Siirry suoraan sisältöön

Myyntityön koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Myyntityö, yritysmyynti S23

Myyntityö, Finanssipalvelut S23
Myyntityö, yritysmyynti S22

Myyntityö, Finanssipalvelut S22

Myyntityö, Matkailu ja wellness liiketoimintana, S22
Myyntityö, yritysmyynti S21

Myyntityö, Finanssipalvelut S21

Myyntityö, Matkailu ja wellness liiketoimintana, S21
Myyntityö, yritysmyynti S20

Myyntityö, Finanssipalvelut S20
Myyntityö S19
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintamallia
- kuunnella asiakasta ja ehdottaa lisäarvoa tuottavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
- kehittää ja parantaa myyntiä ja markkinointia yhdessä asiakkaan kanssa.

Oppimateriaalit

Treenien ja kirjapiirien teorialähteitä.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen yritysten kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä syvennetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat yritysten kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Opiskelija ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan ja ansaintalogiikan. Hän osaa kuunnella asiakasta ja tuottaa tämän kanssa yhteistyössä kannattavia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja projektien muodossa. Dialoginen vuorovaikutus ja asiakaspalaute ohjaavat toimintaa.

Opintojakso on jatkokurssi MyyntiAkatemian kurssille Myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojektit.

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida myynti/markkinointiprojektin
• kommunikoida asiakkaan kanssa läpi projektin
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin
• arvioida projektissa omaa ja tiimin tekemistä asiakaspalautteen pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin ja nopeasti selvittää mahdollisia viestintähaasteita
• pitää asiakasta keskiössä ja ehdottaa hänelle lisäansaintaa tuottavia jatkotoimenpiteitä
• toimia asiakaspalautteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintamallia
- kuunnella asiakasta ja ehdottaa lisäarvoa tuottavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
- kehittää ja parantaa myyntiä ja markkinointia yhdessä asiakkaan kanssa.

Oppimateriaalit

Treeni- ja kirjareflektiolähteet.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen yritysten kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä syvennetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat yritysten kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Opiskelija ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan ja ansaintalogiikan. Hän osaa kuunnella asiakasta ja tuottaa tämän kanssa yhteistyössä kannattavia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja projektien muodossa. Dialoginen vuorovaikutus ja asiakaspalaute ohjaavat toimintaa.

Opintojakso on jatkokurssi MyyntiAkatemian kurssille Myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojektit.

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida myynti/markkinointiprojektin
• kommunikoida asiakkaan kanssa läpi projektin
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin
• arvioida projektissa omaa ja tiimin tekemistä asiakaspalautteen pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin ja nopeasti selvittää mahdollisia viestintähaasteita
• pitää asiakasta keskiössä ja ehdottaa hänelle lisäansaintaa tuottavia jatkotoimenpiteitä
• toimia asiakaspalautteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 14.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 28

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa asiakaskäyttäytymisen muutoksia erityisesti B2B-markkinoilla. Opiskelija osaa kuvata asiakkaan ostopolun ja sen sisältämät kosketuspisteet sekä henkilökohtaisissa että digitaalisissa kanavissa. Opiskelija osaa analysoida asiakaslupauksen, asiakkaan odotusten ja asiakaskokemuksen muodostumista. Opiskelija osaa laatia suunnitelman asiakkuuksien hoitomalleista.

Sisältö

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos.
Asiakkuuksien tunnistaminen ja kvalifiointi.
Asiakkaan ostopolku ja kosketuspisteet henkilökohtaisissa ja digitaalisissa kanavissa.
Asiakaslupaukset ja niiden lunastus.
Asiakkaan odotukset ja asiakaskokemuksen muodostuminen.
Asiakaspalautteen kerääminen ja hydöyntäminen.
Asiakkuuksien hoitomallit.
Asiakassuhteiden kehittäminen
Mahdollinen projekti

Oppimateriaalit

- Saarijärvi, H., & Puustinen, P. (2020). Strategiana asiakaskokemus: Miksi, mitä, miten?
(https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995621006905970)

- Korkiakoski, K., & Gerdt, B. (2016). Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki. Talentum Pro.
(https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995029447205970)

- Gerdt, B., & Eskelinen, S. (2018). Digiajan asiakaskokemus: Oppia kansainvälisiltä huipuilta. Alma Talent.
(https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995125977205970)

- Mäntyneva, M. (2019). Key account management: Kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia. Kauppakamari.
(https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995224337205970)

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään aktivoivia, yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä siten, että oppimista tapahtuu itsenäisesti, yhteisesti ja pienryhmissä.

Teoriatietoperusta otetaan haltuun mm. tutustumalla oppimateriaaliin itsenäiseti sekä pienryhmissä, esityksissä sekä luentojen, podcastien ja videoiden avulla.

Tietoperustaa sovelletaan käytäntöön mm. pienryhmien case-harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Monivalintatentti kurssin lopussa.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan Innopedan mukaisesti hyödyntäen case-harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Tietoperustaan liittyvät case-harjoitukset, pienryhmätyöt ja -esitykset (esim. power point) sekä yksilötehtävät.

Opiskelijan laskennallinen työmäärä yht. 135 h.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: 11.01.2024 - 14.03.2024

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa asiakaslähtöistä ajattelua myynti- ja asiakaspalveluprosesseissa
- luoda, arvioida ja ylläpitää asiakassuhteita
- analysoida asiakaskokemuksen muodostumista

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSLearning & sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Yksilötehtävät (1-5)
- Pienryhmätöiden tuotokset (1-5)
- Monivalintatentti (1-5)
- Osallistumisaktiivisuus voi vaikuttaa arviointiin nostavasti
- Tehtävien palautus määräajan jälkeen vaikuttaa arvosanaan laskevasti

Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ryhmäesityksistä voi olla pois vain silloin, mikäli asiasta on sovittu oman ryhmän kanssa ja ryhmä on hyväksynyt poissaolon (esim. sairastuminen).

Vapaamatkustaminen on kielletty ja johtaa kurssin hylkäämiseen.

Hylätty (0)

Hylkäämisen perusteena on se, että yksi tai useampi vaadittava osuus opintojaksosta on hylätty/suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija/pienryhmä on omaksunut yksittäisiä aihealueen käsitteitä ja näkökulmia sekä soveltaa niitä jossain määrin arvioitavissa tehtävissä. Arvioitavat tuotokset perustuvat pääosin irrallisiin havaintoihin tai lähteistä otettuihin näkökulmiin, ei suunnitelmalliseen kokonaisnäkemykseen tietoperustan soveltamisesta.

Opiskelija ei osallistu ryhmätyöhön tai sen esittämiseen aktiivisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija/pienryhmä toimii oma-aloitteisesti kohti arvioitavien tehtävien ja opintojakson tavoitteita ja yleisvaikutelmana on, että opiskelija/pienryhmä on hyvin ymmärtänyt asiakaskeskeisyyden, asiakaskokemuksen ja asiakassuhteen johtamisen ja hoitamisen merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija/pienryhmä kykenee jakamaan ja yhdistelemään tietoa pienryhmän sisällä sekä tuottamaan loogisen ja olennaiset näkökulmat tiivistävän esityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija/pienryhmä toimii aktiivisesti ja yleisvaikutelmana on, että hän/ryhmä on omaksunut erinomaisesti asiakaskeskeisyyden, asiakaskokemuksen sekä asiakassuhteen johtamisen ja hoitamisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä. Pienryhmätöissä tietoperustan hyödyntäminen on laajaa ja esitykset osoittavat, että tietoa on pienryhmässä jaettu ja yhdistelty loogisesti ja ymmärrettävästi. Palautettavat lopputuotokset ovat viimeisteltyjä ja perusteltuja. Tuotoksista käy ilmi opiskelijan/pienryhmän ammattimainen kypsyys. Esityksiin on panostettu ja onnistuttu tiivistämään olennaiset näkökulmat.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Harri Lappalainen
 • Timo Holopainen
 • Jaakko Haltia
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija
- osaa etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja monimutkaisiin liiketoiminnan caseihin
- kykenee arvioimaan vaihtoehtoja peilattuna ratkaisulle asetettuihin tavoitteisiin
- kykenee valitsemaan ja perustelemaan parhaan ratkaisun

Oppimateriaalit

-Case-tehtävänantoihin liittyvä kirjallisuus, artikkelit, podcastit sekä webinaarit
-Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide
Ebscon eBook Collection Finnassa: https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.993290237205970
-Hänti, S., Kairisto-Mertanen, L. & Koch H. (2017) Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaatio. Edita
-Casetapaamisilla annetut case -tehtävät

Opetusmenetelmät

-Kurssin oppimismenetelmät koostuvat käytännön case-harjoituksista, joissa pienryhmissä työstetään erilaisia liiketalouteen ja myyntiin liittyviä casejä, analysoidaan tärkeimmät haasteet, etsitään niihin mahdollisia ratkaisuja sekä esitellään tiimin mielestä paras ratkaisu perusteluineen
-Osallistuminen liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssia ei voi uusia, vaan se suoritetaan osallistumalla kurssille ja suorittaa sen vaatimusten mukaisesti

Kansainvälisyys

-Lähituntien case esittelyt
- Case työskentely
-Työskentely pienryhmissä
-Ongelman analyysi ja ratkaisuehdotuksen löytäminen
-Osallistuminen liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan
-Tulosten esittäminen ja raportointi
-Vertaisarviointi
-Ajankohtaiset artikkelit, podcastit ja webinaarit myynnistä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla opiskelijatiimit tekevät 3 caseä, joissa jokaisessa toteutetaan analyysi sekä raportointi/esitys. Lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan.
-Läsnäolo lähitunneilla ja osallistuminen caseharjoituksiin lähitunneilla 20 %
-Case harjoituksen suorittaminen 60 %
-Raportointi ja arviointi 20 %

Jokaiseen osuuteen tulee osallistua vähintään 50 %

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu kolmesta liiketoimintaan ja myyntiin liittyvästä case-harjoituksesta, jotka toteutetaan pienryhmissä analysoimalla case, luomalla ja esittämällä caseen ratkaisu. Lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan. Kurssi toteutetaan syksyn 2023 aikana. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla osallistujat jaetaan pienempii ryhmiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin liittyvä ajankohtainen tiedotus ja materiaalit jaetaan lähiopetuskerroilla sekä oppimisympäristössä. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Kupittaan kampusella, mutta myös mahdollisesti etäyhteyden kautta (Teams)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla opiskelijatiimit tekevät 3 caseä, joissa jokaisessa toteutetaan analyysi sekä raportti/esitys. Lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan
-Läsnäolo lähitunneilla ja osallistuminen caseharjoituksiin lähitunneilla 20 %
-Case harjoituksen suorittaminen 60 %
-Raportointi ja arviointi 20 %

Jokaiseen osuuteen tulee osallistua vähintään 50 %

Hylätty (0)

Alle 50%:n suoritustaso arvosteltavaan osuuteen
Osallistumatta jättäminen lähitunneille, case harjoituksiin tai liiketoiminnan ja/tai myynnin seminaariin tai online tapahtumaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Läsnäolo lähitunneilla välttävällä tasolla, mutta kuitenkin yli 50 %
-Case harjoituksiin osallistuminen tyydyttävällä tasolla
-Case tehtävien analyysi sekä ratkaisuehdotukset tyydyttävällä tasolla
-Case tehtävien sekä seminaarin raportointi ja arviointi tyydyttävällä tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

-Aktiivinen läsnäolo lähitunneilla sekä case harjoituksissa.
-Case harjoituksiin osallistuminen hyvällä tasolla
-Case tehtävien analyysi sekä ratkaisuehdotukset hyvällä tasolla
-Case tehtävien sekä seminaarin raportointi ja arviointi hyvällä tasolla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-Aktiivinen osallistuminen ja erinomaisten taitojen osoittaminen case harjoituksissa.
-Erinomainen osallistuminen ja esiintyminen lähitunneilla.
-Case harjoituksien analyysi sekä ratkaisuehdotukset osoittavat laajoja sekä innovatiivisia lähestymisiä
-Case tehtävien sekä seminaarin raportointi ja arviointi erinomaisella tasolla

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Students active listening, debating and negotiation skills will develop.

After completing the course student can
- understand all steps of Business Negotiations preparation, execution and evaluation.
- handle basic Business Negotiations in an international environment.

Sisältö

- Practice of skillsets in real or simulated Business Negotiations to develop related competences.
- Relevant theory, case studies, role-plays, exercises, group work and possibly Business Negotiations Competition.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opiskelija tuntee CRM -järjestelmän periaatteet asiakkuuden hallinnassa. Opiskelija osaa käyttää yritysmyyntiin liittyvän tarjouslaskennan menetelmiä ja osaa tuottaa hinnoittelumallin tuotteelle tai palvelulle.  

