Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op


Liiketalous, Matkailu ja wellness liiketoimintana, S24

Liiketalous, taloushallinto S24

Opintopolkujen ajoitukset


Liiketalous, Matkailu ja wellness liiketoimintana, S23
Liiketalous S21

Liiketalous, digitaalinen liiketoiminta S21 Salo

Liiketalous, digitaalinen liiketoiminta S20 Salo
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintamallia
- kuunnella asiakasta ja ehdottaa lisäarvoa tuottavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
- kehittää ja parantaa myyntiä ja markkinointia yhdessä asiakkaan kanssa.

Oppimateriaalit

Treenien ja kirjapiirien teorialähteitä.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen yritysten kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä syvennetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat yritysten kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Opiskelija ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan ja ansaintalogiikan. Hän osaa kuunnella asiakasta ja tuottaa tämän kanssa yhteistyössä kannattavia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja projektien muodossa. Dialoginen vuorovaikutus ja asiakaspalaute ohjaavat toimintaa.

Opintojakso on jatkokurssi MyyntiAkatemian kurssille Myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojektit.

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset ja tekeminen eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida myynti/markkinointiprojektin
• kommunikoida asiakkaan kanssa läpi projektin
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin
• arvioida projektissa omaa ja tiimin tekemistä asiakaspalautteen pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin ja nopeasti selvittää mahdollisia viestintähaasteita
• pitää asiakasta keskiössä ja ehdottaa hänelle lisäansaintaa tuottavia jatkotoimenpiteitä
• toimia asiakaspalautteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
 • Arto Kuuluvainen
Ryhmät
 • PMYYNS22
  Myyntityö S22
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintamallia
- kuunnella asiakasta ja ehdottaa lisäarvoa tuottavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
- kehittää ja parantaa myyntiä ja markkinointia yhdessä asiakkaan kanssa.

Oppimateriaalit

Treeni- ja kirjareflektiolähteet.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen ja oppiminen yritysten kehittämisprojektien tekemisen kautta. Teoriakehystä syvennetään treenien ja kirjareflektioiden avulla. Portfoliotyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan MyyntiAkatemiassa. MyyntiAkatemiassa käytetään tiimioppimista ja portfoliotyöskentelyä, johon kuuluvat yritysten kehittämisprojektien tekeminen, treenien pitäminen, tiedonhankintaa ja kirjallisuuden lukemista ja reflektointia sekä oman oppimisen reflektointia oppimissopimuksen avulla. Tiimioppiminen on osa innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee yritysten ja organisaatioiden projektitoimeksiantoja ja hän näyttää osaamistaan portfolion muodossa. Hän pitää tuntikirjaa työtunneistaan. Opintopisteet annetaan tehdyn tuntimäärän ja portfoliotuotosten perusteella.

Sisällön jaksotus

Opiskelija ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan ja ansaintalogiikan. Hän osaa kuunnella asiakasta ja tuottaa tämän kanssa yhteistyössä kannattavia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja projektien muodossa. Dialoginen vuorovaikutus ja asiakaspalaute ohjaavat toimintaa.

Opintojakso on jatkokurssi MyyntiAkatemian kurssille Myynnin ja markkinoinnin kehittämisprojektit.

Viestintäkanava ja lisätietoja

MyyntiAkatemiassa käytetään omaa Teams-kanavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajilta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa, oppimisopimuksensa sekä hänen tuotoksiaan projektitoiminnasta.

Hylätty (0)

Tuotokset eivät täytä hyväksytyn kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan
• suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida myynti/markkinointiprojektin
• kommunikoida asiakkaan kanssa läpi projektin
• arvioida projektissa omaa tekemistään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin
• arvioida projektissa omaa ja tiimin tekemistä asiakaspalautteen pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

•selvittää asiakasyrityksen liiketoiminnan ja ansaintalogiikan ja suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle analyysin pohjalta kannattavia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja
• ymmärtää asiakasta ja asiakastoimintamallin mahdolliset ongelmat
• kommunikoida asiakkaan kanssa dialogisesti läpi projektin ja nopeasti selvittää mahdollisia viestintähaasteita
• pitää asiakasta keskiössä ja ehdottaa hänelle lisäansaintaa tuottavia jatkotoimenpiteitä
• toimia asiakaspalautteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kaisa Aaltonen
 • Päivi Killström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS21ba
  PLIITS21ba

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valita myyntityön kohderyhmät ja asettaa myynnille tavoitteet ja aikataulun
- ymmärtää asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat asiat ja suunnittelee myyntityön sen mukaisesti
- hallitsee ja toteuttaa myyntiprosessin eri vaiheet (myös sosiaalinen myynti)
- osaa valita myyntityölleen sopivat ja kustannustehokkaat myyntikanavat
- ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä käyttää myyntitilanteen edellyttämiä vuorovaikutustaitoja
- osaa luoda positiivista tunnelmaa osana myyntitiimiä varmistaakseen koko ryhmän myyntitavoitteen saavuttamisen

Sisältö

Ostokäyttäytymisen perusteita
Myyntiprosessin teoria
Myyntityön suunnittelu ja toteutus, budjetointi ja seuranta
Asiakas- ja ratkaisukeskeinen myyntityö

Oppimateriaalit

Lisäksi opiskelijat voivat hakea itsenäisesti lukumateriaalia opintojakson aikana, lähteeksi voi hakea esimerkiksi Johannes Partanen ”1000 Maailman Parasta kirjaa”. Linkki: https://tiimiakatemia.com/tuote/kirja-kirjoista-tiimiyrittajan-tiimivalmentajan-parhaat-kirjat-2020-21/

Opetusmenetelmät

Opiskelija toteuttaa myyntikampanjan sisäisenä tai ulkoisena projektina: sisäisesti niin, että tuotteistaa ja myy osuuskunnan omia/BA:n palveluita ja tuotteita tai ulkoisena niin, että toimeksiantajana on BA:n ulkopuolinen yritys, yhteisö, organisaatio.

Yksilötaso:
Opiskelija osallistuu yhteisesti sovittaviin kokouksiin, keskusteluihin ja muihin aktiviteetteihin. Opiskelija soveltaa teoriaa käytäntöön tietoisesti ja tavoitteellisesti sekä niin, että opiskelija pystyy todentamaan oppimansa ja tekemänsä portfoliossaan. Opiskelijan tulee aktiivisesti työskennellä liiketoiminnassa ja projekteissa ja edistää osuuskunnan tavoitteita.
Hän laatii lukuohjelman tukemaan omaa ammatillista kehittymistään.
Opiskelija lukee sovitut kirjat ja muut materiaalit. Opiskelija etsii aktiivisesti tarvitsemaansa tietoa.
Opiskelija lukee ja reflektoi vähintään 1 kirjan tai vastaavaa materiaalia (artikkelit, TED Talkit, ym.) per 5 OP. Reflektio laaditaan omaan portfolioon.
Tiimitaso:
Opiskelija osallistuu lukupiireihin ja jakaa tiimille hankkimaansa tietoa.
Opiskelijat ovat vastuussa 2 kertaa viikossa pidettävien treenien valmistelusta ja vetovastuusta.
Treenit voidaan järjestää myös talon ulkopuolella ja vierailijoita voidaan pyytää tiimin ulkopuolelta. Treenit ovat aktiivinen tilaisuus, jossa jokainen tuottaa lisäarvoa omalla panoksellaan.
Osaa hyödyntää Motorolaa oppimisessaan.
Oppimissopimuksen tulee sisältää tiimin tavoitteita. Tiimi tukee jäsentensä tavoitteita.

Verkostot:
Opiskelija verkostoituu mm. muiden tiimiopiskelijoiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija osoittaa oppimistaan koko opintojakson ajan osuuskunnassaan ja BisnesAkatemiassa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan BisnesAkatemian tiimioppimisympäristössä. BisnesAkatemiassa käytetään nelivetomallia, johon kuuluvat treenit, projektit, lukeminen sekä oppimissopimus. Opiskelija oppii tiimissä ja työelämälähtöisten tehtävien avulla työyhteisön toimintatapoja ja käsitteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tarkoitettu BisnesAkatemian osuuskunnissa työskenteleville opiskelijoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät nelivetomallin mukaan. Kokonaistyömäärä viidelle opintopisteelle on noin 135 tuntia: työtunteja on tultava vähintään 100 tuntia (aktiiviset työtunnit, treenit, lukupiirit, raportointi portfolion muodossa), tämän lisäksi tiedonhankintaa 35h. Opiskelijan työmäärä perustuu tiedonhankintaan, aktiivisiin työtunteihin, viikoittaisiin treeneihin ja luettuihin kirjoihin/materiaaleihin. Osallistuminen treeneihin on pakollista. Jos jostain syystä opiskelija ei pääse oman tiimin treeneihin, poissaolo korvataan osallistumalla jonkun rinnakkaisryhmän treeneihin. Opiskelija pitää kirjaa työtuntinsa tuntikirjanpitoon. Opintopisteet muodostuvat tehdyn tuntimäärän ja saavutettujen tuotosten perusteella.

Opiskelija reflektoi portfolioonsa omaa urakehitystä ja päivittää urasuunnitelmia esim. videon, kirjallisen reflektion tai muun kautta.

Sisällön jaksotus

Treeniaiheet syntyvät osuuskunnan liiketoiminnan tarpeista ja ajankohtaisista aiheista. Treeniaiheitä keksitään luovasti ja innovatiivisesti. Lisäksi, vinkkejä treeniaiheisin voi kysyä valmentajilta, apuvalmentajilta ja toiselta tiimiltä.

Mahdolliset treeniaiheet:
Ostokäyttäytymisen perusteita
Myyntiprosessin teoria
Myyntityön suunnittelu ja toteutus, budjetointi ja seuranta
Asiakas- ja ratkaisukeskeinen myyntityö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajalta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa sekä tuotoksia toiminnasta (dokumentteja, raportteja, kuvia, linkkejä, videoita, ym.). Opiskelija vakuuttaa portfoliollaan ja raportillaan osaamisensa ja oppimisensa.

Hylätty (0)

Opintojakson tavoitteet eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1-2),

Opiskelija/ryhmä toimii itsenäisesti kuitenkin ohjaajan tukeutuen. Niukka lähdemateriaalin valinta ja suppea lähdemateriaalin käyttö annettuihin tehtäviin nähden.
Valittujen asioiden ja omien johtopäätösten esittäminen on heikkoa.
Tuotoksissa ei juurikaan kriittistä ajattelua eikä asioiden loogista yhdistämistä.

Opiskelija
organisoi ja toteuttaa myyntikampanjan
ymmärtää ostokäyttäytymisen perusteita ja hallitsee myynnin perustyökalujen käytön
huolehtii, että myyntikampanja viedään päätökseen ja arvioidaan asianmukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyvä (3-4),

Opiskelija/ryhmä on aloitteellinen ja hyödyntää oman ryhmänsä osaamista ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Monipuolinen, aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö.
Johtopäätösten esittäminen on loogista ja selkeää sekä sisältää omaa pohdintaa.
Tuotoksissa on kriittistä ajattelua ja tekeminen on ollut aktiivista. Opiskelija luo positiivisen ilmapiirin työyhteisöönsä.

Opiskelija
organisoi ja toteuttaa myyntikampanjan
huolehtii, että myyntikampanja viedään päätökseen ja arvioidaan asianmukaisesti
toimii itsenäisesti myyntikampanjassa projektipäällikön tai muun roolin mukaisesti
hallitsee budjetoinnin ja myynnin muut työkalut
osaa kehittää omaa ratkaisukeskeistä myyntitaitoaan asiakaspalautteen mukaisesti
saavuttaa myyntitavoitteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana kiitettävä (5),

Opiskelija/ryhmä hyödyntää eri ryhmien osaamista. Opiskelija/ryhmä osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja sekä osaa jäsentää tuotokset ehjäksi kokonaisuudeksi eri näkökulmia huomioiden. Opiskelija/ryhmä on vastaanottanut palautetta rakentavasti ja hyödyntänyt palautetta. Ryhmän työskentely on ollut dialogista ja kaikkien osaamista kehittävää. Työskentely on ollut esimerkillistä ja tavoitteellista. Opiskelija luo positiivisen ilmapiirin työyhteisöönsä sekä auttaa ja kannustaa muita.


Opiskelija
organisoi ja toteuttaa myyntikampanjan
huolehtii, että myyntikampanja viedään päätökseen ja arvioidaan asianmukaisesti
toimii itsenäisesti myyntikampanjassa projektipäällikön tai muun roolin mukaisesti
hallitsee budjetoinnin ja myynnin muut työkalut
osaa kehittää omaa ja muiden ratkaisukeskeistä myyntitaitoa asiakaspalautteen mukaisesti
arvioi ja kehittää asiantuntijuuttaan myynnissä monipuolisesti ja tavoitteellisesti
toimii ja tekee päätöksiä vaativissa tilanteissa
saavuttaa tai ylittää myyntitavoitteet.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kaisa Aaltonen
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet projektimaiseen työskentelyyn yhdessä asiakkaan kanssa ja hän osaa tavoitteellisesti suunnitella ja toteuttaa projekteja. Opiskelija osaa käyttää projektinhallinnan työvälineitä sekä dokumentointiin, että tehokkaaseen viestintään sekä projektin sisällä, että projektin asiakkaalle.

Opiskelija hallitsee asiakashallinnan perusasiat, tarjoukset, aikataulutuksen sekä kommunikaation sekä oman tiimin että asiakkaan suuntaan. Lisäksi opiskelija osaa asettaa projektin tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjata tiimin toimintaa asiakkaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

Asiakasprojektien vetäminen tai projekteihin aktiivisena jäsenenä osallistuminen ja projektin suunnittelu, budjetointi, aikataulutus ja toteutus presentaatioineen.

Oppimateriaalit

Opiskelijat voivat hakea itsenäisesti lukumateriaalia opintojakson aikana, lähteeksi voi hakea esimerkiksi Johannes Partanen ”Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat”.

https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2017/06/Tiimiyritt%C3%A4j%C3%A4n-ja-tiimivalmentajan-parhaat-kirjat-valintaopas-2019-20.pdf

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu yhteisesti sovittaviin projektikokouksiin, -keskusteluihin,väliarviointeihin ja muihin aktiviteetteihin. Opiskelijan työskentelee aktiivisesti projektin tavoitteiden mukaisesti.

Opiskelija lukee ja reflektoi yhden kirjan tai vastaavan materiaalin (artikkelit, TED Talkit, ym.) per 5 OP. Reflektio laaditaan omaan portfolioon.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija osoittaa oppimistaan koko opintojakson ajan osuuskunnassaan ja BisnesAkatemiassa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutetaan BisnesAkatemian tiimioppimisympäristössä. BisnesAkatemiassa käytetään nelivetomallia, johon kuuluvat treenit, liiketoiminta, lukeminen sekä oppimissopimus. Treeni- ja lukupiiriaiheita valitaan tarvelähtöisesti, jotta ne tukevat projektin tekemistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tarkoitettu BisnesAkatemian osuuskunnissa työskenteleville opiskelijoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät nelivetomallin mukaan. Kokonaistyömäärä viidelle opintopisteelle on noin 135 tuntia: työtunteja on tultava vähintään 100 tuntia (aktiiviset työtunnit, treenit, lukupiirit, raportointi portfolion muodossa), tämän lisäksi tiedonhankintaa 35h. Opiskelijan työmäärä perustuu tiedonhankintaan, aktiivisiin työtunteihin, viikoittaisiin treeneihin ja luettuihin kirjoihin/materiaaleihin. Osallistuminen treeneihin on pakollista. Jos jostain syystä opiskelija ei pääse oman tiimin treeneihin, poissaolo korvataan osallistumalla jonkun rinnakkaisryhmän treeneihin. Opiskelija pitää kirjaa työtunneistaan tuntikirjanpitoon. Tiimi esittelee projektiaan muille osuuskunnille esim. Heimohuudossa. Opintopisteet muodostuvat tehdyn tuntimäärän ja saavutettujen tuotosten perusteella.
Opiskelija lukee ja reflektoi yhden kirjan tai vastaavan materiaalin (artikkelit, TED Talkit, ym.) per 5 OP

Sisällön jaksotus

Asiakasprojektin suunnittelu, budjetointi, aikataulutus ja toteutus.
Opiskelija oppii määrittelemään projektin lähtötiedot yhdessä asiakkaan kanssa, asettamaan ja määrittelemään asiakasprojektin sisällön ja käyttää sopivia projektityökaluja. Opiskelija osaa laatia alustavan projektisuunnitelman, jossa projektin tavoitteet, kesto/aikataulutus, mahdollinen budjetti sekä työnjako on suunniteltu.
Opiskelija huolehtii aktiivisesta kommunikoinnista asiakkaaseen päin ja laatii projektiin liittyvän sopimuksen ja siihen liittyvät velvoitteet. Projektista pyritään neuvottelemaan asianmukainen korvaus.


Mahdollisia treeniaiheita asiakasprojekteihin liittyen:
Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen
Neuvottelutaidot
Projektin hinnoittelu
Asiakaspalautteen kerääminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan asiakkailta, vertaisiltaan sekä valmentajalta. Hän tekee myös jatkuvaa itsearviointia ja reflektointia toiminnastaan. Arviointi kohdistuu opiskelijan toimintaan tiimissä ja projekteissa. Opiskelija laatii portfolion toiminnastaan ja tuotoksistaan. Portfolio pitää sisällään hänen tuntikirjanpitonsa, kirjareflektionsa sekä tuotoksia toiminnasta (dokumentteja, raportteja, kuvia, linkkejä, videoita, ym.). Opiskelija vakuuttaa portfoliollaan ja raportillaan osaamisensa ja oppimisensa. Portfolio esitellään tiimin yhteisessä portfoliokatselmuksessa.

Huom! Yli yhden vuoden takaisista projekteista tehtyjä portfolioita ei arvioida!

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet eivät täyty. Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi ja tuloksellisesti liiketoimintaan, treeneihin, lukupiireihin ja muihin vaadittaviin toimiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 - 2), opiskelija osaa
• osaa toimia vastuullisessa roolissa asiakasprojektissa
• suunnitella, seurata ja toteuttaa sekä raportoida
• arvioida projektissa omaa tekemistään ja osallistuu ryhmän yhteiseen arviointiin.
Opiskelija/ryhmä toimii itsenäisesti kuitenkin ohjaajan tukeutuen.
Potfolioon valittujen asioiden esittäminen ja reflektointi on niukkaa.
Tuotoksissa ei juurikaan kriittistä ajattelua eikä asioiden loogista yhdistämistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyvä (3 - 4), opiskelija
• toimii vastuullisesti projektissa
• hoitaa viestinnän ja kommunikoinnin projektiryhmän ja toimeksiantajan välillä
• huomioi asiakkaan tarpeet
Opiskelija on projektissa aloitteellinen ja aktiivinen. Hän osaa hyödyntää oman ryhmänsä osaamista ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Projekti on tuottanut asiakkaalle lisäarvoa.
Opiskelija luo positiivista ilmapiiriä työyhteisöönsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana kiitettävä (5), opiskelija
• saavuttaa asiakasprojektissa korkean asiakastyytyväisyyden ja laskutuksen
• toimii tavoitteellisesti asetetut päämäärät saavuttaen
• osaa toimia paineen alla vaativissa tilanteissa
• tuottaa merkillepantavaa arvoa asiakkaille
Opiskelija hyödyntää eri ryhmien osaamista. Opiskelija on vastaanottanut palautetta rakentavasti ja hyödyntänyt sitä. Opiskelijan työskentely on ollut dialogista ja ryhmän osaamista kehittävää.
Opiskelijan työskentely on ollut esimerkillistä ja tavoitteellista. Opiskelija luo positiivisen ilmapiirin työyhteisöönsä sekä auttaa ja kannustaa muita.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marianne Renvall
Ryhmät
 • MLIISK23
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija:
-tunnistaa ja kehittää omia vahvuuksia myyjänä
-kommunikoi dialogissa asiakkaan kanssa
-etenee myyntiprosessin mukaisesti kaupantekoon

Sisältö

-reflektio omasta myyntitaidosta
-dialogin tunnusmerkit ja vuorovaikutuksen tärkeys
-myyntiprosessin harjoittelu ja arviointi

Oppimateriaalit

Oivalta myyntityö-asiakkaana organisaatio, Hänti Sirpa, Kairisto-Mertanen Liisa.
Asiakkaista ansaintaan, Hänti Sirpa.
Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä hyödynnetään pääasiassa yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä kuten
- kirjapiiri ja tiedon jakaminen ja rakentaminen
-harjoitukset ja simuloidut myyntitilanteet
-reflektiot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämäläheisyys ja opiskelijalähtöisyys luovat lähtökohdat pedagogiikkaan.
Monimuoto-opiskelu, jossa yhteisiä lähijaksoja sekä etäjaksolla tapahtuva itsenäinen työskentely ja pari- ja pienryhmätyöskentely.
Yrityscaseissä kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen.
Innopedan mukaista yhteisöllistä ja työelämälähtöistä tiedon rakentamista, jakamista ja oppimista.
It´s Learning hyödynnetään verkko-oppimisalustana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 h
Työmäärä koostuu seuraavista osioista:
Teorian lukeminen itsenäisesti ja kirjallisuusreflektion kirjoittaminen, toisen opiskelijan reflektion arviointi sekä tiedon jakaminen kirjapiirissä.
Lähiopetus: Opettajan luennot, pari/ryhmätöitten työstäminen ja esittelyt (tiedon jakaminen ja rakentaminen), harjoitukset, simuloidut myyntitilanteet
Itsenäiset pari/ryhmätyöt lähiopetuksen välillä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija:
-tunnistaa ja kehittää omia vahvuuksia myyjänä
-kommunikoi dialogissa asiakkaan kanssa läpi myyntiprosessin
-etenee myyntiprosessin mukaisesti kaupantekoon
-ymmärtää myyntiprosessin ja asiakasajattelun kokonaisuuden.

Sisältö:
-myynnin teorian omaksuminen kirjareflektion ja kirjapiirin avulla
-myyntiprosessin hallinta ja harjoitus
-asiakasymmärrys ja dialogin merkitys
-myynnin tulevaisuuden ja oman myyntitaidon reflektointi.

Kurssi alkaa etätehtävällä viikolla 2.
Lähiopetuskerrat:
23.1. klo 13-16, 13.2. klo 13-16, 5.3. klo 13-16, 9.4. klo 13-16.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It´s Learning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kohteet:
Kirjallisuusreflektion kirjoittaminen 0-5, toisen reflektion kommentointi, osallistuminen kirjapiiriin 25%
Teams-neuvottelu 25 %, 0-5
Myyntineuvottelu F2F 25%, 0-5
Myynnin tulevaisuus ja oman myyntitaidon kehittäminen, 25%, 0-5.

Jos opintojakson tuotokset toimitetaan myöhässä, tämä voi vaikuttaa arvosanaan. Myös aktiivisuus lähiopetuksessa ja ryhmätöissä vaikuttavat arvosanaan. Jos opiskelija on pois lähiopetuksesta enemmän kuin yhden kerran, kurssi hylätään.
Menetelmät:
Opettajan arviointi
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Hylätty (0)

Mikäli jokin osasuoristuksista on hylätty, opintojakson suoritus on hylätty. Jos opiskelija on pois lähiopetuksesta enemmän kuin yhden kerran, kurssi hylätään.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1-2), opiskelija:
-palauttaa kaikki arvioitavat tehtävät
-osaa reflektoida luettua materiaalia
-osaa tehdä tarjouksen ja käydä sopimusneuvottelun
-ymmärtää myyntiprosessin vaiheet ja osaa kuvata näitä
-toimii osana ryhmää pari/ryhmätöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyväksytty (3-4), opiskelija:
-palauttaa kaikki arvioitavat tehtävät
-osaa reflektoida luettua materiaalia ja tuoda esille omia ajatuksia ja uusia näkökulmia
-osaa tehdä asiakaslähtöisen tarjouksen ja käydä sopimusneuvottelun tuloshakuisesti
-ymmärtää myyntiprosessin vaiheet ja näkee omaa myyntiä osana asiakasyrityksen toimintaa
-toimii dialogisesti osana ryhmää pari/ryhmätöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana hyväksytty (5), opiskelija:
-palauttaa kaikki arvioitavat tehtävät
-osaa reflektoida luettua materiaalia ja tuoda esille omia ajatuksia ja uusia näkökulmia
-osaa tehdä asiakaslähtöisen tarjouksen ja käydä sopimusneuvottelun tuloshakuisesti ja dialogisesti
-ymmärtää myyntiprosessin vaiheet ja näkee myyntiä osana kohdeyrityksen toimintaa ja antaa asiakkaalle lisäarvoa
-toimii dialogisesti osana ryhmää pari/ryhmätöissä ja tuo niihin uutta aspektia.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kaisa Aaltonen
Ryhmät
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa myydä tuotteita ja palveluita asiakaskohtaiset tarpeet huomioivalla tavalla
- tunnistaa ja soveltaa myyntiprosessin eri vaiheet
- huomioi business-to-business kaupan erityispiirteet
- osaa myyntineuvotteluissa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen liiketoimintansa sekä pyrkii pitkäaikaisiin asiakkuuksiin.

Sisältö

Myyntiprosessin teoriaan tutustuminen ja soveltaminen eri myyntitilanteissa
Myyntisuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
B-to-b myynnin ymmärrys ja asiakkuuksien kehittäminen
Dialogitaitojen merkitys neuvottelutilanteessa

Oppimateriaalit

B-to-B-myyntiin liittyvät materiaalit
Johannes Partanen: Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan Parhaat kirjat

https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2017/06/Tiimiyritt%C3%A4j%C3%A4n-ja-tiimivalmentajan-parhaat-kirjat-valintaopas-2019-20.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan BisnesAkatemian tiimioppimisympäristössä. BisnesAkatemiassa käytetään nelivetomallia, johon kuuluvat treenit, liiketoiminta, lukeminen sekä oppimissopimus.
Treeniaiheet syntyvät osuuskunnan liiketoiminnan tarpeista ja ajankohtaisista aiheista. Treeniaiheitä keksitään luovasti ja innovatiivisesti. Lisäksi, vinkkejä treeniaiheisin voi kysyä valmentajilta, apuvalmentajilta ja toiselta tiimiltä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

BisnesAkatemian nelivetomallin mukaan: oppimissopimus, treenit, liiketoiminta, lukupiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tarkoitettu BisnesAkatemian osuuskunnissa työskenteleville opiskelijoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus:
Opiskelija valmistautuu myyntiprosessiin ja -tilanteisiin treenamalla ja lukemalla relevanttia teoriaa sekä perehtymällä asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija myy tuotteita ja palveluita. Opiskelija osaa ottaa toiminnassaan huomioon B2B tai B2C -kaupan erityispiirteet neuvotteluissa, tarjousprosessissa, sopimuksen tekemisessä, laskutuskäytännöissä. Opiskelija kehittää myyntiä asiakaspalautteen kautta. Opiskelijaa kerää näytteitä osaamisestaan portfolioonsa.
Opiskelija lukee ja reflektoi vähintään yhden kirjan tai vastaavaa materiaalia (artikkelit, TED Talkit, ym.) per 5 OP. Reflektio laaditaan omaan portfolioon.

Työmäärä:
Treenit, luetut kirjat ja muut materiaalit myynnistä sekä suoritetut myyntiprojektit osuuskunnalle tai asiakkaille lasketaan mukaan. Opintojaksossa 5op:tta kohden (135h) vaaditaan 100h projektityöskentelyä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija:
-osaa myydä tuotteita ja palveluita asiakaskohtaiset tarpeet huomioivalla tavalla
-tunnistaa ja soveltaa myyntiprosessin eri vaiheet
-huomioi business-to-business kaupan erityispiirteet
-osaa myyntineuvotteluissa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen liiketoimintaansa sekä pyrkii pitkäaikaisiin asiakkuuksiin.

Sisältö:
Myyntiprosessin teoriaan tutustuminen ja soveltaminen eri myyntitilanteissa, myyntisuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
B-to-b myynnin ymmärrys ja asiakkuuksien kehittäminen
Dialogitaitojen merkitys neuvottelutilanteessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu opiskelijan itse laatiman portfolion, itsearvioinnin, vertaisarvioinnin sekä valmentajien muodostaman arvioinnin perusteella. Opiskelija on itse vastuussa vertaisarvioinnin keräämisestä projektiryhmänsä jäseniltä sekä asiakkaalta. Portfolio esitellään tiimin yhteisessä portfoliokatselmuksessa.

Huom! Yli yhden vuoden takaisista projekteista tehtyjä portfolioita ei arvioida!

Hylätty (0)

Vaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana hyväksytty (1 -2), opiskelija :
valmistautuu myyntiprosessiin ja -tilanteisiin lukemalla relevanttia teoriaa.
Tietää ja tunnistaa B2B tai B2C -kaupan erityispiirteet
osallistuu myyntiprosesssin suunnitteluun ja läpivientiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana hyvä (3 - 4), opiskelija:
vie myyntiprosessia eteenpäin tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja saavuttaa myyntituloksia.
Toimii itsenäisesti myyntiprosessin eri tilanteissa oman roolinsa mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana kiitettävä (5), opiskelija:
arvioi ja kehittää asiantuntijuuttaan b-to-b ja b-to-c -myyjänä monipuolisesti ja tavoitteellisesti.
Organisoi ja ohjaa tavoitteellisesti myyntiprosessia ja toimii sekä tekee päätöksiä vaativissa tilanteissa.
Saa hyviä myyntituloksia ja tiedostaa omat haasteensa myyjänä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Otieno Mbare
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

Student is able to
- Understand the nature and social dynamics within B2B environment
- Segment B2B markets and design marketing communication tools
- Understand nature of organization buying behavior
- Evaluate key elements in the sales process.

Sisältö

- Segmentation strategies in B2B
- Organizational buying behavior
- Relationship marketing
- Sales forecasting
- The Personal Selling Process and key competence in sales force

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt ja -harjoitukset, luku/youtube-piirit, pajat, ITS-learning materiaalit

Sisällön jaksotus

Tavoitteena on että tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää mitkä ovat BtoB myyntiprosessin vaiheet
- osaa soveltaa vuorovaikutustaitoja BtoB myyntitilanteessa prosessin eri vaiheissa
- tietää millaista on ammattimainen BtoB myynti teoriassa ja voi alkaa harjoitella jo opintojen aikana
- tietää millaisia erilaisia organisaatioita ostajina voi kohdata ja miten näissä tilanteissa tulisi myyntivastaavien reagoida ja kommunikoida
- osaa pitkäaikaisten asiakkassuhteiden rakentamisen vaiheet ja tietää arvonluonnin merkityksen kehitettäessä liikesuhdetta sen eri vaiheissa.
- osaa selittää myyntityön - erityisesti myyntiennusteiden laadinnan - roolin organisaatiossa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
Ryhmät
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kartoittaa B2B-asiakkaan tarpeita
- kerätä ja hyödyntää asiakastietoa
- soveltaa asiakaslähtöistä ajattelua myyntiprosessissa
- luoda yksinkertaisen asiakkuuksien hallintasuunnitelman
- osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä eri kohderyhmille

Sisältö

Yritysasiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
Asiakaslähtöinen myyntiprosessi
Asiakkuuksien hallintasuunnitelma
Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen

Oppimateriaalit

Zimmerman, A. (2018). Business to business marketing management: A global perspective (Third edition.). Routledge. (soveltuvin osin) (tämä on kirjareflektiossa käytettävä teos)

Kurvinen, J. & Seppä, M. (2016). B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. Kauppakamari. (soveltuvin osin)

Muu materiaali:
- podcastit
- blogit
- ym.

