden opettajan valitsemille osallistujille. Opiskelija osaa ohjata ryhmää osallistavien ja eettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa käsitteellistää teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä osana kulttuurihyvinvoinnin kontekstia.

Sisältö

Teatteriopetuksen suunnittelu ja toteutus tiimissä. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

- Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 2022: Anttila, Eeva (toim.) Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, https://disco.teak.fi/anttila/

- https://lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat/

- https://taikusydan.turkuamk.fi/

- https://taikusydan.turkuamk.fi/uploads/2021/10/d2ca3c95-tietokortti_1_2021_taide-nuorten-tulevaisuustaitojen-tukena.pdf

- https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

- https://oppaat.finfami.fi/wp-content/uploads/sites/36/Omakuva_NYT_Ryhm%C3%A4nohjaajan_luonnoskirja_17012019_P%C3%84IVITETTY.pdf

- https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi//wp-content/uploads/sites/19/2015/08/Osallistavaa-taidetta-nuorten-parissa-PDF.pdf

Opetusmenetelmät

- Ryhmäkeskustelut teoria-alustusten pohjalta
- Pienryhmätyöskentely annettujen tehtävien mukaisesti
- Vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Itsenäinen työskentely loppuraportin, itsearvion ja opintojakson palautteen osalta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painottuvat dialogipedagogiikka, vertaisoppiminen pienryhmätyöskentelyssä sekä jaettu yhteisreflektio koko ryhmän kesken.

Pedagogiset mallit: yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson toteutus perustuu läsnäoloa vaativaan ryhmätyöskentelyyn. Yksittäisiä poissaoloja voi korvata erikseen pyydettävällä korvaavalla tehtävällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- osallistuminen opintojakson toteutukseen
- työpajakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmässä
- taiteilijahaastattelun tekeminen ja sen esittely muulle ryhmälle
- vertaisarviointiin - ja itsearviointin osallistuminen
- reflektiivinen loppuraportti
- opintojaksopalautteen antaminen


Opintojakson rakenne on suunniteltu tukemaan opiskelijan työn jakautumista mahdollisimman tasaisesti. Teorian alustukset sekä pienryhmän ja itsenäisen työskentelyn ajoitukset vaihtelevat vuorotellen. Vertais- ja itsearviointi tukevat opiskelijan omaa oppimista. Reflektiivinen loppuraportti ja kurssipalautteen antaminen tukevat opiskelijan oppimisprosessin hallitua päätöstä.

Sisällön jaksotus

2.10.-27.10.2023

Opintojaksolla perehdytään ihmis- ja oppimiskäsityksiin erityisesti taidepedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla toteutetaan työpajakokonaisuus Turun ammatti-instituutin opiskelijoille ja tutustutaan kentällä toimiviin taiteilijapedagogeihin haastatteluiden avulla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It´s learning -alusta
sähköposti: anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
- läsnäolo ja osallistuminen
- taiteilijahaastattelun toteuttaminen
- ammattimainen työote työpajoihin liittyvässä tehtäväkokonaisuudessa
- oman ajattelun ja reflektion osoittaminen dialogisissa oppimistilanteissa

Arviointi perustuu opettajan arvioinnin lisäksi vertais- sekä itsearviointiin. Vertaisarviointi toteutetaan työpajakokonaisuuden päätteeksi. Itsearviointia suoritetaan loppuraportin yhteydessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähiopetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä palauttaa annetut tehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneilla käytävään keskusteluun, kantaa ammattimaisesti vastuuta pienryhmän työskentelystä edistämällä ja kannattelemalla sitä suunnittelutyön sekä työpajojen aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osoittaa reflektiivistä ajattelua ja omaan toimintaan liittyvää kriittistä tarkastelua kurssin dialogisissa tilanteissa sekä loppuraportissaan.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Jonna Leppänen
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata länsimaisen sirkustaiteen perinteisen ja nykysirkuksen historiaa, kehitysvaiheita ja erityispiirteitä. Tiedon avulla opiskelija osaa analysoida sirkusesityksen rakennetta, muotoa ja merkitystä

Sisältö

Opintojakso rakentaa vahvan ytimen sirkusammattilaiseksi kouluttautumisessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä sirkuksesta ajassa muuttuvana ilmiönä.Opiskelu sisältää luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tentin

Sisällön jaksotus

Sirkuksen historia: perinteisen sirkuksen historia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Jonna Leppänen
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata länsimaisen sirkustaiteen perinteisen ja nykysirkuksen historiaa, kehitysvaiheita ja erityispiirteitä. Tiedon avulla opiskelija osaa analysoida sirkusesityksen rakennetta, muotoa ja merkitystä

Sisältö

Opintojakso rakentaa vahvan ytimen sirkusammattilaiseksi kouluttautumisessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä sirkuksesta ajassa muuttuvana ilmiönä.Opiskelu sisältää luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tentin

Sisällön jaksotus

Sirkuksen historia: perinteisen sirkuksen historia osa, laajuus: 2op

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin rekleftointia toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusesityksen valitsemalleen esittävän taiteen pienryhmälle.Hän toimii esityksen ohjaajan roolissa dialogisesti.Ohjaustyössä opiskelija vastaa esityksen taiteellisesta ja tuotannollisesta suunnittelusta, aikataulutuksesta ja näyttämölle panosta. Ohjaustyötä ohjaa tutoropettaja.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä yhteisistä tuotannollisista asioista. Lisäksi henkilökohtainen ohjaajaklinikka ohjaavan opettajan kanssa erikseen sovitusti. Pyrkimys dialogiin kaikessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on toiminut ohjaustyön opintojakson suunnitelman mukaisesti ja toimittanut siihen liittyvät ohjaustyön työsuunnitelmat, toteutussuunnitelmat ja loppuraportin aikataulun mukaisesti. Opiskelija on pyrkinyt toteuttamaan työnsä omaa ja oman työryhmänsä osaamista käyttäen, on toiminut dialogisesti työstä ja työmenetelmistä keskustellen ja on työstänyt oman ohjaamisensa raportoimisen omaa ohjaamisen taitoa ja tietoja reflektoiden.
Tehtävien hoitaminen annetussa aikataulussa, suunnitelmien toteuttaminen luovasti annetuissa raameissa. Prosessista oppiminen.

Sisällön jaksotus

OHJAUSPROJEKTI 10 op

OHJAUSPROJEKTI KUULUU OSAKSI OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA 60OP

Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu, 10 op (3.-4.vuosi)

Tavoitteet:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja niitä edeltäneitä pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin reflektointia raportoimalla toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa, työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa. Ohjaustyö voidaan toteuttaa myös aiemmin, jos opiskelijalla on siihen iso motivaatio ja realistinen käsitys omista taidoistaan ja tavoitteiden toteuttamisesta.
Sirkuksen ohjausprojekti syksy 2023 PTEASS21:
- kukin rakentaa oman ohjaustyön itsenäisesti, pituus n. 10-30min/ ohjaustyö tai yhdessä toisen ohjaajan kanssa tai osana isompaa taiteellista työryhmää
- ohjaustyö suunnitellaan toteutettavaksi KÖYSITEATTERIIN
- opiskelija tekee ohjaustyöstä kirjallisen työsuunnitelman ennen työn aloittamista, työsuunnitelma palautetaan ohjaava opettajaTimo Tammiselle vähintään 2 päivää ennen yksilöklinikka-aikaa hänen kanssaan
- dramaturgian ja koreografian lisäksi opiskelijat suunnittelevat esityksen valo- ja äänimaailman, mahdollisen lavastuksen sekä puvustuksen ja sirkuskiinnitykset
- ohjaustöihin liittyvästä valo- ja äänitekniikan henkilökohtainen tutoroinnista vastaa: Esa Pukero
- ohjaustöihin liittyvä ohjauksen henkilökohtainen tutorointi: Timo Tamminen
- harjoitukset koulujen harjoitustiloissa Linnankadulla ja pääasiassa ilta-aikana ja/tai ohjaustyön tilassa koulun ulkopuolella

Ohjaustyön yleisohje:
- suunnittele, käsikirjoita, koreografioi ja ohjaa sirkusesitys 2- 5 henkilölle
- esityksen kestosuositus 10 - 30 min
- esitykset min 3 esityskertaa/ teos
- syksyn osalta teokset toteutetaan yhdessä kokonaisuudessa
- suunnittele huolella ja palauta työstäsi kirjallinen suunnitelma viimeistään kuukausi ennen työn aloittamista
- ylläpidä oppimispäiväkirjaa ohjausprosessistasi: palauta ohjaustyön toteuttamisen jälkeen tiivistetty raportti oppimispäiväkirjan pohjalta isoimmista oppimiskokemuksistasi, kuvaa erityisesti kasvuasi ohjaajaksi
- toimit projektissa ohjaajan roolissa

Ohjaustyön esiintyjät:
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman teoksensa esiintyjät sirkuksen 1- 4.vuoden opiskelijoista ja/tai muilta esittävän taiteen linjoilta

Ohjaustyön visuaalisuus/ valot:
- jokainen ohjaaja suunnittelee oman ohjaustyönsä valot/ visuaalisen maailman tai etsii työryhmäänsä visuaalisen suunnittelijan
- kukin ohjaaja tekee omasta ohjauksestaan visuaalisen suunnitelman/ valosuunnitelman
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman valo- ja ääniajajan sirkuksen 1.-4.vuoden opiskelijoista ja /tai muilta esittävän taiteen linjoilta teokseensa

Työsuunnitelmat:
- ensimmäiset aiesuunnitelmat palautetaan Minna Karesluodolle ja Esa Pukerolle viimeistään kuukautta ennen työskentelyn aloittamista
- työsuunnitelmat tulee lähettää ohjaava opettaja Timo Tammiselle sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa: tiimo.tamminen@gmail.com HUOM! Älä lähetä niitä koulun onedriven kautta, koska Timo on sivutoiminen opettaja eikä pääse koulun järjestelmiin
- suunnitelmat käsitellään erikseen henkilökohtaisissa yksilöklinikkatapaamisissa Timon ja Esan kanssa
- lisäksi suunnitelmat esitellään omalle työryhmälle ja kaikille muille ohjaajille yhteisissä tuotannon suunnittelukerroissa Köysiteatterilla
- tapaamisessa pohditaan, mitä osaamista sinulla on ja miten sitä kannattaa käyttää/ kehittää näissä ohjaustöissä
- lisäksi keskustellaan millä tavalla ohjaussuunnitelmat muuttuvat käytännöksi ja miten eri tekijät ja koulun ammattilaiset ovat mukana rakentamisvaiheessa ennen ensi-iltaa
- ohjaustyösuunnitelma ja kuvakäsikirjoitus tulee rakentaa selkeästi ymmärrettävään muotoon, ne voi suunnitteluvaiheen alussa rakentaa avoimesti ja vapaasti, mutta suunnitelmien tulee olla realistisia eli huomioida olemassa olevat raamit ja mahdollisuudet (tila, työryhmäläisten tekninen taso, koulun kalusto ym.)
- VARAA ITSE AIKA OMAAN HENKILÖKOHTAISEEN ENSIMMÄISEEN OHJAUSTYÖN YKSILÖOHJAUKSEEN suoraan Timo Tammiselta sähköpostitse tiimo.tamminen@gmail.com
- yksilöohjaukset tapahtuvat aikajaksolla 14.8.- 25.8.2023 joko livenä tai zoomitse, iso suositus lähitapaamiseen
- ohjaustyön työsuunnitelma tulee lähettää Timolle viimeistään 2 päivää ennen omaa klinikka-aikaa
- yksilöklinikassa käydään läpi työsuunnitelma sekä sovitaan jatkotapaamisten ajankohdat
- työsuunnitelma tulee päivittää keskustelun pohjalta valmiiksi ja lähettää uudestaan korjattu versio Timolle 31.8.2023 mennessä


Dramaturgia on
tapa, tyyli, metodi tai teoria muokata, käsitellä ja työstää esityksen pohjana käytettävää lähtökohtaa, tekstiä tai aihetta.


Työ/ ohjaussuunnitelma

Suunnitelma on tarkoitettu avuksi omalle ohjaustyölle ja sen aloittamiselle. Lisäksi se auttaa aikataulujen luomisessa. Ohjaussuunnitelmaa tulee ja voi kuitenkin soveltaa ja muokata projektin etenemisen tarpeiden mukaan. Suunnitelmaa kannattaa käyttää apuna kun esittelee ajatuksiaan esityksestä muille työryhmän jäsenille. Ohjaajan kannattaa miettiä kuitenkin kuinka paljon paljastaa suunnitelmastaan ja mitä kannattaa kertoa kenellekin eli säädellä informaatiota. Kaikkia työryhmän jäseniä ei ehkäpä kannata rasittaa kaikella, vaan pohdi tarkkaan kenelle jakaa mitäkin vastuuta.


Vastaa kirjallisessa ohjaustyösuunnitelmassa seuraaviin kysymyksiin ja perustele näkemyksesi lyhyesti:

- ketä ohjaat?
- mitä ohjaat? (aihe, idea, laji, genre)
- miten ohjaat? (ohjauksesi menetelmät, ohjaajalähtöinen vai ryhmälähtöinen)
- miksi ohjaat? (miksi päädyit ohjaamaan tällaista aihetta, ideaa, miksi olet päätynyt näihin menetelmiin)
- miksi juuri nyt tämä juttu?
- mikä on kohdeyleisösi?
- mikä on esityksesi aihe/ asia/ teema/ sanoma
- minkälainen on esityksesi muoto ja sisältö?
- mistä syntyy esityksesi jännite?
- missä ohjaustyö esitetään?
- ohjaustyön esitysten ajankohdat ja esitystila
- ohjaustyön harjoitusaikataulut ja harjoitustilat
- kuka hoitaa ja miten ohjaustyösi markkinoinnin ja viestinnän?
- ohjaustyösi valo- ja ääniajajat ja muu työryhmä (lavastus, tarpeisto, maskeeraus, projisoinnit ym.)