Sisältö

- CRM
- Hinnoittelu
- Laskentamallit
- Laskentamenetelmät   

Oppimateriaalit

Oksanen, Tommi: CRM ja muutoksen tuska : asiakkuudet haltuun, 2010 TAI
Buttle, Francis: Customer relationship management concepts and tools, 2004

Opetusmenetelmät

Lähiopetuskerrat, CRM -demoalustojen käyttö ja tarjouslaskentacaset.

Kansainvälisyys

Opetuskerroilla tutustutaan asiakkuudenhallinnan teoriaan ja CRM-järjestelmiin yleisesti.
Osallistujat jaetaan tiimeihin ja tiimit pääsevät kokeilemaan erilaisia CRM-järjestelmiä.
Tarjouslaskentaa harjoitellaan erilaisten casejen avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetuskerrat 1 op
Kurssilla annettu materiaali (podcastit, kirjallisuus) 1 op
Tutustuminen CRM -järjestelmiin 1 op
Tarjouslaskennan caset 1 op
Oppimisreflektio 1 op

Sisällön jaksotus

Kurssi alkaa syyskuussa
Tarjouslaskentacaset työskentely
Vierailijaluento
CRM teoriaosuus
CRM demojen ryhmätyötehtävien purku

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisreflektio tarkoittaa opetuskerralla pidettyä esitelmää kolmesta eri CRM-vaihtoehdosta, niiden plussat ja miinukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetuskerroille, onnistuneet tarjouslaskentatehtävät, demoharjoitusten toteutus ja hyväksytty oppimisreflektio.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Björkberg-Suominen
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Timo Jokisalo, Ritva Minni: ReFlex - uppdatera din svenska. Otava 2011 tai myöh.
Valitut osat verkkomateriaalista https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/
Lisäksi opettajan omaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen, tekemällä suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä itsenäisesti, pari- tai ryhmätöinä, tekemällä opetusta tukevia itsenäisiä tehtäviä sekä verkkotehtäviä ja reflektoimalla omaa edistymistä oppimispäiväkirjassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitentti viikolla 43 (50%) / uusinta viikolla 48
Lopputentti viikolla 49 (50%) / uusinta tammikuussa 2024

Kansainvälisyys

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja, itsenäisesti tehtävissä verkkotehtävissä opiskelija kohentaa rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään. Omaa oppimista reflektoidaan henkilökohtaisessa oppimispäiväkirjassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

22 h opetusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Viikoittaiset, itsenäisesti tehtävät kotitehtävät
Itsenäistä työskentelyä = harjoitustehtäviä verkkotehtävinä
Viisi oppimispäiväkirjamerkintää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.

Hyväksytty: Opiskelija pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä melko monipuolisesti arki- ja työelämän tavallisissa tilanteissa. Hän myös hallitsee ruotsin kielen rakenteet melko hyvin. Opiskelija on tehnyt opintojakson vaadittavat tehtävät eikä hänellä ole liikaa poissaoloja (väh. 75 % läsnäolo).

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa suositellaan ruotsin kielen lähtötasotestin tuloksen perusteella PLIITS23, PMYYNS23,PLMWES23 vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään niin, että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet.
Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa selviytymään myöhemmistä pakollisista opinnoista.
Opintojakso alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 50. Välitentti viikolla 43, lopputentti viikolla 49.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tenttioikeuden ja hyväksytyn arvioinnin saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (väh. 75%), kaikkien verkkotehtävien (6 osiota) palauttamista ja viittä merkintää oppimispäiväkirjaan. Kielitaitotaso A2, ks. eurooppalainen viitekehys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi kirjallista tenttiä, määräajassa palautetut verkkotehtävät (edellytys lopputenttiin pääsemiseksi), oman oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjassa sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh 75 %).

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy käyttämään kieltä hyvin yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa, ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä lauseita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä melko monipuolisesti arki- ja työelämän tavallisissa tilanteissa. Hän myös hallitsee ruotsin kielen rakenteet melko hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy viestimään kohdekielellä ymmärrettävästi ja luontevasti useimmissa vastaantulevissa arki- ja työelämän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee hyvin ruotsin kielen rakenteet.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Simola
Ryhmät
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Sähköinen materiaali itslearningissä. Lisätukena ruotsin kielen kertaukseen opiskelija voi myös käyttää ruotsin kielen oppikirjoja ja kielioppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähi- ja etätapaamisista sekä itsenäisesti verkossa suoritettavista tehtävistä.

Koko opintojakson ajan reflektoidaan omaa oppimista ja edistystymistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi itslearningissä tehtävää testiä -
1) 31.10.2023
2) 5.12.2023
Mahdollinen uusintakerta sovitaan erikseen tammikuulle 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h koostuu kuten alla kuvattu

8 x 2h =16 h yhteistä työskentelyä kampuksella ja ZOOMissa

Oppimistehtävät itslearningissä 7 x n. 17 h = n. 120 h

yhden oppimistehtäväkokonaisuuden työtuntimäärä on noin 17 h sisältäen:
huolellisen tutustumisen tehtävänantoon ja sen tavoitteisiin
tehtävän teon suunnittelu
annetun materiaalin opiskelu
tehtävän teko ja oikea-aikainen palautus
saadun palautteen läpikäynti ja sen pohjalta oppimispäiväkirjan oman tekemisen reflektointi ja annetun palautteen ymmärtäminen

OPPIMISTEHTÄVÄT

1) suullinen ja kirjallinen henkilöesittely (mm. harrastukset, elämänpiiri, kesätyöt, aiemmat opinnot jne.), tutustuminen, haastattelu, vuorovaikutteisuu
2) Puhuminen, ääntäminen
3) kieliopin tehokertaus
4) tekstinymmärtäminen ja tekstintuottaminen, sanaston vahvistaminen ja laajennus
5) maatietous (omavalintainen aihe) (Svenskfinland,Pohjoismaat)
6) kuullunymmärtäminen
7) oman oppimisen ja etenemisen reflektointi (videopäiväkirja itslearningin e-portfolio)

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen peruskielioppia, sanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi tutustutaan alueisiin, joissa ruotsin kielestä on etua (Svenskfinland, Pohjoismaat). Tärkeänä osana opintojaksoa on myös tekniikan hyödyntäminen kielen opiskelussa (verkossa olevien sovellustun ja käännösohjelmien hyödyntäminen, Turun AMKin MOT-sanakirja)

Opintojaksolla luodaan hyvä pohja ja motivaatiota Svenska i arbetslivet -opintojakson suorittamiseen.

Vko 37 12.9. klo 14-16 kampus
Vko 38 itslearning
Vko 39 26.9. klo 8-10 ZOOM
Vko 40 3.10. klo 14-16 kampus
Vko 41 itslearning
Vko 42 SYYSLOMA
Vko 43 klo 24.10. klo 15-17 ZOOM
Vko 44 31.10. klo 15-17 kampus
Vko 45 itslearning
Vko 46 itslearning
Vko 47 21.11. klo 14-16 ZOOM
Vko 48 itslearning
Vko 49 5.12. klo 14-16 ZOOM
Vko 50 klo 14-16 kampus JULFEST

Viestintäkanava ja lisätietoja

itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionnin kohteet:

aktiivinen läsnäolo (75%) yhteisissä tapaamisissa kampuksella ja verkossa
HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY

oppimistehtävät (0-5 ja HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY)

kaksi testiä (0-5)

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti, eikä osaaminen ole osaamistavoitteiden mukaista.

Testien pistemäärä on alle 50% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on pääosin tehty ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteet on saavutettu tyydyttävästi.

Testien pistemäärä on 50-60% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lähes kaikki annetut tehtävät on tehty ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteet on saavutettu hyvin.


Testien pistemäärä on 70-90% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki annetut tehtävät on tehty täysin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteiet on saavutettu kiitettävästi.

Testien pistemäärä on 95-100% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Marjo Kumpula
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PMYYFS22
  Myyntityö, Finanssipalvelut S22
 • LEMMODLIPASyventavaFinanssialanOsaaminen
  Syventävä finanssialan osaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa palvelutilanteessa:
- neuvoa asiakasta henkilövakuutuksissa
- korvauskäsittelijänä ratkaista tyypillisiä omaisuus- ja vastuuvakuutuksen korvaushakemuksia
- esitellä ja neuvoa asiakasta omaisuus- ja vastuuvakuutuksissa
- myydä vakuutuksia

Sisältö

omaisuusvakuutukset
vastuuvakuutukset
henkilövakuutukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Arto Manninen
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Having completed the course, the student is able to
- define basic terms
- describe most common business models
- apply simple business model analysis

Sisältö

- basic characteristics of digital business
- the most common tools and model used in digital business
- basic methods for business model analysis

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin kuluessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmissä sekä itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Luennot, ryhmä-, ja itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä vastaa 5 op työmäärää (133 h).
Oppimistehtävät tapahtuvat itsenäisesti sekä ryhmätyönä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: 15.01.2024 - 07.04.2024. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Kurssilla on kaksi pääteemaa: digitaaliset business mallit ja CRM. Tarkoitus on tarkastella mm. liiketoimintamallien peruskäsitteitä digitaalista liiketoimintaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Liiketoimintamallien murrosta ja modernia asiakkuuksien hallintaa (CRM). Luennot pidetään paikan päällä ja etäyhteydellä. Luennonlinkit ja kurssimateriaalit löytyvät Its-alustalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ryhmätyönä tehtyyn loppuraporttiin ja sen pohjalta pidettävään esitykseen. Lopputyön osuus arvosanasta (0-5) on 100%. Kaikki ryhmätyöt tulee olla tehtynä hyväksytysti ja palautettuna ajoissa. Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida ja kurssi on hylätty.

Hylätty (0)

Loppuraportti on palauttamatta tai hylätty. Yksi tai useampi ryhmätyö on palauttamatta.
Opiskelija ei ole osallistunut ryhmätöihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää liiketoimintamallien ja CRM:n peruskäsitteistön. Ryhmätyöt palaututettu hyväksytysti ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn. Lopputyön jälki tyydyttävää. Ei erityistä kirjallisuuden ja omien havaintojen pohdintaa. Puutteita analyysissä ja kritiikissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut ryhmätöihin aktiivisesti ja lopputyön jälki on hyvää, lähes ammatillista tasoa. Ei puutteita rakenteessa, sisällössä tai muodossa/esitystavassa. Liiketoiminnan analyysityökaluja on käytetty. Kirjallisuutta on yhdistetty omiin havaintoihin. Osaa analysoida ja kritisoida case-esimerkkejä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätöihin aktiivisesti ja lopputyön jälki erinomaista, raportti ja esitys ovat huolellisesti laadittu sekä rakenteen että sisällön muodossa. Loppuraportti yhdistää kirjallisuutta annetun materiaalin ja muun tiedonhaun pohjalta. Liiketoiminnan analyysityökaluja on hyödynnetty kattavasti. Raportissa on esitetty johtopäätöksiä ja havaintoja tarkasti sekä luovasti. Opiskelijan työskentely osoittaa ammattimaista kypsyyttä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Timo Holopainen
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

-Aikaisemmat opinnäytetyöt
-Oppimisympäristön materiaali
-Artikkelit ja muut kirjallisuuslähteet
-Aiemmin tehdyt opinnäytetyöt
-Messin materiaali sekä erillinen ohjeistus

Opetusmenetelmät

Aikaisimmin tehtyihin opinnäytetöihin tutustuminen, oman aiheen lähdekirjallisuus, ohjauskerrat ja seminaaritilaisuudet, joissa tutustutaan opinnäytetyön eri vaiheisiin. Opintojaksoon kuuluu oman aiheen seminaari sekä yhden muun opinnäytetyöntekijän seminaarin seuraaminen.

Opintojakso tukee oman opinnäytetyön valmistumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole

Kansainvälisyys

Seminaari, oman työn esittäminen, vähintään yhden työn seuraaminen.
Itsenäinen työskentely sekä parityöskentely
Opinnäytetyöohjauskerrat
Opinnäytetyön tekeminen
Kypsyysnäyte

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op ja sen osana tehtävä opinnäytetyö 15 op.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi opiskelijan tulee osallistua aloituskerralle sekä tämän lisäksi vähintään kahdelle kerralle.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla valitaan ja valmistellaan opinnäytetyön aihe, aihekysymys sekä itse opinnäytetyö. Opintojakson aikana käydään läpi opinnäytetyön vaiheet aloitus, tiedonhaku, opinnäytetyön kirjoittaminen, toiminallinen osuus, kypsyysnäytteen tekeminen sekä seminaariesitelmä.

Opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä ja mahdollistaa sen valmistumisen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ensimmäiselle lähikerralle eli starttiin, osallistuminen seminaareihin

Hylätty (0)

Ei osallistumista ensimmäiselle kerralle ja/tai ei osallistumista kahdelle muulle seminaarikerralle

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Sanna Merisalo
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa myyntiprosessin eri vaiheiden viestintätapoja: markkinointiviestintä, puhelintyöskentely, neuvottelut ja kirjallinen myyntiviestintä.
- tuntee oman tapansa viestiä ja toimia organisaatiossa.