Opetusmenetelmät

- lähiopetus (luennointi, ryhmätyöskentely, parityöskentely)
- itsenäinen teorian opiskelu ja tiedonhaku
- yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät (ryhmätyö ja harjoitustyö sekä niiden esittely)
- harjoitustyö yritystoimeksiantona
- kirjareflektio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisöllinen oppiminen & innovaatiopedagogiikka. Opetuksessa painotetaan ja tuetaan ammattimaista työskentelyotetta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu luennoista ja koko kurssin kestävästä ryhmätyöstä, joka jaotellaan kurssin aikana pienempiin kokonaisuuksiin, ja yritystoimeksiantona tehtävästä pienemmästä harjoitustyöstä.

Kurssin aikana on mahdollista suorittaa arvosanaa nostava, vapaaehtoinen kirjareflektio.

Teoriaa opiskellaan luento-osuuksilla sekä itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan myös ammattimaista työskentelyotetta, esiintymistä ja vertaispalautteen antamista.

Kurssin lopuksi opiskelijat täyttävät oman ryhmänsä työskentelyä koskevan vertaisarvioinnin, jota opettaja voi hyödyntää arvioinneissa (=opettaja voi antaa opiskelijalle matalamman/korkeamman arvosanan, mikäli vertaisarvioinnista käy systemaattisesti ilmi opiskelijan arvosanaa nostavia/madaltavia seikkoja).

Opintojakson laajuus: 5 op = n. 135 h opiskelijan työtä

Kurssilla on 50 % läsnäoloedellytys. Kurssia ei voi läpäistä, mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen vähemmän kuin 50 %.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: 05.09.2023 - 31.10.2023

- B2B-liiketoiminnan pääpiirteet
- Yritysasiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
- Asiakaslähtöinen myyntiprosessi
- B2B-asiakkuuksien hallinta ja johtaminen
- B2B-markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSLearning & sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
- Kirjallinen ryhmäraportti ja siihen liittyvä presentointi 60 % (0-5)
- Harjoitustyö: yritystoimeksianto ja sen presentointi 40 % (0-5)
- Aktiivisuus (läsnäolo% ja aktiivisuus opetus- ja presentaatiotilanteissa)
- Vapaaehtoinen kirjareflektio (voi vaikuttaa arvosanaan nostavasti) (0-5)
- Vertaisarviointi (hyväksytty/puuttuu)

Kurssin aikana voi ansaita aktiivisuuspisteitä seuraavilla tavoilla:
- läsnäolo (väh. 50 %)
- yleinen aktiivisuus luennoilla ja presentaatiokerroilla
- kirjareflektion suorittaminen
- ammattimainen työskentelyote (mm. hyvät tiimityötaidot, huolellinen työtapa, kiinnostunut asenne)

Kurssilla on 50 % läsnäoloedellytys. Kurssia ei voi läpäistä, mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen vähemmän kuin 50 %.

Hylätty (0)

Mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen alle 50 %, eikä osallistu ryhmätyöhön tai harjoitustyöhön, eikä palauta vertaisarviointia, opintojakson suoritus on hylätty. Vapaamatkustaminen ryhmätöissä johtaa kurssin hylkäämiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija noudattaa ohjeita, mutta ei tuota itsenäisiä ratkaisuja. Ryhmäraportti ja harjoitystyö vastaavat AI:n tuottamaa tasoa, eikä omaa pohdintaa ja oivalluksia esitetä.

Opiskelija ei osallistu ryhmätyöhön tai harjoitustehtävään tai niiden esittämiseen aktiivisesti, ja hänen ammattimainen työskentelyotteensa on heikko. Ryhmäraportin kielellinen laatu ja opiskelijan osoittama ammatillinen vaikutelma ovat tyydyttävällä tasolla. Arvioinnin kohteena oleva tehtävä/olevat tehtävät on palautettu myöhässä.

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen noin 50-60 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toimii hyvin itsenäisesti ja ryhmässä ja hän osaa hyödyntää opiskelussa alan tietotaitoa. Ryhmätyössä ja harjoitustyössä on huomattavan paljon omaa pohdintaa ja oivalluksia, ja tuotoksissa käytetyt lähteet on osattu tuoda läpinäkyvästi esiin.

Ryhmätyö ja harjoitustyö ovat selkeästi tavoitteellisia ja innovatiivisia. Tietoperusta on perusteltua ja sitä on osattu soveltaa aiheeseen soveltuvasti. Johtopäätökset on osattu esittää loogisesti ja selkeästi, ja palautettavien tuotosten jälki on viimeisteltyä. Ryhmäraportin ja harjoitustyön kieli on hyvää ja opiskelijan antama ammatillinen työskentelyote on hyvä. Opiskelijan esiintymistaidot ovat hyvät tai hän osoittaa aitoa kiinnostusta kehittää esiintymistaitojaan.

Opiskelija on aktiivinen opetustilanteissa sekä ryhmätyöskentelyssä, on suorittanut mahdollisesti kirjareflektion ja on läsnä lähiopetuksessa vähintään 75 %.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija toimii erinomaisesti itsenäisesti ja ryhmässä ja hän osaa hyödyntää ja soveltaa opiskelussa alan tietotaitoa. Ryhmäraportissa ja harjoitustyössä on erittäin paljon omaa pohdintaa ja oivalluksia, ja tuotoksissa käytetyt lähteet on osattu tuoda läpinäkyvästi esiin.

Ryhmätyö ja harjoitustyö ovat selkeästi tavoitteellisia, innovativisia ja jo sellaisenaan suoraan hyödynnettävissä tosielämän tarpeisiin. Tietoperustaa on osattu käyttää monipuolisesti ja lähteet on valittu kriittisesti. Tuotosten johtopäätökset on osattu pohjata tietoperustaan, asiat on esitetty loogisesti ja pohdinta sisältää aidosti ryhmän omia näkemyksiä, ja työn jälki on viimeisteltyä. Ryhmätyön esittäminen on inspiroivaa ja innovatiivista, ja esittämisestä huokuu uskallus heittäytyä. Ryhmätyöskentely on hoidettu ammattimaisella työskentelyotteella ja ryhmän omia pelisääntöjä on noudatettu.

Opiskelija on huomattavan aktiivinen opetustilanteissa sekä ryhmätyöskentelyssä, on suorittanut todennäköisesti kirjareflektion ja on läsnä lähiopetuksessa n. 100 %.

Ryhmäraportin kielellinen laatu ja opiskelijan osoittama ammatillinen vaikutelma ovat erinomaisella tasolla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Emmanuel Querrec
 • Sami Nummela
 • Ajaya Joshi
Ryhmät
 • PBUADS23
  Degree Programme in Business Administration PBUADS23

Tavoitteet

The student is able to
- use the basic terminology of business administration
- interpret the interactive relationships between the organization's economic process and the interest groups and their impact on profitability
- present the main characteristics of modern marketing thinking
- give examples of issues that have an effect on buyer behaviour and explain how the marketing mix can be used to reach target segments
- compare company forms businesswise
- explain the main characteristics and functions of the Finnish legal system
- apply the basic sources of legal information in problemsolving
- utilize business plan as a tool

Sisältö

- basic concepts of business administration
- economic process of an organization
- profitability and calculation of profitability
- financing of business start
- risks and risk management
- organization and management
- company forms
- modern marketing thinking
- marketing environment
- buyer behaviour and segmentation
- marketing mix

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Emmanuel Querrec
 • Sami Nummela
 • Ajaya Joshi
 • Markku Rajala
Ryhmät
 • PBUADK24
  Degree Programme in Business Administration PBUADK24

Tavoitteet

The student is able to
- use the basic terminology of business administration
- interpret the interactive relationships between the organization's economic process and the interest groups and their impact on profitability
- present the main characteristics of modern marketing thinking
- give examples of issues that have an effect on buyer behaviour and explain how the marketing mix can be used to reach target segments
- compare company forms businesswise
- explain the main characteristics and functions of the Finnish legal system
- apply the basic sources of legal information in problemsolving
- utilize business plan as a tool

Sisältö

- basic concepts of business administration
- economic process of an organization
- profitability and calculation of profitability
- financing of business start
- risks and risk management
- organization and management
- company forms
- modern marketing thinking
- marketing environment
- buyer behaviour and segmentation
- marketing mix

Oppimateriaalit

Osterwalder. A., Pigneur, Y. & Clark, T. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. (Section 1: Business Model Canvas)

Uusyrityskeskus 2022. Guide: Becoming an entrepreneur in Finland

Other materials in ItsLearning

Opetusmenetelmät

During this course the student develops the basic skills of working life in various ways. The student learns to work in a goal-oriented manner, acquire knowledge independently from different sources and reflect on previous experiences. Learning the basics of cost-awareness and economical thinking supports these goals.

The student also learns to work in groups participating in the solution-making process in different roles. Group work improves social interaction skills and problem-solving skills.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

See Itslearning

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

In this course we are utilizing PBL (problem based learning) method. PBL is a student-centered approach in which students learn about a subject by working in groups to solve an open-ended problem. Students must identify the needed information. They learn the information and apply it to solve the problem.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

This course equals to 15 ECTS credits and 405 hours of work in total. The amount of work has been calculated as follows:

Group work and lectures 140 hours
Research 85 hours
Learning reports 100 hours
Business plan 80 hours

Sisällön jaksotus

The aim of the course is that the student understands the basics of business. The student acquires knowledge on entrepreneurship, business operations and the prerequisites of profitable business in a constantly alternating business environment. The student receives an overall picture of business operations and learns to utilize business plan as a tool.

The key topics covered in this course are: Working in a team, A successful business, Customer oriented action, Business intelligence, Entrepreneurship, Marketing mix, Marketing Communications, Economics, Financing and Entrepreneurship networks.

Viestintäkanava ja lisätietoja

All information is available in ItsLearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course assessment is based on:

30 % group sessions (attitude, attendance, surprise quizz, coaches observations, peer evaluation)
40 % learning reports
30 % business plan

All parts must be passed (grade scale 5-1). Final grade is based on the performance on the different parts (grade scale 5-1).

Hylätty (0)

The student exhibits a limited grasp of the key concepts in the course, facing challenges in applying their knowledge and understanding of the content. There's a notable deficiency in the ability to collect and interpret relevant data to inform judgments, including reflective considerations for assignment requirements. Additionally, the student encounters difficulties in effectively communicating their ideas to others. Furthermore, several parts of the text lack clarity.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has displayed a limited grasp of the primary areas covered in the course. There are some challenges in applying their knowledge and understanding of the course content. The student exhibits minimal proficiency in gathering and interpreting relevant data to inform judgments, which should involve reflection on the assignment requirements. Communication of ideas poses difficulties for the student. Additionally, some sections of the text lack clarity.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has showcased a strong grasp of the key areas in the course, demonstrating the ability to apply their knowledge and understanding of the course content effectively. They exhibit proficiency in gathering and interpreting relevant data to make informed judgments, incorporating reflective elements pertaining to assignment requirements. The student effectively communicates their ideas to others, and crucial sections of the text are clear and well-written.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has exhibited excellent knowledge and understanding of the key aspects of the course. They adeptly apply their knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates a high level of proficiency in gathering and interpreting relevant data to make informed judgments, incorporating reflective elements related to assignment requirements. Furthermore, the student communicates their ideas clearly and professionally to others. The majority of the text is articulate, clear, and well-written.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arto Manninen
Ryhmät
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

After completing the course the student is able to
- explain basic branding concepts
- explain factors that help to create differentiated brands
- apply brand building in different contexts.

Sisältö

- branding 360° process
- components of branding in three different sectors
- brand architecture and brand portfolio

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, luentomateriaali, ryhmätyömateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus, yksilötehtävät, ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vk 47, 48, 49.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovatiivinen pedagkiikka mkl. kenttätyö kaupoissa (ryhmätyö).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjareflektio, kaksi yksilötehtävää, kaksi ryhmätehtävää = 133 h, 5 op.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its-learning, e-mail.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjareflektio + vertaispalaute, yksilötehtävät, ryhmätehtävät HYV/HYL kukin.
Tentti 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut ryhmätöihin., Et palauttanut tehtäviä (ajoissa). Tentissä eivät edes perusasiat ole hallussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut tehtävät (ajoissa) ja osallistunut ryhmätöihin. Tentissä osoittaa perustason osaamista, mutta vaillinaisella tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kuten edellä, mutta tentissä osoittaa hyvää osaamista, mutta joku/jotkut kysymysten osa-alueesta jäävät kattamatta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuten edellä, mutta tentissä vastaukset ovat erinomaista tasoa ja kysymysten kaikki osa-alueet tulevat katetuksi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arto Manninen
Ryhmät
 • MLIITS23B
  MLIITS23B
 • MLIITS23A
  MLIITS23A
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää brändäyksen peruskäsitteet
- selittää tekijöitä, jotka auttavat luomaan erottuvia brändejä
- soveltaa brändin rakentamista eri yhteyksissä.

Sisältö

- brändäysprosessi 360°
- brändäyksen komponentteja kaikilla kolmella eri sektorilla
- brändiarkkitehtuuri ja tuotevalikoima

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
Kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallinen materiaali, muu materiaali
Tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opettajan luennot
Ryhmätehtävät
Yksilötehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätöitä ja luentoja. Yht 133 h.

Sisällön jaksotus

Brändin hallinta kevät 2024
Lähipäivät x 3

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ymmrätää brändiprosessin 360
Osaa keskeiset toimialat: FMCG, palvelu&B2B brändien ja henkilöbrändäyksen periaatteet

Hylätty (0)

Ei osallistunut/suorittanut(ryhmätehtäviä ajallaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suorittanut tehtävät annetusti. Ymmärtää brändin hallinnan perusteet. Tehtävissä oman analyysin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa brändin hallinnan perusteet, kuten kurssisisällöt ja osaa tuoda omaa analyysiä mukaan. Suorittanut tehtävät sisällöllisesti hyvällä tasolla (briefin kriteerit täyttyvät) ja esitykset ovat sisällöllisesti (ja esitystasoltaan) hyviä, rakenne selkeä ja esitys graafisesti hyvin toimiva. Omaa analyysin osuus korostuu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi raporttien rakenne ja sisältö erinomainen, vastukset briiffiin 100 % ja esitystapa selkeä, voimakkaasti vaikuttava myös visuaalisesti, oman analyysin osuus mietitty ja vahva näkemysksellinen.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kosar Mahmoodi
 • Kim Vo
 • TELI4 Virtuaalihenkilö YRMY
Ryhmät
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
Ryhmät
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu monipuolisista ja alakohtaisista oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Opintojakson oppimismenetelmiä ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen, käänteinen oppiminen, työelämälähtöinen oppiminen, vertaisarviointi, itsearviointi, reflektointi ja keskusteleminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä. Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Palautustehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät ovat seuraavat:
- Video CV
- Muodollinen sähköposti
- Yritysesitelmä
- Oppimisraportti

Palautustehtäviin annetaan tarkat ohjeet opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelu alakohtaisten ja monipuolisten tehtävien avulla. Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen, esitelmän pitäminen, keskusteleminen, sanaston harjoittelu.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarkat luentopäivämäärät löytyvät lukujärjestyksestä.Tämän lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä luentojen ohella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (75 % läsnäolovaatimus) sekä palautustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä palauttamiseen määräaikaan mennessä.

Opintojakson lopullinen arvosana annetaan asteikolla 0-5.

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointikriteerit käydään läpi opintojaksolla ja nämä löytyvät myös itslearning-alustalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita vaadittuja tehtäviä kurssin aikana. Suullinen ja kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen on vähäistä. Poissaolot ylittävät rajan, opiskelija keskeyttää kurssin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija onnistuu tyydyttävästi suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija pystyy viestimään, vaikka viestintä on ajoittain epätarkkaa. Sanaston puute ja epäjohdonmukaisuus rajoittavat viestintää. Kielen rakenteissa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas onnistuu hyvin monipuolisissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija hallitsee monipuolisen alan sanaston ja käyttää sitä hyvin, mutta kielen tuottamisessa voi esiintyä epätarkkuuksia. Opiskelija osoittaa taitoa käyttää rakenteita monipuolisesti ja oikein, mutta vaativammissa rakenteissa saattaa esiintyä joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaisia taitoja monipuolisissa ja vaativissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija osaa viestiä asiayhteyteen sopivalla tavalla. Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja erinomaisesti alan sanastoa myös muissa yhteyksissä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia rakenteita ja osoittaa niiden käytön lähes moitteettomasti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Vainio
Vastuuopettaja

Anniina Vainio

Ryhmät
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu monipuolisista ja alakohtaisista oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Opintojakson oppimismenetelmiä ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen, käänteinen oppiminen, työelämälähtöinen oppiminen, vertaisarviointi, itsearviointi, reflektointi ja keskusteleminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä. Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Palautustehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät ovat seuraavat:
- Video CV
- Muodollinen sähköposti
- Yritysesitelmä
- Oppimisraportti

Palautustehtäviin annetaan tarkat ohjeet opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelu alakohtaisten ja monipuolisten tehtävien avulla. Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen, esitelmän pitäminen, keskusteleminen, sanaston harjoittelu.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarkat luentopäivämäärät löytyvät lukujärjestyksestä.Tämän lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä luentojen ohella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (75 % läsnäolovaatimus) sekä palautustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä palauttamiseen määräaikaan mennessä.

Opintojakson lopullinen arvosana annetaan asteikolla 0-5.

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointikriteerit käydään läpi opintojaksolla ja nämä löytyvät myös itslearning-alustalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita vaadittuja tehtäviä kurssin aikana. Suullinen ja kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen on vähäistä. Poissaolot ylittävät rajan, opiskelija keskeyttää kurssin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija onnistuu tyydyttävästi suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija pystyy viestimään, vaikka viestintä on ajoittain epätarkkaa. Sanaston puute ja epäjohdonmukaisuus rajoittavat viestintää. Kielen rakenteissa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas onnistuu hyvin monipuolisissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija hallitsee monipuolisen alan sanaston ja käyttää sitä hyvin, mutta kielen tuottamisessa voi esiintyä epätarkkuuksia. Opiskelija osoittaa taitoa käyttää rakenteita monipuolisesti ja oikein, mutta vaativammissa rakenteissa saattaa esiintyä joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaisia taitoja monipuolisissa ja vaativissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija osaa viestiä asiayhteyteen sopivalla tavalla. Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja erinomaisesti alan sanastoa myös muissa yhteyksissä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia rakenteita ja osoittaa niiden käytön lähes moitteettomasti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaana Lindgren
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Oppimateriaalit

Provided on course workspace for each study module

Opetusmenetelmät

The methods include task-based activities, individual research and reflection, interactive online and campus meetings, team discussions, video and reading materials.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam as the course is task-based and assessed based on successful completion of required assignments and participation in online and campus workshops. Student can re-attempt the course by completing other missing parts of the course within one month of the course end.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Flipped learning, Work life oriented learning assignments, Independent and small group study, Task-based assessment

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Similar Business English courses in other HEI's
Accreditation of prior learning is possible, please contact the teacher before the course starts for instructions. If the accreditation submission fulfils the assessment criteria, student can attain the credits. If the submission does not meet the criteria, student joins the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hours of student work in total; 5 modules; each includes study materials and practical activities and assignments:

1. Describing his/her studies and professional field of work 20h
2. Professional texts and news in various media, vocabulary 25h
3. Career orientation, incl. professional job application, email cover letter and participating in a job interview 30h
4. Meetings and negotiations, networking and business socializing 30h
5. Pitching and presenting information 30h

Sisällön jaksotus

Student can both orally and in writing communicate using the right style and register in different contexts:
- Describing his/her studies and professional field of work
- Professional texts and news in various media, vocabulary
- Career orientation, incl. professional job application, email cover letter and participating in a job interview
- Meetings and negotiations, networking and business socializing
- Pitching and presenting information

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Description of own studies and work; peer and self evaluation

Assignments and type of feedback/evaluation:
-CV, email cover letter, Linkedin Profile, job interview practice; teacher and peer evaluation
-Product pitch; peer and self evaluation
-Professional presentation; self, peer and teacher evaluation
-Team meeting; peer and teacher evaluation
-Analysis of professional text and vocabulary; self and teacher evaluation

Assessment:
Completion of five course modules and assignments (50%)
Participation in online and campus meetings and activities (40%)
Peer feedback and self-evaluation (10%)

Hylätty (0)

Student does not complete required course assignments that show competence in course topics, does not participate in the online meetings to showcase competence in course topics or take an active part in the course to share expertise and learn from others.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student shows some ability to communicate in situations requiring business communication skills. The student participates in class sessions but does not share or complete peer evaluation in the learning process. The student completes all the assignments but they may be of poorer standard in terms of language, communication or finishing. The self-evaluation may be lacking in terms of substance or reflection.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student demonstrates good ability to communicate in various oral and written business contexts. The student participates actively in class sessions and peer evaluation to share and learn from others. The student completes all assignments and self-evaluation as required to a good standard.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to communicate professionally in different business situations. The student shows ability to adapt and adjust his/her communication style and react even in more demanding communicative situations. The student participates actively in class sessions and peer evaluation to share and learn from others. The student completes all assignments and self-evaluation as required to an excellent standard.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Vainio
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23G
  LTOPS23G

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu monipuolisista ja alakohtaisista oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Opintojakson oppimismenetelmiä ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen, käänteinen oppiminen, työelämälähtöinen oppiminen, vertaisarviointi, itsearviointi, reflektointi ja keskusteleminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä. Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Palautustehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät ovat seuraavat:
- Video CV
- Muodollinen sähköposti
- Yritysesitelmä
- Oppimisraportti

Palautustehtäviin annetaan tarkat ohjeet opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelu alakohtaisten ja monipuolisten tehtävien avulla. Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen, esitelmän pitäminen, keskusteleminen, sanaston harjoittelu.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarkat luentopäivämäärät löytyvät lukujärjestyksestä.Tämän lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä luentojen ohella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (75 % läsnäolovaatimus) sekä palautustehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä palauttamiseen määräaikaan mennessä.

Opintojakson lopullinen arvosana annetaan asteikolla 0-5.

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointikriteerit käydään läpi opintojaksolla ja nämä löytyvät myös itslearning-alustalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita vaadittuja tehtäviä kurssin aikana. Suullinen ja kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen on vähäistä. Poissaolot ylittävät rajan, opiskelija keskeyttää kurssin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija onnistuu tyydyttävästi suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija pystyy viestimään, vaikka viestintä on ajoittain epätarkkaa. Sanaston puute ja epäjohdonmukaisuus rajoittavat viestintää. Kielen rakenteissa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas onnistuu hyvin monipuolisissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija hallitsee monipuolisen alan sanaston ja käyttää sitä hyvin, mutta kielen tuottamisessa voi esiintyä epätarkkuuksia. Opiskelija osoittaa taitoa käyttää rakenteita monipuolisesti ja oikein, mutta vaativammissa rakenteissa saattaa esiintyä joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaisia taitoja monipuolisissa ja vaativissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija osaa viestiä asiayhteyteen sopivalla tavalla. Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja erinomaisesti alan sanastoa myös muissa yhteyksissä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia rakenteita ja osoittaa niiden käytön lähes moitteettomasti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • MLIISK24
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2024

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- describe the content and structure of his/her studies, training and working experience,
- introduce the operations and organization of a company and tell about different types of company forms as well as types of duties within a company,
- compile a professional job application and act in a job interview,
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through a purchasing process (from an enquiry to an order, complaints, adjustments),
- analyze and tell about current business news in various Finnish media
- make and maintain contacts by phone, email, face-to-face

Sisältö

Telling about the student’s own education, training and work experience. The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company, business environment, products and processes.
Making and maintaining contacts, discussing current business news, practising presentation skills. Compiling a job application and CV, acting in a job interview. Documentation used in a purchasing process.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu monipuolisista ja alakohtaisista oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Opintojakson oppimismenetelmiä ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen, käänteinen oppiminen, työelämälähtöinen oppiminen, vertaisarviointi, itsearviointi, reflektointi ja keskusteleminen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä. Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Palautustehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät ovat seuraavat:
- Video CV
- Muodollinen sähköposti
- Yritysesitelmä
- Oppimisraportti

Palautustehtäviin annetaan tarkat ohjeet opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelu alakohtaisten ja monipuolisten tehtävien avulla. Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen, esitelmän pitäminen, keskusteleminen, sanaston harjoittelu.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tarkat luentopäivämäärät löytyvät lukujärjestyksestä. Tämän lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä luentojen ohella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (75 % läsnäolovaatimus) sekä palautustehtävien suorittamiseen sekä palauttamiseen määräaikaan mennessä.

Opintojakson lopullinen arvosana annetaan asteikolla 0-5.

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointikriteerit käydään läpi opintojaksolla ja nämä löytyvät myös itslearning-alustalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita vaadittuja tehtäviä kurssin aikana. Suullinen ja kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen on vähäistä. Poissaolot ylittävät rajan, opiskelija keskeyttää kurssin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija onnistuu tyydyttävästi suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Opiskelija pystyy viestimään, vaikka viestintä on ajoittain epätarkkaa. Sanaston puute ja epäjohdonmukaisuus rajoittavat viestintää. Kielen rakenteissa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija onnistuu hyvin monipuolisissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija hallitsee monipuolisen alan sanaston ja käyttää sitä hyvin, mutta kielen tuottamisessa voi esiintyä epätarkkuuksia. Opiskelija osoittaa taitoa käyttää rakenteita monipuolisesti ja oikein, mutta vaativammissa rakenteissa saattaa esiintyä joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa erinomaisia taitoja monipuolisissa ja vaativissa suullisissa ja kirjallisissa tuottamistilanteissa. Opiskelija osaa viestiä asiayhteyteen sopivalla tavalla. Opiskelija hallitsee monipuolisesti ja erinomaisesti alan sanastoa myös muissa yhteyksissä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia rakenteita ja osoittaa niiden käytön lähes moitteettomasti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Annika Karppelin
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22

Tavoitteet

After completing the course the student
- Knows the various theoretical frameworks on culture and cultural differences
- Understands the challenges in managing and working in a multicultural environment
- Is able to interact and communicate with customers from different cultural backgrounds

Sisältö

Cultural frameworks, awareness and identity
Organizational and service culture
Intercultural communication skills
Leadership skills in multicultural environment

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Krista Holopainen
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar
Pienryhmät
 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2

Tavoitteet

After this course, the student will be able to
- describe and understand the internal and external factors that shape consumer behaviour and consuming;
- define and understand the basic concepts and theories about consumer behaviour and consumer culture;
- recognize and analyze information about consumers and consuming;
- recognize and envision future trends;
- interpret and apply consumer knowledge when making marketing decisions.

Sisältö

Introduction to consumer behaviour, consumption and consumer culture
Consumer identities, values and lifestyle
Consumers as decision-makers
Consumers and their social groups
Culture and consumer behaviour
Consumption and cultural differences

Opetusmenetelmät

!!!

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kaisa Aaltonen
Ryhmät
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää digitaalista markkinointia ja sen kanavia yrityksen markkinointiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija ymmärtää alan keskeisiä termistöä ja mittareita. Opiskelija tunnistaa verkkosivuston ja sosiaalisen median merkityksen ja osaa suunnitella kävijöiden määrää lisääviä ja heidän sitoutumistaan luovia toimenpiteitä sekä tuntee web-analytiikan perusteet.

Sisältö

Hyvän ja toimivan verkkosivun ominaisuudet, hakukoneoptimoinnin peruskäsitys, kuinka luodaan liikennettä sivuille, verkostojen luominen digitaalisessa ympäristössä, sosiaalisen median vaikutuksen ymmärtäminen ja kanavien hyödyntäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 04.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaana Merikallio
Ryhmät
 • MLIITS23B
  MLIITS23B
 • MLIITS23A
  MLIITS23A
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää alan keskeisiä termistöä ja mittareita
• osaa hyödyntää digitaalista markkinointia yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä osaa soveltaa oppimaansa käytännön työhön.
• tietää hakukoneoptimoinnin merkityksen ja osaa suunnitella sivustokävijöiden määrää ja sitoutumista lisääviä toimenpiteitä
• tuntee verkkoanalytiikan perusteet.

Sisältö

- Digimarkkinoinnin termistö
- Smarketing-ajattelu
- Google Analytics 4, perusteet
- hakukoneoptimointi (SEO): sivuston analysointi ja kehitysehdotukset
- hakusanamainoskampanjan suunnittelu: kohdentaminen, hinnoittelu

Oppimateriaalit

- verkkoartikkelit
- omat muistiinpanot, luentodiat
- ohjevideot

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä hyödynnetään pääasiassa yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä kuten
- työelämälähtöiset yrityscaset ja niiden työstäminen ja esittelyt sekä vertaisarviointi.
- pienryhmätyöskentely
- oppimisen syventämistä ja käyttöönottoa omassa työssä
- itsenäinen tiedonhaku ja haetun tiedon soveltaminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei uusintamahdollisuutta

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset tehtävät
Monimuoto-opiskelu, jossa yhteisiä lähijaksoja sekä etäjaksolla tapahtuva itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely
Itslearning hyödynnetään verkko-oppimisalustana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 h
Lähitapaamiset 9 tuntia
Yksilötehtävät 50 tuntia
Ryhmätehtävät 50 tuntia
Itsenäinen tiedonhaku 26 tuntia

Sisällön jaksotus

- Digimarkkinoinnin termistö
- Smarketing-ajattelu
- Google Analytics 4
- verkkosivuston kehittäminen myynnillisyyden näkökulmasta
- hakukoneoptimointi ja -mainonta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOITAVAT TEHTÄVÄT

Ennakkotehtävä: digimarkkinoinnin sanasto (yksilö) 10%
Google Analytics 4: Itslearning-tentti (yksilö) 20%
Verkkosivuston analysointi ja kehittäminen myynnillisyyden näkökulmasta 20%
Hakukoneoptimointi (SEO)- ja hakusanamainos (SEA) -tehtävä (ryhmä) 50%

Kurssin lopussa opiskelijat tekevät vertaisarvionnin pienryhmän jäsenten työskentelystä ja aktiivisuudesta. Vertaisarviointi otetaan huomioon kurssin arvosanassa.

Jos opiskelija on pois lähiopetuksesta enemmän kuin kerran, kurssi hylätään.

Korvaavia tai lisätehtäviä ei ole.

TEHTÄVIEN ARVIOINTIKRITEERIT

Yksilötehtävät:

Ennakkotehtävä: digimarkkinoinnin sanasto, painoarvo 10 %, arviointi hyv/hyl.

Hyl: tehtävää ei palauteta ajoissa tai kaikki termit eivät liity digimarkkinointiin tai teksti on suoraan kopioitu lähteestä tai lähteitä ei mainita tai kaksi opiskelijaa palauttavat samansisältöisen tehtävän.
Hyv: tehtävä on tehty toimeksiannon mukaisesti

Google Analytics 4: Itslearning-tentti, painoarvo 20 %, arvionti 0-20 pistettä. Pisteiden kerroin 1.

20 monivalintakysymystä. Vääristä vastauksista ei "sakoteta".