Tässä vielä apukysymyksiä työsuunnitelman mitä, miten ja miksi kysymyksiä varten:

Mikä on esityksesi:
- aihe/ asia jota käsitellään
- keskeinen konflikti
- voimat/ vastavoimat
- roolihenkilöiden pääpyrkimykset
- henkilöiden omat tarinat/ taustat
- henkilöiden väliset ristiriidat
- henkilöiden tehtävä esityksessä
- filosofia, viesti, väite, uutinen
- päätarina, jos on tarinallinen juttu
- tyylilaji
- teemat
- punainen lanka


Mihin sirkuksen genreen esityksesi sijoittuu?
- perinteinen klassinen sirkus
- nykysirkus
- sirkusteatteri
- sirkustanssi

Mitä käytät esityksesi tausta- ja oheismateriaalina työryhmäsi innoittamiseen ja selventämiseen?

Esityksen kohtaukset? Kohtausanalyysi?

Esiintyjien roolit teoksessa ja suhteet toisiinsa? Roolianalyysi?

Esityksen rakenne/ kaari visuaalisessa muodossa?

Esityksen kuvakäsikirjoitus?

Ohjaustyön työryhmän jäsenet:
- ohjaaja
- esiintyjät
- muusikko/ muusikot
- lavastaja
- puvustaja
- valosuunnittelu
- valoajot
- äänisuunnittelu
- ääniajot
- tuottaja
- markkinointisihteeri
- tiedottaja
- lipunmyyjä
- kahvio
- muita?

Esitystilan kartoitus:
- tilan mitat ja kiinnitysmahdollisuudet, tee SWOT-analyysi tilasta

Esityksen riskianalyysi:
- minkälaisia työturvariskejä näet esityksen sisältävän ja miten riskit tulee minimoida

Ohjaustyön aikataulutus:
- milloin mikäkin osa-alue valmiiksi?
- ohjaajalla oltava selkeä käsitys mitä tekee milloinkin ja sirkusmateriaalit ohjaajan päässä sekä ideaalitilanteessa myös jo työstövaiheessa esiintyjillä
- valo-äänikattausta sekä lavastus ja riggausasiat tulee miettiä hyvissä ajoin etukäteen ennen esitystilaan siirtymistä

Välitavoitteet aikataulutettuina:
- aikatauluta kaikki esityksen elementit selkeästi aikataulusuunnitelmassasi

Ohjaustyön raportointiohjeet:

Kirjaa raporttiin:
• missä onnistuit ohjaajana?
• missä olit heikoimmillasi ja mitä edelleen kehittäisit ohjaustyössäsi?
• pohdi miten saavutit ohjaustyölle asettamasi pedagogiset ja taiteelliset tavoitteet?
• pohdi mitä olet oppinut ohjaustyön aikana itsestäsi ohjaajana?
• miten asetat itsellesi tavoitteita ja miten suhtaudut uusiin haasteisiin/ tehtäviin?
• millä tavalla muut työryhmän jäsenet vaikuttivat ohjaustyösi prosessiin ja lopputuloksiin?
• pohdi: minkälainen ohjaaja olet?
Pituus min 2 sivua – max 5 sivua A4.
Tärkeintä on rehellinen ja kokonaisvaltainen prosessin ja oman ohjaajuuden reflektointi raportissa.
Palauta kirjallinen raportti oppimispäiväkirjan pohjalta viimeistään kuukausi ohjaustyön tuotosten/ esitysten päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat ohjaustyön työsuunnitelmat, työn toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, työstä ja työmenetelmistä keskusteleminen, dialogisuus ja vuorovaikutustaidot, reflektiotaidot sekä oman ohjaamisen raportti.
Tehtävien hoitaminen annetussa aikataulussa, suunnitelmien toteuttaminen luovasti annetuissa raameissa. Prosessista oppiminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole toiminut opintojakson ohjeiden mukaisesti. Ohjaustyöhön liittyvät työ- ja toteutussuunnitelmat ja/tai raportointi uupuvat.

Ilmoittautumisaika

23.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin rekleftointia toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusesityksen valitsemalleen esittävän taiteen pienryhmälle.Hän toimii esityksen ohjaajan roolissa dialogisesti.Ohjaustyössä opiskelija vastaa esityksen taiteellisesta ja tuotannollisesta suunnittelusta, aikataulutuksesta ja näyttämölle panosta. Ohjaustyötä ohjaa tutoropettaja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

16.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin rekleftointia toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusesityksen valitsemalleen esittävän taiteen pienryhmälle.Hän toimii esityksen ohjaajan roolissa dialogisesti.Ohjaustyössä opiskelija vastaa esityksen taiteellisesta ja tuotannollisesta suunnittelusta, aikataulutuksesta ja näyttämölle panosta. Ohjaustyötä ohjaa tutoropettaja.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen ja kokemuksista oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Itsereflektio.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä, yksilöohjaus, vertaispalaute, tutorointi ja mentorointi, dialogiin pyrkiminen, jatkuvaan rakentavaan ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaustyön työsuunnitelman laatiminen, ohjaustyön toteuttaminen ja ohjausprosessin arvioiminen itsereflektion kanssa. Yksilöklinikkaan ja mentorointiin osallistuminen.


Ohjaustyön raportointiohjeet:

Kirjaa raporttiin:
• missä onnistuit ohjaajana?
• missä olit heikoimmillasi ja mitä edelleen kehittäisit ohjaustyössäsi?
• pohdi miten saavutit ohjaustyölle asettamasi pedagogiset ja taiteelliset tavoitteet?
• pohdi mitä olet oppinut ohjaustyön aikana itsestäsi ohjaajana?
• miten asetat itsellesi tavoitteita ja miten suhtaudut uusiin haasteisiin/ tehtäviin?
• millä tavalla muut työryhmän jäsenet vaikuttivat ohjaustyösi prosessiin ja lopputuloksiin?
• pohdi: minkälainen ohjaaja olet?
Pituus min 2 sivua – max 5 sivua A4.
Tärkeintä on rehellinen ja kokonaisvaltainen prosessin ja oman ohjaajuuden reflektointi raportissa.
Palauta kirjallinen raportti oppimispäiväkirjan pohjalta viimeistään kuukausi ohjaustyön tuotosten/ esitysten päätyttyä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus tarkoittaa ohjaustyön tehtävien hoitamista suunnitellussa aikataulussa ja raameissa sekä prosessista oppimisen.

Sisällön jaksotus

OHJAUSPROJEKTI KUULUU OSAKSI OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA 60OP

Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu, 10 op (3.vuosi)

Tavoitteet:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja niitä edeltäneitä pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin reflektointia raportoimalla toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa, työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa. Ohjaustyö voidaan toteuttaa myös aiemmin, jos opiskelijalla on siihen iso motivaatio ja realistinen käsitys omista taidoistaan ja tavoitteiden toteuttamisesta.
Sirkuksen ohjausprojekti kevät 2024- syksy 2024-kevät 2025 PTEASS22:
- kukin rakentaa oman ohjaustyön itsenäisesti, pituus n. 10-30min/ ohjaustyö tai yhdessä toisen ohjaajan kanssa tai osana isompaa taiteellista työryhmää
- ohjaustyö suunnitellaan toteutettavaksi KÖYSITEATTERIIN tai vaihtoehtoisesti koulun ulkopuoliseen tilaan
- opiskelija tekee ohjaustyöstä kirjallisen työsuunnitelman ennen työn aloittamista, työsuunnitelma palautetaan ohjaava opettaja Minna Karesluodolle vähintään 2 päivää ennen yksilöklinikka-aikaa hänen kanssaan
- dramaturgian ja koreografian lisäksi opiskelijat suunnittelevat esityksen valo- ja äänimaailman, mahdollisen lavastuksen sekä puvustuksen ja sirkuskiinnitykset
- ohjaustöihin liittyvästä valo- ja äänitekniikan henkilökohtainen tutoroinnista vastaa: Esa Pukero
- ohjaustöihin liittyvä ohjauksen henkilökohtainen tutorointi: Minna Karesluoto ja henkilökohtainen sirkuksen alumni mentori
- harjoitukset koulujen harjoitustiloissa Linnankadulla ja pääasiassa ilta-aikana ja/tai ohjaustyön tilassa koulun ulkopuolella

Ohjaustyön yleisohje:
- suunnittele, käsikirjoita, koreografioi ja ohjaa sirkusesitys 2- 5 henkilölle
- esityksen kestosuositus 10 - 30 min
- esitykset min 3 esityskertaa/ teos
- syksyn osalta teokset toteutetaan yhdessä kokonaisuudessa
- suunnittele huolella ja palauta työstäsi kirjallinen suunnitelma viimeistään kuukausi ennen työn aloittamista
- ylläpidä oppimispäiväkirjaa ohjausprosessistasi: palauta ohjaustyön toteuttamisen jälkeen tiivistetty raportti oppimispäiväkirjan pohjalta isoimmista oppimiskokemuksistasi, kuvaa erityisesti kasvuasi ohjaajaksi
- toimit projektissa ohjaajan roolissa

Ohjaustyön esiintyjät:
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman teoksensa esiintyjät sirkuksen 1- 4.vuoden opiskelijoista ja/tai muilta esittävän taiteen linjoilta

Ohjaustyön visuaalisuus/ valot:
- jokainen ohjaaja suunnittelee oman ohjaustyönsä valot/ visuaalisen maailman tai etsii työryhmäänsä visuaalisen suunnittelijan
- kukin ohjaaja tekee omasta ohjauksestaan visuaalisen suunnitelman/ valosuunnitelman
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman valo- ja ääniajajan sirkuksen 1.-4.vuoden opiskelijoista ja /tai muilta esittävän taiteen linjoilta teokseensa

Työsuunnitelmat:
- ensimmäiset aiesuunnitelmat palautetaan Minna Karesluodolle viimeistään kuukautta ennen työryhmän kanssa työskentelyn aloittamista
- työsuunnitelmat tulee lähettää ohjaava opettaja Minna Karesluodolle sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa: minna.karesluoto@turkuamk.fi sekä työtä ohjaavalle sirkusalumnille
- suunnitelmat käsitellään erikseen henkilökohtaisissa yksilöklinikkatapaamisissa Minnan kanssa
- lisäksi suunnitelmat esitellään omalle työryhmälle ja kaikille muille ohjaajille yhteisissä tuotannon suunnittelukerroissa Köysiteatterilla
- tapaamisessa pohditaan, mitä osaamista sinulla on ja miten sitä kannattaa käyttää/ kehittää näissä ohjaustöissä
- lisäksi keskustellaan millä tavalla ohjaussuunnitelmat muuttuvat käytännöksi ja miten eri tekijät ja koulun ammattilaiset ovat mukana rakentamisvaiheessa ennen ensi-iltaa
- ohjaustyösuunnitelma ja kuvakäsikirjoitus tulee rakentaa selkeästi ymmärrettävään muotoon, ne voi suunnitteluvaiheen alussa rakentaa avoimesti ja vapaasti, mutta suunnitelmien tulee olla realistisia eli huomioida olemassa olevat raamit ja mahdollisuudet (tila, työryhmäläisten tekninen taso, koulun kalusto ym.)
- VARAA ITSE AIKA OMAAN HENKILÖKOHTAISEEN ENSIMMÄISEEN OHJAUSTYÖN YKSILÖOHJAUKSEEN suoraan Minna Karesluodolta sähköpostitse
- yksilöohjaukset tapahtuvat aikajaksolla 22.1.- 31.5.2024 ja jatkuvat syksyllä lähitapaamiseen
- ohjaustyön työsuunnitelma tulee lähettää Minnalle viimeistään 2 päivää ennen omaa klinikka-aikaa
- yksilöklinikassa käydään läpi työsuunnitelma sekä sovitaan jatkotapaamisten ajankohdat
- työsuunnitelma tulee päivittää keskustelun pohjalta valmiiksi ja lähettää uudestaan korjattu versio Minnalle viimeistään kaksi viikkoa ensimmäisen yksilöklinikan jälkeen

Kevät 2024 ohjaustyön tuotannon aikataulu:
- ohjaustyön aiesuunnitelman laatiminen ja siitä ohjauskeskustelun käyminen Minna Karesluodon kanssa
- aiesuunnitelman muokkaaminen työsuunnitelmaksi ja sen lähettäminen 11.3. mennessä Minnalle ja messissä olevaan palautuslaatikkoon
- ohjaustöiden tuotannollinen rakenne info 18.3. klo 13:15-14:15 sirkuksen toimistossa Anni Sundbackan vetämänä
- ohjaustyön harjoitusten aloittaminen ja työn edistäminen mahdollisimman pitkälle toukokuun loppuun mennessä
- ma 27.5. klo 10-13 Köysiteatterin valo- ja äänipöydän sekä kaluston käyttökoulutus sekä tuotannollisten tehtävien jakaminen ohjaustöistä ohjaajien kesken

Syksy 2024:
- ohjaustöiden yhteinen tuotantopalaveri to 5.9. klo 13-16
- ohjaustöiden yhteinen aloitus Köysiteatterissa 10.9. klo 9-11
- ohjaustöiden rakentaminen (valot ja äänet sekä rigit) keväällä toukokuussa sovitun aikataulun mukaisesti
- 1 kokonainen päivä/ ohjaustyö rakentaminen
- tekninen läpimeno X 2/ ohjaustyö
- läpimeno X 2/ ohjaustyö
- läpimeno X1/ ohjaustöiden kokonaisuus
- kenraali X 1/ ohjaustöiden kokonaisuus
- 3 X esitys: alustava suunnitelma: pe 4.10. klo 19, la 5.10. klo 19 ja su 6.10. klo 15
- purku heti viimeisen esityksen jälkeen yhdessä


Dramaturgia on
tapa, tyyli, metodi tai teoria muokata, käsitellä ja työstää esityksen pohjana käytettävää lähtökohtaa, tekstiä tai aihetta.


Työ/ ohjaussuunnitelma

Suunnitelma on tarkoitettu avuksi omalle ohjaustyölle ja sen aloittamiselle. Lisäksi se auttaa aikataulujen luomisessa. Ohjaussuunnitelmaa tulee ja voi kuitenkin soveltaa ja muokata projektin etenemisen tarpeiden mukaan. Suunnitelmaa kannattaa käyttää apuna kun esittelee ajatuksiaan esityksestä muille työryhmän jäsenille. Ohjaajan kannattaa miettiä kuitenkin kuinka paljon paljastaa suunnitelmastaan ja mitä kannattaa kertoa kenellekin eli säädellä informaatiota. Kaikkia työryhmän jäseniä ei ehkäpä kannata rasittaa kaikella, vaan pohdi tarkkaan kenelle jakaa mitäkin vastuuta.