Sisältö

Viestintäharjoitukset
Thomas-analyysi

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaali, tehtävät sekä tapaamisten luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

-Luennot ja työpajat
-Opiskelu- ja opetusmateriaalit
-Oppimistehtävät ja esitykset
-Työpajojen harjoitukset

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimateriaalit 40 h
Luennot ja työpajat 20 h
Oppimistehtävät (henkilökohtaiset/pari/ryhmä) 70 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 5.9. lähitapaamisella klo 10-12 Educityssa tilassa 2002 Ivar. Opintojaksolla kokoonnutaan tiistaisin klo 10-12 samaisessa tilassa. Viimeinen tapaaminen on 5.12.

Mikko Niskasen luento ”Erilaisuuden johtaminen ja Thomas-analyysi” opintojaksolla ”Työyhteisö- ja esimiesosaaminen” sekä Thomas-analyysin suorittaminen, mukaan luettuna Niskasen henkilökohtainen palaute tuloksista, kuuluvat myös tähän opintojaksoon. Jos olet suorittamassa tuota opintojaksoa, tämä ei vaadi sinulta lisätoimia. Jos kuitenkin jostain syystä et ole tänä syksynä suorittamassa mainittua opintojaksoa – vaikka olisit saanut sen hyväksiluettua - mene mainitulle luennolla (alustavasti viikolla 37 – tarkista lukujärjestyksestä) ja toimi siellä saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät sekä aktiivisuus tapaamisissa ja ryhmätyöskentelyssä vaikuttavat arviointiin.

Kurssi sisältää erilaisia oppimistehtäviä:
- tehtävä, jotka arvioidaan skaalalla 0-5. Jos tehtävä palautetaan myöhässä, se alentaa arvosanaa yhdellä pykälällä.
- tehtävä, jotka arvioidaan skaalalla 0-1-2. Jos tehtävä palautetaan myöhässä, sen arvosana on 0.
- tehtävät, jotka arvioidaan skaalalla HYV/HYL

Kaikki oppimistehtävät pitää olla suoritettuna hyväksytysti, jotta kurssista pääsee läpi.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen ja tehtävien tekemiseen. Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu tai niitä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- ymmärtää asiakaslähtöisen viestinnän merkityksen organisaatiolle
- tunnistaa keinoja ylläpitää asiakassuhteita
- tunnistaa onnistuneeseen asiakaskohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää myyntityylien vaikutuksen asiakaskohtaamisissa
- osaa käyttää erilaisia viestintäkeinoja myyntiprosessin eri vaiheissa
- osaa arvioida omia viestintätaitojaan

Kaikki tehtävät on palautettu, mutta niissä on selkeitä puutteita ja tuotokset jäävät hyvin yleiselle tasolle. Aktiivisuus tapaamisissa, työpajoissa ja ryhmätöissä on vaatimatonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- ymmärtää asiakaslähtöisen viestinnän merkityksen organisaatiolle ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa keinoja ylläpitää asiakassuhteita ja ymmärtää niiden vaikutuksen asiakassuhteiden ylläpitämisessä
- hyödyntää onnistuneeseen asiakaskohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä omassa toiminnassaan
- tunnistaa ja arvioi myyntityylien vaikutusta asiakaskohtaamisissa
- osaa viestiä selkeästi ja käyttää monipuolisesti erilaisia viestintäkeinoja myyntiprosessin eri vaiheissa
- osaa arvioida omia viestintätaitojaan ja löytää omia kehittämisalueita

Kaikki tehtävät on palautettu ajallaan ohjeistuksen mukaan.
Tuotokset ovat selkeitä, perusteltuja ja sisältävät lähdemateriaalia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- ymmärtää asiakaslähtöisen viestinnän merkityksen organisaatiolle ja pystyy arvioimaan viestinnän onnistumista sekä löytämään kehittämiskohteita
- tunnistaa keinoja ylläpitää asiakassuhteita ja kehittää niitä
- hyödyntää onnistuneeseen asiakaskohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä omassa toiminnassaan
- ymmärtää myyntityylien vaikutuksen asiakaskohtaamisissa ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan
- osaa viestiä selkeästi ja ammattimaisesti sekä käyttää monipuolisesti erilaisia viestintäkeinoja myyntiprosessin eri vaiheissa
- osaa arvioida omia viestintätaitojaan, löytää omia kehittämisalueita ja kehittää aktiivisesti niitä.

Kaikki tehtävät on palautettu ohjeistuksen mukaan.
Tuotokset on tehty ammattimaisesti hyvin perustellen ja ne osoittavat kykyä yhdistää monipuolista lähdemateriaalia ja omaa pohdintaa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda ja ylläpitää yhteyksiä yrityksiin
- myydä omaa osaamistaan
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida kehittämisprojektin

Sisältö

Kehittämisprojektin ja projektitiimin suunnittelu.
Projektityön toteutus, seuranta ja raportointi.

Oppimateriaalit

Treenien ja kirjareflektioiden lähteet.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä kehitetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Kehittämisprojektien vetäminen tai projekteihin aktiivisena jäsenenä osallistuminen ja projektin suunnittelu, budjetointi, aikataulutus ja toteutus sekä loppuraportointi.

Opiskelijalla on valmiudet projektimaiseen työskentelyyn yhdessä asiakkaan kanssa ja hän osaa tavoitteellisesti suunnitella ja toteuttaa projekteja. Opiskelija tutustuu projektihallinnan työkaluihin ja osaa käyttää jotain näistä.

Opiskelija osaa myyntiprosessin vaiheet, aikataulutuksen sekä kommunikaation sekä oman tiimin että asiakkaan suuntaan. Opiskelija osaa kuunnella asiakasta ja toimia asiakaslähtöisesti. Asiakaspalaute ohjaa toimintaa.
Englanniksi

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
• toimia osana projektitiimiä
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida kehittämisprojektin
• käyttää eri projektityökaluja
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyvä (3 - 4), opiskelija osaa
• edellä mainitut asiat (arvosana 1-2) sekä
• arvioida projektin mahdollisia riskejä
• soveltaa yhtä tai useampia projektityökaluja ammattimaisesti kehittämisprojekteissa
• hallita viestinnän ja kommunikoinnin projektiryhmän ja toimeksiantajan välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana kiitettävä (5), opiskelija
• hallitsee edellä mainitut asiat arvosana 1-4) sekä
• saavuttaa kehittämisprojektissa korkean asiakastyytyväisyyden
• osaa toimia paineen alla vaativissa tilanteissa
• osaa tavoitteellisesti vetää tiimiä tai toimia osana sitä ottaen siinä tärkeän ja dialogisen roolin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 08.05.2024

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda ja ylläpitää yhteyksiä yrityksiin
- myydä omaa osaamistaan
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida kehittämisprojektin

Sisältö

Kehittämisprojektin ja projektitiimin suunnittelu.
Projektityön toteutus, seuranta ja raportointi.

Oppimateriaalit

Treenien ja kirjareflektioiden lähteet.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä kehitetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Kehittämisprojektien vetäminen tai projekteihin aktiivisena jäsenenä osallistuminen ja projektin suunnittelu, budjetointi, aikataulutus ja toteutus sekä loppuraportointi.

Opiskelijalla on valmiudet projektimaiseen työskentelyyn yhdessä asiakkaan kanssa ja hän osaa tavoitteellisesti suunnitella ja toteuttaa projekteja. Opiskelija tutustuu projektihallinnan työkaluihin ja osaa käyttää jotain näistä.

Opiskelija osaa myyntiprosessin vaiheet, aikataulutuksen sekä kommunikaation sekä oman tiimin että asiakkaan suuntaan. Opiskelija osaa kuunnella asiakasta ja toimia asiakaslähtöisesti. Asiakaspalaute ohjaa toimintaa.
Englanniksi

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
• toimia osana projektitiimiä
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida kehittämisprojektin
• käyttää eri projektityökaluja
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyvä (3 - 4), opiskelija osaa
• edellä mainitut asiat (arvosana 1-2) sekä
• arvioida projektin mahdollisia riskejä
• soveltaa yhtä tai useampia projektityökaluja ammattimaisesti kehittämisprojekteissa
• hallita viestinnän ja kommunikoinnin projektiryhmän ja toimeksiantajan välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana kiitettävä (5), opiskelija
• hallitsee edellä mainitut asiat arvosana 1-4) sekä
• saavuttaa kehittämisprojektissa korkean asiakastyytyväisyyden
• osaa toimia paineen alla vaativissa tilanteissa
• osaa tavoitteellisesti vetää tiimiä tai toimia osana sitä ottaen siinä tärkeän ja dialogisen roolin.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• toteuttaa myyntityön johtamista
• analysoida myynninjohtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
• organisoida myyntitoimintoja, tehtäviä ja vastuita
• johtaa ja valmentaa myyntihenkilöitä
• arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntitoimintoja

Sisältö

Myynninjohdon päätöksenteko strategisella, taktisella ja toimintojen tasolla
Myyntitoimintojen ja myyntikanavien organisointi
Ihmisten ja asioiden johtaminen
Myyjien rekrytointi, palkitseminen ja motivointi
Myyntitaitojen koulutus ja kehittäminen
Myyntityöhön ja myynninjohtamiseen liittyvät eettiset kysymykset
Myyjien tavoiteasetanta ja myyntiputken johtaminen
Myyjien suorituksen arviointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina käytetään runsaasti podcasteja sekä muita kurssin aikana kerrottavia materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, kirjalliset tehtävät, lähiopetus & vierailijaluennot.

Kansainvälisyys

Työelämäyhteistyö, tiimioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot
Projektityöt
Kirjalliset työt (oppimispäiväkirjat)
Itsenäinen työskentely

Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Kurssin aikana opiskelija saa monipuolisen katsauksen myyntiin erityisesti johtamisen näkökulmasta. Kurssin aikana käsitellään mm. seuraavia aihe-alueita/teemoja:

- Myynti ja johtaminen yleisellä tasolla
- Myynnin automaatio
- Myyjien rekrytointi
- Myyntistrategiat
- Asiakkuuksien johtaminen
- Kansainvälinen B2B-myynti
- Myyntitavoitteet ja myynnin mittarit
- Myynnin pelikirjat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti lähiopetukseen.

Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti:

Aktiivinen paikallaolo ja osallistuminen 20 %

Oppimispäiväkirjat vierailuluennoista & podcasteista 40 %

Projektityö 40 %


Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa vähintään 5:llä lähiopetuskerralla. Mikäli tämä ei täyty opiskelijan kurssisuoritus hylätään.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti luennoille ja ryhmän työskentelyyn (projektityö tai vaaditut kirjalliset tuotokset tekemättä). Opiskelijalla on vakavia puutteita myynnin johtamiseen liittyvässä tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Myös ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijalla on kirjallisten tuotosten perusteella vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla myynnin johtamista ja sen osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti luennoille sekä niillä käytävään keskusteluun. Hän on kyennyt näyttämään oppimistaan ja osaamistaan kirjallisten tuotosten muodossa.

Projektityössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiiriä on käsitelty monipuolisesti, kypsästi ja rakentavasti & asiaan perehtyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti myynnin johtamisen eri osa-alueita sekä hahmottaa näiden välisiä suhteita.

Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla jonka lisäksi kirjalliset tuotokset ovat erinomaisia. Projektityö osoittaa monipuolista ja luovaa ajattelua sekä kokonaisvaltaista myyntistrategian ymmärrystä.

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Babi Lyrintzis

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• toteuttaa myyntityön johtamista
• analysoida myynninjohtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
• organisoida myyntitoimintoja, tehtäviä ja vastuita
• johtaa ja valmentaa myyntihenkilöitä
• arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntitoimintoja

Sisältö

Myynninjohdon päätöksenteko strategisella, taktisella ja toimintojen tasolla
Myyntitoimintojen ja myyntikanavien organisointi
Ihmisten ja asioiden johtaminen
Myyjien rekrytointi, palkitseminen ja motivointi
Myyntitaitojen koulutus ja kehittäminen
Myyntityöhön ja myynninjohtamiseen liittyvät eettiset kysymykset
Myyjien tavoiteasetanta ja myyntiputken johtaminen
Myyjien suorituksen arviointi

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Esseeseen (yksilö) sekä ryhmätyönä tehtävän valitun kohde yrityksen myynnin analysointiin toteuttamiseen sekä projektinhallintaan.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.

Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 %.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, laajasta yksilöesseestä sekä ryhmätyönä tehtävistä yrityksen myynnin analyysista. Oman yrityksen myynnin analyysi esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 5 op = 135h.

