Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Konetekniikka S24, monimuoto
Konetekniikka S23, monimuoto
Konetekniikka S22, monimuoto
Konetekniikan koulutus, monimuoto toteutus
Konetekniikan koulutus, monimuoto toteutus
Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ajoitusryhmät
 • PKONTK23A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A
Pienryhmät
 • PKONTK23A1
 • PKONTK23A2
 • PKONTK23B1
 • PKONTK23B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet.
- osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi.
- osaa luoda osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokata osia ja kokoonpanoja
- osaa perusteet pintamallinnuksesta sekä ohutlevy- mallinnuksesta

Sisältö

- 2d sketch
- relaatiot ja mitoitus
- peruspiirteet (extrude, cut, revolve, loft, circular pattern, fillet, chamfer)
- kokoonpanot
- piirustukset
- pintamallinnus
- ohutlevy

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Kontaktiopetusta lähtökohtaisesti 12-13h/opintopiste., itsenäistä työskentelyä 15h /opintopiste. Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Kurssi päättyy itsenäisesti tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö palautetaan viimeistään kaksi viikkoa kurssin viimeisen kontaktikerran jälkeen. Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnuksen perusteet, ohjelmana Siemens NX.
Parametrinen piirremallinnus, perusmallinnus, kokoonpanot, piirustukset, ohutlevytyökalujen perusteet, pintamallinnus ja visualisointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning- Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt, läsnäolo opetuksessa

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu It's Leatning kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on palautettu ajoissa, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki annetut tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 50%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 70%

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 140

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ajoitusryhmät
 • PKONTS23 A1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 A2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • PKONTS23 A1
 • PKONTS23 A2
 • PKONTS23 B1
 • PKONTS23 B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet.
- osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi.
- osaa luoda osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokata osia ja kokoonpanoja
- osaa perusteet pintamallinnuksesta sekä ohutlevy- mallinnuksesta

Sisältö

- 2d sketch
- relaatiot ja mitoitus
- peruspiirteet (extrude, cut, revolve, loft, circular pattern, fillet, chamfer)
- kokoonpanot
- piirustukset
- pintamallinnus
- ohutlevy

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.4.2024,
Uusinta 3.9.2024, klo 10,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Kontaktiopetusta lähtökohtaisesti 12-13h/opintopiste., itsenäistä työskentelyä 15h /opintopiste. Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka. Läsnäolo pakollinen ensimmäisen 10 vko:n aikana.
Palautuksien myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnuksen perusteet, ohjelmana Siemens NX.
Parametrinen piirremallinnus, perusmallinnus, kokoonpanot, piirustukset, ja visualisointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning- Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt, läsnäolo opetuksessa

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu It's Leatning kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on palautettu ajoissa, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki annetut tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet ja osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi. Lisäksi opiskelija oppii luomaan osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokkaamaan osia ja kokoonpanoja. 

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään mekaniikkasuunnittelussa käytetyn tilavuusmallinnuksen perusteet.

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024 lukujärjestyksen mukaisesti.
Uusinta 3.9.2024, klo 1000, paikka ilmoitetaan

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnus, 5op
Opintojakson aikana käydään läpi eri 3D -mallinnusmenetelmät, menetelmien erot ja soveltuvuudet eri käyttötarkoituksiin.
Opintojakson pääpaino on tilavuusmallinnuksessa, ohjelmana Simens NX.
Ohjelmista on mahdollista saada opiskelijalisenssi kotikoneelle - rajoitetuksi ajaksi, ohjeistetaan tuntien aikana.
Opintojaksolla tehtävät harjoitustyöt palautetaan ITSlearninginn kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Optima.turkuamk.fi - Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu Optiman kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 01.10.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Antti Meriö
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, josta 20 op:tä on suuntautumisvaihtoehtokohtaista ammattiharjoittelua.Opiskelija laatii yhdestä harjoittelujaksosta harjoittelusuunnitelman mukaisen kirjallisen raportin. Raportissa opiskelija selvittää yrityksen toimialan, koon ja yritysmuodon. Opiskelija kuvaa työpaikkansa organisaation ja oman paikkansa siinä. Harjoitteluraportin tarkastamisesta määrätään harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri tiedottaa uusille opiskelijoille harjoitteluun liittyvistä asioista ensimmäisen lukuvuoden aikana ja valmentaa harjoitteluun lähtöön. Harjoitteluinsinööri ja koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö. 

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- käyttää vektoreita
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä

Sisältö

Murtoluvut
Potenssit
Polynomilaskentaa
Juuret ja murtopotenssit
Yhtälöt
Geometriaa
Vektorit
Funktiot
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktioiden kuvaajia ja niiden tulkintaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- käyttää vektoreita
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä

Sisältö

Murtoluvut
Potenssit
Polynomilaskentaa
Juuret ja murtopotenssit
Yhtälöt
Geometriaa
Vektorit
Funktiot
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktioiden kuvaajia ja niiden tulkintaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset kielioppirakenteet ja kehittää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavia valmiuksia, joita tarvitaan ruotsin kielen opintojaksoissa jatko-opinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään aihepiiriin liittyvää tekniikan sanastoa ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Peruskielioppirakenteet aihepiiriin integroituna:
-substantiivien taivutus
- adjektiivin taivutus
-verbien taivutus ja aikamuodot
-pronominit
-kysymyssanat ja kysymyslauseet
- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.09.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Liikkanen
Vastuuopettaja

Jussi Liikkanen

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet rakenteiden mekaniikassa.
- Käyttää elementtimenetelmän tietokoneohjelmia rakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

- Viivarakenteet:  kehärakenteet, ristikot, teräspalkkirakenteet.
- pintarakenteet: ohutpeltirakenteet, paineastiat, kuorirakenteet.
- Solidirakenteet: 3D-solidikappaleet, kokoonpanot.
- Värähtelymekaniikka, nurjahdus, lämpöjännitykset  ym. rakenteiden mekaniikan erityiskysymyksiä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiantuotanto
  KMM Energiantuotanto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää laajasti diesel- ja kaasumoottoreiden toimintaperiaatteen ja palamistekniikat
- osaa hahmottaa energiataloudellisuuteen ja päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- ymmärtää perusasiat moottoriprosessin mallinnuksesta.

Sisältö

- Todelliset työkierrot ja kaasunvaihto
- Palaminen ja päästöjen muodostus
- Polttoainelaitteet ja polttoaineen syöttöstrategiat
- Tehon, kulutusten ja päästöjen mittauslaitteet
- Moottorin energiatase ja sen määrittäminen
- Moottoripolttoaineet ja niiden ominaisuudet.
- Moottoriprosessin simuloinnin perusteet.

Aika ja paikka

Sepänkatu, vk 36 - 50, 2018

Oppimateriaalit

•Opintomonisteet
•Mollenhauer, K. 2010. Handbook of Diesel Engines, Springer Germany.
•Ferguson, C. 2001. Internal Combustion Engines. Applied Thermosciences
•Heywood, John B. 1988. Internal Combustion Engine Fundamentals. International Edition, New York. McGraw-Hill Book Company
•Rantala, J. Auto- ja kuljetusalan perusoppi 6: Moottori. 4.painos (2008)
•Bosch. 2010. Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät. Autoalan koulutuskeskus. Hki
•Turunen, R ja Niemi, S. (2002). Polttomoottorit. Teoksessa: Raiko et al. (toim.), Poltto ja palaminen
•Päästömittauksen käsikirja
•http://www.dieselnet.com/tg.php , soveltuvin osin

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus. Ryhmä- ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja muut suoritukset opintojakson aikana Itsissä ilmoitettavana ajankohtina.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jonkin osasuorituksen puuttuessa opettaja määrittelee korvaavan yksilötehtävän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tulee suorittaa tentti hyväksytysti sekä simulointiin tai laboratoriomittauksiin liittyvä harjoitustyö.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää laajasti diesel- ja kaasumoottoreiden toimintaperiaatteen ja palamistekniikat
- osaa hahmottaa energiataloudellisuuteen ja päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- ymmärtää perusasiat moottoriprosessin mallinnuksesta sekä laboratoriomittauksesta.
Opintojakson sisältö
- Todelliset työkierrot ja kaasunvaihto
- Palaminen ja päästöjen muodostus
- Polttoainelaitteet ja polttoaineen syöttöstrategiat
- Moottorin energiatase ja sen määrittäminen
- Moottoripolttoaineet ja niiden ominaisuudet.
- Ajoneuvojen tehontarve ja moottorin mitoitus
- Moottoriprosessin- ja ajoneuvosimuloinnin perusteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.
Opintojakso Polttomoottoritekniikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Opiskelijalla tulee olla valmius asentaa ja käyttää Matlab / Simulink ohjelmaa omalla koneellaan opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti- ja harjoitustyö arvioidaan. Opintojakson aikana toteutettavat harjoitustehtävät parantavat arviointia.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun (n. 30...40 % pisteistä) tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet. Lisäksi hän osaa työskennellä ohjatusti simulointiohjelmistolla. Opiskelija kykenee esiintymään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset polttomoottorin palamistapahtumaan liittyvät ilmiöt sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää simulointiohjelmistoa sekä ymmärtää moottoritutkimuslaitteiston toiminnan. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti polttomoottorin palamistapahtumaa ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää simulointiohjelmistoa sekä ymmärtää moottoritutkimuslaitteiston toiminnan. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen ja laskuharjoitustehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe perjantaina 1.3.
Toinen välikoe viikolla perjantaina 12.4.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään 6.5. ja 22.5. 16-18 Auditoriossa Beta. Välikoetta ei voi uusia.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetuskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitustehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti ja tekemällä 30 % kurssin harjoitustehtävistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

24*2h = 48h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
82 h itsenäistä opiskelua sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään kaksi opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 8.

Ensimmäinen välikoe perjantaina 1.3.
Toinen välikoe viikolla perjantaina 12.4.

Kurssin sisällöt:
- Lukujärjestelmät
- Raja-arvo
- Derivaatta raja-arvona
- Derivointimenetelmät
- Optimointiongelmien ratkaiseminen derivaatan avulla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-10p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä sekä opiskelijan täytyy tehdä 30 % kurssin laskuharjoitustehtävistä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut alle 16 kurssipistettä tai ei ole tehnyt 30 % kurssin laskuharjoitustehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saanut 16-25 kurssipistettä ja tehnyt 30 % kurssin laskuharjoitustehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saanut 26-35 kurssipistettä ja tehnyt 30 % kurssin laskuharjoitustehtävistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saanut vähintään 36 kurssipistettä ja tehnyt 30 % kurssin laskuharjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

05.01.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teknon monimuodossa yhteiset uusintapäivät:

ti 11.6 klo 16.30-20.00 ICT Alpha

ma 26.8 klo 16.30-20.00 ICT Alpha

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella ja ohjeistaa erityyppisiä energiateknisiä mittauksia
- osaa soveltaa teoriatietoja käytännön mittauksissa
- osaa analysoida mittaustuloksia
- osaa laatia mittausprojektiin liittyvät asiakirjat
- kykenee esittämään tuloksia selkeästi kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- erikseen määritettävät energiatekniikan mittausprojektit
- mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatiminen
- mittausten suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti
- mittausprojektiraportin laatiminen
- tulosten esittäminen kohderyhmälle.

Oppimateriaalit

Opintomonisteita, Energia- ja virtaustekniikan kaavakokoelma sekä Energia- ja virtaustekniikan taulukot ja käyrästöt.
Luettavaksi tukikirjallisuudeksi suositellaan kirjaa Perttula, J., Energiatekniikka. WSOY, Porvoo 2000.
Opintojakson oppimateriaali löytyy Itslearning alustalta..

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluvat laboratoriotyöt, sekä niihin varatut resurssit määrittelee laboratoriotöitä valvova opettaja. Hänen johdollaan muodostetaan laboratoriotyöryhmät. Hän myös vastaanottaa ja hyväksyy laboratoriotöistä tehdyt työselostukset. Laboratoriotöissä on 100 % läsnäolovelvoite. Kaikki annetut työt on tehtävä ja raportoitava annettuun määräaikaan mennessä. Toteutus on yksityiskohtaisesti nähtävänä Itslearning-alustalla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pienryhmätyöskentelyä opettajan tukemana. Kukin ryhmä perehtyy kolmeen projektiin, suunnittelevat sen toteutuksen, laativat ohjeet, suorittavat mittaukset kolmesta laitteistosta (vast), analysoivat tulokset, laativat raportin mittaustulosten pohjalta, palauttavat raportit määräaikaan mennessä Itslearnig-alustalle.

Jokainen ryhmä laatii kirjallisen raportin kolmesta erikseen määrätystä erilaisiin virtaus- ja lämpötekniikan mittauksiin liittyvistä mittalaitteista. Raportista laaditaan esitys (esim Powerpoint), joka esitetään koko ryhmälle luentotilassa kurssin lopussa lukujärjestyksen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaislaajuus on 5,0 op, joka vastaa noin 133 h opiskelijatyötä. Tämä koostuu mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatimisesta, mittausten suorittamisesta energiatekniikan laboratoriossa, mittausprojektiraportin laatimisesta sekä tulosten esittämisestä kohderyhmälle.

Sisällön jaksotus

- erikseen määritettävät energiatekniikan mittausprojektit

- mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatiminen

- mittausten suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti

- mittausprojektiraportin laatiminen

- tulosten esittäminen kohderyhmälle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kokonaisarviointi koostuu painotetusta osa-alueiden arvioinneista. Eri osa-alueiden painotus on nähtävänä Itslearningissä. Lisäksi käytetään vertaisarviointia.

Hylätty (0)

Kurssin hyväksytyn suorittamisen ehtona on 100% läsnäolovelvoite laboratorio-osion tunneille, sekä vaadittujen dokumenttien palauttaminen ohjeistuksen mukaisesti määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki vaadittavat raportin rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Raportin muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista. Laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Virhearviointia laitteiden mittaustarkkuuden osalta ei ole huomioitu. Tuloksien analysointi on olematonta tai väärin tehty.
Projektiohjeet ovat niin puutteellisia tai epäselviä, että toiset ryhmät eivät ole pystyneet suorittamaan mittauksia niiden perusteella.
Raportin suullisessa esityksessä on puutteita ja virheitä. Esitysmateriaali on puutteellinen, virheellinen ja rakenne on sekava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Raportin rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Raportin teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok. Taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Kaikki laskut on suoritettu, jonkin vähäisiä puutteita on olemassa. Tulokset on selkeästi esitetty yksikkötarkastelu mukaan luettuna. Virhearviointia on yritetty, mutta se ei ole täysin onnistunut. Kirjallisuudesta etsityt tuloksien vertailuarvot löytyvät ja tuloksia on melko onnistuneesti verrattu niihin.
Projektiohjeet ovat laaditut niin, että niiden avulla on toisten ryhmien mahdollista suorittaa mittaukset ilman huomattavia ongelmia.
Raportin suullinen esitys on selkeä. Tuloksia on analysoitu huolella ja johtopäätökset ovat oikeita. Tulosten arviointi perustuu lähdeaineistovertailuun. Esitysmateriaali on rakenteeltaan selkeä ja sisällöltään kattava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Raportti on sisällön puolesta erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Laskut ovat oikein suoritettu, virhearviointi on kunnossa ja tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden. Työn suorittamisesta on monipuolista pohdintaa, saatuja tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita.
Projektiohjeet ovat laaditut niin, että niiden avulla on toisten ryhmien mahdollista suorittaa mittaukset ilman ongelmia. Lisäksi ohjeissa on painotettu mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseen mittaustilanteessa.
Raportin suullinen esitys on selkeä. Tuloksia on analysoitu huolella ja johtopäätökset ovat oikeita. Tulosten arviointi perustuu lähdeaineistovertailuun. Esitysmateriaali on rakenteeltaan selkeä ja sisällöltään kattava. Esityksessä tuodaan ilmi tekijät jotka vaikuttivat tulosten luotettavuuteen, sekä parannusehdotuksia näiden tekijöiden vaikutuksen minimoimiseksi.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 54

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojaksolla käsitellään energiamuotojen ja energiatekniikoiden perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energiateknisten laitteiden toimintaa sekä niiden suunnittelua ja valmistusta.

Sisältö

- Ideaalikaasun tilanyhtälö ja tilanmuutokset
- Lämpökapasiteetit
- Suljetun systeemin energiatase
- Avoimen systeemin energiatase
- Kiertoprosessit
- Mäntäprosessit
- Kylmäkoneet ja lämpöpumput
- Virtauskoneiden perusteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy ITS Learning -alustalta.

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Itseopiskelu
Tekemällä oppiminen
Projektioppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kontaktiopetus
Etäopetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op vastaten n. 125 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Pumppu ja putkisto
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mäntämoottoritekniikka

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Konetekniikan monimuoto-opiskelijoille.
Muiden koulutusten opiskelijoita otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä,mikäli tilaa on.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavien osioiden summana:
- Projektityöt 75 %
- Itsearviointi 25 %.

Kukin projektityö palautetaan yhtenä PDF-tiedostona ITS Learningissä olevaan projektikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Palautukset viimeistään:
- Pumppu ja putkisto vko 16 sunnuntai 21.4.2024 (klo 23.59)
- Sähkön tuotantokustannus vko 20 keskiviikko 15.5.2024 (klo 23.59)
- Mäntämoottorin päämitat ja käyttöominaisuudet vko 23 sunnuntai 9.6.202¤ (klo 23.59).

Itsearviointi palautetaan ITS Learningissä olevaan Itsearvioinnin palautuslaatikkoon sunnuntaihin 9.6.2024 (klo 23.59) mennessä.

Hylätty (0)

Jokin projektityö palauttamatta
Jokin projektityö puutteellinen -> täydennettävä
TAI
kaikkien suoritusten yhteispistemäärä alle 40 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

min. 40 % kokonaispistemäärästä -> as. 1
min. 55 % kokonaispistemäärästä -> as. 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

min. 70 % kokonaispistemäärästä -> as. 3
min. 80 % kokonaispistemäärästä -> as. 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

min. 90 % kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää paineen, virtausten ja lämpötilan mittaamisen teoreettisen taustan ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- ymmärtää lämmön ja lämpövirran käsitteenä sekä osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä jotka ovat insinöörin osaamisen kannalta keskeisiä
- osaa sähköoppiin ja virtapiireihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä insinöörille tyypillisten ongelmien ratkaisuun
- ymmärtää magnetismin käsitteenä ja osaa kuvailla yksinkertaisen tasavirtamoottorin toimintaa
- tunnistaa sähkövirtaan ja nesteen virtaukseen liittyvän analogian ja osaa havainnollistaa tasavirtapiirin toimintaa sen avulla
- ymmärtää energia-käsitteen keskeisen roolin insinöörin osaamisessa
- osaa tehdä yksikkömuunnoksia kurssin sisältöön liittyvillä suureilla
- ymmärtää paremmin englanninkielistä fysiikan ja tekniikan alan kirjallisuutta

Sisältö

- Paine
- Fluidit
- Lämpötila
- Lämpö
- Sähkö
- Tasavirtapiirit
- Magnetismi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Final Test: 4.12.