Vastaa kirjallisessa ohjaustyösuunnitelmassa seuraaviin kysymyksiin ja perustele näkemyksesi lyhyesti:

- ketä ohjaat?
- mitä ohjaat? (aihe, idea, laji, genre)
- miten ohjaat? (ohjauksesi menetelmät, ohjaajalähtöinen vai ryhmälähtöinen)
- miksi ohjaat? (miksi päädyit ohjaamaan tällaista aihetta, ideaa, miksi olet päätynyt näihin menetelmiin)
- miksi juuri nyt tämä juttu?
- mikä on kohdeyleisösi?
- mikä on esityksesi aihe/ asia/ teema/ sanoma
- minkälainen on esityksesi muoto ja sisältö?
- mistä syntyy esityksesi jännite?
- missä ohjaustyö esitetään?
- ohjaustyön esitysten ajankohdat ja esitystila
- ohjaustyön harjoitusaikataulut ja harjoitustilat
- kuka hoitaa ja miten ohjaustyösi markkinoinnin ja viestinnän?
- ohjaustyösi valo- ja ääniajajat ja muu työryhmä (lavastus, tarpeisto, maskeeraus, projisoinnit ym.)

Tässä vielä apukysymyksiä työsuunnitelman mitä, miten ja miksi kysymyksiä varten:

Mikä on esityksesi:
- aihe/ asia jota käsitellään
- keskeinen konflikti
- voimat/ vastavoimat
- roolihenkilöiden pääpyrkimykset
- henkilöiden omat tarinat/ taustat
- henkilöiden väliset ristiriidat
- henkilöiden tehtävä esityksessä
- filosofia, viesti, väite, uutinen
- päätarina, jos on tarinallinen juttu
- tyylilaji
- teemat
- punainen lanka


Mihin sirkuksen genreen esityksesi sijoittuu?
- perinteinen klassinen sirkus
- nykysirkus
- sirkusteatteri
- sirkustanssi

Mitä käytät esityksesi tausta- ja oheismateriaalina työryhmäsi innoittamiseen ja selventämiseen?

Esityksen kohtaukset? Kohtausanalyysi?

Esiintyjien roolit teoksessa ja suhteet toisiinsa? Roolianalyysi?

Esityksen rakenne/ kaari visuaalisessa muodossa?

Esityksen kuvakäsikirjoitus?

Ohjaustyön työryhmän jäsenet:
- ohjaaja
- esiintyjät
- muusikko/ muusikot
- lavastaja
- puvustaja
- valosuunnittelu
- valoajot
- äänisuunnittelu
- ääniajot
- tuottaja
- markkinointisihteeri
- tiedottaja
- lipunmyyjä
- kahvio
- muita?

Esitystilan kartoitus:
- tilan mitat ja kiinnitysmahdollisuudet, tee SWOT-analyysi tilasta

Esityksen riskianalyysi:
- minkälaisia työturvariskejä näet esityksen sisältävän ja miten riskit tulee minimoida

Ohjaustyön aikataulutus:
- milloin mikäkin osa-alue valmiiksi?
- ohjaajalla oltava selkeä käsitys mitä tekee milloinkin ja sirkusmateriaalit ohjaajan päässä sekä ideaalitilanteessa myös jo työstövaiheessa esiintyjillä
- valo-äänikattausta sekä lavastus ja riggausasiat tulee miettiä hyvissä ajoin etukäteen ennen esitystilaan siirtymistä

Välitavoitteet aikataulutettuina:
- aikatauluta kaikki esityksen elementit selkeästi aikataulusuunnitelmassasi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat ohjaustyön työsuunnitelmat, työn toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, työstä ja työmenetelmistä keskusteleminen, dialogisuus ja vuorovaikutustaidot, reflektiotaidot sekä oman ohjaamisen raportoimisen taidot.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille
- arvioida omaa työskentelyään
- arvioida ja edistää oppilaidensa oppimista
- työskennellä opetustyössä vuorovaikutuksellisesti assistentin ja opettajan rooleissa

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille. Harjoittelu jakautuu orientoivaan harjoitteluun, perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu tapahtuvat Taideakatemian sirkuksen opetusharjoittelukoulussa sirkuksen palvelutoimintana. Orientoivassa harjoittelussa opiskelija toimii sirkusammattilaisopettajan assistenttina ja perusharjoittelussa parin kanssa ohjaajatiiminä ohjaavan opettajan tutoroinnissa. Syventävä harjoittelu tapahtuu sirkuskouluissa sirkustaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.Syventävässä harjoittelussa opiskelija toimii sirkusopetuksesta vastaavana ohjaajana.

Oppimateriaalit

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas ja
sirkustaiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppisisällön opetussuunnitelmien perusteet.

https://artsedu.fi/taiteen-perusopetus/

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetusharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toisen sirkuksen opiskelijan kanssa. Työparityöskentely ja jatkuva dialogi työparin ja opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Yhdessä oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusharjoittelun laajuus: 2op. ( 2 X27h=54h)
Sisältää 4 X 3h opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen, 1 X pikkujouluharjoittelun opetusharjoittelijoiden tiimissä ja 1 X pikkujoulut suunnittelun ja toteuttamisen opetusharjoitteluopiskelijoiden tiimissä.
Lähiopetusta 6 X3 h= 18h plus opetuksen suunnittelun parin kanssa.

Sisällön jaksotus

OPETUSHARJOITTELUSUUNNITELMA syksy 2023, laajuus: 2op

Opetusharjoittelu tapahtuu kahden opetusharjoittelijan opetuspareissa ohjaavan opettajan tutoroimina.

1. vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on ORIENTOIVA HARJOITTELU 1a ja
2.vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on PERUSHARJOITTELU 2a.
1. vuosikurssin opiskelija toimii opetuksessa 2.vuosikurssin opiskelijan assistenttina ja ottaa vastuuta enemmän alkulämmittelystä, leikeistä, loppujäähdyttelystä sekä voima- ja liikkuvuusharjoitteista, 2.vuosikurssin opiskelija on päävastuussa sirkuslajien suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjaavan opettajan ohjaamana.

Harjoittelu sisältää: opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja palautekeskustelut ohjaavien opettajien kanssa heti opetuksen jälkeen (n. 10-15 min). Sirkusopiskelijat toimivat ammattilaisopettajan Marina Vavilovan tutoroimana sirkusopetuksessa syyskaudella 2023. Kukin opetusharjoittelijapari opettaa samaa ryhmää 4-6 kertaa. Lisäksi kaikki opetusharjoittelijat osallistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan kullekin opetusharjoitteluryhmälle pikkujouludemon. Lähiopetuksen lisäksi kukin opetusharjoittelupari valmistaa lyhyen 1-3minuutin mittaisen sirkusdigiopetushetken, avoin taso ja yksi temppu, jonka oppija voi harjoitella kotio-oloissa ja se jaetaan kaikille opetusharjoittelukoulun oppilaille Taideakatemian youtube-kanavan kautta.

Varsinaisesta pikkujoulutunnista vastaavat kaikki ko. päivän oppilaita opettaneet petusharjoittelijat. Tarkemmista aikatauluista ja vastuutehtävistä sovitaan ohjaavan opettajan Marinan kanssa erikseen OPH:n info- ja suunnittelutunnilla ti 5.9. klo 13:15-16:30.

Opetusharjoitteluun tulee sitoutua eikä opetustunteja voi muuttaa toisen opiskelijan kanssa kuin esim. sairastapauksissa. Jos sairastut pyri siis silloin hankkimaan itse itsellesi sijainen ja ilmoita heti sairastumisestasi opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opetusharjoittelu on sirkuskoulutuksen opetustyötoimintaa ja se tukee sirkuskoulutuksen kaikkea oppimista ja uusien harrastajien innostamista sirkuksen pariin. Harrastajat maksavat sirkustunneista ja ko. rahoitus tukee sirkuskoulutuksen kaikkia toimintoja.

Opetusharjoittelijat tekevät ensin yhdessä ammattilaisopettajan kanssa syyskausisuunnitelman opetusharjoitteluun. Sen jälkeen kukin opetuspari suunnittelee itse ohjaavalta opettajalta saamansa vastuutehtävät. Suunnitelmat tehdään kirjallisesti ja palautetaan ohjaavalle opettajalle ennen opetuksen alkua. Opetusharjoittelijat vastaavat tilan järjestämisestä opetusta varten, samoin välineiden palauttamisesta paikoilleen opetuksen lopuksi. Ti ja to tuntien jälkeen matot kasataan yhdessä oppilaiden kanssa päällekkäin, jotta tilassa voidaan siivota ke ja pe aamuisin.
Ti matot kasataan Linnankadun puolelle ja to Joen puoleiselle seinälle, jotta tilan siivous onnistuu siivoojilta myös vuoroviikon mattojen alta.

Sirkuksen opetussuunnitelma sisältää mm. seuraavia sisältöjä:
- sirkustekniikka
- voima- ja venytysharjoitteet
- sosiaalisia taitoja kehittävät harjoitteet
- luovaa kyvykkyyttä kehittävät harjoitteet
- ilmaisuharjoitteet

1. vuoden sirkuksen opiskelijat vastaavat alkulämmittelyn ja alkuleikkien sekä loppuvoimien ja venytysten suunnittelusta ja 2.vsk:n opiskelijat vastaavat lajitekniikoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu tapahtuu ohjaavien opettajien tarkempien tehtävänantojen mukaisesti.
Pedagoginen harjoittelu kuuluu osaksi opettajan pedagogisia opintoja. Harjoittelu on tehtävä valvotusti. Harjoittelussa harjoitellaan sirkustaiteen perusopetuksen suunnittelua ja toteuttamista turvallisessa ympäristössä.

Yhteinen suunnittelu:
ti 5.9. klo 13:15-14:45 sirkuksen opettajahuone, opettajat: Marina Vavilova ja Minna Karesluoto ja jatkaen oman parin kanssa klo 15-16:30.

TIISTAI

SIRKUKSEN alkeet: TI KLO 17-18:00
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9- vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TI KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet AIKUISILLE: TI klo 19-20
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

TORSTAI

SIRKUKSEN alkeet : TO KLO 17-18
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TO KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN JATKOTASO AIKUISILLE: TO KLO 19-20.30
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

LISÄKSI KUKIN OPISKELIJAPARI VALMISTAA YHDEN ONLINE OPETUKSEN 1-3min/ AVOIN TASO/ yksi temppu. NÄMÄ TUNNIT OVAT AVOIMIA KAIKILLE OPETUSHARJOITTELUKOULUN OPPILAILLE sekä KAIKILLE TAIDEAKATEMIASTA KIINNOSTUNEILLE. Nämä lyhyet opetukset jaetaan Taideakatemian youtube-kanavan tai instan kautta kaikille.

AIKATAULU

TI RYHMÄT:
A) Jaska ja Lauriina: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.,
B) Isabella ja Iiris: 3.10., 10.10., 24.10., 31.10.,
C) Amanda ja Heta: 7.11., 14.11., 21.11., 28.11.
ja yhteinen 5.12. sekä pikkujoulut yhdessä 12.12.


TO RYHMÄT:
D) Ella ja Niina: 7.9., 14.9., 21.9., 28.9.
E) Victoria ja Sini: 5.10., 12.10., 26.10., 2.11.
F) Veera ja joku opiskelija joka haluaa työstää syventävää oph:ta nopeammin eteenpäin:kuka?: 9.11., 16.11., 23.11. 30.11.
ja yhteinen 7.12. sekä pikkujoulut yhdessä 14.12.

Syyskausi päättyy pikkujoulutunteihin, jossa jokainen ryhmä esittää lukukauden aikana oppimiaan taitoja ja sirkusilmaisua. Kunkin harjoittelijan vastuualueesta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa tarkemmin erikseen.

Ohjaavalta opettajilta tarkemmat ohjeet opetusharjoittelusta s-postitse:
marina.vavilova@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot, asenne ja motivaatio omien opetustaitojensa kehittämiseen ja harjoittamiseen.
Hyväksyttyyn suoritukseen opiskelijan tulee osallistua opetusharjoittelun yhteiseen suunnitteluun, opetusparin kanssa dialogiin ja yhteiseen suunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen ja sen reflektoimiseen.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille
- arvioida omaa työskentelyään
- arvioida ja edistää oppilaidensa oppimista
- työskennellä opetustyössä vuorovaikutuksellisesti assistentin ja opettajan rooleissa

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille. Harjoittelu jakautuu orientoivaan harjoitteluun, perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu tapahtuvat Taideakatemian sirkuksen opetusharjoittelukoulussa sirkuksen palvelutoimintana. Orientoivassa harjoittelussa opiskelija toimii sirkusammattilaisopettajan assistenttina ja perusharjoittelussa parin kanssa ohjaajatiiminä ohjaavan opettajan tutoroinnissa. Syventävä harjoittelu tapahtuu sirkuskouluissa sirkustaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.Syventävässä harjoittelussa opiskelija toimii sirkusopetuksesta vastaavana ohjaajana.

Oppimateriaalit

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas ja
sirkustaiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppisisällön opetussuunnitelmien perusteet.

https://artsedu.fi/taiteen-perusopetus/

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetusharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toisen sirkuksen opiskelijan kanssa. Työparityöskentely ja jatkuva dialogi työparin ja opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Yhdessä oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusharjoittelun laajuus: 3op. ( 3 X27h=81h opiskelijan työtä)
Sisältää 5 X 3h opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen, 1 X kevään demoharjoittelun opetusharjoittelijoiden tiimissä ja 1 X kevään demohetken suunnittelun ja toteuttamisen opetusharjoitteluopiskelijoiden tiimissä.

Sisällön jaksotus

OPETUSHARJOITTELUSUUNNITELMA kevät 2024, laajuus: 3op

Opetusharjoittelu tapahtuu kahden opetusharjoittelijan pienryhmissä ohjaavan opettajan tutoroimana.

1. vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on ORIENTOIVA HARJOITTELU 1b. ja
2.vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on PERUSHARJOITTELU 2b.
1. vuosikurssin opiskelija toimii opetuksessa 2.vuosikurssin opiskelijan assistenttina, 2.vuosikurssin opiskelija on vastuussa sirkuslajien suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjaavan opettajan ohjaamana.