Sisällön jaksotus

• Kurssin aikana opiskelija saa monipuolisen katsauksen myyntiin erityisesti johtamisen näkökulmasta. Kurssin aikana käsitellään mm. seuraavia aihe-alueita/teemoja:

- Opiskelija ymmärtää seuraavat asiat:
- Mitä myynti on
- Nykyajan myynti
- Myyntiprosessi
- Yrityskeskeisyydestä asiakaskeskeiseksi
- Asiakkaan ymmärtämäninen
- Yrityksen brändi
- Myyntistrategia
- Mitä johtaminen on
- Myynnin johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Jaettu johtajuus
- Myyntitiimin rakentaminen
- Myynnin mittaaminen

Ajoitus:
Kurssin kesto 3.1.-20.5.2024 (yhteensä 6 lähikertaa, joista 3 kertaa paikanpäällä ja 3 etäkanavassa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Essee (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi myynnin ja johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää myynnin johtamisen periaatteen. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan myynnin mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka myynti ja myynninjohtaminen liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin myynnin ja johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää myynnin johtamisen periaatteen. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan myynnin mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka myynti ja myynninjohtaminen liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti myynnin ja johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää myynnin johtamisen periaatteen. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan myynnin mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka myynti ja myynninjohtaminen liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 260

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mikko Niskanen
Ryhmät
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää myynnin ja markkinoinnin peruskäsitteistöä
- osaa tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä ja asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- osaa kuvailla myyntiprosessin vaiheet ja toimia asiakaslähtöisesti
- hahmottaa myynnin ja markkinoinnin roolin organisaation liiketoiminnassa

Oppimateriaalit

Philip T. Kotler & Gary Armstrong: Principles of Marketing. 17th Global Edition.
Bergström, Seija & Leppänen, Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita.
Kirjat ovat taustamateriaalina

Muu ItsLearningissa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin
Kontakti-opetus ja ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, Arviointi ryhmäsuoritusten perusteella.

Kansainvälisyys

Itsenäisiä opintoja, luentoja, ryhmätöitä, verkkoharjoituksia ja projektioppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

36 tuntia: luennot ja ryhmäesitykset (2x2h/viikko)
63 tuntia: kurssimateriaalien opiskelu ja yksilöllinen suunnittelu
36 tuntia: Opintoryhmätyö

Sisällön jaksotus

Opiskelija
- osaa käyttää myynnin ja markkinoinnin peruskäsitteistöä
- osaa tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä ja asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- osaa kuvailla myyntiprosessin vaiheet ja toimia asiakaslähtöisesti
- hahmottaa myynnin ja markkinoinnin roolin organisaation liiketoiminnassa

- 2h luento koko kurssille kerran viikossa
- 2h pienryhmien tuotosten purkua viikottain pienryhmissä

Alustava aikataulu. Viikon numero on kurssin työviikon järjestysnumero, ei kalenteriviikko. Kurssi saattaa ajoittua mihin tahansa kevään aikana, lukujärjestyssuunnittelijat päättävät. Ajoitus-kohdan päivämäärät voivat muutua, kunhan lukujärjestys valmistuu.

Luennot: Ryhmätyöt:
1) Aloitus. Ei ole
Tuote
2) PESTLE Purku: Ryhmän tuote
3) Asiakas Purku: PESTLE
4) Jakelu Purku: Asiakas
5) Hinnoittelu Purku: Jakelu
6) Viestintä Purku: Hinnoittelu
7) Myynti Purku: Viestintä
8) Budjetti + suunnitelma Purku: Myynti
9) Ei luentoa, suunnitelman kirjoittamisen ohjausta. Markkinointikampanjoiden esitykset
10) Ei luentoa. Markkinointisuunnitelmien palautukset Its:iiin

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssi toteutetaan kampuksella. Lukujärjestykseen merkityt tunnit ovat kontaktiopetuksena kampuksella, ellei toisin erikseen ohjeisteta. Tunneille tai ryhmätöihin ei voi osallistua etänä eikä niitä tallenneta. Opiskelijaryhmät voivat organisoida omat tapaamisensa myös verkon kautta.

Kurssilla laaditaan markkinointikampanjasuunnitelma valitulle tuotteelle. Jokaisella pienryhmällä on erilainen tuote.

Kullakin viikolla on kaikille yhteinen luento yhdestä aiheesta (Ks. "Sisältö ja ajoitus")
Seuraavalla viikolla pienryhmät esittävät tästä aiheesta omaan tuotteensa liittyvän osan (PowerPoint-esitys , palautus Its:iin ja esitys ryhmätyötunnilla).
Sitä seuravan viikon aikana pienryhmät kirjoittavat esityksen ja siitä saatujen kommenttien perusteella vastaavan luvun markkinointisuunnitelmaansa (MS Word), ja palauttavat sen Its:iin.
Opintojakson lopussa näistä suunnitelmista kootaan lopullinen markkinointisuunnitelma ja esitellään se.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätöiden esitykset:
Koko ryhmän tulee olla mukana esittämässä työtä, eli ryhmätyötunnit ovat pakollisia. 1 poissaolo/opiskelija sallitaan ilman seuraamuksia tai selityksiä. Sen jälkeen jokainen poissaolo, jolle ei ole hyväksyttävää syytä, alentaa arvosanaa yhdellä numerolla. 4 poissaoloa tai enemmän aiheuttaa kurssin hylkäämisen.

Poissaolot ovat hyväksyttäviä sairastumisen, lapsen sairastumisen tai muun pakottavan syyn takia. Poissaolon syy on voitava todentaa opettajalle. Työssäkäynti tai osallistuminen muuhun opetukseen ei ole hyväksyttävä syy.

Kaikkien tulee antaa tasavertainen panos työn tekemiseen. Mikäli joku ryhmän jäsen ei osallistu työhön, ryhmän tulee ilmoittaa asia opettajalle, joka selvittää asian keskustelemalla ryhmän kanssa, Jos opiskelija ei ole lainkaan osallistunut yksittäisen ryhmätyön tekemiseen ilman hyväksyttävää syytä, ryhmän tulee jättää hänen nimensä pois ryhmätyön palautuksesta. Tämä myös tarkoittaa kurssin tulemista hylätyksi ko. opiskelijan osalta.

Ryhmätöiden esitykset arvioidaan asteikolla 0 (Hylätty), 1-5. Koko ryhmä saa pääsääntöisesti saman arvosanan,
Ryhmätöiden suunnitelmat arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Kaikki oltava hyväksytysti palautettuja.

Koko suunnitelma (palautus siis viimeisellä viikolla) arvioidaan 0 (Hylätty), 1-5. Hylätty suunnitelma merkitsee koko kurssin tulemista hylätyksi. Koko ryhmä saa pääsääntöisesti saman arvosanan.

Ryhmätöiden esitysten arvosanojen keskiarvo muodostaa 60% koko kurssin arvosanasta.
Koko suunnitelman arvosana muodostaa 40% koko kurssin arvosanasta.
Pääsääntöisesti koko ryhmä saa saman arvosanan, mutta tarvittaessa asiasta voidaan keskustella opettajan kanssa, mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi.

Hylätty (0)

Työ täysin puutteellinen tai virheellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä
Ristiriitaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta
Perustelut täysin puutteellisia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin
Epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan
Ei havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota
Esitetty perusteluja vähäisessä määrin
Kirjallinen työ selkeä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti
Asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta, hyödynnetty erittäin monipuolisesti olemassa olevaa lähdeaineistoa
Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti
Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 130

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaakko Haltia
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää myynnin ja markkinoinnin peruskäsitteistöä
- osaa tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä ja asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- osaa kuvailla myyntiprosessin vaiheet ja toimia asiakaslähtöisesti
- hahmottaa myynnin ja markkinoinnin roolin organisaation liiketoiminnassa

Oppimateriaalit

Bergström S., Leppänen A.: "Yrityksen asiakasmarkkinointi".
Kotler P., Armstrong G.: Principles of marketing

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin
Verkko-opetus
Kontakti-opetus
Pienryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Itsenäisiä opintoja, luentoja, ryhmätöitä, verkkoharjoituksia ja projektioppimista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itslearning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Reflektio
Markkinointisuunnitelma
Yhteensä 133 h per nuppi.

Sisällön jaksotus

Opiskelija
- osaa käyttää myynnin ja markkinoinnin peruskäsitteistöä
- osaa tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä ja asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- osaa kuvailla myyntiprosessin vaiheet ja toimia asiakaslähtöisesti
- hahmottaa myynnin ja markkinoinnin roolin organisaation liiketoiminnassa

Ajoitus varmistuu lukujärjestyksen valmistuttua, mutta alustavasti
- 2h luento koko ryhmälle kerran viikossa 9 viikon ajan
- 2h pienryhmien tulosten tarkastelua 4-5 kertaa opintojakson aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0, 1-5 tai H
Ryhmätyöt 1-7 arvosanojen keskiarvo muodostaa 60% koko kurssin arvosanasta
Koko suunnitelman arvosana muodostaa 40% koko kurssin arvosanasta

Hylätty (0)

Työ täysin puutteellinen tai virheellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä
Ristiriitaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta
Perustelut täysin puutteellisia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin
Epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan
Ei havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota
Esitetty perusteluja vähäisessä määrin
Kirjallinen työ selkeä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti
Asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta, hyödynnetty erittäin monipuolisesti olemassa olevaa lähdeaineistoa
Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti
Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- organisoida ja johtaa myynti- ja markkinointitiimien toimintaa
- johtaa myynti- ja markkinointiprosesseja
- analysoida myynnin johtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
- johtaa ja valmentaa myynti- ja markkinointihenkilöitä
- arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntiprosesseja pienessä organisaatiossa

Sisältö

.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja projektioppiminen MyntiAkatemian myynti-ja markkinointitiimien vetämisen ja kehittämisen kautta. Teoriakehystä kehitetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija ohjaa myynti- ja markkinointitiimien opiskelijoita tekemään yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja kehittämään MyyntiAkatemian toimintaa. Hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Myynti- ja markkinointipäällikkö ohjaa myynti- tai markkinointitiimiä, sen jäseniä ja kehittää tiimin toimintaa. MyyntiAkatemiassa. Hän organisoi ja johtaa myyntiä ja markkinointia käytännön tasolla ja raportoi siitä säännöllisesti viikkopalaverissa. Myynti- tai markkinointipäällikkö johtaa kehittämisprojektien toteutumista projektipäällikköjen kanssa. Hän puuttuu tarvittaessa niissä esiintyviin haasteisiin liittyen esimerkiksi aikatauluihin ja vuorovaikutukseen ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- organisoida ja johtaa myynti- ja markkinointitiimien toimintaa
- johtaa myynti- ja markkinointiprosesseja
- analysoida myynnin johtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
- johtaa ja valmentaa myynti- ja markkinointihenkilöitä
- arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntiprosesseja pienessä organisaatiossa

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimien vetäjänä ja kehittäjänä sekä MyyntiAkatemian myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja toimintaa
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin tai markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyväksytty (3- 4), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja sparrata heitä eteenpäin
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin tai markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•johtaa MyyntiAkatemian myyntiä ja markkinointi yhä parempiin tuloksiin
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista ja tarvittaessa puuttua niissä esiintyviin haasteisiin ja löytää niihin ratkaisut
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa
•kehittää johtamisestaan tiimijäsenten ja asiakaspalautteen pohjalta.
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana hyväksytty (5), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja sparrata heitä eteenpäin
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin ja markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•johtaa MyyntiAkatemian myyntiä ja markkinointiä yhä parempiin tuloksiin
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista ja tarvittaessa puuttua niissä esiintyviin haasteisiin ja löytää niihin ratkaisut
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa
•kehittää johtamisestaan tiimijäsenten ja asiakaspalautteen pohjalta
-käyttää tehtiviin tarvittavia työkaluja sujuvasti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- organisoida ja johtaa myynti- ja markkinointitiimien toimintaa
- johtaa myynti- ja markkinointiprosesseja
- analysoida myynnin johtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
- johtaa ja valmentaa myynti- ja markkinointihenkilöitä
- arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntiprosesseja pienessä organisaatiossa

Sisältö

.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja projektioppiminen MyntiAkatemian myynti-ja markkinointitiimien vetämisen ja kehittämisen kautta. Teoriakehystä kehitetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija ohjaa myynti- ja markkinointitiimien opiskelijoita tekemään yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja kehittämään MyyntiAkatemian toimintaa. Hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Myynti- ja markkinointipäällikkö ohjaa myynti- tai markkinointitiimiä, sen jäseniä ja kehittää tiimin toimintaa. MyyntiAkatemiassa. Hän organisoi ja johtaa myyntiä ja markkinointia käytännön tasolla ja raportoi siitä säännöllisesti viikkopalaverissa. Myynti- tai markkinointipäällikkö johtaa kehittämisprojektien toteutumista projektipäällikköjen kanssa. Hän puuttuu tarvittaessa niissä esiintyviin haasteisiin liittyen esimerkiksi aikatauluihin ja vuorovaikutukseen ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- organisoida ja johtaa myynti- ja markkinointitiimien toimintaa
- johtaa myynti- ja markkinointiprosesseja
- analysoida myynnin johtamiseen liittyviä ongelmia ja toteuttaa tarvittavia päätöksiä
- johtaa ja valmentaa myynti- ja markkinointihenkilöitä
- arvioida ja kehittää myyntihenkilöitä ja myyntiprosesseja pienessä organisaatiossa