Re-test 1:
Ke 10.1.
08:15 - 11:00
Lemminkäinen LEM_A173_Lemminkäinen (Lemppari)

Re-test 2:
To 1.2.
08:15 - 11:00
Josef muunto byod EDU_3004 (EduCity)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää paineen, virtausten ja lämpötilan mittaamisen teoreettisen taustan ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- ymmärtää lämmön ja lämpövirran käsitteenä sekä osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä jotka ovat insinöörin osaamisen kannalta keskeisiä
- osaa sähköoppiin ja virtapiireihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä insinöörille tyypillisten ongelmien ratkaisuun
- ymmärtää magnetismin käsitteenä ja osaa kuvailla yksinkertaisen tasavirtamoottorin toimintaa
- tunnistaa sähkövirtaan ja nesteen virtaukseen liittyvän analogian ja osaa havainnollistaa tasavirtapiirin toimintaa sen avulla
- ymmärtää energia-käsitteen keskeisen roolin insinöörin osaamisessa
- osaa tehdä yksikkömuunnoksia kurssin sisältöön liittyvillä suureilla
- ymmärtää paremmin englanninkielistä fysiikan ja tekniikan alan kirjallisuutta

Sisältö

- Paine
- Fluidit
- Lämpötila
- Lämpö
- Sähkö
- Tasavirtapiirit
- Magnetismi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaYmparistoteknologia
  KMM Energia- ja ympäristöteknologia

Tavoitteet

Student can- make lay-out design- design piping systems- model and simulate powerplant or engine cycles and processes- manage and realize a R&D project- apply some computer program for project management.

Sisältö

#NIMI?

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen opiskelu
Tiimiopiskelu
Projektissa opiskelu
Tiedonhankinta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektissa toimiminen 5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Projektiraportin hyväksyntä ja palautus määräaikaan mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan niille Konetekniikan opiskelijoille, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Jokin arviointikriteereistä ei täyty.

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet rakenteiden mekaniikassa.
- Käyttää elementtimenetelmän tietokoneohjelmia rakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

- Viivarakenteet: kehärakenteet, ristikot, teräspalkkirakenteet.
- Ppintarakenteet: ohutpeltirakenteet, paineastiat, kuorirakenteet.
- Solidirakenteet: 3D-solidikappaleet, kokoonpanot.

Aika ja paikka

Syksyllä 2018 Sepänkadulla

Oppimateriaalit

Luentokalvot, harjoitustehtävät löytyvät itslearnigistä, jossa on myös linkkilista hyödyllisiin materiaaleihin.
e-kirjoja saatavilla kirjaston kautta:
- Finite Element Analysis by Narasaiah, G. Lakshmi
- Engineering Analysis with ANSYS Software by Stolarski, Tadeusz,
Nakasone, Y., Yoshimoto, S
- Finite Element Method : A Practical Course by Liu, G. R. Quek, S. S.
Finite Element Analysis by Bhavikatti, S.S.
- Finite Element Methods vs. Classical Methods by Rao, H.S.G.

Opetusmenetelmät

Oppilaiden harjoitustyö, käyttäen NX:n FEM-ohjelmistoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi pidetään koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tuloksellinen suorittaminen vaatii matematiikan ja aikaisempien lujuusopin kurssien tietosisältöjen hallitsemista. Oppilaan on itse huolehdittava näiden asioiden mahdollisesta kertaamisesta.
Luennot tutustutaan vain keskeisiin asioihin. Kurssin asioiden syvällinen hallitseminen vaatii opiskelijalta omaehtoista tutustumistan ohjelman harjoitustöihin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Hylätty (0)

Ei ajallaan palutettuja harjoitustöitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Arttu Karppinen
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät
 • R1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22
Pienryhmät
 • R1
 • R2
 • R3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

08.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät
 • R1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A
Pienryhmät
 • R1
 • R2
 • R3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustaidot käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekä kokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustaidot käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekä kokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Oppimateriaalit

Jaetaan Itslearning oppimisalustassa:
- luentokalvot, artikkelit, valmistajien materiaalit ym. koosteet
- englannin kieliset perusoppikirjat aiheesta
- otteita suomen- ja englanninkielisistä kirjoista.

Suositeltava kirjat em. lisäksi listataan Itslearning ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy olennaisena osana luennot, simulointi- ja muut harjoitukset, ryhmätyöt sekä laboratoriotyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.
Uusintamahdollisuus yleisinä uusintatenttipäivinä. Opiskelijoilla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan) ja kaksi kertaa hylättyä arvosanaa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kursilla pyritään käyttämään esimerkkejä teollisuudesta ja työkonetekniikasta, sekä keskittymään käytännön insinöörin työn tarpeisiin.
Painotus asioiden alustavassa ja perustasoisessa läpikäynnissä, evästys asioiden pidemmälle opiskeluun.
Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva oppimiskyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Kontaktitunnit n. 50h.
Harjoitus- ja ryhmätyöt n. 30h.
Esitelmät n. 3h.
Kokeeseen valmistautuminen n. 10h.
Laboratoriotöiden raportointi n. 10h.
Vieraskielinen kirjallisuus n. 20h.
Harjoitustöiden läpikäynti n. 10h.
Yht. n. 133h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja sekä kokonaisjärjestelmiä. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, simuloimalla, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Sisältö ja ajoitus täsmentyy Itslearningissa, pääpiirteittäin:
Aloitus, yleistä hydrauliikasta ja pneumatiikasta, hydrauliikan peruskaavat
Hyötysuhteet, simulointi
Pumput, moottorit, simulointi
Venttiilit, simulointi
Paineilman kehittäminen, kompressorit, jälkikäsittely, simulointi
Simulointi
Laboratoriotyöt 5 vk
Koe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Koe 60 %
Harjoitustyöt 15 %
Laboratoriotyöt 15 %
Tuntiaktiivisuus ym. 10 %

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti (pl. "tuntiaktiivisuus ym."), jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Hylätty (0)

Joku "Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioista (pl. tuntiaktiivisuus ym.) on hylättynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija tunnistaa perusasiat ja osaa laskea ja tehdä valintoja tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa syvällisemmin käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa kriittisesti ja perustellen käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakso tuo valmiuksia käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekäkokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä jajärjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmäntoteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekäkäytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myössimulointiohjelmien käyttö

Oppimateriaalit

Jaetaan Itslearning oppimisalustassa:
- luentokalvot, artikkelit, valmistajien materiaalit ym. koosteet
- englannin kieliset perusoppikirjat aiheesta
- otteita suomen- ja englanninkielisistä kirjoista.

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy olennaisena osana luennot, simulointi- ja muut harjoitukset, ryhmätyöt sekä laboratoriotyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.
Uusintamahdollisuus yleisinä uusintatenttipäivinä. Opiskelijoilla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan) ja kaksi kertaa hylättyä arvosanaa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kursilla pyritään käyttämään esimerkkejä teollisuudesta ja työkonetekniikasta, sekä keskittymään käytännön insinöörin työn tarpeisiin.
Painotus asioiden alustavassa ja perustasoisessa läpikäynnissä, evästys asioiden pidemmälle opiskeluun.
Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva oppimiskyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja sekä kokonaisjärjestelmiä. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, simuloimalla, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Sisältö ja ajoitus täsmentyy Itslearningissa, pääpiirteittäin:
Yleistä hydrauliikasta ja pneumatiikasta, hydrauliikan peruskaavat.
Hyötysuhteet.
Pumput, moottorit.
Venttiilit.
Paineilman kehittäminen, kompressorit, jälkikäsittely.
Simulointi
Laboratoriotyöt.
Koe.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Koe 60 %
Harjoitustyöt 15 %
Laboratoriotyöt 15 %
Tuntiaktiivisuus ym. 10 %

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti (pl. "tuntiaktiivisuus ym."), jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Uusintapäivät 2024:

Kevät 2024
17.1., 14.2.,15.5., 5.6.
Syksy 2024
25.9., 23.10.,11.12.

Ilmoittautuminen aina sähköpostilla opettajalle vähintään viikko ennen uusintapäivää.

Hylätty (0)

Joku "Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioista (pl. tuntiaktiivisuus ym.) on hylättynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija tunnistaa perusasiat ja osaa laskea ja tehdä valintoja tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa syvällisemmin käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa kriittisesti ja perustellen käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mervi Vuolas
Vastuuopettaja

Mervi Vuolas

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää luovan ideoinnin menetelmiä sekä soveltaa kokonaisvaltaista ja käyttäjälähtöistä muotoilullista ajattelua uusien suunnittelumahdollisuuksien etsimisessä.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Luovan ideoinnin menetelmät

Oppimateriaalit

https://sitra.fi
https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina.pdf
Keinonen, Turkka & Jääskö, Vesa. (2003) Tuotekonseptointi. Teknologiateollisuus ry. Helsinki.
Kokkonen, Ville et al. (2005) Visioiva tuotekonseptointi: työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Teknologiateollisuus ry. Hollola.
Dorst, Kees, 2016: Frame innovation - Create new thinking by Design (e-book)
Sanders, Stappers. (2014) Convivial Toolbox – Generative Research for the front end of Design. BIS Publisher.
Curedale. (2013) 50 Brainstorming Methods for team and individual ideation. Design Community Collage Inc.

Muuta kirjallisuutta
Milton, Rodgers. (2013) Research methods for product design. Laurence King Publishing.
Crucq-Toffolo, Knitel. (2016) Concept code – How to create meaningful concepts. BIS Publisher.
VanPatter, Pastor. (2016) Innovation methods mapping. Humantific Publishing.
Phillips. (2012) Creating the perfect design brief – How to manage design for strategic advantage. Allworth Press.
Liedtka, King, Bennett. (2013) Solving Problems with Design Thinking, 2013. Columbia University Press.
Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg. (2019) Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent.
Satu Miettinen (toim.). (2021) Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen. Teknologiateollisuus

Opetusmenetelmät

Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen
Harjoitustyöt ja projektityö
Itsenäinen ja ohjattu työskentely
Yksilö- ja pienryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka
Oppimisalustana itsLearning

Opinnot parantavat nuorten ja aikuisten työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista osaamista. Välillisesti opintojakso voi edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden syntymistä.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus voivat olla osana opintojakson harjoitustehtäviä ja projekteja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustyöt
Yksilö- ja ryhmätyöskentely
1op = 27h opiskelijantyötä, 5 op = 135h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa käyttää luovan ideoinnin menetelmiä sekä soveltaa kokonaisvaltaista ja käyttäjälähtöistä muotoilullista ajattelua uusien suunnittelumahdollisuuksien etsimisessä.

Luovuus
Megatrendit ja skenaariot
Visioiva konseptointi
Ideoinnin menetelmät
Prototypointi ideoinnissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusten laatu, työskentely ja vastuunotto.
Jatkuva palaute
Itse- ja vertaisarviointi
Myöhässä palautetut tehtävät alentavat arvosanaa.

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu, tai niitä ei ole tehty hyväksytyllä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on tehty, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät on suoritettu hyvin ja huolellisesti. Työskentely on ollut vastuullista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät on tehty laadukkaasti ja osallistuminen on ollut hyvin rakentavaa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Saarinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja sekä tehdä yksikkömuunnoksia
- osaa lukea erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
- osaa käyttää vektoreita liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa käyttää yhtälöitä mm. liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa piirtää vapaakappalekuvia
- ymmärtää mm. käsitteet nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka,työ, energia, teho, pyörimisnopeus, kiihtyvyys pyörimisliikkeessä

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
• tasainen liike
• tasaisesti kiihtyvä liike
• putoamiskiihtyvyys
• liike kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa
• voimat ja liikemäärä
• liikemäärän säilymislaki
• voima ja kiihtyvyys
• voima ja vastavoima
• painovoima
• tukivoimat
• kitkavoimat
• voiman siirto köysien ja vaijereiden avulla
• kineettinen energia
• potentiaalienergia
• työ-energiaperiaate
• jouset
• teho
• teho ja vastusvoimat tasaisessa liikkeessä
• teho kiihtyvässä liikkeessä
• impulssi
• kimmottomat törmäykset
• pyörimisliike
• g-voimat
• kulmakiihtyvyys ja keskihakuvoima

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja sekä tehdä yksikkömuunnoksia
- osaa lukea erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
- osaa käyttää vektoreita liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa käyttää yhtälöitä mm. liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa piirtää vapaakappalekuvia
- ymmärtää mm. käsitteet nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka,työ, energia, teho, pyörimisnopeus, kiihtyvyys pyörimisliikkeessä

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
• tasainen liike
• tasaisesti kiihtyvä liike
• putoamiskiihtyvyys
• liike kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa
• voimat ja liikemäärä
• liikemäärän säilymislaki
• voima ja kiihtyvyys
• voima ja vastavoima
• painovoima
• tukivoimat
• kitkavoimat
• voiman siirto köysien ja vaijereiden avulla
• kineettinen energia
• potentiaalienergia
• työ-energiaperiaate
• jouset
• teho
• teho ja vastusvoimat tasaisessa liikkeessä
• teho kiihtyvässä liikkeessä
• impulssi
• kimmottomat törmäykset
• pyörimisliike
• g-voimat
• kulmakiihtyvyys ja keskihakuvoima

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä perusteita sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja. Hän osaa:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

- Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
- Lämpötila ja sen muuttuminen
- Lämpöenergia
- Lämpöenergian siirtyminen
- Sähköstatiikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

12.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
Vastuuopettaja

Marko Kortetmäki

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Kurssikirja "Insinöörin matematiikka" (tekijät Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka, kustantaja Edita).

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus ja -ohjaus, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osakoe1:
Osakoe2:

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itslearning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetus, verkko, itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräiselle opiskelijalle 5 op kurssi tarkoittaa noin 135 tuntia töitä. Tämä jakaantuu 14 viikolle. Ohjattua opetusta on 18h joko lähiopetuksena tai etäohjauksena. Huomattava osuus kurssista koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Materiaali ja toteutus Itslearning-oppimisalustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Verkko-oppimisalusta ItsLearning - Insinöörimatematiikan perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy ja arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään kahdesta osakokeesta (max 2*16pistettä), ITSL-järjestelmään palautettavista perinteisistä laskuharjoituksista (max 7 pistettä) ja Ville-järjestelmässä tehtävistä sähköisistä laskuharjoituksista (max 3 pistettä). HUOM! Villestä tehdään maksimissaan 50% jokaisesta alueesta,

opiskelija voi itse valita ko alueesta mitkä tehtävät tekee.

Pisteitä osakokeista ja laskuharjoituksista on saatava yhteensä vähintään 16
Arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaan

Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä
Kurssin voi suorittaa myös pelkällä lopputentillä, jonka maksimipistemäärä on 32.


Kurssin jälkeen järjestetään kaksi tenttitilaisuutta, joissa voi tehdä koko kurssin tentin.
Laskuharjoitusten tuottamat pisteet
Hyvityspisteet määräytyvät lineaarisesti siten, että palauttamalla tehtävistä 100% saa 7 lisäpistettä.

Hyvityspisteet määräytyvät lineaarisesti siten, että keräämällä 50% pisteistä jokaisesta alueesta (pistemäärä yhteensä max 1600) saa 3 lisäpistettä (vastaa 800 pistettä).

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen, laskuharjoitustehtäviin sekä ViLLE-tehtäviin.
Yksi viikon opetuskerroista on laskupainotteinen kerta, joissa keskitytään laskuharjoitustehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe viikolla 43.
Toinen välikoe viikolla 50.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään tammikuussa ja helmikuussa. Välikoetta ei voi uusia.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opeutskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitus- ja ViLLE-tehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

35*2h = 70h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
60 h itsenäistä opiskelua (noin 5h viikossa) sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään 3 opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 42.

Ensimmäinen välikoe pidetään viikolla 43.
Toinen välikoe pidetään viikolla 50.Opintojakson oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käsitellä tekniikan aloilla esiintyviä matemaattisia lausekkeita.
- ymmärtää yhtälönratkaisun periaatteet ja osaa ratkaista tekniikan aloille tyypillisiä yhtälöitä.
- ymmärtää vektorilaskennan periaatteet ja osaa soveltaa vektoreita tekniikan alan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää geometrian ja trigonometrian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ongelmaratkaisussa.
- ymmärtää funktion käsitteen ja tietää funktioiden perusominaisuuksia.
- osaa soveltaa funktioita tekniikan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää matriisilaskennan periaatteet
- osaa soveltaa yhtälöryhmiä tekniikan alan ongelmien ratkaisussa.
- tuntee matematiikan merkintätapoja ja osaa soveltaa niitä tekniikan aloilla.


Opintojakson sisältö:

- Lukujen esitystavat ja reaaliset lukualueet
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
- Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Juuret ja juuriyhtälöt
- Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
- Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
- Yksikköympyrä ja radiaanit
- Trigonometriset funktiot ja yhtälöt
- Sinilause, kosinilause ja vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen
- Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avulla
- Vektorien pistetulo ja ristitulo
- Matriisilaskennan peruskäsitteet, determinantti ja käänteismatriisi
- Koulutuskohtaisia sisältöjä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-6 p.
ViLLE-tehtävistä kerättävät pisteet 0-4 p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK24A
  PKONTK24A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen, laskuharjoitustehtäviin sekä ViLLE-tehtäviin.
Kurssilla on 8 läsnäolopakollista opetuskertaa, joissa keskitytään laskuharjoitustehtäviin. Näiden päivämäärät ovat (katso kellonajat lukujärjestyksestä)

1) Ke 17.1.
2) Ke 31.1.
3) Ke 7.2.
4) Pe 16.2.
5) Ke 6.3.
6) Ma 18.3.
7) Ke 3.4.
8) Ke 10.4.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe maanantaina 26.2.
Toinen välikoe viikolla keskiviikkona 19.4.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään 6.5. ja 22.5. 16-18 Auditoriossa Beta. Välikoetta ei voi uusia.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetuskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitus- ja ViLLE-tehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

36*2h = 72h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
58 h itsenäistä opiskelua (noin 5h viikossa) sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään 3 opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 8.

Ensimmäinen välikoe maanantaina 26.2.
Toinen välikoe viikolla keskiviikkona 19.4.Opintojakson oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käsitellä tekniikan aloilla esiintyviä matemaattisia lausekkeita.
- ymmärtää yhtälönratkaisun periaatteet ja osaa ratkaista tekniikan aloille tyypillisiä yhtälöitä.
- ymmärtää vektorilaskennan periaatteet ja osaa soveltaa vektoreita tekniikan alan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää geometrian ja trigonometrian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ongelmaratkaisussa.
- ymmärtää funktion käsitteen ja tietää funktioiden perusominaisuuksia.
- osaa soveltaa funktioita tekniikan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää matriisilaskennan periaatteet
- osaa soveltaa yhtälöryhmiä tekniikan alan ongelmien ratkaisussa.
- tuntee matematiikan merkintätapoja ja osaa soveltaa niitä tekniikan aloilla.


Opintojakson sisältö:

- Lukujen esitystavat ja reaaliset lukualueet
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
- Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Juuret ja juuriyhtälöt
- Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
- Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
- Yksikköympyrä ja radiaanit
- Trigonometriset funktiot ja yhtälöt
- Sinilause, kosinilause ja vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen
- Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avulla
- Vektorien pistetulo ja ristitulo
- Matriisilaskennan peruskäsitteet, determinantti ja käänteismatriisi
- Koulutuskohtaisia sisältöjä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-6 p.
ViLLE-tehtävistä kerättävät pisteet 0-4 p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Hylätty (0)

Opiskelija saa kurssipisteitä alle 16 TAI ei ole osallistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin TAI ei ole kerännyt 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut 16-25 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut 26-35 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut vähintään 36 kurssipistettä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK24B
  PKONTK24B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
Vastuuopettaja

Marko Kortetmäki

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään kirjaa Insinöörin matematiikka (Tuomenlehto ym, Edita). Opintojakson materiaali löytyy ITSL-sivuilla viikkoteemoittain, lisämateriaalina käytetään erityisesti Majaniemen monistetta Matematiikka I ja II (jotka löytyy ITSistä pdf-tiedostona).