Harjoittelu sisältää: opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja palautekeskustelut ohjaavan opettajan kanssa heti opetuksen jälkeen (n. 10-15min). Sirkusopiskelijat toimivat Marina Vavilovan tutoroimina sirkusopetuksessa. Kukin opetusharjoittelijapari opettaa samaa ryhmää 5 kertaa. Lisäksi kaikki opetusharjoittelijat osallistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan kullekin opetusharjoitteluryhmälle kevätjuhlaopetuksen ko. opintoryhmän esitykseen. Lähiopetuksen lisäksi kukin opetusharjoittelutiimi valmistaa kolme lyhyttä video-opetusta teemana yksi sirkustemppu/ tekniikka, avoin taso ja se jaetaan kaikille opetusharjoittelukoulun oppilaille Taidekatemian Instan kautta. Video-opetus suunnataan oppijoille kotona tehtäviksi.
Tarkemmista aikatauluista ja vastuutehtävistä sovitaan ohjaavan opettajan Marina Vavilovan kanssa erikseen.

Opetusharjoitteluun tulee sitoutua eikä opetustunteja voi muuttaa toisen opiskelijan kanssa kuin esim. sairastapauksissa ja muissa force major tilanteissa. Opetusharjoittelussa harjoitellaan opettamista samoin kuin oikeassa työpaikassa samoin vastuuperiaattein. Jos sairastut pyri silloin hankkimaan itse itsellesi sijainen ja ilmoita heti sairastumisestasi opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opetusharjoittelussa harjoitellaan toimimaan kuin oikeassa työelämätilanteessa.

Opetusharjoittelijat tekevät yhdessä ammattilaisopettajan kanssa kevätkausisuunnitelman opetusharjoitteluun. Sen jälkeen kukin pari suunnittelee itse ohjaavalta opettajalta saamansa vastuutehtävät. Suunnitelmat tehdään kirjallisesti ja palautetaan ohjaavalle opettajalle ennen opetuksen alkua. Opetusharjoittelijat vastaavat tilan järjestämisestä opetusta varten, samoin välineiden palauttamisesta paikoilleen opetuksen lopuksi. Ti ja to tuntien jälkeen matot kasataan yhdessä oppilaiden kanssa päällekkäin, jotta tilassa voidaan siivota ke ja pe aamuisin.

Sirkuksen opetussuunnitelma sisältää mm. seuraavia sisältöjä:
- sirkustekniikka
- voima- ja venytysharjoitteet
- sosiaalisia taitoja kehittävät harjoitteet
- luovaa kyvykkyyttä kehittävät harjoitteet
- ilmaisuharjoitteet

1. vuoden sirkuksen opiskelijat vastaavat alkulämmittelyn ja alkuleikkien sekä loppuvoimien ja venytysten suunnittelusta. 2. (ja mahdolliset 3. vsk:n) opiskelijat vastaavat lajitekniikoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu tapahtuu ohjaavien opettajien tarkempien tehtävänantojen mukaisesti. Opetusharjoittelun sisältöjen suunnittelussa varioidaan ja modifioidaan opetustehtäviä opiskelijan osaamisen mukaan.
Pedagoginen harjoittelu kuuluu osaksi opettajan pedagogisia opintoja. Harjoittelu on tehtävä valvotusti.

Kevätkauden opetusajat:

TIISTAI

klo 17-17.55 sirkuksen alkeet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

klo 18-18.55 sirkuksen perusteet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 9-12-vuotiaat

klo 19-20 sirkuksen alkeet aikuiset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat:yli 16-vuotiaat

TORSTAI

klo 17-17.55 sirkuksen alkeet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

klo 18-18.55 sirkuksen perusteet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 9-12-vuotiaat

klo 19-20 sirkuksen perusjatko aikuiset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: aikuiset yli 16-vuotiaat

Opetusharjoittelukausi ti 16.1.- ti 7.5.2024.
Talvilomalla viikolla 8 ei opetusta.
Vapunaattona ti 30.4. ei opetusta.
Helatorstaina to 9.5. ei opetusta.
Tarkemmat opetusharjoitteluvuorot kirjattuna sirkuksen excel työjärjestykseen.

Kevätkausi päättyy kevätjuhlaan, jossa jokainen ryhmä esittää lukukauden aikana oppimiaan taitoja. Kunkin harjoittelijan vastuualueesta sovitaan ohjaavien opettajien kanssa tarkemmin erikseen.
Ohjaavalta opettajalta tarkemmat ohjeet opetusharjoittelusta s-postitse:
marina.vavilova@turkuamk.fi

Sirkuksen opetusharjoittelu on opetustyötoimintaa:
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/taideakatemian-sirkuskoulu/

Ohjaava opettaja on mukana valvomassa lasten tunteja kaikki kerrat. Aikuisten tunteja ohjaava opettaja on mukana 3 kertaa/ opetusharjoittelija: 1. ja 2. sekä viimeisen kerran.
Aikuisten muut opetuskerrat hoidetaan opetusharjoittelijoiden itsenäisenä opetustyön harjoitteluna.

Opetusharjoittelijat:

Victoria ja Niina:
ti 16.1.
ti 23.1.
ti 30.1.
ti 6.2.
ti 13.2.

Sini ja mahdollinen vaihtuva 3.vsk:n opiskelija
to 18.1.
to 25.1.
to 1.2.
to 8.2.
to 15.2.

Isabella ja Veera:
ti 27.2.
ti 5.3.
ti 12.3.
ti 19.3.
ti 26.3.

Amanda ja Lauriina:
to 29.2.
to 7.3.
to 14.3.
to 21.3.
to 28.3.

Ella ja Iris:
ti 2.4.
ti 9.4.
ti 16.4.
ti 23.4.
ti 7.5. (+kaikki ti ryhmää opettaneet mukana eri vastuurooleissa)

Jaska ja Heta:
to 4.4.
to 11.4.
to 18.4.
to 25.4.
to 2.5. (+kaikki to ryhmää opettaneet mukana eri vastuurooleissa)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot, asenne ja motivaatio omien opetustaitojensa kehittämiseen ja harjoittamiseen.
Hyväksyttyyn suoritukseen opiskelijan tulee osallistua opetusharjoittelun yhteiseen suunnitteluun, opetusparin kanssa dialogiin ja yhteiseen suunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen ja sen reflektoimiseen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille
- arvioida omaa työskentelyään
- arvioida ja edistää oppilaidensa oppimista
- työskennellä opetustyössä vuorovaikutuksellisesti assistentin ja opettajan rooleissa

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille. Harjoittelu jakautuu orientoivaan harjoitteluun, perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu tapahtuvat Taideakatemian sirkuksen opetusharjoittelukoulussa sirkuksen palvelutoimintana. Orientoivassa harjoittelussa opiskelija toimii sirkusammattilaisopettajan assistenttina ja perusharjoittelussa parin kanssa ohjaajatiiminä ohjaavan opettajan tutoroinnissa. Syventävä harjoittelu tapahtuu sirkuskouluissa sirkustaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.Syventävässä harjoittelussa opiskelija toimii sirkusopetuksesta vastaavana ohjaajana.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetusharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toisen sirkuksen opiskelijan kanssa. Työparityöskentely ja jatkuva dialogi työparin ja opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Yhdessä oppiminen.

Sisällön jaksotus

OPETUSHARJOITTELUSUUNNITELMA syksy 2023, laajuus: 2op

Opetusharjoittelu tapahtuu kahden opetusharjoittelijan opetuspareissa ohjaavan opettajan tutoroimina.

1. vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on ORIENTOIVA HARJOITTELU 1a ja
2.vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on PERUSHARJOITTELU 2a.
1. vuosikurssin opiskelija toimii opetuksessa 2.vuosikurssin opiskelijan assistenttina ja ottaa vastuuta enemmän alkulämmittelystä, leikeistä, loppujäähdyttelystä sekä voima- ja liikkuvuusharjoitteista, 2.vuosikurssin opiskelija on päävastuussa sirkuslajien suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjaavan opettajan ohjaamana.

Harjoittelu sisältää: opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja palautekeskustelut ohjaavien opettajien kanssa heti opetuksen jälkeen (n. 10-15 min). Sirkusopiskelijat toimivat ammattilaisopettajan Marina Vavilovan tutoroimana sirkusopetuksessa syyskaudella 2023. Kukin opetusharjoittelijapari opettaa samaa ryhmää 4-6 kertaa. Lisäksi kaikki opetusharjoittelijat osallistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan kullekin opetusharjoitteluryhmälle pikkujouludemon. Lähiopetuksen lisäksi kukin opetusharjoittelupari valmistaa lyhyen 1-3minuutin mittaisen sirkusdigiopetushetken, avoin taso ja yksi temppu, jonka oppija voi harjoitella kotio-oloissa ja se jaetaan kaikille opetusharjoittelukoulun oppilaille Taideakatemian youtube-kanavan kautta.

Varsinaisesta pikkujoulutunnista vastaavat kaikki ko. päivän oppilaita opettaneet petusharjoittelijat. Tarkemmista aikatauluista ja vastuutehtävistä sovitaan ohjaavan opettajan Marinan kanssa erikseen OPH:n info- ja suunnittelutunnilla ti 5.9. klo 13:15-16:30.

Opetusharjoitteluun tulee sitoutua eikä opetustunteja voi muuttaa toisen opiskelijan kanssa kuin esim. sairastapauksissa. Jos sairastut pyri siis silloin hankkimaan itse itsellesi sijainen ja ilmoita heti sairastumisestasi opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opetusharjoittelu on sirkuskoulutuksen opetustyötoimintaa ja se tukee sirkuskoulutuksen kaikkea oppimista ja uusien harrastajien innostamista sirkuksen pariin. Harrastajat maksavat sirkustunneista ja ko. rahoitus tukee sirkuskoulutuksen kaikkia toimintoja.

Opetusharjoittelijat tekevät ensin yhdessä ammattilaisopettajan kanssa syyskausisuunnitelman opetusharjoitteluun. Sen jälkeen kukin opetuspari suunnittelee itse ohjaavalta opettajalta saamansa vastuutehtävät. Suunnitelmat tehdään kirjallisesti ja palautetaan ohjaavalle opettajalle ennen opetuksen alkua. Opetusharjoittelijat vastaavat tilan järjestämisestä opetusta varten, samoin välineiden palauttamisesta paikoilleen opetuksen lopuksi. Ti ja to tuntien jälkeen matot kasataan yhdessä oppilaiden kanssa päällekkäin, jotta tilassa voidaan siivota ke ja pe aamuisin.
Ti matot kasataan Linnankadun puolelle ja to Joen puoleiselle seinälle, jotta tilan siivous onnistuu siivoojilta myös vuoroviikon mattojen alta.

Sirkuksen opetussuunnitelma sisältää mm. seuraavia sisältöjä:
- sirkustekniikka
- voima- ja venytysharjoitteet
- sosiaalisia taitoja kehittävät harjoitteet
- luovaa kyvykkyyttä kehittävät harjoitteet
- ilmaisuharjoitteet

1. vuoden sirkuksen opiskelijat vastaavat alkulämmittelyn ja alkuleikkien sekä loppuvoimien ja venytysten suunnittelusta ja 2.vsk:n opiskelijat vastaavat lajitekniikoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu tapahtuu ohjaavien opettajien tarkempien tehtävänantojen mukaisesti.
Pedagoginen harjoittelu kuuluu osaksi opettajan pedagogisia opintoja. Harjoittelu on tehtävä valvotusti. Harjoittelussa harjoitellaan sirkustaiteen perusopetuksen suunnittelua ja toteuttamista turvallisessa ympäristössä.

Yhteinen suunnittelu:
ti 5.9. klo 13:15-14:45 sirkuksen opettajahuone, opettajat: Marina Vavilova ja Minna Karesluoto ja jatkaen oman parin kanssa klo 15-16:30.

TIISTAI

SIRKUKSEN alkeet: TI KLO 17-18:00
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9- vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TI KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet AIKUISILLE: TI klo 19-20
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

TORSTAI

SIRKUKSEN alkeet : TO KLO 17-18
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TO KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN JATKOTASO AIKUISILLE: TO KLO 19-20.30
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

LISÄKSI KUKIN OPISKELIJAPARI VALMISTAA YHDEN ONLINE OPETUKSEN 1-3min/ AVOIN TASO/ yksi temppu. NÄMÄ TUNNIT OVAT AVOIMIA KAIKILLE OPETUSHARJOITTELUKOULUN OPPILAILLE sekä KAIKILLE TAIDEAKATEMIASTA KIINNOSTUNEILLE. Nämä lyhyet opetukset jaetaan Taideakatemian youtube-kanavan tai instan kautta kaikille.

AIKATAULU

TI RYHMÄT:
A) Jaska ja Lauriina
B) Isabella ja Iiris
C) Amanda ja Heta


TO RYHMÄT:
D) Ella ja Niina
E) Victoria ja Sini
F) Veera ja joku opiskelija joka haluaa työstää syventävää oph:ta nopeammin eteenpäin:kuka?

Syyskausi päättyy pikkujoulutunteihin, jossa jokainen ryhmä esittää lukukauden aikana oppimiaan taitoja ja sirkusilmaisua. Kunkin harjoittelijan vastuualueesta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa tarkemmin erikseen.

Ohjaavalta opettajilta tarkemmat ohjeet opetusharjoittelusta s-postitse:
marina.vavilova@turkuamk.fi

Käy tutustumassa taiteen perusopetukseen ja sirkustaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin:
https://artsedu.fi/taiteen-perusopetus/

Lisäksi hyviä apuja:
Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille
- arvioida omaa työskentelyään
- arvioida ja edistää oppilaidensa oppimista
- työskennellä opetustyössä vuorovaikutuksellisesti assistentin ja opettajan rooleissa

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille. Harjoittelu jakautuu orientoivaan harjoitteluun, perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu tapahtuvat Taideakatemian sirkuksen opetusharjoittelukoulussa sirkuksen palvelutoimintana. Orientoivassa harjoittelussa opiskelija toimii sirkusammattilaisopettajan assistenttina ja perusharjoittelussa parin kanssa ohjaajatiiminä ohjaavan opettajan tutoroinnissa. Syventävä harjoittelu tapahtuu sirkuskouluissa sirkustaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.Syventävässä harjoittelussa opiskelija toimii sirkusopetuksesta vastaavana ohjaajana.