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimien vetäjänä ja kehittäjänä sekä MyyntiAkatemian myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja toimintaa
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin tai markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyväksytty (3- 4), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja sparrata heitä eteenpäin
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin tai markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•johtaa MyyntiAkatemian myyntiä ja markkinointi yhä parempiin tuloksiin
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista ja tarvittaessa puuttua niissä esiintyviin haasteisiin ja löytää niihin ratkaisut
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa
•kehittää johtamisestaan tiimijäsenten ja asiakaspalautteen pohjalta.
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana hyväksytty (5), opiskelija osaa
• johtaa myynti- tai markkinointitiimin jäseniä ja sparrata heitä eteenpäin
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida mynnin ja markkinoinnin kehittämistä MyyntiAkatemiassa
•johtaa MyyntiAkatemian myyntiä ja markkinointiä yhä parempiin tuloksiin
•organisoida asiakasprojektien toteuttamista ja tarvittaessa puuttua niissä esiintyviin haasteisiin ja löytää niihin ratkaisut
• arvioida omaa onnistumista johtamisessa
•kehittää johtamisestaan tiimijäsenten ja asiakaspalautteen pohjalta
-käyttää tehtiviin tarvittavia työkaluja sujuvasti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää henkilökohtaisenmyyntityön roolin yrityksessä ja kuinka ammattimaiset myyntihenkilöt suorittavat tehtäviänsä.
- toteuttaa myyntiprosessin eri vaiheet tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.
- analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja ostoprosesseja.
- käyttää erilaisia myyntimalleja ja myyntitaitoja eri myyntitilanteissa ja asiakassuhteen vaiheissa.
- rakentaa ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita yritysten (B-to-B) välisessä kaupankäynnissä arvonluonnin näkökulmasta

Sisältö

myyntiprosessin vaiheet

Oppimateriaalit

Kurssin aikana jaettava materiaali (artikkeleita, podcasteja, videoita jne.)

Taustalukemistoksi sopii esimerkiksi Jobber & Lancaster 2015: Selling and sales management: Pearson Education LTD.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, kirjalliset tehtävät, lähiopetus, vierailijaluennot

Kansainvälisyys

Työelämäyhteistyö, tiimioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja projektitöiden esittely
Kirjalliset työt & projektityöskentely
Itsenäinen työskentely
Yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa johtaa myyntiprosessia sen eri vaiheineen. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää erilaisia myyntikanavia sekä ymmärtää pitkäaikaisten asiakassuhteiden merkityksen yritysten välisessä kaupankäynnissä. Opintojaksolla perehdytään mm. seuraaviin teemoihin:
- liidit
- prospektointi
- kontaktointi
- neuvottelut
- tarjoukset
- myynnin työkalut
- erilaiset myyntikanavat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Arvosana määräytyy seuraavasti:

Aktiivinen paikallaolo ja osallistuminen
20 %

Reflektio/päiväkirja
30 %

Projektityö
40 %

Osallistuminen Oodi Myynnille –seminaariin 21.11 & 1 sivun raportti päivän herättämistä ajatuksista
10 %

Kurssin lähipäivistä täytyy olla paikalla vähintään puolet. Jos poissaoloja on enemmän, kurssisuoritus hylätään.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti luennoille ja ryhmän työskentelyyn (projektityö tai vaaditut kirjalliset tuotokset tekemättä). Opiskelijalla on vakavia puutteita myyntiprosessiin liittyvässä tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Myös ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijalla on kirjallisten tuotosten perusteella vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla myyntiprosessia ja sen osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti luennoille sekä niillä käytävään keskusteluun. Hän on kyennyt näyttämään oppimistaan ja osaamistaan kirjallisten tuotosten muodossa.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiiriä on käsitelty kypsästi, rakentavasti ja kriittisesti.

Ryhmätyö on laadukkaasti ja asiaan perehtyen toteutettu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti myyntiprosessin eri osa-alueita sekä hahmottaa näiden välisiä suhteita.

Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla jonka lisäksi kirjalliset tuotokset ovat erinomaisia. Ryhmätyö osoittaa monipuolista ja luovaa ajattelua sekä kokonaisvaltaista myyntiprosessin ymmärrystä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Paula Savolainen
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda ja ylläpitää yhteyksiä yrityksiin
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida myyntiprojektin yhdessä projektitiimin kanssa

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Kauppakamari.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan toimeksiannot itsenäisesti pienryhmissä ryhmän tekemän projektisuunnitelman mukaisesti. Jokaisessa ryhmässä on yksi projektipäällikkö.
Työtä tukevat luettava kirja, ryhmien toisilleen antama palaute ja keskustelut ohjaajan kanssa.
Tehdystä työstä palautetta antavat toimeksiantaja, muut ryhmät sekä ohjaaja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.
Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetuskertoihin ja projektityöskentelyyn.

Kansainvälisyys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työn pääsääntöinen jakaantuminen:
- Kurssikirja 0,5 op
- Projektisuunnitelman laatiminen ja esittely 1 op
- Projektin toteuttaminen 3 op
- Tulosten esittely toimeksiantajalle ja vetäminen yhteen loppuraorttiin sekä esittely päätösseminaarissa 1 op

Sisällön jaksotus

Kurssin toteutus on siirretty keväältä 2023 syksylle 2023.

Kurssin aikataulu alla.

Vko 36: 4.9. Esittäytyminen, kurssin sisältö, kirjatoimeksianto, ryhmien muodostaminen
Vko 37: 11.9. Toimeksiantojen esittely, työn aloittaminen
Vko 39: 25.9. Lukupiiri
Vko 39: 28.9. Projektisuunnitelmien esittely ja kommentointi
Vko 41: 9.10. Klinikat - ryhmät käyvät läpi oman projektin tilannetta ohjaajan kanssa
Vko 43: 26.10. Lisää klinikoita tarpeen mukaan
Vko 47: 26.11. Toimeksiannot tehty
Vko 48: 27.11. Loppuseminaari - ryhmät esittelevät muille projektin ja tulokset, 30.11. loppuraportin toimitus
Vko 49: 6.12. Talk-artikkeli

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osallistuminen lähitunneille ja klinikoihin 20%
- Projektisuunnitelma (muotoseikat, sisältö, ymmärrettävyys, realistisuus, lähteet) 10%
- Projektisuunnitelman esitys (visuaalisuus, sisältö) 10%
- Talk-artikkeli 20%
- Posteri ja esittäminen 10%
- Loppuraportti (muotoseikat, sisältö, lähteet) 20%
- Ryhmän palaute ryhmän toiminnasta 10%

Hylätty (0)

Osallistumatta jättäminen lähitunneille, klinikoihin ja toimeksiannon tekemiseen. Kokonaispisteet alle 50/100.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Osallistuminen toimeksiannon suorittamiseen.
Osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 50-69.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Vahva panos toimeksiannon suorittamiseen.
Aktiivinen osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 70-89.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Erityisen vahva panos toimeksiannon suorittamiseen ja uusien mallien tai toimintatapojen esittely/kehittäminen toimeksiantajalle.
Aktiivinen osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 90 ja enemmän.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Paula Savolainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- luoda ja ylläpitää yhteyksiä yrityksiin
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida myyntiprojektin yhdessä projektitiimin kanssa

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Kauppakamari.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan toimeksiannot itsenäisesti pienryhmissä ryhmän tekemän projektisuunnitelman mukaisesti. Jokaisessa ryhmässä on yksi projektipäällikkö.
Työtä tukevat luettava kirja, ryhmien toisilleen antama palaute ja keskustelut ohjaajan kanssa.
Tehdystä työstä palautetta antavat toimeksiantaja, muut ryhmät sekä ohjaaja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.
Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetuskertoihin ja projektityöskentelyyn.

Kansainvälisyys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työn pääsääntöinen jakaantuminen:
- Kurssikirja 0,5 op
- Projektisuunnitelman laatiminen ja esittely 1 op
- Projektin toteuttaminen 3 op
- Tulosten esittely toimeksiantajalle ja vetäminen yhteen loppuraorttiin sekä esittely loppuseminaarissa 1 op

Sisällön jaksotus

Kurssin aikataulu alla.

Vko 3: Aloitus. Esittäytyminen, kurssin sisältö, kirjatoimeksianto, ryhmien muodostaminen
Vko 4: Toimeksiantojen esittely, työn aloittaminen
Vko 6: Lukupiiri
Vko 6: Projektisuunnitelmien esittely ja kommentointi
Vko 9: Klinikat - ryhmät käyvät läpi oman projektin tilannetta ohjaajan kanssa
Vko 13: Lisää klinikoita tarpeen mukaan
Vko 17: Toimeksiannot tehty
Vko 18: Loppuseminaari - ryhmät esittelevät muille projektin ja tulokset, ??. loppuraportin toimitus
Vko 19: Talk-artikkelin toimitus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osallistuminen lähitunneille ja klinikoihin 20%
- Projektisuunnitelma (muotoseikat, sisältö, ymmärrettävyys, realistisuus, lähteet) 10%
- Projektisuunnitelman esitys (visuaalisuus, sisältö) 10%
- Talk-artikkeli 20%
- Posteri ja esittäminen 10%
- Loppuraportti (muotoseikat, sisältö, lähteet) 20%
- Ryhmän palaute ryhmän toiminnasta 10%

Hylätty (0)

Osallistumatta jättäminen lähitunneille, klinikoihin ja toimeksiannon tekemiseen. Kokonaispisteet alle 50/100.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Osallistuminen toimeksiannon suorittamiseen.
Osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 50-69.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Vahva panos toimeksiannon suorittamiseen.
Aktiivinen osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 70-89.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen läsnäolo lähitunneilla ja klinikoissa.
Erityisen vahva panos toimeksiannon suorittamiseen ja uusien mallien tai toimintatapojen esittely/kehittäminen toimeksiantajalle.
Aktiivinen osallistuminen loppuseminaarin esitykseen.
Kokonaispisteet 90 ja enemmän.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 28

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Taru Kankaanpää
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa myyntiosaamisen ja myyntiprosessin teorioita käytännön myyntikeskustelussa
- toteuttaa myyntikeskustelun eri vaiheet keskustelun avauksesta aina sitoumuksen saamiseen asiakkaalta
- ehdottaa asiakkaalle tarvekartoitukseen perustuvaa ratkaisua
- käyttää myyntitilanteen edellyttämiä vuorovaikutustaitoja
-  suunnitella myyntikeskustelun käsikirjoituksen ja toteuttaa sen Turun ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulujen yhdessä järjestämässä myyntikilpailussa.  

Sisältö

- Tuote- ja asiakasosaaminen
- Myyntikeskustelun vaiheiden käytännön harjoittelu
- Myyjä-ostaja rooliharjoitukset
- Myyntikeskusteluiden videointi ja analysointi
- Valmennus ja sparraus   
 

Oppimateriaalit

1) European Sales Competition Manual 2019/2020
2) Lähitunneilla ilmoitettavat artikkelit, podcastit ja webinaarit.
3) Kurssikirja Hänti, S., Kairisto-Mertanen, L. & Koch H. (2017) Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaatio. Edita.

Opetusmenetelmät

Kurssin oppimismenetelmät koostuvat käytännön roolipeliharjoitteista, case-harjoituksista, osallistumisesta myyntikilpailun tuomarointiin sekä kilpaileminen myyntikilpailussa. Myyntivalmennus perustuu European Sales Competition Manual:iin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssia ei voi uusia, vaan se suoritetaan osallistumalla kurssille vaatimusten mukaisesti.

Kansainvälisyys

- Lähituntien teoriaosuudet
- Roolipeliharjoitukset
- Case-harjoitukset
- Arvoinnin harjoittaminen tuomaroimalla myyntikilpailu
- Oman osamisen osoittaminen kilpailemalla myyntikilpailussa
- Kurssikirja, ajankohtaiset artikkelit, podcastit ja webinaarit myynnistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Läsnäolo lähitunneilla ja osallistuminen myyntiharjoituksiin lähitunneilla 40 %
- Osallistuminen myyntikilpailuun tuomarina 20 %
- Osallistuminen myyntikilpailuun myyjänä 40 %

Opiskelijan tulee osallistua vähintään puoleen (50 %) lähiopetuksesta.