Verkkosivuston kehittäminen myynnillisyyden näkökulmasta, painoarvo 20 %, arviointi 0-1-2. Arvosanan kerroin 10.

Arviointi:
0: tehtävää ei palauteta ajoissa, siinä ei vastata kysymyksiin tai kahdella opiskelijalla on sama palautus
1: tehtävässa on vastattu pintapuolisesti kysymyksiin, mutta kehitysehdotuksia ei ole tehty myynnillisestä näkökulmasta
2: opiskelija on paneutunut huolella annettuihin kysymyksiin, kehitysehdotukset pureutuvat nimenomaan myynnillisyyden parantamiseen


Ryhmätehtävä:

Hakukoneoptimointi (SEO)- ja hakusanamainos (SEA) -tehtävä, painoarvo 50 %, arviointi 0-5. Arvosanan kerroin 10.

0: Tehtävää ei ole palautettu ajoissa. Lähteitä tai työkaluja ei ole käytetty, tai analyysia ja kehitysehdotuksia ei ole tehty tai ne ovat hyvin puutteellisia. Työ osoittaa, että ryhmä ei ymmärrä hakukoneoptimoinnin merkitystä.

1-2: Analyysi ei kata kaikkia pyydettyjä osa-alueita. Lähteiden ja/tai työkalujen käyttö on riittämätöntä.

3-4: Tehtävä kattaa suurimman osa pyydetyistä osa-alueista. Lähteiden käyttö on riittävää. Ryhmä on tehnyt hakuja käyttäen useita avainsanoja. Arvosana 4 edellyttää mm., että ryhmän kehitysehdotukset perustuvat selkeästi työkalujen antamiin tuloksiin. Hakusanamainoskampanja on mielekäs ja looginen.

5: Ryhmä osoittaa aiheen syvällistä ymmärrystä ja oivallusta. Esitys on lukijaystävällinen ja helppo seurata. Lähteiden käyttö on runsasta.

KURSSIARVOSANAN MUODOSTUMINEN:

Tehtävien arvosanat / pisteet painotetaan kertoimien avulla, max 100 p. Arvosanaan vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus lähiopetuksessa. Aktiitivuus voi nostaa, passiivisuus vastaavasti laskea. Ei vain arvosanan, vaan myös oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää. Aktiiviseen osallistumiseen ei riitä se, että on läsnä nimenhuudon hetkellä.

Hylätty (0)

Opiskelija on pois lähiopetuksesta enemmän kuin yhden kerran.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan tehtävistä saamat painotetut pisteet 21-60. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan tehtävistä saamat painotetut pisteet 61-89. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tehtävistä saamat painotetut pisteet90-100. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markku Rajala
 • Katja Repo
Ryhmät
 • PLIITS21taha
  PLIITS21taha

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa muodostaa kokonaiskuvan liiketoiminnan digitaalisista ohjausjärjestelmistä
- osaa hyödyntää moderneja tietojärjestelmiä taloushallinnon eri osa-alueissa
- kykenee laatimaan prosessikaavion taloushallinnon jonkin osa-alueen toiminnoista sekä kehittämään toimintoja digitaalisempaan suuntaan

Sisältö

Opintojaksossa opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva taloushallinnon osa-alueista sekä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Opiskelija perehtyy taloushallinnon kirjanpito-, reskontra- ja verkkolaskuprosesseihin. Opiskelija kehittää valmiuksiaan suunnitella yrityksen taloudellisten prosessien digitalisointia prosessikaaviota hyödyntäen.

Oppimateriaalit

Pro Power BI Desktop by Adam Aspin (2nd ed.) kurssikirja löytyy finnasta e-kirjana https://tuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995130327205970

Opetusmenetelmät

Ohjatut lähitunnit
Ohjatut harjoitukset
Omatoiminen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustehtäviä 30 h
Kontaktitunnit (klinikat) 25h
Analysointia (excel/Power BI) 75h

Sisällön jaksotus

Kertausta edellisten kurssien sisällöstä (Johdon laskentatoimi)
Tilastollisen analyysin perusmenetelmiä
Power BI työkaluna liiketoimintadatan analysoinnissa ja visualisoinnissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Kurssin aikana annetut tehtävät
2. Annettu/ohjattu analysointitehtävä kurssilla
3. Oma analysointitehtävä (tämä tarvitaan saadakseen 5 kurssista)

Hylätty (0)

Tehtävät jätetty tekemättä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Annetut tehtävät tehty
- Yritetty todistettavasti tehdä annettu analysointitehtävä (Analyysitehtävä 1 & 2)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Annetut tehtävät tehty
- Annettu analysointitehtävä on suoritettu onnistuneesti loppuun ja saanut hyväksynnän opettajalta. (Analyysitehtävät 1 & 2)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Annetut tehtävät tehty
- Annettu analysointitehtävä on suoritettu onnistuneesti loppuun ja saanut hyväksynnän opettajalta. (Analyysitehtävät 1 & 2)
- Luotu oma analysointi onnistuneesti ja saanut hyväksynnän opettajalta (Analyysitehtävä 3)

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 24.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Janne Granfors

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee valo- ja videokuvauksen sekä kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin työvälineet ja osaa hyödyntää niitä digimarkkinoinnissa
- osaa käyttää julkaisujen taitossa tarvittavaa ohjelmistoa
- hallitsee yksinkertaisten verkkosivustojen ja verkkokaupojen rakentamisen ja ylläpidon
- osaa hyödyntää verkkoanalytiikan ja kamppanjanhallinnan työkaluja.

Sisältö

Valokuvaus ja kuvankäsittely
Videokuvaus ja -editointi
Julkaisun taitto
Nettisivujen ja verkkokauppojen luonti ja ylläpito (sis. optimointi)
Kampanjoiden luonti ja hallinta

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin, julkaistaan ITSLearningissa.

Opetusmenetelmät

Kurssilla opitaan käyttämään digimarkkinoinnin työvälineitä käytännönläheisten oppimistehtävien kautta hyödyntämällä yleisesti käytössä olevia työvälineitä ja ohjelmistoja. Näitä ovat mm. Adobe Photoshop, Premiere Pro, InDesign ja Lightroom sekä WordPress / Woocommerce, Google Analytics 4, Ads & Keyword Planner ja Metan markkinointialustat.

Oppimista tapahtuu niin itsenäisesti kuin yhdessä koko ryhmän kanssa. Opiskelija rakentaa oppimistehtävien pohjalta kurssiportfolion, joka esitellään kurssin päätöskerralla lyhyesti muille kurssilaisille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssista ei järjestetä tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käytetään innovaatiopedagogiikkaa: opitaan tiimeissä ja käytetään digitaalisia de-facto -työvälineitä omien innovaatioiden näkyviksi tekemiseen. Huomioidaan tuotoksissa ja niiden tekemisessä kestävän kehityksen aspektit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla työstetään oppimistehtäviä, jotka syventävät kunkin käsiteltävän osa-alueen ymmärtämistä. Kurssin aikana rakennetaan portfolio, jonka sisältöön arviointi perustuu.

Lähiopetusta noin 33 h, itsenäistä opiskelua noin 100 h.

Sisällön jaksotus

Lähiopetus: 24.1.-10.4.2024
Lähiopetuskerta on aina kolme tuntia.

SISÄLTÖ:
- Kurssin esittely, orientaatio
- Valokuvaus
- Kuvankäsittely
- Julkaisujen taitto
- Videotuotannon suunnittelu ja kuvaus
- Videoiden editointi
- Verkkosivuston tai verkkokaupan rakentaminen
- Analytiikka
- Kampanjoiden luonti ja hallinta
- Päätöstilaisuus, portfolioiden esittely

Kurssin sisältö on suunniteltu vahvistamaan digitaalisen markkinoinnin valmiuksia työelämän tarpeita varten.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSLearning & sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on kurssin portfolio, jonka jokainen opiskelija rakentaa itsenäisesti kurssin aikana suoritettavista yksilö-, pari- ja ryhmätöistä.
Jokainen tehtävä on suoritettava hyväksytysti (hyväksytty/hylätty). Portfolio arvioidaan asteikolla 0-5.

Kurssin onnistunut läpäiseminen vaatii läsnäoloa, koska oppimistehtäviä suoritetaan myös lähiopetuksen aikana. Opiskelijan aktiivisuuden taso kurssilla voi nostaa tai laskea arvosanaa.

Hylätty (0)

Hylkäämisen perusteena on se, että yksi tai useampi vaadittava osuus opintojaksosta on hylätty/suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on omaksunut yksittäisiä aihealueen käsitteitä ja näkökulmia sekä soveltaa niitä jossain määrin arvioitavissa tehtävissä. Arvioitavat oppimistehtävät perustuvat pääosin irrallisiin yksityiskohtiin, ei suunnitelmalliseen kokonaisnäkemykseen tietoperustan soveltamisesta.

Opiskelijan laatima portfolio on suppea ja siinä on merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toimii oma-aloitteisesti kohti arvioitavien tehtävien ja opintojakson tavoitteita ja yleisvaikutelmana on, että opiskelija on sisäistänyt kurssin sisällön pääpiirteet. Opiskelija kykenee jakamaan ja yhdistelemään tietoa oppimistehtäviä suorittaessaan.

Opiskelijan laatima portfolio on huoliteltu ja tehtävänannon mukainen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija toimii aktiivisesti ja yleisvaikutelmana on, että hän on omaksunut erinomaisesti kurssin sisällön. Opitun hyödyntäminen oppimistehtävissä on laajaa ja tuotokset osoittavat, että tietoa on yhdistelty loogisesti ja ymmärrettävästi.

Opiskelijan laatima portfolio erityisen taidokkaasti viimeistelty, se noudattaa tehtävänantoa ja osoittaa selkeästi opiskelijan ammattimaista kypsyyttä sekä innostuneisuutta digimarkkinointia kohtaan.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
Ryhmät
 • MKITIS22
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kirjaston sidosryhmät digitaitojen ohjaukseen liittyen
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida digitaalisten laitteiden tai palvelujen käyttöön liittyvän ohjaustilanteen
- arvioida ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ohjaustilanteessa

Sisältö

- Kirjaston sidosryhmien tunnistaminen ja hyödyntäminen digitaitojen ohjauksessa
- Perehtyminen digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttöön
- Kirjaston e-aineistopalvelujen tuntemus
- Vuorovaikutus ohjaustilanteessa

Oppimateriaalit

Yhteensä 135 h
Sisältäen lähiopetuksen 15h, ohjaustilanteen toteutus ja suunnittelu 60h sekä muut etänä tehtävä opiskelu ja tehtävät 60h.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu,ryhmätyöt, raportit, ohjaustilanne

Sisällön jaksotus

Opetuskerrat ovat:
11.1. klo 9-12
12.1. klo 9-12
2.2. klo 9-12
1.3. klo 9-12
22.3. klo 13-16 (varalla) klo 13-15 tuutortunti

Sisältö:
- Perehtyminen digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttöön
- Kirjaston e-aineistopalvelujen tuntemus
- Vuorovaikutus ohjaustilanteessa
- Ohjaustilanteen toteutus
- Verkkohuijauksien tunnistaminen
- Kirjaston sidosryhmien tunnistaminen ja hyödyntäminen digitaitojen ohjauksessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Digiopastuksen suunnittelu ja toteutus - ryhmätyö
Huijaukset- ryhmätyö
2 x yksilötehtävä
2 x Vertaisarviointi

Tehtäväiin saattaa tulla vielä muutoksia. Ajankohtaiset tehtävät ja pistemäärtä selviävät kurssin alussa ja näkyvät Itslearning kurssialustalla.

Hylätty (0)

Pisteitä 0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

pisteitä 6-9

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

pisteitä 10-15

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

16-18

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 02.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in International Business
Opettaja
 • Jaana Merikallio
Ryhmät
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

The student is able to
- Recognize the potential of the web for company’s sales and marketing operations
- Explain how web traffic interacts with the web pages and how to use it for the company’s benefit
- Name the core terminology and indicators of web marketing
- Plan actions to increase visitor traffic and engagement
- Apply the basics of web analytics

Sisältö

- Features and capabilities of a well-working website
- Visibility of a webpage, SEO (search engine optimization)
- Tools and metrics for website optimization

Oppimateriaalit

- e-book(s) and articles
- lessons material and one's own notes
- tutorial videos

Opetusmenetelmät

- contact lessons: active participation, presentations
- individual studying
- learning and sharing ideas in a group - team work skills

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning in teams, in interaction with others, self and peer evaluation, digital learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Contact lessons 8 x 3h
- Group work 30 h
- Individual studying 70 h
- Pre-course assignment 10 h

Sisällön jaksotus

7.9.-2.11.2023
- Intro, recap marketing fundamentals
- The benefits of digital marketing
- Traditional vs. digital marketing
- Inbound vs. outbound:
o different channels
o key elements of inbound marketing
o traffic sources, how to increase traffic
- targeting, buyer personas
- buyer´s journey
- SEO, SEA
- Google Analytics

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pre-course assignment (individual): as a part of course activity
Google Analytics 4 exam (individual) 10%
Display campaign (individual): 30% (0-5)
SEO & SEA assignment (group): 30% (0-5)
Digital strategy (group): 30% (0-5)


INDIVIDUAL ASSIGNMENTS:

Pre-course assignment:

Pass: the assignment has been accomplished according to instructions.
Fail: The assignment hasn’t been returned in time, and/or the list doesn’t include 10 terms and/or the number of sources is less than three.


Google Analytics 4 exam in Itslearning:

0-4 answers correct: 0 points
5-7 answers correct: 5 points
8-10 answers correct: 10 points


Plan a display campaign and banner (30%), multiply assignment grade by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The campaign mathematics (the correct cpm price, the correct cpm x impressions calculation, nr of visitors) are wrong or inadequate. The campaign period per media is missing. Pricing method is not CPM. Banner has not been designed.
1-2: Pricing method is CPM, and mathematics are correct, but campaign consists of only one media. No argumentation why the media is chosen. Screen captures of media cards / rates are missing. Banner has been designed, but it alignment with campaign planning is poor.
3-4: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and the campaign has been built according to instructions. Student provides arguments for his/her campaign and ad format solutions. Banner design is quite good, CTA taken into account.
5: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and campaign has been built according to instructions. Targeting pricing (if applicable) has been taken into account. Banner stands out. Student provides arguments for his/her solutions, which demonstrate expertise.GROUP ASSIGNMENTS:

1st Assignment: Website traffic and how to increase it organically (SEO) and by paying (SEA) (30%), multiply assignment grade by 6

0: The assignment hasn’t been returned in time. The references and tools haven’t been used, or the evaluation and suggestions are incorrect. The work shows that the group has not understood the meaning of search engine optimization. Plagiarism more than 25%.
1-2: The evaluation doesn’t cover all the required aspects. The use of references is insufficient.
3-4: All the required aspects are covered and the use of references is sufficient and correct. Group has made searches using keywords. A grade of 4 requires, among other things, that the team's development proposals are clearly based on the results provided by the tools and that the advertising campaign is meaningful and logical.
5: The evaluation shows that the group has a very good understanding of the topic: evaluation shows in-depth understanding of SEO and SEA. Use of references is versatile and correct.

2nd = Final Assignment: Build a digital marketing strategy for a small company (30%), multiply points by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The elements of the strategy are irrelevant, ie. don’t belong to a strategy. It doesn’t include the elements discussed in the course. References aren’t used. Plagiarism more than 25%.
1-2: The strategy is very limited, and the instructions are followed only partially. The elements are few and loose and don’t build up to a logical entity. The use of references is limited and only partly correct. The work does not demonstrate research and commitment to the work. The presentation is below average verbally and visually.
3-4: The strategy contains all the elements needed. The work shows that students understand the essentials of the digital marketing strategy. The elements form a logical entity without any gaps, and references are used correctly and sufficiently. The chosen actions support the objectives, and several, high quality references are used. The presentation is on satisfactory level.
5: The work demonstrates an in-depth understanding of digital marketing strategy work. All the aspects are covered in a professional way, the strategy is diverse. The references are versatile, and the presentation is of high quality.

In group assignments: when assessing the performance of an individual student, peer evaluation (within a group) is in use. In other words, the student's group work activity effects on the course grade.

FINAL COURSE GRADE SCALE:

0-25: fail
26-49: 1
50-64: 2
65-79: 3
80-89: 4
90-100: 5

Degree of student's participation and in-class activity level can raise or lower the grade. Note: minimum 50% attendance is required for passing the course.

Hylätty (0)

0-25 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment". Student is absent from classes more than 50% (=4 classes or more).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

26-64 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

65-89 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90-100 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Jaana Merikallio
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

The student is able to
- Recognize the potential of the web for company’s sales and marketing operations
- Explain how web traffic interacts with the web pages and how to use it for the company’s benefit
- Name the core terminology and indicators of web marketing
- Plan actions to increase visitor traffic and engagement
- Apply the basics of web analytics

Sisältö

- Features and capabilities of a well-working website
- Visibility of a webpage, SEO (search engine optimization)
- Tools and metrics for website optimization

Oppimateriaalit

- e-book(s) and articles
- lessons material and one's own notes
- tutorial videos

Opetusmenetelmät

- contact lessons: active participation, presentations
- individual studying
- learning and sharing ideas in a group - team work skills

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning in teams, in interaction with others, self and peer evaluation, digital learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Contact lessons 8 x 3h
- Group work 50 h
- Individual studying 50 h
- Pre-course assignment 10 h

Sisällön jaksotus

12.9.-7.11.2023
- Intro, recap marketing fundamentals
- The benefits of digital marketing
- Traditional vs. digital marketing
- Inbound vs. outbound:
o different channels
o key elements of inbound marketing
o traffic sources, how to increase traffic
- targeting, buyer personas
- buyer´s journey
- website, SEO, SEA
- Google Analytics 4

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

GA4 exam in Itslearning (individual): 10% (0-2)
Display campaign (individual): 30% (0-5)
SEO & SEA assignment (group): 30% (0-5)
Digital strategy (group): 30% (0-5)

Pre-course assignment as a part of course activity.

INDIVIDUAL ASSIGNMENTS:

Pre-course assignment:

Pass: the assignment has been accomplished according to instructions.
Fail: The assignment hasn’t been returned in time, and/or the list doesn’t include 10 terms and/or the number of sources is less than three.

Google Analytics 4 exam in Itslearning:

0-4 answers correct: 0 points
5-7 answers correct: 5 points
8-10 answers correct: 10 points


Plan a display campaign and banner (30%), multiply assignment grade by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The campaign mathematics (the correct cpm price, the correct cpm x impressions calculation, nr of visitors) are wrong or inadequate. The campaign period per media is missing. Pricing method is not CPM. Banner has not been designed.
1-2: Pricing method is CPM, and mathematics are correct, but campaign consists of only one media. No argumentation why the media is chosen. Screen captures of media cards / rates are missing. Banner has been designed, but it alignment with campaign planning is poor.
3-4: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and the campaign has been built according to instructions. Student provides arguments for his/her campaign and ad format solutions. Banner design is quite good, CTA taken into account.
5: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and campaign has been built according to instructions. Targeting pricing (if applicable) has been taken into account. Banner stands out. Student provides arguments for his/her solutions, which demonstrate expertise.GROUP ASSIGNMENTS:

1st Assignment: Website traffic and how to increase it organically (SEO) and by paying (SEA) (30%), multiply assignment grade by 6

0: The assignment hasn’t been returned in time. The references and tools haven’t been used, or the evaluation and suggestions are incorrect. The work shows that the group has not understood the meaning of search engine optimization. Plagiarism more than 25%.
1-2: The evaluation doesn’t cover all the required aspects. The use of references is insufficient.
3-4: All the required aspects are covered and the use of references is sufficient and correct. Group has made searches using keywords. A grade of 4 requires, among other things, that the team's development proposals are clearly based on the results provided by the tools and that the advertising campaign is meaningful and logical.
5: The evaluation shows that the group has a very good understanding of the topic: evaluation shows in-depth understanding of SEO and SEA. Use of references is versatile and correct.

2nd = Final Assignment: Build a digital marketing strategy for a small company (30%), multiply points by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The elements of the strategy are irrelevant, ie. don’t belong to a strategy. It doesn’t include the elements discussed in the course. References aren’t used. Plagiarism more than 25%.
1-2: The strategy is very limited, and the instructions are followed only partially. The elements are few and loose and don’t build up to a logical entity. The use of references is limited and only partly correct. The work does not demonstrate research and commitment to the work. The presentation is below average verbally and visually.
3-4: The strategy contains all the elements needed. The work shows that students understand the essentials of the digital marketing strategy. The elements form a logical entity without any gaps, and references are used correctly and sufficiently. The chosen actions support the objectives, and several, high quality references are used. The presentation is on satisfactory level.
5: The work demonstrates an in-depth understanding of digital marketing strategy work. All the aspects are covered in a professional way, the strategy is diverse. The references are versatile, and the presentation is of high quality.


In group assignments: when assessing the performance of an individual student, peer evaluation (within a group) is in use. In other words, the student's group work activity effects on the course grade.

FINAL COURSE GRADE SCALE:

0-25: fail
26-49: 1
50-64: 2
65-79: 3
80-89: 4
90-100: 5Degree of student's participation and in-class activity level can raise or lower the grade. Note: minimum 50% attendance is required for passing the course.

Hylätty (0)

0-25 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment". Student is absent from classes more than 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

26-64 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

65-89 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90-100 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 27.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in International Business
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Jaana Merikallio
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

The student is able to
- Recognize the potential of the web for company’s sales and marketing operations
- Explain how web traffic interacts with the web pages and how to use it for the company’s benefit
- Name the core terminology and indicators of web marketing
- Plan actions to increase visitor traffic and engagement
- Apply the basics of web analytics

Sisältö

- Features and capabilities of a well-working website
- Visibility of a webpage, SEO (search engine optimization)
- Tools and metrics for website optimization

Oppimateriaalit

- e-book(s) and articles
- lessons material and one's own notes
- tutorial videos

Opetusmenetelmät

- contact lessons: active participation, presentations
- individual studying
- learning and sharing ideas in a group - team work skills

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning in teams, in interaction with others, self and peer evaluation, digital learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Contact lessons 8 x 3h
- Group work 50 h
- Individual studying 50 h
- Pre-course assignment 10 h

Sisällön jaksotus

25.9.-27.11.2023
- Intro, recap marketing fundamentals
- The benefits of digital marketing
- Traditional vs. digital marketing
- Inbound vs. outbound:
o different channels
o key elements of inbound marketing
o traffic sources, how to increase traffic
- targeting, buyer personas
- buyer´s journey
- website, SEO, SEA
- Google Analytics 4

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

GA4 exam in Itslearning (individual): 10% (0-2)
Display campaign (individual): 30% (0-5)
SEO & SEA assignment (group): 30% (0-5)
Digital strategy (group): 30% (0-5)

Pre-course assignment as a part of course activity.

INDIVIDUAL ASSIGNMENTS:

Pre-course assignment:

Pass: the assignment has been accomplished according to instructions.
Fail: The assignment hasn’t been returned in time, and/or the list doesn’t include 10 terms and/or the number of sources is less than three.

Google Analytics 4 exam in Itslearning:

0-4 answers correct: 0 points
5-7 answers correct: 5 points
8-10 answers correct: 10 points


Plan a display campaign and banner (30%), multiply assignment grade by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The campaign mathematics (the correct cpm price, the correct cpm x impressions calculation, nr of visitors) are wrong or inadequate. The campaign period per media is missing. Pricing method is not CPM. Banner has not been designed.
1-2: Pricing method is CPM, and mathematics are correct, but campaign consists of only one media. No argumentation why the media is chosen. Screen captures of media cards / rates are missing. Banner has been designed, but it alignment with campaign planning is poor.
3-4: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and the campaign has been built according to instructions. Student provides arguments for his/her campaign and ad format solutions. Banner design is quite good, CTA taken into account.
5: The campaign includes two or more media, mathematics are correct and campaign has been built according to instructions. Targeting pricing (if applicable) has been taken into account. Banner stands out. Student provides arguments for his/her solutions, which demonstrate expertise.GROUP ASSIGNMENTS:

1st Assignment: Website traffic and how to increase it organically (SEO) and by paying (SEA) (30%), multiply assignment grade by 6

0: The assignment hasn’t been returned in time. The references and tools haven’t been used, or the evaluation and suggestions are incorrect. The work shows that the group has not understood the meaning of search engine optimization. Plagiarism more than 25%.
1-2: The evaluation doesn’t cover all the required aspects. The use of references is insufficient.
3-4: All the required aspects are covered and the use of references is sufficient and correct. Group has made searches using keywords. A grade of 4 requires, among other things, that the team's development proposals are clearly based on the results provided by the tools and that the advertising campaign is meaningful and logical.
5: The evaluation shows that the group has a very good understanding of the topic: evaluation shows in-depth understanding of SEO and SEA. Use of references is versatile and correct.

2nd = Final Assignment: Build a digital marketing strategy for a small company (30%), multiply points by 6:

0: The assignment hasn’t been returned in time. The elements of the strategy are irrelevant, ie. don’t belong to a strategy. It doesn’t include the elements discussed in the course. References aren’t used. Plagiarism more than 25%.
1-2: The strategy is very limited, and the instructions are followed only partially. The elements are few and loose and don’t build up to a logical entity. The use of references is limited and only partly correct. The work does not demonstrate research and commitment to the work. The presentation is below average verbally and visually.
3-4: The strategy contains all the elements needed. The work shows that students understand the essentials of the digital marketing strategy. The elements form a logical entity without any gaps, and references are used correctly and sufficiently. The chosen actions support the objectives, and several, high quality references are used. The presentation is on satisfactory level.
5: The work demonstrates an in-depth understanding of digital marketing strategy work. All the aspects are covered in a professional way, the strategy is diverse. The references are versatile, and the presentation is of high quality.In group assignments: when assessing the performance of an individual student, peer evaluation (within a group) is in use. In other words, the student's group work activity effects on the course grade.

FINAL COURSE GRADE SCALE:

0-25: fail
26-49: 1
50-64: 2
65-79: 3
80-89: 4
90-100: 5Degree of student's participation and in-class activity level can raise or lower the grade. Note: minimum 50% attendance is required for passing the course.

Hylätty (0)

0-25 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment". Student is absent from classes more than 50% (= 4 classes or more).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

26-64 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

65-89 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90-100 points. See the criteria above "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät" / "Objects, timing and methods of assessment"

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
Ryhmät
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22

Tavoitteet

The student is able to
- Recognize the potential of the web for company’s sales and marketing operations
- Explain how web traffic interacts with the web pages and how to use it for the company’s benefit
- Name the core terminology and indicators of web marketing
- Plan actions to increase visitor traffic and engagement
- Apply the basics of web analytics

Sisältö

- Features and capabilities of a well-working website
- Visibility of a webpage, SEO (search engine optimization)
- Tools and metrics for website optimization

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu ITSissä jaettava materiaali (esim. podcastit, videot, blogit jne.)

Opetusmenetelmät

- lähiopetus (luennointi, ryhmätyöskentely, parityöskentely, tentti)
- itsenäinen teorian opiskelu ja tiedonhaku
- yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät (ryhmätyö ja sen esittely)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla pidetään ITSissä suoritettava tentti. Ajankohta kerrotaan myöhemmin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteisöllinen oppiminen & innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu ennakkotehtävästä (katso ohjeet alla), luennoista, ITS-tentistä ja ryhmätöistä.

Teoriaa opiskellaan luento-osuuksilla sekä itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan myös esiintymistä ja vertaispalautteen antamista.

Kurssin lopuksi opiskelijat täyttävät oman ryhmänsä työskentelyä koskevan vertaispalautteen, jota opettaja voi hyödyntää arvioinneissa (=opettaja voi antaa opiskelijalle matalamman/korkeamman arvosanan, mikäli vertaispalautteesta käy systemaattisesti ilmi opiskelijan arvosanaa nostavia/madaltavia seikkoja).

Opintojakson laajuus: 5 op = n. 135 h opiskelijan työtä

Kurssilla on 50 % läsnäoloedellytys. Kurssia ei voi läpäistä, mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen vähemmän kuin 50 %.

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Koosta 20 digimarkkinointitermin lista, jossa esität termien englanninkieliset nimet ja lyhenteet sekä suomenkieliset kuvaukset. Palauta lista (esim. docx tai pdf) ITSLearningiin ennen kurssin ensimmäistä kertaa (4.9.2023).

Esim. Call to Action (CTA) = toimintakehote, joka ohjaa käyttäjää klikkaamaan mainosta tai sisältöä siirtyäkseen eteenpäin (esim. “Lue lisää” tai “Osta nyt”)

Sisällön jaksotus

The teaching will be provided in either Finnish or English, depending on the study language of participating students.

Ajoitus. 4.9.-6.11.2023

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

- Johdatus digitaaliseen markkinointiin (mm. käsitteet, rooli markkinoinnissa ja liiketoiminnassa)
- Sisältömarkkinointi ja asiakaspolku
- Verkkosivuston/verkkokaupan merkitys markkinoinnissa
- Verkkosivuston suunnitteluperiaatteet (mm. SEO, mobile-first, UX/UI, saavutettavuus)
- Sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaikuttajamarkkinointi
- Digitaalinen mainonta (mm. SEA & some-mainonta)
- Google Analytics 4 -perusteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSLearning ja sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
- Ennakkotehtävä (hyv/hyl)
- Digitaalisen markkinoinnin strategia -ryhmätyö (raportti ja presentaatio) 60 % (0-5)
- SEO-ryhmätyö 30 % (0-5)
- Tentti 10 % (0-5)
- Aktiivisuus (läsnäolo% ja aktiivisuus opetus- ja presentaatiotilanteissa)
- Itse- ja vertaisarviointi (hyväksytty/puuttuu)

Kurssin aikana voi ansaita aktiivisuuspisteitä seuraavilla tavoilla:
- läsnäolo (väh. 50 %)
- yleinen aktiivisuus luennoilla ja presentaatiokerroilla

Kurssilla on 50 % läsnäoloedellytys. Kurssia ei voi läpäistä, mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen vähemmän kuin 50 %.

Hylätty (0)

Mikäli opiskelija osallistuu lähiopetukseen alle 50 %, eikä osallistu ryhmätyöihin tai tenttiin, palauta vertaisarviointia tai ennakkotehtävää, opintojakson suoritus on hylätty. Vapaamatkustaminen ryhmätöissä johtaa kurssin hylkäämiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija noudattaa ohjeita, mutta ei tuota itsenäisiä ratkaisuja. Ryhmäraportit vastaavat AI:n tuottamaa tasoa, eikä omaa pohdintaa ja oivalluksia esitetä.

Opiskelija ei osallistu ryhmätöihin tai niiden esittämiseen aktiivisesti, ja hänen ammattimainen työskentelyotteensa on heikko. Ryhmäraporttien kielellinen laatu ja opiskelijan osoittama ammatillinen vaikutelma ovat tyydyttävällä tasolla. Arvioinnin kohteena oleva tehtävä/olevat tehtävät on palautettu myöhässä.

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen noin 50-60 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toimii hyvin itsenäisesti ja ryhmässä ja hän osaa hyödyntää opiskelussa alan tietotaitoa. Ryhmätöissä on huomattavan paljon omaa pohdintaa ja oivalluksia, ja tuotoksissa käytetyt lähteet on osattu tuoda läpinäkyvästi esiin.