Oppimateriaalit

Käy tutustumassa taiteen perusopetukseen ja sirkustaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin:
https://artsedu.fi/taiteen-perusopetus/

Lisäksi hyviä apuja:
Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetusharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toisen sirkuksen opiskelijan kanssa. Työparityöskentely ja jatkuva dialogi työparin ja opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Yhdessä oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojen laajuus 3op = 81h opiskelijan työtä.
Jakautuu lähiopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 5 X3h, kevätkauden demon suunnitteluun ja toteuttamiseen 2 X3h.
Opetuksen suunnittelu yhdessä parin kanssa ja palautekeskustelut ohjaavan opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

OPETUSHARJOITTELUSUUNNITELMA kevät 2024, laajuus: 3op

Opetusharjoittelu tapahtuu kahden opetusharjoittelijan pienryhmissä ohjaavan opettajan tutoroimana.

1. vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on ORIENTOIVA HARJOITTELU 1b. ja
2.vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on PERUSHARJOITTELU 2b.
1. vuosikurssin opiskelija toimii opetuksessa 2.vuosikurssin opiskelijan assistenttina, 2.vuosikurssin opiskelija on vastuussa sirkuslajien suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjaavan opettajan ohjaamana.

Harjoittelu sisältää: opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja palautekeskustelut ohjaavan opettajan kanssa heti opetuksen jälkeen (n. 10-15min). Sirkusopiskelijat toimivat Marina Vavilovan tutoroimina sirkusopetuksessa. Kukin opetusharjoittelijapari opettaa samaa ryhmää 5 kertaa. Lisäksi kaikki opetusharjoittelijat osallistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan kullekin opetusharjoitteluryhmälle kevätjuhlaopetuksen ko. opintoryhmän esitykseen. Lähiopetuksen lisäksi kukin opetusharjoittelutiimi valmistaa kolme lyhyttä video-opetusta teemana yksi sirkustemppu/ tekniikka, avoin taso ja se jaetaan kaikille opetusharjoittelukoulun oppilaille Taidekatemian Instan kautta. Video-opetus suunnataan oppijoille kotona tehtäviksi.
Tarkemmista aikatauluista ja vastuutehtävistä sovitaan ohjaavan opettajan Marina Vavilovan kanssa erikseen.

Opetusharjoitteluun tulee sitoutua eikä opetustunteja voi muuttaa toisen opiskelijan kanssa kuin esim. sairastapauksissa ja muissa force major tilanteissa. Opetusharjoittelussa harjoitellaan opettamista samoin kuin oikeassa työpaikassa samoin vastuuperiaattein. Jos sairastut pyri silloin hankkimaan itse itsellesi sijainen ja ilmoita heti sairastumisestasi opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opetusharjoittelussa harjoitellaan toimimaan kuin oikeassa työelämätilanteessa.

Opetusharjoittelijat tekevät yhdessä ammattilaisopettajan kanssa kevätkausisuunnitelman opetusharjoitteluun. Sen jälkeen kukin pari suunnittelee itse ohjaavalta opettajalta saamansa vastuutehtävät. Suunnitelmat tehdään kirjallisesti ja palautetaan ohjaavalle opettajalle ennen opetuksen alkua. Opetusharjoittelijat vastaavat tilan järjestämisestä opetusta varten, samoin välineiden palauttamisesta paikoilleen opetuksen lopuksi. Ti ja to tuntien jälkeen matot kasataan yhdessä oppilaiden kanssa päällekkäin, jotta tilassa voidaan siivota ke ja pe aamuisin.

Sirkuksen opetussuunnitelma sisältää mm. seuraavia sisältöjä:
- sirkustekniikka
- voima- ja venytysharjoitteet
- sosiaalisia taitoja kehittävät harjoitteet
- luovaa kyvykkyyttä kehittävät harjoitteet
- ilmaisuharjoitteet

1. vuoden sirkuksen opiskelijat vastaavat alkulämmittelyn ja alkuleikkien sekä loppuvoimien ja venytysten suunnittelusta. 2. (ja mahdolliset 3. vsk:n) opiskelijat vastaavat lajitekniikoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu tapahtuu ohjaavien opettajien tarkempien tehtävänantojen mukaisesti. Opetusharjoittelun sisältöjen suunnittelussa varioidaan ja modifioidaan opetustehtäviä opiskelijan osaamisen mukaan.
Pedagoginen harjoittelu kuuluu osaksi opettajan pedagogisia opintoja. Harjoittelu on tehtävä valvotusti.

Kevätkauden opetusajat:

TIISTAI

klo 17-17.55 sirkuksen alkeet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

klo 18-18.55 sirkuksen perusteet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 9-12-vuotiaat

klo 19-20 sirkuksen alkeet aikuiset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat:yli 16-vuotiaat

TORSTAI

klo 17-17.55 sirkuksen alkeet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

klo 18-18.55 sirkuksen perusteet lapset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: 9-12-vuotiaat

klo 19-20 sirkuksen perusjatko aikuiset
Ohjaava opettaja: Marina Vavilova
Opetusharjoittelun oppilaat: aikuiset yli 16-vuotiaat

Opetusharjoittelukausi ti 16.1.- ti 7.5.2024.
Talvilomalla viikolla 8 ei opetusta.
Vapunaattona ti 30.4. ei opetusta.
Helatorstaina to 9.5. ei opetusta.
Tarkemmat opetusharjoitteluvuorot kirjattuna sirkuksen excel työjärjestykseen.

Kevätkausi päättyy kevätjuhlaan, jossa jokainen ryhmä esittää lukukauden aikana oppimiaan taitoja. Kunkin harjoittelijan vastuualueesta sovitaan ohjaavien opettajien kanssa tarkemmin erikseen.
Ohjaavalta opettajalta tarkemmat ohjeet opetusharjoittelusta s-postitse:
marina.vavilova@turkuamk.fi

Sirkuksen opetusharjoittelu on opetustyötoimintaa:
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut/taideakatemian-sirkuskoulu/

Ohjaava opettaja on mukana valvomassa lasten tunteja kaikki kerrat. Aikuisten tunteja ohjaava opettaja on mukana 3 kertaa/ opetusharjoittelija: 1. ja 2. sekä viimeisen kerran.
Aikuisten muut opetuskerrat hoidetaan opetusharjoittelijoiden itsenäisenä opetustyön harjoitteluna.

Opetusharjoittelijat:

Victoria ja Niina:
ti 16.1.
ti 23.1.
ti 30.1.
ti 6.2.
ti 13.2.

Sini ja mahdollinen vaihtuva 3.vsk:n opiskelija
to 18.1.
to 25.1.
to 1.2.
to 8.2.
to 15.2.

Isabella ja Veera:
ti 27.2.
ti 5.3.
ti 12.3.
ti 19.3.
ti 26.3.

Amanda ja Lauriina:
to 29.2.
to 7.3.
to 14.3.
to 21.3.
to 28.3.

Ella ja Iris:
ti 2.4.
ti 9.4.
ti 16.4.
ti 23.4.
ti 7.5. (+kaikki ti ryhmää opettaneet mukana eri vastuurooleissa)

Jaska ja Heta:
to 4.4.
to 11.4.
to 18.4.
to 25.4.
to 2.5. (+kaikki to ryhmää opettaneet mukana eri vastuurooleissa)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot, asenne ja motivaatio omien opetustaitojensa kehittämiseen ja harjoittamiseen.
Hyväksyttyyn suoritukseen opiskelijan tulee osallistua opetusharjoittelun yhteiseen suunnitteluun, opetusparin kanssa dialogiin ja yhteiseen suunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen ja sen reflektoimiseen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Otto Wahlgren
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
 • Ville Saarikoski
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä ammattialansa taiteellisissa työtehtävissä
- soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeisiin
- kehittää omaa ammattitaitoaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

Taiteellisessa harjoittelussa opiskelija toimii erilaisissa esitysprojekteissa- ja/ tai hankkeissa esiintyjän tai ohjaajan roolissa soveltaen osaamiaan tietoa ja taitoja ko. projektin/ hankkeen tarpeisiin. Harjoittelu sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, harjoittelun toteutuksen, oppimispäiväkirjan ylläpidon harjoittelun aikana ja harjoittelusta raportoinnin sekä itsearvioinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Oppimateriaalit

Taideakatemian tuotanto-opas:
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Tuotanto-opas#esitystuotannot

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Mallioppiminen. Vertaisoppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä, tuotantopalaverit järjestävän ryhmän kesken, itsenäinen omien vastuualueiden tekeminen yksin- ja pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Avoin lava:
Avoin lava päivän työtunnit: 6 X 4 tapahtumaa= 24h ja lisäksi omien vastuualueiden työstäminen tapahtumaa varten 30h.

Muissa tehtävissä 1 op = 27h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

TORAKKAILTA, ESITTÄVÄN TAITEEN AVOIN LAVA, SYKSY 2023
A- Osa taiteellista harjoittelua: 2op
Sisältää syksyllä yhden ja keväällä kahden tapahtuman järjestämisen sekä syksyllä yhteisesti järjestettävän avoimen lavan uusien opiskelijoiden kanssa.
B-osa taiteellista harjoittelua: 3op
Sisältää tuotannollista työskentelyä erilaisissa sirkustaiteen esitystuotantoja edistävissä työrooleissa kuten valo-ääniajot, lipunmyynti, roudaukset.

Sirkuksen opiskelijoiden taiteellisen harjoittelun opintoja ja osaamisen kartuttamista.
TAVOITE:
- harjoitellaan pienimuotoisen avoin lava tapahtuman järjestämistä erilaisissa työrooleissa
- yhdessä tekeminen ja dialogiin pyrkiminen
- tiimityöskentely
ESIINTYJILLE:
- paikka kokeilla ja testata erilaisia taiteellisia ideoita ja kysyä palautetta yleisöltä
- testata esiintyjyyttä ja kasvaa esiintyjäksi
- paikka kohdata jännittämistä ja selventää omaa suhdetta esiintymiseen
- nimenomaan areena ei valmiille esityksille
- paikka markkinoida tulevia juttuja
SYYSKAUDELLA: 1 krt Torakka
- järjestäjinä 1. ja 2.vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat esittävän taiteen harrastajista, SNSL:stä, ammattilaisista
- sovitaan päävastuutehtävistä ma 4.9. yhteisen infopäivän aikana
KEVÄTKAUDELLA: 2krt Torakka
- järjestäjinä 1. vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat
- sovitaan joulukuussa ajankohdista
SYKSY 2023 TORAKKA
pe 17.11.2022 klo 19:00
paikka: Iso sirkussali
TORAKAN TILAN RAKENNNUS
pe 17.11.2021 klo 13:15- 16:30 valojen ja äänten rakennus saliin äänimestari Otto Wahlgrenin ja valomestari Ville Saarikosken johtamina, kiinnitysten tekeminen ja katsomon rakentaminen
TYÖROOLIT:
OHJELMAVASTAAVA/ KOORDINAATTORI/ TUOTTAJA: 1 henkilö
Tehtävät:
- toimii tapahtuman projektipäällikkönä ja kokonaisuuden työnjohtajana
- järjestää Torakka kokoukset opiskelijaväelle ennen Torakkaa
- ottaa vastaan esiintyjien ilmoittautumiset
- vastaa esiintyjille heidän lähettämiinsä ilmoituksiin
- päättää ohjelman järjestyksestä yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja esiintyjien kanssa
- tiedottaa kaikkia tahoja varsinaisesta ohjelmasta
- vastaa tapahtuman riskianalyysikartoituksen tekemisestä ja työturvallisuudesta
- pitää huolta rakennusaikataulusta ja kaikkien tahojen tiedottamisesta
- Torakka teemasta päättäminen toisia kuunnellen
VALOT:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa Torakan valokaluston trailista
- tarkistaa varauksen kaluston Ville Saarikoskelta ja Esa Pukerolta
- hakee valot varastosta ja kuljettaa ne sirkustilaan
- rakentaa valot Saarikosken ohjauksessa
- valojen suuntaaminen
- valojen ajaminen esityksissä
- valojen purkaminen heti esityksen jälkeen
- valojen palauttaminen varastoon

ÄÄNET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa lisä-äänikaluston trailista, jos sille tarvetta hyvissä ajoin
- äänikalusto avoimeen lavaan löytyy opettajahuoneesta: tsekkaa onko kaikki tarvittava paikalla hyvissä ajoin ennen esityksen rakentamista
- äänikaluston rakentaminen
- äänten tasojen tsekkaaminen ennen esitystä
- äänten ajaminen esityksissä
- äänikaluston purkaminen esityksen jälkeen ja mahdollisen lainakaluston palautus varastoon takaisin ja opettajahuoneeseen
- esiintyjien musiikkien lataaminen omalle tietokoneelle, ulkoiselle kovalevylle mp3 muodossa ennen esitystä
- avoin lava esiintyjille selkeästi viestien milloin ja miten musiikki lähetetään äänivastaaville (hyvissä ajoin ennen esitystä)

KIINNITYKSET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- ison salin katon purkaminen muista kiinnityksistä, vain Lauran ja Minnan luvalla kattoon jätetään oph tai muita kiinnityksiä, jos niille erityistarvetta
- tarkistaa esiintyjiltä mitä kiinnityksiä tarvitsee ja mihin
- suunnittelee miten kiinnitetään
- toteuttaa kiinnitykset ennen esitystä
- kiinnitysten purkaminen esityksen jälkeen
- vieraileville esiintyjille tarkat tiedot esitystilan koosta ja kiinnitysmahdollisuuksista

ROUDAUKSET: kaikki auttavat kaikkia
Tehtävät:
- yhteistyö ohjelmavastaavan ja kiinnitystiimin kanssa
- roudaussuunnitelman tekeminen ohjelmajärjestykseen ohjelmavastaavan/koordinaattorin kanssa: mitä roudataan, kuka roudaa, milloin roudaa, minne, kuka, ketkä?
- roudaussuunnitelman kirjaaminen ohjelmaan ohjelmanumeroiden väliin ja sen läpikäyminen ohjelmavastaavan/ koordinaattorin kanssa kaikille ennen esitystä
MARKKINOINTI JA TIEDOTUS: 2 henkilöä
Tehtävät:
- julisteen ja flyerin suunnittelu ja toteutus, julisteen tiedot Sirkusinfoon ja Annille: 2 henkilöä
- somemarkkinointi ja tiedotus facessa ja instassa: 2 henkilöä
- tiedotteen lähettäminen Minnalle ja Annille tarkistukseen ennen julkaisemista: 1 henkilö
- tapahtuman tiedot Anni Sundbackalle koulun tapahtumakalenteria varten sähköpostitse: 1 henkilö
- tiedotteen lähettäminen: viestinta.taideakatemia@turkuamk.fi ja anni.sundbacka@turkuamk.fi
- Meediolle ja Tutkaan, Sirkusinfoon (Sirkuksen tiedotuskeskus), Sorsan faceen ja instaan, Taideakatemian faceen ja instaan, Turku kalenteriin, Suomen Nuorisosirkuslittoon