Sisällön jaksotus

Myyntivalmennus -kurssi koostuu myyntivalmennuksista (online ja onsite), myyntikilpailun tuomaroinnista sekä osallistumisesta myyntikilpailuun.

Turun MyyntiKokemus-myyntikilpailun aikataulu:
Turun MyyntiKokemuksen alkuerät 7.3.2024 (online)
Turun MyyntiKokemuksen finaali 21.3.2024 (onsite)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin liittyvä ajankohtainen tiedotus ja materiaalit jaetaan oppimisympäristössä. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Kupittaan kampuksella, mutta myös myyntiä etäyhteyden kautta (Teams) harjoitellaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Läsnäolo lähitunneilla ja osallistuminen myyntiharjoituksiin lähitunneilla 40 %
- Osallistuminen myyntikilpailuun tuomarina 20 %
- Osallistuminen myyntikilpailuun myyjänä 40 %

Opiskelijan tulee osallistua vähintään puoleen (50 %) lähiopetuksesta.

Jos opiskelija päättää keskeyttää myyntikilpailun, vaikka olisi päässyt alkueristä jatkoon, vaikuttaa se arviointiin alentavasti.

Hylätty (0)

Osallistumatta jättäminen myyntityön harjoituksiin ja myyntikilpailuun. Alle 50%:n läsnäolo lähipäivissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Juuri ja juuri kriteerit täyttävä läsnäolo lähitunneilla.
Osallistuminen myyntityön harjoituksiin
Osallistuminen myyntikilpailuun tuomarina sekä kilpailijana

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aktiivinen läsnäolo lähitunneilla ja myyntityön harjoituksissa.
Osallistuminen myyntikilpailuun tuomarina sekä kilpailijana

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen läsnäolo oppitunneilla.
Aktiivinen osallistuminen ja erinomaisten taitojen osoittaminen myyntityön harjoituksissa ja halu kehittää omia myyntitaitojaan.
Erinomainen osallistuminen ja esiintyminen lähitunneilla.
Osallistuminen myyntikilpailuun tuomarina sekä kilpailijana
Finaalipaikka myyntikilpailussa/osallistuminen kansalliseen Best Selleriin tai European Sales Competitioniin

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Päivi Killström
 • Pia Lindgren
 • Riikka Kulmala
 • Kari Juhala
 • Katja Repo
 • Jarmo Ahonen
 • Pia Lindman
 • Jari Leppihalme
 • Marita Nummi-Wikström
 • Anne-Marie Jünger
 • Kai Schleutker
 • Jaana Merikallio
 • Maria Välivirta Havia
 • Sanna Merisalo
 • Eeva Lehtinen
 • Janne Granfors
Ryhmät
 • PLIITS20mar
  PLIITS20mar
 • PMYYNS20
  Myyntityö S20
 • PLIITS20ba
  PLIITS20ba
 • PLIITS20MWL
  PLIITS20MWL
 • PLIITS20taha
  PLIITS20taha

Tavoitteet

Opinnäytetyön suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa tietoja ja taitojaan ammattialaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä
- etsiä tietoa ja hyödyntää lähdeaineistoa
- valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä
- työskennellä johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti sekä perustella valintojaan
- selostaa työskentelyään ja esitellä työskentelynsä tuloksia suullisesti a kirjallisesti
- arvioida kriittisesti lähdeaineistoa, käyttämiään menetelmiä sekä saamiaan tuloksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

12.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 24.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kai Schleutker
 • Anne-Marie Jünger
 • Katariina Pajuranta
 • Timo Holopainen
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opinnäytetyön suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa tietoja ja taitojaan ammattialaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä
- etsiä tietoa ja hyödyntää lähdeaineistoa
- valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä
- työskennellä johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti sekä perustella valintojaan
- selostaa työskentelyään ja esitellä työskentelynsä tuloksia suullisesti a kirjallisesti
- arvioida kriittisesti lähdeaineistoa, käyttämiään menetelmiä sekä saamiaan tuloksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Björkberg-Suominen
Ryhmät
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Suulliset oppimistehtävät perustuvat oppikirjaan, yrittäjyysoppaaseen sekä opettajan omaan materiaaliin. Näiden lisäksi käytetään myös Itsin työtilassa olevaa materiaalia. Oppimateriaalina käytetään oppikirjaa "Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Sari Hanska - Marit Keränen - Kirsi Lehtoviita - Mia Pirttilä. Edita 2022. Myös e-kirjana.

Starta eget - guide för blivande företagare: https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2023/02/Nyforetagscentrum_Starta_eget_Guide_for_blivande_foretagare_2023.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää suullisen kielitaidon harjoittelua yksilö-, pari- ja ryhmätehtävinä lähiopetuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti kolmen hengen ryhmissä viikoilla 15-17.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään.Opintojakso suoritetaan rinnakkain kirjallisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla pidetään yksi suullinen ryhmäesitys, tehdään työnhakuvideo, harjoitellaan työelämän suullisia tilanteita ja työnhakua ruotsiksi sekä valmistaudutaan suullisen kielitaidon tenttiin.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii kommunikoimaan suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Opintojakso alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 17.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu s-postitse: minna.bjorkberg-suominen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu aktiivisesta osallistumisesta suulliseen harjoitteluun lähiopetuksessa ja opintojakson aikana pidettäviin kolmeen suulliseen näyttöön. Tehtävien arviointi asteikolla 1-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään työtilassa).

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta. Arvosana 1-3 vastaa tyydyttäviä taitoja, arvosana 4-5 vastaa hyviä taitoja ruotsin kielessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää suullista viestintää. Poissaoloja kertyy yli sallitun (väh. 75 % läsnäolo), opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomio keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja. Opiskelija osallistuu hyvin aktiivisesti opintojaksoon.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Vainio
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23G
  LTOPS23G

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Suulliset oppimistehtävät perustuvat oppikirjaan, yrittäjyysoppaaseen sekä opettajan omaan materiaaliin. Näiden lisäksi käytetään myös Itsin työtilassa olevaa materiaalia. Oppimateriaalina käytetään oppikirjaa "Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Sari Hanska - Marit Keränen - Kirsi Lehtoviita - Mia Pirttilä. Edita 2022. Myös e-kirjana.

Starta eget - guide för blivande företagare: https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2023/02/Nyforetagscentrum_Starta_eget_Guide_for_blivande_foretagare_2023.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää suullisen kielitaidon harjoittelua yksilö-, pari- ja ryhmätehtävinä lähiopetuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan opintojaksolla.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Opintojakso suoritetaan rinnakkain kirjallisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla pidetään suullinen esitys ryhmälle, tehdään työnhakuvideo, harjoitellaan työelämän suullisia tilanteita ja työnhakua ruotsiksi sekä osallistutaan työhaastatteluun.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii kommunikoimaan suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024. Tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu aktiivisesta osallistumisesta suulliseen harjoitteluun lähiopetuksessa (läsnäolo 75 %) ja opintojakson aikana pidettäviin kolmeen suulliseen näyttöön. Tehtävien arviointi asteikolla 1-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään itslearningissä).

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta. Arvosana 1-3 vastaa tyydyttäviä taitoja, arvosana 4-5 vastaa hyviä taitoja ruotsin kielessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää suullista viestintää. Poissaoloja kertyy yli sallitun (väh. 75 % läsnäolo), opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittäämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viesintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisisä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja. Opiskelija osallistuu hyvin aktiivisesti opintojaksoon.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
Ryhmät
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Oppikirja: Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, 2022
- Nyföretagscentrum: Starta eget - guide för blivande företagare, 2023 (löytyy opintojakson itslearningistä)
- Opintojakson itslearningissä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää suullisen kielitaidon harjoittelua yksilö-, pari- ja ryhmätehtävinä lähiopetuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan opintojaksolla

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Opintojakso suoritetaan rinnakkain kirjallisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla pidetään yksi suullinen esitys ryhmälle, tehdään työnhakuvideo, harjoitellaan työelämän suullisia tilanteita ja työnhakua ruotsiksi sekä osallistutaan työhaastatteluun.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii kommunikoimaan suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024. Tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (0-5) muodostuu aktiivisesta osallistumisesta suulliseen harjoitteluun lähiopetuksessa (läsnäolovelvoite oppitunneilla, sallittu poissaolojen määrä kerrotaan opintojaksolla) ja opintojakson aikana pidettäviin kolmeen suulliseen näyttöön. Tehtävien arviointi asteikolla 0-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään itslearningissä).

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää suullista viestintää. Poissaoloja kertyy yli sallitun määrän, opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittäämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viesintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisisä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Björkberg-Suominen
Ryhmät
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttila: "Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor". Edita 2022. Saatavana myös e-kirjana.
Starta eget guide för blivande företagare / https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2023/02/Nyforetagscentrum_Starta_eget_Guide_for_blivande_foretagare_2023.pdf

Lisäksi käytetään myös Itsin työtilassa olevaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen 4 h viikossa viikkojen 2-7 aikana, 2 h / viikossa, viikosta 9 eteenpäin (75% läsnäolovaatimus), tekemällä lähiopetusta tukevia tehtäviä ja reflektoimalla omaa oppimista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttioikeuden ja arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (75% läsnäolovelvoite), kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja osallistumista tentteihin.
Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Välitentti viikolla 7 ja lopputentti viikolla 16. Uusinnat touko- / kesäkuussa.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

vk 2-5: oman taustan, koulutuksen ja työkokemuksen esittely, rekrytointi, työhaastattelun harjoittelu. Suullinen näyttö (työnhakuvideo).
vk 6-9: oman työympäristön ja eri toimialojen yritysten toiminnan esittely. Suullinen näyttö (esitys omalle ryhmälle).
vk 10-14: liiketalouden terminologiaa, myynnin ja markkinoinnin tilanteita, sanavaraston laajennusta, asiakaslähtöistä viestintää. (100 sanan sanalista liiketalouden terminologiasta)
vk 15-17: suullinen näyttö: työpaikkahaastattelu (suullinen tentti)
vk. 16: kirjallinen tentti.

80 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso LTOPS23 vuosikurssin opiskelijoille. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Opintojakso alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 17.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu sähköpostin kautta: minna.bjorkberg-suominen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu kahdesta kirjallisesta tentistä (50 %, 50 %), aktiivisesta osallistumisesta opetukseen (läsnäolovelvoite 75%) ja opintojaksoon kuuluvien kirjallisten ja suullisten tehtävien hyväksytystä suorittamisesta. Tehtävien arviointi asteikolla 1-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään työtilassa).

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta. Arvosana 1-3 vastaa tyydyttäviä taitoja, arvosana 4-5 vastaa hyviä taitoja ruotsin kielessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän ymmärtäminen on vaikeaa. Poissaoloja kertyy yli sallitun (väh. 75 % läsnäolo), opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomio keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja. Opiskelija osallistuu hyvin aktiivisesti opintojaksoon.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Vainio
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23G
  LTOPS23G

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttila: "Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor". Edita 2022. Saatavana myös e-kirjana.
Starta eget guide för blivande företagare / https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2023/02/Nyforetagscentrum_Starta_eget_Guide_for_blivande_foretagare_2023.pdf

Lisäksi käytetään myös Itsin työtilassa olevaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen (75% läsnäolovaatimus), tekemällä lähiopetusta tukevia tehtäviä ja reflektoimalla omaa oppimista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan opintojaksolla.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liiketalouden terminologiaa, myynnin ja markkinoinnin tilanteita, sanavaraston laajennusta, asiakaslähtöistä viestintää

Kirjallinen tentti

Sisällön jaksotus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024, tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu kirjallisesta tentistä ja aktiivisesta osallistumisesta opetukseen (läsnäolovelvoite 75 %).

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta. Arvosana 1-3 vastaa tyydyttäviä taitoja, arvosana 4-5 vastaa hyviä taitoja ruotsin kielessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän ymmärtäminen on vaikeaa. Poissaoloja kertyy yli sallitun (väh. 75 % läsnäolo), opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttätilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja. Opiskelija osallistuu hyvin aktiivisesti opintojaksoon.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
Ryhmät
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Oppikirja: Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, 2022
- Nyföretagscentrum: Starta eget - guide för blivande företagare, 2023 (löytyy opintojakson itslearningistä)
- Opintojakson itslearningissä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä lähiopetusta tukevia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan opintojaksolla

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Opintojakso suoritetaan rinnakkain suullisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liiketalouden terminologiaa, myynnin ja markkinoinnin tilanteita, sanavaraston laajennusta (mm. oman liiketalouden sanalistan tekeminen), asiakaslähtöistä viestintää

Opintojakson tenttiminen

Sisällön jaksotus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024, tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (0-5) muodostuu opintojakson tenttimisestä ja aktiivisesta osallistumisesta opetukseen (läsnäolovelvoite oppitunneilla, sallittu poissaolojen määrä kerrotaan opintojaksolla).