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus ja -ohjaus, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti on kurssin päättävillä tunneilla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itslearning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetus, verkko, itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräiselle opiskelijalle 4 op kurssi tarkoittaa noin 108 tuntia töitä. Tämä jakaantuu 8 viikolle. Ohjattua opetusta on 13h joko lähiopetuksena tai etäohjauksena. Huomattava osuus kurssista koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Materiaali ja toteutus Itslearning-oppimisalustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Verkko-oppimisalusta ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy ja arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään kurssin kokeesta (max 32 pistettä), ITSL-järjestelmään palautettavista perinteisistä laskuharjoituksista (max 5 pistettä).

Pisteitä kokeesta ja laskuharjoituksista on saatava yhteensä vähintään 13
Arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaan

Arvosana 1 vaatii 13 pistettä
Arvosana 2 vaatii 18 pistettä
Arvosana 3 vaatii 23 pistettä
Arvosana 4 vaatii 27 pistettä
Arvosana 5 vaatii 31 pistettä

Kurssin voi suorittaa myös pelkällä lopputentillä, jonka maksimipistemäärä on 32.


Kurssin jälkeen järjestetään kaksi tenttitilaisuutta, joissa voi tehdä koko kurssin tentin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osakoe 1 järjestetään 7.2.2024 klo 15-17 auditoriossa LEM_A173.
Osakoe 2 järjestetään 27.3.2024 klo 14-16 auditoriossa LEM_A173.

Uusintakokeet, joissa ei voi tehdä yksittäistä välikoetta, järjestetään 6.5.2024 ja 22.5.2024 klo 16-18.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

- Opiskelija osaa työskennellä erilaisissa laboratorioympäristössä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tunnistaa luonnontieteetellisiä ilmiöitä, niiden vaikutuksia ja osaa hyödyntää yksinkertaisia matemaattisia funktioita ilmiöiden vaikutuksen mallintamisessa
- Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa luonnontieteellisiä ilmiöitä teknisissä ratkaisuissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Turun AMK:n eri laboratorioihin (tekniikan alan laboratoriot) sekä projektioppimisympäristöihin, ja suoritetaan laboratoriotöitä eri laboratorioissa pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotöistä kirjoitetaan jokaisesta kirjallinen työraportti.

Opintojaksolla hankitaan perusosaaminen opiskeluun tarvittavista Turun AMK:n tietojärjestelmistä, perehdytään tietoturvavaatimuksiin sekä otetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset aktiiviseen käyttöön.

Ennen laboratoriotöiden aloittamista opitaan tarvittavat turvallisuuskäytännöt sekä perehdytään mittauksissa tarvittavien mittalaitteiden käsittelyyn, kerättyjen mittaustietojen käsittelyyn ja analysointiin.

Opintojakson aikana perehdytään tekniikan alan opinnoissa käytössä oleviin opiskelumenetelmiin, kuten CDIO ja innovaatiopedagogiikka, käytännön tilanteissa.

Laboratoriotyöt vaihtelevat toteutuvan ryhmäkoon mukaan, esim.:
• Fysiikan laboratorio
• Rakennuslaboratorio
• Uuden energian laboratorio
• Autolaboratorio
• Kiertotalouden työpaja

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

- Opiskelija osaa työskennellä erilaisissa laboratorioympäristössä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tunnistaa luonnontieteetellisiä ilmiöitä, niiden vaikutuksia ja osaa hyödyntää yksinkertaisia matemaattisia funktioita ilmiöiden vaikutuksen mallintamisessa
- Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa luonnontieteellisiä ilmiöitä teknisissä ratkaisuissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Turun AMK:n Kupittaan kampukseen, eri laboratorioihin (tekniikan alan laboratoriot) sekä projektioppimisympäristöihin, ja suoritetaan laboratoriotöitä fysiikan laboratoriossa pienryhmä¬työs¬ken¬telynä. Laboratoriotöistä kirjoitetaan jokaisesta kirjallinen työraportti.
Opintojaksolla hankitaan perusosaaminen opiskeluun tarvittavista Turun AMK:n tietojärjestelmistä, perehdytään tietoturvavaatimuksiin sekä otetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset aktiiviseen käyttöön.
Ennen laboratoriotöiden aloittamista opitaan tarvittavat turvallisuuskäytännöt sekä perehdytään mittauksissa tarvittavien mittalaitteiden käsittelyyn, kerättyjen mittaustietojen käsittelyyn ja analysointiin.
Opintojakson aikana perehdytään tekniikan alan opinnoissa käytössä oleviin opiskelumenetelmiin, kuten CDIO ja innovaatiopedagogiikka, käytännön tilanteissa.
Laboratoriotöiden lisäksi ryhmä osallistuu kiertotalouden työpajaan ja AMK-opiskelijoiden opinnäytetöiden seminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- Kiiliahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Oppimateriaalit

Koneenelimet ja mekanismit, edita 1999
Koneenosien suunnittelu, Airila, Ekman 1997
Itslearning luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyö, laskuharjoitukset
Luennoilla käydään läpi jika viikon aiheen perusteet.
Laskutunneilla opiskelija tutkii aihetta ja tekee päätelmiään opettajan toimiessa valmentajana.
Lopputyössä ( harjoitustehtävä) opiskelija joutuu ottamaan vastuun työstään ja aikataulustaan osittain opettajan ohjauksessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta määritetään kurssin aluksi.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Osaksi käänteinen luokkajärjestys.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 40 tuntia
Ryhmäohjaukset 6 tuntia
Harjoitustyö 40 tuntia
Tentti ja valmistautuminen 30 tuntia

Sisällön jaksotus

Luennot 2+2 h/viikko x 8 viikkoa
Ryhmätyöt 2h/vko 3 viikkoa
Tentti

Tiistaiset TEAMS etä-tuntien linkki :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3arN-8rsF8NmLrDhGfbVAXL3VCPMRv6Grdx8bvnvkiFxw1%40thread.tacv2/General?groupId=84de97b1-69d4-4c0b-a18f-a309efc37b4e&tenantId=ab32bc86-12f2-4b38-b262-c5775982e241

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 90%, ryhmätyö, molemmat hyväksytysti
Arvosana määräytyy Tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärän mukaisesti.

Hylätty (0)

Harjoitustyö palauttamatta/ tentti hylätty ( alle 6 p)

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Mika Seppänen
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yleisimmin käytettyjen koneenosien rakenteisiin, käyttökohteisiin ja mitoitukseen.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään keskeiset koneenosat mitoituksineen:- hitsaus-, ruuvi- ja liimaliitosten mitoitus- akselien mitoitus väsymislujuuden mukaan ja osien liittäminen akselille (kiila, kutistusliitos, erilaiset liitososat)- vierintälaakerien valinta ja mitoitus- hammaspyörien ja vaihteiden yleistietoutta sekä lieriöpyörien mitoitusta- kiilahihna-, ketju- ja hammashihnavälitykset. 

Oppimateriaalit

Optima materiaali
•Oppikirjat:
-Koneenelimet ja mekanismit, Blom..Suosara
-Koneenosien suunnittelu (sarja), Airila..Ranta
-Koneenosien suunnittelu, Airila…Välimaa

Sisällön jaksotus

•Matematiikkaa –laskemista –lujuuslaskentaa
•Lujuuslaskentaa
-materiaalitekniikkaa
•Mekaniikkaa -mekanismioppi
•Termodynamiikkaa
•Virtausmekaniikkaa

•2 tunnin opetuskerrat
•Suoritetaan laskut tunnilla tai seuraavaksi kerraksi
•Laskujen suoritus edellytys oppimiselle
•Harjoitustyö (pakollinen)
•tentti

tekninen sisältö aihealueista:•Akseli ja Navat
•Hammasvaihteet
•Hitsaus
•Jouset
•Ketjut
•Kiilahihnat
•Laakerit
•Lattahihnavälitykset
•Ruuvit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- Kiiliahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 24.4.2024
Uusintatentti 15.5.2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:•on oppinut valitsemaan ja mitoittamaan niitä keskeisiä koneenosia, jotka eivät sisälly koneenosien suunnittelun peruskurssiin•on kehittänyt koneteknistä osaamistaan myöhemmin samassa moduulissa alkavan koneensuunnitteluprojektiin edellyttämälle tasolle•omaa sellaisen koneteknisen yleissivistyksen, joka mahdollistaa sujuvan työskentelyn konetekniikan ammattilaisten kanssa samassa toimintaympäristössä

Sisältö

Opintojakso on osa ”koneen suunnittelu” –moduulia ja se edellyttää mekaniikan ja lujuusopin perustietojen hallintaa.
Kurssin aikana opiskellaan seuraavia aiheita:•Jouset•Liukulaakerit•Kytkimet ja jarrut•Voitelu ja tiivistimet•Säädettävät käytöt•Mekanismit
Kurssin aikana tehdään mitoitusharjoituksia sekä teollisuusvierailu.

Oppimateriaalit

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Lisäksi kurssin Optima kansioon ladataan kiinnostavaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskuharjoituksia, mitoitustehtäviä.

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään koneensuunnitteluun aiheita, joita peruskurssissa ei ole käsitelty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palautus

Hylätty (0)

Harjoitustyöt ja tehtävät palauttamatta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 34

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää millaisia vaatimuksia konesuunnittelulle asetetaan
- osaa suunnitella toimivan ja valmistuskelpoisen koneen tai koneen osakokonaisuuden
- on kykenevä toimimaan suunnitteluryhmän jäsenenä
- sisäistää laatuvaatimusten, aikataulujen, valmistettavuuden ja kustannuspaineen asettamat vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa hyödyntää suunnittelussa vakioituja ratkaisuja, standardiosia ja suunnitteluohjelmistoja

Sisältö

Opintojakso osa ”koneensuunnittelu” –moduulia ja se edellyttää mekaniikan, lujuusopin, CAE-menetelmien, materiaaliopin ja valmistustekniikan perustietojen hallintaa.
Kurssin aikana suunnitellaan ryhmätyönä mekaaninen toimiva kone etukäteen annettujen lähtötietojen perusteella. Suunnittelutyö jaetaan osiin ja aikataulutetaan siten, että tuotantokelpoinen suunnitteluaineisto sekä materiaalien ostoalusteet ovat valmiina opintojakson lopussa. Laitteen toiminta simuloidaan mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelutehtävän vaativuus sovitetaan vastaamaan opintojakson laajuutta.
Seuraavissa moduuleissa suunnitteluryhmä rakentaa ja koekäyttää suunnitelmien tässä opintojaksossa suunnitellun koneen.

Oppimateriaalit

Kaikki konneensuunnitteluun liittyvä aineisto.

Opetusmenetelmät

Harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitella tehtävänannon mukainen toimiva kone tai laite ja dokumentoida se siten, että sen valmistaminen on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu ryhmätyönä tehtävä koneensuunniteluprojekti ja sen dokumentoiminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin menestyksellinen suorittaminen vaatii esitietoina koneensuunnittelun, hydrauliikan, automaatiotekniikan ja teknisen dokumentaation perustietojen ja -taitojen hallintaa. Opiskelijan on itse huolehdittava tästä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu harjoitustyön ja työn loppuraportin mukaan.

Hylätty (0)

Harjoitustyö tekemättä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vain osa harjoitustyön tehtävistä tehty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitustyön tehtävät tehty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitustyön tehtävät tehty kiitettävällä tavalla.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Kimmo Metsämäki

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee  koneistustekniikan työstökoneet, NC-ohjelmoinnin sekä lastuavat työkalut, niiden parametrit ja lastuamisgeometrian
- osaa laatia koneistussuunnitelman ja valita työstökoneen, kiinnitystavan ja lastuamisparametrit.

Sisältö

- lastuamisen perusteet
- terägeometria
- lastuamisparametrit
- lastuamismenetelmät ja työstökoneet
- työkappaleen kiinnitys
- koneistuksen tuotantojärjestelmät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
- Tentti/tentit 50% (arvostelu 0-5)
- Lopputyö 50 % (arvostelu 0-5)
- Laboratorio harjoitus (arvostelu hyväksytty / hylätty)

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti, jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista. Lopputyöt esitetään kurssin viimeisillä kerroilla, toisen ryhmän opponoidessa.

Viikkotenteillä tenteillä on mahdollista korottaa lopullista tentti arvosanaa +0.5 numeroa. Viikkotentti katsotaan hyväksytyksi, kun vastauksista on oikein yli 65%. Viikkotenttejä on yhteensä 11, joista hyväksyttyjä täytyy olla 9 tai enemmän, jotta on oikeutettu korottavaan arvosanaan.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Oppimateriaalit

Tarvittavat materiaalit pääosin Its:ssä ja esitellään kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennoilla käydään läpi yleisimpien konenäkö- ja sensoritekniikoiden perusteet. Opiskelijoille esitellään perusteet teknologioista, joita täydennetään ja syvennetään käytännön läheisillä harjoitustöillä. Harjoitustyöt tehdään pääosin ryhmätöinä mutta mukana on myös joitakin yksilötehtäviä. Harjoitustöihin on myös kytketty esitehtäviä, jotka tulee tehdä ennen harjoitusjaksoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin loppupuolella, tarkka ajankohta sovitaan kurssin alussa.
Tentti on mahdollista uusia kaksi kertaa yhteisissä uusintatenttitilaisuuksissa kurssin jälkeen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan työelämälähtöistä toimintaa, jossa korostetaan mm. opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon haun ja suunnittelupainotteisten harjoitustehtävien toteutuksessa. Harjoitustehtävissä on huomioitu niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta teolliseen tuotantoon liittyviä toteutuksia. Suunnittelutehtävissä hyödynnetään laitetoimittajien tarjontaa valittaessa komponentteja omiin suunnittelutehtäviin. Ryhmätyönä tehtävien suunnittelutehtävien tulokset esitellään yleensä kurssin aikana. Laboratoriossa tehtävät harjoitustyöt tehdään pienryhmissä. Työt voivat olla joko neljän tunnin jaksoissa tai laajemmissa useammalla harjoituskerran kokonaisuuksissa. Harjoitustyöt dokumentoidaan raporttimuotoon harjoituksen lopussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava kurssi muualla suoritettuna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, tunnit jakautuvat seuraavasti:
Luennot ja harjoitustyöt 60 % (sisältäen tentin sekä harjoitustöiden raportoinnit)
Laboratoriotyöskentely 40 % ( sisältäen raportoinnin )

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Kurssin sisältö koostuu luennoista, ITlearningissa olevista harjoituksista sekä laboratorioharjoituksista. Kukin osa-alue edustaa n. kolmanneksen laajuisista osuutta koko kurssista. Alkuosa kurssista käsitellään konenäkötekniikkaa ja jälkimmäisellä osuudella siirrytään sensoritekniikkaan.
Opintojakson alkuosassa käsitellään konenäkötekniikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet ja erilaisia toteutustekniikoita sekä sovellutusesimerkkejä kone- ja tuotantotekniikan automaatiototeutuksissa. Kurssilla laaditaan mm. suunnittelutyö käytännön konenäkösovellutuksista.
Kurssin jälkimmäisellä puoliskolla perehdytään erilaisiin tuotannon mittausmenetelmiin ja älykkäisiin anturiratkaisuihin ja niiden käyttösovelluksiin mm. koneiden ja laitteiden suorituskyvyn seurannassa.

Sisältö
- Konenäön perusteet
- Kameratekniikat ja optiikat
- Valaistuksen merkitys
- Liitännät
- RFID-tunnisteet ja saattomuistit
- Tuotannonmittaukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnissa huomioidaan tentin lisäksi harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset. Kurssin läpäisy edellyttää tentin ja henkilökohtaisten harjoitusten sekä laboratorioharjoitusten hyväksytysti suorittamista. Harjoitustöiden osuus on 20 prosenttia ja tentin 80 prosenttia kurssin kokonaisarvioinnista.

Hylätty (0)

Opiskelijan tiedot ja osaaminen eivät vastaa kurssin vaatimuksia.
• pisteet < 34 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunteen konenäkö- ja sensoritekniikan keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti.
• 35 %< pisteet < 47 %
• 47 %< pisteet < 60 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää konenäkö- ja sensoritekniikan käsitteitä ja tietoja sujuvasti sekä osaa johdonmukaisesti soveltaa niitä ammatillisissa tehtävissä.
• 60% < pisteet < 73 %
• 73% < pisteet < 87%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa konenäkö- ja sensoritekniikan teorian ja ammattikäsitteiden hyvän hallinnan ja osaa laaja-alaisesti sekä johdonmukaisesti soveltaa ammatillista osaamista eri tehtävissä.
• Pisteet > 87 %

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
 • Pekka Törnqvist
 • Miikka Karhu
Vastuuopettaja

Pekka Törnqvist

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee valmistustekniikan perusmenetelmät ja niihin liittyvät koneet ja laitteet. Hän osaa käyttää manuaalikoneita ja valmistaa yksinkertaisi komponentteja osaksi laitekokoonpanoa. Opiskelija osaa arvioida näiden komponenttien valmistamiseen tarvittavaa aikaa ja materiaaleja sekä kuinka laitteen valmistuskustannukset muodostuvat.
- levytyö
- sorvaus
- hitsaus
- jyrsintä

Sisältö

Harjoitustöissä suunnitellaan yksinkertainen konetekninen laite ja valmistetaan se käyttäen manuaalisia koneita. Toteutettua laitetta harjoitellaan arvioimaan aikataulun, laadun (mittatarkkuuden) sekä hinta-arvion täsmällisyyden perusteella.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
 • Kalevi Vesterinen
 • Pekka Törnqvist
Vastuuopettaja

Pekka Törnqvist

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ROKONS23
  YO Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella toimivan ja valmistuskelpoisen koneen tai koneen osakokonaisuuden
- on kykenevä toimimaan suunnitteluryhmän jäsenenä
- sisäistää laatuvaatimusten, aikataulujen, valmistettavuuden ja kustannuspaineen asettamat vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa hyödyntää suunnittelussa vakioituja ratkaisuja, standardiosia ja suunnitteluohjelmistoja
Lisäksi valistustekniikkaan liittyen opiskelija osaa
- levytyökoneen ohjelmoinnin
- hitsausrobotin ja lisälaitteiden ohjelmoinnin ja käytön
- tavallisimpien konepajateollisuudessa käytettävien työstökoneiden, tuotantosolujen ja FM-järjestelmien perustoinnan ja -käytön

Sisältö

Kurssin aikana suunnitellaan ryhmätyönä mekaaninen toimiva kone etukäteen annettujen lähtötietojen perusteella. Suunnittelutyö jaetaan osiin ja aikataulutetaan siten, että tuotantokelpoinen suunnitteluaineisto sekä materiaalien ostoalusteet ovat valmiina opintojakson lopussa. Laitteen toiminta simuloidaan mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitteluryhmä rakentaa ja koekäyttää suunnitelmien tässä opintojaksossa suunnitellun koneen.