Ryhmätyöt ovat selkeästi tavoitteellisia ja innovatiivisia. Tietoperusta on perusteltua ja sitä on osattu soveltaa aiheeseen soveltuvasti. Johtopäätökset on osattu esittää loogisesti ja selkeästi, ja palautettavien tuotosten jälki on viimeisteltyä. Ryhmäraporttien kieli on hyvää. Opiskelijan esiintymistaidot ovat hyvät tai hän osoittaa aitoa kiinnostusta kehittää esiintymistaitojaan.

Opiskelija on aktiivinen opetustilanteissa sekä ryhmätyöskentelyssä ja on läsnä lähiopetuksessa vähintään 75 %.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija toimii erinomaisesti itsenäisesti ja ryhmässä ja hän osaa hyödyntää ja soveltaa opiskelussa alan tietotaitoa. Ryhmäraporteissa on erittäin paljon omaa pohdintaa ja oivalluksia, ja tuotoksissa käytetyt lähteet on osattu tuoda läpinäkyvästi esiin.

Ryhmätyöt ovat selkeästi tavoitteellisia, innovativisia ja jo sellaisenaan suoraan hyödynnettävissä tosielämän tarpeisiin. Tietoperustaa on osattu käyttää monipuolisesti ja lähteet on valittu kriittisesti. Tuotosten johtopäätökset on osattu pohjata tietoperustaan, asiat on esitetty loogisesti ja pohdinta sisältää aidosti ryhmän/opiskelijan omia näkemyksiä, ja työn jälki on viimeisteltyä. Ryhmätöiden esittäminen on inspiroivaa ja innovatiivista, ja esittämisestä huokuu uskallus heittäytyä. Ryhmätyöskentely on hoidettu ammattimaisella työskentelyotteella ja ryhmän omia pelisääntöjä on noudatettu.

Opiskelija on huomattavan aktiivinen opetus- ja presentaatiotilanteissa sekä ryhmätyöskentelyssä ja on läsnä lähiopetuksessa n. 100 %.

Ryhmäraporttien kielellinen laatu ja opiskelijan osoittama ammatillinen vaikutelma ovat erinomaisella tasolla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.12.2023

Ajoitus

13.12.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • DSUTAS23
  Suunnaksi talousosaaja

Tavoitteet

The student can both orally and in writing:
- communicate using right formality, vocabulary and phrases through an accounting term in financial reporting (general ledger, bookkeeping, payroll, work in progress, account payables etc.)

Sisältö

The student understands and can use appropriate business vocabulary and phrases both orally and in writing when describing the operations of a company. Documentation used in an accounting process.

Englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelu alakohtaisten ja monipuolisten tehtävien avulla. Tekstien kirjoittaminen, keskusteleminen, tekstien lukeminen, sanaston harjoittelu.

Oppimateriaalit

Edita: Business First (2015 tai uudempi painos) – kirjasta opiskellaan luku 9 Financial Services – materiaalin voi hankkia esimerkiksi Editan verkkokaupasta E-kirja, PDF, hinta 9,55

Opetusmenetelmät

Tehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Englannin kielen alakohtaisen sanaston ja viestien harjoittelu suullisten, kirjallisten ja kuuntelutehtävien avulla.

Sisällön jaksotus

The student can both orally and in writing:
- communicate using vocabulary and phrases needed in Financial Services (email, General ledger, Income Statement, Balance Sheet)

Opiskelija osaa sekä suullisesti että kirjallisesti alan termistöä (sähöposti, pääkirja, tuloslaskelma ja tase)

Lähiopetus 20.12.2023 4 h opettaja Maarit Saarikko
Itsenäistä työskentelyä
Yhteensä 27 h

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on osin virheellinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Susanna Saari
 • Telle Tuominen
Ryhmät
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22

Tavoitteet

After completing the course the student is able to
- distinguish the differences between businesses representing basic hospitality services and those providing services based on experience economy
- apply the theories of experience economy in context of wellness services
- identify trends and the impacts of wellness at customer, company and destination level.

Sisältö

- Models of experience management
- Wellness services as experiences
- Wellness trends and forecasts

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaan lähiopetuskerroilla sekä itsissä. Oppimateriaalit ovat sähköisessä muodossa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on itsenäiseen opiskeluun perustuvia tehtäviä, avainluentoja, yritysyhteistyössä toteutettava kehittämistehtävä pienryhmissä sekä tentti vahvistaen näin opiskelijan yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamista.Keskeinen tavoite on omaksua ja soveltaa opintojakson tietoperustaa käytännön kehittämistehtävässä uutta luovalla ja toimeksiantajaa hyödyttävällä tavalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään 27.2. klo 9 - 12. Tarvittaessa järjestetään kaksi uusintatenttikertaa erikseen sovittavina ajankohtina.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Turun AMK:n innovaatiopedagogiikan mukaisesti opintojaksolla hyödynnetään itsenäistä tiedonhankintaa, tiedon jakamista ja rakentamista sekä yritysyhteistyötä, joka kehittää opiskelijan kykyä soveltaa opintojakson tietoperustaa, tukee luovuutta, kriittistä ajattelua sekä verkostoitumista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muuta suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso tarkoittaa keskimäärin 135 h opiskelijan työtä.
Lukujärjestyksen mukaista työskentelyä on yhteensä 36 tuntia ja itsenäistä työskentelyä henkilökohtiasesti tai pienryhmissä n. 100 tuntia.

Oppimistehtävät:
- tentti ja siihen liittyvät oppimateriaalit
- paritehtävä (tarinallistajaminen ja pelillistäminen/elämykselliset teknologiat)
- kehittämistehtävä yritykselle (ehdotus elämykselliseksi palveluksi ja sen markkinointiviestintäsisällöksi)

Sisällön jaksotus

Tämä kurssi toteutetaan suomeksi kuitenkin hyödyntäen pääosin englanninkielistä oppimateriaalia.

Aikataulu ja sisällöt:

- ti 9.1. klo 9 – 12, SS, TT, Aloitusinfo, toteutussuunnitelma, keskeisiä käsitteitä, lukutehtävän ohjeistus
- ti 23.1. klo 9 – 12, SS, TT, Elämysmalleja, lukutehtävän ohjeistus
- ti 6.2. klo 9-12, TT, Muutosmatkailu, uudistava matkailu
- ti 13.2. klo 9 – 12 TT vai SS?, turvallisuus ohjelma-/elämyspalveluissa, paritehtävän ohjeistus
- ti 27.2. 9 – 12 TENTTI
- ti 5.3. 9 – 12, TT, HT, Kehittämistehtävän aloitus pienryhmissä (Sauvon yritysyhteistyö)
- Opintojakso jatkuu ti-aamupäivisin 12.3. - 23.4.; ohjelma tarkennetaan Sauvo-yhteistyön edistyessä. Noin 4 opiskelijan pienryhmissä tehdään jollekin Sauvon matkailuyritykselle kehittämistehtävä eli ehdotus elämyksellisestä palvelusta + sen markkinointiviestinnästä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu lähiopetuskerroilla, itsissä sekä tarvittaessa s-postilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
- tentti ja siihen liittyvät oppimateriaalit, opettaja-arviointi (50%)
- paritehtävä (tarinallistaminen ja pelillistäminen/elämykselliset teknologiat), itse- vertais- ja opettaja-arviointi, (hyv-hyl)
- kehittämistehtävä yritykselle (ehdotus elämykselliseksi palveluksi ja sen markkinointiviestintäsisällöksi), itse-, vertais- ja opettaja-arviointi (50 %)

Hylätty (0)

Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli yksi tai useampi arvioinnin kohteena oleva osio on hylätty/suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
Tentti: edellyttää tietoperustan hallintaa mittaavassa tentissä noin 50 % pistemäärää maksimista.
Paritehtävä: tuotos on pinnallinen, irrallisia asioita esiin nostavaa.
Kehittämistehtävä: ryhmä on määritellyt tavoitteet toimeksiannon sekä opetussuunnitelman suuntaisiksi, mutta saavuttaa ne vain osittain. Opiskelija/projektiryhmä hyödyntää tietoperustaa, ohjaaja-, vertaispalautetta ja/tai mahdollista yritysyhteistyötä niukahkosti ja ryhmän työskentely on hajanaista. Tuotos perustuu pääosin hajanaiseen, suorittavaan tekemiseen, ei suunnitelmalliseen kehittämistyöhön ja relevantin tietoperustan perusteltuun soveltamiseen ja innovatiivisuuteen. Lopputuotos on sekava ja viimeistelemätön ja sen arvo toimeksiantajalle on vähäinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3:
Tentti:edellyttää tietoperustan hallintaa mittaavassa tentissä noin 70 %:n pistemäärää maksimista.
Paritehtävä: tuotos on jäsennelty, ymmärrettävä ja antaa kohderyhmälle yleistä ymmärrystä käsitellyistä teemoista.
Kehittämistehtävä: opiskelija/ryhmä toimii varsin oma-aloitteisesti ja koordinoidusti kohti toimeksiannon ja opintojakson tavoitteita sekä kykenee kohtalaisesti jakamaan tietoa ryhmän sisällä sekä hyödyntämään ohjaaja- ja vertaispalautetta sekä mahdollista yritysyhteistyötä. Ryhmä hyödyntää osittain perustellusti relevanttia tietoperustaa ja työskentely on ajoittain systemaattista, kriittistä ja joitakin uusia ideoita tuottavaa. Lopputuotos on pääosin perusteltu joko tietoperustan tai oman tiedonkeruun avulla ja se siältää joitakin oivalluksia. Se sisältää hyödyntämiskelpoisia osia, tuotoksen kokonaisrakenne ja -ilme ovat varsin loogisia, ymmärrettäviä ja ilmeeltään selkeitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5:
Tentti: edellyttää tietoperustan hallintaa mittaavassa tentissä noin 90 %:n pistemäärää maksimista.
Paritehtävä: tuotos on looginen kokonaisuus, joka antaa käsitellyistä teemoista monipuolisen kuvan ja matkailualan yritykselle oleellisia, hyödynnettäviä näkökulmia.
Kehittämistehtävä: opiskelija/ryhmä toimii aktiivisesti ja koordinoidusti, dialogisesti toistensa osaamista, ohjaaja- ja vertaispalautetta sekä yrittäjäyhteistyötä hyödyntäen. Ryhmä yhdistää tietoperustaa ja omaa innovointia onnistuneesti ja perustellen koko kehittämisprosessin aikana. Lopputulos on innovatiivinen ja helposti hyödynnettävissä. Tuotokset ovat loogisia sekä ammattimaisen viimeisteltyjä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sami Nummela
Ryhmät
 • AVORAK23
  Business studies for those receiving temporary protection

Tavoitteet

After completion of the study unit the student is able to
- complete an accounting period for a small company by using accounting software
- calculate value-added tax and the amount of employer's contributions in the monthly bookkeeping
- calculate the company's taxable income based on bookkeeping
- calculate payable taxation for the employee
- read and analyze financial statement reports

Sisältö

- accounting rules/principles
- payroll accounting
- value-added tax
- information on employer's contributions and value-added tax to the authorities
- accounting deferrals and financial statement
- basics of direct taxation
- analysis of financial statement reports

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sami Nummela
Ryhmät
 • PLIITS21taha
  PLIITS21taha

Tavoitteet

The student is able to
- introduce alternative sources of financing for a company
- make up a short-term cash budget and utilize it in cash management
- chart the risk factors of a company and the methods of risk management related to them.

Sisältö

- Financial planning and alternatives
- Cash management
- Capital budgeting
- Risk management and insurances
- Investment alternatives of a private person
- Financing International Business

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sami Nummela
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

The student is able to
- introduce alternative sources of financing for a company
- make up a short-term cash budget and utilize it in cash management
- chart the risk factors of a company and the methods of risk management related to them.

Sisältö

- Financial planning and alternatives
- Cash management
- Capital budgeting
- Risk management and insurances
- Investment alternatives of a private person
- Financing International Business

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt:
- Turun AMK:n opiskelijat 20
- Campusonline 20

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sami Nummela

Tavoitteet

The student is able to?
- introduce alternative sources of financing for a company
- make up a short-term cash budget and utilize it in cash management
- chart the risk factors of a company and the methods of risk management related to them.

Sisältö

- Financial planning and alternatives
- Cash management
- Capital budgeting
- Risk management and insurances
- Investment alternatives of a private person
- Financing International Business

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Björkberg-Suominen
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Timo Jokisalo, Ritva Minni: ReFlex - uppdatera din svenska. Otava 2011 tai myöh.
Valitut osat verkkomateriaalista https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/
Lisäksi opettajan omaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen, tekemällä suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä itsenäisesti, pari- tai ryhmätöinä, tekemällä opetusta tukevia itsenäisiä tehtäviä sekä verkkotehtäviä ja reflektoimalla omaa edistymistä oppimispäiväkirjassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitentti viikolla 43 (50%) / uusinta viikolla 48
Lopputentti viikolla 49 (50%) / uusinta tammikuussa 2024

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja, itsenäisesti tehtävissä verkkotehtävissä opiskelija kohentaa rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään. Omaa oppimista reflektoidaan henkilökohtaisessa oppimispäiväkirjassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

22 h opetusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Viikoittaiset, itsenäisesti tehtävät kotitehtävät
Itsenäistä työskentelyä = harjoitustehtäviä verkkotehtävinä
Viisi oppimispäiväkirjamerkintää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.

Hyväksytty: Opiskelija pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä melko monipuolisesti arki- ja työelämän tavallisissa tilanteissa. Hän myös hallitsee ruotsin kielen rakenteet melko hyvin. Opiskelija on tehnyt opintojakson vaadittavat tehtävät eikä hänellä ole liikaa poissaoloja (väh. 75 % läsnäolo).

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa suositellaan ruotsin kielen lähtötasotestin tuloksen perusteella PLIITS23, PMYYNS23,PLMWES23 vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään niin, että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet.
Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa selviytymään myöhemmistä pakollisista opinnoista.
Opintojakso alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 50. Välitentti viikolla 43, lopputentti viikolla 49.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tenttioikeuden ja hyväksytyn arvioinnin saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (väh. 75%), kaikkien verkkotehtävien (6 osiota) palauttamista ja viittä merkintää oppimispäiväkirjaan. Kielitaitotaso A2, ks. eurooppalainen viitekehys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi kirjallista tenttiä, määräajassa palautetut verkkotehtävät (edellytys lopputenttiin pääsemiseksi), oman oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjassa sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh 75 %).

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy käyttämään kieltä hyvin yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa, ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä lauseita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä melko monipuolisesti arki- ja työelämän tavallisissa tilanteissa. Hän myös hallitsee ruotsin kielen rakenteet melko hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy viestimään kohdekielellä ymmärrettävästi ja luontevasti useimmissa vastaantulevissa arki- ja työelämän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee hyvin ruotsin kielen rakenteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 16.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Simola
Ryhmät
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Materiaali on itslearningissä ja se on sähköistä.
Opiskelija voi halutessaan käyttää oman opiskelunsa lisätukena ruotsin kielen oppikirjoja.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Täysin itsenäinen eteneminen / itsenäisen etenemisen tukena opettajan ja ryhmän verkkotaapaamiset, oman oppimisen reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, 135 h.
Opintojakso on ajoitettu kahdeksalle viikolle, n. 17 työtuntia / vko.

Oppimistehtävät (7) itslearningissä

suullinen ja kirjallinen henkilöesittely (mm. harrastukset, elämänpiiri, kesätyöt, aiemmat opinnot jne.), tutustuminen, haastattelu, vuorovaikutteisuus
Puhuminen, ääntäminen
kieliopin tehokertaus
tekstinymmärtäminen ja tekstintuottaminen, sanaston vahvistaminen ja laajennus
maatietous (omavalintainen aihe) (Svenskfinland,Pohjoismaat)
kuullunymmärtäminen
oman oppimisen ja etenemisen reflektointi (videopäiväkirja itslearningin e-portfolio)

Yhden oppimistehtäväkokonaisuuden työtuntimäärä on noin 19 h sisältäen:

huolellisen tutustumisen tehtävänantoon ja sen tavoitteisiin
tehtävän teon suunnittelu
annetun materiaalin opiskelu
tehtävän teko ja oikea-aikainen palautus
saadun palautteen läpikäynti ja sen pohjalta oppimispäiväkirjan oman tekemisen reflektointi ja annetun palautteen ymmärtäminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät tarkasti ohjeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Tehtävissä määritellyt osaamistavolitteet on saavutettu siten, että ne vastaavat taitotasoa A2,B1.

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen peruskielioppia, sanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi tutustutaan alueisiin, joissa ruotsin kielestä on etua (Svenskfinland, Pohjoismaat). Tärkeänä osana opintojaksoa on myös tekniikan hyödyntäminen kielen opiskelussa (verkossa olevien sovellustun ja käännösohjelmien hyödyntäminen, Turun AMKin MOT-sanakirja)

Opintojaksolla luodaan hyvä pohja ja motivaatioa Svenska i arbetslivet -opintojaksolle.

Suoritustapoja on kaksi:

1) täysin itsenäinen eteneminen annetun aikataulutuksen ja tehtävien puitteissa
2) tehtävien täysin itsenäisen suorittamisen tukena opettajan ja ryhmän jäsenten verkkotapaamisia, jossa on mahdollista saada ohjausta.

Verkkotapaamisten aikataulu: (alla olevaa aikataulua voidaan muokata yhdessä sopien)
ma 23.10. klo 16-17
ma 6.11. klo 16-17
ti 7.11. klo 16-17
ti 28.11. klo 16-17


Suoritustavan valinta tapahtuu opintojakson alkaessa itslearningissä viikolla 43.
Verkkotapaamisiin ilmoittaudutaan ennakkoon sitovasti.

Opintojakso ajoittuu viikoille 43-50.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu itslearningissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia opintojakson tehtäviä tarkasti ohjeiden mukaisesti eikä oikea-aikaisesti.

Tehtävissä määritellyt osaamistavolitteita ei ole saavutettu siten, että ne vastaisivat taitotasoa A2,B1.

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Simola
Ryhmät
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Sähköinen materiaali itslearningissä. Lisätukena ruotsin kielen kertaukseen opiskelija voi myös käyttää ruotsin kielen oppikirjoja ja kielioppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähi- ja etätapaamisista sekä itsenäisesti verkossa suoritettavista tehtävistä.

Koko opintojakson ajan reflektoidaan omaa oppimista ja edistystymistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi itslearningissä tehtävää testiä -
1) 31.10.2023
2) 5.12.2023
Mahdollinen uusintakerta sovitaan erikseen tammikuulle 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h koostuu kuten alla kuvattu

8 x 2h =16 h yhteistä työskentelyä kampuksella ja ZOOMissa

Oppimistehtävät itslearningissä 7 x n. 17 h = n. 120 h

yhden oppimistehtäväkokonaisuuden työtuntimäärä on noin 17 h sisältäen:
huolellisen tutustumisen tehtävänantoon ja sen tavoitteisiin
tehtävän teon suunnittelu
annetun materiaalin opiskelu
tehtävän teko ja oikea-aikainen palautus
saadun palautteen läpikäynti ja sen pohjalta oppimispäiväkirjan oman tekemisen reflektointi ja annetun palautteen ymmärtäminen

OPPIMISTEHTÄVÄT

1) suullinen ja kirjallinen henkilöesittely (mm. harrastukset, elämänpiiri, kesätyöt, aiemmat opinnot jne.), tutustuminen, haastattelu, vuorovaikutteisuu
2) Puhuminen, ääntäminen
3) kieliopin tehokertaus
4) tekstinymmärtäminen ja tekstintuottaminen, sanaston vahvistaminen ja laajennus
5) maatietous (omavalintainen aihe) (Svenskfinland,Pohjoismaat)
6) kuullunymmärtäminen
7) oman oppimisen ja etenemisen reflektointi (videopäiväkirja itslearningin e-portfolio)

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen peruskielioppia, sanastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi tutustutaan alueisiin, joissa ruotsin kielestä on etua (Svenskfinland, Pohjoismaat). Tärkeänä osana opintojaksoa on myös tekniikan hyödyntäminen kielen opiskelussa (verkossa olevien sovellustun ja käännösohjelmien hyödyntäminen, Turun AMKin MOT-sanakirja)

Opintojaksolla luodaan hyvä pohja ja motivaatiota Svenska i arbetslivet -opintojakson suorittamiseen.

Vko 37 12.9. klo 14-16 kampus
Vko 38 itslearning
Vko 39 26.9. klo 8-10 ZOOM
Vko 40 3.10. klo 14-16 kampus
Vko 41 itslearning
Vko 42 SYYSLOMA
Vko 43 klo 24.10. klo 15-17 ZOOM
Vko 44 31.10. klo 15-17 kampus
Vko 45 itslearning
Vko 46 itslearning
Vko 47 21.11. klo 14-16 ZOOM
Vko 48 itslearning
Vko 49 5.12. klo 14-16 ZOOM
Vko 50 klo 14-16 kampus JULFEST

Viestintäkanava ja lisätietoja

itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionnin kohteet:

aktiivinen läsnäolo (75%) yhteisissä tapaamisissa kampuksella ja verkossa
HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY

oppimistehtävät (0-5 ja HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY)

kaksi testiä (0-5)

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti, eikä osaaminen ole osaamistavoitteiden mukaista.

Testien pistemäärä on alle 50% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on pääosin tehty ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteet on saavutettu tyydyttävästi.

Testien pistemäärä on 50-60% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lähes kaikki annetut tehtävät on tehty ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteet on saavutettu hyvin.


Testien pistemäärä on 70-90% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki annetut tehtävät on tehty täysin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja osaamistavoitteiet on saavutettu kiitettävästi.

Testien pistemäärä on 95-100% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

06.08.2023 - 22.11.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Päivi Killström
Ryhmät
 • PLIITS22
  Liiketalous S22
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA
 • COSYKSY23
  Campus Online syksy 2023
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirkastaa liikeideaansa.
Osaa esittää ideaansa vakuuttavasti.
Vastaanottaa yrittäjyysvalmennusta.

Sisältö

Opiskelija esittää liikeideansa.
Opiskelija osallistuu GSEA-valmennukseen ja kilpailuun.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Edeltävyysehdot
Global Student Entrepreneur Awards eli GSEA on korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu opiskelijayrittäjyyskilpailu. Kilpailuun voi osallistua suomalaisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelijayrittäjä, jolla on ollut liiketoimintaa opiskelujen ohella vähintään puoli vuotta ja liikevaihtoa vähintään 500 USD tai yritys on saanut vähintään 1000 USD rahoituksen. Opiskelijan on oltava 18–30-vuotias.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus
Toteutus 7.8.-15.2.2024.
Opintojakson yksityiskohtainen aikataulutus ja tarkempi ohjeistus ovat Itslearningissa.
Jos toimit tiimiyrityksessä, muut partnerit voivat osallistua esityksen valmisteluun ja muuhun kilpailua edistävään toimintaan.

Opintojakson sisältö:
1. Oman liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen
2. Kilpailuun ilmoittautuminen (rekisteröityminen https://webportalapp.com/sp/login/eo-studentapplications-2024)
3. Pitchausvalmennukseen osallistuminen
4. Yrittäjien sparrauksen hyödyntäminen
5. Kilpailuun osallistuminen
6. Reflektointi ja raportin kirjoittaminen ja palauttaminen ja yrittäjyysosaamisen kartoituksen tekeminen (YOOP) perusteluineen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija täyttää kurssin edeltävyyskriteerit, ilmoittautuu GSEA-kilpailuun annetun ohjeistuksen mukaisesti, valmistautuu omaan esitykseensä GSEA-kilpailussa ja esittää oman liikeideansa omalla vuorollaan joko paikan päällä Turussa tai verkon yli. Kilpailuun osallistumisen lisäksi opiskelija kirjoittaa raportin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opiskelija, joka täyttää opintojakson edeltävyysehdot, edistää oman liiketoimintansa kehittymistä. Hän saa valmennusta liikeideansa kirkastamiseen ja vakuuttavaan esittämiseen. Opiskelija valmistelee oman esityksensä ja osallistuu tarjottavaan valmennukseen. Opiskelija osallistuu Suomen osakilpailuun 31.1.2024 Turussa Kupittaan kampusalueella myöhemmin ilmoitettavassa paikassa tai etänä verkon välityksellä. Opiskelija pitää oman esityksensä annettavien ohjeiden mukaisesti ja saa palautteet tuomareilta. Suomen kilpailun voittaja (Suomen kansalainen) pääsee edustamaan maataan ja omaa yritystään Euroopan osakilpailuun. Jos hän menestyy siellä, hänellä on mahdollisuudet päästä mukaan globaaliin kilpailuun. Lue lisää GSEA-kilpailusta gsea.org.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Global Student Entrepreneur Awards eli GSEA on korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu opiskelijayrittäjyyskilpailu. Kilpailuun voi osallistua suomalaisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelijayrittäjä, jolla on ollut liiketoimintaa opiskelujen ohella vähintään puoli vuotta ja liikevaihtoa vähintään 500 USD tai yritys on saanut vähintään 1000 USD rahoituksen. Opiskelijan on oltava 18–30-vuotias.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Annika Karppelin
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PMMWES22
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S22

Tavoitteet

The student is able
- to analyse and apply different meeting and event planning process models
- to recognise and apply different services as well as different wellness components in a meeting or event concept
- to arrange a healthy, sustainable and customer-oriented meeting or event.

Sisältö

- Event and meeting planning process models
- Mental and physical well-being elements in meeting and event context
- Planning, implementation and documentation of a meeting or event project

Oppimateriaalit

(Toimivat linkit ja lisää oppimateriaalia löydät ITS-alustalta)
1. U.S. Department of Labor, Employment, and Training Administration 2016. Competencies Established for Meeting, Events, and Exhibition Management (available at: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/info_documents/EventManagement-CaseSummary.pdf)
2. Meeting Professionals International. 33 Skills Needed to Become a Successfull Event Planner (available at: https://www.mpi.org/blog/article/33-skills-meeting-and-event-planners-need-to-succeed)
3. Arlington Convention & Visitors Bureau: 25 Pivotal Hospitality Trends for 2018.
https://www.smartmeetings.com/magazine_article/25-pivotal-hospitality-trends-for-2018
4. World Health organisation. Planning healthy and sustainable meetings.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf
5. Ulkoministeriön vastuullisen kokoustamisen opas: https://um.fi/documents/35732/0/Green+Meeting_suom_final+%282%29.pdf/5f119a18-9d56-821f-c867-67b1141726e3?t=1554276947781
6. Wellness Sector Spotlight: The Stunning Shift to Telehealth & Telewellness. Kongressijärjestön raportti 2019: https://www.iccaworld.org/cnt/files/ICCA%20Sustainability%20Report%202019.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu aktivoivaan oppimiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat ydinkäsitteet ja kokousten/tapahtumien suunnittelumallit ja osaavat yhdistää opittua toteutettavaan projektiin. Opintojakson toteutus sisältää itsenäistä yksilöllistä oppimista ja opiskelua (etätyö), lukupiirejä, tuotosten esityksiä, projektityötä ja oppimisen reflektointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson aikaisiin tuotoksiin ja tekemiseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opetus Turun ammattikorkeakoulussa perustuu #Innopedaan, joka on TURKU AMK:ssa kehitetty oppimismenetelmä. Innopeda perustuu kokeiluun, osaamisen jakamiseen ja eri lähestymistapojen yhdistämiseen. Innopedalla yhdistämme opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan, kansainvälisyyden ja yhteistyön työelämään. Lisää Innopedasta löydät Intranet Messistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on vähintään vuoden kokopäivätoiminen työkokemus erilaisten kokousten ja tapahtumien järjestämisestä (todennetaan työtodistuksella), hänelle järjestetään suullinen kuulustelu tai esitys, jossa opiskelijan tulee osoittaa myös hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen näkökulmien hallinta osana tapahtumaa ja tapahtuman järjestämistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lukupiirit (3) ja lukupiirien suulliset esitykset (3)
Mahdollisuus osallistua kysely/haastattelututkimuksen tekemiseen Turussa järjestettävissä tapahtumissa.
Käytännön projekti - projektin kirjallinen toteutussuunnitelma pienryhmissä sekä toteutus tapahtumapäivinä
Vertais- ja itsearviointi
Kirjallinen loppureflektio (Reflektio on arvioinnin perusta)

Opiskelijatyön mitoitus:
5ects on 133h opiskelijan työtä ja jakautuu seuraavasti
65h kontaktituntia (siitä tapahtuman toteutus n.20 - 25h)
68 h tuntia itsenäistä työskentelyä

YKTS - ryhmävastaavien toteutus (kesä 2023):
YKTS 2023-toteutuksessa itsenäisen työn osuus on n.100h. Osa itsenäisestä työstä on tiimityötä.

Sisällön jaksotus

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- analysoida ja soveltaa erilaisia kokous- ja tapahtumasuunnitteluprosesseja
- tunnistaa ja soveltaa erilaisia palveluja sekä erilaisia hyvinvointikomponentteja kokous- tai tapahtumakonseptissa
- järjestää hyvinvointia edistävän, kestävän kehityksen periaatteita noudattavan ja asiakaslähtöisen kokouksen tai tapahtuman
Sisältö:
- Tapahtumien ja kokousten suunnittelun prosessimallit
- Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin elementtejä kokous- ja tapahtumakontekstissa
- Kokouksen tai tapahtumaprojektin suunnittelu, toteutus ja dokumentointi

Aikataulutus:
Tilat ja kellonajat löytyvät nettilukujärjestyksestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toteutettavat tapahtumat ovat

1) International Language Week (ILW) - lähinnä vaihto-opiskelijoiden toteutus. Toteutusviikko 18. -23.11.2024 EDU Kampuksen tiloissa

2) Opintojakson päätapahtuma on: Find Your Future - Ura- ja rekrymessut, EDU ja ICT kampuksilla 28.11.2024
Messut toteutetaan yhteistyössä TERHY:n opiskelijoiden kanssa. Toimeksiantajana on COS-yksikkö

3) Mahdollinen osallistuminen kansalliseen Kongressi Delegaattien -haastatteluun Turun kongresseissa. Tarkentuu syyskuun aikana. Myös ILW aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lukupiirit (3) ja lukupiirien suulliset esitykset (3) - arviointi 1-5 (opettajan arviointi)
Tapahtuman toteutus -projektin kirjallinen toteutussuunnitelma pienryhmissä sekä toteutus tapahtumapäivinä - arviointi 1-5 (Kirjallinen osuus jäi pois)
Vertais- ja itsearviointi skaalalla 1-5, vaikuttaa loppuarvosanaan suuntaa-antavasti
Kirjallinen loppureflektio arviointi 1-5 (opettaja arvioi, reflektio muodostaa arvioinnin perustan)

Osallistuminen kongressi delegaatio -haastatteluun.