JUONTAJA: 1 henkilö
- toimii Torakan ”tirehtöörinä”, esittelee esiintyjät ja esitykset
- yleisön pitäminen ”lämpimänä” ja kartalla
- kysyy esiintyjiltä esiintyjän nimen, esityksen nimen, lyhyen kuvauksen esityksestä/ kokeilusta, miten esiintyjä toivoo itsensä ja esityksensä esiteltävän (oltava dialogissa Liinan ja Jaskan kanssa esiintyjistä)

TORAKAN KESTO
- max 1,5h: esim. 40min-45 min/ 1.puoliaika, 10-15min väliaika, 30-35min/ 2.puoliaika, kiitokset
- väliajalla kahvilan pitomahdollisuus Sorsalla alakerrassa
TORAKAN KATSOMO
- max 60 katsojaa
- jätettävä välit katsojien välille
- vapaa pääsy tapahtuma
- mahdollisuus varata vapaalippu etukäteen taideakatemia.tapahtumiin.fi:stä

MARKKINOINNISTA JA TIEDOTTAMISESTA sekä MUUTA YLEISTÄ:
- tiedot esityksistä Annille hyvissä ajoin viimeistään 2 viikkoa ennen esitystä
- Annin kautta tiedot menevät tapahtumakalenteriin ja Taideakatemian Info-TV:hin
- markkinointi ja tiedotusvastaavat ilmoittakaa Janille omat nimenne ja sähköpostinne, jolloin saatte Annilta AMK:n facetunnukset
- muistakaa: taideakatemia.tapahtumiin.fi
- samat tekstit kaikkialle
- Anni laittaa tiedot TS-menovinkkeihin
- Taideakatemian viestintävastaava: ?
- viestintä.taideakatemia@turkuamk.fi
- hyvä tiedote on selkokielinen, innostava ja ymmärrettävä sekä informatiivinen, lyhyt
- muistakaa valokuviin laittaa aina kuvaajan nimi esille
- Tutka (AMK radio): äänitrailer mahdollisuudet
- videotrailerin hyvä pituus 20-30s
- teostoilmoitukset musiikeista aina tehtävä Annille tuotanto-oppaasta löytyvällä teostoilmoituksella
- miettikää julistetta ja tiedotetta katsojan näkökulmasta: mitä hänen tarvitsee tietää, mitä hän haluaa tietää?
- tiivistäkää tiedotteeseen: mikä tässä tapahtumassa/ esityksessä on tärkeintä, erityistä, kiinnostavaa juuri nyt
- TORAKKA on katsojalle kurkistus Taideakatemian backstagelle, taiteen luomiseen ja harjoittelemiseen, kurkkaus lavan taakse

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, vuorovaikutustaidot ja oppimistehtävien työstäminen sovitussa ajassa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 16.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Ville Saarikoski
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä ammattialansa taiteellisissa työtehtävissä
- soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeisiin
- kehittää omaa ammattitaitoaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

Taiteellisessa harjoittelussa opiskelija toimii erilaisissa esitysprojekteissa- ja/ tai hankkeissa esiintyjän tai ohjaajan roolissa soveltaen osaamiaan tietoa ja taitoja ko. projektin/ hankkeen tarpeisiin. Harjoittelu sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, harjoittelun toteutuksen, oppimispäiväkirjan ylläpidon harjoittelun aikana ja harjoittelusta raportoinnin sekä itsearvioinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Oppimateriaalit

Taideakatemian tuotanto-opas:
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Tuotanto-opas#esitystuotannot

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Malli- ja vertaisoppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, yksilö- ja pienryhmätyöskentely, tiimityöskentely, reflektoiva työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste = 27h opiskelijan työskentelyä.
Avoin lava tapahtumassa 1 avoin lava lähityöskentely/ esityspäivä 6-8h.
Omien vastuutehtävien hoitaminen 20-25h.

Sisällön jaksotus

Taiteellinen harjoittelu:
Osa A: Esittävän taiteen avoin lava tapahtuman järjestäminen, 2op
Osa B: Esittävän taiteen tuotantojen avustavat tehtävät erilaisissa työrooleissa kuten valo-ja ääniajot, lipunmyynti, roudaukset, juonnot, 3op

TORAKKAILTA, ESITTÄVÄN TAITEEN AVOIN LAVA, SYKSY 2023
Sirkuksen opiskelijoiden taiteellisen harjoittelun opintoja ja osaamisen kartuttamista.

TAVOITE:
- harjoitellaan pienimuotoisen avoin lava tapahtuman järjestämistä erilaisissa työrooleissa
- yhdessä tekeminen ja dialogiin pyrkiminen
- tiimityöskentely
ESIINTYJILLE:
- paikka kokeilla ja testata erilaisia taiteellisia ideoita ja kysyä palautetta yleisöltä
- testata esiintyjyyttä ja kasvaa esiintyjäksi
- paikka kohdata jännittämistä ja selventää omaa suhdetta esiintymiseen
- nimenomaan areena ei valmiille esityksille
- paikka markkinoida tulevia juttuja
SYYSKAUDELLA: 1 krt Torakka
- järjestäjinä 1. ja 2.vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat esittävän taiteen harrastajista, SNSL:stä, ammattilaisista
- sovitaan päävastuutehtävistä ma 4.9. yhteisen infopäivän aikana
KEVÄTKAUDELLA: 2krt Torakka
- järjestäjinä 1. vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat
- sovitaan joulukuussa ajankohdista
SYKSY 2023 TORAKKA
pe 17.11.2022 klo 19:00
paikka: Iso sirkussali
TORAKAN TILAN RAKENNNUS
pe 17.11.2021 klo 13:15- 16:30 valojen ja äänten rakennus saliin äänimestari Otto Wahlgrenin ja valomestari Ville Saarikosken johtamina, kiinnitysten tekeminen ja katsomon rakentaminen
TYÖROOLIT:
OHJELMAVASTAAVA/ KOORDINAATTORI/ TUOTTAJA: 1 henkilö
Tehtävät:
- toimii tapahtuman projektipäällikkönä ja kokonaisuuden työnjohtajana
- järjestää Torakka kokoukset opiskelijaväelle ennen Torakkaa
- ottaa vastaan esiintyjien ilmoittautumiset
- vastaa esiintyjille heidän lähettämiinsä ilmoituksiin
- päättää ohjelman järjestyksestä yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja esiintyjien kanssa
- tiedottaa kaikkia tahoja varsinaisesta ohjelmasta
- vastaa tapahtuman riskianalyysikartoituksen tekemisestä ja työturvallisuudesta
- pitää huolta rakennusaikataulusta ja kaikkien tahojen tiedottamisesta
- Torakka teemasta päättäminen toisia kuunnellen
VALOT:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa Torakan valokaluston trailista
- tarkistaa varauksen kaluston Ville Saarikoskelta ja Esa Pukerolta
- hakee valot varastosta ja kuljettaa ne sirkustilaan
- rakentaa valot Saarikosken ohjauksessa
- valojen suuntaaminen
- valojen ajaminen esityksissä
- valojen purkaminen heti esityksen jälkeen
- valojen palauttaminen varastoon

ÄÄNET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa lisä-äänikaluston trailista, jos sille tarvetta hyvissä ajoin
- äänikalusto avoimeen lavaan löytyy opettajahuoneesta: tsekkaa onko kaikki tarvittava paikalla hyvissä ajoin ennen esityksen rakentamista
- äänikaluston rakentaminen
- äänten tasojen tsekkaaminen ennen esitystä
- äänten ajaminen esityksissä
- äänikaluston purkaminen esityksen jälkeen ja mahdollisen lainakaluston palautus varastoon takaisin ja opettajahuoneeseen
- esiintyjien musiikkien lataaminen omalle tietokoneelle, ulkoiselle kovalevylle mp3 muodossa ennen esitystä
- avoin lava esiintyjille selkeästi viestien milloin ja miten musiikki lähetetään äänivastaaville (hyvissä ajoin ennen esitystä)

KIINNITYKSET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- ison salin katon purkaminen muista kiinnityksistä, vain Lauran ja Minnan luvalla kattoon jätetään oph tai muita kiinnityksiä, jos niille erityistarvetta
- tarkistaa esiintyjiltä mitä kiinnityksiä tarvitsee ja mihin
- suunnittelee miten kiinnitetään
- toteuttaa kiinnitykset ennen esitystä
- kiinnitysten purkaminen esityksen jälkeen
- vieraileville esiintyjille tarkat tiedot esitystilan koosta ja kiinnitysmahdollisuuksista

ROUDAUKSET: kaikki auttavat kaikkia
Tehtävät:
- yhteistyö ohjelmavastaavan ja kiinnitystiimin kanssa
- roudaussuunnitelman tekeminen ohjelmajärjestykseen ohjelmavastaavan/koordinaattorin kanssa: mitä roudataan, kuka roudaa, milloin roudaa, minne, kuka, ketkä?
- roudaussuunnitelman kirjaaminen ohjelmaan ohjelmanumeroiden väliin ja sen läpikäyminen ohjelmavastaavan/ koordinaattorin kanssa kaikille ennen esitystä
MARKKINOINTI JA TIEDOTUS: 2 henkilöä
Tehtävät:
- julisteen ja flyerin suunnittelu ja toteutus, julisteen tiedot Sirkusinfoon ja Annille: 2 henkilöä
- somemarkkinointi ja tiedotus facessa ja instassa: 2 henkilöä
- tiedotteen lähettäminen Minnalle ja Annille tarkistukseen ennen julkaisemista: 1 henkilö
- tapahtuman tiedot Anni Sundbackalle koulun tapahtumakalenteria varten sähköpostitse: 1 henkilö
- tiedotteen lähettäminen: viestinta.taideakatemia@turkuamk.fi ja anni.sundbacka@turkuamk.fi
- Meediolle ja Tutkaan, Sirkusinfoon (Sirkuksen tiedotuskeskus), Sorsan faceen ja instaan, Taideakatemian faceen ja instaan, Turku kalenteriin, Suomen Nuorisosirkuslittoon

JUONTAJA: 1 henkilö
- toimii Torakan ”tirehtöörinä”, esittelee esiintyjät ja esitykset
- yleisön pitäminen ”lämpimänä” ja kartalla
- kysyy esiintyjiltä esiintyjän nimen, esityksen nimen, lyhyen kuvauksen esityksestä/ kokeilusta, miten esiintyjä toivoo itsensä ja esityksensä esiteltävän (oltava dialogissa Liinan ja Jaskan kanssa esiintyjistä)

TORAKAN KESTO
- max 1,5h: esim. 40min-45 min/ 1.puoliaika, 10-15min väliaika, 30-35min/ 2.puoliaika, kiitokset
- väliajalla kahvilan pitomahdollisuus Sorsalla alakerrassa
TORAKAN KATSOMO
- max 60 katsojaa
- jätettävä välit katsojien välille
- vapaa pääsy tapahtuma
- mahdollisuus varata vapaalippu etukäteen taideakatemia.tapahtumiin.fi:stä

MARKKINOINNISTA JA TIEDOTTAMISESTA sekä MUUTA YLEISTÄ:
- tiedot esityksistä Annille hyvissä ajoin viimeistään 2 viikkoa ennen esitystä
- Annin kautta tiedot menevät tapahtumakalenteriin ja Taideakatemian Info-TV:hin
- markkinointi ja tiedotusvastaavat ilmoittakaa Janille omat nimenne ja sähköpostinne, jolloin saatte Annilta AMK:n facetunnukset
- muistakaa: taideakatemia.tapahtumiin.fi
- samat tekstit kaikkialle
- Anni laittaa tiedot TS-menovinkkeihin
- Taideakatemian viestintävastaava: ?
- viestintä.taideakatemia@turkuamk.fi
- hyvä tiedote on selkokielinen, innostava ja ymmärrettävä sekä informatiivinen, lyhyt
- muistakaa valokuviin laittaa aina kuvaajan nimi esille
- Tutka (AMK radio): äänitrailer mahdollisuudet
- videotrailerin hyvä pituus 20-30s
- teostoilmoitukset musiikeista aina tehtävä Annille tuotanto-oppaasta löytyvällä teostoilmoituksella
- miettikää julistetta ja tiedotetta katsojan näkökulmasta: mitä hänen tarvitsee tietää, mitä hän haluaa tietää?
- tiivistäkää tiedotteeseen: mikä tässä tapahtumassa/ esityksessä on tärkeintä, erityistä, kiinnostavaa juuri nyt
- TORAKKA on katsojalle kurkistus Taideakatemian backstagelle, taiteen luomiseen ja harjoittelemiseen, kurkkaus lavan taakse


TUOTANTO-OPAS
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Tuotanto-opas#esitystuotannot

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien hoitaminen annetussa ajassa, vuorovaikutus- ja itsereflektiotaidot sekä oppimaan oppiminen.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä ammattialansa taiteellisissa työtehtävissä
- soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeisiin
- kehittää omaa ammattitaitoaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

Taiteellisessa harjoittelussa opiskelija toimii erilaisissa esitysprojekteissa- ja/ tai hankkeissa esiintyjän tai ohjaajan roolissa soveltaen osaamiaan tietoa ja taitoja ko. projektin/ hankkeen tarpeisiin. Harjoittelu sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, harjoittelun toteutuksen, oppimispäiväkirjan ylläpidon harjoittelun aikana ja harjoittelusta raportoinnin sekä itsearvioinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä ammattialansa taiteellisissa työtehtävissä
- soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeisiin
- kehittää omaa ammattitaitoaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

Taiteellisessa harjoittelussa opiskelija toimii erilaisissa esitysprojekteissa- ja/ tai hankkeissa esiintyjän tai ohjaajan roolissa soveltaen osaamiaan tietoa ja taitoja ko. projektin/ hankkeen tarpeisiin. Harjoittelu sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, harjoittelun toteutuksen, oppimispäiväkirjan ylläpidon harjoittelun aikana ja harjoittelusta raportoinnin sekä itsearvioinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Esa Pukero
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sirkukseen liittyviä vaaratekijöitä, pienentää tapaturmariskiä ja toimia oikein tapaturmatilanteissa.Opiskelija osaa käyttää sirkuksen työturvallisuussanastoa ja tunnistaa sirkusvälineet sekä niiden kiinnitysvälineet. Lisäksi opiskelija osaa kiinnittää sirkusvälineet koulutuksen tiloihin ja soveltaa oppimiaan kiinnitystekniikoita muihin tiloihin. Opiskelija tuntee myös työturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset sekä kykenee tekemään sirkuksen turvallisuussuunnitelmia. Lisäksi opiskelija osaa huoltaa sirkusvälineitä.