- lävistys/laser kombikoneen rakenne, työkalut, käyttöönotto. NC Express CAM -ohjelman perustoiminnot: piirtäminen ja tiedoston tuominen/muokkaus, työkalustus, nestaus, ohjelmointi, NC-koodin luominen. Konkreettisen tuotteen valmistus. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen NC-särmäyskoneen toimintaan ja ohjelmointiin.
- tavallisen kuusiakselisen teollisuusrobotin ohjelmoiminen, liikekäskyt, koordinaatistot yms. Robottihitsaus hitsauksen perusasiat läpikäyden. Mahdollisuuksien mukaan railon haku, -seuranta, siirtokäskyt tms. astetta pidemmälle menevä toiminta.
- FM-järjestelmän perusteet. Kuusiakselisen teollisuusrobotin ohjelmoiminen kappaleen käsittelyssä. Työstökeskuksella tehtävä NC-jyrsintä valmiilla ohjelmalla, aihion valmistelu.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät palautettu mutta palaututuksissa puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät palautettu ja kaikkia tehtävien ohjeissa mainittuja ohjeita on noudatettu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi on osoitetu erityistä kiinnostusta asiaan.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

- Kiilahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Oppimateriaalit

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
ITSlearning luentomateriaali
Koneenelimet ja mekanismit, Blom..Suosara
Koneenosien suunnittelu (sarja), Airila..Ranta
Koneenosien suunnittelu, Airila…Välimaa

Opetusmenetelmät

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Luennot, ryhmätyö, laskuharjoitukset
Luennoilla käydään läpi joka viikon aiheen perusteet.
Laskutunneilla opiskelija tutkii aihetta ja tekee päätelmiään opettajan toimiessa valmentajana.
Lopputyössä ( harjoitustehtävä) opiskelija joutuu ottamaan vastuun työstään ja aikataulustaan osittain opettajan ohjauksessa

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Käänteinen luokkajärjestys
Oivaltavan oppimisen ymmärtäminen
Teorian vienti soveltavaan ratkaisuun

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Opintojakson laajuus on 5 op.
Lähitunnit n. 45
Harjoitustyö 60 h
Tehtävät 30 h
Tentti harjoitteluineen 20 h

Sisällön jaksotus

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Luennot 3h/viikko x 12 viikkoa

Tentti
• Akseli ja Navat
• Hammasvaihteet
• Hitsaus
• Jouset
• Kiilahihnat
• Laakerit
• Lattahihnavälitykset
• Ruuvit

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Tulityö- ja työturvakortit pitää olla suoritettu ennen labroihin menoa.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Seppälä
Vastuuopettaja

Markku Seppälä

Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotteiden ja palvelujen elinkaarinäkökulmat, erilaiset suunnitteluvaatimukset ja osaa määritellä muotoilua niiden kautta. Opiskelija osaa jalostaa luovan ajattelun tuloksia tuote- ja palvelukonsepteiksi.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Konseptointi ja luovan ideoinnin soveltaminen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ITS:ssä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Harjoitustehtävät

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka
Learning by doing

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojaksokohtaisessa ITS -työtilassa

Oppimismenetelmät:
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Harjoitustehtävät

Sisällön jaksotus

3D -mallinnus ja konseptointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen työskentely ja vastuunotto
Jatkuva palaute
Itse- ja ryhmäarviointi

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, vastuunottoa ja kiinnostusta aiheeseen, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KMMMODEnergiantuotanto
  KMM Energiantuotanto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kunnossapidon käsitteistöä ja taloudellista merkitystä yritykselle
- tuntee erilaisten kunnossapitostrategioiden ja filosofioiden periaatteita
- osaa kunnossapidon ja kunnonvalvonnan suunnitteluprosessiin
- tunnistaa erilaisia kunnonvalvontatekniikoita, sekä niissä hyödynnettäviä tietojärjestelmiä
- on perehtynyt kunnossapidon jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Sisältö

- Kunnossapitolajit
- Kunnossapidon merkitys yrityksen toimintaan
- Kunnossapitostrategiat ja kunnossapidon suunnittelu
- Kunnossapidon tietojärjestelmät
- Kunnonvalvontamenetelmät
- Jatkuva parantaminen

Oppimateriaalit

"KUNNOSSAPITO menestystekijä" Opetushallitus. (http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/index.html)
Itslearning alustalla julkaistu oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu oppimateriaalin avulla
Luennot
Ryhmätyöt
Laboratoriotyöt
Kirjalliset raportit
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti víikolla 47
Uusintatentit
ke 31.1.2024 klo 16:00-18:00
ke 28.2.2024 klo 16:00-18:00

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus luentotunneilla, kunnossapitosuunnitelma harjoitustyö, laboratoriotyöt.
Opintojakson laajuus on 5 op joka vastaa noin 133 h opiskelijatyötä

Sisällön jaksotus

vko 37 Kurssin aloitus, pelisäännöt, aikataulutu, pienryhmiin jako, luento
vko 38 Teorialuento, ryhmätöiden jako
vko 39-46 Laboratorio osio erillisen aikataulun mukaisesti
vko 47 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmässä harjoitustyö ja sen esittäminen kirjallisesti ja suullisesti.
Kunkin opiskelijan osallistuminen 100% laboratoriomittauksiin.
Pienryhmässä laboratorioraportit.
Kaikki osa-alueet on suoritettava hyväksytysti kurssiarvosanan saamiseksi.

Hylätty (0)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältöä ei ole sisäistetty edes pääpiirteittäin. Vastaukset ovat pääsääntöisesti puutteellisia tai virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on osittain sisäistetty pääpiirteittäin. Vastauksissa on lukuisia puutteita ja virheitä.
Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Tuotosten muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista. Laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Seminaariesitelmän sisältö on suppea. Vaadittuihin seikkoihin ei ole perehdytty riittävästi, rakenne on sekava. Harjoitustyön suullinen esitys on suppea ja puutteellinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on melko kattavasti sisäistetty. Vastauksissa on jonkin verran puutteita ja virheitä.
Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Tuotosten teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok. Taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Kaikki laskut on suoritettu, jonkin vähäisiä puutteita on olemassa. Tulokset on selkeästi esitetty yksikkötarkastelu mukaan luettuna. Kirjallisuudesta etsityt tuloksien vertailuarvot löytyvät ja tuloksia on melko onnistuneesti verrattu niihin. Seminaariesitelmän sisältö on kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty riittävästi, rakenne on selkeä. Harjoitustyössä tehdyt valinnat on perusteltu. Harjoitustyön suullinen esitys on selkeää ja kattaa hyvin vaaditun aihealueen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on kattavasti sisäistetty. Vastauksissa mahdollisesti olevien puutteiden ja virheiden määrä on hyvin pieni.
Harjoitustyö ja laboratorioprojekti ovat sisällöiltään erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Laskut ovat oikein suoritettu ja tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden. Työn suorittamisesta on monipuolista pohdintaa, saatuja tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita. Seminaariesitelmän sisältö on erittäin kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty erityisellä huolellisuudella, rakenne on selkeä. Harjoitustyön suullinen esitys on selkeästi jäsennelty ja siinä esitetään kattavasti ja perustellusti harjoitustyössä tehdyt valinnat. Lisäksi esityksessä viitataan ja vertaillaan omia valintoja lähteisiin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan Opiskelija osaa eritellä levytyö- ja hitsaustekniikan tuotanto- ja mekanisointilaitteiden sekä työvälineiden toimintaperiaatteethallitsee levytyön ja hitsaustekniikan käsitteet, määritelmät, laatustandardit ja suoritusparametritosaa suunnitella levytyö- ja hitsaustuotannon tarvitsemat toimenpiteet sekä materiaaleihin ja valmistukseen liittyvät kustannus- ja laatutekijät.

Sisältö

levytyötekniikan leikkausmenetelmät, materiaalien vaatimat työstötavat ja levyn muovausmenetelmäthitsaustekniikan keskeiset hitsausmenetelmät, teräksen hitsattavuus, tuotannon mekanisointi sekä hitsausteknologian laatutekijätlaadun hallinta ja keskeiset teräslevyrakenteen suunnitteluseikat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 27.5.2024
Uusintatentti 5.6.2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää lujuuslaskennan merkityksen rakenteiden turvallisuuden ja materiaalien taloudellisen käytön näkökulmasta.
- osaa mitoittaa verrattain yksinkertaisia rakenteita, joissa voimasuureet määräytyvät statiikan tasapainoehdoista.

Sisältö

- veto ja puristussauvojen aksiaalinen jännitys ja muodonmuutos
- niveltappien ja ruuvien leikkautuminen
- akselien vääntövastus, vääntöjännitys ja kiertymä
- taivutuspalkkien rasituskuviot
- palkkien taivutusvastus ja taivutusjännitys
- leikkausjännitykset palkin taivutuksessa

Oppimateriaalit

Luennot perustuvat
Tapio Salmi, Sami Pajunen: Lujuusoppi. Pressus OY Tampere 2010
Muuta materiaalia
Karhunen, Lassila, Pyy, Räsänen, Saikkonen ja Suosara: Lujuusoppi, Otatieto Oy
e-kirjoja linkki löytyy Optimasta
Case, John, et al. Strength of Materials and Structures, Elsevier Science & Technology, 1999.
Hopkins, Dale, and Surya Patnaik. Strength of Materials : A New Unified Theory for the 21st Century, Elsevier Science & Technology, 2003.
Hearn, E. J.. Mechanics of Materials : An Introduction to the Mechanics of Elastic and Plastic Deformation of Solids and Structural Materials, Elsevier Science & Technology, 1997.
Bolton, W. C., and Ivan Koppel. Mechanical Science, John Wiley & Sons, Incorporated, 2006.

Opetusmenetelmät

kurssi toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Kaikki kurssiin liittyvät luennot löytyvät videoituna linkkien Lujuusopin perusteet. Luennolle tullessa kunkin osallistujan tulee etukäteen tutustua ennalta ilmoitettuihin aiheisiin videoilta ja lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

tehtävien ratkaiseminen itsenäisesti etänä ja palautttaminen hyväksytysti määräaikaan mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 30 lujuusopin joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää lujuuslaskennan merkityksen rakenteiden turvallisuuden ja materiaalien taloudellisen käytön näkökulmasta.
osaa mitoittaa verrattain yksinkertaisia rakenteita, joissa voimasuureet määräytyvät statiikan tasapainoehdoista.
veto ja puristussauvojen aksiaalinen jännitys ja muodonmuutos
niveltappien ja ruuvien leikkautuminen
Väännön perusteet
taivutuspalkkien rasituskuviot
palkkien taivutusvastus ja taivutusjännitys
Tarkka ajoitus löytyy ITsLearning lujuusopin perusteet toteutuksesta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

https://turkuamk.itslearning.com/

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää hitausvoimien ja – momenttien vaikutuksen rakenteisiin

- analysoida suhteellisen monimutkaisten rakenteiden kestävyyttä

- osaa analysoida muodonmuutossuureita, kuten palkkirakenteiden taipumia

- osaa mitoittaa akselit ja puristussauvat

- tuntee väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden mitoitusperiaatteet

Sisältö

- Kinematiikka

- Kinetiikka

- Kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen,

- poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö,

- puristussauvan nurjahdus ja materiaalin väsyminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy kokonaisuudessaan optiman työtilasta.

Opetusmenetelmät

kurssi toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Kaikki kurssiin liittyvät luennot löytyvät videoituna linkkien Lujuusopin perusteet. Luennolle tullessa kunkin osallistujan tulee etukäteen tutustua ennalta ilmoitettuihin aiheisiin videoilta ja lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

tehtävien ratkaiseminen itsenäisesti etänä ja palautttaminen hyväksytysti määräaikaan mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 15 lujuusopin ja 25 dynamiikan tehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

-Kinetiikan ja kinematiikan perusteet
-Kimmoviivan differentiaaliyhtälö, kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen, hyperstaattiset tilanteet, poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö, puristussauvan nurjahdus, materiaalin väsyminen, dynaaminen kuormitus mitoituksen perustana.
Tarkka ajoitus ITslearning ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää hitausvoimien ja – momenttien vaikutuksen rakenteisiin

- analysoida suhteellisen monimutkaisten rakenteiden kestävyyttä

- osaa analysoida muodonmuutossuureita, kuten palkkirakenteiden taipumia

- osaa mitoittaa akselit ja puristussauvat

- tuntee väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden mitoitusperiaatteet

Sisältö

- Kinematiikka

- Kinetiikka

- Kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen,

- poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö,

- puristussauvan nurjahdus ja materiaalin väsyminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy kokonaisuudessaan optiman työtilasta.

Opetusmenetelmät

kurssi toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Kaikki kurssiin liittyvät luennot löytyvät videoituna linkkien Lujuusopin perusteet. Luennolle tullessa kunkin osallistujan tulee etukäteen tutustua ennalta ilmoitettuihin aiheisiin videoilta ja lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

tehtävien ratkaiseminen itsenäisesti etänä ja palautttaminen hyväksytysti määräaikaan mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 15 lujuusopin ja 25 dynamiikan tehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

-Kinetiikan ja kinematiikan perusteet
-Kimmoviivan differentiaaliyhtälö, kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen, hyperstaattiset tilanteet, poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö, puristussauvan nurjahdus, materiaalin väsyminen, dynaaminen kuormitus mitoituksen perustana.
Tarkka ajoitus ITslearning ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sajad Shahsavari
 • Ashvin Chaudhari
 • Eero Immonen
Vastuuopettaja

Ashvin Chaudhari

Ryhmät
 • KMMMODEnergiajarjestelmienSuunnittelu
  KMM Energiajärjestelmien suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mallinnuksen ja simuloinnin mahdollisuudet ja rajoitukset suunnittelussa
- osaa mallintaa ja simuloida virtaukseen, lämmönsiirtoon, moottori- ja voimalaitostekniikkaan liittyviä prosesseja.

Sisältö

Tietokoneavusteista mallinnusta ja simulointia joillakin sovellusohjelmilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Vastuuopettaja

Hannu Parkkamäki

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa eritellä tuotevaatimukset ja materiaalinvalinnan perusteet
- osaa laatia tuotteen materiaaliteknisiä vaihtoehtoja ja lujuuslaskelmia
- tuntee metallimateriaalien lujuusominaisuudet ja valmistustekniset vaatimukset
- osaa laatia vertailulaskelmat teräksen ja alumiiniseosten käytön välillä
- tuntee yleisimmät muovimateriaalit sekä niiden fysikaalisia ja teknisiä ominaisuuksia.
 pystyy muovituotteen tuotekehityksessä tai muoviosan suunnittelutyössä ottamaan huomioon muovimateriaalien ominaisuudet ja valmistustekniikat.

Sisältö

- materiaalien ominaisuusprofiilit ja tuotteen vaatimusprofiili
- lujat teräkset
- alumiiniseokset ja niden käyttö
- rakenteen keventäminen
- muovimateriaalien ominaisuudet ja testausstandardit
muovien käyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2
 • Labraryhmä 3
 • Labraryhmä 4

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriotyöt, materiaalinvalintaharjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näkyvät itslearning-tilassa olevassa aikataulussa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestaukseen tutustutaan laboratorio-opetuksessa. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain. Kurssin loppupuolella tehdään ryhmissä laajempi materiaalivalintaharjoitustyö, jossa tutustutaan samalla materiaalinvalintaohjelmiston käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

39 h Luennot
18 h Verkossa olevat tehtävät
28 h Materiaalinvalintaharjoitustyö
20 h Välikokeisiin valmistautuminen
12 h Laboratoriotyöt (Pakollinen läsnäolo)
16 h Laboratoriotöiden raportointi

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräksen valmistus ja teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Välikoe 1
Materiaalinvalintaharjoitustyön tehtävänanto
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Koroosio ja korroosionesto
Välikoe 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

Välikokeet (2 kpl) 50 %
Materiaalinvalintaharjoitustyö 15 %
Laboratoriotyöt 15%
itslearning-oppimisalustalle palautettavien etätehtävien, etätenttien ja raporttien aktiivisuus 10%
Etätentit 10%

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.
Laboratoriotöihin ja materiaalinvalintaharjoitustyöhön osallistuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriodemot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näkyvät itslearning-tilassa olevassa aikataulussa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestausta esitellään laboratoriodemokerralla.
Kurssin suorittaminen vaatii paljon itsenäistä opiskelua. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

113 h Luennot ja verkossa olevat tehtävät
20 h Tenttiin valmistautuminen

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Korroosionesto
Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanaan vaikuttavat seuraavat suoritukset:
Etätentit (25%)
Etätehtävät (25%)
Loppukoe (50%)

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2
 • Labraryhmä 3
 • Labraryhmä 4

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriotyöt, materiaalinvalintaharjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. Välikoe Ti 27.2.2024 08:15
2.Välikoe Ti 16.4.2024 08:15

Uusinta:15.5.2024 klo 16 Lemminkäisen kadun auditorio Lemminkäinen

Uusintojen säännöt ja ohjeet tarkemmin itslearningissa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestaukseen tutustutaan laboratorio-opetuksessa. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain. Kurssin loppupuolella tehdään ryhmissä laajempi materiaalivalintaharjoitustyö, jossa tutustutaan samalla materiaalinvalintaohjelmiston käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

39 h Luennot
18 h Verkossa olevat tehtävät
28 h Materiaalinvalintaharjoitustyö
20 h Välikokeisiin valmistautuminen
12 h Laboratoriotyöt (Pakollinen läsnäolo)
16 h Laboratoriotöiden raportointi

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräksen valmistus ja teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Välikoe 1
Materiaalinvalintaharjoitustyön tehtävänanto
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Koroosio ja korroosionesto
Välikoe 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

Välikokeet (2 kpl) 50 %
Materiaalinvalintaharjoitustyö 15 %
Laboratoriotyöt 15%
itslearning-oppimisalustalle palautettavien etätehtävien, etätenttien ja raporttien aktiivisuus 10%
Etätentit 10%

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.
Laboratoriotöihin ja materiaalinvalintaharjoitustyöhön osallistuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitseetuotteen ja tuotannon mittaustoiminnot ja niiden dokumentoinnin
- tietää mittausvirheiden vaikutukset tuotteen laatuun sekä hallitsee virheiden tilastolliset käsittelyt
- osaa laatia tuotteiden ja tuotannon mittaussuunnitelmia.

Sisältö

- konepajatekniset mittalaitteet
- mittausstandardit
- virheiden arviointi ja korjaavat toimenpiteet
- tilastolliset menetelmät ja laaduntuottokyky.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tentti 18.3.2024
Uusintatentti 15.5. 2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Karhu
Vastuuopettaja

Tarmo Karhu

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODDesignThinking
  MOD Design Thinking
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee muotoiluajattelun erilaisia määritelmiä, osaa myös omin sanoin määritellä muotoiluajattelun lähtökohdat, soveltaa näkökulmaa ja eri menetelmiä haasteisiin eri aloilla osana monialaista tiimiä.

Sisältö

Muotoiluajattelu on tapa tarkastella, nähdä aistia maailmaa.
Muotoiluajattelu ymmärrettäväksi tekemisenä ja merkityksellisyyden luojana.

Muotoiluajattelu 5 op opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat oppia kokonaisvaltaisen, inhimillisen ja kokeilevan lähestymistavan hyödyntämistä erilaisissa ammatillisissa haasteissa.