Hylätty (0)

Suoritukset (lukupiirit, loppureflektio) ovat puutteellisia eivätkä täytä vähimmäisvaatimuksia, eikä täydennyksiä ole palautettu ajallaan, TAI opiskelija ei osallistu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen 28.11.2024.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Projektityö ja siihen valmistavat lukupiirit
Opiskelija/ryhmä toimii itsenäisesti, mutta ei täysin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjeistusta ei hyödynnetä. Tietopohjan käsittely lukupiirissä ja soveltaminen projektissa on yksipuolista. Valittujen näkökulmien ja omien johtopäätösten esittäminen on heikkoa, eikä osaa opintojakson tavoitteista saavuteta. Lukupiirien tuotokset eivät sisällä kriittistä pohdintaa tai asioiden yhdistämistä. Lukupiiriehdotusten pohjalta tehty pienryhmän projektitoteutussuunnitelma ei selkeästi tue pienryhmän projektin toteutusta tai se on vajaa ja ylimalkainen.
Loppureflektio
Reflektiossa ei osoiteta luetun hallintaa ja pohdinta jää pinnalliseksi. Tapahtumatoteutuksesta (projekti) opittu on joko itsestään selvää tai pinnallista. Reflektio on yksipuolinen ja/ tai lyhyt. Tiimityöskentely puutteellista. Poissaoloja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3
Projektityö ja siihen valmistavat lukupiirit:
Opiskelija/ryhmä on aloitteellinen, jossain määrin innovatiivinen ja kriittinen ja hyödyntää oppimateriaalia hyvin. Teoreettisen tietopohjan ja viimeisimmän tutkimustiedon valinta ja hyödyntäminen ovat melko monipuolista ja sopivaa aiheeseen. Luettua pohditaan ja kokonaisuuksia esitetään pääosin loogisella ja selkeällä tavalla.
Tuotos sisältää kriittistä ajattelua ja toiminta on aktiivista. Lukupiirien tuotoksista on osittain hyötyä projektin toteutukseen.
Loppureflektio
Reflektiossa palataan luettuun teoriatietoperustaan ja pohdinta täydentyy opitun sekä projektin kokemuksilla. Reflektointi on melko monipuolista tai osittain analyyttistä, opittua pohtien. Reflektoiniti on ehjä, tehtävänantoon vastaava kokonaisuus.

Melko aktiivinen osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tai tiimityössä kehitettävää.
Arvosanan 4 täyttää kriteerit arvosanalle 3, mutta ei kata riittävästi arvosanaa 5.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Projektityö ja siihen valmistavat lukupiirit:
Opiskelija/ryhmä käyttää hyväkseen koko ryhmän resursseja ja osaamista. Lukupiireihin on valmistauduttu hyvin ja aiheeseen osoitetaan selkeää kiinnostusta. Opiskelija/ryhmä osaa lukupiirin pohjalta analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja projektiin liittyen ja rakentaa asiakaslähtöisen kokonaisuuden ottaen huomioon tapahtumatoteutuksen eri näkökulmia ja reunaehtoja. Opiskelija/ryhmä on ottanut vastaan palautetta rakentavasti ja hyödyntänyt sitä myös projektityön aikana. Ryhmän työ on dialogista ja se kehittää kaikkien osallistujien tietotaitoa ja osaamista.
Loppureflektio:
Reflektio on looginen ja ehjä kokonaisuus. Reflektiossa on selkeästi esillä monipuolinen teoriataustaan ja liiketaloudellisiin reunaehtoihin perehtyminen, tietoperustan soveltaminen projektiin sekä opitun jäsentely. Teksti on analyyttista ja osittain kriittistäkin.
Aktiivinen osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osana tiimiä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 20.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

Having completed the course the student is able to
- understand how HRM can contribute to organizational performance
- recognize the principal functions of HR
- develop an understanding of how the principles and practices human resource management
- help firms to attract, retain, and develop its human capital.

Sisältö

- strategic management and Strategic HR management
- core processes and functions of HRM
- work analysis and job design
- recruitment process
- performance management and appraisal, reward management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 13.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in International Business
Opettaja
 • Nicolas Le Grand

Tavoitteet

Having completed the course the student is able to
- understand how HRM can contribute to organizational performance
- recognize the principal functions of HR
- develop an understanding of how the principles and practices human resource management
- help firms to attract, retain, and develop its human capital.

Sisältö

- strategic management and Strategic HR management
- core processes and functions of HRM
- work analysis and job design
- recruitment process
- performance management and appraisal, reward management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PMMWES21
  Myyntityö, matkailu ja wellness liiketoimintana, S21

Tavoitteet

Upon completion of this course, the students is able to
- distinguish between strategic management and operational management decisions
- distinguish between leadership and management approach at company and destination level
- recognize the role of HR, use of technologies, competence development, and occupational wellness in tourism and hospitality industry
- explain the importance of soft skills in work community and customer contacts

Sisältö

- Leadership and developing employee competencies and occupational wellness
- Adaptability, problem solving, conflict resolution and teamwork
- Standardized processes, service standards and technology in customer encounters

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pinja Palm
 • Maria Välivirta Havia
 • Kai Åkerfelt
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia tavoitteellisessa tiimi- ja projektityössä.

Sisältö

- O365-ympäristön käyttö tiimin viestinnässä ja tiedonhallinnassa
- Excel-perusteet
- tekstien, julkaisujen ja esitysten laatiminen, kuvien käsittely ja upottaminen
- tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Oppimateriaalit

Its Learningin oppimisalustalle lisätty materiaali
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Opetusvideot Eduhouse a+ -palvelussa (opiskelija tekee itselleen tunnuksen palveluun)
Oma tiedonhaku
Muut materiaalit

Opetusmenetelmät

Tehtäväperustaiset, hankitun tiedon ja taidon soveltamiseen perustuvat menetelmät
Opetusvideot
Luennot
Työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiaika on noin 2 h (tarkentuu myöhemmin).

Ensimmäinen tentti 6.11.2023 8:30 -11:00 kampuksella. Toinen uusintakerta 1.12.2023 8:30-11:00 kampuksella. Kolmas uusintatenttikerta 15.12.2023 klo 12:00 – 15:00 kampuksella. Ilmoittaudu aina tentteihin. Ilmoittautuminen avataan Itslearningiin.

Kolmas uusintakerta pidetään tarvittaessa. Opiskelijan tulee pyrkiä suorittamaan tentti hyväksytyin arvosanoin 2 tenttikerran aikana.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Learning by doing
Flipped learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi toimittaa Tieken tai ECDL:n tutkintotodistuksen vastuuopettajalle ja saada kurssista suoritusmerkinnän. Todistus tulee toimittaa vastuuopettajalle kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 pistettä on noin 140h opiskelijan omaa työtä.

Sisällön jaksotus

Yleiset IT-taidot
- Aikatauluttaa ja isännöidä verkkotapaamisia ja käyttää verkko-oppimisympäristöä.
- Ymmärtää verkkoyhteistyön ja pilvipalveluiden keskeiset käsitteet.
- Luoda ja hallita palveluissa käyttämiään tilejä verkkoyhteistyötä varten.
- Käyttää verkkotallennustilaa ja web-pohjaisia tuotantosovelluksia verkkoyhteistyössä.
- Käyttää verkko- ja mobiilikalentereita hallitakseen ja suunnitellakseen toimintoja.
- Hakea tehokkaasti verkosta tietoa ja arvioida kriittisesti verkkosisältöjä.
- Lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja hallita sähköpostin asetukset.
- Järjestää sähköposteja ja käyttää kalenteria.
-Ladata ja jakaa videoita videontoistopalveluun.

Tekstinkäsittely
• määrämuotoisten asiakirjojen luominen, muokkaminen ja jakaminen
• taulukoiden, kuvien ja objektien lisääminen asiakirjoihin
• asiakirjojen ja tarrojen yhdistäminen, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan yhdistäminen
• asiakirjan sivuasetukset ja kieliasun korjaus
• kappaleen sisentäminen ja tasaus, desimaalisarkainten käyttö
• taulukon luominen tiedon syöttämiseksi
• kuvan, kuvatiedoston, kaavion ja piirto-objektin lisääminen asiakirjaan.
• ylätunnisteen, alatunnisteen lisääminen: päivämäärä, kuva, teksti, sivunumerot
• kappalenumerointi
• automaattisen sisällysluettelon luominen, hallinta ja päivittäminen
• kansilehden luominen
• muut Wordin olennaiset toiminnot

PowerPoint esitysgrafiikka
• esitysgrafiikan työstäminen ja tallennus eri tiedostomuodoissa.
• eri rakenteen valitseminen dialle ja suunnittelumallien hyödyntäminen
• tekstin, symboline ja kuvan lisääminen ja editoiinen esityksessä
• taulukoiden hyödyntäminen esityksessä
• animaatioiden ja siirtymäefektien hyödyntäminen
• graafisen objektin (kuva, kuvio, piirto-objekti) lisääminen dian perustyyliin tai diaan
• Esityksen muuttaminen videoksi
• muut PowerPointin olennaiset toiminnot

Excel
• taulukon muotoileminen
• täyttökahvan/automaattisen täyttöominaisuuden käyttäminen
• suhteellinen ja suora soluviittaus
• kaavojen hyödyntäminen
• Pivot-taulukoiden hallinta ja tiedon analysointi
• tiedon suodattaminen ja lajittelu
• muut Excelin olennaiset toiminnot

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yhteydenpito opettajiin ensisijaisesti sähköpostitse.

Kurssin aloitusinfo orientaatioviikolla.

Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija selvittää Itsistä ja/tai opiskelijakollegoiltaan tehtävät ja asiat, joita tunnilla ollaan käsitelty.

Toteutuksen alkaessa opiskelijalla tulee olla koneelle asennettuna Microsoft Office -ohjelmistot (Excel, Word, Powerpoint, Teams). Ohjeet löytyvät Digistartista.
Opiskelijan tulee hallita oman laitteen käyttö. Hänen tulee osata asentaa ja päivittää laitteistoaan ja ohjelmistojaan.
Esitietovaatimus on digistartti tai vastaavat taidot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutus arvioidaan kahdessa osassa:
Muut työkalut (3 op)
Excel (2 op): tehtävät (30 %), testit (10 %) ja harjoitustyö (60 %)

Toteutuksen kokonaisarvosana muodostuu näiden kahden osan arvosanojen keskiarvosta.

Hylätty (0)

Arvosana 0 on alle 55 % tentin kokonaispistemäärästä


Excel:
Opiskelija ei palauta pyydettyjä suorituksia määräaikaan mennessä eikä hänen osaamistaan voi tämän vuoksi arvioida ja/tai opiskelija ei osoita hallitsevansa vähintään arvosanaan 1 vaadittavaa osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Word:
Arvosana 1 on vähintään 55% tentin kokonaispistemäärästä

Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hallita luetteloita
- hallita ylä- ja alatunnisteen
- ja hallitsee Wordin pilvipalvelun perusteet; kirjoittaa ja muotoilla tekstiä myös pilvipalvelussa


Excel:
arvosana 1
Opiskelija hallitsee taulukkolaskennan perusteet:
- taulukon ulkoasun muokkaaminen mm. eri värejä ja reunaviivoja käyttäen
- erilaisten tietojen syöttäminen soluun (esim. teksti, luku, prosenttiluku)
- perustason laskutoimitusten suorittaminen soluissa
arvosana 2
- arvosanan 1 kriteerit ylittyvät, mutta arvosanan 3 kriteerit eivät täyty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Word:
Arvosana 3 on 70% tentin kokonaispistemäärästä

Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hallita pakotettu rivin- ja sivun vaihto
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa
- hallitsee O365 pilvipalvelua ja osaa jakaa kansioita ja tiedostoja muille


Excel
arvosana 3
Arvosanan 1 kriteerien lisäksi opiskelija osoittaa hallitsevansa
- perustason funktioiden käyttämisen
- suhteellisen soluviittauksen käyttämisen
- tiedon lajittelemisen ja suodattamisen
- perustason kaavioiden luomisen
arvosana 4
- arvosanan 3 kriteerit ylittyvät, mutta arvosanan 5 kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Word:
90% tai enemmän tentin kokonaispistemäärästä

Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa
- lisätä asiakirjaan automaattiset sivunumerot
- lisätä kuville ja taulukoille otsikot
- luoda automaattisen lähdeluettelon
- numeroida asiakirjan otsikot automaattisesti
-hallitsee laajasti O365 ohjelmistot, kalenteri, tehtävälistat, OneDrive, OneNote


Excel:
Arvosanan 3 kriteerien lisäksi opiskelija osoittaa hallitsevansa
- vaativampien funktioiden käyttämisen
- suoran soluviittauksen käyttämisen
- kaavioiden luomisen ja muokkaamisen
- ehdollisen muotoilun

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pinja Palm
Ryhmät
 • MLIISK24
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia tavoitteellisessa tiimi- ja projektityössä.

Sisältö

- O365-ympäristön käyttö tiimin viestinnässä ja tiedonhallinnassa
- Excel-perusteet
- tekstien, julkaisujen ja esitysten laatiminen, kuvien käsittely ja upottaminen
- tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Oppimateriaalit

Itsiin lisätty materiaali
Eduhouse a+ -palvelun videot
oma tiedonhaku
muut materiaalit

Opetusmenetelmät

tehtäväperustaiset, hankitun tiedon ja taidon avulla toteutettavat tehtävät
opetusvideot
lähiopetus
itsenäinen opiskelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

learning by doing
flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 112 h opiskelijan omaa työtä.

Arvioitu jakaantuminen:
lähiopetus 12 h
opetusvideot 10 h
tehtävät 40 h
itse- ja/tai vertaisarviointi 10 h
harjoitustyöt 10 h
muu itsenäinen työskentely 20 h

Sisällön jaksotus

Tekstinkäsittely
• määrämuotoisten asiakirjojen luominen, muokkaminen ja jakaminen
• taulukoiden, kuvien ja objektien lisääminen asiakirjoihin
• asiakirjan ulkonäön muotoilu
• ylätunnisteen, alatunnisteen lisääminen: päivämäärä, kuva, teksti, sivunumerot
• kappalenumerointi
• automaattisen sisällysluettelon luominen, hallinta ja päivittäminen
• kansilehden luominen
• muut Wordin olennaiset toiminnot

Taulukkolaskenta
• taulukon muotoileminen
• täyttökahvan/automaattisen täyttöominaisuuden käyttäminen
• suhteellinen ja suora soluviittaus
• laskutoimituksen syöttäminen soluun
• funktioiden hyödyntäminen
• tiedon suodattaminen ja lajittelu
• muut Excelin olennaiset toiminnot

PowerPoint esitysgrafiikka
• esitysgrafiikan työstäminen
• eri rakenteen valitseminen dialle ja suunnittelumallien hyödyntäminen
• tekstin, symbolien ja kuvan lisääminen ja editoiminen esityksessä
• animaatioiden ja siirtymäefektien hyödyntäminen
• graafisen objektin (kuva, kuvio, piirto-objekti) lisääminen dian perustyyliin tai diaan
• muut PowerPointin olennaiset toiminnot

Tarkempi aikataulu löytyy oppimisalustalta Itsistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yhteydenpito opettajaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

iItse- ja/tai vertaisarvioitavat tehtävät 40 %
opettajan arvioimat harjoitustyöt 60 %

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittuja suorituksia määräaikaan mennessä eikä hänen osaamistaan tämän vuoksi voi arvioida ja/tai opiskelija ei osoita hallitsevansa vähintään arvosanaan 1 vaadittavaa osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä ja kuvia

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää peruskaavioita
- hyödyntää Excelin perusfunktioita, kuten summaa ja keskiarvoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä sekä upottaa näitä myös kuviin tai videoihin
- kiinnittää huomiota esityksen visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten värimaailmaan ja tekstin määrään ja kokoon

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa
- lisätä asiakirjaan automaattiset sivunumerot
- numeroida asiakirjan otsikot automaattisesti

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää erilaisia kaavioita ja muokata niiden ulkoasua
- hyödyntää Excelin funktioita, kuten summaa, keskiarvoa, jos- ja hakufunktioita monipuolisesti

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kosar Mahmoodi
 • Taneli Ahtiainen
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
 • Kai Åkerfelt
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia tavoitteellisessa tiimi- ja projektityössä.

Sisältö

- O365-ympäristön käyttö tiimin viestinnässä ja tiedonhallinnassa
- Excel-perusteet
- tekstien, julkaisujen ja esitysten laatiminen, kuvien käsittely ja upottaminen
- tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Oppimateriaalit

Kurssikirja löytyy finnasta e-kirjana.
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Videoita löytyy Eduhousen A+ palvelusta, johon opiskelija tekee tunnuksen.
Tukeudutaan myös muuhun materiaaliin jota internet tarjoaa, joita ovat mm. (Työkalun ohje toiminto ja youtubesta microsoftin ohjekanava.)
Kirjaa tulee lukea viikottain ja opetus tukee kirjassa käsiteltäviä asioita (kaikkien aiheiden osalta).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat tekevät tehtäviä, jotka vastaavat sisällöltään kurssin opetussisältöjä. Jokainen palauttaa ITSin palautuslaatikkoon omat tehtävät.
Opiskelijatyön mitoitus on 130-140h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Jokainen osa-alue (Excel, Word ja PowerPoint) pitää olla suoritettu hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta arvosanaan 1 oikeuttavaa tasoa.

Sisällön jaksotus

Taulukkolaskenta
• taulukon muotoileminen
• täyttökahvan/automaattisen täyttöominaisuuden käyttäminen
• suhteellinen ja suora soluviittaus
• kaavojen hyödyntäminen
• tiedon suodattaminen ja lajittelu
• Pivot
• muut Excelin olennaiset toiminnot

Yleiset IT-taidot
- Aikatauluttaa ja isännöidä verkkotapaamisia ja käyttää verkko-oppimisympäristöä.
- Ymmärtää verkkoyhteistyön ja pilvipalveluiden keskeiset käsitteet.
- Luoda ja hallita palveluissa käyttämiään tilejä verkkoyhteistyötä varten.
- Käyttää verkkotallennustilaa ja web-pohjaisia tuotantosovelluksia verkkoyhteistyössä.
- Käyttää verkko- ja mobiilikalentereita hallitakseen ja suunnitellakseen toimintoja.
- Hakea tehokkaasti verkosta tietoa ja arvioida kriittisesti verkkosisältöjä.
- Lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja hallita sähköpostin asetukset.

Tekstinkäsittely
• määrämuotoisten asiakirjojen luominen, muokkaminen ja jakaminen
• taulukoiden, kuvien ja objektien lisääminen asiakirjoihin
• asiakirjojen ja tarrojen yhdistäminen, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan yhdistäminen
• asiakirjan sivuasetukset ja kieliasun korjaus
• kappaleen sisentäminen ja tasaus, desimaalisarkainten käyttö
• taulukon luominen tiedon syöttämiseksi
• kuvan, kuvatiedoston, kaavion ja piirto-objektin lisääminen asiakirjaan.
• ylätunnisteen, alatunnisteen lisääminen: päivämäärä, kuva, teksti, sivunumerot
• kappalenumerointi
• automaattisen sisällysluettelon luominen, hallinta ja päivittäminen
• kansilehden luominen
• muut Wordin olennaiset toiminnot

PowerPoint esitysgrafiikka
• esitysgrafiikan työstäminen ja tallennus eri tiedostomuodoissa.
• eri rakenteen valitseminen dialle ja suunnittelumallien hyödyntäminen
• tekstin, symboline ja kuvan lisääminen ja editoiinen esityksessä
• taulukoiden hyödyntäminen esityksessä
• animaatioiden ja siirtymäefektien hyödyntäminen
• graafisen objektin (kuva, kuvio, piirto-objekti) lisääminen dian perustyyliin tai diaan
• Esityksen muuttaminen videoksi
• muut PowerPointin olennaiset toiminnot

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poissaolojen aikana opiskelija selvittää oppimisympäristöstä ja opiskelijakollegoiltaan tehtävät ja asiat, jotka ollaan tunnilla käsitelty.

Toteutuksen alkaessa opiskelijalla tulee olla koneelle asennettuna Microsoft Office -ohjelmistot (Excel, Word, Powerpoint). Ohjeet löytyvät Digistartista tai starttipaketista
Opiskelijan tulee hallita oman laitteen käyttö. Hänen tulee osata asentaa ja päivittää laitteistoaan ja ohjelmistojaan.
Esitietovaatimus on digistartti, starttipaketti tai vastaavat taidot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan elokuussa 2024 kontaktitunnin aikana.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 06.11.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yrittäjyys ja myynti

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Nicolas Le Grand
 • Pia Lindgren
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MLIISK22
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2022
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

After completing this course the student
- is able to interact with people from different cultures
- knows the various frameworks on cultures and have a better understanding of how each culture perceives i.e. time and space, face and face-saving, verbal and nonverbal communication
- appreciates the differences in cultural beliefs and communication practices
- is able to apply his/her knowledge and skills in working and communicating with ease and confidence in intercultural situations

Sisältö

Contents:
- cultural frameworks
- cultural awareness and identity
- cultural briefing
- national cultures and cultural influences
- intercultural communication skills
- culture in teams, business cultures

Oppimateriaalit

Study material on itslearning ;
should be completed by all other materials according to students' own focus area

Opetusmenetelmät

The course combines many methods:
class sessions
flipped learning,
independent learning includes a small scale project with required research
Working life contacts can be tied and applied

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Individual assignment, a small scale culture project

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Pedagogical approach is international, working life oriented, learning in teams and also co-teaching as the course has two teachers

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

This course can be replaced by a similar course but only after consulting the tutor teacher

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr = 135 h of student work
4*4h contact sessions with teacher
1*4h contact session with the co-teacher
preparing the assignment
preparing for the contact sessions by reading the material given (flipped learning)

Sisällön jaksotus

The course starts on 30 October 2023
After completing this course the student
- is able to interact with people from different cultures
- knows the various frameworks on cultures and has a better understanding of how each culture perceives i.e. time and space, face and face-saving, verbal and nonverbal communication
- appreciates the differences in cultural beliefs and communication practices
- is able to apply his/her knowledge and skills in working and communicating with ease and confidence in intercultural situations

Contents:
- cultural frameworks
- cultural awareness and identity
- national cultures and cultural influences
- intercultural communication skills
- culture in teams, business cultures

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

assignment
active discussion and shared knowledge
self, peer and teacher assessment

documents returned after deadline will result in lowering the grade

Hylätty (0)

no returned documents
very inactive presence , only one absence is allowed
documents very shallow or very late

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Cultural Awareness: Student understands the concept of cultural identity and the importance of understanding other cultures. The student is able to describe his/her cultural identity.
Theoretical frameworks on culture: The student is able to identify main concepts from cultural frameworks.
Intercultural communication: The student can describe the importance of intercultural communication skills in social and business situations.
Business cultures: The student is able to describe the importance of understanding business cultures in different national contexts

Deliverables are done but lack analysis.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Cultural Awareness: The student is able to describe different ways of interpreting culture and cultural awareness, . The student can analyse his/her own cultural identity in relation to the values, customs and practices of other cultures.
Theoretical frameworks on culture: The student is able to describe the frameworks and shows understanding of how they can be used in practice.
Intercultural communication: The student is able to describe the communication skills needed in intercultural situations and demonstrates ability to use them in practice.
Business cultures: The student can explain business practices of different cultures and is able to identify challenges relating to his/her own culture in doing business in another culture.
Discussions showing interest and motivation
Documents well prepared and analytical

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Cultural Awareness: The student is able to analyse how national and organizational cultures build cultural identity, and can demonstrate cultural sensitivity and appreciation of other cultures in intercultural encounters.
Theoretical frameworks on culture: The student is able to explain the concept and significance of the frameworks. In addition, the student is able to apply the frameworks in case and authentic situations.
Intercultural communication: The student is able to analyse breaks in communication due to cultural factors and can suggest ways of improving the communicative approach to the situation. The student shows ability to adapt and adjust his/her communication style in various intercultural situations.
Business cultures: The student is able to apply his/her knowledge of business cultures in authentic and case situations. The student is able to analyse and suggest approaches to intercultural business situations.
Professional approach based on experience and knowledge is shown is discussions and in documentation
Assignments show analytical expertise

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 16.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 65

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kosar Mahmoodi
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

After completing this course the student
- is able to interact with people from different cultures
- knows the various frameworks on cultures and have a better understanding of how each culture perceives i.e. time and space, face and face-saving, verbal and nonverbal communication
- appreciates the differences in cultural beliefs and communication practices
- is able to apply his/her knowledge and skills in working and communicating with ease and confidence in intercultural situations

Sisältö

Contents:
- cultural frameworks
- cultural awareness and identity
- cultural briefing
- national cultures and cultural influences
- intercultural communication skills
- culture in teams, business cultures

Oppimateriaalit

Material will be available on Its Learning

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

This course is completed through assignments and there is no exam.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Bilingual teaching method (Finnish and English)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr = 135 hours of student work

Individual and group assignments will be outlined during the course.

Contact lessons 4 x 3h

Sisällön jaksotus

- cultural frameworks
- cultural awareness and identity
- cultural briefing
- national cultures and cultural influences
- intercultural communication skills
- culture in teams, business cultures
- The French Business environment

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be outlined during the course.

Hylätty (0)

No returned documents
Very inactive presence
Incomplete documents

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has demonstrated limited knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows some difficulties in applying his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates little ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student has difficulties in communicating his/her ideas in writing to the reader. Some parts of the text are unclear.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has demonstrated good knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows s/he can apply his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates good ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student is able to communicate his/her ideas in writing to the reader. Important parts of the text are clear and well written.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has demonstrated very good knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows s/he can apply his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates very good ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student is able to communicate clearly his/her ideas in writing to the reader in a professional way. Most of the text is clear and well written.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maria Välivirta Havia
 • Päivi Killström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS20ba
  PLIITS20ba

Tavoitteet

Having completed the course, the student is able to:
- realize the cultural aspect in communication
- observe his/her own as well as others’ cultural behavior in various contexts
- find explanations in theories and models
- analyze the similarities and differences and is able to explain reasons behind them
- create inter-cultural business contacts and interact with them
- learn from each other and see different viewpoints

Sisältö

Networking in-campus and out-campus
Hosting international guests, students, teampreneurs at least in one event,
for example: campus events, visits to local business organizations, companies, student events
Joint training sessions with international teams
Building required networks for upcoming projects
Contacting international companies

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maria Välivirta Havia
 • Päivi Killström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS21ba
  PLIITS21ba

Tavoitteet

The student is able to
- work and take an active role in an international project
- communicate and negotiate project requirements (project deliverables, project outcomes) with the customer and the project team
- meet the deadlines and requirements set by and with the customer
- communicate the suggestions developed by the project team to the customer in a professional manner
- understand demands of environments between different countries.

Sisältö

Identifying and contacting SME’s in the Turku region which are looking for internationalize their products/services or abroad
Identifying and contacting companies outside Finland which are looking for business opportunities in Finland
Agreeing with a customer about the deliverables and deadlines/milestones
Identifying and gathering the data needed to perform the required tasks
Implementin a project

Oppimateriaalit

Recommended reading can be found: https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2017/06/Tiimiyritt%C3%A4j%C3%A4n-ja-tiimivalmentajan-parhaat-kirjat-valintaopas-2022-23.pdf

Opetusmenetelmät

Business Academy is a team learning environment which building blocks are:
1. Training Sessions
2. Reading Circles
3. Learning Agreement
4. Project Work/Running Business

Student-teams operate in open business markets. Genuine customer contacts and co-operations with companies make it possible to apply the theories in action. Students have excellent opportunities to build relationships and networks with business decision-makers, stakeholders and partners during their BusinessAcademy studies.

The students are supported in finding their best way of learning by their team coach.

Students act in their own co-operations as teampreneurs and make their own decisions concerning their business.

Feedback, Evaluation and Continuous Development: Continuous feedback using Motorola is part of BusinessAcademy best practices.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Students study in active and innovative learning environment BusinessAcademy.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

The student can speciify in its learning agreement the importance of achievements done either uindividually or in the context of a team. Work may be achieved through the organisation team or project sub-teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

On a 5 ECTS workload consits of 100 hours of project work in international project. One book per 5 credits and a reflection is included aswell.

Sisällön jaksotus

Goals
The student is able to
- work and take an active role in an international project
- communicate and negotiate project requirements (project deliverables, project outcomes) with the customer and the project team
- meet the deadlines and requirements set by and with the customer
- communicate the suggestions developed by the project team to the customer in a professional manner
- understand demands of environments between different countries.
Content:
Identifying and contacting SME’s in the Turku region which are looking for internationalize their products/services or abroad
Identifying and contacting companies outside Finland which are looking for business opportunities in Finland
Agreeing with a customer about the deliverables and deadlines/milestones
Identifying and gathering the data needed to perform the required tasks
Implementin a project

Viestintäkanava ja lisätietoja

Teams and whatsapp are used. This course is ment only for BusinessAcademy students.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The student is evaluated based on the student's own Portfolio. The portfolio is an organized presentation of an individual's projects, reflection and 360 feedback. A portfolio consists of student's list of working hours, reading reflections, the outputs of student's projects (documents, reports, pictures, links, videos, etc.). The student convinces one's coach with the portfolio about one's competence and learning.

Hylätty (0)

A student hasn't got an international experience and can't proof any international customer project.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student
- works actively to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- needs help from the coach and team mates to complete a customer project

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student
- works actively and independently to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- is able to take advantage of advises and help from the coach and team mates to complete a customer project in perfect way

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student
- works actively and independently to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- is able to take advantage of advises and help from the coach and team mates to complete a customer project in perfect way
- is able to organize the team and help the others to complete a customer project in perfect way

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kaisa Aaltonen
Ryhmät
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA

Tavoitteet

The student is able to
- work and take an active role in an international project
- communicate and negotiate project requirements (project deliverables, project outcomes) with the customer and the project team
- meet the deadlines and requirements set by and with the customer
- communicate the suggestions developed by the project team to the customer in a professional manner
- understand demands of environments between different countries.

Sisältö

Identifying and contacting SME’s in the Turku region which are looking for internationalize their products/services or abroad
Identifying and contacting companies outside Finland which are looking for business opportunities in Finland
Agreeing with a customer about the deliverables and deadlines/milestones
Identifying and gathering the data needed to perform the required tasks
Implementin a project

Oppimateriaalit

Recommended reading can be found: https://tiimiakatemia.com/wp-content/uploads/2017/06/Tiimiyritt%C3%A4j%C3%A4n-ja-tiimivalmentajan-parhaat-kirjat-valintaopas-2022-23.pdf

Opetusmenetelmät

Business Academy is a team learning environment which building blocks are:
1. Training Sessions
2. Reading Circles
3. Learning Agreement
4. Project Work/Running Business

Student-teams operate in open business markets. Genuine customer contacts and co-operations with companies make it possible to apply the theories in action. Students have excellent opportunities to build relationships and networks with business decision-makers, stakeholders and partners during their BusinessAcademy studies.

The students are supported in finding their best way of learning by their team coach.

Students act in their own co-operations as teampreneurs and make their own decisions concerning their business.

Feedback, Evaluation and Continuous Development: Continuous feedback using Motorola is part of BusinessAcademy best practices.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Students study in active and innovative learning environment BusinessAcademy.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

The student can speciify in its learning agreement the importance of achievements done either uindividually or in the context of a team. Work may be achieved through the organisation team or project sub-teams.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

On a 5 ECTS workload consits of 100 hours of project work in international project. One book per 5 credits and a reflection is included aswell.

Sisällön jaksotus

Goals
The student is able to
- work and take an active role in an international project
- communicate and negotiate project requirements (project deliverables, project outcomes) with the customer and the project team
- meet the deadlines and requirements set by and with the customer
- communicate the suggestions developed by the project team to the customer in a professional manner
- understand demands of environments between different countries.
Content:
Identifying and contacting SME’s in the Turku region which are looking for internationalize their products/services or abroad
Identifying and contacting companies outside Finland which are looking for business opportunities in Finland
Agreeing with a customer about the deliverables and deadlines/milestones
Identifying and gathering the data needed to perform the required tasks
Implementin a project

Viestintäkanava ja lisätietoja

Teams and whatsapp are used. This course is ment only for BusinessAcademy students.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The student is evaluated based on the student's own Portfolio. The portfolio is an organized presentation of an individual's projects, reflection and 360 feedback. A portfolio consists of student's list of working hours, reading reflections, the outputs of student's projects (documents, reports, pictures, links, videos, etc.). The student convinces one's coach with the portfolio about one's competence and learning.