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän ymmärtäminen on vaikeaa. Poissaoloja kertyy yli sallitun määrän, opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttätilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Antti Koivuniemi
Ryhmät
 • PMYYFS22
  Myyntityö, Finanssipalvelut S22
 • LEMMODLIPAFinanssialanToimintaymparistoPMYYNS18
  LiPa Finanssialan toimintaympäristö PMYYNS18

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää taloushallinnon valmisohjelmistoa liiketapahtumien kirjaamiseen ja raportointiin
- analysoida tilinpäätösraportteja
- löytää tunnuslukujen laskemista varten tarvittavat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista
- osaa laskea ja tulkita kannattavuuden ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut sekä tehdä niistä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta

Sisältö

Liiketapahtumien käsittely kirjanpito-ohjelmalla

Pk-yrityksen tilinpäätösraportoinnin osat

Tilinpäätösanalyysi yrityksen ohjaus- ja tarkkailuvälineenä

Kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut

Tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten teko

Oppimateriaalit

Kurssin tärkein materiaali on luennoitsijan Itslearning-alustalle toimittama luentomateriaali jokaiselta luentokerralta. Luentomateriaalia täytentää luennoilla opetuksen perusteella tehtävät muokkaukset ja lisäykset opintomateriaaliin.

Opintomateriaalia tuetaan erilaisten uutisten, harjoitusten ja käytännönläheisten, todellisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Materiaaleissa on paljon erilaatuista aineistoa videoista ja elokuvista tutkimuksiin ja kirjoihin - nämä osaltaan tukevat oppimista ja muodostavat moniulotteisemman kuvan opeteltavasta aiheesta.

Tarkemmat tiedot oppikirjoista, niiden tarkemmasta sisällöstä ja tenttiin tulevasta materiaalista esitellään tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa
sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla.

Johtuen opetettavan aiheen luonteesta, kurssi on kuitenkin verrattain luentotyyppinen. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.

Kurssilla toteutetaan erilaisia ryhmätöitä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme myös alan ammattilaisia vierailijoina luennoilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa erikseen, uusintamahdollisuuden tutkintosäädöksen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi voidaan suorittaa vain osallistumalla läsnäolo-opetukseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla käsiteltävät aihepiirit rakentuvat hyvin vahvasti aikaisemmin opittujen asioiden ja teorioiden päälle, eikä kurssin suorittaminen ilman aktiivista osallistumista luennoille ole mahdollista suorittaa. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Kurssin keskeinen sisältö opitaan luennoilla, jota tukevat vierailjoiden puheenvuorot ja luentojen perusteella tehtävä ryhmätyö.

Sisällön jaksotus

Kurssi laajentaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä taloudellisten kokonaisuuksien hallintaa, hahmottamista ja seurantaa. Kurssin alussa kerrataan kirjanpidon perusteet (opintojakso vaatii aikaisemmin suoritettuna kurssin "Kirjanpito" suorituksen) jonka jälkeen siirrytään laajemmin tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkintaan ja analysointiin. Kurssilla kiinnitetään huomiota taseen ja tuloslaskelman liitetietoihin sekä tilinpäätöskertomukseen.

Tavoitteena on tuottaa opiskelijoille näkemys siitä, mitä yritysten taloudelliseen päätöksentekoon yleisellä tasolla kuuluu, miten taloutta voidaan seurata ja ohjata tai miten poikkeamiin reagoidaan.

Osana taloudellista seurantaa, kurssilla käydään läpi erilaisia riskiskenaarioita ja opetellaan ennakoimaan riskejä ja varautumaan niihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Kurssin keskeinen materiaali sovitaan ensimmäisellä luentokerralla luennoitsijan kanssa tarkemmin.

Aktiivinen osallistuminen, mahdollisen ryhmätyön sisältö ja esitys 20%, tentti 80%. Painotuksesta ja arvoinnista tarkemmin kurssin alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn (harjoitustehtävä/ryhmätyö tekemättä). Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Tentin suoritus alle 50% pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijallon on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteita ja sen osa-alueita.

Tentin suoritus 50-65% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä.

Tentin kokonaispistemäärä 65-85% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti laskentatoimen eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan omaa toimintaansa osana tehokasta ryhmää. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esitykseen.

Tentin kokonaispistemäärä yli 85% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pinja Palm
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä yrityksen päivittäisiin toimintoihin liittyviä laskelmia taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen
- arvioida eri rahoitusvaihtoehtojen todellisia kustannuksia
- esittää ja raportoida laskelmien tuloksia selkeästi sovellusohjelmia käyttäen.

Sisältö

- Prosentti-, korko- ja koronkorkolaskelmat
- Rahoitusvaihtoehtolaskemat
- Investointilaskelmat
- Excelin hyödyntäminen datan muokkaamisessa, analysoimisessa ja esittämisessä

Oppimateriaalit

Itsiin ladattu materiaali
oma tiedonhaku
muu materiaali

Opetusmenetelmät

tehtäväperustaiset, hankitun tiedon ja taidon soveltamiseen perustuvat menetelmät
luennot
laskupajat
opetusvideot

Kansainvälisyys

learning by doing
flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 140 h opiskelijan omaa työtä.

Arvioitu jakautuminen:
luennot + valmistautuminen 15 h
opetusvideot 5 h
laskupajat + valmistautuminen 30 h
tehtävien tekeminen 40 h
harjoitustyö 10 h
muu itsenäinen opiskelu 40 h

Sisällön jaksotus

Prosenttilaskut
Katetuotto ja kannattavuus
Korko- ja koronkorkolaskenta
Rahoituslaskelmat
Investointien kannattavuuden arviointi
Excelin hyödyntäminen laskelmissa sekä datan analysoinnissa, muokkaamisessa ja esittämisessä.

Tarkempi aikataulu löytyy oppimisalustalta Itsistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yhteydenpito opettajaan ensisijaisesti sähköpostitse.
Harjoitustehtäviin saat apua ja neuvoja kampuksella järjestettävissä työpajoissa.

Jokaisella osallistujalla tulee olla käytössään tietokone, ja sille ladattuna Microsoft Office Excel.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävät 40 %
harjoitustyö 60 %

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittuja suorituksia määräaikaan mennessä, tai ei osoita hallitsevansa arvosanaan 1 vaadittavia taitoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1
Opiskelija osaa:
- laskea prosenttilaskuja
- arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- laskea yksinkertaisia korkolaskuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3
Opiskelija:
- osaa laskea prosenttilaskuja
- osaa arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- osaa laskea yksinkertaisia korkolaskuja
- ymmärtää koronkorkolaskujen periaatteen ja osaa laskea koronkorkolaskujen perustehtäviä
- osaa laskea talousmatematiikan perustehtäviä Exceliä hyödyntäen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa laskea prosenttilaskuja
- osaa arvioida yritystoiminnan kannattavuutta katetuottolaskelman avulla
- osaa laskea yksinkertaisia korkolaskuja
- ymmärtää koronkorkolaskujen periaatteen ja osaa soveltaa koronkorkoperiaatetta mm. investointien kannattavuuden arvioinnissa
- osaa vertailla eri rahoitusmenetelmiä
- osaa hyödyntää Exceliä laskelmissaan sekä datan analysoinnissa, muokkaamisessa ja esittämisessä

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Lehtinen
 • Katja Repo
 • Pia Lindman
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa pienen yrityksen tilikauden aikaisen kirjanpidon kirjanpito-ohjelmalla
- laskea arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten määrän kuukausikirjanpitoon
- laskea yrityksen kirjanpidon perusteella syntyvän verotettavan tulon
- laskea palkansaajan maksettavaksi tulevat verot
- lukea ja analysoida tilinpäätösraportteja

Sisältö

- tiliryhmien kirjaussäännöt
- palkkakirjanpito
- arvonlisävero
- työnantajasuoritusten ja arvonlisäveron viranomaisilmoittelu
- kirjanpidon jaksotukset ja tilinpäätös
- välittömän verotuksen perusteet
- tilinpäätösraportit ja niiden analysointi

Oppimateriaalit

Tomperi Soile. Käytännön kirjanpito (teoria + harjoituskirja).
Teoriakirjasta käyvät painokset 2016 alkaen.
Harjoituskirjasta tarvitaan vuoden 2023 painos.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etätehtävät
Tentti
Arvioitava harjoitustyö kirjanpito-ohjelmalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitentti pe 1.3.2024 klo 13.00-16.00
Arvioitavan harjoitustyön palautus viimeistään pe 3.5.2024.

Kansainvälisyys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 60 h
Tentti ja arvioitava harjoitustyö 30 h
Itsenäinen työskentely 43 h
Yhteensä 133 h
Tentti ja harjoitustyö tehdään yksin tai pareittain.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet:
- soveltaa kahdenkertaisen kirjanpidon systematiikkaa liiketapahtumien kirjaamiseen
- toteuttaa pienen yrityksen tilikauden kirjanpidon tilinpäätöksineen
- laskea arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten määrän kuukausikirjanpidosta
- laskea yrityksen verotettavan tulon kirjanpidon perusteella
Opintojakson sisältö:
- tiliryhmien kirjaussäännöt
- arvonlisäverotuksen periaattet ja käytännöt
- kirjanpidon jaksotukset ja tilinpäätös
- välittömän verotuksen perusteet
Viikoilla 2-18 (ei viikko 8), 4 h/vko

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin (50%) ja harjoitustyön (50 %) hyväksytty suorittaminen.
Tentti ja harjoitustyö tehdään yksin tai pareittain.
Kotitehtävistä bonuspisteitä max. 10 % kokonaispisteistä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Ahonen
Ryhmät
 • PLIITS21taha
  PLIITS21taha
 • PMMWES21
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ratkaista ongelmia liiketaloudellisten mallien ja teorioiden pohjalta
- määritellä tutkimuskysymyksen tai tavoitteen
- valita tutkimuskysymykseen tai tavoitteeseen sopivan kehittämisotteen tai menetelmät
- suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen ja/tai kehittämistyön sekä perustella tekemänsä valinnat
- raportoida työskentelyn vaiheet ja tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti.

Opiskelijalla on valmiudet erilaisten kehittämistehtävien ja järjestelmällistä ongelmanratkaisua vaativien tehtävien toteuttamiseen.

Sisältö

- ongelmanratkaisumenetelmät
- laadulliset ja määrälliset menetelmät
- aikaisemman tiedon etsintä ja hyödyntäminen
- ongelmanratkaisun suunnittelu ja toteutus
- tulosten analysointi ja johtopäätösten tekeminen
- tulosten raportointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali määritellään kurssin edetessä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Lisäksi elinkeinoelämältä saatu toimeksianto.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitukset. Harjoitukset saattavat sisältää projektimuotoista työskentelyä tai pienimuotoisen toimeksiannon

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5 op.

Sisällön jaksotus

Tutkimusmenetelmien perusteet
- Tutkimusmenetelmien rooli
- Tutkimusmenetelmät ongelmanratkaisumenetelminä
- Taustatiedon hankinta
- Laadulliset ja määrälliset menetelmät
- Tutkimuksen suunnittelu
- Tutkimuksen toteutus
- Tutkimuksen tulosten analyysi
- Tutkimuksen raportointi

Tämä toteutus soveltuu erityisesti niille, jotka suunnittelevat opintojen jatkamista tai täydentämistä yliopistojen maisteriohjelmissa tai ammattikorkeakoulujen YAMK-ohjelmissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset yhdessä kurssiaktiivisuuden kanssa muodostavat 50% arvioinnista ja tentti muodostaa toiset 50%. Kaikki harjoitukset tulee olla hyväksytysti tehtynä ja tentti läpäistynä kurssin suorittamiseksi.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole hyväksytysti suoritettu tai tenttiä ei ole läpäisty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät tehty hyväksyttävästi ja tentti läpäisty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvät taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja taito soveltaa kurssin sisältöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomaiset taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja osoitettu taito soveltaa kurssin sisältöä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Ahonen
Ryhmät
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ratkaista ongelmia liiketaloudellisten mallien ja teorioiden pohjalta
- määritellä tutkimuskysymyksen tai tavoitteen
- valita tutkimuskysymykseen tai tavoitteeseen sopivan kehittämisotteen tai menetelmät
- suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen ja/tai kehittämistyön sekä perustella tekemänsä valinnat
- raportoida työskentelyn vaiheet ja tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti.

Opiskelijalla on valmiudet erilaisten kehittämistehtävien ja järjestelmällistä ongelmanratkaisua vaativien tehtävien toteuttamiseen.

Sisältö

- ongelmanratkaisumenetelmät
- laadulliset ja määrälliset menetelmät
- aikaisemman tiedon etsintä ja hyödyntäminen
- ongelmanratkaisun suunnittelu ja toteutus
- tulosten analysointi ja johtopäätösten tekeminen
- tulosten raportointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali määritellään kurssin edetessä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Lisäksi elinkeinoelämältä saatu toimeksianto.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitukset. Harjoitukset saattavat sisältää projektimuotoista työskentelyä tai pienimuotoisen toimeksiannon

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5 op.