Opintojakso rakentuu Johdannosta ja neljästä pääteemasta (4K)
1. Kokonaisuus
2. Kokemus
3. Kokeilu
4. Konseptointi
Jokainen teema sisältää tehtäviä, jotka rakentavat ymmärrystä edellisen päälle.

Oppimateriaalit

Hyviä kirjoja ja artikkeleita:

Brown, T. 2019. Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation.

Miettinen, S. (toim.). 2014. Muotoiluajattelu.

VanPatter, GK, Pastor; E.; Jones, P. 2020 Rethinking Design Thinking: Making Sense of the Future That Has Already Arrived.

Burnett, B. & Evans, D. 2016. Designing Your Life, How to build a well-lived, joyful life.

Raami, A. 2020. Intuitio3: Yhteys mahdottomaan ratkaisuun.

Hyppönen, H. 2020. Luomiskertomus: Matkalla luovuuden tulevaisuuteen.

Miettinen, S. (toim.) 2021: Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, projektityö, raportoinnit ja reflektoinnit, vertaisoppiminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 185h työpanosta (1 op = 27h)
Oppimistehtävät:
-yksilöharjoitustyöt ja raportit
-ryhmäharjoitustyöt
-ryhmäprojekti

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023, tiistaisin ja perjantaisin 3-4h jaksoissa. Mahdollisesti opetusta myös keskiviikkoiltapäivisin.

Kurssin aikana opitaan muotoiluajattelua sekä yleisesti että liittyen oman elämän muotoiluun.

Opiskelu koostuu harjoituksista, tehtävistä, työelämäprojektista sekä aktiivisesta ryhmätyöskentelystä..

Muotoiluajatteluun tutustutaan kirjallisuuden, nettilinkkien sekä ohjaus- ja lukupiirikeskustelujen kautta ja sitä sovelletaan palvelumuotoiluprojektissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttaa aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Arvioinnin perusteina (yksilöharjoitustyöt ja raportit, ryhmäharjoitustyöt):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Vertaisarviointi vaikuttaa arvosanan muodostumiseen opettajan arvioinnin lisäksi.

Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivisuus sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen tehtävissä kiitettävällä tasolla. .
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivisuus ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Seppälä
Ryhmät
 • KMMMODVisualisointiJaMallintaminen
  MOD Visualisointi ja mallintaminen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää visuaalisen ajattelun ja kommunikaation merkityksen suunnittelussa.
- Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä suunnittelussa käytössä olevia kuvankäsittely-, vektorigrafiikka- ja presentaatio-ohjelmia suunnitelmien ammattimaiseen esittämiseen.
- Opiskelija osaa soveltaa digitaalisia 2D- ja 3D-ohjelmia suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja osana moniammatillista työskentely-ympäristöä.
- Opiskelija osaa siirtää digitaalisia aineistoja digitaaliseen valmistukseen.

Sisältö

Moduuli koostuu seuraavista osa-alueista:
- 2D- ja 3D-ohjelmat digitaalisessa tuotekehitysympäristössä
- Digitaalinen tuoteprosessi, CAD/CAM perusteet
- Presentaatiomateriaalit ja -taidot

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.
Protopajassa tehtävä DigitalFabrication projektityö.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Kurssi päättyy itsenäisesti tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö palautetaan viimeistään kaksi viikkoa kurssin viimeisen kontaktikerran jälkeen. Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana käydään läpi tyypilliset muotoilijoiden käyttämät ohjelmistot ja menetelmät:
Graafinen suunnittelu (Vektorigrafiikka: Adobe Illustrator, CorelDraw. Taitto: Adobe InDesign. Graafinen käyttöliittymä: Adobe XD, Invision. Kuvankäsittely: Adobe Photoshop).
3D-mallinnus: (Polygon mallinnus: Blender, Pintamallinnus: Rhino3D, SiemensNX. Tilavuusmallinnus: SiemensNX).
Visualisointi / Renderointi: (Ohjelmakohtaiset työkalut).
Digital Fabrication: (Laserleikkaus: CorelDraw. CAM: RhinoCAM)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja Its -kurssikohtainen työtila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt

Hylätty (0)

Puuttuvat tai puutteelliset harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Gadd
 • Piia Pesso
 • Pia Tulimaa
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Johanna Gadd

Tavoitteet

- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- toimia rakentavasti opiskeluryhmässään
- arvioida omia uratoiveitaan ja kehittymistarpeitaan
- tunnistaa konetekniikan insinöörin työtehtäviä

Sisältö

- opiskelutaidot ja opiskelu ammattikorkeakoulussa
- ryhmässä toimiminen
- ajankäytön suunnittelu ja hallinta
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luennoille

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

Sisällön jaksotus

Tuutortunneilla käsitellään ajankohtaisia ja opiskelualaan liittyviä asioita.

ke 6.9. klo 10.15-11.45
Aiheet: Messi, tutkintosääntö, arviointi, YTHS, turvallisuus

ke 13.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: Palautteen käsittelytaidot ja opiskelu korkeakoulussa, VIP-toiminta

ke 20.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: Opintopsykologi (opiskelu ammattikorkeakoulussa)

ke 27.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: VIPien valinta, ryhmätyöskentelytaidot ja ryhmän pelisäännöt

ke 4.10. klo 14.15-15.45
Aiheet: Opiskelijan ajanhallinta

ke 25.10. klo 14.15-16.00
Aiheet: Erikoistumisvastaavan esittely, ajankäytön seuranta: keskustelu

ke 1.11. klo 14.15-16.00
Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt

ke 8.11. klo 14.15-15.45
Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt

ke 29.11. klo 14.15-16.00
Aiheet: Rekryvaraus ja lukuvuoden vaihtumiseen liittyvät asiat, seuraavan lukukauden opinnot ja ilmoittautuminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn arvioinnin saadakseen opiskelijan tulee olla läsnä luennoilla 80%.

Hylätty (0)

Poissaoloja enemmän kuin 20% luennoista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 13.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Gadd
Vastuuopettaja

Johanna Gadd

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- toimia rakentavasti opiskeluryhmässään
- arvioida omia uratoiveitaan ja kehittymistarpeitaan
- tunnistaa konetekniikan insinöörin työtehtäviä

Sisältö

- opiskelutaidot ja opiskelu ammattikorkeakoulussa
- ryhmässä toimiminen
- ajankäytön suunnittelu ja hallinta
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luennoille

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on osallistunut vähintään kahdeksaan opetuskertaan.

Sisällön jaksotus

Tuutortunneilla käsitellään ajankohtaisia ja opiskelualaan liittyviä asioita.


11.1. Messi, tutkintosääntö, arviointi, YTHS, turvallisuus, Campussport

15.1. Palautteen käsittelytaidot ja opiskelu korkeakoulussa, VIP-toiminta

25.1. VIPien valinta, ryhmätyöskentelytaidot ja ryhmän pelisäännöt

1.2. Opiskelijan ajanhallinta, kuraattorin esittely

8.2. Opintopsykologi (opiskelu ammattikorkeakoulussa)

29.2. Erikoistumisalueen esittely (meritekniikka) ja ajankäytön seuranta

7.3. Erikoistumisalueiden esittelyt (tuotekehitys, energia- ja polttomoottoritekniikka)

14.3 Erikoistumisalueiden esittelyt (koneautomaatio, tuotantotekniikka)

19.3. Työnhaku ja rekrypalvelut

12.4. Lukuvuoden vaihtumiseen liittyvät asiat, seuraavan lukukauden opinnot ja ilmoittautuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
Vastuuopettaja

Kai Saarinen

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää ohjelmoinnin yleisimmät rakenteet, silmukat, toiston, ehtolauseet ja muuttujat
- Hallitsee modulaarisen ohjelmointitavan perusteet

Sisältö

- PC-pohjaisen mittausjärjestelmän ohjelmointi
- Modulaarinen ohjelmointi
- Ohjelman tietorakenteet
- Mittaustiedon käsittely
- Toimilaitteen ohjaus
- PC-pohjaisen käyttöliittymän rakentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mervi Vuolas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODDesignThinking
  MOD Design Thinking
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet (tiedonhankinnan, ideoinnin, suunnittelun, testauksen ja toteutuksen) ja osaa käyttää soveltuvia menetelmiä käyttäjätiedon hankkimiseksi prosessin eri vaiheissa. Hän osaa ottaa kehittämisen lähtökohdaksi palvelujen käyttäjän ja hänen tiedostetut ja tiedostamattomat tarpeensa sekä osaa ottaa huomioon palveluntarjoajaorganisaation sekä eri sidosryhmien näkökulmat palveluja muotoiltaessa.
Opiskelija osaa toteuttaa palvelujen yhteiskehittämistä organisaation henkilökunnan, käyttäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija ymmärtää muotoilun merkityksen ja mahdollisuudet organisaatioissa ja laajemmin yhteiskunnassa.
Opiskelija tiedostaa visuaalisen ilmeen ja digitaalisen viestinnän merkityksen yrityskuvan muodostamisessa sekä pystyy osallistumaan yritykselle selkeän graafisen julkisuuskuvan suunnitteluun ja toteutukseen sen kaikilla tasoilla.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Palvelumuotoilu ja strateginen muotoilu

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:

Clark. T., Pigneur, Y.& Osterwalder, A. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Clark, T., Pigneur, Y. & Osterwalder, A. 2012. Business model you: a one-page method for reinventing your career. John Wiley & Sons.

Curedale, R. 2013. Service Design. 250 essential methods. Design Community College.

Curedale, R. 2016. Experience Maps. Comprehensive step-by-step guide. Design Community College Inc.

Holmlid, S., Mattelmäki, T., Visser, F.S & Vaajakallio, K. 2015. Co-creative Practises in Service Innovation. In The Handbook of Service Innovation. (Eds. Agarwal, R., Selen, W., Roos, G. & Green, R). Springer. 545-574.

Kantojärvi, P. 2012, Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä. Talentum.

Kimbell, L. 2014. The Service Innovation Handbook. Action-oriented creative thinking toolkit for service organizations. Templates – cases – capabilities. BIS Publishers.

Martin, B. & Hanington, B. 2012. Universal Methods of Design. Rockport Publishers. Osa kirjasta tarkasteltavana: https://books.google.fi/books?id=pCVATIpzYfUC&pg=PA44&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Miettinen, S. 2014. Muotoiluajattelu. Teknova.

Osterwalder, A. 2014. Value proposition design: how to create products and services customers want. John Wiley & Sons.

Polaine, A., Løvlie, L. & Reason, B. 2013. Service design: from insight to implementation. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.

Stickdorn, M., Schneider, J. 2011. This is Service Design Thinking. John Wiley & Sons.

Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. O'Reilly.

Tuulaniemi, J. 2013. Palvelumuotoilu. Talentum.

Van Patter, G.K., Pastor, E. & Jones, P. 2020 Rethinking Design Thinking: Making Sense of the Future That Has Already Arrived. Humantific & NextDesign Leadership Network.

Opinnäytetöitä:

Aromaa, S. 2018. Group Workshops as a Tool in Development of a New, Digital Service – Case Neighbour Food.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151516/Aromaa_Sanni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähteenmäki, S. 2019. Designing a New Generation Online Community for Telia Finland.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/172443/Susanna-Lahteenmaki-Service-Design-Online-Community-Telia-2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rainio, I. 2014. Co-created Corporate Story - Creating a Concept for Engaging Staff into Change Implementation. Laurea UAS.
https://www.theseus.fi/handle/10024/82186

Raitanen, N. 2020. Service Designing Co-working Possibilities. Internal Communication in Virtual Expert Teams. Novia UAS.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/339791/Raitanen_Noora.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Salmelin, A. 2014. Successful Service Development in the Public Sector: a Case study of a Service Design Project Carried out in Short-Term Care Services in the Town of Turku. Laurea UAS.
https://www.theseus.fi/handle/10024/78590


Artikkeleita

Ambrosio, M. & Vezzoli, C. (eds.) Designing Sustainability for All. 3rd LeNS world distributed conference VOL. 1.
https://www.researchgate.net/publication/339745792_EDIZIONI_POLIDESIGN_DESIGNING_SUSTAINABILITY_FOR_ALL_3_rd_LeNS_world_distributed_conference_VOL_1_Edited_by_Marcelo_Ambrosio_and_Carlo_Vezzoli_MILANO_MEXICO_CITY_CURITIBA_CAPE_TOWN_BANGALORE_BEIJING_P

Buehring, J. & Bishop, P.C. 2020. Foresight and Design: New Support for Strategic Decision Making. She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation. Volume 6, Issue 3, Autumn 2020, pp 408 – 432. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405872620300423

Lucidchart. 2021. Top Frameworks for Strategic Planning. https://www.lucidchart.com/blog/strategic-planning-frameworks

Mager, B. 2020. The Future of Service Design. https://www.academia.edu/44459133/The_Future_of_Service_Design

Naranjo-Bock, C. 2012. Creativity-based Research: The Process of Co-Designing with Users.
https://uxmag.com/articles/creativity-based-research-the-process-of-co-designing-with-users

Sanders, E. & Stappers, P.J. 2008. Co-creation and the New Landscapes of Design.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15710880701875068

Wright, N. 2020. Principles for Designing Sustainable Services. https://medium.com/wearesnook/principles-for-designing-sustainable-services-bbf3f3948ac2

www.innovationtool.fi


Muita linkkejä menetelmiin ja työkaluihin julkaistaan Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana itsLearning
Yhteiskehittämisalustana Miro

Luennot, yksilötehtävät, työpajat ja ryhmätyöt
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä
Työpajafasilitointi (harjoitukset ryhmälle ja työpaja toimeksiantajalle)
Esittelyt
Vertaispalautteet
Prosessiportfolio eli loppuraportti
Aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus ryhmätöissä, vertaisoppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssi perustuu innovaatiopedagogiikkaan ja tekemällä oppimiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 270 h
Lähikontaktitunnit 52 h
Etäopinnot 218 h

- Essee 14h
Palvelumuotoiluprojekti toimeksiantajalle oppimistehtävineen yht.138h ja lisäksi siihen liittyen:
- Brief toimeksiantajalta + projektisuunnitelma 16h
- Työpajaharjoitusten suunnittelu ja esitykset 12h
- Prosessiportfolio 24h
- Vertaispalautteet 8h
- Esitykset 6h

Sisällön jaksotus

Ajoitus: Syksy 2023
Tavoite:
Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja prosessin eri vaiheet (ymmärrys-, konseptointi- ja prototypointivaihe). Olennaista on tunnistaa asiakkaan ongelma ja tarpeet, joihin löydetään vastauksia yhteiskehittämisen avulla. Opiskelija osaa hyödyntää palvelumuotoilua käytännössä työelämälähtöisessä projektissa yhteistyössä toimeksiantajan
kanssa.

Sisältö:
Palvelumuotoiluprosessi:
Ymmärrysvaihe
- lähtökohdat, määrittely
- asiakkaan ongelmien ja tarpeiden tunnistaminen
Konseptointivaihe
- yhteiskehittäminen
- käyttäjäpersoonat, palvelupolut, ideointi
Prototypointivaihe
- konseptin prototypointi ja testaus

Palvelumuotoilumenetelmät. esim. käyttäjätutkimus, palvelupolkujen kartoittaminen, ideoinnin fasilitointi, prototypointi ja testaus

Palvelun muotoilutyökalut, esim. käsitekartta, kuvakäsikirjoitus, persoonat, palvelupolku, palvelukonsepti, service blueprint, liiketoimintamalli (business model canvas)

Työpajan fasilitointi ja fasilitointimenetelmiä

Palvelumuotoiluprojekti – teorian soveltaminen työelämäprojektiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palvelumuotoiluprojekti on mahdollisuus tehdä:
- omalle toimeksiantajalle tai
- ryhmätyönä 3-4 hengen ryhmissä koulun palvelumuotoilutoimeksiannoista, jolloin opettaja muodostaa ryhmät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Yksilötehtävien (opinnäyteanalyysi, työpajamenetelmäessee) arvioinnin perusteina:
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen ja vuorovaikutus ryhmätöihin
Tehtävien palauttaminen aikataulussa
Prosessiportfolio, joka kuvaa koko prosessin etenemisen briefistä prosessin loppuun asti sisältäen tarvittavan teoreettisen taustoituksen, tutkimusmenetelmien ja palvelumuotoilutyökalujen käytön ja niistä saadut tulokset palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa (mm. työpajan suunnittelun ja toteuttamisen), sekä lopputuloksen palvelun kehittämiseksi ja tulosten arvioinnin. Prosessiportfolio koostuu tekstistä ja visualisoidusta havaintoaineistosta sekä muusta aineistosta, jotta lukija voi ymmärtää prosessin.
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Palvelumuotoilumenetelmien ja -työkalujen monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
- Sidosryhmien osallistaminen prosessin eri vaiheissa
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
- Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen
- Prosessiportfolion informatiivisuus, selkeys ja kattavuus

Opettajan arvioinnin lisäksi itse-ja vertaisarviointi vaikuttavat arvosanan muodostumiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia mutta hyväksyttäviä.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä vaikka taso vaihtelee.
Aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teorian ja menetelmien hallinta ja niiden soveltaminen tehtävissä ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla.
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Tulimaa
 • Sirpa Niittymäki
Vastuuopettaja

Pia Tulimaa

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, josta 10 opintopistettä on koulutusalakohtaista perusharjoittelua. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri ja/tai koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Antti Meriö
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, josta 10 opintopistettä on koulutusalakohtaista perusharjoittelua. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri ja/tai koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Pia Tulimaa
 • Antti Meriö
 • Sirpa Niittymäki
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, josta 10 opintopistettä on koulutusalakohtaista perusharjoittelua. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri ja/tai koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- omaa perustiedot moottorien laskentasuureista, rakenteesta ja toiminnasta
- tuntee moottoreiden käyttösovelluksia
- ymmärtää moottorin keskeisten apujärjestelmien toiminnan ja merkityksen.

Sisältö

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Perussuureet
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto
- Ahtaminen
- Jäähdytysjärjestelmä, voitelujärjestelmä ja laakerit
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet. Osa materiaalista on englannin kielellä.
ItsLearningista löytyvä kirjallisuusluettelo.
DieselNet soveltuvin osin (Finna tunnuksilla kirjautuminen)

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätehtävät. Osa luennoista voidaan järjestää etä-opetuksena verkossa. Luennoilla opiskelijat suorittavat tiedonhakutehtäviä BYOD-periaatteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi on tentti, jonka ajankohta ilmoitetaan ensimmäisen kontaktitunnin aikana.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.

Syksyn 2023 kurssin osalta uusintatenttipäivät ovat seuraavia:
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ryhmätyötehtävät ja esityksen tekeminen ovat kaikille pakollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, vastaten n. 135 h opiskelijan työtä. Lähi- ja verkko-opetustunteja on tästä n. 50 h, loput ovat itsenäistä työskentelyä ja ryhmässä työskentelyä varten.

Opiskelijat tekevät kaksi ryhmätyötä opetettaviin aiheisiin liittyen, sekä laativat ja esittävät yhden esityksen muille ryhmille.