Hylätty (0)

A student hasn't got an international experience and can't proof any international customer project.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student
- works actively to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- needs help from the coach and team mates to complete a customer project

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student
- works actively and independently to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- is able to take advantage of advises and help from the coach and team mates to complete a customer project in perfect way

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student
- works actively and independently to generate value in an international customer project.
- understands and identifies customer needs
- improves one's action based on feedback
- is able to take advantage of advises and help from the coach and team mates to complete a customer project in perfect way
- is able to organize the team and help the others to complete a customer project in perfect way

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

29.02.2024 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Otieno Mbare
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

After completing this course the student is able to follow media and the news concerning international economy and world's trade has an overview on the foundation of international economy and the forms of trade policy is able to explain the development and various forms of the world's economic integration and the position of Finland in this context understands and is able to explain the function of open macroeconomics

Sisältö

Contents: foundations of international economy forms of trade policy; forms of economic integration key theories explaining international trade and trade policy international monetary system and regional monetary integration

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Will be announced in class

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Students learn in small groups

Inquiry-based, case studies, experiential learning, collaborative and integrative

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Students workload = 133hrs

Sisällön jaksotus

After completing this course the student is able to follow media and the news concerning international economy and world's trade has an overview on the foundation of international economy and the forms of trade policy is able to explain the development and various forms of the world's economic integration and the position of Finland in this context understands and is able to explain the function of open macroeconomics


Contents: foundations of international economy forms of trade policy; forms of economic integration key theories explaining international trade and trade policy international monetary system and regional monetary integration

Viestintäkanava ja lisätietoja

To be announced in class

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The assessment is based on a scale of: 1 - 5
Active participation in team 10%
Individual assignment 40%
Team assignment 50%

Hylätty (0)

The work does not reach the standard level of the course. There is no evidence of further reading or considered thought about the subject matter neither clear demonstration of familiarity with the various terminologies and concepts.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

There is basic understanding of international economic concepts but the knowledge and the processing of knowledge is weak or limited. There is only little evidence of wider reading.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The work is reasonably competent, though there may be some weaknesses. Knowledge of various responsible tourism and wellness business and marketing concepts is adequate and while there is evidence of reading beyond the class, it's patchy or not broad (3).


The work is well developed beyond that given; demonstrates sound conceptual knowledge in responsible tourism and wellness business and reasoning; depth and breadth of reading (4)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The work reflect very high conceptual standard and demonstrate knowledge in responsible tourism and wellness business concepts and autonomous development of reasoning processing well beyond that given in class. There is clear evidence of depth and breadth in reading

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Tikkanen
 • Arto Manninen
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Having completed the course, the student is able to
- define basic terms
- describe most common business models
- apply simple business model analysis

Sisältö

- basic characteristics of digital business
- the most common tools and model used in digital business
- basic methods for business model analysis

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin kuluessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmissä sekä itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot, ryhmä-, ja itsenäinen työskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin vaatima työmäärä vastaa 5 op työmäärää (133 h).
Oppimistehtävät tapahtuvat itsenäisesti sekä ryhmätyönä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: 15.01.2024 - 07.04.2024. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Kurssilla on kaksi pääteemaa: digitaaliset business mallit ja CRM. Tarkoitus on tarkastella mm. liiketoimintamallien peruskäsitteitä digitaalista liiketoimintaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. Liiketoimintamallien murrosta ja modernia asiakkuuksien hallintaa (CRM). Luennot pidetään paikan päällä ja etäyhteydellä. Luennonlinkit ja kurssimateriaalit löytyvät Its-alustalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ryhmätyönä tehtyyn loppuraporttiin ja sen pohjalta pidettävään esitykseen. Lopputyön osuus arvosanasta (0-5) on 100%. Kaikki yksilö- ja ryhmätyöt tulee olla tehtynä hyväksytysti ja palautettuna ajoissa. Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida ja kurssi on hylätty.

Hylätty (0)

Loppuraportti on palauttamatta tai hylätty. Yksi tai useampi ryhmätyö on palauttamatta.
Opiskelija ei ole osallistunut ryhmätöihin. Yksilötyö on plagioitu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää liiketoimintamallien ja CRM:n peruskäsitteistön. Ryhmätyöt palaututettu hyväksytysti ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn. Lopputyön jälki tyydyttävää. Ei erityistä kirjallisuuden ja omien havaintojen pohdintaa. Puutteita analyysissä ja kritiikissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut ryhmätöihin aktiivisesti ja lopputyön jälki on hyvää, lähes ammatillista tasoa. Ei puutteita rakenteessa, sisällössä tai muodossa/esitystavassa. Liiketoiminnan analyysityökaluja on käytetty. Kirjallisuutta on yhdistetty omiin havaintoihin. Osaa analysoida ja kritisoida case-esimerkkejä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut ryhmätöihin aktiivisesti ja lopputyön jälki erinomaista, raportti ja esitys ovat huolellisesti laadittu sekä rakenteen että sisällön muodossa. Loppuraportti yhdistää kirjallisuutta annetun materiaalin ja muun tiedonhaun pohjalta. Liiketoiminnan analyysityökaluja on hyödynnetty kattavasti. Raportissa on esitetty johtopäätöksiä ja havaintoja tarkasti sekä luovasti. Opiskelijan työskentely osoittaa ammattimaista kypsyyttä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yrittäjyys ja myynti

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Otieno Mbare
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MLIISK22
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2022
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

The student is able to
- distinguish between the competitive requirements in international business vs. domestic business
- define different business models in international business
- describe various business strategies when entering and operating in international business
- understand the requirements for marketing in the international business environment
- acquire the needed information for doing business in the EU.

Oppimateriaalit

1. John Daniels, Lee Radebaugh, and Daniel Sullivan. International Business: Environments and Operations, 13/e. Copywrite @ 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
2. Griffin - Pustay. International Business, Sixth Edition. Prentice Hall
3. Alan M. Rugman & Simon Collinson. International Business. @ Pearson Education Limited 2009,. Prentice Hall

Opetusmenetelmät

A combination of lectures, case discussions, team work, and presentations

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Experiential learning, inquiry-based, case studies, collaborative, reflective, constructivism, and integrative

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hrs
• First group assignments (30h)
• Second group assignments (30)
• studying the recommended literatures (42h)
• final group project work (33h

Sisällön jaksotus

en
Global business has been growing rapidly due to technological expansion, liberalization of governmental policies on international trade and resource movements, more democratic governance, development of institutions needed to support and facilitate international transactions, and increased global competition. Having a global mindset is considered an asset in order to meet the needs of clients that are moving to foreign markets; and order to achieve this global fit, international knowledge is a requirement.
- after taking this course the students will gain competence in reviewing and analyzing international business cases
- gain greater skills dealing with real-life cases and gain immense understanding of international business operations and management

Viestintäkanava ja lisätietoja

For more information contact:
Email: Otieno.Mbare@turkuamk.fi
Tel. +358 40 355 0175
Room (??)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The grading system is between 1 - 5 where:
1 = Mediocre, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very good, 5 = Excellent

Active participation, 20%
1 individual assignment 10%
1 group assignments, 30%
Final group assignment, 50%

Hylätty (0)

Quantity: the work is not completed and or;
- Quality: the minimum content requirements are not met

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Acceptable, but below average / Satisfactory:
- Research, thinking and communication are hardly acceptable
- Appear to grasp theory and have made a start in showing its applicability

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good understanding of key International business theories, and able to demonstrate how to apply theoretical knowledge into the case studies/assignments. The student demonstrates good ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student is able to communicate his/her ideas to others. Important parts of the text are clear and well written.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent understanding of key International business theories, and able to demonstrate, apply theoretical knowledge into practice with valuable findings. The student ability to gather and interpret relevant data is consistent throughout the course duration. The student is able to communicate clearly his/her ideas to others in a professional way. Most of the text is clear and well written.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 16.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 65

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kosar Mahmoodi
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

The student is able to
- distinguish between the competitive requirements in international business vs. domestic business
- define different business models in international business
- describe various business strategies when entering and operating in international business
- understand the requirements for marketing in the international business environment
- acquire the needed information for doing business in the EU.

Oppimateriaalit

Material will be available on Its Learning

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

This course is completed through assignments and there is no exam.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Bilingual teaching method (Finnish and English)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr = 135 hours of student work

Individual and group assignments will be outlined during the course.

Contact lessons 4 x 3h

Sisällön jaksotus

- Finnish foreign trade
- BRICS countries
- Competitive requirements in international business / preconditions for export
- Entry strategies
- Risk management
- Doing business in the EU
- Incoterms, terms of payment

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be outlined during the course.

Hylätty (0)

No returned documents
Very inactive presence
Incomplete documents

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has demonstrated limited knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows some difficulties in applying his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates little ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student has difficulties in communicating his/her ideas in writing to the reader. Some parts of the text are unclear.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has demonstrated good knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows s/he can apply his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates good ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student is able to communicate his/her ideas in writing to the reader. Important parts of the text are clear and well written.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has demonstrated very good knowledge and understanding of the main areas of the course. The student shows s/he can apply his/her knowledge and understanding of the course content. The student demonstrates very good ability to gather and interpret relevant data to inform judgments that include reflection about what is asked for the assignments. The student is able to communicate clearly his/her ideas in writing to the reader in a professional way. Most of the text is clear and well written.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Alisa Pettersson
Ryhmät
 • MLIITS23B
  MLIITS23B
 • MLIITS23A
  MLIITS23A
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.
• analysoida, mitkä ovat oman alan vaatimukset suhteessa omaan osaamiseen.
• arvioida ja kehittää itsensä johtamisen taitoja.
• käyttää itsensä johtamisen työkaluja.
• arvioida ja kehittää oman hyvinvoinnin johtamisen keinoja.

Sisältö

• arvot ja itsetuntemus
• omien vahvuuksien tunnistaminen
• oman osaamisen sanoittaminen
• itsensä johtamisen työkalut
• oman hyvinvoinnin johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään monipuolisesti eri teemoihin liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, verkkolähteitä jne. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita, mihin oppimateriaaleihin he keskittyvät. Vinkkejä materiaaleista jaetaan ItsLearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut hyödyntämään Innovaatiopedagogiikkaa omassa toiminnassaan. Innovaatiopedagogiikka on yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymiseen tähtäävä oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla, kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innovaatiokompetenssit jaetaan viiteen ryhmään, jotka ovat luovuus, kriittinen ajattelu, aloitteellisuus, tiimityötaidot sekä verkosto-osaaminen. Tässä opintojaksossa innovaatiokompetensseja arvioidaan erityisesti luovuuden ja kriittisen ajattelun näkökulmista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluvuista sovitaan koulutusvastaavan (Kosar Mahmoodi) kanssa.

Jos sinulla on aikaisempaa esim. työkokemuksen kautta hankittua osaamista opintojakson sisällöstä, voit osallistua osaamisen näyttöön.

Osaamisen näytössä on kaksi osaa:
1. Kirjallinen reflektio omasta osaamisesta. Tämä osuus tulee olla valmis 29.1. mennessä ja sen hyväksytysti suorittaminen on edellytys seuraavaan vaiheeseen osallistumiselle. Ohjeet kirjalliseen osuuteen ovat ItsLearningissä.

2. Asiantuntijaesitys jostakin opintojakson teemasta. Opettajat valitsevat esityksen teeman kirjallisen reflektion (osa 1) perusteella.

Näytön arvioinnissa noudatetaan opintojakson arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa (0-5). Näyttö järjestetään vain kerran eikä hyväksytyn näytön arvosanaa voi korottaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op:n opintojakso tarkoittaa noin 135 h opiskelijan työtä.

Arvio tuntien jakaantumisesta:
Yhteiset tapaamiset: 12 h
Ryhmätyöskentely: Lukupiiri ja siitä tehty tiivistelmä; 30 h
Itsenäinen työskentely: Oppimistehtävät; 93 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:
-arvot ja itsetuntemus
-työskentelyvahvuuksien ja oman osaamisen tunnistaminen
-oman osaamisen sanoittaminen esim. työnhaun kannalta oleellisella tavalla
-video-cv:n laatiminen yhteistyössä opintojakson "Toimiminen digitaalisessa ympäristössä" kanssa
-itsensä johtamisen työkalut (esim. tavoitteiden asetanta)
-resilienssi/muutosjoustavuus
-oman hyvinvoinnin johtaminen

Yhteiset tapaamiset:
1.2.2024
25.4.2024
23.5.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla hyödynnetään ItsLearning-oppimisalustaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi muodostuu seuraavasti:
25% Ryhmässä tehtävä työ: Lukupiiri ja tiivistelmä (max 3p.)
75% Henkilökohtaiset oppimistehtävät: Itsensä johtamisen tehtävät (max 9p.), video-cv

Kaikki tehtävät (yhteensä 4 kpl) pisteytetään 0-3p. ja arvosana muodostuu kokonaispisteiden mukaisesti. Video-cv arvioidaan hyväksytty/hylätty. Se voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti.

Arviointi:
11-12p. 5
10p. 4
8-9p. 3
6-7p. 2
5 p. 1
0-4p. hylätty

Arvioinnissa korostuu substanssitiedon hallinta (ns. teoriaosaaminen), sen soveltaminen käytäntöön ja oman osaamisen ja kehittymisen reflektio. Tällä opintojaksolla keskeisessä roolissa on oman osaamisen ja kehittymisen reflektio.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu tai arviointikriteerien mukainen taso 1 ei ole saavutettu.
Opiskelija ei ole osallistunut ryhmätyöskentelyyn opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan luettelonomaisesti.
• tunnistaa mitä osaamista työelämä vaatii.
• nimetä, mitä eri työskentelyvahvuudet merkitsevät.
• luetella omia itsensä johtamisen taitoja ja tunnistaa itsensä johtamisen merkitys.
• käyttää jotakin itsensä johtamisen työkalua.
• kertoa, mitä resilienssi tarkoittaa.
• tunnistaa oman hyvinvoinnin johtamisen keinoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan monipuolisesti ja perustellen.
• määritellä, mitä osaamista työelämä vaatii ja mitkä ovat oman alan vaatimukset suhteessa omiin vahvuuksiin.
• jäsentää ja kuvata erilaisten työskentelyvahvuuksien merkityksen työyhteisössä.
• arvioida omia itsensä johtamisen taitoja kriittisesti ja perustella itsensä johtamisen merkitystä.
• käyttää useita itsensä johtamisen työkaluja.
• määritellä, mitä resilienssi tarkoittaa ja pohtia omaa muutosjoustavuuttaan.
• jäsentää ja määritellä oman hyvinvoinnin johtamisen keinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja sanoittaa omia vahvuuksiaan analyyttisesti ja kriittisesti.
• analysoida, mitä osaamista työelämä vaatii ja mitkä ovat oman alan vaatimukset suhteessa omiin vahvuuksiin.
• selittää ja arvioida erilaisten työskentelyvahvuuksien merkitystä työyhteisössä.
• arvioida ja kehittää omia itsensä johtamisen taitoja ja analyoida itsensä johtamisen merkitystä.
• käyttää useita itsensä johtamisen työkaluja ja arvioida niiden hyödynnettävyyttä eri tilanteissa.
• määritellä, mitä resilienssi tarkoittaa ja analysoida omaa muutosjoustavuuttaan.
• arvioida ja kehittää oman hyvinvoinnin johtamisen keinoja.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Telle Tuominen
Ryhmät
 • PLMWES23
  PLMWES23 Liiketalous, matkailu ja wellness liiketoimintana, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvailla matkailuilmiötä sekä wellness-trendiä kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla
• luokitella ja kuvailla erilaisia matkailu-, vieraanvaraisuus-, vapaa-aika- sekä wellness-liiketoiminnan palveluntuottajia sekä niiden välisiä kytköksiä
• tunnistaa matkailun työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä niiden merkitystä matkailijavirtoihin
• kertoa matkailuun, vapaa-aikaan sekä wellness-tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä työllistymismahdollisuuksista sekä arvioida omia uramahdollisuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

Sisältö

Matkailu-, vieraanvaraisuus-, vapaa-aika- sekä wellness-liiketoiminnan keskeiset käsitteet, mallit ja konseptit
Matkailu-, vapaa-aika sekä wellness-liiketoiminnan keskeiset toimialat, taloudellinen merkitys sekä muutosvoimat
Alakohtaiset kehityskulut sekä ennusteet
Uramahdollisuudet ja ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Avainluennot ovat itslearningissa, samoin tehtävänantoihin nimetyt oppimateriaalit ilmoitetaan itslearningissa olevissa tehtävänannoissa. Tentittävä oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin maaliskuun alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hyödynnetään monia oppimistapoja, mm.:
- opiskelijoiden itsenäistä oppimateriaaleihin perehtymistä ja niiden pohjalta lähikerroilla oppimiskeskusteluja
- opiskelijoiden itsenäistä tiedonhakua, havainnointia ja ideointia opiskeltavan alan palvelutarjontaan ja toimijoihin liittyen, opiskelijaesityksiä ja palautettavia tuotoksia
- avainluentoja sekä esimerkkejä työelämästä
- opittua kertaava tentti
- pohdinta (reflektio) opitusta sekä omista koulutusalaa koskevista tulevaisuudennäkymistä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 12.4. Tarvittaessa kaksi uusintakertaa, joiden ajankohdat sovitaan erikseen toukokuulle.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla hyödynnetään Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikkaan nojaavaa aktiivista oppimista, jossa keskeistä on tiedon ja osaamisen jakaminen, yhdistely, luova ajattelu sekä soveltaminen työelämän toimintaympäristöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskeltavalla alalla on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia johtuen mm. koronasta ja ilmastokriisistä, joten ahotointi on mahdollista vain vähintään puolen vuoden työkokemuksella matkailun kehittämistehtävissä aikavälillä 2020 - 2023 erikseen sovittavalla näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHTÄVÄ 1: "Havainnointikävely - historiasta elämyksiä". Tuotoksena pienryhmän tekemä video.
TEHTÄVÄ 2: Vapaa-ajan, matkailun ja wellness-liiketoiminnan toimijoita, tarjontaa ja työnkuvia (Turun seudulla). Tuotoksena pienryhmäesitys.
TEHTÄVÄ 3: "Minimessut Suomen matkailualueista, niiden vetovoimatekijöistä ja kärkituotteista" (valmistautuminen etukäteen, messutehtävä lähikerralla)
TEHTÄVÄ 4: Reflektio eli Pohdinta opitusta sekä omista alakohtaisista tulevaisuudennäkymistä.
TENTTI

Keskimääräinen työmäärä 5 op = 135 h jakautuen
- lähiopetus 36 h
- itsenäinen työskentely sekä pienryhmätyöskentely etänä jakautuen edellä mainittuihin tehtäviin seuraavasti:
tehtävä 1: 20 h
tehtävä 2: 20 h
tehtävä 3: 15 h
tehtävä 4: 8 h
- tenttiin kertailu: 36 h

Sisällön jaksotus

Lähiopetuksen ajoitus lukujärjestyksen mukaisesti:
12.1. klo 9 - 12 Toteutussuunnitelman esittely, Muuttuva vapaa-aika, keskeisimpiä käsitteitä opintojaksolla. Tehtävän 1 ohjeistus & suunnittelua (havainnointikävely - historiasta elämyksiä)
26.1. klo 11 - 14 Matkailun ja vapaa-ajan historia ja kehitys. Tehtävän 4 ohjeistus (reflektio)
2.2. klo 12 - 15 Matkailun ja vapaa-ajan merkitys ja muutosajurit kansainvälisesti ja kotimaassa viime vuosina
9.2. klo 11 - 14 Tehtävän 1 purku (havainnointikävely - historiasta elämyksiä)
(13.2. klo 12 - 14 Osaamispolkuinfo)
16.2. klo 9 - 12 Tehtävän 2 (toimijoita, tarjontaa, työkuvia) ohjeistus ja suunnittelu
26.2. klo 9 - 12 Matkailuun, vapaa-aikaan ja wellnessiin liittyviä toimialoja.
8.3. Tehtävän 2 ohjausta; matkailutuote, kohderyhmät, matkatyypit; tenttiohjeistus
15.3. Wellness-tuote, kohderyhmät
22.3. klo 11 - 14 Tehtävän 2 purku (toimijoita, tarjontaa, työkuvia)
12.4. klo 9 - 12 Tentti, tehtävän 3 ohjeistus (minimatkamessut)
19.4. 12 - 15 Tehtävän 3 ohjaus; Matkailun trendit ja tulevaisuus
26.4. 12 - 15 Tehtävän 3 purku (minimatkamessut), opintojaksopalaute

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa Opinto-opas ja sieltä opintojakson toteutussuunnitelman kuvaus
itslearning-alusta
Tarvittaessa ryhmäsähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHTÄVÄ 1: "Havainnointikävely - historiasta elämyksiä". Tuotoksena pienryhmän tekemä video. Opettaja-arviointi, vapaamuotoinen vertaisarviointi, hylätty - hyväksytty (korottava vaikutus rajatapauksessa)
TEHTÄVÄ 2: Vapaa-ajan, matkailun ja wellness-liiketoiminnan toimijoita, tarjontaa ja työnkuvia (Turun seudulla). Tuotoksena pienryhmäesitys. Opettaja-, itse- ja vertaisarviointi, 1 - 5, 50 % kokonaisarvosanasta
TEHTÄVÄ 3: "Minimessut Suomen matkailualueista, niiden vetovoimatekijöistä ja kärkituotteista" (valmistautuminen etukäteen, messutehtävä lähikerralla). Opettaja-arviointi, hylätty - hyväksytty (korottava vaikutus rajatapauksessa), poissaolo purkukerrasta korvattava henkilökohtaisella tuotoksella.
TEHTÄVÄ 4: Reflektio eli pohdinta opitusta sekä omista alakohtaisista tulevaisuudennäkymistä. Opettaja-arviointi, hylätty - hyväksytty, itsearviointi sisältyy tehtävään.
TENTTI, opettaja-arviointi 1 - 5, 50 % kokonaisarvosanasta

Hylätty (0)

Jokin opintojaksoon kuuluva tehtävä suorittamatta hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: Opiskelija/pienryhmä hallitsee opintojakson tietoperustaa niukasti tai tiedonhaku on niukkaa. Pienryhmän työskentely tehtävissä on hajanaista ja vain osittain tehtävänannon ohjeistuksen mukaista, tehtävän/tehtävien lopputulos on niukka tai sekava. Oppimistavoitteita saavutetaan vain osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: Opiskelija/pienryhmä toimii varsin oma-aloitteisesti ja koordinoidusti kohti tehtävänannon ja opintojakson tavoitteita sekä kykenee jossain määrin jakamaan tietoa ryhmän sisällä. Opiskelija/pienryhmä hyödyntää osittain perustellusti relevanttia tietoperustaa tai etsii tietoa. Työskentely on ajoittain suunnitelmallista, kriittistä ja joitakin uusia ideoita tuottavaa. Lopputuotos vastaa tehtävänantoa ja on ymmärrettävä, joskin joiltain osin suppea tai yksipuolinen. Oppimistavoitteet saavutetaan hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija/pienryhmä toimii aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja koordinoidusti, toistensa osaamista hyödyntäen ja tukien. Tietoperustan hyödyntäminen tai tiedonhaku on laajaa, tietoperustaa sovelletaan onnistuneesti ja perustellen työelämäyhteyteen. Lopputuotos vastaa kiitettävästi tehtävänantoon, on looginen, oivaltava ja monipuolinen. Tuotokset ovat viimeisteltyjä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

- laskea suoritekohtaiset kustannukset sekä myyntihinnan niiden perusteella
- laatia suunnittelu- ja seurantalaskelmia johdon päätöksenteon tueksi
- hyödyntää tietojärjestelmiä ja johdon laskentatoimen raportteja toiminnan suunnittelussa ja kannattavuuden seurannassa
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa laskelmien laatimiseen

Sisältö

- kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
- hinnoittelu
- suoritekohtainen kustannuslaskenta
- budjetointi
- investointilaskenta

Oppimateriaalit

Suomala-Manninen-Lyly-Yrjänäinen 2011. Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita.
Opettajan materiaali itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etätehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 17.5.2024.
Uusintatentit sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.
Läsnäolo lähitunneilla välttämätöntä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus
Etätehtävät ja itsenäinen työskentely
Tentti ja siihen valmistautuminen
Yhteensä 267 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

- kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
- hinnoittelu
- suoritekohtainen kustannuslaskenta: lisäys- ja toimintolaskenta
- investointilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Etätehtävät 50 %
Tentti 50 %

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä ja/tai tenttiä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen menetelmät ja suorittaa annetut tehtävät ja tentin tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdon laskentatoimen työkaluja ja suorittaa annetut tehtävät ja tentin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja suorittaa annetut tehtävät ja tentin kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- laskea suoritekohtaiset kustannukset sekä myyntihinnan niiden perusteella
- laatia suunnittelu- ja seurantalaskelmia johdon päätöksenteon tueksi
- hyödyntää tietojärjestelmiä ja johdon laskentatoimen raportteja toiminnan suunnittelussa ja kannattavuuden seurannassa
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa laskelmien laatimiseen

Sisältö

- kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
- hinnoittelu
- suoritekohtainen kustannuslaskenta
- budjetointi
- investointilaskenta

Oppimateriaalit

Suomala-Manninen-Lyly-Yrjänäinen 2011. Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita.
Opettajan materiaali itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Etätehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 50/2023.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.
Läsnäolo lähitunneilla välttämätöntä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus
Etätehtävät ja itsenäinen työskentely
Tentti ja siihen valmistautuminen
Yhteensä 133h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

- kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
- hinnoittelu
- suoritekohtainen kustannuslaskenta
- budjetointi
- investointilaskenta

Viikoilla 36-50 (ei vko 42), 4 h/vko.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana tentin perusteella. Etätehtävistä mahdollisuus saada bonuspisteitä max 10% tentin pistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • DSUTAS23
  Suunnaksi talousosaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- laskea lisäys- ja toimintolaskennan avulla suoritekohtaiset kustannukset sekä myyntihinnan niiden perusteella
- laatia suunnittelu- ja seurantalaskelmia johdon päätöksenteon tueksi
- hyödyntää tietojärjestelmiä ja johdon laskentatoimen raportteja toiminnan suunnittelussa ja kannattavuuden seurannassa
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa laskelmien laatimiseen

Sisältö

- kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
- valmistusyrityksen suoritekohtainen kustannuslaskenta
- hinnoittelumenetelmät
- investointilaskenta

Oppimateriaalit

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2021. Laskentatoimi. Edita.
Opettajan luentomateriaali ja tehtävät.

Opetusmenetelmät

Luennot ja esimerkit
Etätehtävät

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.
Läsnäolo lähitunneilla välttämätöntä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus
Itsenäinen työskentely ja etätehtävät.

Sisällön jaksotus

- hinnoittelumenetelmät
- tulos- ja rahoitusbudjetti
- valmistusyrityksen suoritekohtainen kustannuslaskenta
- investointilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy etätehtävien perusteella. Arvosanan korottaminen on mahdollista vain uusintatentillä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen menetelmät ja suorittaa annetut tehtävät tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdon laskentatoimen työkaluja ja suorittaa annetut tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja suorittaa annetut tehtävät kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

03.07.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markku Rajala
Ryhmät
 • PLIITS21ba
  PLIITS21ba

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää ja osaa kuvata talouden ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä
• tuntee kansainväliseen kauppaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä
• tuntee julkistalouden toimintaperiaatteita ja sääntelyä
• osaa hyödyntää kansainvälisen talouden tuottamaa dataa ja tilastoja

Sisältö

- kansainvälisen ja julkisen talouden ilmiöt, taustatekijät ja niiden ilmentymät
- kansainvälisen kauppaan vaikuttavat sopimukset ja järjestöt
- kansainvälisen kaupan rahoitus
- toimiminen julkisilla ja yksityisillä markkinoilla
- kansainvälisen talouden tuottamat tietoaineistot

Oppimateriaalit

- podcastit
- artikkelit
- tutkimukset
- blogit

Opetusmenetelmät

- Yhteistreenit

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- tutkiminen
- Dialogit
- Oman opitun jakaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- ottaminen asioista selvää
- tarkempi ohjeistus kurssin ekalla kerralla

Sisällön jaksotus

- Suomen, EU:n ja globaali-talous
- Toteutus viikkojen 38 - 46 välissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- ottaminen asioista selvää

Hylätty (0)

- ei osallistu toimintaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- annetut tehtävät tehty
- loppukeskustelun anti arvioitu tasolle 1

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osallistuu lähikerroille
- annetut tehtävät tehty
- loppukeskustelun anti arvioitu tasolle 3

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- osallistuu lähikerroille
- annetut tehtävät tehty
- julkaistu mielipidekirjoitus
- loppukeskustelun anti arvioitu tasolle 5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Markku Rajala
Ryhmät
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää ja osaa kuvata talouden ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä
• tuntee kansainväliseen kauppaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä
• tuntee julkistalouden toimintaperiaatteita ja sääntelyä
• osaa hyödyntää kansainvälisen talouden tuottamaa dataa ja tilastoja

Sisältö

- kansainvälisen ja julkisen talouden ilmiöt, taustatekijät ja niiden ilmentymät
- kansainvälisen kauppaan vaikuttavat sopimukset ja järjestöt
- kansainvälisen kaupan rahoitus
- toimiminen julkisilla ja yksityisillä markkinoilla
- kansainvälisen talouden tuottamat tietoaineistot

Oppimateriaalit

Luennolla tehdyt omat muistiinpanot tenttiä varten
Nettikirja : https://www.core-econ.org/espp/

Opetusmenetelmät

luentoja
itse oppimista
lukemista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi tenttikertaa jossa myös korotusmahdollisuus. Ajankohdat ilmoitetaan kurssin alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja lukeminen 85 h
Tenttiin valmistautuminen 55h

Sisällön jaksotus

Yrityksen toimintaympäristö
Maailmantalouden historia ja eri koulukunnat
Taloushistoria
Eri markkinajärjestelmät
Finanssi- ja rahapolitiikka
Kansainväliset rahajärjestelmät
Valuuttakurssit
Kansainvälinen kaupankäynti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Elementti 1: Opettajan luennot
Elementti 2: Etsi ja opi luennot
Elementti 3: Lukeminen

Jokainen elementti arvioidaan asteikolla H-5.
Elementit 1 ja 3 kurssin lopussa olevalla tentillä, jossa korotus/uusimismahdollisuus. Parempi jää voimaan
Elementti 2 arvioidaan kyseisillä lähikerroilla tehtävällä testillä

Kurssin arvosana muodostuu ylläolevien elementtien keskiarvona

Hylätty (0)

Elementtien keskiarvo alle 0,5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Elementtien keskiarvo 0,5 - 1,4 => 1
Elementtien keskiarvo 1,5 - 2,4 => 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Elementtien keskiarvo 2,5 - 3,4 => 3
Elementtien keskiarvo 3,5 - 4,4 => 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Elementtien keskiarvo 4,5 - 5 => 5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kosar Mahmoodi
 • Liina Hyttinen
Ryhmät
 • MLIISK23
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää juridista ajattelutapaa liiketoimintaan liittyvissä asioissa ja tuntee oikeudellisten asioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat
- osaa laatia päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä sopimuksia ja tuntee tuotteiden ja palvelujen markkinointiin liittyvän sääntelyn
- tuntee työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin liittyvän sääntelyn niin, että kykenee työtehtävissään ratkaisemaan työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä
- tuntee yhtiöoikeuden perusteet yhtiön hallintotehtäviä ja omaa yritystoimintaa varten.