Sisällön jaksotus

Tutkimusmenetelmien perusteet
- Tutkimusmenetelmien rooli
- Tutkimusmenetelmät ongelmanratkaisumenetelminä
- Taustatiedon hankinta
- Laadulliset ja määrälliset menetelmät
- Tutkimuksen suunnittelu
- Tutkimuksen toteutus
- Tutkimuksen tulosten analyysi
- Tutkimuksen raportointi

Tämä toteutus soveltuu erityisesti niille, jotka suunnittelevat opintojen jatkamista tai täydentämistä yliopistojen maisteriohjelmissa tai ammattikorkeakoulujen YAMK-ohjelmissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset yhdessä kurssiaktiivisuuden kanssa muodostavat 50% arvioinnista ja tentti muodostaa toiset 50%. Kaikki harjoitukset tulee olla hyväksytysti tehtynä ja tentti läpäistynä kurssin suorittamiseksi.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole hyväksytysti suoritettu tai tenttiä ei ole läpäisty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät tehty hyväksyttävästi ja tentti läpäisty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvät taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja taito soveltaa kurssin sisältöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomaiset taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja osoitettu taito soveltaa kurssin sisältöä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 14.03.2024

Ajoitus

15.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jarmo Ahonen
Ryhmät
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ratkaista ongelmia liiketaloudellisten mallien ja teorioiden pohjalta
- määritellä tutkimuskysymyksen tai tavoitteen
- valita tutkimuskysymykseen tai tavoitteeseen sopivan kehittämisotteen tai menetelmät
- suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen ja/tai kehittämistyön sekä perustella tekemänsä valinnat
- raportoida työskentelyn vaiheet ja tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti.

Opiskelijalla on valmiudet erilaisten kehittämistehtävien ja järjestelmällistä ongelmanratkaisua vaativien tehtävien toteuttamiseen.

Sisältö

- ongelmanratkaisumenetelmät
- laadulliset ja määrälliset menetelmät
- aikaisemman tiedon etsintä ja hyödyntäminen
- ongelmanratkaisun suunnittelu ja toteutus
- tulosten analysointi ja johtopäätösten tekeminen
- tulosten raportointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali määritellään kurssin edetessä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset. Lisäksi elinkeinoelämältä saatu toimeksianto.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitukset. Harjoitukset saattavat sisältää projektimuotoista työskentelyä tai pienimuotoisen toimeksiannon

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5 op.

Sisällön jaksotus

Tutkimusmenetelmien perusteet
- Tutkimusmenetelmien rooli
- Tutkimusmenetelmät ongelmanratkaisumenetelminä
- Taustatiedon hankinta
- Laadulliset ja määrälliset menetelmät
- Tutkimuksen suunnittelu
- Tutkimuksen toteutus
- Tutkimuksen tulosten analyysi
- Tutkimuksen raportointi

Tämä toteutus soveltuu erityisesti niille, jotka suunnittelevat opintojen jatkamista tai täydentämistä yliopistojen maisteriohjelmissa tai ammattikorkeakoulujen YAMK-ohjelmissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset yhdessä kurssiaktiivisuuden kanssa muodostavat 50% arvioinnista ja tentti muodostaa toiset 50%. Kaikki harjoitukset tulee olla hyväksytysti tehtynä ja tentti läpäistynä kurssin suorittamiseksi.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole hyväksytysti suoritettu tai tenttiä ei ole läpäisty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät tehty hyväksyttävästi ja tentti läpäisty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvät taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja taito soveltaa kurssin sisältöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomaiset taidot kurssilla käsiteltyjen aiheiden osalta ja osoitettu taito soveltaa kurssin sisältöä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 06.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PMYYFS22
  Myyntityö, Finanssipalvelut S22
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä.
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään.
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
- laatia sovitun raportin opinnäytetyöstään.
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.

Sisältö

Raportoinnin taidot
Opinnäytetyön lajit
Opinnäytepohja
Opinnäytetyön kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mikko Niskanen
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee organisaatioiden erilaisten rakenteiden ja toimintatapojen vahvuudet ja heikkoudet
- ymmärtää organisaatiokulttuurin ja -ilmapiirin merkityksen työyhteisössä
- pystyy hyödyntämään ihmisten erilaisuutta tiimissä ja johtamisessa
- osaa toimia työyhteisön ongelmatilanteissa
- tuntee tiimin vetäjänä tai lähiesimiehenä toimimisen perusteet
- ymmärtää ihmisten uratavoitteiden ja motivaation merkityksen työssä
- hyödyntää projektiosaamistaan ryhmätöissä

Sisältö

- yleisimmät organisaatiorakenteet, niiden vahvuudet ja heikkoudet
- tyypilliset työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
- yhteistoiminta työpaikoilla (YT-laki, luottamusmiesjärjestelmä, riitojen sovittelu ym.)
- tiimi, sen muodostuminen ja kehittäminen
- esimiestyön keskeiset osa-alueet
- oma urasuunnittelu

Oppimateriaalit

ItsLearning

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu, raportit, esitykset, keskustelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys tulee työelämässä olevien henkilöiden haastatteluista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op = 134h
- Itsenäinen työskentely (ryhmätyöt, valmistautuminen, yhteenvedot ja essee) 98h
- Viikoittainen opetus 9 x 2h = 18h
- Ryhmätöiden esitykset 9 x 2h = 18h

Sisällön jaksotus

HUOM ALUSTAVA - täsmentyy kun lukujärjestykset on julkaistu

1. vko 36 Aloitus. Organisaatiot ja organisaatiokulttuuri (Mikko Niskanen)
2. vko 37 Erilaisuus voimavarana. Thomas. (Mikko Niskanen)
3. vko 38 Tiimit ja tiimiytyminen erilaisuuden valossa (Mikko Niskanen)
4. vko 39 Alaistaidot (Mikko Niskanen)
5. vko 40 Tunneäly (Mikko Niskanen)
6. vko 41 Työyhteisön ongelmatilanteet (Mikko Niskanen)
vko 42 Syysloma
7. vko 43 Urasuunnittelu ja Työnhaku (Mikko Niskanen)
8. vko 44 Motivaatio (Nicolas LeGrand, in English)
9. vko 45 Esimiestyö (Nicolas LeGrand, in English)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt:
Opiskelijat jaetaan pineryhmiin, jotka tekevät yllä kohdassa "Sisältö ja ajoitus" mainituista aihepiireistä (viikot 1-6) ryhmätyön (powerpoint) ja esittävät sen seuraavalla viikolla. Ryhmä saa esityksestä yhteisen arvosanan. Mikäli opiskelija ei osallistu ryhmätyön tekemiseen tai ryhmätyö katsotaan hylätyksi, myös koko kurssi hylätään. Kaikkien ryhmätöiden keskiarvo muodostaa 30% kurssin loppuarvosanasta.

Ryhmätöiden yhteenvedot:
Jokainen ryhmä kirjoittaa lyhyen yhteenvedon (referaatin, wordillä) kaikista aiheen ryhmätöistä, jotka on esitetty heidän ryhmässään. Koko ryhmä saa yhteenvedosta yhteisen arvosanan. Puuttuva tai vähimmäisvaatimukset alittava yhteenveto saa arvosanan 0. Kaikkien yhteenvetojen arvosanojen keskiarvo muodostaa 30% koko kurssin arvosanasta.

Essee:
Yksilötyönä tehtävä essee, joka muodostaa 40% arvosanasta. Puuttuva tai hylätty essee merkitsee myös koko kurssin hyltätyksi tulemista. Essee tulee olla palautettuna 30.11.2022.

Englanninkielinen essee saa arvosanaan +1, eli esim. arvosana 4 korottuu 5:ksi. Ja kyllä, arvosana 5 nousee 6:ksi. Valitettavasti hylätty essee on hylätty kielestä riippumatta.

Hylätty (0)

Työ täysin puutteellinen tai virheellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä
Ristiriitaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta
Perustelut täysin puutteellisia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin
Epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan
Ei havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota
Esitetty perusteluja vähäisessä määrin
Kirjallinen työ selkeä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti
Asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta, hyödynnetty erittäin monipuolisesti olemassa olevaa lähdeaineistoa
Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti
Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
Opettaja
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PMYYFS22
  Myyntityö, Finanssipalvelut S22
 • LEMMODLIPAPankkiJaVakuutustoimintaPMYYNS18
  LiPa Pankki- ja vakuutustoiminta PMYYNS18

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ja arvioida yritystoiminnan ja kotitalouden riskejä
- valita riskinhallintakeinoja
- esitellä asiakkaalle vakuutuksia vakuutuslainsäädännön mukaisesti
- neuvoa asiakasta vakuutusasioissa

Sisältö

Riskinhallinta
Vakuutusyhtiöiden toiminta
Vakuutussopimuslaki
Vakuutuskuluttajan suoja

Oppimateriaalit

Lähituntien materiaalit, artikkelit, erilaiset uutiset, tutkimukset, nettilähteet ja muu mahdollinen materiaali.
Omat muistiinpanot.

Kurssikirjat:
-Rantala, J.& Kivisaari, E. 2014. Vakuusoppi. 12.uudistettu painos. Turenki: Kirjapaino Jaarli Oy.
-Juvonen, M., Koskensyrjä, M., Kuhanen, L., Ojala, V., Pentti, A., Porvari, P. & Tala, T. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Vantaa: Hansaprint Oy.
-Ilmonen, I., Kallio, J., Koskinen, J. & Rajamäki, M. 2013. Johda riskejä -Käytännön opas yritysten riskienhallintaan. 1.painos. Vantaa: Hansaprint Oy.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten luentomateriaalien, uutisten, harjoitusten, case -aineistojen ja mahdollisesti toimeksiantojen avulla. Johtuen opetettavan aiheen luonteesta kurssilla on kuitenkin vähäisessä määrin lyhyitä luentoja. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja uusintatenttipäivät ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Kansainvälisyys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, oppimistehtävät, ryhmätehtävät, esitykset ja tentti.

Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja. Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

- Itsenäinen tiedonhaku
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Tentti
Oppimisympäristönä Itslearning

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 5op = 135h.

Sisällön jaksotus

• Riskinhallinta
• Vakuutusyhtiöiden toiminta
• Vakuutussopimuslaki
• Vakuutuskuluttajan suoja

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle Itslearning-alustan viestitoiminnon kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kaikki tehtävät palautettu aikataulussa ja ohjeiden mukaisesti.
• Osallistumista luennoille, tuntityöskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.
• Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetukseen.

Oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Arvosana muodostuu:
Tentti

Hylätty (0)

Arvosana H 0:
Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn. Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa. Esimerkiksi omaehtoinen tiedonhaku puuttuu tai vaadittua kirjallisuutta ei ole luettu tai vaadittuja työkaluja ja teorioita ei ole hyödynnetty oppimistehtävissä tai osallistumattomuus vaadittuihin esityksiin tai oppimistehtäviä puuttuu kokonaan tai ne on palautettu myöhässä. Kaikkia oppimistehtäviä ei ole palautettu ja / tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi ei toteudu hyväksyttävästi. Opiskelija ei ole läpäissyt tenttiä.

Minkäänlainen kopiointi ei ole sallittua ja aiheuttaa kurssin hylkäämisen sekä mahdollisesti muitakin seuraamuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T 1-2:
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä yritystoiminnan ja kotitalouden riskejä osana teknistä suoritusta. Opiskelija tunnistaa tyydyttävästi yritystoiminnan ja kotitalouksien riskejä. Opiskelija tuntee tyydyttävällä tasolla riskinhallintakeinot ja vakuutuksia koskevan vakuutuslainsäädännön. Opiskelija pystyy tyydyttävällä tasolla neuvomaan asiakasta vakuutusasioissa. Opiskelija on ollut läsnä ja läpäissyt tentin.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H 3-4:
Opiskelija tunnistaa ja pystyy arvioimaan hyvällä tasolla yritystoiminnan ja kotitalouden riskejä. Opiskelija osaa valita riskienhallintakeinoja. Opiskelija osaa esitellä asiakkaalle sopivia vakuutuksia vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa neuvoa asiakasta vakuutusasioissa. Lisäksi opiskelija on läpäissyt tentin vähintään arvosanalla 2,5.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K 5:
Opiskelija tunnistaa ja pystyy arvioimaan kiitettävällä tasolla erilaisia yritystoiminnan ja kotitalouksien riskejä. Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia riskienhallintakeinoja. Opiskelija osaa ammattimaisella otteella esitellä asiakkaalle sopivia vakuutusvaihtoehtoja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa neuvoa asiakasta laaja-alaisesti kiitettävällä tasolla vakuutusasioissa.