Sisällön jaksotus

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit
- Perussuureet
- Ahtaminen
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- projektityöt ryhmässä (2 kpl), sekä esitys ryhmässä: 30 %
- lopputentti, itsenäisesti: 70 %.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun 30 % pisteistä tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1 - 2): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet, sekä on osallistunut vaadittuihin ryhmätöihin, sekä saanut hyväksyttävän pistemäärän tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset opintojaksolla käydyt aiheet. Opiskelijalla on hyvä käsitys polttomoottoreiden tekniikasta ja niiden toiminnasta. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti polttomoottoreiden tekniikkaa, sekä ymmärtää hyvin erilaisten polttomoottoreiden ominaispiirteitä. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

26.09.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Tulimaa
 • Mervi Vuolas
Vastuuopettaja

Mervi Vuolas

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää projektinhallinnan keskeiset käsitteet
- tunnistaa projektien rahoituslähteitä
- laatia projektihakemuksen ja -suunnitelman
- tehdä projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin
- dokumentoida ja seurata projektin toteutumista.

Sisältö

- Projektinhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
- Rahoituslähteiden tunnistaminen
- Projektihakemus ja -suunnitelma
- Projektin aikataulu, kustannusarvio ja budjetti
- Projektin dokumentointi ja seuranta
- Riskien ja muutosten hallinta

Oppimateriaalit

Pelin: Projektihallinnan käsikirja, 2020
Artto et.al: Projektiliiketominta, 2006

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät ja keskustelut
Tekemällä oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innvaatiopedagogiikka
itsLearning-oppimisalusta

Kestävä kehitys ilmenee mm. etätyöskentelynä, jolloin fyysinen matkustaminen poistuu ja hiilidioksidipäästöiltä vältytään.
Opinnot parantavat nuorten ja aikuisten työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Välillisesti opintojakso voi edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden syntymistä.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus voivat olla osana harjoitustehtävien sisältöjä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
4 op on 108 h opiskelijan työtä ml. kontaktiopetus 6 h (lähi ja etä).

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää projektinhallinnan keskeiset käsitteet
- tunnistaa projektien rahoituslähteitä
- laatia projektihakemuksen ja -suunnitelman
- tehdä projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin
- dokumentoida ja seurata projektin toteutumista.

Opintojakson sisältö
- Projektinhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
- Rahoituslähteiden tunnistaminen
- Projektihakemus ja -suunnitelma
- Projektin aikataulu, kustannusarvio ja budjetti
- Projektin dokumentointi ja seuranta
- Riskien ja muutosten hallinta


Ajoitus
Vk 43 Aloitus 2h
Vk 45 Teams-palaveri 1h
Vk 49 Teams-palaveri 1h
Vk 50 Lopetus 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Pääasiallisesti itsLearning. Myös sähköposti ja puhelin tarvittaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palautus aikataulussa ja rakentava osallistuminen tapaamisissa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut tapaamisiin, eikä ole tehnyt harjoitustehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskeija on tehnyt harjoitustehtävät, tehtävät on palautettu myöhässä tai ovat puutteellisia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on
- tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja palauttanut ne aikataulussa.
- osallistunut tapaamisissa rakentavasti yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on
- tehnyt harjoitustehtävät erityisen kattavasti ja palauttanut ne aikataulussa.
- osallistunut tapaamisissa rakentavasti yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin.
- osoittanut erityistä kiinnostusta käsiteltävään aiheeseen.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Vastuuopettaja

Hannu Parkkamäki

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä eri asteisia malleja ja prototyyppejä, joiden avulla hän havainnollistaa suunniteltuja ratkaisuja, testaa niiden toimivuutta, kommunikoi suunnitelmista sekä vie suunnitelmia eteenpäin. Opiskelija osaa valita prototypointiin kulloinkin sopivia materiaaleja ja tekniikoita liittyen mm. suunnitteluprosessin vaiheeseen, käyttökohteeseen, valmistettavuuteen sekä kustannuksiin ja aikatauluihin.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Prototypoinnin menetelmät

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen ja innopeda

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko osion opiskelijan työ on n. 135h

Sisällön jaksotus

Prototypoinnin mahdollisuudet osio (5op) harjoitukset suoritetaan osaksi etänä, käytännön prototypointiharjoitukset kampuksella.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja niiden käsittelymenetelmiin ideoita konkretisoitaessa.
Kurssinlla perehdytään eri tasoisten prototyyppien käytön mahdollisuuksiin ideointimenetelmänä ja tuotekehityksen ongelmaratkaisun työkaluna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus kurssilla, tehdyt tehtävät, itse-ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaYmparistoteknologia
  KMM Energia- ja ympäristöteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee moottoreiden ja voimalaitosten päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tuntee moottoreiden ja voimalaitosten päästöjen vähentämiseen liittyvät polttotekniset ratkaisut sekä savukaasujen puhdistusteknologiat.

Sisältö

- Pako- ja savukaasupäästölainsäädäntö ja siihen liittyvä päästölaskenta
- Pako- ja savukaasupäästöjen vähentäminen palamiseen vaikuttamalla
- Pako- ja savukaasupäästöjen vähentäminen puhdistusjärjestelmillä.

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-ItsLearningista löytyvä oheislukemista-luettelo
-Turunen, R ja Niemi, S. (2002). Polttomoottorit. Teoksessa: Raiko et al. (toim.), Poltto ja palaminen
-http://www.dieselnet.com/tg.php , soveltuvin osin, kirjautuminen Finna-tunnuksilla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, laboratorio-opetus, itsenäinen opiskelu, sekä ryhmätehtävät. Osa kontaktiopetuksesta voidaan järjestää verkko-opetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja muut suoritukset opintojakson aikana ItsLearningissa, sekä ensimmäisellä lähikerralla ilmoitettavina ajankohtina.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.

Syksyn 2023 kurssin osalta uusintatenttipäivät ovat seuraavia:
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ryhmätyötehtävät ja laboratoriossa tapahtuva opiskelu on kaikille pakollista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla opiskelija suorittaa tentin, sekä osallistuu opintojakson ryhmätöiden tekemiseen ja raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee moottoreiden (ja voimalaitosten) päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tuntee moottoreiden (ja voimalaitosten) päästöjen vähentämiseen liittyvät polttotekniset ratkaisut sekä savukaasujen puhdistusteknologiat.

Pääpaino opetuksessa on diesel-moottoreiden tekniikassa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.
Opintojaksot Polttomoottoritekniikan perusteet ja Diesel- ja Kaasumoottorit suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään noin 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- kurssilla tehtävät ryhmätyöt ja esitys
- lopputentti, itsenäisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun (n. 30 % pisteistä) tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1 - 2): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet, sekä on osallistunut vaadittuihin ryhmätöihin ja on läpäissyt tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset opintojaksolla käydyt päästöaiheet. Opiskelijalla on hyvä käsitys päästöjen muodostumisesta ja niiden vähentämiskeinoista. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti päästöjen muodostumiseen vaikuttavat ilmiöt, sekä ymmärtää hyvin eri päästöjen vähentämismenetelmät. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Tavoitteet

Tuntee Arduino -mikrokontrollerin (tai vast.) käytön perusteet
Osaa tehdä yksinkertaisia ohjelmia Arduino IDE -ympäristössä tai vastaavassa
Ymmärtää ja osaa muokata monimutkaisempia ohjelmia
Ymmärtää valitun mikrokontrollerin rakenteen
Tunnistaa elektronisia komponentteja ja osaa käyttää niitä sovelluksissa
Osaa suunnitella yksinkertaisia virtapiirejä mikrokontrollerin käyttöä varten
Osaa tehdä kytkentöjä koekytkentälevylle
Ymmärtää 3D -mallinnuksen periaatteet ja kykenee tekemään yksinkertaisia 3D -malleja esim. Tinkercad – ympäristössä
Ymmärtää 3D -tulostuksen toimintaperiaatteen (FDM)
Osaa suunnitella ja valmistaa 3D tulostettavan koneen osan tai rakenteen
Osaa suunnitella, valmistaa ja testata yksinkertaisen mikrokontrollerin avulla toimivan koneen tai Robotin, jonka osien valmistuksessa käytetään 3D tulostusta
Tunnistaa kurssin sisältöihin liittyvien insinöörialojen erityispiirteet

Sisältö

Arduino -mikrokontrollerin käyttäminen ja ohjelmointi
Rakenne ja toiminta
Peruskomennot ja ehtolauseet
Yksinkertaiset ohjelmat ja ohjelmien muokkaaminen
Elektroniikkapiirin suunnittelu kytkentälevylle
Kytkentöjen tekeminen mikrokontrollerille
3D mallinnuksen alkeet ja periaatteet esim. Tinkercad ohjelmistolla
3D - tulostettavien kappaleiden suunnittelu
Mitoitetun sketsin tekeminen ja mallintaminen
Koneen tai robotin rakentamiseen hyödynnettävän rakenteen suunnittelu ja valmistus
Valmistetun koneen tai robotin kokoonpano ja lopputestaus
Kurssin sisältöihin liittyviin insinöörialoihin tutustuminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama oppimateriaali sähköisena Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat näkyvät suunnitelmassa. Uusintakokeiden ajankohdat sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin loppupuolella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

vko 36 Tunnit 1-2
• Opintojakson esittely
• Persoonapronominien perus-, objekti- ja omistusmuodot
vko 37 Tunnit 3-4
• Persoonapronominit, tehtäviä
• Kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen
vko 38 Tunnit 5-6
• Kysymyslauseet, tehtäviä
• Substantiivien taivutus
vko 39 Tunnit 7-8
• Substantiivien taivutus, tehtäviä
vko 40 Tunnit 9-10
• Substantiivien taivutus, tehtäviä
vko 41 Tunnit 11-12
• KOE 1
vko 43 Tunnit 13-14
• Adjektiivin muodot ja niiden käyttö
vko 44 Tunnit 15-16
• Adjektiiviharjoituksia
vko 45 Tunnit 17-18
• Verbiryhmät ja aikamuodot
• Verbiharjoituksia
vko 46 Tunnit 19-20
• Verbien käytön harjoituksia
vko 47 Tunnit 21-22
• Verbiharjoituksia
• Sanajärjestys
vko 48 Tunnit 23-24
• KOE 2
vko 49 Tunnit 25-26
varakerta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ammattioppilaitoksesta tulevat opiskelijat ovat etusijalla, jos ryhmäkoko alkaa ylittyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hyväksytty arvio edellyttää:

osallistumista lähi+etätunneille vähintään 75 %
kotitehtävien suorittamista aikataulun mukaan vähintään 75 %
kokeiden (Koe 1 ja Koe 2) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama oppimateriaali sähköisena Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat näkyvät suunnitelmassa. Uusintakokeiden ajankohdat sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin loppupuolella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

vko 2 Tunnit 1–2
• Opintojakson esittely
• Persoonapronominien perus-, objekti- ja omistusmuodot

vko 3 Tunnit 3–4
• Persoonapronominit, tehtäviä
• Kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen

vko 4 Tunnit 5–6
• Kysymyslauseet, tehtäviä
• Substantiivien taivutus

vko 5 Tunnit 7–8
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 6 Tunnit 9–10
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 7 Tunnit 11–12
• KOE 1 (pe 16.2.)

vko 9 Tunnit 13–14
• Adjektiivin muodot ja niiden käyttö

vko 10 Tunnit 15–16
• Adjektiiviharjoituksia

vko 11 Tunnit 17–18
• Verbiryhmät ja aikamuodot
• Verbiharjoituksia

vko 12 Tunnit 19–20
• Verbien käytön harjoituksia

vko 14 Tunnit 21–22
• Verbiharjoituksia
• Sanajärjestys

vko 15 Tunnit 23–24
• KOE 2 (pe 12.4.)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ammattioppilaitoksesta tulevat opiskelijat ovat etusijalla, jos ryhmäkoko alkaa ylittyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hyväksytty arvio edellyttää:

osallistumista lähi+etätunneille vähintään 75 %
kotitehtävien suorittamista aikataulun mukaan vähintään 75 %
kokeiden (Koe 1 ja Koe 2) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, itsearviointi ja vertaispalaute.
Osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla lähiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, joita tarvitaan alan työtehtävissä.
Opiskelija tutustuu ennen tunteja tunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opiskelija tekee annetut ennakkotehtävät ennen aihetta käsittelevää oppituntia.
Opintojaksolla tehdään yksilöharjoituksia sekä ryhmäharjoituksia erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 tuntia opiskelijan työtä.
Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Asiatyylin tunnuspiirteet ja asiatyylinen kirjoittaminen
Työelämän puheviestintätilanteet
Omien viestintätaitojen arviointi
Palautteen anto ja vastaanotto


Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat esitellään ensimmäisellä kerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Verkossa tehtävät tehtävät, lähituntien itsenäiset ja ryhmätehtävät, puheviestinnälliset osuudet.
Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa). Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (4 tapaamiskertaa), verkko-ohjaus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, itsearviointi ja vertaispalaute.
Osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla lähiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, joita tarvitaan alan työtehtävissä.
Opiskelija tutustuu ennen tunteja tunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa.
Opintojaksolla tehdään yksilöharjoituksia sekä ryhmäharjoituksia erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 tuntia opiskelijan työtä.
Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Asiatyylin tunnuspiirteet ja asiatyylinen kirjoittaminen
Työelämän puheviestintätilanteet
Omien viestintätaitojen arviointi
Palautteen anto ja vastaanotto


Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat esitellään ensimmäisellä kerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Verkossa tehtävät tehtävät, lähituntien itsenäiset ja ryhmätehtävät, puheviestinnälliset osuudet.
Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa). Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Antero
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina ovat kurssin kirjallinen materiaali, videoluennot, lehtiartikkelit, raporttipohjan käyttöohjeet sekä opiskelijoiden itse valitsema lähdekirjallisuus, tuntimateriaalit ja opiskelijoiden tekeillä olevat ja valmiit oppimistehtävät. Opintojaksolla hyödynnetään lisäksi Turun amk:n kirjaston tiedonhakijan opasta.

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen, tekemällä oppiminen, uuden sisällön yhdistäminen jo opittuun tietoon, keskustelu, prosessikirjoittaminen, ryhmätyöskentely, itse- ja vertaisarviointi, reflektointi, lukeminen ja luetun vieminen käytäntöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on Oikeakielisyys ja lähdemerkinnät -tentti, joka on tehtävissä ITSissä koko kurssin ajan. Tenttiin valmistaudutaan työtilassa olevan materiaalin avulla. Tentti on osa tehtäväkokonaisuutta, ja sitä ei voi uusia tai tehdä määräajan päätyttyä. Tentissä ei ole hyväksymisen alarajaa, vaan tentistä saadut pisteet kerryttävät kokonaispistemäärää.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota vastuullisten ja eettisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen ja oikein toimimisen työkulttuuriin.

Ilmoittautumalla kurssille sitoudut kurssin aikatauluihin, noudattamaan kurssin pelisääntöjä sekä työskentelemään ryhmäsi kanssa aktiivisesti ja vastuullisesti. Varmistathan, että kurssille osallistuminen on realistista, koska kurssilla ei ole mahdollisuutta yksilöllisiin aikatauluihin.

Oppitunneille osallistuminen on välttämätöntä oppimisen, tiedonkulun ja ryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta. Ensimmäisellä tunnilla muodostetaan kurssin ryhmät ja aloitetaan ryhmätyöskentely. Ryhmätyöskentelyn avulla voidaan jakaa tietoa, taitoa ja kokemuksia, mikä lisää resurssien kestävää käyttöä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli toteat, että sinulla on kurssin oppimistavoitteisiin sopivaa aiemmin hankittua osaamista, voit suorittaa kurssin ahot-menettelyllä. Suorituksen edellytyksenä on työkokemus tms. kurssin osaamisalueelta. Ahot-suoritus edellyttää ilmoittautumista kurssille, jonka jälkeen saat oikeuden ITS-työtilaan ja ahot-portfolion laatimisohjeet.
Ahot-portfolion laatiminen on täysin itsenäistä työskentelyä, joten siihen ei ole saatavilla ohjausta. Ahot-portfolio tulee toimittaa opettajalle viikko kurssin alkamisen jälkeen, jotta voi tarvittaessa osallistua kurssille kurssin aikataulujen mukaisesti.

Jos olet suorittanut vastaavan sisältöisen ja laajuisen kurssin aiemmissa korkeakouluopinnoissasi, voit hakea kurssista hyväksilukua tekemällä hakemuksen koulutusohjelman kt-vastaavalle. Kun saat tiedon hyväksiluvusta, peruutathan ilmoittautumisen kurssille.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on ammatillisen viestinnän kurssi (ei kielioppikurssi), ja se on tarkoitettu äidinkieleltään suomenkielisille tai muuten C2-kielitaitotason omaaville opiskelijoille. Kurssi ei ole S2-kurssi. Jakso on suunnattu vain konetekniikan insinööriopiskelijoille.

Kurssi järjestetään 9.1. ja 15.4. välisenä aikana kevätlukukaudella 2024. Osallistuminen kurssin aloitustunnille ja tunnilla aloitettavaan ryhmätyöskentelyyn on välttämätöntä. Kurssi toteutetaan hybridi-opetuksena niin, että A- ja B-ryhmillä on sekä yhteisiä verkkotunteja (Zoom) että erillisiä lähitunteja.
Muutokset ITS-työtilassa (materiaalit) ja aikataulussa ovat mahdollisia myös kurssin aikana.

Koska opintojaksolla kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin, kurssin aikainen viestintä ja vuorovaikutus otetaan huomioon osana sisältöä. Opintojaksolla harjoitellaan asiatyylisen ja saavutettavuusvaatimusten mukaisen tekstin tuottamista yhteiskirjoittamisen menetelmin, kielenhuollon apuvälineiden käyttöä, tietolähteiden käyttöä ja lähteiden luotettavuuden arviointia, ryhmätyötaitoja, palautteen antamista ja hyödyntämistä, esiintymistaitoja ja keskustelutaitoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla viestitään ensisijaisesti tunneilla ja toissijaisesti ITSissä. Kurssia koskevaan viestintään ei käytetä sähköpostia. Hyvän viestintätavan mukaisesti jokaisen vastuulla on, että kurssia koskevat tiedot ovat kaikille osallistujille nähtävillä samaan aikaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä kertyneet pistemäärät oikeuttavat arvosanaan seuraavasti:
100–90 pistettä, as. 5 Edellyttää, että kurssin kaikki tehtävät on tehty määräaikoina.
89–80 pistettä, as. 4
79–70 pistettä, as. 3
69–60 pistettä, as. 2
59–50 pistettä, as. 1
49 pistettä tai vähemmän, as. 0

Arviointimenetelminä käytetään opettajan arviointia, vertaisarviointia ja itsearviointia.
Opettaja merkitsee tehtävän pistemäärän ITSin arviointiportfolioon viimeistään 2 viikkoa tehtävän viimeisen palautuspäivän jälkeen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvioinnin viimeistään 3 viikkoa kurssin päättymispäivän jälkeen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä määräajassa tai hyväksymisehdot eivät täyty esimerkiksi tehtävän puuttumisen vuoksi. Opiskelija ei ole osallistunut ryhmän työskentelyyn lainkaan tai vain hyvin vähän. Pistemäärä on 49 pistettä tai vähemmän.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti tai pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt tehtävissä ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista materiaalia vain vähän ja yksipuolisesti ja tehtävissä on puutteita. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn jonkin verran. Opiskelija on osallistunut opintojakson tuntityöskentelyyn satunnaisesti.
Arvosana 1, kun pistemäärä on 50–59.
Arvosana 2, kun pistemäärä on 60–69.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Tehtävät on suoritettu asianmukaisesti ja niissä on omaa oivallusta. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.
Opiskelija on osallistunut kurssin tuntityöskentelyyn aktiivisesti ja osoittanut kurssilla hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja opiskelijoiden, sidosryhmien ja opettajan kanssa toimiessaan.
Arvosana 3, kun pistemäärä on 70–79.
Arvosana 4, kun pistemäärä on 80–89.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti, saavuttanut oppimistavoitteet kiitettävästi ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin ja lähteisiin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn, osallistunut hyvin aktiivisesti yhteiseen työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.
Opiskelija on osallistunut kurssin tuntityöskentelyyn aktiivisesti ja osoittanut kurssilla erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja opiskelijoiden, sidosryhmien ja opettajan kanssa toimiessaan.
Pistemäärä on 90–100.