Sisältö

Tarkennetaan toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 250

Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • TELI5 Virtuaalihenkilö YRMY
Ryhmät
 • LTOPS23H
  LTOPS23H
 • LTOPS23I
  LTOPS23I
 • LTOPS23J
  LTOPS23J
 • LTOPS23K
  LTOPS23K
 • LTOPS23D
  LTOPS23D
 • LTOPS23E
  LTOPS23E
 • LTOPS23F
  LTOPS23F
 • LTOPS23G
  LTOPS23G
 • LTOPS23C
  LTOPS23C
 • LTOPS23A
  LTOPS23A
 • LTOPS23B
  LTOPS23B

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää juridista ajattelutapaa liiketoimintaan liittyvissä asioissa ja tuntee oikeudellisten asioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat
- osaa laatia päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä sopimuksia ja tuntee tuotteiden ja palvelujen markkinointiin liittyvän sääntelyn
- tuntee työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin liittyvän sääntelyn niin, että kykenee työtehtävissään ratkaisemaan työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä
- tuntee yhtiöoikeuden perusteet yhtiön hallintotehtäviä ja omaa yritystoimintaa varten.

Sisältö

Tarkennetaan toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Kyläkallio, K. Yritysjuridiikka. Edita 2013. Saatavilla myös e-kirjana.
Lisäksi oppimisen tueksi kirjat:
Karttunen – Laasanen – Sippel – Uitto – Valtonen: Juridiikan perusteet (viimeisin painos)
Suojanen – Savolainen – Korte – Vanhanen: Lakiopas – Juridiikan perusteet (viimeisin painos)
Opintojaksoilla on tarjolla myös opettajan tarjoamaa materiaalia.

Opintojaksolla käytetään työelämään liittyviä esimerkkejä ja tapauksia.

Opetusmenetelmät

Verkossa tapahtuva itsenäinen opiskelu. Nauhoitettuja verkkoluentoja, oppimista tukevia harjoituksia ja vapaaehtoisia ohjaustapaamisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Huomio! Toteutusta ei voi uusia.
Toimi ohjeiden mukaan ja tee tehtävät määräpäiviin menessä!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin alussa pakollinen tiedonetsintäharjoitus, joka tulee palauttaa 11.2.2024 klo 23.59 mennessä. Harjoituksen tekeminen ja palauttaminen on edellytys kurssilla jatkamiselle. Opiskelijat, jotka eivät ole palauttaneet harjoitusta määräajassa, poistetaan opintojaksolta.
Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 4 arvioitavaa oppimistehtävää sekä muita itsenäisiä harjoituksia oppimisen tueksi. Tarkemmat ohjeet ja määräpäivät Moodlessa.

Sisällön jaksotus

Toteutus järjestetään 100% verkkototeutuksena, Kurssin toteutuksesta vastaa HaagaHelia. Kurssi on täysin itsenäisesti suoritettava verkko-opinto. Kurssi on aikataulutettu 8 viikon kestoiseksi.
Kurssi alkaa 5.2. jolloin Moodle, Haaga-Helian oppismisalusta, aukeaa ja kurssi päättyy 5.4.2024.

Tärkeää tietoa ilmoittautumisesta. Pelkkä Peppiin ilmoittautuminen ei riitä!
Ilmoittautuminen on pakollista myös Haaga-Heliaan. Toimi seuraavasti:

1. Ilmoittaudu toteutukselle erillisellä Haaga-Helian e-lomakkeella, joka on auki vain 15.-21.1.2024 välisenä aikana.
2. Odota, että saat Haaga-Helian opintotoimistolta sähköpostia, jossa on ohjeet ja linkki tunnistautumiseen. Tunnistautuminen tehdään suomi.fi -palvelun kautta, seuraa ohjeita.
3. Tee tunnistautuminen viimeistään 31.1.2024 mennessä.

Katso ilmoittautumisen tarkemmat ohjeet täältä: https://tuas365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/maria_valivirtahavia_turkuamk_fi/EXdLHD9jDg9Pgkbw50JCfHcBJ-jMLK8eEW9oQHtvoS7rXw?e=LU3lUK
(kopioi osoite selaimen osoitekenttään)

Mikäli et toimi määräaikaan mennessä ohjeen mukaisella tavalla, sinua ei hyväksytä mukaan kurssille.
Toteutus aukeaa Moodlessa 5.2. Katso sieltä ensimmäisenä tehtävänä oleva infovideo.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu neljästä arvioitavasta tehtävästä, joiden painoarvot ovat:

Sopimusoikeuden tehtävä 20%,
Yhtiöoikeuden tehtävä 20%,
Kuluttajansuojatehtävä 30%,
Työoikeuden tehtävä 30%,

Opiskelijan tulee saada vähintään kolme tehtävää hyväksytysti läpi (vähintään arvosana 1), jotta opintojakson saa hyväksytysti läpi. Lisäksi pakollinen tiedonhankintaharjoitus kurssin alussa. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisiä yrityksen toimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja niihin liittyviä keskeisiä oikeuslähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tunnistaa yrityksen toimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, löytää niihin sopivia oikeuslähteitä ja pystyy soveltamaan lähteitä perustilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistaa yrityksen toimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, osaa hakea niihin tietoa monipuolisesti oikeuslähteistä ja pystyy soveltamaan tietoa itsenäisesti. Opiskelija sisäistää sääntelyn merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anette Kairikko
 • Paula Savolainen
Ryhmät
 • MLIITS21
  Liiketalous, aikuiskoulutus

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tutkimus-, kehittämis -ja innovaatioprojektiin. 
Opiskelija 
- osaa soveltaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin tavotteiden saavuttamiseksi.
- kykenee luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja
- osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (3.-6. painos). Sanoma Pro.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Pääosa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti oppimisympäristössä. Oppiminen perustuu tehtävien tekemiseen ja oman oppimisen arviointiin.
Lähipäivien aikana on opetuskeskusteluja, ryhmätöitä ja esityksiä, jotka kaikki tukevat oppimista.

Oppimisen tukea on tarjolla lähipäivinä sekä verkossa oppimisympäristössä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op eli 270 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Suurin osa työstä on itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan integroidusti Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kanssa.
Ilmoittaudu myös sille opintojaksolle!

Opintojakson osat ovat lähipäivät sekä oppimisalustalla pääosin yksilötyönä suoritettavat tehtävät.

Lähipäivät
I
Aloitusinfo: opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, opintojakson suorittaminen ja arviointi, itslearning-ympäristö, ryhmätyöskentelyä

II
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, viitteidenhallinnan klinikka, alustus menetelmiin, ryhmätyöskentelyä

III
Etäjakson tehtävien läpikäynti, menetelmäsparraus, viiteidenhallinnan klinikka, vastuullinen opinnäytetyö, verkkojulkaisu, ryhmätyöskentelyä, tuutorointi

IV (klo 9:15-12)
Evästystä opinnäytetyön tekemiseen

V
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, miten jatkaa aiheesta opinnäytetyöksi


Opintojakson sisältö:
- Orientaatio kurssin sisältöön
- Aiheen valinta, määrittely ja rajaus
- Kirjallisuuden haku, lukeminen ja tiivistäminen
- Viittaaminen ja viitetiedot
- Menetelmät
- Vastuullinen opinnäytetyö
- Raportointi
- Palaute koko kurssista

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelu opintojaksolla perustuu omaan aiheeseen, jonka kautta peilataan kutakin opiskeltavaa teemaa.
Samaa aihetta käytetään Tutkumus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma aihe omalta työnantajalta tai joltain muulta yritykseltä, julkisen sektorin organisaatiolta tai kolmannelta sektorilta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Tehtäviä tehdään ja palautetaan oppimisympäristössä annettujen aikataulujen mukaisesti. Opettajat arvioivat tehtäviä ja antavat palautetta. Suurin osa palautteesta annetaan yleisesti ryhmäpalautteena lähipäivien aikana.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on kuvattu oppimisympäristössä.

Tehtävän palauttaminen myöhässä tarkoittaa sitä, että tehtävä on hylätty. Useat hylätyt tehtävät voivat pienentää Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.

Kaikki oppimisympäristössä olevat tehtävät ovat pakollisia.

Jos Hyväksytty/Hylätty-arvioitavat tehtävät on palautettu annetuun päivämäärän mennessä sekä pisteytettyjen tehtävien arvosana on vähintään 1, on Kehittämistehtävä-opintojakson arvosana Hyväksytty, muuten Hylätty.

Lähipäiviltä voi olla yhden kerran poissa. Jos poissaoloja on useita, tämä voi johtaa hylättyyn suoritukseen.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Paula Savolainen
 • Kati Haanpää
Ryhmät
 • MKITIS21
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tutkimus-, kehittämis -ja innovaatioprojektiin. 
Opiskelija 
- osaa soveltaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin tavotteiden saavuttamiseksi.
- kykenee luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja
- osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (3.-6. painos). Sanoma Pro.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Pääosa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti oppimisympäristössä. Oppiminen perustuu tehtävien tekemiseen ja oman oppimisen arviointiin.
Lähipäivien aikana on opetuskeskusteluja, ryhmätöitä ja esityksiä, jotka kaikki tukevat oppimista.

Oppimisen tukea on tarjolla lähipäivinä sekä verkossa oppimisympäristössä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op eli 270 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Suurin osa työstä on itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan integroidusti Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kanssa.
Ilmoittaudu myös sille opintojaksolle!

Opintojakson osat ovat lähipäivät sekä oppimisalustalla pääosin yksilötyönä suoritettavat tehtävät.

Lähipäivät
I
Aloitusinfo: opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, opintojakson suorittaminen ja arviointi, itslearning-ympäristö, ryhmätyöskentelyä

II
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, viitteidenhallinnan klinikka, alustus menetelmiin, ryhmätyöskentelyä

III
Etäjakson tehtävien läpikäynti, menetelmäsparraus, viiteidenhallinnan klinikka, vastuullinen opinnäytetyö, verkkojulkaisu, ryhmätyöskentelyä, tuutorointi klo 13-13.30

IV
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, miten jatkaa aiheesta opinnäytetyöksi

V (klo 9:15-12)
Evästystä opinnäytetyön tekemisee


Opintojakson sisältö:
- Orientaatio kurssin sisältöön
- Aiheen valinta, määrittely ja rajaus
- Kirjallisuuden haku, lukeminen ja tiivistäminen
- Viittaaminen ja viitetiedot
- Menetelmät
- Vastuullinen opinnäytetyö
- Raportointi
- Palaute koko kurssista

Tapaamiset:

7.9. klo 9.15-16.00
6.10. klo 9.15 - 16.00
3.11. klo 9.15 - 16.00
24.11. klo 9.15 -16.00
7.12. klo 9.15 -12.00

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelu opintojaksolla perustuu omaan aiheeseen, jonka kautta peilataan kutakin opiskeltavaa teemaa.
Samaa aihetta käytetään Tutkumus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma aihe omalta työnantajalta tai joltain muulta yritykseltä, julkisen sektorin organisaatiolta tai kolmannelta sektorilta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Tehtäviä tehdään ja palautetaan oppimisympäristössä annettujen aikataulujen mukaisesti. Opettajat arvioivat tehtäviä ja antavat palautetta. Suurin osa palautteesta annetaan yleisesti ryhmäpalautteena lähipäivien aikana.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on kuvattu oppimisympäristössä.

Tehtävän palauttaminen myöhässä tarkoittaa sitä, että tehtävä on hylätty. Useat hylätyt tehtävät voivat pienentää Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.

Kaikki oppimisympäristössä olevat tehtävät ovat pakollisia.

Jos Hyväksytty/Hylätty-arvioitavat tehtävät on palautettu annetuun päivämäärän mennessä sekä pisteytettyjen tehtävien arvosana on vähintään 1, on Kehittämistehtävä-opintojakson arvosana Hyväksytty, muuten Hylätty.

Lähipäiviltä voi olla yhden kerran poissa. Jos poissaoloja on useita, tämä voi johtaa hylättyyn suoritukseen.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anette Kairikko
 • Paula Savolainen
Ryhmät
 • MLIISK22
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tutkimus-, kehittämis -ja innovaatioprojektiin. 
Opiskelija 
- osaa soveltaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin tavotteiden saavuttamiseksi.
- kykenee luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja
- osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavia teoksia (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (3.-6. painos). Sanoma Pro.
Hakala, J. T. (2022). Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Gaudeamus.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Pääosa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti oppimisympäristössä. Oppiminen perustuu tehtävien tekemiseen ja oman oppimisen arviointiin.
Lähipäivien aikana on opetuskeskusteluja, ryhmätöitä ja esityksiä, jotka kaikki tukevat oppimista.

Oppimisen tukea on tarjolla lähipäivinä sekä verkossa oppimisympäristössä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op eli 270 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan integroidusti Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kanssa.
Ilmoittaudu myös sille opintojaksolle!

Opintojakson osat ovat lähipäivät sekä oppimisalustalla pääosin yksilötyönä suoritettavat tehtävät.

Lähipäivät
I
Aloitusinfo: opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, opintojakson suorittaminen ja arviointi, itslearning-ympäristö, ryhmätyöskentelyä

II
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, viitteidenhallinnan klinikka, alustus menetelmiin, ryhmätyöskentelyä

III
Etäjakson tehtävien läpikäynti, menetelmäsparraus, viiteidenhallinnan klinikka, vastuullinen opinnäytetyö, verkkojulkaisu, ryhmätyöskentelyä, tuutorointi.

IV
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, miten jatkaa aiheesta opinnäytetyöksi

V
Evästystä opinnäytetyön tekemiseen

Opintojakson sisältö:
- Orientaatio kurssin sisältöön
- Aiheen valinta, määrittely ja rajaus
- Kirjallisuuden haku, lukeminen ja tiivistäminen
- Viitetietojen hallinta ja käyttö
- Menetelmät
- Vastuullinen opinnäytetyö
- Raportointi
- Palaute koko kurssista

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelu opintojaksolla perustuu omaan aiheeseen, jonka kautta peilataan kutakin opiskeltavaa teemaa.
Samaa aihetta käytetään Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma aihe omalta työnantajalta tai joltain muulta yritykseltä, julkisen sektorin organisaatiolta tai kolmannelta sektorilta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Tehtäviä tehdään ja palautetaan oppimisympäristössä annettujen aikataulujen mukaisesti. Opettajat arvioivat tehtäviä ja antavat palautetta.
Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on kuvattu oppimisympäristössä.

Tehtävän palauttaminen myöhässä voi alentaa Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.
Lähipäiviin osallistuminen/osallistumattomuus voi korottaa/alentaa rajatapauksessa Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.

Kaikki oppimisympäristössä olevat tehtävät ovat pakollisia. Jos Hyväksytty/Hylätty-arvioitavat tehtävät on palautettu annetuun päivämäärän mennessä sekä pisteytettyjen tehtävien arvosana on vähintään 1, Kehittämistehtävä-opintojakson arvosana on Hyväksytty, muuten Hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Killström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS21ba
  PLIITS21ba

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

Katri Ojasalon Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan
Messin ohjeet opinnäytetyöstä (Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö )
Optiman opinnäytetyöohjeet (TELI Opinnäytetyö liiketalous)
Opinnäytetyöoppaat, mm. Juha Hakalan Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille, Sirkka Hirsjärven Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö, Aki Taanilan tilastoapu-sivusto (https://tilastoapu.wordpress.com/), Tarja Heikkilän Tilastollinen tutkimus, jne.
Lisää lähteitä verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkkototeutuksena Itslearning-alustalla. Opintojakso sisältää online-tapaamisia pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, itseopiskelua tehtävien avulla annettuja materiaaleja hyödyntäen itsenäisesti sekä ryhmätyöskentelynä. Opiskelu on mahdollista kytkeä BisnesAkatemiassa tehtäviin projekteihin tai muihin työelämän projekteihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelluista menetelmistä tehdään verkossa ennakkotentit. Annetut tehtävät tulee palauttaa verkkoalustalla sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutus päättyy toukokuun loppuun mennessä ja siitä annetaan sanallinen ja numeroarviointi. Jos palautetut tehtävät eivät täytä toimeksiannossa annettuja vaatimuksia, niitä tulee täydentää saadun palautteen perusteella ja annettujen ohjeiden mukaan. Sovitusta aikataulusta pidetään kiinni ja aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toteutuksessa opiskellaan itsenäisesti yksin ja ryhmässä annettujen työksiantojen mukaan sekä verkon välityksellä. Toteutuksessa reflektoidaan sekä omia että ryhmän tuotoksia ja opitaan yhdessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksessa annetaan tehtävät mm.
- opinnäytetyöhön tutustumisesta
- kyselymenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja kyselyn tekemisestä ja tulosten raportoinnista
- haastattelumenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja haastattelusta ja tulosten raportoinnista
- kehittämismenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja menetelmän hyödyntämisestä
- eettisistä pelisäännöistä
- tekstin tuottamisesta lähteitä hyödyntäen
Toteutuksessa opitaan myös muiden tekemisistä ja reflektoidaan ryhmissä tehtyjä tuotoksia.
Toteutukseen sisältyy online-tapaamisia (max 5). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• osaa valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät
• osaa soveltaa niitä sekä perustella tekemänsä valinnat
• osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä
• osaa esittää tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
• osaa yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
• osaa toimia eettisesti
• kykenee aloittamaan opinnäytetyönsä tekemisen opintojaksolta ammentamiensa eväiden avulla
Sisältö
• kyselyn suunnittelu ja toteutus
• haastattelun suunnittelu ja toteutus
• kehittämismenetelmiin perehtyminen
• kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus valitulla menetelmällä
• eettisen toiminnan periaatteet
• tulosten raportointi

Tämä opintojakso kytkeytyy opinnäytetyön tekemisen prosessiin, jonka opiskelija käynnistää välittömästä opintojakson päättyessä. Opintojakson voi aloittaa vasta, kun opintopisteitä on kertynyt vähintään 100.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tehtävien tuotosten perusteella. Opiskelija saa palautetta tekemistään tuotoksista toteutuksen aikana sekä sen lopussa sekä sanallisesti että numeerisesti. Kolme tehtävistä (kyselytehtävän, haastattelutehtävän ja kehittämismenetelmätehtävän raportit) arvioidaan asteikolla 1-5, muut asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Opintojakso käynnistää opinnäytetyöprosessin ja opiskelija löytää kiinnekohdat opinnäytetyöprosessiin opintojakson avulla. Palaute annetaan tulevaa opinnäytetyöprosessia silmällä pitäen ja se pitää sisällään valmennusta tulevaa opinnäytetyön tekemistä varten.

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty riittävällä tasolla tai läpäistäviä testejä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät ja ennakkotestit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia.

Opintojakso ja opinnäytetyön tekeminen ovat opiskelijalle irrallisia suorituksia, jotka eivät kytkeydy toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja palautettu sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijalla on ymmärrys opintojakson hyödyistä tulevan opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti. Tuotoksista näkyy oivaltavuus ja kunnianhimo.

Opiskelija on hyödyntänyt opintojaksoa sujuvana väylänä opinnäytetyön käynnistämisen prosessissa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Killström
Ryhmät
 • PLIISS21
  Liiketalous S21 Salo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

Katri Ojasalon Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan
Messin ohjeet opinnäytetyöstä (Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö )
Optiman opinnäytetyöohjeet (TELI Opinnäytetyö liiketalous)
Opinnäytetyöoppaat, mm. Juha Hakalan Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille, Sirkka Hirsjärven Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö, Aki Taanilan tilastoapu-sivusto (https://tilastoapu.wordpress.com/), Tarja Heikkilän Tilastollinen tutkimus, jne.
Lisää lähteitä verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkkototeutuksena Itslearning-alustalla. Opintojakso sisältää online-tapaamisia pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, itseopiskelua tehtävien avulla annettuja materiaaleja hyödyntäen itsenäisesti sekä ryhmätyöskentelynä. Opiskelu on mahdollista kytkeä BisnesAkatemiassa tehtäviin projekteihin tai muihin työelämän projekteihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelluista menetelmistä tehdään verkossa ennakkotentit. Annetut tehtävät tulee palauttaa verkkoalustalla sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutus päättyy toukokuun loppuun mennessä ja siitä annetaan sanallinen ja numeroarviointi. Jos palautetut tehtävät eivät täytä toimeksiannossa annettuja vaatimuksia, niitä tulee täydentää saadun palautteen perusteella ja annettujen ohjeiden mukaan. Sovitusta aikataulusta pidetään kiinni ja aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toteutuksessa opiskellaan itsenäisesti yksin ja ryhmässä annettujen työksiantojen mukaan sekä verkon välityksellä. Toteutuksessa reflektoidaan sekä omia että ryhmän tuotoksia ja opitaan yhdessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksessa annetaan tehtävät mm.
- opinnäytetyöhön tutustumisesta
- kyselymenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja kyselyn tekemisestä ja tulosten raportoinnista
- haastattelumenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja haastattelusta ja tulosten raportoinnista
- kehittämismenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja menetelmän hyödyntämisestä
- eettisistä pelisäännöistä
- tekstin tuottamisesta lähteitä hyödyntäen
Toteutuksessa opitaan myös muiden tekemisistä ja reflektoidaan ryhmissä tehtyjä tuotoksia.
Toteutukseen sisältyy online-tapaamisia (max 5). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• osaa valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät
• osaa soveltaa niitä sekä perustella tekemänsä valinnat
• osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä
• osaa esittää tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
• osaa yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
• osaa toimia eettisesti
• kykenee aloittamaan opinnäytetyönsä tekemisen opintojaksolta ammentamiensa eväiden avulla
Sisältö
• kyselyn suunnittelu ja toteutus
• haastattelun suunnittelu ja toteutus
• kehittämismenetelmiin perehtyminen
• kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus valitulla menetelmällä
• eettisen toiminnan periaatteet
• tulosten raportointi

Tämä opintojakso kytkeytyy opinnäytetyön tekemisen prosessiin, jonka opiskelija käynnistää välittömästä opintojakson päättyessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tehtävien tuotosten perusteella. Opiskelija saa palautetta tekemistään tuotoksista toteutuksen aikana sekä sen lopussa sekä sanallisesti että numeerisesti. Arvosana-asteikolla 0-5 arvioidaan kyselyn tuloksista tehty raportti, haastatteluiden tuloksista tehty raportti sekä kehittämistehtävän raportti. Loput tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä.

Opintojakso käynnistää opinnäytetyöprosessin ja opiskelija löytää kiinnekohdat opinnäytetyöprosessiin opintojakson avulla. Palaute annetaan tulevaa opinnäytetyöprosessia silmällä pitäen ja se pitää sisällään valmennusta tulevaa opinnäytetyön tekemistä varten.

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty riittävällä tasolla tai ennakkotenttejä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia.

Opintojakso ja opinnäytetyön tekeminen ovat opiskelijalle irrallisia suorituksia, jotka eivät kytkeydy toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijalla on ymmärrys opintojakson hyödyistä tulevan opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti. Tuotoksista näkyy oivaltavuus ja kunnianhimo.

Opiskelija on hyödyntänyt opintojaksoa sujuvana väylänä opinnäytetyön käynnistämisen prosessissa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riikka Kulmala
Ryhmät
 • PLIITS21mar
  PLIITS21mar

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

Ohjaajan tarjoama materiaali ITSlearning-ympäristössä.

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2015). Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (3.-4. painos.). Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla hyödynnetään yhteistoiminnalisia oppimismenetelmiä, kuten ryhmätyöt sekä verkossa että lähitunneilla. Oppimisessa hyödynnetään myös itsenäistä oppimista, mutta itsenäisesti suoritetut osuudet pyritään jakamaan yhteistoiminnallisesti Itslearning verkkoalustan keskustelualueella, vertaisarviointia hyödyntäen tai muulla ohjaajan opastamalla tavalla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä. Opintojakson aineisto on ajankohtaista ja esimerkkeinä hyödynnetään työelämän aitoja esimerkkejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 h (1 op= 27 h)
Ennakkotehtävä: 8 h
Luennot: 20 h
Ohjatut harjoitukset: 20 h
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät: 48 h
Tenttiin valmistautuminen: 39 h

Sisällön jaksotus

Mikä on kehittämistyö ja tutkimuksellinen kehittäminen?
Tietopohjan merkitys kehittämistyössä, lähdekritiikki
Eettiset periaatteet, teksti- ja lähdeviitteiden merkitseminen (ml. kuvat & taulukot)
Kehittämistyön menetelmät: Kysely, havainnointi (myös netnografia), haastattelut (fokus- ja CIT), ennakoinnin menetelmistä (SWOT, trendit..), yhteistoiminnalliset menetelmät (työpajaperustaiset).
Opinnäytetyön muodot ja opinnäytetyön arviointi
Opinnäytetyöhön liittyvät dokumentit

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSlearning ympäristö on opintojakson pääasiallinen viestintäkanava. Opettajan tavoittaa riikka.kulmala@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tehtyihin harjoituksiin liittyvä vertaisarviointi muodostaa 20% arvosanasta
Opintojakson lopuksi tehdään tentti, jonka osuus on 30% arvosanasta.
Opintojakson lopuksi kirjoitetaan minitutkielma, jonka osuus on 50% arvosanasta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen, tentti on hylätty ja harjoituksista puuttuu yli 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut opintojakson lähiopetukseen (vähintään 60% paikalla). Opintojakson harjoitukset on tehty (60% tehty) ja opintojakson testi suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvät taidot opintojaksolla käsiteltyjen aiheiden osalta ja taito soveltaa opintojakson sisältöä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomaiset taidot opintojaksolla käsiteltyjen aiheiden osalta ja osoitettu taito soveltaa opintojakson sisältöä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Holopainen
Ryhmät
 • PMYYNS21
  Myyntityö S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

-Aikaisemmat opinnäytetyöt
-Oppimisympäristön materiaali
-Artikkelit ja muut kirjallisuuslähteet
-Aiemmin tehdyt opinnäytetyöt
-Messin materiaali sekä erillinen ohjeistus

Opetusmenetelmät

Aikaisimmin tehtyihin opinnäytetöihin tutustuminen, oman aiheen lähdekirjallisuus, ohjauskerrat ja seminaaritilaisuudet, joissa tutustutaan opinnäytetyön eri vaiheisiin. Opintojaksoon kuuluu oman aiheen seminaari sekä yhden muun opinnäytetyöntekijän seminaarin seuraaminen.

Opintojakso tukee oman opinnäytetyön valmistumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Seminaari, oman työn esittäminen, vähintään yhden työn seuraaminen.
Itsenäinen työskentely sekä parityöskentely
Opinnäytetyöohjauskerrat
Opinnäytetyön tekeminen
Kypsyysnäyte

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op ja sen osana tehtävä opinnäytetyö 15 op.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi opiskelijan tulee osallistua aloituskerralle sekä tämän lisäksi vähintään kahdelle kerralle.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla valitaan ja valmistellaan opinnäytetyön aihe, aihekysymys sekä itse opinnäytetyö. Opintojakson aikana käydään läpi opinnäytetyön vaiheet aloitus, tiedonhaku, opinnäytetyön kirjoittaminen, toiminallinen osuus, kypsyysnäytteen tekeminen sekä seminaariesitelmä.

Opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä ja mahdollistaa sen valmistumisen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ensimmäiselle lähikerralle eli starttiin, osallistuminen seminaareihin

Hylätty (0)

Ei osallistumista ensimmäiselle kerralle ja/tai ei osallistumista kahdelle muulle seminaarikerralle

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

04.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Killström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • PLIITS22BA
  PLIITS22BA

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

Katri Ojasalon Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan
Messin ohjeet opinnäytetyöstä (Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö )
Optiman opinnäytetyöohjeet (TELI Opinnäytetyö liiketalous)
Opinnäytetyöoppaat, mm. Juha Hakalan Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille, Sirkka Hirsjärven Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö, Aki Taanilan tilastoapu-sivusto (https://tilastoapu.wordpress.com/), Tarja Heikkilän Tilastollinen tutkimus, jne.
Lisää lähteitä verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkkototeutuksena Itslearning-alustalla. Opintojakso sisältää online-tapaamisia pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, itseopiskelua tehtävien avulla annettuja materiaaleja hyödyntäen itsenäisesti sekä ryhmätyöskentelynä. Opiskelu on mahdollista kytkeä BisnesAkatemiassa tehtäviin projekteihin tai muihin työelämän projekteihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelluista menetelmistä tehdään verkossa ennakkotentit. Annetut tehtävät tulee palauttaa verkkoalustalla sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutus päättyy toukokuun loppuun mennessä ja siitä annetaan sanallinen ja numeroarviointi. Jos palautetut tehtävät eivät täytä toimeksiannossa annettuja vaatimuksia, niitä tulee täydentää saadun palautteen perusteella ja annettujen ohjeiden mukaan. Sovitusta aikataulusta pidetään kiinni ja aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toteutuksessa opiskellaan itsenäisesti yksin ja ryhmässä annettujen työksiantojen mukaan sekä verkon välityksellä. Toteutuksessa reflektoidaan sekä omia että ryhmän tuotoksia ja opitaan yhdessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksessa annetaan tehtävät mm.
- opinnäytetyöhön tutustumisesta
- kyselymenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja kyselyn tekemisestä ja tulosten raportoinnista
- haastattelumenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja haastattelusta ja tulosten raportoinnista
- kehittämismenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja menetelmän hyödyntämisestä
- eettisistä pelisäännöistä
- tekstin tuottamisesta lähteitä hyödyntäen
Toteutuksessa opitaan myös muiden tekemisistä ja reflektoidaan ryhmissä tehtyjä tuotoksia.
Toteutukseen sisältyy online-tapaamisia (max 5). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• osaa valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät
• osaa soveltaa niitä sekä perustella tekemänsä valinnat
• osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä
• osaa esittää tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
• osaa yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
• osaa toimia eettisesti
• kykenee aloittamaan opinnäytetyönsä tekemisen opintojaksolta ammentamiensa eväiden avulla
Sisältö
• kyselyn suunnittelu ja toteutus
• haastattelun suunnittelu ja toteutus
• kehittämismenetelmiin perehtyminen
• kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus valitulla menetelmällä
• eettisen toiminnan periaatteet
• tulosten raportointi

Tämä opintojakso kytkeytyy opinnäytetyön tekemisen prosessiin, jonka opiskelija käynnistää välittömästä opintojakson päättyessä. Opintojakson voi aloittaa vasta, kun opintopisteitä on kertynyt vähintään 100.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aloitus maanantaina, 15.1.2024 kello 13:00 tila Lem B109 Hautomo

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tehtävien tuotosten perusteella. Opiskelija saa palautetta tekemistään tuotoksista toteutuksen aikana sekä sen lopussa sekä sanallisesti että numeerisesti. Kolme tehtävistä (kyselytehtävän, haastattelutehtävän ja kehittämismenetelmätehtävän raportit) arvioidaan asteikolla 1-5, muut asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Opintojakso käynnistää opinnäytetyöprosessin ja opiskelija löytää kiinnekohdat opinnäytetyöprosessiin opintojakson avulla. Palaute annetaan tulevaa opinnäytetyöprosessia silmällä pitäen ja se pitää sisällään valmennusta tulevaa opinnäytetyön tekemistä varten.