Sisältö

Sirkuksen työturvallisuus- ja kiinnitykset opintojakso rakentaa opiskelijan tieto- ja taitopohjaa sirkuksen turvalliselle harjoittelulle ja sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle.
Opiskelu sisältää luentoja, työpajoja, harjoitustöitä ja tentin.

Oppimateriaalit

Työturvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Fedec: Manual for safety and rigging
http://www.fedec.eu/file/238/download

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin, pareina ja ryhmässä. Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä jatkuvaa palautteen antoa.
Käytännön harjoittelun lisäksi kurssilla käytetään kirjallista materiaalia, videoita ja keskustellaan ryhmässä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä.

Sisällön jaksotus

Keskeiset tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää turvallisuuden osana ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta työelämässä.
Opiskelija osaa tunnistaa sirkukseen liittyviä vaaratekijöitä, pienentää tapaturmariskiä ja toimia oikein tapaturmatilanteissa. Opiskelija osaa käyttää sirkuksen työturvallisuussanastoa ja tunnistaa sirkusvälineet sekä niiden kiinnitysvälineet. Lisäksi opiskelija osaa kiinnittää sirkusvälineet koulutuksen tiloihin ja soveltaa oppimiaan kiinnitystekniikoita muihin tiloihin. Opiskelija tuntee myös työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä kykenee tekemään sirkuksen turvallisuussuunnitelmia. Lisäksi opiskelija osaa huoltaa sirkusvälineitä.

Keskeiset sisällöt:
- Sirkuskoulutuksen tiloihin tutustuminen ja niihin liittyviin riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
- Sirkuskoulutukselle olennaisiin Taideakatemian tiloihin tutustuminen ja niihin liittyviin riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
- Sirkusvälineiden ja niiden kiinnityksiin käytettyjen olennaisten välineiden nimet, perustiedot kantavuuksista, kuormituksesta ja huollosta
- Keskeisten sirkusvälineiden kiinnitys turvallisesti
- Olennaisset solmut ja niiden ensisijainen käyttötarkoitus
- Apuvälineiden käyttäminen (patjat, lonssit, köydet ym.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%) ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot
3) käytännön näyttö opintojaksolla opetetuista sirkusvälineiden kiinnitystaidosta
4) opiskelijan ymmärrys turvallisten työtapojen merkityksestä kaikessa toiminnassa

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja osaa toimia ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt hyvin. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt erinomaisesti. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan sirkusopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin erilaisille kohderyhmille. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta taiteen perusopetuksen tarpeisiin.

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintojen rinnalle rakentuva opintokokonaisuus, mikä kehittää sirkusopiskelijoiden kasvua luovuuteen sekä pedagogiseen ajatteluun ja kyvykkyyteen.
Jaksolla opiskellaan eri sirkuslajien terminologiaa ja metodiikkaa eri näkökulmista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkuksen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan sirkuksen liikemateriaalia eri ikäisille ja –tasoisille oppilaille.
Jakso koostuu teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista, harjoitustöistä ja tentistä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan sirkusopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin erilaisille kohderyhmille. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta taiteen perusopetuksen tarpeisiin.

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintojen rinnalle rakentuva opintokokonaisuus, mikä kehittää sirkusopiskelijoiden kasvua luovuuteen sekä pedagogiseen ajatteluun ja kyvykkyyteen.
Jaksolla opiskellaan eri sirkuslajien terminologiaa ja metodiikkaa eri näkökulmista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkuksen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan sirkuksen liikemateriaalia eri ikäisille ja –tasoisille oppilaille.
Jakso koostuu teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista, harjoitustöistä ja tentistä.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin, pareina ja ryhmässä. Opiskelijoiden tulee ohjata vertaisryhmäläisille demo- esitys kahdesta valitsemastaan sirkuslajista (ilma-akrobatia, tasapainolajit tai jongleeraus) yksin ja/tai parin kanssa.
Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä jatkuvaa palautteen antoa.
Käytännön harjoittelun lisäksi kurssilla käytetään kirjallista materiaalia, videoita ja keskustellaan ryhmässä.
Oppilas pitää oppimispäiväkirjaa oman osaamisensa edistymisestä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä sisältäen yksilö, -pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan sirkusopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin erilaisille kohderyhmille. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta taiteen perusopetuksen tarpeisiin.
Opiskelija osaa opettaa tasapainoilutekniikoita, ilma-akrobatian eri lajeja ja jongleerausta eri välineillä. Keskiössä on fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus sekä luova opettajuus.
Opiskelija tuntee sirkuslajeja tukevia voima- ja liikkuvuusharjoitteita ja osaa soveltaa kyseisiä harjoitteita eri kohderyhmille.
Opiskelija osaa käyttää apuvälineitä opetuksessa sekä tuntee jokaiselle välineelle ja lajille sopivan spottaustekniikan

Sisällöt

Sirkusdidaktiikan opintojaksolla opiskellaan tasapainoilun, ilma-akrobatian ja jongleerauksen opettamisen tapoja eri näkökulmista ja kehitetään opiskelijan kasvua luovuuteen ja pedagogiseen ajatteluun. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkustaiteen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään sekä muihin opetustilanteisiin. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan eri sirkuslajeissa sovellettavaa liikemateriaalia eri ikäisille ja –tasoisille oppilaille.

Jaksolla käydään läpi yleisimpien tasapainovälineiden ja ilma-akrobatialajien riskitekijöitä ja opitaan minimoimaan mahdollisia vaaratilanteita. Opiskelija oppii opettamaan eri sirkuslajien perustekniikoita turvallisesti käyttäen tarkoituksenmukaisia apuvälineitä ja spottaustekniikoita. Lisäksi kiinnitetään huomiota teknisesti puhtaaseen harjoitteluun ja opitaan sirkuslajeja tukevia voima- ja liikkuvuusharjoitteita.
Huomiota kiinnitetään myös välineiden turvallisiin kiinnityksiin ja niiden huoltoon.
Opintojaksolla opitaan myös tarkastelemaan sirkusvälineitä ja niiden käyttömahdollisuuksia erilaisista ja luovista näkökulmista.

Opintojaksolla on pidettävä oppimispäiväkirjaa, jonka tarkoituksena on toimia työkalupakkina tulevissa työtehtävissä.

Jakson aikana tehdään kaksi demoa, joista ensimmäisen sisältää teknisen ja/tai taiteellisen opetusnäytön opiskelijan valitsemalla tasapainovälineellä vertaisryhmäläisille sisältäen tuntisuunnitelman ja itsearvioinnin. Toinen demo on soolo- tai paridemo joko jongleerauksesta tai ilma-akrobatiasta, joka on tekninen ja/tai taiteellinen opetusnäyttö vertaisryhmäläisille sisältäen tuntisuunnitelman ja itsearvioinnin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, lähtötasoon sekä vertaisryhmään ja kansalliseen tasoon ja perustuu Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviointikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%) ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot
3) jatkuvan arvioinnin kautta todettu opettamisen taidon jatkuva kehittyminen
4) soolo- ja/tai pari työskentelynä tehdyt kaksi opetusdemoa

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa eri sirkuslajien opettamiseen vaadittujen opetusmenetelmien perusteet. Opiskelija osaa opettaa turvallisesti eri sirkuslajien perustekniikoita ja käyttää tarkoituksenmukaisia turva- ja apuvälineitä sekä spottaustekniikkaa. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja osaa toimia ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet, toimii niiden mukaisesti ja osaa yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa eri sirkuslajien opettamiseen vaadittujen opetusmenetelmien perusteet hyvin. Opiskelija osaa opettaa turvallisesti ja luovasti eri sirkuslajien perustekniikoita eri kohderyhmille. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia turva- ja apuvälineitä sekä spottaustekniikkaa. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa eri sirkuslajien opettamiseen vaadittujen opetusmenetelmien keskeiset asiat erinomaisesti. Opiskelija osaa opettaa turvallisesti ja luovasti eri sirkuslajien perustekniikoita eri kohderyhmille. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia turva- ja apuvälineitä sekä spottaustekniikkaa. Opiskelija tunnistaa omat oppimistapansa ja osaa lisäksi tarkastella ja arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteisestä oppimisilmapiiriä.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä. Henkilökohtaiset hops-keskustelut oman tuutoropettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen, toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.
Opiskelija tekee opetuksen aikana annetut tehtävät ja tekee itsenäisesti suoritettavat tehtävät ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu HOPS-keskusteluihin tuutoropettajan kanssa.

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• Opiskelija tunnistaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa opiskeluunsa ja omien opintojen etenemiseen
• Opiskelija osaa toimia erilaisissa opiskelu- ja työryhmissä rakentavassa vuorovaikutuksessa.

• Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.

• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää HOPS:it luomisen ja päivittämisen tärkeyden
• Opiskelija osaa käyttää olennaisia AMK.in sähköisiä järjestelmiä
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisällöt
Käydään läpi ryhmän pelisäännöt sekä koko opiskelijayhteisön yhteiset pelisäännöt. Otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaattet. Tutustutaan sirkuskoulutusta koskeviin turvallisuusnäkökulmiin.
Tutustutaan AMK:in tarjoamiin opiskelua tukeviin palveluihin. Opiskelija luo HOPS:in yhdessä tuutoropettajan kanssa. Opiskelija tutustuu AMK:in sähköisiin järjestelmiin ja oppii käyttämään niitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1. läsnäolo (vähintään 80%)
2. aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja hopsaukseen
3. itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4. opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sirkuksen opettamisen ja oppimisen peruskäsitteitä ammattitaitoisesti
- kuvata sirkustaiteen perusopetusta ja sirkuskoulutuksen rakennetta Suomessa ja Euroopassa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille
- tulkita sirkusopetusta taide- ja liikuntakasvatuksen näkökulmista

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintojen rinnalle rakentuva opintokokonaisuus mikä kehittää sirkusopiskelijoiden kasvua luovuuteen sekä pedagogiseen ajatteluun ja kyvykkyyteen. Jaksolla tutustutaan sirkusopetuksen terminologiaan ja metodiikkaan eri näkökulmista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkuksen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan sirkusmateriaalia eri-ikäisille ja -tasoisille oppilaille.
Jakso koostuu teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista, harjoitustöistä ja tentistä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää sirkuksen opettamisen ja oppimisen peruskäsitteitä ammattitaitoisesti
- kuvata sirkustaiteen perusopetusta ja sirkuskoulutuksen rakennetta Suomessa ja Euroopassa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille
- tulkita sirkusopetusta taide- ja liikuntakasvatuksen näkökulmista

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintojen rinnalle rakentuva opintokokonaisuus mikä kehittää sirkusopiskelijoiden kasvua luovuuteen sekä pedagogiseen ajatteluun ja kyvykkyyteen. Jaksolla tutustutaan sirkusopetuksen terminologiaan ja metodiikkaan eri näkökulmista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkuksen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan sirkusmateriaalia eri-ikäisille ja -tasoisille oppilaille.
Jakso koostuu teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista, harjoitustöistä ja tentistä.

Oppimateriaalit

E-aineistot osana opetusta:
Tutustu aineistoihin ja hyödynnä sekä rakenna omaa ajatteluasi edelleen.
A guidebook for social circus trainers:
http://www.caravancircusnetwork.eu/wp-content/uploads/media/CTF-Guidebook.pdf
Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas:
http://www.vaikuttavasirkus.fi/sosiaalinensirkus/uploads/images/Sosiaalisen_sirkuksen_hyvien_kaytantojen_opas.pdf
Eeva Anttila: Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa:
http://disco.teak.fi/anttila/
Terve Urheilija: Nuoren kasvu ja kehitys: herkkyyskaudet:
http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/urheilijanominaisuudet/nuorenkasvujakehitys/herkkyyskaudet
Sirkustaiteen perusopetus:
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus/sirkustaide
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus
https: // www.artsedu.fi
Sirkuksen opettaja ammatillisessa sirkuskoulutuksessa:
http://www.fedec.eu/en/articles/2115-savoirs01
http://www.fedec.eu/en/articles/186-savoirs00-reflections-on-the-skills-of-the-profession-of-circus-arts-teachers-and-the-continuing-education-needs-2011
Sirkuspedagogiikan perusteet lähdekirjallisuutta:
Ojala, Raija (toim.). Esiintyjä – taiteen tulkki ja tekijä.
Kekäläinen, K. & Kakko, S-C, Vaikuttava sirkus-hanke (toim.).”Siellä on suupielet korvissa” Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta.
Hyttinen, H., Kakko S-C., Karkkola P. & Åstrand R. Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas.
Purovaara, Tomi. Conversations on circus teaching.
Hakala, Liisa. Liikunta ja oppiminen. Mitä merkitystä on kuperkeikalla.
Uusikylä, Kari. Luovuus kuuluu kaikille.
Aho, S & Laine, K. Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Rinne, R., Kivirauma J. & Lehtinen, E. Johdatus kasvatustieteisiin.
Valtonen, M. & Gaedt, M. Sinun luovuutesi. Omistajan käsikirja.
Rautio, J. & Minkkinen T. Suomen Nuorisosirkusliiton juhlakirja.
Wiley, Jack. Basic circus skills.
Sirkuspedagogiikan lähdeaineistoja Fedec:n e-julkaisuina:
Kaikista sirkuslajeista oma Basic Arts Instruction Manual.
Lataa aineistot Fedec:n sivuilta:
http://www.fedec.eu/en/articles/2116-support-and-alignment-in-search-of-balance
http://www.fedec.eu/en/articles/2115-savoirs01
http://www.fedec.eu/en/articles/1750-from-technical-movement-to-artistic-gesture
http://www.fedec.eu/en/articles/514-verticality-weight-and-gravity
http://www.fedec.eu/en/articles/513-manuals