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen.
- osaa valita tekstilajin tavoitteen ja tilanteen mukaan.
- osaa käyttää kielenhuollon oppaita kirjoittamisen tukena.
- osaa arvioida viestinnällisiä taitojaan osana tulevaa ammattitaitoa.

Sisältö

- asiatyylinen teksti
- suullinen esitys ja keskustelutilanteet
- palautteen anto ja vastaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin kuvaus ja tarkemmat tiedot toteutuksessa PKONTS21 Svenska i arbetslivet, Skriftlig kommunikation.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin kuvaus ja tarkemmat tiedot toteutuksessa MKONTS22 Svenska i arbetslivet, Skriftlig kommunikation.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin kuvaus ja tarkemmat tiedot toteutuksessa PKONTk22 Svenska i arbetslivet, Skriftlig kommunikation.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali, julkaistaan Itslearningissä

Opetusmenetelmät

Ohjattua ja itsenäistä opiskelua, pari- ja ryhmäkeskustelua, itsenäisiä kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin lopussa.
Uusintapäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ryhmäohjaus,itsenäisten näyttöjen arviointi, jatkuva näyttö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattuja tapaamisia 26 h, itsenäinen työskentely 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan suunnitelman mukaan lähitunteina.
Ryhmiä tulee 2 (A ja B) ja kummallakin on 2h/vko.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksot Skriftlig kommunikation (2op) ja Muntlig kommunikation (1op) toteutetaan samanaikaisesti. Opintojaksolla edellytetään ruotsin perusteiden hallintaa vähintään tyydyttävästi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINTI
Jokaisella lähitunnilla harjaannutetaan sekä suullista että muuta kielitaitoa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen. Opintojakson arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä lähitunnilla ja ovat nähtävissä Itsissä.

Suoritusvaatimukset ja arviointi

Opintojakso edellyttää aktiivista läsnäoloa (vähintään 75 % lähitunneista).
Mikäli poissaolotuntien määrä on yli 25 %, arvosana alenee. Tunneille tulee osallistua kuitenkin vähintään 50%, sillä myös tuntinäyttöä arvioidaan. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään kirjallisella kokeella.
Kirjallisen osan arvosana koostuu aktiivisuudesta lähitunneilla (75%), tehdyistä koti- ja etätehtävistä, ryhmätyöstä sekä kirjallisesta kokeesta.

Suullinen kielitaito, Muntlig kommunikation (1 op), arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään Video-CV:n, lähituntien suullisten harjoitusten sekä opintojakson lopussa tehtävän suullisen esittelyn perusteella. Suullisen kielitaidon arvioinnissa käytetään valtakunnallisia taitotasokuvauksia. Kuvaukset ovat nähtävillä Itsissä.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 = Tyydyttävä taito ja arvosanat 4-5 = Hyvä

Hylätty (0)

0)
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tekstissä toistuvasti ymmärtämistä haittaavia piirteitä.
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1)
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.
(2)
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3)
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.
(4)
Selviytyy hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy pääosin viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearningissä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, itsenäiset oppimistehtävät, lähituntien pari- ja pienryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtäväpohjainen opintojakso, arvosana koostuu useita suoritteista. Suoritteet ja uusintamahdollisuudet kuvataan toteutuksessa ja arvioinnissa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähitunneilla ja etäohjauksessa aktiivista kielenkäyttöä, itsenäiset tehtävät ohjeistetaan kirjallisesti ja ajastetusti kurssin edetessä. Ohjaajan arviointia, vertais- ja itsearviointia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta, toteutus vaatii itseohjautuvuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisiä, arvioitavia suullista ja kirjallista kielitaitoa testaavia tehtäviä, parikeskusteluja, suullisia esittelyjä, kirjallinen koe. Lähi- ja etätapaamiset n. 16h ja n. 60h itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Vecka 35
Torsdag 31.8. kl. 15.15-16.45 (kontakt 2h)
Fredag 1.9. kl. 13.15-15.45 (kontakt 3h)
• Presentation av innehållet, uppgifterna, bedömningen etc.
• Tema: Att presentera sig, sina studier och sitt arbete, s. 2–3
• Text: Antti, vuxenstuderande s. 1
• Småprat
• Självständig uppgift 1: Hej, Jag heter XXX! Lämnas in i Itslearning senast 10.9.
Vecka 36
• Tema 1. I telefon
• Tema 2: Att skriva e-post, fraser och övningar
Vecka 37
Fredag 15.9. kl. 14.15 -15.45 (kontakt 2h)
• Att arbeta som ingenjör, yrkesinriktade texter och övningar
• Att arbeta som ingenjör: Du får ett problem och ska lösa det
• Maskin- och produktionsteknik
• Erik Eriksson, projektingenjör på Konecranes
• Självständig uppgift 2: e-post. Lämnas in i Itslearning senast 22.9.
Vecka 38
TEAMS-möte torsdag 21.9. kl. 19.00-20.00 (kontakt 1h)
• I telefon, muntliga övningar
Vecka 39
Fredag 29.9. kl. 13.15–15.45 (kontakt 3h)
• yrkesinriktade texter: Siipotec, Etteplan, muntliga övningar
• Självständig uppgift 3. Lämnas in i Itslearning senast 15.10.
• Instruktionerna för muntliga presentationer
Vecka 40
Muntliga presentationer i smågrupper (TEAMS-möten)
• 4 smågrupper (enligt överenskommelse, kontakt 2h)
Vecka 41
Muntliga presentationer I smågrupper (TEAMS-möten)
• 2 smågrupper (enligt överenskommelse, kontakt 1 h)
• 2 smågrupper Teams-möte 12.10. kl. 19.00-20.00 kontakt 1h)
Vecka 42 Ingen undervisning eller handledning, självständiga studier
Vecka 43
Fredag 27.10. kl. 8.15-9.45 (kontakt 2h)
Skriftligt prov (textförståelse- och ordförrådsuppgifter + uppsats)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksot Skriftlig kommunikation (2op) ja Muntlig kommunikation (1op) toteutetaan samanaikaisesti. Opintojaksolla edellytetään ruotsin perusteiden hallintaa vähintään tyydyttävästi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisella tunnilla harjaannutetaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään arvosanoin 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä lähitunnilla ja ovat nähtävissä Itslearningissä. Taitotasoja sovelletaan myös Självständig uppgift -tehtävien arvioinnissa.

Suoritusvaatimukset ja arviointi
Opintojako edellyttää aktiivista läsnäoloa. Opiskelijan tulee olla tapaamisissa (etä + lähi) läsnä vähintään 50 %. Opintojaksoa ei voi suorittaa tekemällä vain palautettavat tehtävät ja/tai kokeen.
Skriftlig kommunikation (2op) -opintojakson arviointi tehdään kolmen arviointikohdan (ks. toteutussuunnitelma Självständiga uppgifter 1-3) sekä kirjallisen kokeen Textförståelseuppgifter och uppsats avulla. Kirjallinen koe pitää suorittaa hyväksytysti.


• Opiskelijan on tehtävä kaikki kolme arvioitavaa tehtävää pääsääntöisesti annettuihin palautuspäiviin mennessä. Myöhässä palautetuista tehtävistä ei saa pisteitä, mutta nekin on tehtävä riittävän kattavasti 29.10.2023 mennessä.

• Tehtävät arvioidaan valtakunnallisten taitotasojen kriteerien mukaan 0 p. – 3 p. siten, että
o 0 p. = tehtävä hylätty tai palautettu myöhässä.
o 1 p. = tehtävä suoritettu tyydyttävästi (arvosanat 1-2)
o 2 p. = tehtävä suoritettu hyvin (arvosana 3)
o 3 p. = tehtävä suoritettu kiitettävästi (arvosanat 4-5)

• Opettaja arvioi tehtävät, mutta ei korjaa niitä. Tehtävien yhteispisteistä sekä kirjallisesta kokeesta opiskelija saa Skriftlig kommunikation (2op) -opintojakson arvosanan seuraavasti:
o Självständiga uppgifter 1-3 vaikuttavat arvosanaan 50 %.
o Kirjallinen koe vaikuttaa arvosanaan 50 %. Koe pitää joka tapauksessa suorittaa hyväksytysti.

Koe 45 p.
Självständiga uppgifter 1-3 eli 5 x 9 p.

arvosana pisteet
1 36 p. – 48 p.
2 49 p. – 60 p.
3 61 p. – 72 p.
4 73 p. – 82 p.
5 83 p. – 90 p.

Kun opintojakso on hyväksytty, ei arvosanaa voi korottaa tekemällä koetta tai tehtäviä uudelleen. Tämä menettely pohjautuu tutkintosääntöön, §21:

Kun opintojakson arviointi ei perustu lopputenttiin, vaan oppimistehtäviin, tulee oppimistehtävät palauttaa aina palautuspäivään mennessä ja kaikki oppimistehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei opettajan kanssa ole sovittu toisin ennen toteutuksen päättymistä. Jos tentti on opintojakson osasuoritus eli yksi arvioitavista oppimistehtävistä, tällöin tenttiä ei voi uusia, ellei opettajan kanssa erikseen asiasta sovita. Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa.

Hylättyä opintojaksoa voi korottaa arvosanaksi 1 tekemällä hylätyn kokeen ja/tai
hylättyjä tai tekemättömiä tehtäviä opettajan ohjeen mukaan.

Muntlig kommunikation (1op) –opintojakso arvioidaan erikseen valtakunnallisten kriteerien avulla. Arviointi tehdään Självständig uppgift 1:n videon, tuntien suullisten tehtävien sekä opintojakson lopussa tehtävän suullisen esittelyn perusteella. Kriteerit ovat nähtävillä Itslearningissä.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1 – 3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja arvosanat 4 – 5 HYVÄÄ TAITOA. Tämä on valtakunnallinen menettely.

Hylätty (0)

(0)
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tekstissä toistuvasti ymmärtämistä haittaavia piirteitä.
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.
(2)
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.
(4)
Selviytyy hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy pääosin viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali, julkaistaan Itslearningissä

Opetusmenetelmät

Ohjattua ja itsenäistä opiskelua, pari- ja ryhmäkeskustelua, itsenäisiä kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin lopussa.
Uusintapäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ryhmäohjaus,itsenäisten näyttöjen arviointi, jatkuva näyttö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattuja tapaamisia 26 h, itsenäinen työskentely 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan suunnitelman mukaan lähitunteina.
Ryhmiä tulee 2 (A ja B) ja kummallakin on 2h/vko.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksot Skriftlig kommunikation (2op) ja Muntlig kommunikation (1op) toteutetaan samanaikaisesti. Opintojaksolla edellytetään ruotsin perusteiden hallintaa vähintään tyydyttävästi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINTI
Jokaisella lähitunnilla harjaannutetaan sekä suullista että muuta kielitaitoa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen. Opintojakson arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä lähitunnilla ja ovat nähtävissä Itsissä.

Suoritusvaatimukset ja arviointi

Opintojakso edellyttää aktiivista läsnäoloa (vähintään 75 % lähitunneista).
Mikäli poissaolotuntien määrä on yli 25 %, arvosana alenee. Tunneille tulee osallistua kuitenkin vähintään 50%, sillä myös tuntinäyttöä arvioidaan. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään kirjallisella kokeella.
Kirjallisen osan arvosana koostuu aktiivisuudesta lähitunneilla (75%), tehdyistä koti- ja etätehtävistä, ryhmätyöstä sekä kirjallisesta kokeesta.

Suullinen kielitaito, Muntlig kommunikation (1 op), arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään Video-CV:n, lähituntien suullisten harjoitusten sekä opintojakson lopussa tehtävän suullisen esittelyn perusteella. Suullisen kielitaidon arvioinnissa käytetään valtakunnallisia taitotasokuvauksia. Kuvaukset ovat nähtävillä Itsissä.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 = Tyydyttävä taito ja arvosanat 4-5 = Hyvä

Hylätty (0)

0)
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tekstissä toistuvasti ymmärtämistä haittaavia piirteitä.
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1)
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.
(2)
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3)
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ja ennakoimattomissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.
(4)
Selviytyy hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy pääosin viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tasasähköpiirien ja vaihtosähkötekniikan laskennan perusteet
- ymmärtää kolmivaihetekniikan merkityksen ja perusteet
- tuntee teollisuuden yleisten sähköjärjestelmien ja -komponenttien rakenteet ja toiminnan
- hallitsee sähkömoottoreiden ja sähkökäyttöjen yleisen toiminnan ja keskeiset komponentit
- ymmärtää teollisuuden sähkön tuotannon ja jakeluverkon rakenteen ja toiminnan
- tuntee sähköturvallisuuden keskeiset osa-alueet ja vaatimukset
- osaa tulkita yleisiä sähködokumentteja ja tuntee dokumentoinnin vaatimukset
- tuntee teollisuusautomaation järjestelmähierarkian rakenteen

Sisältö

1. Tasasähköpiirien laskennan perusteet
2. Vaihtosähkö- ja kolmivaihetekniikka ja komponentit
3. Sähkömoottoreiden ja sähkökäyttöjen toiminta ja komponentit
4. Sähkön tuotanto- ja jakelujärjestelmät
5. Sähkötekniikan dokumentaatio ja standardit
6. Sähköturvallisuuden perusteet ja vaatimukset
7. Teollisuusautomaation ohjausjärjestelmät

Oppimateriaalit

Tarvittavat materiaalit pääosin Itslearningissa ja esitellään kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennoilla esitellään sähkö- ja automaatiotekniikan perusteita teemoittain ja käydään läpi niihin liittyviä laskuharjoituksia sekä käytännön teknologioihin liittyviä harjoitustöitä. Laboratorioharjoitustyöt tehdään pääosin ryhmätöinä mutta mukana on myös joitakin yksilötehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin lopussa.
Uusinta yhteisenä uusintatenttiajankohtana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan työelämälähtöistä toimintaa, jossa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon haun ja suunnittelupainotteisten harjoitustehtävien toteutuksessa. Harjoitustehtävissä on huomioitu niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta teolliseen tuotantoon liittyvät esimerkit. Suunnittelutehtävissä hyödynnetään laitetoimittajien tarjontaa valittaessa komponentteja omiin suunnittelutehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava suoritus muualla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, jonka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Luennot 30 % (sisältäen tentin)
Harjoitustyöt 40% (sisältäen esitehtävät ja raportoinnit)
Laboratoriotyöskentely 30 %

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö koostuu luennoista, Itslearningissa olevista harjoituksista sekä laboratorioharjoituksista. Kukin osa-alue edustaa n. kolmanneksen laajuisista osuutta koko kurssista. Kurssin alkuosassa käsitellään sähkötekniikan perusteita sekä sähkölaitteistoja ja jälkimmäisellä osuudella suunnitellaan ja simuloidaan sähkö- ja automaatioteknisiä järjestelmiä sekä testataan niitä laboratorioharjoituksissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnissa huomioidaan tentin lisäksi harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset. Kurssin läpäisy edellyttää tentin sekä henkilökohtaisten harjoitusten ja laboratorioharjoitusten hyväksytysti suorittamista. Harjoitustöiden osuus on 20 prosenttia ja tentin 80 prosenttia kurssin kokonaisarvioinnista.

Hylätty (0)

Opiskelijan tiedot ja osaaminen eivät vastaa kurssin vaatimuksia.
• pisteet < 34 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunteen sähkö-automaatiotekniikan keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti.
• 34 %< pisteet < 47 %
• 47 %< pisteet < 60 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatiotekniikan käsitteitä ja tietoja sujuvasti sekä osaa soveltaa niitä johdonmukaisesti ammatillisissa tehtävissä.
• 60% < pisteet < 73 %
• 73% < pisteet < 87%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa sähkö- ja automaatiotekniikan teorian ja ammattikäsitteiden hyvän hallinnan ja osaa laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti soveltaa ammatillista osaamista eri tehtävissä.
• Pisteet > 87 %

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähkö- ja automaatiosovellutusten toimintaperiaatteisiin ja käytännön sovellutuksiin.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään kone- ja automaatiotekniikan alueen käytännön sovellutuksia. Esimerkkeinä käsitellään sähkökoneiden ja -käyttöjen perusteet sekä puolijohde-elektroniikan yleisimpiä sovellutuksia. Lisäksi luodaan katsaus sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun sekä sähköenergian markkinointiin. Lopuksi perehdytään sähköturvallisuusmääräyksiin ja urakointiin ja käyttöön liittyviin vastuukysymyksiin. 

Oppimateriaalit

Tarvittavat materiaalit pääosin Itslearningissä ja esitellään kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennoilla esitellään sähkö- ja automaatiotekniikan perusteita teemoittain ja käydään läpi niihin liittyviä laskuharjoituksia sekä käytännön teknologioihin liittyviä harjoitustöitä. Laboratorioharjoitustyöt tehdään pääosin ryhmätöinä mutta mukana on myös joitakin yksilötehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin lopussa.
Uusinta yhteisenä uusintatenttiajankohtana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan työelämälähtöistä toimintaa, jossa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon haun ja suunnittelupainotteisten harjoitustehtävien toteutuksessa. Harjoitustehtävissä on huomioitu niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta teolliseen tuotantoon liittyvät esimerkit. Suunnittelutehtävissä hyödynnetään laitetoimittajien tarjontaa valittaessa komponentteja omiin suunnittelutehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava suoritus muualla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, jonka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Luennot 30 % (sisältäen tentin)
Harjoitustyöt 40% (sisältäen esitehtävät ja raportoinnit)
Laboratoriotyöskentely 30 %

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö koostuu luennoista, Itslearningissä olevista harjoituksista sekä laboratorioharjoituksista. Kurssin alkuosassa käsitellään sähkötekniikan perusteita sekä sähkölaitteistoja ja jälkimmäisellä osuudella suunnitellaan ja simuloidaan sähkö- ja automaatioteknisiä järjestelmiä sekä testataan niitä laboratorioharjoituksissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnissa huomioidaan tentin lisäksi harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset. Kurssin läpäisy edellyttää tentin sekä henkilökohtaisten harjoitusten ja laboratorioharjoitusten hyväksytysti suorittamista. Harjoitustöiden osuus on 20 prosenttia ja tentin 80 prosenttia kurssin kokonaisarvioinnista.