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty riittävällä tasolla tai läpäistäviä testejä ei ole tehty tai suoritetty hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia.

Opintojakso ja opinnäytetyön tekeminen ovat opiskelijalle irrallisia suorituksia, jotka eivät kytkeydy toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja palautettu sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijalla on ymmärrys opintojakson hyödyistä tulevan opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti. Tuotoksista näkyy oivaltavuus ja kunnianhimo.

Opiskelija on hyödyntänyt opintojaksoa sujuvana väylänä opinnäytetyön käynnistämisen prosessissa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • MLIISK23
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa pienen yrityksen tilikauden aikaisen kirjanpidon kirjanpito-ohjelmalla
- laskea arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten määrän kuukausikirjanpitoon
- laskea yrityksen kirjanpidon perusteella syntyvän verotettavan tulon
- laskea palkansaajan maksettavaksi tulevat verot
- lukea ja analysoida tilinpäätösraportteja.

Sisältö

- tiliryhmien kirjaussäännöt
- palkkakirjanpito
- arvonlisävero
- työnantajasuoritusten ja arvonlisäveron viranomaisilmoittelu
- kirjanpidon jaksotukset ja tilinpäätös
- välittömän verotuksen perusteet
- tilinpäätösraportit ja niiden analysointi

Oppimateriaalit

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2021. Laskentatoimi, luvut 1-5. Edita.
Saatavilla Turun amk:n kirjastosta e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Tehtäväperusteinen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.
Itsenäinen työskentely
Läsnäolo lähitunneilla välttämätöntä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 8.12.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus
Itsenäinen työskentely
Etätehtävät
Tentti
Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Kirjanpidon perusteet:
keskeinen sääntely, kahdenkertainen kirjanpito, tilinpäätöksen laadinta ja raportointi
Verotuksen perusteet:
arvonlisävero, eri yritysmuotojen verotus, osinkotulon verotus

Syksy 2023 lukujärjestyksen mukaan. Kontaktiopetus 5*4 h =20 h
Kontaktiopetuskertojen välissä vapaaehtoinen tehtäväohjaus Teams-etäohjauksena.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Merkonomi- tms. perustutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus AHOT-menettelyyn vähintään osasta opintojaksoa. AHOT-näyttöihin liittyen ota yhteyttä tämän opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.11.2023

Ajoitus

08.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • DSUTAS23
  Suunnaksi talousosaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa kahdenkertaisen kirjanpidon systematiikkaa liiketapahtumien kirjaamiseen
- toteuttaa pienen yrityksen tilikauden kirjanpidon tilinpäätöksineen
- laskea arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten määrän kuukausikirjanpidosta
- laskea yrityksen verotettavan tulon kirjanpidon perusteella

Sisältö

- tiliryhmien kirjaussäännöt
- arvonlisäverotuksen periaatteet ja käytännöt
- kirjanpidon jaksotukset ja tilinpäätös
- välittömän verotuksen perusteet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Käytännön kirjanpito, Tomperi Soile, Edita

Opetusmenetelmät

Tehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 5*4h = 20 h
Itsenäinen työskentely
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- tiliryhmien kirjaussäännöt
- arvonlisäverotuksen periaatteet ja käytännöt
- kirjanpidon jaksotukset ja tilinpäätös
- välittömän verotuksen perusteet

Ajoitus
Lähiopetustunnit 5*4 h =20 h 8.11,15.11.,22.11.,29.11.,13.12 opettaja Pauliina Ståhlberg
Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssityöskentely: itsenäinen opiskelu, oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus ovat perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Kurssitehtävien palautus on hyväksytyn suorituksen edellytys. Opettaja arvioi opiskelijan suoritusta ja osaamista kokonaisuutena.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on osin virheellinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa kirjastotoiminnan kehityksestä
- hahmottaa kirjastolain merkityksen kirjaston toiminnassa
- kertoa kirjastoalan kansallisista järjestöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
- hahmottaa kirjasto osana ympäröivää organisaatiota
- ymmärtää kirjaston osallistava rooli yhteiskunnassa

Sisältö

kirjastotoiminnan kehitys
Laki yleisistä kirjastoista
alan järjestöt ja kansainvälinen toiminta
kirjastotoiminnan ohjaus Suomessa
kirjaston rooli yhteiskunnassa 

Oppimateriaalit

Lähdemateriaali tarkentuu opetuksen alussa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, tentti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Henkilökohtaiset oppimistehtävät
- Ryhmä-/paritehtävät

Opiskelijalle opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka sisältää 12h lähiopetusta ja 123h etäopiskelua ja yksilö- ja ryhmätehtävien tehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
Kirjaston kehitys
Kirjastojärjestöt ja -sidosryhmät
Kirjastolaki ja kirjastotoiminnan arviointi
Kirjaston rooli yhteiskunnassa

Opetuskerrat ovat:
25.1. klo 13-16
14.3. klo 13-16
4.4. klo 9-12
2.5. klo 9-12

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätyöt
Tarkempi arviointi annetaan opintojakson ensimmäisenä päivänä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 12.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaana Merikallio
Ryhmät
 • PLIITS22MAR
  PLIITS22MAR

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- sisäistää sisältömarkkinoinnin keskeiset käsitteet, toimintatavat ja prosessit.
- osaa luoda yritykselle sisältömarkkinointistrategian ja -suunnitelman.
- osaa luoda ostajapersoonalle kohdennettua vaikuttavaa sisältöä ostajapolun eri vaiheisiin sekä hyödyntää tarinallistamista ja vaikuttajamarkkinointia.

Sisältö

- sisältömarkkinoinnin perusteet
- sisällön suunnittelu ostajapolun eri vaiheissa
- tarinallistaminen
- vaikuttajamarkkinointi

Oppimateriaalit

- luentomateriaalit
- artikkelit
- omat muistiinpanot
- kirja Kurvinen, Laine, Tolvanen: Henkilöbrändi

Opetusmenetelmät

- lähiopetus
- itsenäinen tiedon haku
- ryhmätehtävät
- yksilötehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetuskerrat 8x3h = 24h
- ryhmätyö = 50h
- yksilötyöt ja itsenäinen opiskelu = 60h

Sisällön jaksotus

vkot 2-11 (8 lähiopetuskertaa). Viikolla 2 tehdään ennakkotehtävä, opetus alkaa viikolla 3.
Kurssilla oletetaan, että Digital Marketing Basics -kurssilla opitut asiat ovat hallussa.

- sisältömarkkinointi osana yrityksen markkinointimixiä. Kurssi keskittyy digitaaliseen sisältömarkkinointiin.
- miksi sisältömarkkinointia?
- miten tehdä ja optimoida sisältöjä, myös tekoälyä hyödyntäen

1. sisältöstrategia ja -suunnitelma
2. erityyppiset sisällöt (topical & evergreen)
3. eri ostajapersoonille ja ostopolun eri vaiheisiin
4. blogi, henkilöbrändäys ja vaikuttajamarkkinointi
5. LinkedInin hyödyntäminen urapolulla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOITAVAT TEHTÄVÄT:

Yksilötyöt: (Arviointiasteikko) ja painoarvo (%)

Ennakkotehtävä (hyv./hyl.) 10 %

Blogipostaus:
a) kirjoita blogipostaus tekoälyä hyödyntäen. (hyv./hyl.) 10 %
b) kirjoita blogipostaus pitäen mielessä hyvän blogipostauksen elementit. Opiskelijat vertaisarvioivat toistensa kirjoitukset. (0-5) 25 %

Kirjareflektio ja paneelikeskustelu (0-5) 20%

Ryhmätyöt: (Arviointiasteikko) ja painoarvo (%)

Sisältöstrategia ja -suunnitelma (0-5) 20 %
Vaikuttajayhteistyö: kampanjat (0-5) 15 %

Ryhmätöissä käytössä opettajan arvostelun lisäksi ryhmän sisäinen vertaisarviointi, jolla vaikutusta opiskelijan henkilökohtaiseen ryhmätyöarvosanaan. Esim. vaikka ryhmä saisi tehtävästä arvosanaksi 4, passiivinen opiskelija saattaa saada 3.

Opiskelijan aktiivisuus lähiopetuksessa saattaa nostaa kurssiarvosanaa, passiivisuus vastaavasti laskea. Ei vain arvosanan, vaan myös oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää. Aktiiviseen osallistumiseen ei riitä se, että on läsnä nimenhuudon hetkellä. Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa vähintään 50 %:lla (vähintään 4 kertaa) lähiopetuskerroista.

TEHTÄVIEN ARVIOINTIKRITEERIT

Ennakkotehtävä: painoarvo 10%

Hylätty:
tehtävää ei palauteta aikataulussa. Määritelmä on kopioitu suoraan lähteestä, esimerkkejä ei ole tai niitä on vain yksi, tai btob- tai btoc-esimerkki puuttuu tai käy ilmi, että kaksi opiskelijaa palauttaa samansisältöisen tehtävän tai lähteitä ei mainita.

Hyväksytty:
tehtävä on tehty toimeksiannon mukaisesti

Blogipostaus:
a) kirjoita blogipostaus tekoälyä hyödyntäen. (hyv./hyl.) 10 %
Hylätty: tehtävää ei palauteta ajoissa tai tehtävästä puuttuu jokin pyydetty elementti
Hyväksytty: tehtävä on tehty ohjeiden mukaisesti

b) kirjoita blogipostaus pitäen mielessä hyvän blogipostauksen elementit. Opiskelijat vertaisarvioivat toistensa kirjoitukset. (0-5) 25 %

0: Palautus myöhässä. Kirjoitus on liian lyhyt, SEOa ei ole huomioitu. Ostajapersoonaa ei ole kerrottu, tekstissä on runsaasti kielioppivirheitä. Teksti on lähes suoraan tekoälyn tuottamaa, eikä sitä ole editoitu sopimaan ostajapersoonaan vaatimaan äänenpainoon (tone of voice). (Plagioinnintunnistus on käytössä.)

1-2: Kirjoitus on vähintään 300 sanaa pitkä, mutta sen sisältö ei ole sitä mitä otsikko lupaa. Ei ingressiä tai väliotsikoita. Kielioppivirheitä jossain määrin. SEO on huomioitu vain vähäisessä määrin. Kuvien käyttö olematonta, lähteitä ei mainittu. Ei CTA:ta. Opiskelija ei selkeästi kerro, mitä SEO-toimia hän on käyttänyt. Ostajapersoonan kuvaus on vajaa eikä blogikirjoitus auta ostajapersoonaa ostopolullaan. Ostajapersoonan kipupistettä ei ole kerrottu. Jos pienryhmän kaksi opiskelijaa kirjoittavat hyvin samansisältöisen blogikirjoituksen, arvosana on molemmille korkeintaan 1-2.

3-4: Kirjoitus on pidempi kuin 300 sanaa ja teksti vastaa otsikkoa. Kirjoitus täyttää suurimmalta osaltaan annetut ohjeet. Tekstissä ei juurikaan ole kielioppivirheitä. Ostajapersoona, blogipostauksen tavoite + SEO-toimenpiteet on kerrottu selkeästi (erillisessä dokumentissa).

5: Teksti on 400-500 sanaa pitkä, se on otsikon mukainen. Blogitekstissä on huomioitu kaikki annetut ohjeet ja se auttaa ostajapersoonaa.

Kirjareflektio ja paneelikeskustelu (0-5) 20%

0: Tehtävän palautus on myöhässä. Tehtävänantoon on vastattu hyvin puutteellisesti. Plagiointia yli 20 %.

1-2: Suurimpaan osaan tehtävänannosta on vastattu, mutta pintapuolisesti. Osallistuminen paneelikeskusteluun on passiivista. Jos opiskelija ei osallistu paneelikeskusteluun ollenkaan, edes videon välityksellä, hänen arvosanansa on korkeintaan 2.

3-4: Opiskelija on paneutunut tehtävään ja pohtii eri osa-alueita huolella. Hän osallistuu paneelikeskusteluun aktiivisesti.

5: Opiskelija on nähnyt vaivaa ja paneutunut tehtävään erityisellä huolella. Hän on aktiivinen ja vuorovaikutteinen paneelikeskustelussa.

Ryhmätyöt:

Sisältöstrategia ja -suunnitelma (0-5) 20 %

0: Palautus myöhässä. Jompikumpi osa-alueista puuttuu. Lähteitä ei mainita. Plagiointia yli 25 %.

1-2: Työ on hyvin suppea. Sen osa-alueet eivät muodosta loogista kokonaisuutta. Lähteiden käyttö on hyvin vähäistä.

3-4: Strategia ja sisältösuunnitelma muodostavat loogisen kokonaisuuden ja ne ovat varsin kattavia. Lähteet ovat laadukkaita ja niitä on runsaasti. Esitys on kielellisesti ja visuaalisesti hyvätasoinen.

5: Työ on kattava ja ammattimainen esitys niin sisällöltään, kieliasultaan kuin ulkoasultaankin.


Vaikuttajayhteistyö: kampanjat (0-5) 15 %

0: Palautus on myöhässä, vaikuttajan ja yrityksen sopiminen uskottavasti yhteen jää osoittamatta.

1-2: Vaikuttajavalinnat on perusteltu, mutta briefit ovat epäselviä, tavoitteet eivät käy selkeästi ilmi. Budjettia ei kerrota.

3-4: Briefit ovat selkeitä ja suurin osa hyvälle briefille vaadituista elementeistä on esitetty. Kampanjoilla on mitattavat tavoitteet.

5: Yhteistyöbriefit ovat kattavat, ammattimaiset ja myös kampanjan päättymisen jälkeen pyydettyjen kampanjaraporttien perusteella yritys pystyy mittaamaan yhteistyön onnistumista. Briefeissä on maininta siitä, miten kaupallinen yhteistyö tulee merkitä.

KURSSIARVONAN MUODOSTUMINEN

Kurssiarvosana muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvoista, painotukset huomioiden. Esim. blogipostauksen arvosana kerrotaan 0,25:lla, jne. Arvosanaan vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus lähiopetuksessa. Aktiitivuus nostaa, passiivisuus vastaavasti laskea. Ei vain arvosanan, vaan myös oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää. Aktiiviseen osallistumiseen ei riitä se, että on läsnä nimenhuudon hetkellä.

Hylätty (0)

Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa vähintään 50 % (vähintään 4 kertaa) lähiopetuskerroista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävien arvosanojen keskiarvo 1 - 2,4. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävien arvosanojen keskiarvo 2,5 - 4,4. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävien arvosanojen keskiarvo 4,5 tai enemmän. Lisäksi huomioidaan aktiivisuus lähiopetuksessa. Ks. kriteerit yllä "Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät".

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS22
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa suunnitella fyysisiä ja digitaalisia aineistopalveluja
- Osaa  soveltaa osallistavia menetelmiä kokoelmatyössä
- Osaa käyttää kokoelmien arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä
- Ymmärtää kirjastoaineistojen markkinoinnin merkityksen
- Osaa kuvailevan metatiedon perusteet ja ymmärtää sen merkityksen tiedonhaussa

Sisältö

Kirjaston kokoelmatyö
Sopimukset ja lisenssit
Kirjastoaineistojen markkinointi
Kuvaileva metatieto

Oppimateriaalit

Tuomi, Pirjo. Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena, rasitteena ja mahdollisuutena. Oulun yliopisto 2017. Luvut 3.2 ja 8 - 10 (s. 59-84, s. 181-230) https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995586305805970

Kokkonen, L., Pelttari, T., Ramsay, J., Reuhkala, I. & Aho, M. 2021. Maagisessa paikassa: Musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. [Helsinki]: Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry. https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk.995646105505970?sid=2987631954

Kuvaileva metadata: Kansalliskirjaston materiaalit ja ohjeet

Sisältöjen avaus: Sanne, Nyholm. Visusti kirjastossa : visuaalisesti houkuttelevat esillepanot ja tilaratkaisut. Dekonet 2020. Osa 2 ja 4.
Ja muu tunnilla jaettu aineisto

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, raportit, harjoitukset

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tekemällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h
Asiakaslähtöinen aineistopromootio 54 h
Kokoelmien kehittäminen 108 h
Kuvaileva metatieto 108 h

Sisällön jaksotus

Kuvaileva metatieto
Kirjaston kokoelmatyö
Sopimukset ja lisenssit

Kirjastoaineistojen markkinointi

Tapaamiset:
Opetusta paikanpäällä
31.8. klo 9-12 (Isomäki)
1.9. klo 13-16 (Isomäki)
13.10. klo 9-12 (Isomäki)
9.11. klo 13-16 (Isomäki)
10.11. klo 9-12 (Isomäki ja Haanpää)

7.12. klo 9-12.00 (Haanpää)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätyöt, tentti

Kokoelmatyö 40 %
Kokoelmien avaaminen ja promootio 20 %
Kuvaileva metadata 40 %

Hyväksytty/hylätty -asteikolla arvioitavan pakollisen tehtävän puuttuminen alentaa kurssin arvosanaa 1 pykälällä.
Tehtävien palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kyseisen tehtävän arvosanaan.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on selvästi puutteelliset tiedot, opiskelija on vastannut annettuihin tehtäviin tehtävänantoa ymmärtämättä tai on jättänyt tehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee perusteet. Asiat on kuitenkin käsitelty suppeasti ja / tai luettelomaisesti ja opiskelijan osaamisessa on puutteita. Kirjallisessa ja/tai suullisessa ilmaisussa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan kirjalliset ja suulliset työt ovat selkeitä. Keskeinen asiasisältö ymmärretään ja tuodaan esille jokseenkin hyvin. Epäolennaista ainesta tai asiavirheitä on vähän tai ei ollenkaan. Omakohtainen reflektio saattaa puuttua. Esitetty perusteluja jossakin määrin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja hallitsee keskeisen asiasisällön erittäin kattavasti. Kirjalliset ja suulliset työt ovat erittäin selkeät ja loogiset. Asiat on kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta. Olemassa olevaa lähdeaineistoa on hyödynnetty monipuolisesti. Pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä on esitetty runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa suunnitella fyysisiä ja digitaalisia aineistopalveluja
- Osaa  soveltaa osallistavia menetelmiä kokoelmatyössä
- Osaa käyttää kokoelmien arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä
- Ymmärtää kirjastoaineistojen markkinoinnin merkityksen
- Osaa kuvailevan metatiedon perusteet ja ymmärtää sen merkityksen tiedonhaussa

Sisältö

Kirjaston kokoelmatyö
Sopimukset ja lisenssit
Kirjastoaineistojen markkinointi
Kuvaileva metatieto

Oppimateriaalit

Tuomi, Pirjo. Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena, rasitteena ja mahdollisuutena. Oulun yliopisto 2017. Luvut 3.2 ja 8 - 10 (s. 59-84, s. 181-230) https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995586305805970

Kokkonen, L., Pelttari, T., Ramsay, J., Reuhkala, I. & Aho, M. 2021. Maagisessa paikassa: Musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. [Helsinki]: Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry. https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk.995646105505970?sid=2987631954

Kuvaileva metadata: Kansalliskirjaston materiaalit ja ohjeet

Sisältöjen avaus: Sanne, Nyholm. Visusti kirjastossa : visuaalisesti houkuttelevat esillepanot ja tilaratkaisut. Dekonet 2020. Osa 2 ja 4.
Ja muu tunnilla jaettu aineisto

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, raportit, harjoitukset

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tekemällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h
Asiakaslähtöinen aineistopromootio 54 h
Kokoelmien kehittäminen 108 h
Kuvaileva metatieto 108 h

Sisällön jaksotus

Kuvaileva metatieto
Kirjaston kokoelmatyö
Sopimukset ja lisenssit

Kirjastoaineistojen markkinointi

Tapaamiset:

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätyöt, tentti

Kokoelmatyö 40 %
Kokoelmien avaaminen ja promootio 20 %
Kuvaileva metadata 40 %

Hyväksytty/hylätty -asteikolla arvioitavan pakollisen tehtävän puuttuminen alentaa kurssin arvosanaa 1 pykälällä.
Tehtävien palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kyseisen tehtävän arvosanaan.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on selvästi puutteelliset tiedot, opiskelija on vastannut annettuihin tehtäviin tehtävänantoa ymmärtämättä tai on jättänyt tehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee perusteet. Asiat on kuitenkin käsitelty suppeasti ja / tai luettelomaisesti ja opiskelijan osaamisessa on puutteita. Kirjallisessa ja/tai suullisessa ilmaisussa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan kirjalliset ja suulliset työt ovat selkeitä. Keskeinen asiasisältö ymmärretään ja tuodaan esille jokseenkin hyvin. Epäolennaista ainesta tai asiavirheitä on vähän tai ei ollenkaan. Omakohtainen reflektio saattaa puuttua. Esitetty perusteluja jossakin määrin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja hallitsee keskeisen asiasisällön erittäin kattavasti. Kirjalliset ja suulliset työt ovat erittäin selkeät ja loogiset. Asiat on kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta. Olemassa olevaa lähdeaineistoa on hyödynnetty monipuolisesti. Pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä on esitetty runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Lindman
Ryhmät
 • PLIITS22TAHA
  PLIITS22TAHA

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia konsernitilinpäätöksen ja rahoituslaskelman Suomen kirjanpitonormiston (FAS) mukaan
- analysoida tilinpäätösraporttien perusteella yrityksen taloudellista tilaa
- laskea tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut
- tulkita tunnuslukuja ja tehdä niistä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta

Sisältö

- konsernitase ja konsernituloslaskelma
- rahoituslaskelma
- tilinpäätösanalyysi yrityksen ohjaus- ja tarkkailuvälineenä
- kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut
- tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten teko

Oppimateriaalit

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito (teoria ja harjoituskirja), 2023
Ilari Salmi: Mitä tilinpäätös kertoo?, 2015 tai uudempi
Kurssin aikana jaettava erillinen materiaali (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimisraportit, esitys, harjoitustehtävät, välitehtävä, itsenäinen työskentely, tilinpäätösanalyysiposter.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133 h:
Luennot ja harjoitukset sekä oppimisraportit
Arvioitavat tehtävä
Posterien laadinta ja esittely sekä näyttely
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

- konsernitase ja konsernituloslaskelma
- rahoituslaskelma
- tilinpäätösanalyysi yrityksen ohjaus- ja tarkkailuvälineenä
- kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut
- tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten teko

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät, ryhmätyöt ja oppimisraportit, etätehtävän hyväksytty suorittaminen, tilinpäätösanalyysiposterien tekeminen ja esittely hyväksytysti.

Hylätty (0)

Oppimisraportteja ja ryhmätöitä ei tehty, etätehtävä eikä poster tehty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
 • Pia Lindman
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Taru Kankaanpää
Ryhmät
 • MLIISK23
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
 • Eeva Lehtinen
 • Marianne Renvall
Ryhmät
 • MLIITS21
  Liiketalous, aikuiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Alisa Pettersson
Ryhmät
 • MLIISK22
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

02.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Taru Kankaanpää
Ryhmät
 • MLIISK21
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
 • Eeva Lehtinen
 • Marianne Renvall
Ryhmät
 • MLIITS21
  Liiketalous, aikuiskoulutus

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS21
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Taru Kankaanpää
Ryhmät
 • MLIISK21
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS21
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 04.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • DSUTAS23
  Suunnaksi talousosaaja

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy laskentatoimeen ja sen tehtäviin. Opintojakson suoritettuaan hänellä on perustaidot tuottaa ja hyödyntää laskentainformaatiota. Opiskelija saa valmiudet osallistua yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

Sisältö

- Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet
- Yrityksen taloudellisuus ja kannattavuus
- Katetuottolaskennan perusteet ja hyväksikäyttö
- Budjetoinnin perusteet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Kannattavuuslaskennan taitajaksi, Eklund Irina & Kekkonen Heidi, Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit
Itsenäinen työskentely ja etätehtävät

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä. Läsnäolo
lähitunneilla välttämätöntä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Etätehtävät

Ajoitus:
Syksyllä 2023 lukujärjestyksen mukaan opettajana Pauliina Ståhlberg TAI
Kontaktiopetus 2*4h=8 h, 13.9.,4.10.
Opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä
Yhteensä 56 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö
- Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet
- Yrityksen taloudellisuus ja kannattavuus
- Katetuottolaskennan perusteet ja hyväksikäyttö
- Budjetoinnin perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa laskentatoimen menetelmät ja suorittaa annetut tehtävät tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää laskentatoimen työkaluja ja suorittaa annetut tehtävät hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa oppimaansa monipuolisesti ja suorittaa annetut tehtävät kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • VaihtoS23Yrmy
  VaihtoS23Yrmy
 • PLIITS22BOM
  PLIITS22BOM

Tavoitteet

After completing the course the student:
- knows and understands key leadership principles and practices;
- recognizes how leaders can motivate their staff using intrinsic and extrinsic motivators
- recognizes the different ways a leader can, for example, set goals, reward and develop his/her staff

Sisältö

- Key concepts in leadership
- Motivation, satisfaction and performance
- Power, influence and leadership
- Delegation or the art of developing others
- Conflict resolution
- Leading change
- Leader toolbox

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 28.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Nicolas Le Grand
Ryhmät
 • MLIITS21
  Liiketalous, aikuiskoulutus
 • MLIISK23
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2023
 • MLIITS23
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2023
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022
 • MLIISK22
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2022

Tavoitteet

After completing the course the student:
- knows and understands key leadership principles and practices;
- recognizes how leaders can motivate their staff using intrinsic and extrinsic motivators
- recognizes the different ways a leader can, for example, set goals, reward and develop his/her staff

Sisältö

- Key concepts in leadership
- Motivation, satisfaction and performance
- Power, influence and leadership
- Delegation or the art of developing others
- Conflict resolution
- Leading change
- Leader toolbox

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla analysoidaan nykyistä ja tulevaisuuden kilpailu- ja toimintaympäristöä.
Opiskelija osaa
- analysoida kilpailijoita ja hyödyntää löydöksiä kehittämistyössä
- soveltaa erilaisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- kuvata tulevaisuuden trendejä
- kehittää toimintaa skenaariotyöskentelyn avulla.

Sisältö

- Miten kilpailevien yritysten tuntemusta voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä
- Millaisia kehitystrendejä on havaittavissa
- Miten tulevaisuuden tutkimusta voidaan hyödyntää kehittämistyössä
- Miten skenaarioiden avulla kehitetään liiketoimintaa
- Millaisia työkaluja käytetään liiketoiminnan kehittämisessä

Oppimateriaalit

Monipuoliset tuoreet tulevaisuuden ennakointiin ja näkökulmiin liittyvät lähteet.
Kirjapiirin kirjat esitellään opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

- Työpajatyöskentelyä
- Ideointimenetelmät
- Yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteistoiminnalliset menetelmät
- Kirjapiiri
- Erilaiset menetelmät/työkalut konseptisuunnittelussa
- Opiskelijan aktiivisuus ja aloitteellinen toiminta
- Itsenäinen tiedon haltuunotto
- Oman työn kehittäminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämäläheisyys ja opiskelijalähtöisyys luovat lähtökohdat omien tavoitteiden asettamiselle.
Monimuoto-opiskelu, jossa yhteisiä lähijaksoja sekä etäjaksolla tapahtuva itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely ja ohjauskeskustelut opintojaksosta vastaavan ohjaajan kanssa.
Itsiä hyödynnetään verkko-oppimisalustana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttömahdollisuus sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee osallistua ensimmäiselle lähijaksolle ja mikäli opiskelija haluaa osoittaa osaamisensa näyttönä, hänen tulee olla yhteydessä opintojakson vastaavan opettajaan viimeistään viikkoa kuluttua opintojakson ensimmäisestä lähijaksosta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähijaksoilla toteutuvat harjoitukset, joihin ohjeistetaan opintojakson edetessä.
Tulevaisuuspaja.
Tulevaisuuskatsaus kiinnostuksen kohteena olevaan toimialaan.
Kirjapiiri pienryhmän valitsemasta kirjasta aktivoiva loppuesitys muulle ryhmälle.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla teoria ja käytäntö linkittyvät vahvasti toisiinsa. Haltuun otettavia asioita mm.tulevaisuusnäkökulma, tulevaisuuden ennakointi, megatrendit, trendit ja heikot signaalit, yrityksen toimintaympäristö, sekä ajankohtaisia omavalintaisia teemoja.

31.8. klo 9-16
26.10. klo 9-12
16.11. klo 9-12
7.12. klo 9-12

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on osa Liiketoiminnan kehittämisen osaamispolkua 30 op. Osaamispolusta valitaan kaikki opintojaksot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tulevaisuuskatsaus, osallistuminen lähijaksojen työskentelyyn sekä pienryhmätyöskentelyyn.
Tulevaisuuskatsauksen tarkemmat arviointikohteet ja kriteerit on esitelty opintojakson Its-alustalla.
Pienryhmäkohtainen kirjaesitys.

Hylätty (0)

Vähäinen osallistuminen lähijaksoille (ei enempää kuin yksi poissaolo)
Tehtäväpalautuksia tekemättä tai tehtävät eivät vastaa tehtäväantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• Opiskelija toimii ohjeita noudattaen muttei tuota itsenäisiä ratkaisuja.
• Opiskelija tietoperusta puutteellisesta ja pääosin referoivaa, ilman soveltamisen näkökulmaa.
• Oppimistavoitteet noudattavat opetussuunnitelman ja asetettuja tavoitteita, mutta opiskelija saavuttaa vain osan tavoitteista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• Opiskelija toimii itsenäisesti, omat kehittymistavoitteet näyttäytyvät tuotoksessa.
• Tuotos on selkeästi tavoitteellista sekä kehityshakuista että hyödyttävää.
• Tietoperustan valinta ja soveltaminen on monipuolista ja aiheeseen sopivaa.
• Tuotoksen esittäminen on loogista ja selkeää.
• Tuotoksessa on kriittistä ajattelua ja tekeminen on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaa ja kehittämisehdotukset ovat innovatiivisia sekä hyödynnettävissä.
• Tietoperustan käyttö on monipuolista ja lähteitä on käytetty kriittisesti.
• Tuotos ja tehtävät osoittavat erinomaista työskentelyä ja perusteltua kriittistä ajattelua.
• Työskentely on innovatiivista ja aktiivista.
• Työskentely on ollut dialogista ja kaikkien osaamista kehittävää.

Esitietovaatimukset

1. vuoden liiketalouden opinnot tulee olla suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
 • Marianne Renvall
Ryhmät
 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla hyödynnetään sekä asiakasymmärrystä, trendejä että kilpailija-analyyseistä saatua tietoa reaalielämän konseptointitehtävässä.
Opiskelija osaa
- soveltaa liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä ja tietoja käytännön kehittämistyöhön
- tehdä vaiheistetun ja aikataulutetun kehittämissuunnitelman
- hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja kehittämisen työkaluja.

Sisältö

- Ideoidaan ja suunnitellaan jonkin palvelun, tuotteen tai toiminnan kehittämistä ja konseptointia
- Miten soveltaa