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen. Lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus ryhmässä luentotyyppisesti. Kunkin luennon aiheista keskusteleminen alustuksen jälkeen. Omien tietojen ja oppimis- sekä opetuskokemusten jakaminen ja niistä keskusteleminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Esseetehtävät:
1) Ihmis- ja oppimiskäsitykseni
Tutustu kehollisen ja motorisen oppimisen teorioihin sekä artikkeleihin taiteellisesta oppimisesta.
Lisäksi tutustu seuraaviin oppimiskäsityksiin: behavioristinen oppimiskäsitys, kognitiivinen oppimiskäsitys ja konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä erilaisiin ihmiskäsityksiin mm. biologinen ihmiskäsitys, uskonnollinen ihmiskäsitys ja humanistinen ihmiskäsitys.
Kirjoita lukemaasi analysoiden essee jonka otsikoit itse:
Pohdi ja kuvaa omaa ihmis- ja oppimiskäsitystäsi. Minkälainen on sinun ihmis- ja oppimiskäsityksesi? Millä tavalla oma ihmis- ja oppimiskäsityksesi vaikuttaa sinuun sirkuksen opettajana ja/tai oppijana? Minkälainen sirkuksen opettaja haluat olla ja minkälaiset arvot ovat sinulle tärkeitä ja miten ne välittyvät omassa sirkuksen opetustyössäsi?
Esseen pituus 4-5 XA4. Esseen palautus 28.3.2024 mennessä doc- muodossa sähköpostin liitetiedostona.
2) Sirkustaidekäsitykseni
Tutustu erilaiseen taideteorioihin jakson lähdekirjallisuuden kautta.
Kuvaa esseessäsi omaa sirkus- ja taidekäsitystäsi. Mikä tekee sirkuksesta sirkusta ja sirkuksesta taidetta?
Minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat oman sirkustaidekäsityksesi syntymiseen ja muokkautumiseen? Miksi ajattelet tällä hetkellä juuri näin kuin kirjoitat?
Esseen pituus 4-5 XA4. Esseen palautus 30.4.2024 mennessä Minnalle s-postin liitetiedostona.
Lisäksi Unelmien sirkuskoulu tehtävä sekä Sirkuksen työelämän monet kasvot tehtävä, jotka esitellään toisille opiskelijakollegoille lähiopetuksen aikana.
Oppimispäivä
Oppimispäiväkirjan ylläpitäminen ja sen tiivistelmän palauttaminen mennessä s-postin liitetiedostona Minnalle 30.5.2024 mennessä.
Oppimispäiväkirjassa tulee viitata jokaisen luennon aiheeseen, haasta itsesi ko. opetuskerran aiheen käsittelemiseen, kommentoimiseen ja tietojesi kriittiseen tarkasteluun, noudata tiivistelmässä AMK:n opinnäytetyön kirjoittamisen ohjeistusta (etsi tiedot messistä opinnäytetyön kirjoitusohjeet kohdasta, saat hyvää harjoitusta tulevaisuuttasi varten)
Oppimispäiväkirjan pituus 5-7 sivua A4.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- käyttää sirkuksen opettamisen ja oppimisen peruskäsitteitä ammattitaitoisesti, ymmärrettävästi ja perustellusti
- kuvata sirkustaiteen perusopetusta ja sirkuskoulutuksen rakennetta Suomessa ja Euroopassa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille
- havainnoida, analysoida ja tulkita sirkusopetusta taide- ja liikuntakasvatuksen näkökulmista
- kuvata oman opettajuuden arvopohjaa/ filosofiaa/ ajatuksellista taustaa ja rakentaa omaa toimintaansa sirkustaiteilijapedagogina tämän arvopohjan kautta
- kuunnella, keskustella ja kirjoittaa taidepedagogiikan eri ilmiöistä ja aiheista omaa näkemystään perustellen
Laajuus:
Opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä sekä oppimispäiväkirjan.
Lähiopetus tapahtuu ti iltapäivisin klo 13.15-14.45 sirkuksen työjärjestyksen mukaisesti sirkuksen toimistossa aikajaksolla ti 23.1. – 14.5.2024
Lähiopetuksen laajuus yhteensä 14 X1,5h= 21h, 1op. Oppimistehtävien laajuus 1op ja oppimispäiväkirjan laajuus 1op. Laajuus yhteensä 3op.

Pedagogiikan perusteiden lähiopetusluentojen aiheet:
Oppimisen arvopohjan muodostuminen: ihmiskäsitys, taidekäsitys ja oppimiskäsitys.
Sirkus liikuntakasvatuksen ja taiteellisen oppimisen näkökulmasta.
Mitä tarkoitetaan oppimisella nykyisen tietokäsityksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan opettamisella nykyisen oppimiskäsityksen näkökulmasta?
Hyvä sirkusopetus nykyisen tietokäsityksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Sirkuksen opettajan tehtävät:
mitä tarkoittaa opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä toiminnan edelleen kehittäminen.

Kasvatuspsykologiaa: mitä tarkoitetaan minällä, hyvällä itsetunnolla ja motivaatiolla? Miten nämä vaikuttavat oppimiseen ja opettamiseen? Miksi minän ja itsen tuntemus on tärkeää ohjaajalle?
Mikä on ohjaajan rooli terveen ja realistisen minäkäsityksen ja itsetunnon rakentumiseen?

Mitä tarkoitetaan sirkustaiteen perusopetuksella Suomessa?
Minkälainen on eurooppalainen ammatillinen sirkuskoulutus ja nuorisosirkuskoulutus?
Mitkä ovat sirkustaiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän tavoitteet ja arviointiperusteet?

Minkälaisia muutoksia tapahtuu ryhmän kehityksessä ja minkälainen on ohjaajan rooli ryhmäytymisen eri vaiheissa? Ohjaajan rooli ryhmän koheesion edistäjänä.
Minkälainen on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö ja mikä on ohjaajan rooli ympäristön rakentamisessa ja ylläpitämisessä?

Motorisen kehittymisen ja oppimisen yleispiirteet vauvaikäisestä aikuisuuteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pedagogiikan perusteet opintojakson hyväksytty suoritus:
1. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
2. Aktiivinen osallistuminen lähiopetuksessa annettavien pedagogisten tehtävien (oppimiskysymysten) käsittelemiseen yksin, pareittain ja pienryhmittäin
3. Annettujen tehtävien tekeminen määräajassa (artikkelien ja esseiden lukeminen ja niistä annettujen kotona valmisteltavien lyhyiden tehtävien tekeminen ja muiden oppimistehtävien tekeminen määräajassa)
4. Esseetehtävien toteuttaminen määräajassa
5. Oppimispäiväkirjan tiivistelmän palauttaminen määräajassa

Hylätty (0)

Lähiopetukseen osallistuminen alle 80%. Oppimistehtävien puuttuminen. Passiivinen asenne opintojakson aiheisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- päälajin sirkustekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perustaidot
- päälajin välineistön kiinnitysmetodit ja huollon
- päälajin liikkeiden perusmuodot sekä erilaisten elementtien liittämisen liikefraasiksi, kompositioksi ja sirkusnumeroksi
- luoda itselleen uutta esityksellistä liikemateriaalia, varioida omaa liikerepertuaariaan sekä analysoida ja omaksua jo olemassa olevaa sirkuksen esitysrepertuaaria
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kehittämään sirkusteknisiä päälajitaitoja, opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta ja fyysistä potentiaalia sekä luovuutta ja ilmaisua. Päälajiopinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Opintojakso rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti sirkusammattilaisuutta yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajiopintoa ja opiskelee intensiivisesti näitä opintoja 2. opintovuodesta 4. opintovuoteen. Opinnot toteutetaan pienryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- päälajin sirkustekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perustaidot
- päälajin välineistön kiinnitysmetodit ja huollon
- päälajin liikkeiden perusmuodot sekä erilaisten elementtien liittämisen liikefraasiksi, kompositioksi ja sirkusnumeroksi
- luoda itselleen uutta esityksellistä liikemateriaalia, varioida omaa liikerepertuaariaan sekä analysoida ja omaksua jo olemassa olevaa sirkuksen esitysrepertuaaria
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kehittämään sirkusteknisiä päälajitaitoja, opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta ja fyysistä potentiaalia sekä luovuutta ja ilmaisua. Päälajiopinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Opintojakso rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti sirkusammattilaisuutta yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajiopintoa ja opiskelee intensiivisesti näitä opintoja 2. opintovuodesta 4. opintovuoteen. Opinnot toteutetaan pienryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- päälajin sirkustekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perustaidot
- päälajin välineistön kiinnitysmetodit ja huollon
- päälajin liikkeiden perusmuodot sekä erilaisten elementtien liittämisen liikefraasiksi, kompositioksi ja sirkusnumeroksi
- luoda itselleen uutta esityksellistä liikemateriaalia, varioida omaa liikerepertuaariaan sekä analysoida ja omaksua jo olemassa olevaa sirkuksen esitysrepertuaaria
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kehittämään sirkusteknisiä päälajitaitoja, opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta ja fyysistä potentiaalia sekä luovuutta ja ilmaisua. Päälajiopinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Opintojakso rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti sirkusammattilaisuutta yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajiopintoa ja opiskelee intensiivisesti näitä opintoja 2. opintovuodesta 4. opintovuoteen. Opinnot toteutetaan pienryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- päälajin sirkustekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perustaidot
- päälajin välineistön kiinnitysmetodit ja huollon
- päälajin liikkeiden perusmuodot sekä erilaisten elementtien liittämisen liikefraasiksi, kompositioksi ja sirkusnumeroksi
- luoda itselleen uutta esityksellistä liikemateriaalia, varioida omaa liikerepertuaariaan sekä analysoida ja omaksua jo olemassa olevaa sirkuksen esitysrepertuaaria
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kehittämään sirkusteknisiä päälajitaitoja, opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta ja fyysistä potentiaalia sekä luovuutta ja ilmaisua. Päälajiopinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Opintojakso rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti sirkusammattilaisuutta yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajiopintoa ja opiskelee intensiivisesti näitä opintoja 2. opintovuodesta 4. opintovuoteen. Opinnot toteutetaan pienryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- päälajin sirkustekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perustaidot
- päälajin välineistön kiinnitysmetodit ja huollon
- päälajin liikkeiden perusmuodot sekä erilaisten elementtien liittämisen liikefraasiksi, kompositioksi ja sirkusnumeroksi
- luoda itselleen uutta esityksellistä liikemateriaalia, varioida omaa liikerepertuaariaan sekä analysoida ja omaksua jo olemassa olevaa sirkuksen esitysrepertuaaria
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kehittämään sirkusteknisiä päälajitaitoja, opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta ja fyysistä potentiaalia sekä luovuutta ja ilmaisua. Päälajiopinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Opintojakso rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti sirkusammattilaisuutta yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajiopintoa ja opiskelee intensiivisesti näitä opintoja 2. opintovuodesta 4. opintovuoteen. Opinnot toteutetaan pienryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Minna Karesluoto
 • Johanna Vaaherkumpu
 • Laura Tikka
Ryhmät
 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 06.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Ryhmät
 • MTEATS22
  Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • PTEATS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2022
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

KAIKKI TIEDOT KIRJALLISEN OSAN TOTEUTUSUUNNITELMASSA
100115-3292 Skriftlig kommunikation

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia, ilmoittautuminen ja arviointi vain erikseen

Lähiopetus Linnankadulla jollei toisin ilmoiteta, Luokassa H319+330

11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
19.10.
(viikko 42 lomaviikko)
24.10.
30.10.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 06.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Ryhmät
 • MTEATS22
  Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • PTEATS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2022
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijan oma sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Monipuolisia aktivoivia ja toiminnallisia tehtäviä lähiopetuksessa ja verkko-oppimisalusta itslearningissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin päätteeksi

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

TOTEUTUS LÄHIOPETUKSESSA RYHMÄTYÖSKENTELYNÄ SEKÄ VERKOSSA ITSENÄISENÄ TYÖSKENTELYNÄ. LISÄKSI KIRJALLINEN JA SUULLINEN TENTTI.

Kirjallisia ja suullisia itslearning-työtilassa. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä. Opiskelija etsii ja tuottaa osan materiaalista itse oman alan ja mielenkiinnon kohteiden mukaan ja työstää sitä oman taitotasonsa pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisia ja suullisia etätehtäviä itslearning-työtilassa. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä.

Kirjallinen osa 2 op ja suullinen osa 1 op.
Yht. 3 op = n. 80 t opiskelijan työtä

Kielten opetuksen kontaktitunnit sisältävät vuorovaikutuksellista käytännön kielitaidon, sekä suullisen että kirjallisen, harjoittelua ja aktivointia opiskelijaryhmän kesken. Näin ollen on lähiopetuksessa läsnäolo (80%) välttämätöntä kurssin suorittamiseksi! Tuntiaktiivisuus on yksi arvioinnin kriteeri. Mahdolliset poissaolot lasketaan kurssin loppuarviointia alentavaksi.

Sisällön jaksotus

KURSSIN TAVOITE

Opiskelija ymmärtää ja osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti tavallisissa oman taiteenalansa viestintätilanteissa, oman taitotasonsa mukaan, kuitenkin vähintään taitotasolla B1.

Opiskelija osaa opintojakson käytyään
•kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
•kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista
•viestiä asiakaslähtöisesti
•käyttää oman alan keskeistä terminologiaa


TOTEUTUS LÄHIOPETUKSESSA RYHMÄTYÖSKENTELYNÄ.
Lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä verkossa ja pienryhmissä. Lopuksi kirjallinen ja suullinen tentti.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- KIRJALLINEN JA SUULLINEN OSA OVAT SAMAA KURSSIA, ILMOITTAUTUMINEN MOLEMPIIN
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lähiopetus Linnankadulla jollei toisin ilmoiteta, Luokassa H319+330

11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
19.10.
(viikko 42 lomaviikko)
24.10.
30.10.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen (skriftlig) ja suullinen (muntlig) osa ovat samaa kurssia, arviointi erikseen.
Arviointi perustuu opiskelijan omaan aktiivisuuteen ja omakohtaisen materiaalin omaksumiseen riittävällä tasolla B1.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa (läsnäolo 80%) ja etätehtävien tekemistä hyväksytysti. Kir