Hylätty (0)

Opiskelijan tiedot ja osaaminen eivät vastaa kurssin vaatimuksia.
• pisteet < 34 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunteen sähkö-automaatiotekniikan keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti.
• 34 %< pisteet < 47 %
• 47 %< pisteet < 60 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatiotekniikan käsitteitä ja tietoja sujuvasti sekä osaa soveltaa niitä johdonmukaisesti ammatillisissa tehtävissä.
• 60% < pisteet < 73 %
• 73% < pisteet < 87%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa sähkö- ja automaatiotekniikan teorian ja ammattikäsitteiden hyvän hallinnan ja osaa laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti soveltaa ammatillista osaamista eri tehtävissä.
• Pisteet > 87 %

Ilmoittautumisaika

10.09.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Vastuuopettaja

Jyri Jänne

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee sähkötekniikan peruskäsitteet.
- osaa laskea yksinkertaisten virtapiirien eri suureita.
- osaa kuvailla sähkötekniikassa käytettävien komponenttien toimintaa.
- hallitsee sähkötekniikassa käytettävien mittalaitteiden käytön perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään:
- sähkötekniikan perusteiden lyhyt kertaus
- tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
- magnetismin peruskäsitteet
- puolijohde-elektroniikan perusteet
- sähkötekniikan peruskomponentit, mm. vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit, transistorit
- tavallisimmat sähkötekniset mittalaitteet, mm. yleismittari ja oskilloskooppi
- sähköturvallisuus

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto Fysiikka 2 -opintojakson suoritus.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Oppimateriaalit

TEKNILLISEN MEKANIIKAN PERUSTEET statiikka lujuusoppi ja dynamiikka (Tapio Salmi)

Opetusmenetelmät

Opintojakso luennoidaan osittain etänä.
Opintojakso on mahdollista suorittaa käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeen ajankohta ilmoitetaan kurssin online-työtilassa

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 50 harjoitustehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Oppimateriaalit

TEKNILLISEN MEKANIIKAN PERUSTEET statiikka lujuusoppi ja dynamiikka (Tapio Salmi)

Opetusmenetelmät

Opintojakso luennoidaan osittain etänä.
Opintojakso on mahdollista suorittaa käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeen ajankohta ilmoitetaan kurssin online-työtilassa

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 50 harjoitustehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Viestintäkanava ja lisätietoja

https://turkuamk.itslearning.com/

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Teittinen
Vastuuopettaja

Matti Teittinen

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Oppimateriaalit

Materiaalit pääosin Itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Luennoilla esitellään tiedonsiirtoon liittyviä perustekniikoita teemoittain ja käydään läpi käytännön teknologioihin liittyviä harjoitustöitä. Laboratorioharjoitustyöt tehdään pääosin ryhmätöinä mutta mukana on myös yksilötehtäviä.
Harjoitustöihin on myös usein kytketty esitehtäviä, jotka opiskelijan tulee tehdä ennen harjoitusjaksoja.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Tuntee tärkeimmät teollisuuden tiedonsiirrossa käytettävät kenttäväylät, niiden toimintaperiaatteet sekä
peruskomponentit ( langalliset ja langattomat ).
Osaa yleisimpien kenttäväylien konfiguroinnin ja lisätä kenttäväylään uusia laitteita
Osaa laatia yksinkertaisia logiikkaohjelmia kenttäväylän kautta tapahtuvaa ohjausta varten
Tuntee käyttöliittymäsuunnittelun perusteet
Osaa liittää käyttöliittymäpaneelin ohjelmoitavan logiikkaan
Ymmärtää etätekniikan mahdollisuudet käyttöliittymän suunnittelussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin loppupuolella. Uusinta yleisinä uusintatenttiajankohtina.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan työelämälähtöistä toimintaa, jossa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon haun ja suunnittelupainotteisten harjoitustehtävien toteutuksessa. Harjoitustehtävissä on huomioitu niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta teolliseen tuotantoon liittyvät esimerkit. Tehtävissä hyödynnetään laitetoimittajien tarjontaa valittaessa komponentteja omiin suunnittelutehtäviin. Opintojaksolla pidetään myös ryhmätyönä valmisteltavia esitelmiä eri tekniikoista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava toteutus muualla suoritettuna

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, jonka tuntien osalta jakautuu seuraavasti:
Luennot 40 % (sisältäen tentin)
Harjoitustyöt 30% (sisältäen esitehtävät ja raportoinnit)
Laboratoriotyöskentely 40 %

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö koostuu luennoista, Itslearningissä olevista harjoituksista sekä laboratorioharjoituksista. Kurssin alkuosassa käsitellään tiedonsiirtotekniikan perusteita yleisesti ja automaatiojärjestelmien kenttäväylätekniikoita käytännön toteutusten näkökulmasta.
Laboratorioharjoituksissa harjoitellaan kenttäväylien ja tiedonsiirtoon liittyvien sovellusten konfigurointia sekä järjestelmien käyttöliittymien suunnittelua.

Sisältö:
Automaation tiedonsiirtotekniikan perusteet
Automaation kenttäväylät
Teollisuus- Ethernetin perusteet
Langattomat- ja turvaväylät
Automaatio- ja logiikkajärjestelmien käyttöliittymät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnissa huomioidaan tentin lisäksi harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset. Kurssin läpäisy edellyttää tentin sekä henkilökohtaisten harjoitusten ja laboratorioharjoitusten hyväksytysti suorittamista. Harjoitustöiden osuus on 20 prosenttia ja tentin 80 prosenttia kurssin kokonaisarvioinnista.

Hylätty (0)

Opiskelijan tiedot ja osaaminen eivät vastaa kurssin vaatimuksia.
• pisteet < 34 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee tiedonsiirtotekniikkaan ja käyttöliittymiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti.
• 34 %< pisteet < 47 %
• 47 %< pisteet < 60 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää tiedonsiirtotekniikkaan ja käyttöliittymiin liittyviä käsitteitä ja tietoja sujuvasti sekä osaa johdonmukaisesti soveltaa niitä ammatillisissa tehtävissä.
• 60% < pisteet < 73 %
• 73% < pisteet < 87%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa tiedonsiirtotekniikan ja käyttöliittymien ammattikäsitteiden hyvän hallinnan ja osaa laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti soveltaa ammatillista osaamista eri tehtävissä.
• Pisteet > 87 %

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä ja ratkaista tekniikassa esiintyviä lausekkeita tietoteknisten sovellusohjelmien kanssa
- käyttää Microsoft Exceliä (peruskäyttö) opinnoissaan (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen)
- käyttää Mathcadiä opinnoissaan ja raportoinnissa (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen

Sisältö

- Excelin perusfunktiot
- Excelin perustoiminnot (muokkaus, asetukset)
- Funktion kuvaajan piirtäminen Excelillä ja Mathcadillä
- Mathcadin perustoiminnot sekä
1) funktion määrittäminen2) yhtälön ratkaiseminen3) kuvaajan piirtäminen4) vektorilaskenta5) differentiaalilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä opiskelijan varmuutta tietokoneen hyväksikäytössä sekä opettaa häntä hyödyntämään oppilaitoksen tietokoneita ja ohjelmia opinnoissaan. Opintojakso sisältää myös data-analyysin perusteet tietokonetta hyväksikäyttäen.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oman alansa keskeiset tiedonlähteet, osaa hakea tietoa tehokkaasti ja systemaattisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä ja ratkaista tekniikassa esiintyviä lausekkeita tietoteknisten sovellusohjelmien kanssa
- käyttää Microsoft Exceliä (peruskäyttö) opinnoissaan (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen)
- käyttää Mathcadiä opinnoissaan ja raportoinnissa (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen

Sisältö

- Excelin perusfunktiot
- Excelin perustoiminnot (muokkaus, asetukset)
- Funktion kuvaajan piirtäminen Excelillä ja Mathcadillä
- Mathcadin perustoiminnot sekä
1) funktion määrittäminen2) yhtälön ratkaiseminen3) kuvaajan piirtäminen4) vektorilaskenta5) differentiaalilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tieteellisen tutkimusprosessin kulun
- tietää erilaiset otantamenetelmät ja osaa soveltaa niitä otantaa suorittaessaan
- tuntee kyselylomakkeen laatimisen vaiheet ja osaa suunnitella kyselylomakkeen sekä on tietoinen tiedonkeruumenetelmistä
- tuntee tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa
- tuntee hypoteesin testauksen menetelmän
- osaa soveltaa tilastollista testausta mm. riippuvuuksien tutkimiseen ja keskiarvotesteihin

Sisältö

- Tutkimusprosessi, kyselyn laadinta ja raportointi
- Otantatutkimukset
- Tilastotieteen peruskäsitteet (mitta-asteikot, tunnusluvut..)
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö
- Analysointimenetelmät (Riippuvuuksien tutkiminen, keskiarvotestit)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tieteellisen tutkimusprosessin kulun
- tietää erilaiset otantamenetelmät ja osaa soveltaa niitä otantaa suorittaessaan
- tuntee kyselylomakkeen laatimisen vaiheet ja osaa suunnitella kyselylomakkeen sekä on tietoinen tiedonkeruumenetelmistä
- tuntee tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa
- tuntee hypoteesin testauksen menetelmän
- osaa soveltaa tilastollista testausta mm. riippuvuuksien tutkimiseen ja keskiarvotesteihin

Sisältö

- Tutkimusprosessi, kyselyn laadinta ja raportointi
- Otantatutkimukset
- Tilastotieteen peruskäsitteet (mitta-asteikot, tunnusluvut..)
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö
- Analysointimenetelmät (Riippuvuuksien tutkiminen, keskiarvotestit)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssikoe järjestetään 9.4. klo 12.30-14.00 Lem_A173

Kurssisuorituksen voi uusia uusintakokeessa, jotka järjestetään 6.5. ja 22.5. 16-18 Auditoriossa Beta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ajoitusryhmät
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A1
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A2
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B1
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä

- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen

- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä

- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen

- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- riskit tulitöissä

- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus

- toiminta onnettomuustilanteessa

- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. SFS 5900 standardi. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja ja SPEK:in määräämä kurssiaineisto jaetaan opintojakson alussa kurssimaksun suorituksen yhteydessä. SFS 5900 -standardiin tulee perehtyä kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta. Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kyseinen opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti konetekniikan opiskelijoille.

Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ohjatusti kurssin ensimmäisen lähitunnin aikana E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/290/lomake.html
Tarvittaessa opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Mikäli opiskelijalla on voimassaoleva tulityökortti, joka on suoritettu vuosien 2022 tai 2023 aikana, voidaan kurssi hyväksilukea AHOT-menettelyn kautta. (Lisäohjeita MESSI-järjestelmässä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä A1
 • Pienryhmä B1
 • Pienryhmä A2
 • Pienryhmä B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä

- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen

- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä

- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen

- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- riskit tulitöissä

- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus

- toiminta onnettomuustilanteessa

- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. SFS 5900 standardi. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja ja SPEK:in määräämä kurssiaineisto jaetaan opintojakson alussa kurssimaksun suorituksen yhteydessä. SFS 5900 -standardiin tulee perehtyä kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on jälkimmäisellä neljän tunnin opintokerralla oman pienryhmän lukujärjestyken mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta. Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kyseinen opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti konetekniikan opiskelijoille.

Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkamista E-lomakkeiden kautta.

Mikäli opiskelijalla on voimassaoleva tulityökortti, joka on suoritettu vuosien 2023 tai 2024 aikana, voidaan kurssi hyväksilukea AHOT-menettelyn kautta. (Lisäohjeita MESSI-järjestelmässä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssini hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Lehto
Vastuuopettaja

Raimo Lehto

Ryhmät
 • KMMMODTuotannonSuunnittelu
  KMM Tuotannon Suunnittelu

Sisältö

• Tuotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenenetelmät.
• Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.
• Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.
• Toimitusketjustrategian kehittäminen.
• Työsuojelun perusasiat, organisaatiot ja vastuut
• Esimiehen henkilöstöhallinnon perusasiat ja erilaiset johtamiskäytännöt tuotannossa

Oppimateriaalit

Luentomateriaali on Itslearningissa ja kurssilla käytettävä kirjallisuus tiedotetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, learning by doing

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti marras/joulukuussa 2023. Aika ilmoitetaan kurssin alussa ja tentti on pakollinen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning by doing

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa kirjallisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 tuntia(10x3h)
Ryhmätyöskentely ja esitysten valmistelu sekä raportointi 56 tuntia
Henkilökohtainen työskentely 47 tuntia
Yhteensä 133 tuntia

Sisällön jaksotus

• Tuotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenenetelmät.
• Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.
• Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.
• Toimitusketjustrategian kehittäminen.
• Työsuojelun perusasiat, organisaatiot ja vastuut
• Esimiehen henkilöstöhallinnon perusasiat ja erilaiset johtamiskäytännöt tuotannossa

Tämän lisäksi opiskelija tekee raportin tutustumalla alan kirjallisuuteen, jotta pystyy ratkaisemaan Itslearningissä annetun henkilökohtaisen harjoitustyön
Pienryhmissä tehdään ryhmätyö, joka raportoidaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
- henkilökohtaiset harjoitustyöt 50%
- pienryhmän harjoitustyön kirjallinen raportti 30%
- kirjallinen tentti 20%
Yhteensä 100%

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta hyväksytysti kirjallista harjoitustyötä eikä ryhmätyötä annetussa aikataulussa ennen 31.12.2021. Kirjallisten harjoitusten aikataulusta pystyy aina sopimaan, kun on todellinen syy jatkoaikaan..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T1-2:
- Opiskelija osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä, käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä sekä toimii toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa.
- Opiskelija osaa nimetä harjoitustyön eri osa-alueet ja ymmärtää tuotannon johtamisen, työsuojelun ja esimiestyön peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä sekä antaa ja ottaa palautetta vastaan.
- Harjoitustyöt on tehty. Harjoitustöissä on selkeitä puutteita, mutta ne eivät ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä. Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 1.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H3-4:
- Opiskelija osaa etsiä ja yhdistellä arkitietoa sekä tutkittua tietoa sekä käyttää keskeisiä tuotannon johtamisen,, työsuojelun ja esimiestyön ammattikäsitteitä systemaattisesti.
- Opiskelija osaa toimia aktiivisesti ryhmässä ja tehdä tavoitteellista yhteistyötä. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sen huomioon työskentelyssään.
- Kaikki kurssin tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu sovitun aikataulun mukaisesti.
- Kaikki tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu ammattimaisella otteella tehtävänannon ja annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tuotokset ovat jääneet yleiselle tasolle.Harjoitustyö sisältää keskeiset osa-alueet ja on yhtenäinen kokonaisuus.
Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K5:
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja soveltaa oppimaansa luovasti ja tuottaa omia johtopäätöksiä.
- Opintojakson tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu aikataulun mukaisesti ja ammattimaisella ja perehtyneisyyttä osoittavalla tavalla.
- Opiskelija osaa organisoida ryhmän toimintaa ja tuo uusia ajatuksia avoimesti ryhmän käyttöön.
- Opiskelija hallitsee rakentavan palautteen ja pystyy muokkaamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti. Hän innostaa muita toimimaan näiden kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti.
- Harjoitustyö sisältää keskeiset osa-alueet ja innovatiivisen käsittelyn. Esitystapa on innovatiivinen ja innostava.
Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 4.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää automaation keskeisen aseman nykyaikaisessa tuotannonohjauksessa sekä tuotantoautomaation vaikutukset yrityksen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn
- Hallitsee teollisuusrobotiikkaan liittyvät keskeiset perusteet ja ohjelmoinnin
- Tuntee automaatio- ja toiminnanohjausjärjestelmien roolit ja rakenteen sekä informaatiovirtojen merkityksen yrityksen tuotannonohjauksen kannalta
- Ymmärtää tuotantojärjestelmien simuloinnin merkityksen ja perusteet tuotannollisten prosessien ja laitteiden suunnittelussa sekä tehokkuuden parantamisessa.

Sisältö

- Tuotannon ja automaation keskeiset tunnusluvut
- Tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmän rakenteet ja roolit
- Tuotantoautomaation järjestelmähierarkia ja tietovirrat yrityksessä
- Robotiikan peruskäsitteet, rakenteet ja ohjelmointi
- Joustavan valmistusjärjestelmän automaatiorakenne (FMS)
- Tuotannollisten prosessien ja laitteiden simulointi.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina on videot, opinnäytetyöt, raportit ja muu opettajan osoittama materiaali kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaisarviointi, simulaatioharjoitukset, laboratorioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssissa ei ole tenttiä, arvosana perustuu pitkin lukukautta suoritettaviin tehtäviin. Uusintaa ei ole, ks. relevantti kohta tutkintosäännöstä:
"Kun opintojakson arviointi ei perustu lopputenttiin vaan erillisiin näyttöihin
• tulee osatehtävät palauttaa aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.
• Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa."

Sisällön jaksotus

Kurssilla on kuusi teemakokonaisuutta:
- Teollisuusrobotiikka + labrat + simulaatioharkat
- Hitsausautomaatio + demo
- Levytyön automaatio + demo
- Lean ja työntutkimus, simulaatiopeli
- Koneistus ja joustavat valmistusjärjestelmät + demo
- Insinöörin yhteiskuntavastuu/työn ja teknologian tulevaisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja kurssin suorittamisesta voi kysyä suoraan opettajalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu osatehtävien suorituksiin. Osatehtävät on ajoitettu koko lukukauden ajalle.

Tehtävä (painoarvo arvioinnissa), arviointitapa

- Teollisuusrobotiikka
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi
Simulointiharjoitukset (20), opettajan arviointi
Laboratorioharjoitukset (15), opettajan arviointi

- Hitsausautomaatio
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi

- Levytyön automaatio
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi

- Lean ja työntutkimus
Simulaatiopeliin osallistuminen (5), opettajan arviointi

- Joustavat valmistusjärjestelmät
Suullinen pienryhmätentti (10), opettaja arvioi

- Insinöörin yhteiskuntavastuu/työn ja teknologian tulevaisuus
Essee (5), opettaja arvioi

Kurssin kertaustehtävä (10), arvioidaan yhdessä

Kurssin läpäisemiseksi kaikki vertaisarvioitavat yksilötehtävät (teollisuusrobotiikka, levytyön automaatio, hitsausautomaatio) pitää olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Putkonen
Vastuuopettaja

Ari Putkonen

Ajoitusryhmät
 • PKONTS23 A1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 A2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • PKONTS23 A1
 • PKONTS23 A2
 • PKONTS23 B1
 • PKONTS23 B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luoda 2D-mallista yksikäsitteisen ja selkeän kuvan, käyttäen tekniset piirustukset standardien määritelmiä projektiosta ja leikkauskuvannoista
- osaa luoda tuotedokumentaatiot yksikäsitteiseksi, käyttäen teknisen piirustuksen standardien mukaisia merkintöjä ja viivalajeja
- osaa standardien mukaisesti mitoittaa ja määrittää toleranssit ottaen huomioon toiminnallisuus, valmistettavuus sekä vaikutuksen kappaleen valmistuskustannuksiin
- tuntee teknisen tuotetiedon hallinnan standardisoinnit, johon kuuluu tekniset tuoteasiakirjat, sekä geometrinen tuotemäärittely
- osaa geometrisen tuotemäärittelyn (GPS) Käsitteet, periaatteet ja säännöt
- osaa PDM-järjestelmien periaatteet tuotetietojen hallinnointiin

Sisältö

- tuotteen projisointimenetelmät
- tekniset piirustukset yleiset esittämisperiaatteet
- 2D-piirtäminen
- mittojen ja toleranssien esittäminen
- geometrinen tuotemäärittely (GPS)
- tekninen tuotedokumentaatio
- tuotetiedonhallinta (PDM)

Arviointiasteikko

H-5